GenBronnen

maas

Latijn on-line - letter R


►  Aa ~ Bb ~ Cc ~ Dd ~ Ee ~ Ff ~ Gg ~ Hh ~ Ii ~ Jj-Kk ~ Ll ~ Mm ~ Nn ~ Oo ~ Pp ~ Qq ~ Rr ~ Ss ~ Tt ~ Uu ~ Vv-Xx-Zz

 

- - - - - - -

 

r. - recto

r.d. - reverendus dominus

rdo. - reverendo

rel - relictus

ren. - renatus

r.fl. - relicta filia, relictus filius

r.i.p. - requiescat in pace

 

- - - - - - -

 

ratiocinator - boekhouder, rentmeester, advocaat

ratione dubii - om reden van de twijfel

ratione privatus - beroofd van zinnen

reale - werkelijk [bijv. naamw.]

realis - werkelijk [bijv. naamw.]

realiter - werkelijk [bijwoord]

rebaptizatus - herdoopt

receptor - ontvanger [van bijv. belastingen]

reconventio - zie conventio

recto [folio] - op de voorzijde van het blad

rector - leider, bestuurder, graaf, burgemeester, pastoor

rectum - recht, rechtvaardig [lijdend voorw.]

rectus - recht, rechtvaardig

redemptor - handelaar, koopman, verlosser, heiland, zaligmaker

reditibus pauperum vivens - levend van de uitkeringen aan de armen

refectus [sacramentis] - gesterkt [door de sacramenten], bediend

refisa - teruggegeven, teruggestort, terugbetaald

regeneratie - wederopwekking, wedergeboorte, vernieuwing, doop

regeneratus [vrw. -a] - wedergeboren, gedoopt

regia - koninklijk, hof

regina - koningin

registrum - lijst, register

registrum baptizatorum - doopboek

registrum defunctorum - overlijdensregister

registrum iunctorium - trouwboek

registrum matrimonio - trouwboek

registrum mortuorum - overlijdensregister

relicta - weduwe, achtergelaten vrouw

relicta filia - nagelaten dochter

relictis binis filiis majorennis - met nalating van twee meerderjarige zonen

relictis duabus filiabus - met nalating van twee dochters

relictis tribus prolibus - met nalating van drie kinderen

relictus - weduwnaar, achtergelaten, achtergebleven

relictus viduus - weduwnaar

relinquens - achterlatend, overblijvend

relinquens post se uxorem cum prolibus - een vrouw met ... kinderen achterlatend

remissis [omnibus] bannis - met nalating van (alle) huwelijksafkondigingen

remissis proclamationibus - met nalating van de huwelijksafkondigingen

renatus [vrw. -a] - wedergeboren, gedoopt

repudiatus [vrw. -a] - gescheiden, verstoten

repudium - echtscheiding, beeindiging van de verloving, scheidsbrief [van de man aan zijn vrouw]

requiem aeternam dona ei domine - heer schenk hem de eeuwige rust

requiescat in pace - hij/zij moge rusten in vrede

requievit in domino - hij/zij rustte in de heer

requisitis denunciationibus - met de vereiste huwelijksafkondigingen

residet - woont, verblijft

residet apud - woont, verblijft bij

residet continuo in oppido - woont steeds in de stad

residet extra - woont buiten

retentus - teruggehouden, teruggetrokken, bewaard

retulit - heeft aan het licht gebracht

revalidatus - achteraf gewettigd

reverendissimus - hoogeerwaarde

reverendo - aan de eerwaarde

reverendus - eerwaarde

reverendus dominus - eerwaarde heer

rex - koning

rhedani - koetsier

rheumate - door rheumatiek

ribaldus - landloper, vlegel, deugniet

ristrictus - stiefvader

rite - naar behoren, plechtig, volgens de godsdienstige gebruiken

rite munitus [vrw. -a] - heilig oliesel ontvangen hebbend

rivulo - beekje

romano catholicae religionis - van de rooms katholieke godsdienst

rotarius - wagenmaker

rubro sigillo - met rood zegel [tegen betaling kon officiele vrijstelling van de huwelijksafkondigingen worden verkregen]

ruricola - landbouwer, boer

rusticus - landbouwer, boer