GenBronnen

maas

Latijn on-line - letter H


►  Aa ~ Bb ~ Cc ~ Dd ~ Ee ~ Ff ~ Gg ~ Hh ~ Ii ~ Jj-Kk ~ Ll ~ Mm ~ Nn ~ Oo ~ Pp ~ Qq ~ Rr ~ Ss ~ Tt ~ Uu ~ Vv-Xx-Zz

 

- - - - - - -

 

h. - hora

h.a. - hoc anno

h.l. - hoc loco, huius loco

h.t. - hoc tempore

 

- - - - - - -

 

habita dispensatione - na verkregen dispensatie

habita dispensatione matrimonium contrahendi in tempore clauso - verkregen dispensatie voor sluiten van huwelijk in gesloten tijd

habitans - inwoner, wonend

habitans in dicto pago - wonend in dit dorp, inwoner van gezegde streek

habitis dimissorialibus - met verkregen verlofbrieven

hac - hier, aan deze kant

hactenus - tot nu toe, tot heden

haemorragia - bloeding

haeres - zie heres

haeresci - ketters

haerides eius fundaverunt anniversarium - zijn erfgenamen hebben een jaargetijde gesticht

haesterna - zie heri

hebdomadicus - een week oud

hebdomalis - een week oud

hebdomas - week

hecatontarchus - kapitein, hopman, hoofdman

heredis - van de erfgenaam

hereditarius - erfelijk

hereditas - erfenis, nalatenschap

hereditas iacens - na niet aanvaarde nalatenschap

hereditatis petitio - opvordering der nalatenschap

heres - erfgenaam

heri [haesterna/hesterna] - gisteren, onlangs

hesterna - zie heri

heterodoxus - behorende bij een ander geloof

hic - hier, hij, deze

hic facta est - hier is gedaan

hic iacet - hier ligt [begraven]

hinc inde - van hier [en] van daar, wederzijds

hoba - hoeve

hoc anno - in het huidig jaar

hoc mense - in deze maand

hoc statu - in deze toestand

hoc tempore - in deze tijd

hodie - vandaag, heden

hodie mane - heden morgen

hodierno - vandaag, in het heden

hodiernus - van deze tijd, actueel

hollandicus - Hollander, iemand van boven de grote rivieren

honestus - eerzaam, eerlijk, eervol

honor - eer

honoris - van de eer

hora - uur

hora matutina - morgenstond, ochtenduur

hora secunda a prando - twee uur 's middags

hora tertia matutina - om drie uur in de morgen

hora vespertina - avond, namiddaguur, avonduur

horreum - schuur

horror - huiveringwekkend

hortulanus - tuinman, tuinier, groenteman, groenteboer

hospes - gastheer, inwoner zonder burgerrecht, kleine boer, gast, iertapper, bierhuishouder, cafehouder, waard, herbergier, kastelein

hospitis - van de gastheer, van de vreemdeling

hospitum - gasthuis, ziekenhuis

huius - van deze, van hier

huius communitatis scabinus - schepen van deze gemeente, deken van deze gemeente

huius loci - van deze plaats

huius loco - in diens plaats

huius pagi - van dit dorp [streek]

huius prolis - van dit kind

hujus - zie huius

humare - ter aarde bestellen, begraven

humatus - begraven

humilis - laag, nederig

husarus - huzaar

hydropi - waterzucht

hydropicus - waterzuchtig

hydropisis - zie hydrops

hydrops - waterzucht

hypodidasculus - ondermeester

hypothesis - veronderstelling, stelling