GenBronnen

digitalisering

maas

deel XVI - Driessen archief - dokumenten Frankrijk


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

16-1) Abbeville [dept. de la Somme]: dokument 11-11-1808 uit Neumunster [D] door administratie raad van 19e RIL waarin zij opgeven de staat van

          diensten en veldtochten van Louis Claire Octave adjudant-majoor bij 3e bataillon van 19e RL, geb. 16 jan. 1786 in Abbeville, werd op 13 juli

          1803 leerling bij militaire school van Fontainebleau [F], werd korporaal op 4-12-1803, werd onder-luitenant op 22-12-1803, werd luitenant op

          10-2-1808, kwam op 13-5-1808 bij de grenadiers, werd op 31-8-1808 benoemd tot adjudant-majoor en dezelfde dag overl. in Hadersleben

          [= Haderslev DK]. [Abbeville-1]

 

16-2) Agen [dept. Lot en Garonne]: brief 6-5-1799 door J. Boudet chef de brigade van 14e regiment chasseurs-a-cheval [jagers te paard] uit "Fon-

          tenay le peuple" aan Dalby vroeger brigadier bij zelfde regiment, dat hij hem verlof niet kan sturen omdat stamboek voorlopig niet beschik-

          baar is. [Agen-1a/b]

 

16-3) Allemant [district Sesannes dept. de la Marne]: dokument 23-1-1796 als uitreksel uit overlijdens register van gemeente Straatsburg, dat Louis

          Mauron fusilier bij 86e halve brigade 2e bataillon 5e compagnie afkomstig van Allemand op 27-12-1795 werd opgenomen in het vaste militaire

          ziekenhuis van Straatsburg en aldaar op 15-2-1796 was overleden vanwege koorts. [Allemant-1]

 

16-4) Altkirch [dept. Haut-Rhin]: dokument 14-12-1809 uit [Bad] Kissingen [D] over Sebastian Mueller zwerver aangenomen te zijn van Altkich uit O-

          beralsass die zonder paspoort was gearresteerd in Hassenbach [nu Oberthulba D] en wordt begeleid met route beschrijving door onder officier

          met 6 soldaten tegelijk met 9 Oostenrijkse deserteurs en 2 vrouwen, met bestemming Frankfurt [D] en Mainz. [Altkirch-1a/d]

 

16-5) Ambrieres [kanton st. Remij dept. de la Marne]: dokument 21-1-1805 als uitreksel uit overlijdens register van gemeente Bergues, dat Claude

          Dorge[t] fusilier bij 85e RIL afkomstig van "Ambrieu" op 4-12-1794 werd opgenomen in ziekenhuis van Bergues [ten zuiden van Duinkerken] en

          aldaar overl. op 11-1-1795 vanwege buikkramp diahrree. [Dorget was geb. 5-3-1783 in Ambriere als zn. van Francois Dorget en Marie Jeanne

          Moulandse, was dienstplichtige vanuit Chalons en kwam bij 85e RIL 3e bataillon 4e compagnie [nr. 2552] later bij 2e bataillon 3e compagnie].

          [Ambrieres-1]

 

16-6) Amiens [dept. de la Somme]:

      1) dokument 23-5-1794 als uitreksel uit overlijdens register van gemeente Painboeuf, dat Pantaleo Morel vrijwilliger van 8e bataillon de la Som-

          me 8e compagnie afkomstig van Amiens op 1-5- 1794 werd opgenomen in ziekenhuis van Painboeuf en aldaar was overl. op 23-5-1794.

          [Amiens-1]

     2) brief 2-12-1805 uit Antwerpen [B] van Gourbigny fourrier bij 48e RIL 3e bataillon compagnie verkenners in garnizoen Antwerpen [B] aan zijn

          ouders in Amiens [F] dat hij het goed maakt, kwam 8 dagen geleden uit het ziekenhuis. Informeert over hun gezondheid en zijn broer en hij

          vraagt hun om zijn broer Telemachus en vader Theodore te omhelzen, alsmede zijn vrienden, de familie Gauchy en de dochters. [uit militair

          stamboek blijkt schrijver Theodore Guerbigny te zijn geb. 29 juni 1777 in Amiens [dept. Somme] als zn. van Theodore Guerbigny en Maria

          Catharina Lebel, sinds 12 apr. 1795 in militaire dienst als vrijwilliger, was fusilier bij 48e RIL 3e bataillon compagnie verkenners [nr. 1790/299],

          werd korporaal op 11 jan. 1802 en fourrier op 23 juli 1802. Hij overlijdt 26 apr. 1807 in militaire ziekenhuis van Brussel [B] ten gevolge van tu-

          berculose. [Amiens-4a/d]] 

      3) dossier Fabert:

      3a) brief 25-12-1813 uit Brussel [B] door de prefect van dept. de la Dyle, aan dhr. Fabert commissaris van politie in Tirlemont [B]. [Amiens-2]

      3b) dokument 26-8-1825 uit Abbeville door NN [waarschijnlijk Fabert] om aan te geven de verdiensten van Joseph Fabert, op dat moment com-

          missaris van politie maar nieuwe positie van onder prefect heeft aangevraagd. Hij was geb. 6-10-1765 in Amiens, is getrouwd met 4 kinde-

          ren. Hij begon eerst als militair op 15-10-1784 als soldaat bij 3e regiment infanterie dat was Piedmont, werd korporaal op 1-6-1787, werd

          fourrier op 15 mrt. 1791, werd sergeant op 5 jan. 1792, ging met zelfde graad over naar 4e bataillon sappeurs, werd later sergeant-majoor

          onder luitenant en luitenant. Kreeg ontslag op 6-2-1805 vanwege verwondingen. Werd op 10 juli 1813 benoemd tot commissaris van politie

          in Tirlemont [= Tienen B], evacueerde Brabant op 17 jan. 1814. Werd benoemd tot commissaris van politie in Abbeville en bleef in dat positie

          tot aan 26-8-1825 wanneer hij solliciteerde voor een nieuwe positie als onder prefect. [Amiens-3]

 

16-7) Ammerschwihr [dept. Haut-Rhin]: brief 27-11-1806 door burgermeester Ulrich aan dhr. Chevalier handelaar in Colmar waarin hij 2.5 el molton

          [= onderlaken om matras te beschermen] bestelt van 1e kwaliteit en vraagt hem die aan drager van deze brief mee te geven. Hij zal met hem

          afrekenen bij zijn 1e reis naar Colmar. [Ammerschwir-1]

 

16-8) Amonville [district Reims dept. de la Marne]: dokument 24-11-1793 waarin Bouvart aalmoezenier verklaart als uitreksel uit overlijdens register

          van militair ziekenhuis van Givet, dat Antoine Coroix fusilier bij 1e bataillon de Reims 7e compagnie afkomstig van Amonville op 15-10-1793

          het ziekenhuis binnenkwam en aldaar was overl. op 22-11-1793. [Amonville-1]

 

16-9)  Angers [dept. ?]: dokument 16-1-1795 door leden administratie raad van 4e bataillon de la Loire-Inferieure, waarin zij verklaren dat A. Laroux

          onder luitenant van dat bataillon, bij hun is sinds 21-12-1794. Maar werd beeindigd op bevel van Guilleme adjudant general chef de brigade

          om bij hem te werken als buro personeel [de 4e bataillon de la Loire-Inferieure werd in 1796 gevormd in de 64e regiment infanterie. [Angers-1]

 

16-10) Angerville-Bailleul [kanton Goderville dept. Seine-Maritime]: dokument 11-11-1813 uit Poix-de-Picardie door Gambe onder officier belast met

          kontrole bij vertrek, dat Pierre Honore Catelin loteling 1814 zn. van wijlen Pierre Catelin en van wijlen Catherine Julie Carel geb. 29-4-1794 in

          Angerville-Bailleul, in een detachment onder leiding van sergeant Couder op weg is naar Aumale bestemd voor 9e regiment artillerie te voet.

          Signalement werd door luitenant Bourdon aan politie brigadier Braquehayes in Fecamp gestuurd. [Angerville-BaIlleul-1a/b]

 

16-11) Angouleme [kanton Angouleme dept. Charente]:

        1) brief 22-8-1797 uit Verona [I] door kapitein Teulet rapporteur van de raad van beheer van 17e halve brigade, die aan gemeentelijke admini-

           stratie stuurt van het kanton Angouleme dept. Charent het overlijdens certificaat van vrijwilliger Francois Roche, met verzoek die aan zijn ou-

           ders door te geven. [Angouleme-1a/b]

       2) dokument 29-8-1815 uit Angouleme door kapitein De Maintenay van 21e RIL 5e bataillon 2e compagnie, die verklaart dat Louis Constant

           Torjet bij zijn compagnie in feite nooit militair dienst heeft gedaan, maar is overgeplaatst op het werk van heringedeelden vanwege zijn zwak-

            ke gestel en slechte gezondheid. [Angouleme-2]

 

16-12) Annet-sur-Marne [kanton Curij-sur-Cour dept. de la Marne]: dokument 22-1-1809 als uitreksel uit register van overlijdens van Lille door bur-

          germeester Ange Peterinck uit Lille, die verklaart dat Jean Baptiste Bonvalet oud 22 jaar fusilier van 75e RIL in depot afkomstig van Annet-sur-

          Marne op 3-1-1809 het militair ziekenhuis van Lille binnenkwam en aldaar op 20-1-1809 was overleden door turberculosis. [Annet-sur-Marne-1]

 

16-13) Arcis-Ponsart [district Reims dept. de la Marne]: dokument 20-12-1793 als uitreksel uit register van overlijdens van militaire ziekenhuis van

          Givet, waarin Riquet direkteur van het ziekenhuis en Francois Trechant publieke officier verklaren dat Pierre Dumont vrijwilliger van 1e ba-

          taillon de la Marne 2e compagnie afkomstig van Arcis-Ponsart op 24-11-1793 het militair ziekenhuis van Givet [dept. Ardennes] binnenkwam

          en aldaar op 19-12-1793 was overleden. [Arcis-Ponsart-1] 


16-14) Arnay-de-Duc [dept. Cote-d'Or]: dokument 5-2-1823 uit Lyon (F) door raad van beheer van 34e RIL met staat van diensten van kapitein Jean

          Marie Loydreau, geboren Arnay-le-Duc op 20 april 1790, ging bij militaire school in 1807, korporaal 9 april 1809, sergeant 1 januari 1810, ser-

          geant-majoor 14 augustus 1810, onder-luitenant bij 14e RIL op 14 augustus 1810, aldaar luitenant 12 februari 1813 en kapitein 2 december

          1813. Op 5 augustus 1817 geplaatst bij 3e bataljon "de la legion de l'Aude" en op 17 februari 1819 bij 3e bataljon "de la legion du Bas Rhin"

          [= 34e RIL]. Heeft de veldtochten van Spanje [1810-1811] gedaan, alsmede in Aragon [1812-1813] en Alpenleger [1814-1815] waaronder veld-

          slagen van Cournon [15 juni 1815] en l'Hopital [28 juni 1815]. Werd op 17 maart 1815 ridder van het Erelegioen [legion d'honneur] wat op 30

          augustus 1832 werd bevestigd door koning Lodewijk Philip. [Arnay-de-Duc-1]

 

16-15) Arras [dept. Pas-de-Calais]: dokument 21-3-1794 uit st. Venant (F) door leden van beheer van 4e bataillon van Pas-du-Calais die bevestigen

          dat Alexandre Vinchon geboren te Arras, grenadier is bij deze bataillon sinds de vorming ervan op 28 januari 1792. Werd met zijn compagnie

          grenadieren gedetacheerd en op 4 juni 1792 gevoegd bij het leger "de la Mozelle". Werd op 10 augustus 1793 gevangen genomen door het

          leger van het Noorden, kon dus niet terug keren en bleef in "Fort Vert" [groene fort] te st. Venant. Deze 4e bataillon vrijwilligers van Pas-de-Ca-

          lais werden in 1796 geplaatst in de 21e halve brigade infanterie. [Arras-1a/b]

 

16-16) Arraye sur Seille [dept. Meurthe]: dokument 11-1-1805 uit Mayence [F] als staat van militaire dienst door Dominique Andre Chambarlhiac

          geb. 17-5-1754 in Arraye sur Seille, begon als cadet bij een inbfabterie regiment van de koning op 1 jan. 1763, werd 2e luitenant bij de genie

          corps op 31 jan. 1773, werd 1e luitenant op 18 jan. 1775 bij idem, werd kapitein op 30 mrt. 1786, werd luitenant-kolonel van genie corps op

          8 nov. 1792, was 1793-1794 gevangen genomen in Hongarije, werd brigade chef en direkteur van forticaties op 21 mrt. 1795 bij de genie.

          Uit latere informatie was hij 1812 in Vilnius [Rusland], werd in 1813 in Stettin [D] gevangen genomen bij de overgave ervan, werd in 1815 lui-

          tenant-generaal. [Arraye sur Seille-1]

 

16-17) Arsecourt [district Vitry dept. de la Marne]: dokument 25-1-1795 als bewijs van vertrek uit ziekenhuis "de la revolution" [= Pitie-Salpetriere

          in Parijs], waarin direkteur verklaart dat Jean Francois Allier vrijwilliger van 3e bataillon de la Marne 1e compagnie afkomstig van Arsecourt

          op 18-1-1795 het ziekenhuis binnenkwam en aldaar op 25-1-1795 was overleden door koorts. [hij had de volgende kledingstukken op hem:

          vest, broek, lage kousen, schoenen, beenkappen, hoed, overhemd, 2 zakdoeken, een knapzak en een sabel]. [Arsecourt-1a/b]

 

16-18) Aubazines [kanton de Beynat dept. Correze]:

        1) dossier Lafond:

        1a) brief 9-3-1811 door Pierre Lafond uit Lyon []F] bij 24e RIL 5e bataillon 2e compagnie in depot, aan Jean Lafond ook genaamd Marot in

           Aubazines, zijn ouders bedankende voor hun brief van 23 febr. [1811]. Blij dat het goed met hun gaat, schrijft dat hij in een mooie stad is

           maar leven duur, een fles wijn kost 14-16 stuivers, een pond brood 7 stuivers. Hij denkt dat ze weldra naar Holland gaan en vraagt om

           nieuws uit het dorp en doet complimenten aan familie leden en vrienden. [Aubazines-1a/d]

        1b) brief 14-10-1812 uit "Isle d'Aix" [F] geschreven door dhr. Tave officier en secretaris namens Pierre Lafondt die soldaat is in 1e bataillon

           3e compagnie, aan zijn vader Jean Lafon ook genaamd Marot in dorp Vergonzac bij Aubazine vragend om nieuws en heeft nog geen ant-

           woord gekregen op zijn 15 augustus brief waarin hij om geld vroeg. Zijn gezondheid tamelijk goed ondanks onderhevig door ruwe weer met

           wind en regen, omdat ze in kampering zijn aan de kust. In de zomer hadden ze aldaar grote warmte. Hij vraagt ook of zijn broer nog in depot

           zit, of al is vertrokken. Daarna laat hij aan familieleden en vrienden de groeten doen. [Aubazines-2a/c]

 

16-19) Aubry [dept. de la Marne]: dokument 11-12-1795 als uitreksel uit registers van overlijdens van militaire en vaste ziekenhuis van Landau [D]

           waarin Vitu verklaart dat Jean Simon fusilier bij 204e halve brigade 1e bataillon 4e compagnie afkomstig van Aubry, op 31-10-1795 het mili-

           tair ziekenhuis van Landau binnenkwam en aldaar op 11-11-1795 was overleden door verwondingen. [Aubry-1]

 

16-20) Auffay [dept. ?]: plattegrond 16-6-1866 door A. Lemonnier advocaat uit Dieppe over parochie Auffray, met daarop vermeld kadaster sec-

           tie A nrs. 20 t/m 65. [Auffay-1]

 

16-21) Auribeau [dept. du Var]: dokument 5-3-1812 uit Marseille waarin de leden van administratie raad in depot van 1e RIL ontslag verlenen aan

           Pierre Moras korporaal bij het regiment 5e bataillon 1e compagnie [nr. 610] afkomstig van Auribeau geb. aldaar op 11 mei 1777, vanwege

           oorlogsmoeheid en verwonding. Hij ging op 5 juni 1803 in militaire dienst, werd korporaal op 26-3-1811 en is gedurende zijn diensttijd niet

           getrouwd. [Auribeau-1a/b]

 

16-22) Auvilliers [dept. de la Marne]; dokument 11-5-1799 door Brochet direkteur van ziekenhuis in Lyon, als uitreksel uit overlijdens register van

           ziekenhuis van Lyon waarin hij verklaart dat Gabriel Dabit soldaat bij 62e halve brigade 2e bataillon 7e compagnie oud 24 jaar afkomstig

           van Auvilliers op 14-4-1799 gewond het ziekenhuis werd binnengebracht en aldaar is overleden op 11-5-1799. [Auvilliers-1]

 

16-23) Auxonne [dept. Cote d'Or]: zie apart blad

 

16-24) Avesnes [kanton Avesnes dept. Nord]: zie apart blad

 

16-25) Avignon [dept. Vancluse]:

        1) dokument 7-3-1814 door bisschop Joannes Franciscus Perier uit Avignon, aan Joannes Franciscus Roux priester van bisdom Avignon, al

           waar zij hem aanbieden een positie van dominee in de hulpkerk van Montdragon [dept. Tarn]. [Avignon-1]

        2) dokument 5-6-1841 door aartsbisscchop Jacobus Maria AntoniusCoelestinus du Pont via secretaris H. Chaillot, dat na een examen Joannes

           Claudius Jeannot acoliet van hun diocees geschikt was gebleken en werd toegelaten tot de heilige orde van subdiaconaat. [Avignon-2]

 

16-26) Avize [dept. de la Marne]: dokument 24-12-1795 door Jean Alexandre Reichard publiek officier, als uitreksel uit overlijdens register van mili-

           taire ziekenhuis van Straatsburg [F Strasbourg] waarin hij verklaart dat Claude Poirrier fusilier van 205e halve brigade 1e bataillon 5e com-

           pagnie afkomstig van Avize [F] district Epernay dept. de la Marne, op 20-11-1795 het militair ziekenhuis binnenkwam van Straatsburg [F] en

           aldaar op 7-12-1795 was overleden vanwege verwondingen. [Avize-1]  

 

16-27) Ay [district Epernay dept. de la Marne]:

        1) dokument 16-11-1793 uit Roye [F] als uitreksel van de overlijdens registers van ziekenhuis van Roye door direkteur Colberd/Hebert waarin

           wordt verklaart dat Jean Pierre Vernerot afkomstig van Ay vrijwilliger van 4e bataillon de la Marne op 11-11-1793 het ziekenhuis van Roye bin-

           nenkwam en aldaar op 16-11-1793 was overleden. [Ay-1]

        2) dokument na 21-5-1795 uit Maximin [waarschijnlijk st. Maximin] als uitreksel uit overlijdens registers van reizende ziekenhuis van het leger "de

           la Mozelle" waaruit blijkt dat Edouard Payen geboren in Hay [waarschijnlijk Ay] sergeant bij 172e halve brigade compagnie grenadiers, op 8

           mei 1795 aankwam bij het reizende ziekenhuis te st. Maximin en aldaar op 21-5-1795 was overleden door rottende koorts. [Ay-2]

 

16-28) Bainville-aux-Saules [district Darney dept. Vosges]: dokument 10-7-1793 uit Cambrai [F dept. du Nord] waarin de 5e bataillon des Vosges

          ontslag verlenen aan Jean Dominique Tisserand van 5e bataillon des Vosges compagnie grenadiers adfkomstig van Bain [= mijn inziens Bain-

          ville-aux-Saules F] oud 24 jaar vanwege een verwonding door een geweerschot in zijn rechterhand bij de belegering van Namen [B] door een

          certificaat van Aubry majoor chirurg. [Bainville-aux-Saules-1a/b]

 

16-29) Bannes [dept. de la Marne]: dokument 6-4-1860 uit Parijs door buro van wetten en archieven, waarin zij uitreksel hebben gemaakt als staat

          van diensten over Louis Alexandre Louvet geb. 27-4-1790 in Bannes [F dept. de la Marne] als zn. van Francois Louvet en Marie Jeanne Coul-

          min, hij was dienstplichtig 1810 vervolgens ingelijfd en arriveerde op 14-3-1809 bij 61e RIL [nr. 5516] werd heringedeeld op 16-1-1812 en deed

          de 1809-1812 veldtochten. [Bannes-1] 

 

16-30) Barbezieux [dept. Charente]: brief 8-12-1908 van notaris Fougerat over ene Gabriel Testart. [Barbezieux-1]

 

16-31) Barbonne [district Sezanne dept. de la Marne]: dokument 6-11-1794 uit Lille [F dept. du Nord] als uitreksel uit overlijdens registers van de ge-

          meente Lille door Souplez publiek officier ambtenaar verklaart dat Louis Thomas adjudant 2e luitenant [= sous lieutenant of onder luitenant]

          van 3e bataillon de la Marne afkomstig van Barbanne [F Barbonne] op 28-9-1794 het ziekenhuis van Lille binnenkwam en aldaar was overle-

          den vanwege koorts. [Barbonne-1]

 

16-32) Bar-le-Duc [dept. Meuse]:

       1) dokument 11-10-1840 door notaris Georges Remij uit Bar-le-Duc, waarin Louis Maijais eigenaar en zijn vrouw Madeleine Mangin wonende in

          Bar-le-Duc [F] voor fr. 700 hebben verkocht aan Jean Baptiste Haudin wijnboer en zijn vrouw Barbe Toussaint, een stuk wijngaard in Bar-le-Duc

          achter het kasteel groot 17 are 33 ca met 1 zijde tussen Gaudry en Veriot en 1 zijde aan dhr. Guillaume. [Bar-le-Duc-1a/d]

       2) dokument 18-8-1854 uit Bar-le-Duc waarin de inventaris werd opgemaakt uit de nalatenschap van Joseph Pierre Duchenne in leven kuiper in

          Bar-le-Duc en Maria Rosalie Berthe, met totaal van fr. 1187 die vervolgens werd verdeeld in fr. 583.50 voor Nicolas Benoit Duchenne kuiper in

          Vitry le Francois en fr. 583.50 voor Eugenie Duchenne. [Bar-le-Duc-2a/c]

 

16-33) Bassu [district Vitry dept. de la Marne]: dokument 12-12-1793 uit Mezieres [F] als uitreksel van overlijdens registers van Mezieres waarin Lain

           publiek officier verklaart dat Atoien Benissi alias Vre van bataillon Vitri 8e compagnie afkomstig van Bassu [F] op 6-11-1793 het ziekenhuis van

           Mezieres binnenkwam en aldaar op 22-11-1793 was overleden. [Bassu-1]

 

16-34) Bastia [eiland Corsica]: dokument 5-7-1774 waarin Hieronimus Melagarius graaf van Palatinus het doctoraat verleent in beide rechten aan

           Franciscus Antonius Christianacia na examen en ondervraging. De graaf was blijkbaar machthebber op het eiland en kon dit doen vanwege

           toekenning ervan aan zijn familie door keizer Maximiliaan in 1598 waarvan hij via markies van Clavesana in rechte lijn bloedverwantschap

           heeft en ridder afstammend uit de streek Allerama en Allania. [Bastia-1a/b]

 

16-35) Batagne [district Condom dept. du Gers]: dokument 31-12-1793 uit Blaye [F] waarin leden van de administratie raad van 4e bataillon "des

           Montagnards du Gers" verklaren dat Joseph Comtac ook genaamd Lavroaty oud 20 jaar afkomstig van Batagne [F] district Condom dept. du

           Gers bij hun bataillon is sinds 3-7-1793. [Batagne-1]

 

16-36) Baule [canton Beaugence dept. Loiret]: brief 26-6-1809 uit Beauvais [F] door Belderbusch [Karl Leopold von] prefect van dept. Oise [F] aan

           dept. de Ourte in Luik [B], dat hij de overlijdens akte van soldaat Blondeau overleden op 29-5-1809 in ziekenhuis van Luik [B] heeft doorge-

           zonden aan de prefect van Loiret omdat de militair was geboren in Baule [F] canton Beaugence dept. Loiret. [Baule-1a/b]

 

16-37) Bayeux [dept. Calvados]: brief 9-9-1813 door raad van beheer van het depot bataillon van 15e RIL aan dhr. Rupaley op "rue des Bouchers"

           in Bayeux die antwoorden op de brief van Rupaley van 31 augustus. Het gaat om Rupaley brief van 8-3-1812 waarin hij fr. 100 had meege-

           zonden bestemd voor dhr. Legras op dat moment in oorlog bataillons in Spanje, maar krijgsgevangen genomen door de Engelsen bij de slag

           van Salamenca en sindsdien gedetineerd in Engeland. De raad van beheer heeft de brief naar de oorlog bataillons in Spanje verzonden en

           gevraagd om inlichtingen over die som. Indien nog in hun handen bij de militaire facteur, dan wordt gevraagd om de raad van de 15e RIL er-

           mee te crediteren, zodat Rupaley bij 1e gelegenheid die aan Legras kan doen toekomen. [Bayeux-1a/c]

 

16-38) Bazancourt [canton Bourgogne dept. de la Marne]: dokument 20-11-1814 uit Grenoble [F dept. Isere] waarin Dussard kapitein commandant

           van 1e compagnie 4e bataillon genie ["de Sapeurs" soldaten van koninklijke genie corps, verklaart dat Jean Louis Franqueville genie soldaat

           bij b.g. 1e compagnie afkomstig uit Bazancourt [F] op 23-1-1814 was overleden in het ziekenhuis van Wursbourg [D Wuersburg] ten gevolge

           van een zenuwkoorts. [Bazancourt-1]

 

16-39) Beauregard [canton Vertaizon dept. Puy de Dome]: brief 23-7-1810 uit Beauregard door de vrederechter van canton Vertaizon [dept Puy de

           Dome] aan de beheerders van het militair gasthuis in Nice [F] of zij onderzoeking willen doen aangaande Joseph Parrot soldaat in 165e halve

           brigade infanterie 8e compagnie die 14 of 15 jaar geleden ziek in hun gasthuis was aangenomen. Een van zijn kameraden beweert dat hij daar

           was overleden. Ze hebben bewijs nodig voor zijn vrouw en familie, om te vernemen dat Joseph was overleden of het gasthuis had verlaten. Een

           kanttekening geeft aan een negatief antwoord. [Beauregard-1a/c]

 

16-40) Belley [dept. Ain]: brief 12-10-1902 uit Belley [F] door zuster Marie Aloysia in pensionaat van religieuze Bernardijnen, aan haar nicht Octavie

           waaraan ze mededeelt dat ene Antoinette haar kennis heeft gegeven van een brief ontvangen van dhr. Martinais die haar nicht Octavie kan

           helpen over de familie goederen waarover ze onwetend is en vraagt om nadere inlichtingen. De zuster is bedroefd over 2 overlijdens in korte

           tijd, vooral haar zuster Fanny raakte haar. Ze begrijpt niet waarom de meubels van haar moeder en Fanny verkocht moeten worden, en ge-

           woon niet tussen de 2 andere zusters verdeeld kunnen worden. [Belley-1a/c]

 

16-41) Belloy [dept. de la Somme]: dokument 25-11-1813 uit Bergen op Zoolm [nl] waarin J. Drabbe publiek officier van Bergen op Zoom aan de pre-

           fect van dept. de la Somme in Amiens [F] mededeelt dat Jean Baptiste Fauquart grenadier van de 23e RIL compagnie grenadiers oud 28 jaar

           afkomstig van Belloy dept. de la Somme is overleden op 18-11-1813 in militair ziekenhuis van Bergen op Zoom. [Belloy-1a/b]

 

16-42) Belval [dept. de la Marne]: dokumenten 25-2-1799 uit Parijs waarin de direkteur van ziekenhuis "Val-de-Grace" verklaart dat Jean Baptiste

           Herbert jager [= chasseur] bij de 9e halve brigade 2e bataillon oud circa 23 jaar afkomstig van Belval [dept. de la Marne] op 29-1-1799 het

           ziekenhuis van "Val-de-Grace" binnenkwam en aldaar op 25-2-1799 was overleden door koorts. [Belval-1a/b]

 

16-43) Besancon [dept. du Doubs]: dokument 20-5-1798 waarin de leden administratie raad van de 62e halve brigade uit Straatsburg [F] verklaren

           dat Jean Baptiste Mourey grenadier bij hun 62e halve brigade geboren 1770 in Besancon, in militaire dienst is sinds 20 apr. 1794 en de re-

           volutionaire campagnes heeft gedaan. [Besancon-1]

 

16-44) Bethon [dept. de la Marne:] dokument 17-7-1799 als uitreksel uit overlijdens registers van Nice [F] waaruit blijkt dat Jean Pierre Lenfant ge-

           boren in Bethon ["fontaine Beton"] jager [chasseur] bij 20e halve brigade 1e bataillon 2e compagnie op 4-7-1799 werd aangenomen in het

           militair ziekenhuis van Nice [F] en aldaar was overleden op 17-7-1799 vanwege een kogelschot. [Bethon-1]

 

16-45) Bois-Guillaume [dept. Seine-maritime]: situatie plan 15-12-1959 van Bois-Guillaume met "rue de la Republique", "rue du Hamel" en "chemin

           de la Breteque rondom eigendom van Fleury en consorten. [Bois-Guillaume-1a/b]

 

16-46) Bonnac [dept. Cote-d'Or]: kaart van Bonnac onbekend welk datum met kadaster sectie A, B, C en D. [Bonnac-1a/g]

 

16-47) Bonneville [dept. Charente]: dokument 5-10-1815 uit Toulon [F] door raad van beheer van 16e RIL waarin zij e.e.a. verklaren over Pierre

           Bizot geboren 17-4-1786 in "Bossoimeville" [= Bonneville] sergent-majoor bij b.g. regiment 1e bataillon 8e compagnie. Hij werd op 20-10-1806

           ingelijfd, werd fourier op 1-6-1809 en sergeant op 28-9-1813 en uiteindelijk sergeant-majoor op 1-10-1813. [Bonneville-1]

 

16-48) Bordeaux [dept. Gironde]:

        1) brief 13-1-1803 van Micheau senior, zonen broers & Barrere aan Louvrex & van Lennep in Amsterdam [nl] over verkrijging van 20 vaten Me-

           doc, met de eerdere 30 vaten maakt dat 50 vaten Medoc van hun order van 100 vaten. Die 50 vaten zullen ze transporteren waarvoor door

           hun fr. 300 was betaald namens Louvrex & van Lennep waarvoor genoeg marge over is voor hun om te handelen. [Bordeaux-1a/c]

       2) cognossement 15-1-1803 door Hybe Dircks meester van het schip "Anna Lambke" uit Emden op dat moment in Bordeaux [F] met aan boord

           30 vaten wijn van Micheau senior, zonen broers & Barrere voor transport naar Amsterdam voor Louvrex & van Lennep voor een vrachtprijs

           van 17 florijnen per vat met 15% toeslag voor averij plus Texel onkosten totaal f 611.80. [Bordeaux-2a/b]

        3) cognossement 15-2-1803 door Harm Freerks meester van het schip "juffrouw Martha" uit Emden op dat moment in Bordeaux [F] met aan

           boord 30 vaten wijn van Micheau senior, zonen broers & Barrere voor transport naar Amsterdam voor Louvrex & van Lennep voor een vracht-

           prijs van 17 florijnen per vat met 15% toeslag voor averij plus Texel onkosten totaal f 599.40. [Bordeaux-3/b]

        4) cognossement 15-2-1803 door Harm Freerks meester van het schip "juffrouw Martha" uit Emden op dat moment in Bordeaux [F] met aan

           boord 40 vaten wijn van Micheau senior, zonen broers & Barrere voor transport naar Amsterdam voor Louvrex & van Lennep voor een vracht-

           prijs van 17 florijnen per vat met 15% toeslag voor averij plus Texel onkosten totaal f 798.17. [Bordeaux-4/b]

       5) brief 7-5-1889 van J. Sudrat directeur handelende als "entrepots et magasins generaux du Bassin a Flot" uit Bordeaux [F] aan Boutelleau in

           Cognac [F] over 2 vaten brandewijn gemerkt AW 1859/62. [Bordeaux-5]

 

16-49) Bouilly [district Reims dept. de la Marne]: dokument 19-1-1794 door Hacquin direkteur van het ziekenhuis als uitreksel uit overlijdens regis-

           ters van ziekenhuis van Beusele [F] waarin hij verklaart dat Francois Aubry vrijwilliger bij 3e bataillon Indre en Loire 4e compagnie afkomstig

           van Bouilly [F] op 10-1-1794 het ziekenhuis van Beusele [F] binnenkwam en aldaar op 19-1-1794 was overleden. [Bouilly-1]

 

16-50) Boult-sur-Suippe [district Reims dept. de la Marne]: dokument 21-6-1795 door Sauvigny direkteur van het ziekenhuis uit Liblard waarin hij ver-

           klaart dat Lambert Boulanger vrijwilliger bij 172e halve brigade 1e bataillon 1e compagnie onderdeel van het leger "Sambre et Meuse" afkomstig

           van "Bouy-sur-Suippe" district Reims dept. de la Marne, op 18-6-1795 het ziekenhuis van Liblard werd binnenkwam en aldaar op 21-6-1795

           was overleden door koorts. [Boult-sur-Suippe-1]

 

16-51) Bourbon-l'Archambault [canton Bourbon dept. Allier]: dokument 26-6-1809 uit Brest [F] door administratie raad van 15e RIL waarin zij bevesti-

           gen dat Gilbert Larobbe geboren op 8 mei 1788 in Bourbon ls zoon van Gilbert Larobbe en Marie Dauri loteling van 1808, op 4-5-1809 werd

           ingelijfd en bij hun regiment aanwezig is in 5e bataillon 2e compagnie. [Bourbon-1]

 

16-52) Bourget [canton Pierre Fitte vroeger dept. de Seine, nu dept. Seine-Saint-Denis]: dokument 21-10-1798 uit Zierikzee [nl] door leden administra-

          tie raad van 42e halve brigade waarin zij verklaren over Gabriel Loison vrijwilliger bij hun brigade 2e bataillon 8e compagnie geboren mei 1776

          in Bourget [F] canton Pierre Fitte dept. Seine als zoon van Charles Loison en Juvatte Anglar, dat hij op 14-4-1794 in dienst had getreden en

           goed had gediend, maar ontslag kreeg vanwege een gebrekkigheid door oorlogsmoeheid. [Bourget-1]

 

16-53) Bourgogne [dept. de la Marne]:

       1) dokument 2-10-1793 door Duchesne vicaris en aalmoezenier van het hulp ziekenhuis van Givet [dept. Ardennes] als uitrekel van overlijdens

           registers waarin hij verklaart dat Leon Caussin vrijwilliger van 2e bataillon de Reims 8e compagnie afkomstig van Bourgogne [F] op 23-9-1793

           het hulp ziekenhuis van Givet [F] binnenkwam en aldaar op 1-10-1793 was overleden. [Bourgogne-1]

       2) dokument 6-11-1815 uit Brest [F] door leden administratie raad van 8e regiment artillerie te voet [artillerie-a-pied] waarin zij e.e.a. verklaren

           over Jean Leon Ville geboren 23-9-1790 in Bourgogne als zoon van wijlen Pierre Ville en Jeanne Therese Domissy, dat hij dienstplichtig was in

           1810 en arriveerde op 30-10-1813 bij het regiment, werd korporaal op 30-10-1813 en sergeant op 17-1-1814, was in 1809 op veldtocht met de

           "grande armee", 1810-1811 veldtochten met de "armee des cotes de l'ocean" en eiland Aix. Was ook 1815 aanwezig bij de blokkade van Vincen-

           nes en is nu thuis in afwachting van reorganisatie van de koninklijke artillerie. [Bourgogne-2]

 

16-54) Brest [dept. Finistere]: brief 21-4-1817 door een scheepsmakelaar aan Berteche-Lambquin en zoon in Sedan [dept. Ardennes] als antwoord op

           hun vraag of er in Brest huizen zijn die lakens handelen naar de kolonien. Hij schrijft dat Brest dat niet heeft zijnde een oorlogshaven, beter als

           zij zich wenden tot handelshavens, maar als ze toch lakenhandel willen doen via Brest, goed dat ze kontakt opnemen met zijn schoonbroer dhr.

           7Le Goupil lakenhandelaar in Brest. [Brest-1a/b]

 

16-55) Breuilpont [dept. Eure]: brief 17-9-1817 uit Parijs [F] door buro van burgerlijke stand en militairen subsectie lijn infanterie, die melden aan dhr.

           Auguste Yvet landbouwer in Breuilpont [F] dat over de betreffende Francois Yvet militair bij 25e RIL met stamboek nr. 9097 werd aangenomen

           dat hij tijdens de 1812 veldtocht naar Rusland krijgsgevangen werd genomen dan wel was achtergebleven. [Breuilpont-1a/b]

 

16-56) Brion [dept. Maine-et-Loire]: dokument 12-2-1814 door adjunct burgemeester Louis Henri Joseph de Buisseret dienstdoende als officier van de

           burgerlijke stand uit Lille [F], waarin werd verklaard dat Pierre Blanchet oud 21 jaar afkomstig van Brion [F], tirailleur van het 4e regiment tirailleurs

          bij de keizerlijke garde op 26-1-1814 bij het ziekenhuis van Lille [F] aankwam en aldaar op 4-2-1814 was overleden door uittering. [Brion-1]

 

16-57) Bussy [district Chalons dept. de la Marne]: dokument 25-3-1795 door Sauvigny direkteur van het ziekenhuis uit Liblard waarin hij verklaart dat

           Sinphorieu Bouquemont fusilier bij het leger van "Sambre-et-Meuse" afkomstig van Bussy [F] op 21-3-1795 het ziekenhuis van Liblard/Liblare?

           binnenkwam en aldaar op 25-3-1795 was overleden. [Bussy-1]

 

16-58) Bussy-Saint-Georges [arrond. Meaux dept. Seine-et-Marne]: dokument 6-9-1814 waarin de burgemeester van Bussy-Saint-Georges verklaart

          dat Etienne Montroyen vader van Etienne Aubin Montroyen soldaat in het 5e regiment artillerie te voet [artillerie-a-pied] 14e compagnie nogal

          oud is met 4 jonge kinderen en de hulp van zijn zoon heeft. De burgemeester vraagt om verlof voor de soldaat. [Bussy-Saint-Georges-1]

 

16-59) Cadeac [district de la Barthe dept. Hautes-Pyrenees]: dokument 29-7-1795 door leden administratie raad van 3e bataillon de Haute Garonne

          in kamp "du mas d'eusserre" [waarschijnlijk wordt daar Mazeres = nu Mazeres-de-Neste mee bedoeld, Neste is naam van rivier aldaar] in de Py-

          reneeen, waarin zij verklaren dat Pierre Arne afkomstig van "Cadiac district de la Barthe de Nestes" [= Cadeac] sergeant bij b.g. bataillon 5e com-

          pagnie bij hun is sinds 12-2-1792 en ook de belegering van Toulon [aug./dec. 1793] heeft meegemaakt. [Cadeac-1]

 

16-59a) Cahors [dept. Lot]: dokument 22-7-1838 uit Agen [F dept. Lot en Garonne] door Chaudordy, die het huwelijks contract [gedaan door Abie no-

          taris in Cahors op 28-9-1836] tussen Emile Pierre Molinie en Lucie Palleul, heeft onderzocht met een geraadpleegd memorie, over een vordering

          van Emilie Molinie op zijn vader voor betaling van fr. 20.000 die volgens dat contract aan zijn zoon was geschonken. Chaudordy meent dat de

          contract alleen voorziet in betaling van wettelijke interest in ruil voor woning, kost en gezondheiszorgen, gemeenschappelijk met de vader. Aldus

         gaat het niet meer om dan betaling van kapitaal of van de interesten ervan, naar keuze van de vader. [Cahors-1a/d] 

 

16-60) Carcassone [dept. Aude]: dokument als copie 27-7-1814 als staat van diensten over Jean Pierre Dalen geboren in Carcassanne [dept. Aude]

          op 16 aug. 1749, ging op 10-7-1767 in militaire dienst bij regiment Angoumois [dat werd in 1791 de 80e RIL] opgeklommen met verschillende

          rangen, werd op 28-5-1792 kapitein grenadiers bij dat 80e RIL 2e bataiilon, dat 2e bataillon van 80e RIL vormde in 1794 [1e formatie] in de 148e

          halve brigade, werd op 9-3-1794 chef de bataillon bij 148e halve brigade, werd op 1-3-1795 kolonel van 148e halve brigade, werd op 20-5-1795

          kolonel "aid-de-camp" bij generaal Moncey, werd tijdelijk commandant op 12-10-1795 van Bayonne [F], werd commandant op 3-5-1796 van Na-

          varrenx [F] en werd op 8-3-1799 commandant van Bordeaux [F]. Kreeg op 2-1-1814 toestemming om met pensioen te gaan, en zich terug te

          trekken in Navarrenx [F]. Hij zou trouwen met Jeanne Richard, met 2 kinderen en overlijdt 2-9-1826. [Carcassone-1]

 

16-61) Carvin [dept. Pas de Calais]: dokument 13-7-1852 uit Parijs door buro wetten en archieven waarin zij verklaren over Ferdinand Joseph Latoux

          geb. 24-10-1785 in Carvin [F] als zoon van Louis Joseph Latoux en Marie Elisabeth Reboure. Hij ging op 24-10-1806 in militaire dienst bij 56e

          ex 60e RIL [stamboek nrs. 3841/64 en 4097/183], werd korporaal 11-4-1812, werd sergeant 26-5-1813, gedeserteerd op 27-7-1815. Deed de

          1807-1815 veldtochten waaronder Wavre en Ligne. [Carvin-1]

 

16-62) Castelnau-Riviere-Basse [district de Vie dept. Hautes-Pyrenees]: dokument 20-4-1794 door leden administratie raad van 2e bataillon de Haute

          Pyrenees grenadiers compagnie uit Baget [Spanje] waarin zij verklaren dat Jacques Cassanave afkomstig van "Castarnau de riviere Bave district

          de Vie dept. de Hautes Pyrennee" bij hun bataillon is sinds formatie ervan als sergeant van de grenadiers. [Castelnau-Riviere-Basse-1]

 

16-63) Castelnau-d'Auzan [district Condom dept. du Gers]:

       1) dokument 24-5-1794 door 2e luitenant [sous lieutenant] van 5e compagnie van 6e bataillon des Landes in kamp "de la fraternite" waarin hij

          verklaart dat Joseph Pineij afkomstig van Castelnau Dauzan district Condom bij zijn compganie dient sinds 20-9-1793. [Castelnau-Dauzan-1]

       2) dokument 12-7-1794 waarin de leden administratie raad van 5e bataillon des Landes in kamp "Landibar" verklaren dat Joseph Lanau afkomstig

          van Castelnau Dausan district Condom zoon van Guillaume Lanau en Isabel Lafarque, dient bij hun bataillon de 6e compagnie sinds 15-9-1792.

          [Castelnau-Dauzan-2]

        3) dokument 27-8-1794 waarin de leden administratie raad van 5e bataillon des Landes in kamp "de Gauche" verklaren dat Jean Montie afkomstig

          van Castelnau Doauzan district Condom oud 21 jaar zoon van Jean Montie en Jeanne Gelas dient als fusilier bij hun bataillon de 2e compagnie

          sinds 25-5-1794. [Castelnau-Dauzan-3]

 

16-64) Cerise? [district Coulong? dept. de la Marne]: dokument 21-1-1796 als uitreksel uit overlijdens registers van Breda door direkteur van zieken-

          huis van Breda [nl] die verklaart dat Antoine Furant fusilier bij halve brigade Lombards 1e bataillon 1e compagnie afkomstig van Cerise? district

          Coulong dept. de la Marne op 18-11-1795 het ziekenhuis van Breda binnenkwam en aldaar op 28-12-1795 was verleden. [Cerise-1]

 

16-65) Cervieres [dept. Hautes Alpes]: 2 dokumenten die bij elkaar horen 30-4-1809 uit Genua [I] door Frederic Spinola burgemeester van Genue [I]

          waarnemende de burgerlijke stand aldaar, aan de burgemeester van Cervieres [dept. Hautes Alpes] waarin hij hem stuurt de uitreksel van over-

          lijdens registers waaruit blijkt dat Jean Jaure Giqnoux kanonnier 1e klasse van 4e regiment artillerie te voet 4e compagnie [artillerie-a-pied - stam-

          boek nr. 2040] oud 29 jaar afkomstig van Cervieres op 27-4-1809 in militair ziekenhuis van Genua [I] was overleden. Bedoeld om zijn familie in

          te lichten. In marge vermelding dat Giqnoux diende als vervanger voor Jean Francois Blanchard dienstplichtig jaar 14 inwoner van Briancon dept.

          Hautes Alpes. [Cervieres-1a/b]

 

16-66) Chalerne [district Sezanne dept. de la Marne]: dokument 3-7-1794 door publiek officier uit Toul [dept. Meurthe] als uitreksel uit de overlijdens-

          registers van Toul waaruit blijkt dat Pierre Moiner fusilier van 43e regiment infanterie 8e compagnie afkomstig van Chalerne district Sezanne

          dept. de la Marne op 18-2-1794 het reizende ziekenhuis "du Faubourg de la Moselle" binnenkwam en aldaar op12-3-1794 was overleden.

          [Chalerne-1]

 

16-67) Chalons-en-Champagne [eerder als Chalons of Chalons-sur-Marne canton idem dept. de la Marne]: zie apart blad

 

16-68) Chalon-sur-Saone [dept. Saone-et-Loire]: brief 16-5-1817 door F. Canat adjunct burgemeester van Chalon-sur-Saone [F dept. Saone-et-Loire]

          aan de burgemeester van Dijon over prijzen van vee, alhoewel de markt niet wordt gehouden in Chalon-sur-Saone [F] maar wel aanzienlijk waren

          gestegen sinds vorige maand. Ze hadden een prijs verordening gedaan op 11-4-1817 voor elk soort vlees op 42.5 cent of te wel 8.6 sol per halve

          kilo. Bij 2e verordening op 26-4-1817 werd dat 45 cent oftewel 9 sol. [Chalon-sur-Saone-1a/b]

 

16-69) Champigneul [canton Ecury-sur-Coole dept. de la Marne]: dokument 15-4-1811 door kapitein van depot bataillon van 75e RIL uit Lille [F] met een

          signalement vanwege een afwezige militair, het gaat om Antoine Louis Bichat geb. 7-10-1789 in Champigneul [F dept. de la Marne] als zoon van

          Jean Louis Bichat en Marie Joseph Boyer, hij was 1809 dienstplichtige, arriveerde 7-11-1808 bij 75e RIL [nr. 6145/29] ingdeeld als fusilier bij 3e

          bataillon [kapitein beweert bij 2e bataillon] 1e compagnie, werd gewond op 28-7-1809 bij de veldslag van Talevera-de-la-Reyna [Spanje] en werd

          op 29-7-1809 opgenomen in het ziekenhuis. Werd in mrt. 1811 geroyeerd van regimental registers. [Champigneul-1]

 

16-70) Charaon [district Vitry dept. de la Marne]: dokument 16-5-1795 door Surarin van het reizende ziekenhuis als uitreksel uit de overlijdens registers

          van het leger van Mosel, waarin hij verklaart dat Carles Poiret fusilier van 26e halve brigade 1e compagnie afkomstig van Charaon district Vitry dept.

          de la Marne op 17-4-1795 het reizende ziekenhuis van "Geleux a Treves" binnenkwam en aldaar op 16-5-1795 was overleden. [Charaon-1]

 

16-71) Charmont [district Vitry dept. de la Marne]:

       1) dokument 27-1-1794 als uitreksel van overlijdens registers van ziekenhuis van Roye [F] door direkteur Herbert, waarin hij verklaart dat Joseph

          Gillot van 87e regiment infanterie afkomstig van Charmont district Vitry dept. de la Marne, op 23-10-1793 het ziekenhuis van Roye [F] binnenkwam

          en aldaar op 27-1-1794 was overleden. [Charmont-1]

       2) dokument 20-4-1795 als uitreksel van overlijdens registers van militaire ziekenhuis "de la Felicite" in Brussel [B] waar Deroch als direkteur van

          dat ziekenhuis heeft verklaard dat Nicolas Boimet afkomstig van "Chemann" [= Charmont] district Vitry dept. de la Marne fusilier bij 26e halve bri-

          gade 3e bataillon 5e compagnie op 6-4-1795 het ziekenhuiis binnenkwam en aldaar op 8-4-1795 was overleden door koorts. [Charmont-2]

 

16-72) Charquemont [dept. du Doubs]: dokument 20-4-1802 uit Limoges [F] door dministratie raad van 28e halve brigade waarin zij verklaren dat Mo-

          deste Barberot afkomstig van Charquemont [F] dept. du Doubs fusilier bij hun brigade 3e bataillon 5e compagnie, op 14 juni 1800 bij de veldslag

          van Marengo 3 sabelslagen had ontvangen, 1 aan het hoofd en 2 aan zijn rechter arm, daarop in het ziekenhuis werd opgenomen maar werd

          vanwege te lange afwezigheid op 21 mrt. 1801 geroyeerd van de regimental registers. [Charquemont-1]    

 

16-73) Chartres [dept. Eure-et-Loir]:

        1) brief 11-5-1814 van Dubois principaal chirurg bij de 11e korps aan Rey chirurg bij het 11e korps te Chartres dat hertog van Berry, Rey heeft ge-

          decoreerd met "Fleur de Lis". Daardoor is Rey gemachtigd het witte lint te dragen in afwachting van die diploma. [Chartres-1a/b]

       2) dokument 17-9-1815  van leden administratie raad van 28e RIL uit Bergerac [F] waarin zij e.e.a. verklaren over Antoine Langrane 2e luitenant

          [= sous lieutenant] van 28e RIL geboren in Chartres [F] op 30-12-1791. Werd op 1-9-1809 benoemd tot 2e luitenant bij de cohorte van d'Eure en

          Loir, ging met zelfde rang op 1-4-1810 naar  keizerlijke nationala garde en ging op 11-6-1810 naar 28e RIL. Deed 1810-1811 veldtochten in Span-

          je, werd op 25-5-1811 gewond door kogelschot in de rechterarm, werd daarop op 25-5-1811 krijgsgevangen genomen bij Salinas [Spanje], werd

          op 4-6-1814 vrijgelaten uit vijandelijke gevangenis, deed 1815 veldtocht in Belgie [Waterloo]. [Chartres-2]

 

16-74) Charun? [F/B? dept. Ourthe]: dokument 24-2-1811 door militaire politie namens de direkteur van militaire ziekenhuis van Givet [F] als uitreksel

          van overlijdens registers van Givet waarin werd verklaart dat Jean Joseph Gagueur oud 21 jaar van 12e RIL afkomstig van Charun  [F/B? dept.

          Ourthe] op 30-12-1810 het militair ziekenhuis van Givet [F] binnenkwam en aldaar op 1-2-1811 was overleden door koorts. [Charun-1]

 

16-75) Chatelraould [F] dept. de la Marne]: dokument 29-11-1805 door publiek officier F. Roth en burgemeester van Mayeux [F] [= Mainz nu D] waarin

          zij verklaren dat Pierre Claude Aubertel oud 21 jaar fusilier bij 85e regiment infanterie 3e bataillon 7e compagnie afkomstig van Chatelraould [F]

          op 24-11-1805 het militair ziekenhuis van Mayeux [= Mainz] binnenkwam en aldaar op 29-11-18705 was overleden door koorts. [Chatelraould-1]

 

16-76) Chatillon-sur-Indre [dept. Indre]: dokument 6-2-1809 door leden administratie raad van 10e regiment lichte infanterie [regiment d'infanterie le-

          gere] uit Selestat [D = Schlettstadt] waarin zij bevestigen dat Louis Martin Lecompte zich zal terugtrekken in Chatillon-sur-Indre [F] om te wachten

          op de beslissing van de regering over zijn pensioen, er werd hem al wat betaald. [Chatillon-sur-Indre-1]

 

16-77) Chatillon-sur-Moirail [dept. de la Marne]: dokumentn1-2-1798 door Tesserant administrateur van militair ziekenhuis in Straatsburg [F Strasbourg]

          die verklaart dat Francois Lecon menner van lichte artillerie 2e regiment Schunck 5e compagnie afkomstig van Chatillon-sur-Moirail [F] op 12-12-1797

          gewond het militair ziekenhuis van Straatsburg werd binnengebracht en aldaar op 1-2-1798 was overleden. [Chatillon-sur-Moirail-1]

 

16-78) Chaumont [dept. de la Marne]:

       1) getekende plan 20-2-1774 door A. Retot beedigd meester landmeter and meetkundige uit Mirecourt [F] op verzoek van dhr. Dely over zijn erfgoed

          omgeven door een muur met daarbuiten weiden, aan het oosten "de top van Chaumont" en aan het zuiden de rivier Madon. Tevens op de kaart

          stukken grond gemerkt A en B wat binnen 1 dag met een span bewerkt kan worden, dit op verklaring van Ame Grivois landbouwer en ploeger op

          verschillende landerijen van dhr. Dely. [Chaumont-1]

      2) dokument 5-3-1794 door Maugin publiek officier uit Vitry [F] als uitreksel uit overlijdens registers van Vitry-sur-Marne [F] waarin hij verklaart dat

          Simon Demougeot afkomstig van Chaumont vrijwilliger bij compagnie de Cruchet [waarschijnlijk behorende bij 1e bataillon de la Marne] op

          15-11-1792 het ziekenhuis van Vitry-sur-Marne [F] werd binnengebracht en aldaar op 30-12-1792 was overleden. [Chaumont-2]

 

16-79) Chazelet [dept. Indre]: dokument 9-2-1889 als exploot uit Chazelet [F] door Joseph Diriguin gerechtsdeurwaarder bij burgelijke rechtbank in Le

          Blanc [F] wonende in Saint-Benoit-du-Sault [F] op verzoek van Eugene Dagois eigenaar wonende in Arsennes [F] die als woonplaats verkiest

          zijn advocaat Aristride Metinier in Le Blanc [F] aan zijn vader Hippolyte Dagois en moeder Marie Parlebas samenwonende in Chazelet [F], die na

          gedane verstek door de rechtbank werd veroordeeld en bevolen aan Eugene Dagois 1) de hoofdsom fr. 9194.06; 2) de rente daarover tegen 5%

          ingaande 3-12-1888 dat is de dag van de dagvaarding en 3) fr. 63.48 voor de proceskosten en dat te betalen aan de deurwaarder. Na 30 dagen

          kan er beslag worden gedaan op de onroerende goederen. [Chazelet-1a/b]

 

16-80) Chazelles [dept. Loire]: dokument 18-5-1794 door 84e halve brigade 3e bataillon uit "La Mairie", waarin zij verklaren dat Jean Bapotiste Gonet af-

          komstig van Chazelles [F] district Bouen [= Boen-sur-Lignon] dept. Loire, zich bevindt in 5e compagnie van dit bataillon. [Chazelles-1]

 

16-81) Checy [dept. Loiret]: onderhandse dokument 30-3-1807 waarin Pierre Contant wijnbouwer 33 roeden land met wijn en andere stukken waarvan

          5 ingesloten in Checy [F], die nader zijn omschreven met hun buren, voor 192 livres heeft verkocht aan zijn broer Vraint Contant. [Checy-1a/c]

 

16-82) Cheminon [district Vitry dept. de la Marne]: dokument 22-1-1795 door Vesque direkteur van reizende ziekenhuis van leger van de Moezel uit Bion-

          ville [dept. Meurthe-et-Moselle] uitreksel uit overlijdens registers van het reizende ziekenhuis, waarin hij verklaart dat Joseph Denot fusilier van 1e

          bataillon de Parijs 7e compagnie afkomstig van Cheminon [F] op 22-1-1795 werd opgenomen bij het reizende ziekenhuis en aldaar op 23-1-1795

          was overleden. [Cheminon-1]

 

16-83) Chollet [dept. Main-et-Loire]: dokument 9-2-1796 door Jean Baptiste Stadel publiek officier van Colmar [F] als uitreksel van overlijdens registers

          van Colmar, waaruit blijkt dat Rene David afkomstig van "Clolet district Loudun dept. de la Vienne" [op achterzijde werd nog Chollet als extra infor-

          matie toegevoegd = Chollet ligt naast dept. Vienne ligt] fusilier bij 12e halve brigade 2e bataillon 4e compagnie, koortsig werd opgenomen in het

          reizende ziekenhuis van Colmar en aldaar op 7-2-1796 was overleden. [Chollet-1a/b]

 

16-84) Clermont [tegenwoordig Clermont-Ferrand dept. Puy de Dome]:

       1) dokument 23-4-1774 door secretaris Moranges namens de bisschop Franciscus Maria le Maistre de la Garlaye uit Clermont [F], waarin zij hebben

         goedgekeurd dat de acoliet Joannes Petrus Chalus de rang van subdiaken zal worden toegekend. [Clermont-1]

       2) dossier Petrus Raynond:

       2a) dokument 2-12-1776 door secretaris Moranges namens de bisschop Franciscus de Bonal uit Clermont [F], waaruit blijkt dat Petrus Raymond wet-

          telijke zoon van Joannes Raynond en Maria Condert getrouwd in parochie Souxillanges van hun diocees via aartsbisschip uit Parijs toestemming

          kreeg om zijn 1e clericale tonsuur te ontvangen. [Clermont-2]

        2b) dokument 23-12-1780 door secretaris Moranges namens de bisschop Franciscus de Bonal uit Clermont [F], waarin zij hebben goedgekeurd dat

          de acoliet Petrus Raymond de rang can subdiaken zal worden toegekend. [Clermont-3]

        2c) dokument 14-6-1783 door secretaris Moranges namens de bisschop Franciscus de Bonal uit Clermont [F], waarin zij de diaken Petrus Raymond

          geschikt hebben bevonden en gepromoveerd tot priester. [Clermont-4]

        2d) dokument 22-7-1811 door secretaris namens de bisschop Carolus Antonius Henricus Duvalk de Dampierre uit Clermont [F], waarin de priester

           Petrus Raymond van district Clermont eertijds rector van de hulpkerk st. Stephanus ook genaamd Chanonat werd gekozen en gepromoveerd om

          de bisdom Clermont te helpen met tal van dingen. [Clermont-5]

       3) dokument 1-10-1814 uit Toulon [F] door leden administratie raad van "principal du train d'artillerie" 5e bataillon waarin zij 1 jaar verlof geven aan

          Mathieu Boulard fourier van b.g. bataillon 4e compagnie [stamboek nr. 2584] afkomstig van Clermont [F]. Hij kwam op 17-2-1813 als vrijwilliger in

          militaire dienst en werd fourier op 1-3-1813, deed de 1813-1814 veldtochten in Spanje. [Clermont-6]

 

16-85) Clery [= Clery-Saint Andre dept. Loiret]: dokument 8-8-1814 leden administratie raad van 16e regiment lichte infanterie [regiment d'infanterie le-

          gere] uit st. Denis [F] waarmee zij staat van diensten en veldtochten bevestigen van Andre Menot 2e luitenant [sous lieutenant] geboren in Clery

          [F] op 28-1-1774. Hij was altijd bij dat regiment sinds 22-5-1793, werd korporaal op 20-7-1801, werd sergeant op 1-7-1803 en werd 2e luitenant

          op 10-4-1813. Werd gewond door een schot in de buik in Dresden op 27-8-1813, kreeg een schot in de schouder op 18-10-1813 in Leipzig [D]

          en kreeg een schot in de wang op 11-2-1814 in Montmirail. [Clery-1]

 

16-86) Cloyes-sur-Marne [dept. de la Marne]: dokument 5-9-1814 door leden administratie raad van 7e regiment artillerie te voet [d'artillerie a pied] uit

           Auxonne [F] waarin zij absoluut ontslag hebben verleend aan Philippe Gallot kanonnier 13e compagnie van b.g. regiment [stamboek nr. 7178] oud

           23 jaar afkomstig van "Cloes" [= Cloyes-sur-Marne?]. Hij was in militaire dienst sinds 28-9-1811 bij 13e bemanningsbataillon [bataillon du equi-

           page] en ging op 21-7-1814 over naar 7e regiment artillerie te voet. [Cloyes-1]

 

16-87) Collonges [dept. Ain]: brief 20-8-1814 door [Michel] Jacquemet [geb. Collonges 21-9-1771] als kolonel van 38e RIL uit Laudau [D toen F] aan

           Ducret chef de bataillon van 3e regiment lichte infanterie in Bayonne [F] dat Jacquement de vrije hand van generaal Schauenberg had gekregen

           om officieren te kiezen voor de 38e RIL die sinds 16-8-1814 in reorganisatie is. Hij had graag de officier Poretur gehouden, maar die heeft pen-

           soen gevraagd. Jacquement klaagt over zijn gezondheid vanwege de laatste verwonding wat hem met een ietwat verkort been heeft nagelaten.

           Verder schrijft Jacquemet over concurrentie door de fameuze Bougault vroeger kapitein van de halve brigade van Yon en bevestigt dat hij fr.

           500 had ontvangen van Ducret. [Jacquemet was 1813 colonel van 40e RIL, Bougault werd colonel daarvan in 1814. Er werd geen 38e RIL ge-

           vormd gedurende 1803-1815. Jacquemet was colonel van 1e RIL in 1815 bij Quatre Bas en Waterloo veldslagen]. [Collonges-1a/c]

 

16-88) Conlie [dept. de la Sarthe]: dokument dec. 1853 door notaris Adolphe Lemesnager uit Conlie [F] waaruit blijkt dat Marin Toucoult eigenaar en

           landbouwer wonende in gehucht Beaulieu gemeente van Conlie [F] fr. 2313.37 [hoofdsom fr. 2200 plus rente] had geleend van Pierre Manny le-

           raar en zijn vrouw Marie Lelievre beiden wonende in gemeente van Neuvillalais. [Conlie-1a/g]

 

16-89) Contanus [district st. Menehoult dept. de la Marne]: dokument 3-8-1793 door Jean Cure aalmoezenier in ziekenhuis van Avesnes [F] als uitrek-

          sel van overlijdens registers van ziekenhuis van Avesnes [F] die verklaart dat Claude Dujour van 1e bataillon de la Meurthe 6e compagnie af-

          komstig van Contanus? district Menehault dept. de la Marne op 17-7-1793 het ziekenhuis van Avesnes [F] binnenkwam en aldaar op 21-7-1793

          was overleden. [Contanus-1]

 

16-90) Correle [district Reims dept. de la Marne]: dokument 6-4-1795 door Baudrinant direkteur van ziekenhuis van Librard/Liblare? verklaart dat Louis

          Boneton vrijwilliger bij 172e halve brigade 3e bataillon 7e compagnie afkomstig van Correle [F] district Reims dept. de la Marne op 27-3-1795 het

          ziekenhuis binnenkwam en aldaar op 6-4-1795 was overleden. [Correle-1]

 

16-91) Courcy [district Reims dept. de la Marne]: dokument 16-12-1793 door Duchesne aalmoezenier van militair ziekenhuis van Givet [F] als uitreksel

           van overlijdens registers, waaruit blijkt dat Thiery Torchet luitenant bij 1e bataillon vrijwilligers van district Reims 3e compagnie afkomstig van

           Courcy district Reims dept. de la Marne, op 25-11-1793 werd opgenomen in het militair ziekenhuis van Givet [F] en aldaar op 15-12-1793 was

           overleden. [Courcy-1]

 

16-92) Courtisols [district Chalons dept. de la Marne]: dokument 18-4-1795 door direkteur van militair ziekenhuis uit Koblentz [D] als uitreksel van over-

           lijdens registers van militair ziekenhuis waaruit blijkt Claude Pargeois grenadier bij 172e halve brigade 1e bataillon 1e compagnie grenadiers af-

           komstig van Courtisols [F] district Chalons dept. de la Marne op 26-3-1795 het militair ziekenhuis van Koblentz [D] binnenkwam en aldaar op

           18-4-1795 was overleden. [Courtisols-1]

 

16-93) Crecy [dept. Seine-et-Marne]: dokument 7-7-1800 uit Morbegno [I] door officieren, onder officieren en soldaten van 102e halve brigade 2e ba-

           taillon 2e compagnie verklaren dat Simon Michel Berger fusilier bij b.g. brigade, bataillon en compagnie afkomstig van Crecy [F] dept. Seine-et-

           Marne op 4-1-1799 werd ingelijfd. Werd vervolgens op 17-8-1799 gewond in de knie door een schot van "biscayen" [= geweer van groot kaliber]

           wat bij Tesingen was gebeurd toen de Oostenrijkers probeerden de rivier de Aar over te steken. [Crecy-1a/b]

 

16-94) Croth [canton Ivry-la-Bataille dept. Eure]: dokument 20-10-1798 door onder officieren en vrijwilligers van 36e halve brigade 2e bataillon 2e com-

           pagnie uit Koblentz [D] waarin zij verklaren dat Charles Fouchet fusilier oud 25 jaar afkomstig van "Crocq" [= Croth] nogal moe is door de veldtoch-

           ten in jaar 2 en 3 bij het leger van het Noorden en daardoor sinds 2 jaar niet meer in staat is om dienst te doen. [Croth-1a/b]

 

16-95) Cuisles [district Epernay dept. de la Marne]: dokument 24-11-1793 door Bouvart aalmoezenier van het militaire ziekenhuis van Givet [F dept. Ar-

           dennes] als uitreksel van overlijdens registers van militair ziekenhuis van Givet, die verklaart dat Jean Marie Champion ook genaamd Champion

           "charretier" [= karreman] van 12e bataillon des Federes compagnie kanonniers afkomstig van Cuil [= Cuisles] op 3-11-1793 het militair zieken-

           huis van Givet [F] werd binnengebracht en aldaar op 22-11-1793 was overleden. [Cuisles-1]

 

16-96) Curilny [dept. de la Marne]: dokument 21-4-1800 door Vassieux administrateur van militair ziekenhuis in Ferme [F] als uitreksel van overlijdens

           registers van Ferme, die verklaart dat  Pierre Lamot fusilier bij 61e halve brigade 2e bataillon 1e compagnie afkomstig van Curilny [F] op 4-4-1800

           het ziekenhuis van Ferme [F] werd binnengebracht en aldaar op 6-4-1800 was overleden. [Curilny-1]

 

16-97) Delle [dept. territoire de Belfort]: brief 20-11-1793 uit Maastricht [nl] door Jacques Bourcarde korporaal bij 127e halve brigade 3e bataillon com-

           pagnie grenadiers, aan de burgers van Delle [F dept. territoire de Belfort] die klaagt dat zijn behoeftige vader - Leger Bourcarde - geen hulp krijgt,

           hij is namelijk ziek, oud en arm met 2 kinderen die in dienst zijn van de republiek. Hij had hun eerder een certificaat gestuurt waar de gemeente

           van Delle geen gebruik van had gemaakt, uit noodzaak heeft hij zich gewend tot zijn generaal die hem bevool een brief naar Delle te sturen om de

           betreffende gemeente ambtenaar te marcheren d.i. tot aktie te dwingen. [Delle-1a/b]

 

16-98) Denilly [dept. de la Marne]: dokument 31-8-1801 door Crozier direkteur van algemeen ziekenhuis in Lyon [F] als uitreksel van overlijdens regis-

           ters, waarin hij verklaart dat Joseph Gouillon oud 32 jaar afkomstig van Denilly [F dept. de la Marne] sergeant bij 17e halve brigade de ligne 1e

           bataillon 4e compagnie, op 12-4-1801 het ziekenhuis binnenkwam vanwege een kogelschot en aldaar op 31-8-18701 was overleden. [Denilly-1]

 

16-99) Dommartin-la-Planchette [dept de la Marne]: dokument 9-11-1815 door burgemeester van Magnac-Leval [F dept. Haute-Vienne] als uitreksel

           van overlijdens registers van Magnac-Leval, waarin hij verklaart dat Jean Francois Michel oud 21 jaar soldaat bij de trein-artillerie van de garde

           5e compagfnie afkomstig van Dommartin la Planchette [F dept. de la Marne] zoon van Etienne Michel en Catherine Michel, op 3-11-1815 was

           overleden in het gasthuis van Magnac-Leval. [Dommartin-1] 

 

16-100) Doncourt [dep. Haute-Marne]: dokument 13-12-1869 door de oorlogs ministerie buro archieven en decoraties, als uitreksel over Claude Pelle-

           tier, geboren 30 april 1793 te Doncourt [dept. Haute-Marne] als zoon van Francois Pelletier en Marie Barroni. Hij werd op 1-12-1812 ingelijfd als

           1813 loteling bij 16e regiment lichte infanterie [d'Infanterie de legere] [stamboek nr. 10411]. Hij heeft de 1813 en 1814 veldtochten gedaan, daar-

           na geen informatie omdat het op 15-7-1814 werd afgeschaft. [Doncourt-1]

 

16-101) Douvres-la-Delivrande [dept. Calvados]: dokument 7-5-1796 door kwartier generaal in Koblentz [D] als bevestiging dat op 12-11-1793 kapitein

           La Raitrie van 103e regiment infanterie 1e bataillon bevel had gekregen om naar Sarreguemines [F dept. Moselle toen dept. Bas-Rhin] om als

           adjudant van adjudant generaal Daelon te dienen en krijgt daarvoor als supplement 100 ponden per maand. Hij kan zijn korps verlaten wanneer

           er 2 adjudanten aanwezig zijn. Dat bevel was getekent door Lazare Hoche commandant van het leger van de Moezel. Daelon bevestigt ook nog

           dat La Raitrie dat getrouw heeft gedaan tot 10-6-1794 toen hij adjudant van generaal Championnet werd. [Douvres-1]

 

16-102) Dunkerque [Duinkerken dept. du Nord]: dokument 3-8-1814 door officier van burgerlijke stand als uitreksel van registers burgerlijke stand van

           Chartres [dept. Eure-et-Loir] aan de burgemeester van Dunkerque [F] waarin hij verklaart dat Jean Pierre Bocquet dienstplichtige oud 28 jaar

           geboren op 27-6-1786 in Duinkerken als zoon van wijlen Joseph Bocquet en Marie Biaussal, op 7-6-1814 was overleden in het militair ziekenhuis

           van Chartres. [Dunkerque-1a/c]

 

16-103) Dyon [dept. Cote d'Or]:

         1) brief 8-8-1813 door bisschop H. Reymond baron van keizerrijk lid van legioen van Eer uit Dyon [F][, die de 1e president in Dyon informeert dat

           de plechtigheid a.s. zondag zal worden aangekondigd door de grote klok te luiden van 11 tot 11.15 voormiddag. [Dyon-1a/b]

         2) brief 22-9-1814 door Vernier [Jean Honore] van 23e RIL die aan Gillet commissaris van oorlog meldt dat de ketens van de waterput in de ka-

           zerne van de Ursulines dagelijks breken, en vraagt hem om via de burgemeester of de bevoegde persoon aan te manen om betere ketens of

           touwen te plaatsen zodat de militairen zonder problemen water kunnen krijgen. De commissaris stuurt dit door aan dhr. Perruchat - genie offi-

           cier - voor verbetering van dat waterput. [Dyon-2a/b]

         3) dokument 16-11-1816 door leden administratie raad van legioen Cote d'Or uit "Aire" [= Les Aires F dept. Herault] waarin zij staat van diensten

           opmaken over Pierre Viennot 2e luitenant bij legioen Cote d'Or, ging op 10-8-1807 in militaire dienst bij de 1e reserve legioen, werd korporaal

           op 26-1-1808, werd sergeant op 9-7-1808, werd krijgsgevangen genomen op 23-7-1808, kwam terug op 14-3-1811, ging op 5-4-1811 over

           naar de 121e RIL, werd aldaar op 6-9-1812 sergeant-majoor, werd op 27-7-1813 adjudant 2e luitenant, werd 2e luitenant op 9-11-1803 [de

           121e RIL werd opgeheven in 1814], ging op 1-8-1814 bij de nieuwe formatrie ovber naar 27e RIL, kreeg vergunning op 20-10-1814, werd op

           11-2-1816 2e luitenant bij legioen Cote d'Or. Deed 1808 veldtocht, was gevangen gedurende 1808-1811, deed 1812-1813 veldtochten in

           Spanje, was 1813-1814 bij het grote leger in Duitsland en nam deel aan 1815 Waterloo veldslag. [Dyon-3a/b]

 

16-104) Epernay [dept. de la Marne]:

         1) dokument 13-9-1793 door Labbe publiek officier als uitreksel uit overlijdens registers van Quimperle [F dept. Finistere] waarin hij verklaart dat

            Jacques Francois Guillaume afkomstig van Epernay [F dept. de la Marne] van 44e regiment infanterie compagnie Bouglon op 16-1-1793 het

            ziekenhuis van Quimperle werd bnnengebracht en aldaar op 25-1-1793 was overleden. [Epernay-1]

         2) dokument 25-9-1793 door Berard aalmoezenier van ziekenhuis van st. Vaast [abdij] te Arras als uitreksel van overlijdens registers waarin hij

            verklaart dat P. Bisson sergeant-majoor van het 1e regiment infanterie compagnie Ploideau afkomstig van Epernay op 12-9-1793 werd opgeno-

            men in het ziekenhuis van st. Vaast [abdij] in Arras [F dept. Pas-de-Calais] en aldaar op 25-9-1793 was overleden. [Epernay-2]

          3) dokument 28-4-1797 door Tuseraut administrateur van vaste militaire ziekenhuis van Straatsburg [F] waarin hij verklaart dat Antoine Latrary

            afkomstig van Epernay [F dept. de la Marne] grenadier bij 100e halve brigade 1e bataillon, op 20-4-1797 het vaste militaire ziekenhuis werd

            binnengebracht en aldaar op 28-4-1797 was overleden. [Epernay-3]

 

16-105) Epinal [dept. Vosges]:

         1) brief 20-4-1826 door de prefect van dept. Vosges uit Epinal [F] aan dhr. Dormoud advocaat in Parijs waarin hij bevestigt dat hij een vordering

            tot schade vergoeding had ontvangen aan de advocaat door de erfgenamen van dhr. Puissant in leven boer. [Epinal-1]

         2) brief 18-4-1829 door de prefect van dept. Vosges uit Epinal [F] aan de burgemeester van Ajaccio [F] die vraagt om inlichtingen over dhr. Siche

            ex wachtmeester [marechal-de-logis] van 2e regiment huzaren gelegerd in Epinal [F] die zojuist onslag heeft gekregen om te trouwen met de

            zuster van de prefect. Alsmede over zijn familie en voornamelijk hun goedheid. Liefst zou de prefect willen dat ze bleven in Epinal na hun trouwen

            en gaan werken bij de overheid. Maar dhr. Siche heeft dat geweigerd omdat hij goed bezit in streek van Ajaccio. [Epinal-2a/b]

         3) brief 9-3-1885 door Antoine Zislin als vertegenwoordiger voor het oosten uit Epinal wonende op nr. 4 "rue des bons enfants" van de genoot-

            schap "societe des Ateliers de construction de Buitschwiller-Thann" aan de weduwe Pinot & co. in Rupt-sur-Moselle [F] over installering van een

            stoommachine en bereidheid om ingenieur te sturen voor installatie voor haar project na ontvangen bestelling. [Epinal-3]  

 

16-106) Epinay-sur-Seine [dept. Seine-Saint-Denis]: dokument 27-12-1812 door baron J. [Nicolas Joseph] Maison divisie generaal van 2e leger corps

            [geb. Epinay-sur-Seine 19-12-1771 nam op 29-11-1812 over van 2e corps nadat marshal Oudinot gewond werd, baron Maison werd later mar-

            kies, overl. 13-2-1840] uit "Malbork" [Duits als Magdeburg, Nederlands als Marienburg [noord Polen] met staat van officieren generaals, kolo-

            nels en andere hoge officieren of belangrijke mannen in de terugtocht uit Rusland overleden, ziek en/of krijgsgevangen werden genomen beho-

            rende bij de 2e leger corps, namelijk: 1) Candras [Jacques Lazare Savattier de Candras geb. 24-8-1768 overl. 28-11-1812 rivier de Berezina

            Rusland] brigade generaal [commandant van 2e brigade onder Merle] blijkbaar gestorven op weg ten gevolge van zijn wonden gekregen bij de

            Berezina; 2) Neraud adjudant commandant, van uitputting op weg overleden; 3) Fournier majoor van het 37e RIL gewond op weg krijgsgevangen

           genomen; 4) Carathery hoofdlegerarts, in Kovno achtergelaten in wanhopige staat; 5) Poncet direkteur van de brievenpost voor de 2e leger

           corps, verstikt op de brug van rivier de Berezina; 6) Raquettly [overl. 10-9-1812 van vermoeidheid, nadat hij eerder op 6-9-1812 door de Russen

            gevangen was genomen] colonel van 1e Zwitserse regiment infanterie, werd ziek op weg gevangen genomen; 7) Grassenried chef-de-bataillon

           commandant van 3e Zwitserse regiment infdanterie, werd op weg krijgsgevangen genomen en 8) Hania chef-de-bataillon van 124e RIL gewond

           voor Vilna krijgsgevangen genomen. [Epinay-sur-Seine-1]

 

16-107) Erce-en-Lamee [dept. Ille-et-Vilaine]: dokument 10-12-1804 door leden administratie raad van 21e regiment lichte infanterie [regiment infante-

            rie legere] uit Venlo [nl] waarin zij ontslag hebben verleend aan Jean Marie Renaud korporaal van hun regiment 3e bataillon 1e compagnie [stam-

            boek nr. 625] afkomstig van "Ercey" [= Erce-en-Lamee in dit geval] oud 37 jaar. Hij ging op 12-3-1793 in militaire dienst en werd korporaal op

           29-11-1799. Hij werd gewond door een schot in de linker dij en sabelslag in de linkerknie. [Erce-en-Lamee-1a/b]

 

16-108) Etrepigney [dept. Jura]: brief 6-8-1808 door ministerie van oorlog 1e buro dienstplicht uit Parijs [F] divisie aan de prefect van dept. Jura in

           Lons-le-Saunier [F] waarin zij hem mededelen dat zij onlangs hebben besloten om Jean Baptiste Robert onder chirurg hulp te ontslaan van het

           leger. Hij was geb. 28-9-1778 in Etrepigney [F] en behoort tot de dienstplichtigen van het jaar 8. Als hij wordt geloot, stuur hem dan naar zijn be-

           stemming, indien niet, stel hem dan uit voor 1810. [Etrepigney-1a/c]

 

16-109) Eu [dept. Seine-Maritime]:

         1) dokument 15-3-1794 door kapitein J. Gardin van 2e compagnie bij 1e bataillon vrijwilligers de Dieppe uit "port Malo" [= st. Malo dept. Ille-et-Vilai-

            ne] die verklaart dat Bruno Lourent afkomstig van Eu [dept. Seine-Maritime] bij hem in dienst is. [Eu-1]

          2) dokument 24-3-1794 door kapitein J. Gardin van 2e compagnie bij 1e bataillon vrijwilligers de Dieppe uit "port Malo" [= st. Malo dept. Ille-et-Vilai-

            ne] die verklaart dat Pierre Devinne afkomstig van Eu [dept. Seine-Maritime] bij hem in dienst is. [Eu-2] 

 

16-110) Evran [dep. Cotes-d'Armor]: brief 8-9-1805 door kapitein van 37e regiment infanterie 3e compagnie grenadiers uit Quiberon [F] aan Dumottay

            burgemeester van "Devrand" [= Evran dept. Cotes-d'Armor] die hem mededeelt dat zijn verwant Julien Gabillard op 9-9-1804 was overleden in het

            militair ziekenhuis van Quimper [F dept. Finistere]. [Evran-1a/b]

 

16-111) Falaise [dept. Calvados]: dokument 1-8-1811 door leden administratie raad van 3e regiment kurassiers uit "Brunswick" [= Braunschweig D] als

           verklaring over Pierre Jean Francois Picot kapitein 1e klasse van b.g. regiment geboren in Falaise [F dept. Calvados] 28-7-1772. Ging in militaire

           dienst als cavalerist op 15-9-1790, werd fourier op 1-8-1793, werd daarna achtereenvolgens wachtmeester, opperwachtmeester, adjudant 2e

           luitenant, 2e luitenant en luitenant. Werd tot kapitein benoemd op 30-10-1806. [Falaise-1]

 

16-112) Faux-Fresnay [dept. de la Marne]:

         1) dossier Denis Marot:

         1a) dokument 26-11-1802 uit Faux-Fresnay [F] door de burgemeester als uitreksel van gedoopten van Faux-Fresnay [F] dat op 30-1-1771 aldaar

            was gedoopt Denis Marot als zoon van Pierre Marot en Cathrine Charlot. [Faux-Fresnay-1]

         1b) dokument 22-5-1803 door Cunier administrateur van burgerlijk en militair ziekenhuis van Valenciennes [F] die verklaart dat Denis Marot fusi-

            lier bij 71e halve brigade 2e bataillon 6e compagnie [stamboek nr. 2635] afkomstig van "Faufrenet" [= Faux-Fresnay] op 25-2-1803 het zieken-

            huis van Valenciennes [F] werd binnengebracht en aldaar op 20-5-1803 was overleden door tuberculosis. [Faux-Fresnay-2]

 

16-113) Fere-Champenoise [dept. de la Marne]: dokument 24-2-1795 door Conseil als uitreksel van overlijdens registers van reizende ziekenhuis van

            het leger de Mosel, waaruit blijkt dat Hubert Lheureux Chart afkomstig van Fere-Champenoise district Sezanne dept. de la Marne dienende bij

            park artillerie compagnie Vallentin, op 8-1-1795 het reizende ziekenhuis van Maximin werd binnnengebracht en aldaar op 24-2-1795 was over-

            leden door een kwaadaardige koorts. [Fere-Champenoise-1]

 

16-114) Ferte-sous-Samson [kanton Neuchatel dept. Seine-Inferieure]:

         1) dossier Nicolas Moinet:

         1a) dokument 6-1-1809 door administrateur van ziekenhuis van Gent [B] als uitreksel van overlijdens registers van ziekenhuis in Gent [B] waaruit

             blijkt dat Nicolas Moinet fusilier bij 72e RIL 5e bataillon 1e compagnie [stamboek nr. 5148 die 3e compagnie aangeeft] afkomstig van "La Ferte-

             sous-Samson" geboren aldaar 4-4-1780 als zoon van Antoine Moinet en Marguerite Lefebvre, op 16-9-1808 het ziekenhuis van Gent [B] werd

             binnengebracht en aldaar op 30-9-1808 was overleden door braaksel in de longen. [Ferte-sous-Samson-1]

         1b) serie van 4 dokumenten 1814 door Th. du Tabeurath uit "Gournai" [= Gournay-en-Bray] als onderzoek naar de erfgenamen door erfopvol-

            ging van wijlen Nicolas Moinet militair bij 72e RIL overleden in 1809. [Ferte-sous-Samson-2a/i]

 

16-115) Flirey [dept. Meurthe-et-Moselle]: dokument 21-11-1794 door leden administratie raad van 1e bataillon de la Meurthe uit Elverich [D in kreis

            Wesel] waarin zij ontslag hebben verleend korporaal Francois Grandbarbe geboren 1767 in Flirey [F] district Toul dept. de la Meurthe als zoon

            van Pierre Grandbarbe en Anne Hamonet. Hij diende bij hun bataillon sinds 19-8-1791 toen de bataillon werd gevormd en kreeg ontslag van-

            wege de verwondingen die hij kreeg op 29-9-1794 bij de blokkade van Maubeuge [F dept. du Nord]. [Flirey-1]

 

16-116) Florent [dept. de la Marne]: dokument 6-2-1795 door Conseil aalmoezenier bij reizende ziekenhuiis van het leger de Moezel als uitreksel van

            overlijdens registers waaruit blijkt dat Claude Tandeur grenadier bij 9e bataillon de Orleans compagnie grenadiers afkomstig van Florent [F] dis-

            trict st. Menehoult dept. de la Marne, op 6-2-1795 was overleden in reizende ziekenhuis in st. Maximin [= st. Maximin-la-sainte-Baume] vanwege

            een verwonding aan zijn dij. [Florent-1]

 

16-117) Foix [dept. Ariege]:

         1) dossier Berger:

         1a) brief 16-10-1815 uit Parijs [F] door buro burgelijke stand en militairen van het leger 5e divisie bij ministerie van oorlog, aan mevr. Berger ge-

            boren Dondat in Foix [F dept. Ariege] die haar laten weten dat haar zoon Louis Berger was ingeschreven bij de militaire stamboek van 93e RIL

            onder nr. 3578 als sergeant bij de grenadiers, dat hij op 27-2-1814 krijgsgevangen was genomen en niet meer is verschenen bij zijn onderdeel

            waarover door de administratie raad op 6-9-1815 een certificaat werd afgegeven zonder verder nieuws. [opmerking van Andreas: op 27-2-1814

            nam de 93e RIL deel aan de veldslag van Orthez [zuid-Frankrijk Pyreneeen] waarbij vele Fransen gevangen werden genomen] [Foix-1a/b]

         1b) dokument 30-12-1829 uit Parijs [F] door buro wetten en archieven bij ministerie van oorlog, waaruit blijkt dat Louis Berger geboren 6-5-1781

            in Foix [F] als zoon van Jean Berger en Jeanne Marie Bondat, op 9-6-1804 in militaire dienst ging bij 93e RIL, werd korporaal op 26-11-1810,

            werd krijgsgevangen genomen op 26-2-1814, werd bij controle geroyeerd van militaire registers op 31-3-1814. [Foix-2]

 

16-118) Fontainebleau [canton Fontainebleau dept. Seine-et-Marne]:

         1) dokument 31-10-1800 door leden administratie raad van 64e halve brigade uit Parijs [F] waarin zij ontslag hebben verleend aan Pierre Lion gre-

            nadier bij 64e halve brigade 1e bataillon afkomstig van Fontainebleau [F] oud 28 jaar, door verlies gebruik van rechterhand vanwege permanente

            gebrek van 1e twee vingers. Hij was in militaire dienst sinds 1-10-1793. [Fontainebleau-1a/b]

         2) dokument 11-9-1803 door direkteur van ziekenhuis in Livorno [I] als uitreksel van overlijdens registers van burgerlijk ziekenhuis in Livorno [I]

            waaruit blijkt dat Antoine Bartheleme Fournier afkomstig van Fontainebleau [dept. Seine-et-Marne] fusilier bij 87e halve brigade 2e bataillon 2e

            compagnie [nr. 3596], op 5-9-1803 het ziekenhuis binnenkwam en aldaar op 11-9-1803 was overleden vanwege koorts. [Fontainebleau-2]

 

16-119) Forbian [district Chalons dept. de la Marne:] dokument 26-4-1795 door Tebessart direkteur van reizenden ziekenhuiis st. Marie van leger Rijn

            en Mozel, die verklaart dat Etienne Lefebvre afkomstig van Forbian [F] fusilier bij 2e compagnie op 23-4-1795 het reizende ziekenhuis st. Marie

            binnenkwam en aldaar was overleden op 26-4-1795 vanwege koorts. [Forbian-1]

 

16-120) Fressineau [sinds 1818 deel van Monthoiron dept. Vienne]: brief 2-1-1809 uit Parijs [F] door buro van burgerlijke stand en militairen aan dhr.

            Delafond vredes rechter in Vouneuil-sur-Vienne [dept. Vienne] die bevestigt ontvangst van zijn brief van 25-11-1808 waarin hij hun had mede ge-

            deeld de overlijden van Antoine Charraudeau wonende in Fressineau [F] die als mede als erfgenaam nalaat zijn zoon Louis Charraudeau soldaat

            bij de 9e bataillon trein artillerie. De vredesrechter had die bataillon gevraagd om volmacht van die soldaat. [Fressineau-1a/b]

 

16-121) Gannat [dept. Allier]: brief 27-9-1796 door Combes chef van 4e afdeling bij ministerie van oorlog aan dhr. Labranche in Gannat [dept. Allier]

            waarin hij mededeelt dat hij heeft geschreven aan de 6e halve brigade om overlijdens certificaat te krijgen van zijn zoon Pierre Labranche, om-

            dat de register van dit korps bewaard bij de burelen van oorlog geen melding maakt van zijn overlijden. Met een notitie eronder dat Pierre gre-

            nadier bij 3e bataillon van genoemde 6e halve brigade op 28-11-17895 bij het ziekenhuis was binnengebracht omdat hij werd gewond bij Mainz

            [D Mayence]. Hij zou zijn overleden aan zijn verwondingen in dezelfde maand of daarna in ziekenhuis van Bargraben [waarschijnlijk Bad Bergza-

            bern] of Wissembourg [F] of Haguenau [F]. [Gannat-1a/c]

 

16-122) Gigean [dept. Herault]: dokument 21-9-1815 door leden administratie raad van 53e RIL als staat van dienst over Jacques Francois Villemejane

            geboren 11-9-1787 in Gigean [F]. Werd op 4-5-1807 fusilier bij 5e RIL, werd fourier op 23-7-1807, werd sergeant op 21-11-1807, werd adjudant

            2e luitenant op 16-8-1809. Werd 2e luitenant [sous-lieutenant] op 10-4-1810 bij 1e regiment "de la Mediterranee" wat 1811 werd gevormd in de

            53e RIL, werd aldaar luitenant op 8-8-1813.. Heeft vele veldslagen gedaan waaronder de veldtocht naar Rusland bij de 7e corps. Werd gewond

            op 28-8-1813 door een kogel in linker schouder bij Villach [Illyrie] en daarop op 18-9-1813 gevangen genomen door de Oostenrijkers. Kwam

            terug uit gevangenschap op 4 augustus 1814. Heeft opnieuw gediend in 1815 in zuid Frankrijk en in Alpen leger. [Gigean-1]

 

16-123) Girecourt [= Girecourt-sur-Durbion canton Bruyeres dept. Visges]: dokument 17-2-1904 door notaris Charles Paul Canet uit Epinal [F] als pro-

            ces verbaal van een verkoop van diverse onroerende voor Victorine Huraux wonende in Girecourt [F] weduwe van Pierre Eugene Thomas ook

            namens haar minderjarige zoon Leon Pierre Thomas geboren 17-4-1890 in Girecourt, zoals een weide en veld gelegen in Girecourt-sur-Durbion

            en Padoux wat voor fr. 50 werd verkocht aan Gustave Mangin onderwijzer in Girecourt. [Girecourt-sur-Durbion-1a/e]

 

16-124) Gizeux [dept. Indre-et-Loire]: dokument 13-2-1797 leden administratie raad van 30e halve brigade lichte infanterie [infanterie legere] uit Mans

            [F = Le Mans dept. Sarthe] die verklaren dat Hippolyte Gabeau chef van 3e bataillon bij hun regiment oud 42 jaar afkomstig van Gizeux [F] dat

            hij niet meer gebruikt kan worden in de reorganisatie en gemachtigd is naar huis te gaan. Hij diende sinds 27-2-1793 in die graad en verklaard

            zich te zullen vestigen in "Le Lude" [dept. Sarthe]. [Gizeux-1]

 

16-125) Gluinne [dept. ede la Marne]: dokument 24-10-1793 door Bouvart aalmoezenier van minitair ziekenhuis van Givet [F] als uitreksel van militaire

            overlijdens registers van Givet [F] waaruit blijkt dat Simon Langlet afkomstig van Gluinne [F] vrijwilliger bij 1e bataillon de Reims [F] 4e compag-

            nie, op 11-10-1793 het ziekenhuis binnenkwam en aldaar op 24-10-1793 werd begraven in het kerkhof van het ziekenhuis. [Gluinne-1]

 

16-126) Gonselin [dept. Isere]: brief 7-7-1806 door Mayzonnie kwartier-meester van 23e regiment lichte infanterie [d'infanterie legere] uit Cesene [I bij

            Milaan] aan de burgemeester van Gomelin [= Gonselin dept. Isere] waarbij hij hem stuurt de overlijdens uitreksel van Jean Ruffin jager [= chas-

            seur] met verzoek dat over te geven aan zijn ouders. [Gonselin-1a/b] 

 

16-127) Gouzancourt [dept. du Nord]: dokument 22-7-1814 door leden administratie raad van 26e RIL uit Bourbon-Vendee [F] waarin zij ontslag ver-

            lenen aan Augustin Cany afkomstig van Gouzancourt [F dept. du Nord] oud 29 jaar ingeschreven bij regiment met stamboek nr. 2991. Nam

            dienst op 10-11-1805, ging op 15-9-1806 aan boord van de fregat "l'Infatigable", werd krijgsgevangen genomen op 25-9-1806 en kwam terug

            op 25-6-1814. Zijn ontslag volgt de certificaat van de artsen vanwege zijn kniegewrichten ziekte en borstaandoening. [Gouzancourt-1a/b]

 

16-128) Grenoble [dept. Isere]: brief 16-1-1833 uit Grenoble [F] door Cellem prefect van dept. Isere aan de burgemeester van st. Pancrasse die zijn

           teleurstelling uit dat noch hij noch de adjunct-burgemeester aanwezig waren bij de inspektie van de nationale garde op 25-12-1832 gehouden

           in Lumblin [F]. Ook vernam hij dat een officier van een compagnie van de gemeente st. Pancrasse nog geen uniform had alhoewel hij rijk is.

           Hij dwingt de burgemeester erop aan om de officeren aan te sporen dat te doen wat een goed voorbeeld is voor de compagnie, en ook dat

           een trommel nodig is, waarvan de onkosten ten laste [volgens art. 81 van 22 maart wet] van de gemeente moet komen. [Grenoble-1a/b]   

 

16-129) Hegenheim [dept. Haut-Rhin]: brief 7-6-1817 uit Ferrette [F dept. Haut-Rhin] aan de burgemeester "le Chevalier" onder prefect van arrondis-

            sement Altkirch, over de heer Hoffman, bataillon chef van 103e RIL, overleden 1810 in Spanje. Hoffman had zijn familie in Hegenheim, zijn 70

            jarige moeder was al overleden 1809, een jongere broer als 2e luitenant bij de douane en een gehandicapte zuster die hij op afstand verzorg-

            de met zijn salaris van fr. 2002 maar daarvan heeft zij al 4 jaar niets van ontvangen. De overheid word verzocht om voor de familie te zorgen

            uit eerbied. [Hegenheim-1a/d]

 

16-130) Hermonville [dept. de la Marne]: dokument 13-8-1796 door Tuserant direkteur van vaste militaire ziekenhuis van Straatsburg [F Strasbourg]

           waarin hij verklaard dat Adrien Gregoire fusilier bij 26e halve brigade 1e bataillon 1e compagnie afkomstig van "Ermonville" [= Hermonville] [F]

           op 29-7-1796 gewond het ziekenhuis binnenkwam en aldaar op 13-8-1796 was overleden. [Hermonville-1]

 

16-131) Hesdin [dept. Pas de Calais]:

         1) dokument 11-4-1793 door Pierre Antoine Lanecruse publiek officier als uitreksel van overlijdens registers van ziekenhuis van Lens [F] waarin

           hij verklaart dat Jean Baptiste Fontaine afkomstig van Hesdin [F dept. Pas de Calais] vrijwilliger bij 2e bataillon du Pas de Calais op 3-4-1793

           het ziekenhuis van Lens binnenkwam en aldaar op 11-4-1793 was overleden. [Hesdin-1]

         2) dokument 3-7-1793 door Dufour [Francoise Marie Dufour geb. Fruges 1769 overl. Lille 1815] luitenant kolonel en commandant van 8e bataillon

           Pas de Calais uit kamp "de Ghijvelde" waarin hij verklaart dat Francois Joseph Ricquet afkomstig van Hesdin [F district Montreuil dept. Pas de

           Calais] vrijwilliger is sinds okt. 1792 van contingent Hesdin, wat op 4-11-1792 werd gevormd in de 8e bataillon Pas de Calais. [Hesdin-2]

 

16-132) Huby-saint-Leu dept. Pas de Calais]: dokument 23-9-1801 door Berque commissaris van oorlog van dept. Pas de Calais uit Bethune [F] waarin

            hij pensioen betaling berekent voor de gepensioneerde soldaat Joseph Bavencove teruggetrokken in Huby-saint-Leu [F] voor 21 jaar dienst wat

            kwam op fr. 6.53. [Huby-saint-Leu-1]

 

16-133) Joigny [dept. Yonne]: dokument 30-11-1815 door leden van examen raad van dept. Yonne als certificaat van voorlopige dienst vrijstelling voor

            Marien Jaluzot vroeger militair bij de 60e RIL wonende in Joigny [F] vanwege zitting van 11-11-1815 die onbeperkt verlof kreeg, omdat hij onmis-

            bare steun is voor zijn familie. [Joigny-1]

 

16-134) Jonzac [dept. Charente-Maritime]: brief 30-1-1888 door deurwaarder Gaboret uit Jonzac [F] aan dhr. Fabriel, waarin hij hem stuurt 3 biljetten

            elk fr. 100 totaal dus fr. 300 inzake de kwestie Geanty de Leoniles. [Jonzac-1]

 

16-135) Lac-des-Rouges-Truites [dept. Jura]: getekende kaart [onbekend welk datum] van Lac-des-Rouges-Truites [F] waarop te zien de eigendom

            nr. 117 van Aime Dalloz naast de "chemin des Martins au Chatelet". [Lac-des-Rouges-Truites-1]

 

16-136) Lacour-saint-Pierre [dept. Tarn-et-Garonne]: dokument 2-8-1890 door deurwaarder Faure wonende in Moloch [F] in opdracht van Maurey

            griffier bij gerechtshof van 1e instantie in Montauban [F] op verzoek van notaris Sancholle in Montrauban [F] waarbij Marie Gascon wonende

            in Lacour-saint-Pierre [F] weduwe van Amand Molinie werd gedwongen tot betaling van fr. 32 aan notaris Sancholle vanwege behandeling van

            de testament van Amand Molinie op 25-4-1847 gedaan door Bonnet voorganger van Sancholle, waarin de helft van de nalatenschap geschat

            op fr. 10.000 werd nagelaten aan de weduwe, tevens moet ze hiermee andere kosten betalen. [Lacour-saint-Pierre-1a/b]

 

16-137) La Ferte-Milon [dept. Aisne]: dokument 10-2-1858 door de buro van wetten en archieven bij de ministerie van oorlog uit Parijs [F] die door

            de stamboeken en andere documenten het volgende wordt verklaard over Eusebe Jarrot, hij is geboren 24-3-1776 in La Ferte-Milon [F] als

            zoon van Francois Robert Jarrot en Marguerite Courthas. Hij ging op 18-8-1799 in militaire dienst bij 1e hulp bataillon van l'Aisne, wat deel

            maakte van 8e halve brigade wat in 1803 verder als 8e RIL werd genoemd. Hij werd op 1-7-1808 geroyeerd vanwege lange afwezigheid, zijn

            laatste veldtocht was die van jaar 14 [1806-1807] en is dus vermist ergens in Duitsland..[La Ferte-Milon-1]

 

16-138) Lamarche [dept. des Vosges]: 3 getekende kaarten van 1964 van Lamarche met sectie G met de oude en de nieuwe nummers nabij "rue du

            Faubourg des Vosges" en 'rue des Sources" in relatie met nrs. 330, 333, 269, 270 en 334. [Lamarche-1a/c]

 

16-139) La Mure [dept. Isere]: dokument 15-1-1807 door leden van de raad van de 4e RIL uit Karvazt [oost Pruissen nu Polen?] waarin zij de staat

            van diensten bevestigen van Louis Joseph Darrieroy geboren op 28-8-1766 in Lamure [F] als volgt: hij werd op 1-1-1785 soldaat in het regi-

            ment van Angoumois, werd op 4-7-1790 korporaal, werd op 2-6-1792 sergeant, werd op 1-9-1792 sergeant-majoor, werd op 24-8-1793 2e

            luitenant [sous-lieutenant], werd op 16-10-1793 luitenant en werd op 10-11-1797 kapitein. Deed vele veldtochten. [La Mure-1]

 

16-140) Lantriac [canton Saint-Julien-Chapteuil dept. Haute-Loire]: brief 28-8-1809 door Latour uit Wezel [D] aan dhr. Maschau expert landmeter in

            Puy [F] die antwoord over 2 militairen uit blijkbaar Lantriac [F], dat Mathieu Moleize in het 4e bataillon verkenners [voltiguers] in het Rijn leger

            was en dat korporaal Jean Geallet in 1 van de 4 compagnieen waren die werden gedetacheerd in Spanje, door opdracht van de minister van

            oorlog over gegaan naar de 33e regiment lichte infanterie [d'infanterie legere]. Hij werd bij controle geroyeerd, hij is vermoedelijk gevangen

            genomen of gedood door de Engelsen. [Lantriac-1a/b]

 

16-141) La Pommeraye [dept. Maine-et-Loire]: dokument 27-5-1914 door Anna Jacob griffier bij vredes gerechty wonende te Chalonnes [F] waarin

            hij voor 3, 6 of 9 jaar heeft verhuurd voor jaarlijks fr. 570 aan Aisne Siret landbouwer en zijn vrouw Marie Rivereau beide wonende te Comme-

            raye een klein boerderij genaamd "la Gatine" gelegen in La Pommeraye bestaande uit woon- en bedrijfsgebouwen en landerijen groot 3 ha

            en 50 are. [La Pommeray-1a/d]

 

16-142) La Rochelle [dept. Charente-Maritime]:

          1) dokument 22-12-1832 door de secretaris namens de bisschop Josephus Bernet van bisdom "Rupellensis" [= Rupellae = la Rouchelle]

             waarin Eugenius Bouguereau geestelijke in hun bisdom, na exminering bekwaam en geschikt werd bevonden tot de 4 kleinere in volgorde

             namelijk de bedden van de exorcisten en de reguliere en kanonieke dragers. [La Rochelle-1]

          2) brief 15-8-1908 van dr. Ernest Brard uit La Rochelle [F]. [La Rochelle-2]

 

16-143) Lasalle [dept. Gard]: dokument 4-11-1813 door leden administratie raad van 101e RIL uit Genes [F] waarin zij verklaren dat Jean Rigal ge-

            boren op 17-6-1780 in Lasalle [F] als zoon van Jean Rigal en Magdelaine Bomiol, bij de 5e bataillon 3e compagnie bij hun regiment met stam-

            boek nr. 8219 werd ingeschreven, ingelijfd op 31-10-1813 als vervanger voor Pierre Andre Emanuel Denis Bousquet uit canton Agde loteling

            van het jaar 1814 met lot nr. 23 en op b.g. datum aanwezig in depot te Genes. [Lasalle-1]

 

16-144) La Tour-du-Pin [dept. Isere]:

         1) dossier Andre Cecillon:

          1a) brief 12-11-1807 door Cecillon uit La Fere [dept. Aisne] aan dhr. Chaboud eigenaar wonende in La Tour-du-Pin [F] waarin hij vraagt op

            spoedige zending van de renten van de verschuldigde som. Cecillon kwam vorige dag uit ziekenhuis en meldt dat zijn [militaire] onderdeel op

            1 december vertrekt naar Bayonne [F] wat 2 maanden marcheren zal opleveren. Extra geld daarvoor zou welkom zijn, ze krijgen als soldaten

            maar 5 stuivers per dag als vergoeding. De veel eerder ontvangen geld zal hij apart bevestigen. [La Tour-du-Pin-1a/d]

         1b) verklaring 12-11-1807 door Andre Cecillon kanonnier in het 1e regiment artillerie te voet [d'artillerie-a-pied] in depot te La Fere [dept. Aisne]

            waarin hij de ontvangst van fr. 28 bevestigt van dhr. Chaboud eigenaar wonende in La Tour-du-Pin [F] als voorschot van de renten die dhr.

            Chaboud hem op 29-11-1807 verschuldigd zal zijn. [La Tour-du-Pin-2]

 

16-145) Laval [dept. Mayenne]: brief 4-7-1800 Simon secretaris voor de kolonel van de 49e halve brigade uit kamp Eindhoven [nl] aan president admi-

            nistratie van gemeente Laval [F] medesturend een uitreksel [zit er niet bij] van overlijden aangaande Louis Landel fusilier bij 49e halve brigade

            om die aan zijn ouders te geven. [Laval-1a/b]

 

16-146) Le Havre [dept. Seine-Inferieure]: dokument 30-4-1802 door administratie raad van 53e halve brigade infanterie "de ligne" uit Coblentz [D] als

            verklaring over Jean Louis Hyacinthe Cote geboren op 25-8-1771 in Le Havre [F] als zoon van Jean Cote en Therese Pucucher, in militaire

            dienst sinds 1-5-1792 totaan 25-12-1793 toen hij door de Oostenrijkers bij Wissembourg [F] een kogelschot kreeg in linkerwang en daarom naar

            het ziekenhuis moest, hij heeft de veldtochten van 1792-1793 gedaan. [Le Havre-1]

 

16-147) Leojac en Bellegarde [dept. Tarn-et-Garonne]: zie apart blad 

 

16-148) Lezoux [dept. Puy de Dome]: dokument 3-4-1799 door leden administratie raad van de 9e regiment dragonders uit Lody [I] waarin zij verklaren

            dat Jean Dewioux afkomstig van Lezoux [F] bij hun regiment is sinds 1-4-1799 en wel bij 4e compagnie. [Lezoux-1]

 

16-149) Lille [dept. du Nord]:

          1) brief 9-7-1801 door N. Baelets op de  Zwarte Zustersstraat nr. 740 in Lille [F] aan mevr. Louvrex geboren Wuilbert in Amsterdam, over aandeel

            nr. 448 die blijkbaar was vervallen op 24-6-1801 en waar hij de betaling ervan gaarne ziet komen. Hij heeft nog een andere aandeel met nr. 424

            maar die vervalt op 24-6-1802. Hij stelt voor de 2 biljetten om te zetten in 1 en rente aan haar te betalen. Tevens meldt hij dat hij zijn vestiging had

            verlaten en sinds 11 maanden is getrouwd met een vrouw [Breson?] dochter van een voormalig en gekende advocaat in Lille. [Lille-1a/d]

          2) brief 23-10-1803 door J. Mandion kwartier generaal in Lille [F] aan de burgemeester in Kortrijk [B] als reactie op eerdere brief van 21-10-1803

            over slechte kwaliteit van het veevoer wat op die dag zal worden uitgedeeld aan een detachement van 3e trein bataillon [bataillon du train] wat zij

            hadden geleverd, hij zal spoedig voor betaling zorg dragen. [Lille-2a/b]

          3) brief 18-6-1814 door baron d'Henin [geb. in Lille, werd generaal in 1802, werd gewond in Moskou en krijgsgevangen genomen 1813 in Leipzig]

            "marechal-du-camp" en commissaris van de koning voor de gevangenen uit Berlijn [D], aan de minister van oorlog in Parijs over dat hij gisteren

            de generaal graaf de la Roche heeft geinformeert over de situatie, dat op 12, 14 en 16 juni een detachement uit Berlijn waren vertrokken met 561

            mannen die circa einde juli zullen aankomen in Metz [F]. Vandaag zal hij aan de minister sturen een namenlijst van officieren van de 37e RIL, en

            meldt dat hij geld aan hun heeft betaald namens de ministerie. [Lille-3a/b]

 

16-150) Lisieux [dept. Calvados]: dokument 29-4-1837 door Aubry vredes rechter in Lisieux [F] waarin de inventaris werd genoteerd voor de erfgenamen

            van de weduwe Douezy d'Ollandon, een en ander via notaris Cosnard Labrittoniere in Lisieux [F]. [Lisieux-1a/u]

 

16-151) Lons-le-Saunier [dept. Jura]: dokument 12-1-1809 door leden administratie raad van 84e RIL uit Como [I] waarin zij de diensten bevestigen van

           Jean Desire Montarlot geboren 28-8-1769 in Lons-le-Saunier [F] die op 11-1-1788 in militaire dienst ging als jager bij 12e regiment, daarna op

           16-4-1792 als vrijwilliger bij 3e bataillon de Jura, werd op 20-6-1792 2e luitenant [sous lieutenant] bij 1e regiment infanterie wat de 1e halve bri-

           gade zou worden, werd op 26-5-1795 luitenant, werd op 18-2-1796 adjudant majoor, de 1e halve brigade werd de 31e halve brigade, werd op

           16-8-1797 adjudant majoor kapitein en werd op 22-3-1801 kapitein bij de 84e RIL. [Lons-le-Saunier-1]

 

16-152) Loudon [dept. Vienne]: brief 10-1-1815 door Aubin vroeger bediende bij ministerie van oorlog en speciale bediende bij de kanselarij van het

           erelegioen uit Parijs [F] aan de burgemeester van Loudon [F] of hij de ouders weet en waar ze wonen van Louis Gautier geboren in Loudon, die

           in het 113e RIL diende. Verso concept van het antwoord uit Loudon [F] 23-1-1815 dat Louis Gautier zoon is van Louis Gautier tuinier wonende

           in Loudon op "rue du College en in 1814 vertrok als loteling dienende bij 113e RIL, maar sinds zijn vertrek geen nieuws van hem hebben verno-

           men. Tevens vraagt gemeente Loudon [F] om uitreksel van overlijden van Jean Charles Guignard loteling van Loudon jaar 7, zoon van Jean

           Guignard en Marie Chatelain, die op weg naar zijn onderdeel op 23-7-1799 in ziekenhuis nr. 1 van Nice [F] werd opgenomen en aldaar omstreeks

           einde van de maand was overleden. Die registers van Nice zijn blijkbaar aan ministerie van oorlog overgedragen. [Loudon-1a/c]

 

16-153) Louhans [dept. Saone-et-Loire]: dokument 4-10-1797 door leden administratie raad van 3e regiment artillerie te voet [d'artillerie-a-pied] uit Au-

           xonne [F dept. Cote-d'Or] waarin zij ontslag verlenen aan Pierre Vigoureux oud 21 jaar geboren in "Louan" [= Louhans F dept. Saone-et-Loire]

           1e kanonnier bij b.g. regiment 15e compagnie. Hij was in militaire dienst sinds 6-3-1794 bij 8e bataillon de Cote-d'Or en daarna vanaf 23-2-1796

           bij b.g. regiment. Ontslagen volgens dokter verklaring van militair ziekenhuis in Aken [D] vanwege rechterbeen breuken en mank. [Louhans-1a/b]

 

16-154) Lucy [dept. Seine-Inferieure nu Seine-Maritime]: brief 12-12-1815 van ministerie van oorlog uit Parijs [F] aan gemeente Lucy, doorgezonden

            naar Neufchatel [en Bray] over Pierre Antoine Bance soldaat van 5e RIL, die op 21-6-1815 werd opgenomen in het ziekenhuis, werd op 10-9-1815

            vanwege lange afwezigheid geroyeerd van de militaire registers. [hij had deelgenomen aan de veldslag bij Waterloo op 18 juni 1815]. [Lucy-1a/b]

 

16-155) Lyon [dept. Rhone]:

         1) dokument 18-1-1788 door N. Lagay uit Lyon [F] aan dhr. Louvrex [in Amsterdam] of zij 36 Hollandse florijnen willen betalen aan dhr. J. M. Meyer

           of zijn opdrachtgever, vanwege verkoop aan Louvrex gedaan op 8-3-1787 voor zelfde bedrag. [Lyon-1]

         2) dokument 10-9-1796 door leden administratie raad van 184e halve brigade 2e bataillon uit Lyon [F] waarin zij verklaren dat Francois Denis Cou-

           pin op 26-10-1793 luitenant werd bij de grenadiers en op 9-2-1794 kapitein bij 40e halve brigade 2e bataillon, dat bataillon en brigade werd op

           8-1-1796 de 184e halve brigade. [Lyon-2]

 

16-156) Macon [dept. dept. Saone-et-Loire]: dokument 22-9-1815 door leden administratie raad van 67e RIL uit Brioude [F dept. Haute-Loire] waaruit

           dat zij 2 maanden verlof hebben gegeven aan Jean Michelet sergeant van de grenadiers bij 67e RIL 1e bataillon geboren op 19-12-1778 in Ma-

           con. Was sinds 1-8-1792 in militaire dienst, werd korporaal op 15-2-1793 en werd sergeant op 24-9-1803. Kwam van 28e regiment lichte infante-

           rie [d'infanterie legere] en ging op 29-10-1814 bij de 67e RIL, werd sergeant van de grenadiers op 11-5-1815. Werd op 4-6-1800 gevangen ge-

           nomen, kwam terug op 27-5-1801. Ingescheept Toulon op 3-1-1802 op de "Le Banal" naar st. Domingo [Haiti] voor artillerie transport, leed echter

           schipbreuk op de kusten van "Barbarije" [streek van Algerije, Marokko en Tunesie], kwam terug op 18-4-1802. Heeft vele veldtochten gedaan.

           Hij was getrouwd met Marie Gros die blijkbaar werd afgedankt. [Macon-1a/d]

 

16-157) Malmy [dept. de la Marne]: dokument 1-1-1814 door administrateur van burgerlijk ziekenhiis van Sainte-Menehould [F dept. de la Marne] die

           verklaart dat Jean Baptiste Segaye afkomstig van Malmy [F] fusilier van 63e RIL 2e bataillon 1e compagnie, op 20-11-1813 bij het ziekenhuis was

           aangekomen en aldaar op 23-12-1813 was overleden. [Malmy-1]

 

16-158) Mansle [dept. Charente]: 2 briefjes 18-6-1909 en 26-9-1910 door notaris Roger Proust uit Mansle [F] aan de "societe Boutelleau et cie" in Bar-

           bezieux [F] inzake transacties met Marie Genty. [Mansle-1a/b]

 

16-159) Marches [dept. Drome]: brief 20-5-1810 van Simon Laforest burgemeester van Marches [F dept. Drome] aan direkteur van het militair zieken-

           huis in Nice [F] waarin hij vraagt om uitreksel van overlijden van Pierre Joseph Julien soildaat van 11e RIL 2e bataillon 2e compagnie die omstreeks

           jaar 8 of begin van jaar 9 in zijn ziekenhuis zou zijn overleden. Het is namelijk voor zijn ouders. [Marches-1a/c]

 

16-160) Marieul [district Epernay dept. de la Marne]:

         1) dokument 23-5-1795 door Favereau publiek officier als uitreksel van overlijdens registers van reizende militaire ziekenhuis in gemeente Reims

            [F] waarin hij verklaart dat Pierre Brunet karreman van een vervoerseenheid in Reims [F] brigade de Marre afkomstig vcan "Mareuille" [F] op

            14-3-1795 het militair ziekenhuis van sectie Flemchambault binnenkwam en aldaar op 18-5-1795 was overeden vanwege een been fraktuur met

            een rottende koorts [= gangreen oftewel koudvuur]. [Mareuil-1]

         2) dokument 5-11-1815 door leden administratie raad van koninklijke artillerie 8e regiment artillerie te voet [regiment-a-pied] uit La Rochelle [F]

            waarin zij ontslag hebben verleend aan Jean Louis Mignon geboren op 30-3-1788 in "Mareuil-le-Fort [= Mareuil-le-Port F] als zoon van wijlen

            Charles en Gabrielle Billot. Hij is pyrotechnicus [= vuurwerkmaker] van b. g. regiment bij 11e compagnie. Hij ging op 18-6-1807 in militaire dienst,

            werd pyrotechnicus op 10-8-1813 en werd op 5-12-1813 bij de blokkade van Stettin [D = nu Szczecin Polen] krijgsgevanfen genomen en kwam op

            5-10-1814 terug. [Mareuil-2a/b]

 

16-161) Marmelle [district Sezanne dept. de la Marne:] dokument 24-11-1795 door Jean Alexandre Reichard publiek officier als yuitreksel van overlijdens

           registers van vaste militair ziekenhuis in gemeente Straatsburg [F Strasbourg] waarin hij verklaart dat Jerome Magot afkomstig van Marmelle [F dis-

           trict Sezanne dept. Marne] korporaal van 32e halve brigade 2e bataillon 8e compagnie, op 10-9-1795 het ziekenhuis binnenkwam en aldaar op

           27-10-1795 was overleden door koorts. [Marmelle-1]

 

16-162) Marse [district Reims dept. de la Marne]: dokument  9-4-1794 door Francois Carelle publiek officier uit d'Ourscamp [F] als uitreksel van overlij-

           dens registers van het ziekenhuis gemeente d'Ourscamp, waaruit blijkt dat Benoit Cellier van 8e bataiilon du Nord compagnie Ranfaut afkomstig van

           Marse [F] op 2-4-1794 het ziekenhuis binnenkwam en aldaar op 9-4-1794 was overleden. [Marse-1a/b]

 

16-163) Massingy [canton Rumilly dept. Mont-Blanc nu Haute-Savoie]: brief 25-10-1809 door Claude Calandret bij 24e regiment chasseurs-au-cheval"

           uit Ivree [= Ivrea I in Piemont dept. de la Doire] aan zijn vader Francois Callandret via de burgemeester van Massingy [canton Rumilly arrondisse-

           ment Annecy dept. Mont-Blanc] waarin hij schrijft zijn vertrek uit Chambery [F] en over Valence & Avignon uiteindelijk ingescheept in Touloon [F].

           Ontscheept in Rome [I] en hebben zeker 30 plaatsen gezien bij hun  marcheren via Turijn [I] naar Piemont. Hij noemt ook zijn kameraad Antoine

           Piecon en hoopt dat zijn vader zijn eerdere brief uit Toulon heeft ontvangen. [Massingy-1a/c]

 

16-164) Meaux [dept. Seine-et-Marne]: dokument 9-9-1805 door Houdel hoofd secretaris 8e arrondissement van Parijs [F] waaruit blijkt dat Benoit Nico-

           las Houdet geboren op 22-1-1785 in Meaux [dept. Seine-et-Marne] als zoon van Guillaume Benoit Houdet en Antoinette Francoise Marie Nicole

           Prevost wonende in Parijs [F] loteling van jaar 14, heeft verklaard vrijwillig dienst te willen bij de 1e regiment huzaren in Varsailles [F]. [Meaux-1] 

 

16-165) Melun [dept. Seine-et-Marne]: dokument 5-8-1799 door leden administratie raad van 3e regiment huzaren uit Maastricht (nl), waarin zij verkla-

           ren dat Joseph Salomon Blanchard geboren in Melun [F] als zoon van Salomon Blanchard en Madeleine Augustin, bij hun regiment dient als trom-

           petter bij 2e compagnie sinds 11-6-1799. [Melun-1a/b]

 

16-166) Menieux [dept. Manche]: dokument 5-120-1805 door adjunct burgemeester van Lille [F dept. du Nord] als uitreksel van overlijdens registers

           van Lille waaruit blijkt dat Jean Fouyche jager [chasseur] bij 4e regiment lichte infanterie [regiment infanterie d'legere] 2e bataillon 5e compagnie,

           afkomstig van Menieux [F dept. Manche] op 23-7-1805 het vaste militaire ziekenhuis van Lille binnenkwam en aldaar op 3-10-1805 was overleden

           door "angina pectoris". [Menieux-1] 

 

16-167) Metz [dept. Moselle]: zie apart blad      

   

16-168) Mezieres [dept. Yvelines?]: dokument 24-4-1792 door leden administratie raad van 94e regiment infanterie uit Mezieres [F] waarin zij staat van

           diensten opmaken over Jean Hoffman [onbekend waar hij is geboren? iemand die het weet?] die soldaat werd op 29-11-1763, werd korporaal op

           17-9-1769, werd sergeant op 1-7-1776, werd sergeant-majoor op 21-1-1787 en werd gekozen tot 2e luitenant [sous lieutenant] bij hun regiment

           vanwege zijn dienstjaren. [Mezieres-1]

 

16-169) Mezin [dept. Lot-et-Garonne]:

        1) dossier Louis Depere:

        1a) deel dokument ca. 1815 als staat van diensten over Louis Depere, die op 30-9-1806 intrede deed bij de militaire school, deed veldtochten in

           Polen 1807, 1808-1812 in Spanje en 1813 in Duitsland waar hij krijgsgevangen werd genomen bij de capitulatie van Dresden. Was aanvankelijk

           bij compagnie ruiters, kreeg als kapitein zijn ontslag in Armentieres [F dept. Nord] en trok zich terug in dept. Lot-et-Garonne, verliet dept. om naar

           hertog van Angouleme voor dienstneming en heeft ook ministerie van oorlog gevraagd om een compagnie van koninklijke lijfwacht te voet, omdat

           hij 9 jaar militaire dienst had gedaan, waarvan 2 jaar de administratie bij de 100e RIL. [Mezin-1a/b]

         1b) dokument 28-3-1815 door Lussac "marechal-de-camp" commandant van compagnie garde lichte cavallerie, die meldt dat volgens besluit van

           13-3-1815 de rode compagnieen van het huis van de koning worden bedankt, en dat Louis Depere kapitein der ruiterij wordt toegestaan om zich

           terug te trekken naar Mezin [F] zijn woonplaats. Faarop werd Depere fr. 87 betaald voor reisgeld. [Merzin-2]

 

16-170) Molinghem [dept. Pas-de-Calais werd in 1996 gevoegd bij Isbergues]: dokument 1-12-1817 waarin de prefet van dept. de Pas-de-Calais ver-

           klaren en bevestigen dat conform ordonnance van de koning van 3-8-1815 er definitief ontslag was verleend aan Augustin Joseph Beugin mili-

           tair bij 63e RIL [echter aldaar niet gevonden, iemand die het weet?] oud 30 jaar geboren in Molinghem [F]. [Molinghem-1]

 

16-171) Montagne [district Chateau Fontaine dept. de la Marne]: dokument 14-6-1794 door Puilklement publiek officier van Toul [F dept. Meurthe] als

           uitreksel van overlijdens registers van Toul [F] waaruit blijkt dat Nicolas Linane karreman van een militair convooi compagnie Choiseau afkomstig

           van Montagne [F] op 11-12-1793 het reizende ziekenhuis van Faubourg de Mozelle binnenkwam en aldaar op 14-1-17694 was overleden.

           [Montagne-1]

 

16-172) Montauban [dept. Tarn-et-Garonne:]

         1) dossier Cochard [zie hierna bij Leojac en Bellegarde]:

         1a) brief 8-1-1839 van Rose Adelaide alias Augustine Cochard aan haar ouders [zij is dochter van Augustin Cochard geb. 7-11-1784 Valennes lui-

             tenant artillerie bij de marine, later gepensioneerd kapitein, leeft nog 1852, hij tr. Rochefort 21-10-1822 met Adelaide Suzanne Sophie Deboise

             geb.1795, Augustin was zoon van Louis Cochard 1741-1801 en Marie Gulpin 1744-1817] uit Montauban [F] waar zij zich verheugd op lang ver-

             langde dag en verzekert haar ouders van haar liefde met een lang en gelukkig leven. [voor vervolg van Rose Adelaide alias Augustine Cochard

             zie st. Crespey want zij tr. met Jean Gaston Molinie] [Montauban-1a/c]

         1b) dokument 28-10-1843 waarin Andre Lavialle bakker en eigenaar heeft verhuurt voor 6 jaar beginnende op 1-2-1844 voor jaarlijks fr. 200 te be-

            talen elk half jaar fr. 100 aan Augustin Cochard kapitein op pensioen, het 1e appartement van een blok dat Lavialle toebehoort in de Faubourg-

            Lacapellestraat in Montauban bestaande uit 3 kamers, keuken, latrine, kelder en zolderkamer. [Montauban-2a/b]

         1c) dokument 1847-1853 door Lavialle waarop vermeld 12 recu's als half jaarlijkse huur betalingen door dhr. Cochard kapitein op pensioen aan La-

            vialle die telkens beginnen op 1 februari en 1 augustus. [Montauban-3a/b]

         2) dossier Paulus Stoumpff:

         2a) dokument 10-6-1865 door Bassalle namens Joannes Maria Doney bisschop van Montauban [F] waarin Paulus Stoumpff uit Montrauban [F] na

            een examen geschikt werd bevonden om de 4 lagere orden te bekleden. [Montauban-4]

         2b) dokument 10-6-1867 door Daun namens Joannes Maria Doney bisschop van Montauban [F] waarin Paulus Stoumpff uit Montrauban [F] is ge-

            slaagd als acoliet in de orde van subdiakenen. [Montauban-5]

         2c) dokument 19-6-1869 door Daun namens Joannes Maria Doney bisschop van Montauban F] waarin de recentelijke tot priester gewijde Joannes

            Baptista Paulus Dominicus Stoumpff, werd benoemd tot vicaris in de parochie van st. Jacobus in Montauban [F]. OIp de achterzijde 1870, 1871

            en 1872 visitaties door de vicarius generaal over de resultaten ervan door examens. [Montauban-6a/b]

         2d) brief 20-4-1882 uit Parijs [F] door de ministerie van justitie en cultuur, waarin zij de benoeming [gedaan door de bisschop van Montauban] van

            Jean Baptiste Paul Dominicque Stoumpff kapelaan in Falguieres, tot pastoor van Realville hebben aanvaard, vacant gekomen door aftreding van

            Tabarly. [Montauban-7]

         2c) brief 28-4-1882 door Guyard vicarius generaal namens Adulphus Josue Fredericus Fiard bisschop van Montaubvan [F] aan Joannes Baptista

            Paulus Dominicus Stoumpff rector in de kerk van Falguieres [F] met de vraag of hij de parochie st. Joannes van Realville [F] wilt overnmen, vacant

            gekomen na heenzending van dhr. Tabarly. [Montauban-8a/b]

        3) dokument 23-11-1878 door Fenie notaris in Montauban [F] waarin Marie Gascon weduwe van Arnaud Molinie recht op vruchtgebruik zal behou-

           den inclusief de gift van haar man, dit volgens testament van 25-4-1847 gedaan door Bomet notaris in Montauban. [Montauban-9] 

 

16-173) Montfleur [dept. Jura]: zie apart blad

 

16-174) Montlevon [dept. Aisne]: dokument 23-6-1860 door buro van wetten en archieven uyit Parijs [F] waaruit blijhkt dat Medard Louis Lecompte geb.

           op 3-10-1789 in Montlevon [F] als zoon van Pierre Lecompte en Marie Louise Elisabetrh Delain, dienstplichtige 1809, arriveerde op 18-4-1812 bij

           8e cohorte [stamboek nr. 110]. Hij ging op 14-1-1813 over naar 135e RIL [stamboek nr. 383], werd korporaal op 13-5-1813, werd echter uitge-

           schreven op 1-5-1814 vanwege zijn lange afwezigheid. [Montlevon-1]

 

16-175) Montmirail [dept. de la Marne]: brief 6-6-1807 door Le Corot kwartier- en penningmeester van 8e RIL uit Venlo [nl] aan Charpentier burgemees-

           ter van Montmirail [F] als reactie op zijn brief van 30-5-1807 waarin hij hem certificaat stuurt van genomineerde Adnet, die onder die naam stond

           ingeschreven op kontrole strook met signalement geleverd door kapitein van werving. [in stamboek van 8e RIL onder stamboek nr. 3239 staat bij

           Adnet Francois Joseph bijgeschreven ook als Meniot geb. 9 juli 1786 Montmirail zoon van Jean Pierre en NN, hij was dienstplichtige van 1806 en

           arriveerde 21-10-1806 bij 8e RIL, aldaar als fusilier bij 3e bataillon 8e compagnie, hij kreeg ontslag op 21-3-1808 door gebreken. [Montmirail-1a/b]

 

 16-176) Montpellier [dept. Herault): dokument 16-11-1810 door J.P.J. Moretus officier burgelijke stand in Antwerpen [B] namens de burgemeester, als

           uitreksel van overlijdens registers van stad Antwerpen, aan de burgemeester van Montpellier [F] waaruit blijkt dat Jacques Guillaume Fanviel, fu-

           silier bij 6e bataillon veteranen, afkomstig van Montpellier [F] als zoon van Pierre Fanviel en Anne Bavais, op 9-10-1810 was overleden in het zie-

           kenhuis van Antwerpen in de Prinsenstraat. [Montpellier-1a/b]

 

16-177) Montreuil-sur-Bois [nu deel van Parijs dept. Seine:] dokument 15-4-1794 door leden administratie raad van 1e regiment infanterie 2e bataillon

           uit "Eeke" [= Leke in Vlaanderen, net ver van Diksmuide] waarin Francois Gaspard Piault [uit blijkbaar Montreuil-sur-Bois] ontslag krijgt vanwege

           oorlogsmoeheid. Hij was in miltaire dienst sinds 11-1-1774 als soldaat bij regiment Barrois tot 11-1-1782 toen hij 1e ontslag kreeg, Ging opnieuw

           in dienst op 1-7-1785 en werd ingedeeld bij 1e regiment infanterie, werd dezelfde maand sergeant, werd op 15-9-1791 2e luitenant, en luitenant

           op 27-4-1792.. [Montreuil-sur-Bois-1]

 

16-178) Morignat [? canton Arnillod? dept. Jura]: dokument 21-6-1814 door leden administratie raad van 52e RIL uit Toulon [F] waaruit blijkt dat er voor-

          lopig ontslag werd verleend aan Jean Baptiste Caruet geboren 8-5-1791 in Morignat [?] vanwege verkorting van de rechterbeen. Volgende het ad-

          vies van de luitenant generaal inspekteur na geziene attest van gezondheids officieren. [Morignat-1/b]

 

16-179) Mortain [dept. Manche]: brief 8-12-1813 uit Wesel [D] door Jullien Fossard militair bij 124e RIL 3e bataillon 3e compagnie, aan zijn ouders in

          Martin [via bakker Basin, maar aldaar onbekend alsmede onbekend in Cenilly, daarom ging brief naar Mortain] waarin hij schrijft dat hij het niet

          goed maakt, veel ellende onderweg heeft gezien, werd gevoerd naar Wesel [D] waar hij op 3-12-1813 aankwam en in gevangenis was geplaatst.

          Hij doet groeten aan de ouders, broers en zusters, zijn oom Basin, en overige familie leden. [Mortain-1a/c]

 

16-180) Mougenot [district Sezanne dept. de la Marne]: dokument 7-2-1794 door Francois Trechant publiek officier als uitreksel van overlijdens regis-

          ters van militair ziekenhuis van Givet [F] waaruit blijkt dat Simons Mesajot vrijwilliger bij 4e bataullon de la Marne 6e compagnie afkomstig van Mou-

          genot [F] op 29-12-1793 het militair ziekenhuis van Givet [F] binnenkwam en aldaar op 6-2-1794 was overleden. [Mougenot-1]

 

16-181) Moussais [dept. Allier]: brief 18-6-1815 van majoor van 5e RIL uit Auzerre [F dept. Yonne] aan dhr. Brunin grondeigenaar in "Mousent" [F =

          Moussais] waarin hij hem mededeelt dat Etienne Tureau op 22-1-1814 was overleden in ziekenhuis van Belfort [F]. [Moussais-1a/b]

 

16-182) Nancy [dept. Meurthe]: brief 6-3-1813 door onder inspekteur en chef van 4e divisie bij ministerie van oorlog uit Parijs [F] aan de vredes rech-

          ter in Nancy [F] waarin hij hem mededeelt dat de betreffende Sebastien Laillet grenadier bij 17e RIL na de veldslag van Eylau [toen D nu Polen]

          op 8-2-1807 in het ziekenhuis was na een geweerschot in beide dijen. Er is sinds geen nieuws over hem en hij is ook niet meer verschenen bij

          zijn onderdeel. Werd bij controle op 30-9-1807 geroyeerd van de militaire registers vanwege lange afwezigheid. [Nancy-1a/b]

 

16-183) Nantes [dept. Loire-Atlantique]: brief 20-8-1908 van F. Goubin uit Nntes [F] op "45, rue de Vertais" aan dhr. Boytelleau waarin hij hem vol-

          macht geeft en bevestigt ontvangst van de mandaat met zijn brief van 7-8-1908. [Nantes-1]

 

16-184) Neaulieu [district Thaul dept. de la Marne]: dokument 19-12-1793 door aalmoezenier uit La Rochelle [F] als uitreksel van overlijdens registers

          van reizende militaire ziekenhuis "sans cullotes" waaruit blijkt dat Francois Aubert bijgenaamd Due van 1e bataillon de Parijs 5e compagnie af-

          komstig uit Neaulieu [F] op 7-9-1793 werd opgenomen in genoemde ziekenhuiis en aldaar op 18-12-1793 was overleden. [Neaulieu-1]

 

16-185) Neauphle-le-Chateau [dept. Yvelines]: copie van een plan okt./nov. 1850 van eigendommen aan de "rue de Villaney" behorende aan dhr.

          Grived, dhr. Dupont, dhr. Langlois, mevr. Levaddeur en anderen. [Neauphle-le-Chateau-1]

 

16-186) Nesle [district Epernay dept. de la Marne]: dokument 10-1-1793 door Jacobs aalmoezenier van militair ziekenhuis in Verdun [F] waaruit blijkt

          dat Jean Baptiste Duncout korporaal bij 1e bataillon de la Moselle 7e compagnie afkomstig van Nesle [F district Epernay dept. de la Marne] op

          9-1-1793 was overleden in genoemde ziekenhuis. [Nesle-1]

 

16-187) Neuvent [district Reims dept. de la Marne]: dokument 19-2-1795 door Joly direkteur van militair ziekenhuis in Seraing [B bij Luik] als uitrek-

          sel van overlijdens registers van Seraing [B] waaruit blijkt dat Louis Audin fusilier bij 36e halve brigade 6e compagnie afkomstig van Neuvent [F

          district Reims dept. de la Marne] op 14-12-1794 het militair ziekenhuis van Seraing [B] binnenkwam en aldaar op 24-1-1795 was overleden

          vanwege koorts. [Neuvent-1]

 

16-188) Neuville-au-Pont [dept. de la Marne]: dokument 22-8-1814 uit Phalsbourg [F dept. Moselle] door leden administratie raad van regiment Berry

          dat was 6e regiment lichte infanterie [legere] waarin ontslag werd verleend aan Pierre Michel sergeant-majoor van 5e compagnie carabaniers

          [stamboek nr. 12231] afkomstig van Neuville-au-Pont [F] oud 21 jaar door een sabel slag in de rechter schouder. Hij kwam als dienstplichtige

          op 17-11-1812 bij 24e regiment lichte infanterie [d'infanterie legere], werd korporaal op 26-4-1813, werd fourrier op 26-5-1813, werd sergeant

          op 1-8-1813, werd sergeant majoor op 8-8-1813 en deed 1813-1814 veldtochten. [Neuville-au-Pont-1a/b]

 

16-189) Norolles [canton Pont-l'Eveque dept. Calvados]:

        1) dossier Pecqueult de la Varande: 

       1a) dokument 19-6-1872 door notaris Jules Desportes uit Pont-l'Eveque [F] waarin Albert Amand Auguste Brize eigenaar en teler wonende in No-

           rolles [F] heeft toegewezen aan mevr. Pecqueult de la Varande 2 stukken grasland in Norolles kadaster sectie A nr. 129. [Norolles-1a/n]

        1b) dokument 26-12-1872 door register van domeinen uit Pont-l'Eveque [F] waarin zij verklaren dat zij fr. 31.10 hebben ontvangen van mevr. de

           la Varande. [Norolles-2a/b]

        1c) dokument 26-7-1881 door burgelijk griffier van Pont-l'Eveque [F] als uitreksel van geboorten uit de gemeente van Norolles [F] waaruit blijkt

          dat Ferdinand Henry Gabriel was geboren op 19-9-1857 als zoon van Adolphe Gabriel Pecqueult de Lavarande en Desiree Rosalie More.

          [Norolles-3]

 

16-190) Nouic [dept. Haute Vienne]: dokument 28-8-1857 door notaris Jean Mallet uit Nouaic [F] waarin Auguste Andre de Cherge eigenaar wonende

          in "chateau de la Chenaud" nabij Bussiere-Boffy voor fr. 100 heeft verkocht aan Francois Papon eigenaar wonende in Bellac een stuk weiland

          genaamd "las-Vergnas" gelegen in "haut Pauzinieres" een gemeente van Nouic [F]. [Nouic-1a/d]

 

16-191) Nyons [dept. de la Drome]: dokument 16-8-1817 uit Parijs [F] door hertog du Feltre, waarin kapitein Grolet van 106e RIL in Nyons [F dept. de

           la Drome] werd geplaatst als kapitein bij 3e bataillon van legioen van dept. de la Marne te Bethune [F]. [Nyons-1]

 

16-192) Oeuilly [district Epernay dept. de la Marne]: dokument 21-6-1794 door Teissier publiek officier van gemeente Metz [F] als uitreksel uit overlij-

           dens registers van Metz [F] waaruit blijkt dat Louis Vincent vrijwilliger bij 5e bataillon de la Marne afkomstig van Oeuilly [F] op 2-3-1794 was

           overleden in ziekenhuis van Metz [F]. [Oeuilly-1]

 

16-193) Oleron [canton Oleron dept. Basse-Pyrenees]: dokument 20-11-1800 uit Millan [I] door leden administratie raad van 70e halve brigade 1e ba-

          taillon 2e compagnie verlof voor 4 maanden hebben verleend aan Jean Candelot kapitein geboren in Oleron [F] oud 45 jaar om te herstellen

          overeenkomstig verklaringen van de gezondheids officieren. [Oleron-1a/b]

 

16-194) Omniere [? dept. de la Marne]: dokument 21-5-1800 door Varradercher administrateur van ziekenhuis van Montpellier [F] als uitreksel van

          burgelijke en militaire overlijdens registers van Montpellier [F] waaruit blijkt dat Pierre Mongu fusilier bij 99e halve brigade 2e bataillon 2e com-

          pagnie oud 27 jaar afkomstig van Omniere? [F] op 11-9-1799 het ziekenhuis van Montpellier binnenkwam en aldaar op 27-4-1800 was overle-

          den door ontsteking van de borst. [Omniere-1]

 

16-195) Orconte [district Vitry dept. de la Marne]: dokument 17-2-1795 door Villette publiek officier van Sedan [F] als uitreksel van overlijdens regis-

          ters van Sedan [F] waaruit blijkt dat Jean Baptiste Dulphis genie soldaat [sapeur] bij 7e bataiilon genie 4e compagnie afkomstig van Orconte

          [F] op 14-11-1794 het ziekenhuis van Sedan [F] binnenkwam en aldaar op 21-1-1795 was overleden door koorts. [Orconte-1]

 

16-196) Orleans [dept. Loiret]:

        1) dossier Guillot Desbordeliers: 

        1a) brief 1-12-1794 uit Nancy [F] door Desbordeliers brigade chef van 11e regiment cavallerie, aan zijn broer Perriere Raguenat vroeger wonen-

          de naby st. Vincentius poort in Orleans [F]. Hij vraagt of de zaken zijn beeindigd en heeft zijn huwelijks contract aan notaris Chartrin getoond.

          Aangaande hem toekomende bedragen, zijn broer kan die voorlopig bewaren, tegen rente en verzoekt hem die te sturen op zelfde voorwaarden

          als voorheen, het gaat om 6 maanden rente. Hij vraagt of hun moeder nog in Orleans [F] is en groet zijn tante Targe. [Orleans-1a/c]

        1b) dokument 1-5-1798 door administratie van gemeente van Orleans [F] die kennis hebben genomen en bevestigen de verklaringen van de ge-

          meente Castres [F dept. Tarn] en van officieren van 15e regiment dragonders in depot, waaruit blijkt dat Guillot Desbordeliers zijn plichten ver-

          vulde als inspekteur van algemene depot van ruiterij en dragonders, zich gedraagt als een goede burger en familie vader en voor zijn vertrek

          naar het leger altijd zijn wettelijke woning in Orleans [F] bewaarde. [Orleans-2]

        2) brief 8-1-1806 door P. Cheron 2e luitenant [sous lieutenant] van 5e regiment lichte infanterie [d'infanterie legere] 2e bataillon 7e compagnie in

          garnizoen te Parijs [F] aan zijn vader M. Cheron bewaarder van hypotheken in Orleans [F] over dagelijks leven in Parijs [F]. [Orleans-3a/d]

 

16-197) Ouveillan [dept. Aude]: zie apart blad

 

16-198) Pargny-les-Reims [district Reims dept. de la Marne]: dokument 12-12-1793 door publiek officier van Givet [dept. Ardennes] als uitreksel van

         de overlijdens registers van ziekenhuis in Givet [F] waaruit blijkt dat Jean Baptiste Draveux vrijwilliger bij 1e bataillon van district Reims 8e com-

         pagnie afkomstig van Pargny [district Reims] op 24-11-1793 in ziekenhuis van Givet was opgenomen en aldaar op 10-12-1793 was overleden.

         [Pargny-les-Reims-1]

 

16-199) Pargny-sur-Saulx [dept. de la Marne]: dokument 18-9-1814 door administratie raad van 1e regiment koninklijke artillerie te paard [royal d'ar-

         tillerie regiment-a-cheval] waarin zij ontslag verlenen aan Joseph Pierre sergeant [marechal-des-logis] van b.g. regiment 5e compagnie, hij zal

         zich terugtrekken naar Pargny-sur-Saulx [F]. [Pargny-sur-Saulx-1]

 

16-200) Parijs [dept. Seine]: zie apart blad

 

16-201) Perpignan [dept. Pyreneen-Orientales]: dokument 24-3-1787 door Aubert secretaris namens Joannes Gabriel d'Agay bisschop van bisdom

          Elne [F] waarin Andreas Cosmas Franciscus Plauen onderdiaken bij hun bisdom na examen geschikt werd bevonden en werd daarop benoemd

          tot diaken. [Perpignan-1]

 

16-202) Petite-Pierre [dept. Bas Rhin]: brief 1793-1794 [annee 2] door divisie generaal Bourcier [geb. Petite-Pierre 21-2-1760 overl. 8-5-1828] aan

          generaal Sibaud commandant van een brigade in Hochspeyer [D] waarin hij opdracht geeft zijn troepen te verplaatsen naar "Alsborn" [= Alsen-

          born juist ten noorden  van Hochspeyer] om aan te vallen, ook generaal Meguie had opdracht gekregen met zijn bataillons om ook naar "Alsborn"

          te gaan om aan te vallen van zijn kant. Ze worden opgedragen die aanval te combineren, waarbij ook generaal des Granges zal marcheren voor

          de aanval, die onder commando van Sibaud zal vallen. [Petite-Pierre-1]

 

16--203) Piencourt [dept. Eure]:

          1) dossier Houlette:

          1a) dokument 8-11-1814 door bewaarder van hypotheken in Point l'Eveque [F] waarin een hypotheek van fr. 3000 werd vermeld ten laste van

             wijlen Guillaume Houlette teler wonende in Piencourt [F] ten gunste van Pierre Alexandre Blaise en Himer Eutrope Ortaine Depecqueult Dela-

             fauverie beide wonende in Morainville [F]. [Piencourt-1a/b]

           1b) dokument 1-8-1816 door bewaarder van hypotheken in Bernay [F] waarin een aanvullende hypotheek werd opgfenomen voor fr. 4125 ten

             laste van Francois Guerrier eigenaar en zijn vrouw Angilique Aimee Houllette wonende in Piencourt [F] ten gunste van Nicolas Gabriel Picq-

             ueult Delavarante vroeger wonende in Morainville [F] tegenwoordig in Norolles [F] met onderpand 4 stukken grond in Piencourt. [Piencourt-2a/b]

 

16-204) Pierrelatte [dept. Drome]: dokument 24-4-1811 door leden administratie raad van 4e RIL uit Le Havre [F] waarin zij de diensten verklaaren van

            kapitein Xavier Florancon geboren in Pierrelatte [F] op 10-6-1778. Ging op 17-9-1792 in militaire dienst bij 3e bataillon van de Drome, werd op

            30-10-1794 korporaal, werd fourrier op 31-10-1794, werd sergeant op 4-9-1801, werd 2e luitenant [sous lieutenant] op 22-1-1804, werd luite-

            nant op 23-11-1806 en werd kapitein op 21-11-1808 bij 4e RIL. [Pierrelatte-1]

 

16-205) Pignan [dept. Herault]: brief 21-3-1808 uit Barcelona [Spanje] door Guillaume Esteve verkenner bij 3e bataillon van 16e RIL, aan zijn vader in

            Pignan [F] waarin hem mededeelt dat zij zijn vertrokken uit Perpignan [F] en zijn aangekomen in Barcelona [Spanje] waar ze 15 dagen waren

            onder wapenen omdat de burgers tegen hun in opstand waren gekomen. Hij noemt een deserteur die is ontvlucht, met 3 anderen waarvan 2

            zijn veroordeeld tot publieke werken. Hij vraagt hem om hem fr. 18 te sturen. [Guillaume Esteve was geboren in Pignan [F] op 29-11-1784 als

            zoon van Antoine Esteve en Marie Esteve, was dienstplichtige jaar 14, ingelijfd op 9-12-1805 bij 67e RIL [stamboek nr. 2766], daarvan gede-

            serteerd op 24-3-1806, werd op 5-5-1806 door rechtbank veroordeeld tot 7 jaar publieke werken met fr. 1500 boete, werd opnieuw toegelaten

            op belofte van trouw en arriveerde 19-9-1807 bij 16e RIL 3e bataillon verkenners [stamboek nr. 5145], werd korporaal in 1808, werd sergeant

            op 19-4-1808 bij de verkenners, deed 1808-1813 veldtochten in Spanje, werd 2e luitenant [sous-lieutenant] op 27-6-1813, hij tr. met Jeanne

            Carles en overl. in 1830. Brief was geschreven nadat de Fransen Barcelona had veroverd op 29-2-1808]. [Pignan-1a/d]

 

16-206) Pogny [district Chalons dept. de la Marne]: dokument 30-4-1795 door direkteur van ziekenhuis in Koblentz [D] waarin hij verklaart dat Louis

            Saguet fusilier bij 172e halve brigade 2e bataillon compagnie grenadiers afkomstig van Pogny [F] op 25-4-1795 in genoemde ziekenhuis was

            opgenomen en aldaar op 30-4-1795 was overleden. [Pogny-1]

 

16-207) Poilly [district Schaune dept. de la Marne]: dokument 3-2-1794 door publiek officier van gemeente Givet [F] als uitreksel van overlijdens re-

            gisters van ziekenhuis van Givet [F] waaruit blijkt dat Claude Firmain [= Firmin] vrijwilliger bij 9e bataillon van Seine-et-Oise afkomstig van Pul

            [waarschijnlijk Poilly] op 12-1-1794 was opgenomen in genoemde ziekenhuis en aldaar op 3-2-1794 was overleden. [Poilly-1]

 

16-208) Poincon [district Dorac dept. Haute Vienne]: dokument 4-10-1793 door leden administratie raad van 7e bataillon Rhone-et-Loire uit Longvry

             [F] waarin zij verklaren dat Joseph Seignieux afkomstig van landhuis Poincon [F] de vlag niet heeft verlaten sinds zijn inlijving en genoemde

             bataillon dient als een eerlijk en waar republikein soldaat. [Poincon-1]

 

16-209) Pontarlier [dept. Doubs]: dokument 2-6-1799 door leden administratie raad van depot 7e regiment huzaren uit Besancon [F] op advies van

            hoofdgeneesheren van militair ziekenhuis in Besancon [F] waarin zij ontslag verlenen aan Francois Boichard jager te paard bij 22e regiment

            "chasseurs-a-cheval" 3e escadron compagnie nr. 3 afkomstig van Pontarlier [F] vanwege rheumatiek. [Pontarlier-1a/b]

 

16-210) Possesse [district Vitry dept. de la Marne]: dokument 12-11-1793 door Berthelemy aalmoezenier van ziekenhuis st. Remi in Reims [F] als uit-

             reksel van overlijdens registers van ziekenhuis st. Remi in Reims [F] waaruit blijkt dat Jean l'Allemand bij 23e regiment cavallerie afkomstig van

             "Possesser" [F] op 23-10-1793 voorgenoemde ziekenhuiis binnenkwam en aldaar op 6-11-1793 was overleden. [Possesse-1]

 

16-211) Pouillon [district Reims dept. de la Marne]: dokument 30-10-1793 door Duchesne aalmoezenier en vicarius van hulpziekenhuis van Givet [F]

            als uitreksel van overlijdens registers waaruit blijkt dat Jean Baptiste Charrier korporaal bij 1e bataillon de Reims 1e compagnie op 16-10-1793

            voorgenoemde ziekenhuis binnenkwam en aldaar op 28-10-1793 was overleden. [Pouillon-1]

 

16-212) Prunoy [dept. Yonne]: dokument 10-3-1798 uit Phalsbourg [F] door leden administratie raad van 68e halve brigade waarin zij ontslag verle-

            nen aan Edme Delarche sergeant bij hun brigade afkomstig van "Prunoix". Dient vanaf 5-11-1771 bij regiment Touraine, nam deel aan veld-

            tochten in Amerika 1779-1782 en werd gewond aan beide benen, alsmede een schot in de buik, maar heeft desondanks veldtochten gedaan

            tot in jaar 5 maar nu niet meer kan doen. [Prunoy-1]

 

16-213) Puisman [? dept. de la Marne]: dokument 20-4-1795 door direkteur van militair ziekenhuis in Keulen []D] als uitreksel van overlijdes registers

            waauit blijkt dat Etienne Olivier vrijwilliger bij 161e halve brigade 2e bataillon 7e compagnie afkomstig van Puisman [? F] op 20-2-1795 het ge-

            noemde ziekenhuis binnenkwam en aldaar op 23-3-1795 was overleden door koorts. [Puisman-1]

 

16-214) Puteaux [dept. Seine]: dokument 7-6-1807 uit Ancone [I] door militairen van 23e regiment lichte infanterie 2e bataillon 2e compagnie verken-

            ners, waarin zij ontslag verlenen aan Francois Naizot geboren in Puteaux [F] door een geweerschot in de linkerarm bij een schermutseling van

            31-10-1806 bij de oversteek van de Dige [= de pas Adige bij Trentino noord Italie]. [Puteaux-1] 

 

16-215) Puycasquier [dept. Gers]: brief 10-2-1799 van Carrette voorheen onder luitenant van 24e regiment jagers ter paard [Chasseurs-a-cheval]

             aan zijn vriend Daguzan brigadier van zelfde regiment te Cremone [bij Millaan in Italie] over verkrijging van verlof en familie. Vader Daguzan en

             hele familie wensen soldaat terug te zien en zijn oom, vroeger pastoor te Saint-Sauvy, maakt zich ongerust over de 3 goudstukken die hij hem

             zond. [Puycasquier-1a/c]

 

16-216) Puy-Guillaume [district Thiers dept. Puy de Dome]: dokument 22-5-1795 uit Puyguillaume [F] door burgemeester en officieren waarin een

             pensioen werd toegekend aan Gilles Gerbaud dragonder bij 16e regiment dragonders 5e escadrom 1e compagnie, hij heeft namelijk een piek

             slag gekregen aan zijn linkerpols op 10-2-1794 wat zijn totale bewegingen heeft ontnomen. Burger Pierre Lotiron wordt opgedragen om naar

             Thiers te gaan om voor Gerbaud 162 l. 14 s. 5d. op te halen. [Puy-Guillaume-1]

 

16-217) Reaumon [dept. Ardennes]: dokument 4-11-1815 uit Toulon [F] door militairen van 35e regiment infanterie 1e bataillon compagnie grenadiers

             waarmee zij een certificaat van goed gedrag verlenen aan Jean Baptiste Dorlet bij genoemde compagnie afkomstig van Reaumon [? F plaats

             niet gevonden in dept. Ardennes], hij werd ingelijfd op 31-5-1809. [Reaumon-1]

 

16-218) Reims [dept. de la Marne]: zie apart blad

        

16-219) Rethel [dept. Ardennes]: dokument 11-7-1870 uit Parijs door buro van archieven en decoraties waarin werd verklaart dat Jean Louis Cha-

             peau geb. 30-12-1794 in Rethel [F] als zoon van Jean Baptiste Chapeau en Marie Poncette Villier dienstplichtige 1814, op 24-11-1813 aan-

             kwam bij 88e RIL [stamboek nr. 10721], op 18-1-1814 over ging naar 27e regiment jagers ter paard [Chasseurs-a-cheval] [stamboek nr.

             2873], wat op 29-4-1814 werd gereorganiseerd, was 1815 blijkbaar in dienst bij nationale garde dept. Ardennes. [Rethel-1]

 

16-220) Reville-aux-Bois [dept. de la Meuse]: dokument 30-12-1796 door militairen van de 70e halve brigade infanterie 3e bataillon compagie gre-

             nadiers, waarin zij ontslag hebben verleend aan Francois Bernard sergeant afkomstig van Reville[-aux-Bois]. [Reville-aux-Bois-1]

 

16-221) Roanne [dept. Loire]: dokument 12-9-1809 uit Kromau [nu Moravsky-Krumlov = Moravie Tjechoie district Znojmo] door 4e RIL waarin zij

             Michel Defay luitenant afkomstig van Roanne [F] voorstellen voor de vacante functie van officier betaler, ter vervanging van Renard lui-

             tenant en officier betaler die werd gepromoveerd tot kapitein. Defay ging in militaire dienst op 12-8-1793 bij 2e bataillon de Roanne, werd

             korporaal, sergeant, sergeant-majoor, 2e luitenant op 10-3-1807 en luitenant op 5-5-1809. [Roanne-1]

 

16-222) Roubaix [dept. Nord]: briefje 2-3-1921 door St. Ruffelet advocaat wonende op "rue Nationale" nr. 2 in Roubaix [F] aan mevr. Hortense Van-

             sael in Brussel [B] dat het bedrijf Koekelberg haar zal laten weten, wat te doen om laatste dividend betaling te krijgen. [Roubaix-1] 

 

16-223) Rouen [dept. Seine-Inferieure nu Seine-Maritime]: brief 29-3-1814 uit Dusselfdorf [D] van Joseph Pampeer aan notaris Louis Petit in Rouen

             [blijkbaar is Pampeer vandaar afkomstig], waaruit blijkt dat Petit bewaarder was van een som geld voor Pampeer en geeft hem zakelijke in-

             strukties. [Rouen-1a/b]

 

16-224) Royeres [dept. Haute-Vienne]: brief 24-10-1811 door Gabriel Gabiot bij 1e regiment chasseurs-a-pied [jagers te voet] bij keizerlijke garde

             2e bataillon 3e compagnie in kazerne bij militaire school in Parijs [F], aan zijn moeder Marie Moulinard wonende in Royeres waarin hij haar

             mede deelt dat hij haar brief van 24-9-1811 had ontvangen. Het leven in Parijs niet duur, brood kost 3 stuivers per pond, de wijn 12-15

             stuivers maar in voorsteden maar 8-9 stuivers en vlees 7-8 stuivers per pond. Hij vraagt zijn moeder de groeten te doen aan zijn broer,

             zijn schoonzuster, zijn oom, tante en vrienden alsmede aan dhr. Bordillaux. [Royeres-1/d]

 

16-225) Rueil [dept. Hauts-de-Seine]: dokument 5-8-1814 uit Rueil [F] door Brice [Jean Charles] kolonel van 15e regiment lichte infanterie [infan-

             terie legere] die verklaart dat Francois Philippe Chauchat kapitein gedurende 15 jaar zijn regiment met eer diende tot genoegen van zijn

             chefs. Ook baron Noos die 4 jaar commandant van dit regiment alsmede baron de Grandeau vele jaren daarvoor commandant van dit re-

             giment hebben dat bevestigd met hun daaronder geschreven verklaringen en handtekeningen. [Rueil-1a/b]

 

16-226) Ry [canton Ry dept. Seine Inferieure later Seine Maritime]: dokument 14-9-1798 door Pierre Gobert municipaal agent van gemeente Ry,

             aan minister van oorlog dat hij heeft ontvangen een afschrift van een militaire vonnis van 27-6-1797 dat Antoine Carpentier vrijwilliger bij

             81e halve brigade 3e bataillon 4e compagnie wegens desertie was veroordeeld tot 2 jaar in de ijzers. Dit vonnis werd aan de familie van de

             veroordeelde doorgegeven. [Ry-1a/b]

 

16-227) Saint-Aignon [dept. Sarthe]: brief 4-8-1804 door Maturin Bion in garnizoen te Alessandria [I regio Piedmont dept. Marengo van 23e RIL 4e

             bataillon 2e compagnie, aan dhr. Le Roux in Saint-Aignon [F] waarin hij klaagt dat hij geen enkel antwoord heeft gekregen op zijn eerdere

             7 of 8 brieven. Hun vriend Aubert heeft hem 30 ponden geleend, en verzoekt Le Roux dat aan hem terug te geven. [Saint-Aignon-1a/c]

 

16-228) Saint-Ambroix [dept. Gard]: brief 5-7-1795 door Nouval administrateur aan de burgemeester en munipale officieren van de gemeente

             Saint-Amrboix [F] over Jean Gucidan grenadier van 99e halve brigade die na een geweerschot kreupel werd en zich heeft teruggetrokken

             naar hun gemeente. Als verdediger van het vaderland heeft hij recht op uitkeringen van fr. 480 per jaar of te wel fr. 120 per kwartaal vol-

             gens de wet. Hij heeft niets meer gekregen sinds 27-9-1794. [Saint-Ambroix-1a/d]

 

16-229) Saint-Dizier [dept. Haute-Marne]: dokument 25-9-1793 door Louis Francois Darcij publiek officier van Lille [F] als uitreksel van overlijdens

            registers van Lille [F dept. du Nord] op verjklaring van Jean Baptiste Balthasar Durenly direkteur van vaste ziekenhuis van Lille [F] waaruit

            blijkt dat Francois Vinchon sergeant van 4e bataillon "des Belges" [dat bataillon werd in november 1793 de 2e bataillon Belgische jagers]

            5e compagnie van [kapitein] Beghin afkomstig van "st. Lizier" [= Saint-Dizier] op 17-9-1793 was overleden. [Saint-Dizier-1a/b]

 

16-230) Saint-Elix [kanton Lombez dept. Gers]: brief 1-1-1809 door Laurent Daries uit Saint-Elix [F] aan de direkteur van het Saint-Pons zieken-

            huis in Nice [F] met verzoek onderzoek te doen in overlijdens registers van de jaren 7 en 8, om hem een uitreksel van overlijden te kunnen

            zenden van zijn zoon Dominique Daries jager bij 7e halve brigade lichte infanterie overleden in die jaren, wat hij nodig heeft voor familie

            zaken. [Saint-Elix-1a/b]

 

16-231) Saint-Euphraise-et-Clairizet [dept. de la Marne:] dokument 3-11-1796 door Berenger van ziekenhuis van Saint-Eustache [F dept. Haute-

            Savoie] waaruit blijkt dat Pierre Arnaud grenadier bij 11e halve brigade 3e bataillon compagnie grenadiers afkomstig van Saint-Euffrai [=

            Saint-Euphraise-et-Clairizet] op 27-9-1796 het ziekenhuis binnenkwam en aldaar op 3-11-1796 was overleden. [Saint-Euphraise-1]

 

16-232) Saint-Genis[-Pouilly] [dept. Ain]: brief 23-12-1917 van notaris A. Bate over erfgenamen van Stavelot. [Saint-Genis-1a/b]

 

16-233) Saint-Germain-en-Laye [dept. Yvelines]: brief 9-4-1811 van Dupuis uit Saint-Germain-en-Laye [F] aan zijn broer Jean Etienne Marie Du-

            puis kanonnier in 1e regiment marine artillerie 2e bataillon 3e compagnie aan boord van de schoener "l'Antilope" te La Ciotat [dept. Bou-

            ches-du-Rhone] en meestuurt model van notaris volmacht, die aldaar naar een notaris dient te gaan om een volmacht op te maken vol-

            gens dat model met een uitreksel van zijn doop, met ondertekening van die volmacht met registratie en legalisatie en die aan hem te stu-

            ren. Bij ontvangst zal hij naar Joigny [dept. Yonne] gaan om onderprefect dhr. la Lanne te ontmoeten [die verwant zijn aan de familie Du-

            puis] zodat hij het nodige zal doen om bij de keizerlijke garde te krijgen. Tevens zal hij testament laten passeren van fr. 10.000 dat de

            grootmoeder heeft nagelaten ten gunste van de armen van Joigny. De soldaat krijgt fr. 20 voor de volmacht wat circa fr. 5 zal kosten.

            Tenslotte laat hem toekomen kussen van zijn vrouw, broers, zusters en verdere familie. [Saint-Germain-1a/c]

 

16-233a) Saint Julien [dept. de Herault]:

          1) dossier Martin:

          1a) kadastraal plan 1853 van Planes Martin zoon in Castagnes st. Julien waaruit zijn bezittingen blijkt zoals nrs. 588, 589, 656, 657, 661, 662,

            674, 675, 677, 690, 692, 700, 712, 718, 836, 885, 895, 898, 902, 1023, 1081, 1084, 1097, [met de later bijgekomen] 688, 689, 723, 1082,

            916, 942, 1072, 705, 704 en 726 met beschrijvingen hoe groot, wie de buren waren en hoeveel de inkomsten ervan. [Saint Julien-1a/i]

         1b) kadastraal plan zonder datum met bezittingen kadaster sectie E d'Auziale met in midden geschreven "la Gardiole" met de nrs. 895,898,

            899, 900 enzovoorts alsmede vermelding van kerk van st. Julien tussen "chemin de service" en "chemin de st. Julien auz Horts" met ver-

            melding van "sous Castagnes", "les Garels" en "levee par monsieur Vidal Martin". [Saint Julien-2]

         1c) kadastraal plan 1904 van Fontes Martin in Castagnes st. Julien waaruit zijn bezittingen blijkt zoals 688, 689, 690, 700, 701, 702, 703,

            704, 705, 891, 894, 898, 899 [doorgehaald], 900, 901, 902, 1023, 856, 582, 583, 656, 657, 677, 1063, 1072, 1081, 1083, 1084, 1097,

            1098, 916, 921, 922, 942, 723, 724, 725, 726, 727, 732 en 468p met beschrijvingen hoe groot, wie de buren waren en hoeveel de in-

             komsten ervan. [Saint Julien-3a/m]

          1d) dokument 19-8-1914 door burgemeester van st. Julien d'Olargues als "opeenvolgende visa" [visas successifs] voor Jacques Martin in-

             woner van st. Julien oud 46 jaar met zijn signalement, om te reizen naar Roquecourbe en Bedarain en terug. [Saint Julien-4]        

 

16-234) Saint-Leger [sinds 1973 deel van Saint-Jean-des-Champs - dept. Manche]: dokument 22-10-1798 uit Den Haag [nl] door leden admini-

             stratie raad van 60e halve brigade waarin zij ontslag verlenen aan Jean Marie Piquot oud 27 jaar fusilier bij genoemde brigade 1e batail-

             lon 3e compagnie afkomstig van Saint-Leger [F] zoon van Andre Piquot en Marie Herpin. Hij werd op 23-8-1793 ingelijfd bij de 6e bataillon

             "de Federes" [= bondgenoten] nu deel van genoemde brigade. [Saint-Leger-1]

 

16-235) Saint Loup de la Salle [dept. Saone-et-Loire]: dokument 20-4-1795 uit Mont Lijon [F] door leden administratie raad van 1e bataillon de

            l'Aude waarin zij verklaren dat Laurent Changarnier oud 21 jaar zoon van Lazarra Changarnier afkomstig van Saint Loup de la Salle [F]

            als vrijwilliger bij hun bataillon is sinds 22-10-1793 1e compagnie. [Saint-Loup-1]

 

16-236) Saint-Maixent [sinds 1926 als Saint-Maixent-l'Ecole - dept. Deux-Sevres]: dokument 1-9-1810 door Pillat administrateur van militair zieken-

            huis van Mantova [I] als uitreksel van overlijdens registers, waaruit blijkt dat Jacques Thibault grenadier bij 79e RIL 4e bataillon afkomstig

            van Saint-Maixent, op 3-6-1809 aankwam bij het ziekenhuis en aldaar op 13-8-1810 was overleden door geslachtsziekte. [Saint-Maixent-1]

 

16-237) Saint Menehould [dept. de la Marne]: dokument 22-5-1797 door publiek officier van gemeente Straatsburg [F] als uitreksel van overlijdens

            registers, waaruit blijkt dat Claude Boucher korporaal bij 100e halve brigade 2e bataillon 1e compagnie afkomstig van "st. Menoul" [= St. Me-

            nehould, op 21-4-1797 het militair ziekenhuis "Marguerite" van Straatsburg [F] binnenkwam en aldaar op 28-4-1797 was overleden vanwege

            verwondingen. [Saint-Menehould-1]

 

16-238) Saint-Mont [dept. de la Marne]: dokument 20-12-1798 door J. Herbout publiek officier van gemeente st. Omer [dept. Pas de Calais] als uit-

            reksel van overlijdens registers, waaruit blijkt dat Jacques Jannel korporaal bij 94e halve brigade 2e bataillon 7e compagnie afkomstig van st.

            Mont, op 18-4-1798 het militair ziekenhuis van st. Omer [F] binnenkwam en aldaar op 6-12-1798 was overleden. [Saint-Mont-1]

 

16-239) Saint-Ouen [dept. Seine-Saint-Denis]

          1) dossier Peauger:

          1a) dokument 19-7-1814 uit Parijs [F] door leden administratie raad van depot van teruggegeven krijgsgevangenen, waarin  zij ontslag hebben

             verleend aan Jacques Denis Peauger soldaat bij 14e RIL 3e bataillon 3e compagnie afkomstig van st. Ouen [F] oud ruim 19 jaar vanwege

             bloedspuwingen na val van een paard. Hij was in dienst sinds 10-5-1813. [Saint-Ouen-1a/b]

         1b) dokument 1857/1859 uit Parijs [F] waarin hertog de Plaisance [= Anne Charles Lebrun] aan Jacques Denis Peauger voormalig militair de

             st. Helena medaille toekend vanwege zijn militaire diensten gedurende 1792-1815 [feitelijk alleen 1813-1814]. [Saint-Ouen-2]

 

16-240) Saint-Paul-de-la-Haye [dept. Eure]: dokument 24-5-1805 door chef van 4e afdeling van ministerie van oorlog uit Parijs [F] aan de burge-

            meester in Huy [B Hoei dept. Ourthe] waarin hij inlichtingen vraagt over ene Guillaume Olivier Aube geboren in st. Paul de la Haye [F] jager

            bij 3e bataillon "de corps Francs" [= vrije korpsen] die naar men denkt was overleden in ziekenhuis van Huy [B] gedurende laatste maanden

            van jaar 4 [1796]. Men antwoord dat ene Gaillaume Aubin was gevonden, overleden 21-9-1794 als grenadier bij 8e bataillon de la Meurthe,

            maar de overlijden van Guillaume Olivier Aube werd niet gevonden. Ze merken nog op dat overlijdens van jaar 4 door de pastoors werden

            bijgehouden en dat er een apart kerkhof bestond voor overleden militairen. [Saint-Paul-1a/c]

 

16-241) Saint-Pierre [dept. Calvados]: dokument 2-9-1914 uit Lisieux [F] door rechter burgelijk tribunaal van Lisieux [F dept. Calvados] waarin uit-

            reksel werd vertrekt van geboorte van Eugenie Angele Mainfray, geboren 18-7-1840 in Saint-Pierre [F] als zoon van Alexandre Mainfray en

            Henriette Helene Robert. [Saint-Pierre-1]

 

16-242) Saint-Quentin [dept. Aisne]:

          1) overwegend drukwerk 2-12-1813 door baron Malouet uit Laon [F] dat vanwege de heffing van 300.000 mannen van de dienstplichtigen

            van de jaren 1802-1807, waarin Henry Marie Prudent Louis dienstplichtige jaar 1805 van gemeente st. Quentin [F] met lotings nr. 138 werd

            opgeroepen om zich op 19 dec. 1813 te melden bij gemeentehuis in Laon [F] voor militaire dienstneming, bezwaren dienen te gebeuren

            voor 10-12-1813. [Saint-Quentin-1]

          2) dokument 21-6-1865 uit Parijs [F] door buro van archieven en decoraties, waarin werd verklaard dat Pierre Francois Robert geboren aug.

            1797 in st. Quentin [F] als zoon van Charles Henri Robert en Dominique Bailly op 27-5-1815 aankwam bij 2e regiment huzaren [stamboek

            nr. 1426 en vertrok op 16 aug. 1815. [dit regiment deed in 1815 alleen de verdediging van Belfort]. [Saint-Quentin-2]

 

16-243) Saint-Remy [dept. de la Marne]:

          1) dokument 8-3-1799 uit Parijs [F] door Barbaz direkteur van militair ziekenhuis "Val de grace", waarin hij verklaart dat Nicolas Lamiraux jager

             [chasseur] bij de 9e ha;lve brigade 1e bataillon oud 24 jaar afkomstig van Saint-Remy [F] op 4-3-1799 het ziekenhuis binnenkwam en aldaar

             op 8-3-1799 was overleden vanwege koorts. [Saint-Remy-1]

          2) dokument 26-1-1801 door Paul Andre administrateur van militair ziekenhuis in Lody [I = Lodi] als uitreksel van overlijdens registers, waaruit

             blijkt dat Nicolas Audard grenadier bij 70e regiment 3e bataillon compagnie grenadiers afkomstig van st. Remi [F Saint-Remy] op 24-1-1801

             het ziekenhuis binnenkwam en aldaar op 25-1-1801 was overleden vanwege koorts. [Saint-Remy-2]

 

16-244) Saint-Zacharie [dept. Var]: brief 19-5-1813 uit Antibes [F dept. Alpes-Maritimes] door Moffet kapitein commandant van 94e compagnie

             kustwacht aan de burgemeester van st. Zacharie [F] over Jacques Reynaud kanonnier van genoemde compagnie, die zich thuis bevindt,

             naar men zegt ziek met 14 dagen verlof maar de officier is zeker dat dat niet waar is. Merkt op dat verloven zijn afgeschaft en dat hij op zijn

             post moet zijn. De burgemeester wordt verzocht dat bevel door te geven of anders hem te arresteren door de gendarmerie. De prins van

             Essling brengt een bezoek aan de kust en als Reynaud dan noch afwezig is, dan wordt hij aangemerkt als deserteur. De burgemeester

             heeft met notitie deze brief gekregen op 25 mei en aan Reynaud bevolen terug te keren naar zijn post. [Saint-Zacharie-1a/b] 

 

16-245) Salins-les-Bains [dept. Jura]: brief 9-11-1816 van Coulon veteraan in 12e compagie in fort st. Andreas uit "Salin" [F nu Salins-les-Bains]

             aan de burgemeester in Rougemont [dept. Doubs] waarin hij vraagt of aldaar oud soldaten zijn die net als hem hebben gediend bij de 52e

             RIL, hij was namelijk bij 1e bataillon 4e compagnie. Coulon werd op 10-3-1815 in Marseille [F] ingelijfd en werd korporaal op 1-6-1815. Hij

             heeft verschillende plaatsen geschreven, maar kon alleen een genie sergent vinden, nu dienende bij gendarmerie in Besancon [F]. Of de

             burgemeester hun namen en adressen kan doorgeven, want hij heeft verklaringen van minstens 2 personen nodig. [Salins-les-Bains-1a/c]

 

16-246) Sanlacour? [dept. de la Marne]: dokument 21-6-1797 door publiek officier van Straatsburg [F] als uitreksel van overlijdens registers van

            Straatsburg [F] waaruit blijkt dat Michel Denis ruiter bij 2e regiment cavallerie 4e compagnie afkomstig van Sanlacour? [F] op 21-4-1797

            gewond het militair ziekenhuis Marguerite van Straatsburg [F] werd binnengebracht en aldaar op 26-5-1797 was overleden. [Sanlacour-1] 

 

16-247) Saon [dept. de la Drome]: dokument 27-4-1825 uit Parijs [F] door buro van wetten en archieven, als uitreksel van militaire stamboeken van

             13e RIL [stamboek nr. 10815] waaruit blijkt dat Jean Louis Mercier geboren 8-8-1784 in Saon [F] als zoon van Jacques Mercier en Cathe-

             rine Archez. Hij ging op 20-4-1812 in militaire dienst als vervanger voor Pierre Saussac die 1812 dienstplichtige was van dept. de la Drome,

             Was bij 13e RIL bij 4e bataillon 1e compagnie, en werd bij controle op 10-8-1813 geroyeerd vanwege lange afwezigheid [de 13e RIL deed

             1813 veldslagen in Bautzen, Hanau en Hocheim] en werd dus als overleden beschouwd. [Saon-1]

 

16-248) Sarry [dept. de la Marne]: dokument 19-7-1795 door Labbe direkteur van militair ziekenhuis in Duren [D] als uitreksel van overlijdens re-

             gisters, waaruit blijkt dat Francois Bourgois vrijwilliger bij 1e halve brigade 3e bataillon 3e compagnie afkomstig van Sarry [F district Bour-

             bonne dept. de la Marne] op 1-7-1795 het militair ziekenhuis binnenkwam en aldaar op 5-7-1795 was overleden aan koorts. [Sarry-1]

 

16-249) Saulat [dept. de la Marne]: dokument 12-11-1793 door Berthelemy aalmoezenier van ziekenhuis st. Remi in Reims [F] als uitreksel van

            overlijdens registers, waaruit blijkt dat Joseph Godinet ruiter bij 1e regiment cavallerie 1e compagnie afkomstig van Saulat [district Chalons

            dept. de la Marne] op 29-10-1793 het ziekenhuis binnenkwam en aldaar op 2-11-1793 was overleden. [Saulat-1]

 

16-250) Sauleme [district Bourbonne dept. de la Marne]: dokument 29-10-1793 door aalmoezenier van ziekenhuis in Peronne [F] als uitreksel van

            overlijdens registers, waaruit blijkt dat Jacques Variot karreman van een militair konvooi afkomstig van Sauleme? [F] op 8-10-1793 het zie-

            kenhuis binnenkwam en aldaar op 29-10-1793 was overleden. [Sauleme-1]

 

16-251) Sauliges [dept. Eure-et-Loire]: dokument 30-7-1814 uit Besancon [F[ door administratie raad van 37e RIL waarin pensioen werd verleend

             na verkregen ontslag op advies van hun chirurg, aan Jacques Toussaint Baillon geboren 24-10-1773 in Saulignes? als zoon van Vivant

             Baillon en Koye Pienette. Hij ging op 8-5-1793 in militaire dienst bij 2e bataillon de la Meurthe, dat werd in 1794 de 111e halve brigade "de

             bataille" wat in 1796 de 37e halve brigade werd, wat in 1803 de 37e RIL zou worden. Hij was 1803 als grenadier bij 4e compagnie grena-

             diers [stamboek nr. 221] daarna bij 2e compagnie grenadiers. Scheepte 26-3-1805 aan boord van de "Invicible" en ontscheept 28-9-1805.

             Heeft vele veldtochten gedaan waaronder 1812 naar Rusland waarvan hij terugkwam, 1813 in Saksen [D] en 1814 bij de blokkade van

             Besancon. Werd op 1-4-1813 2e vaandeldrager van 37e RIL. [Sauliges-1a/b] 

 

16-252) Sauzet [dept. Gard): brief 22-11-1783 van juffrouw Parades de Lamond uit Sauzet [F] aan majoor Brousson van regiment van generaal-ma-

             joor Monster in garnizoen te Bergen op Zoom [nl] aangaande de blazoen wapenschild van haar familie. [Sauzet-1a/c]

 

16-253) Saverdun [dept. Ariege]: brief 12-5-1806 uit Maastricht [nl] door Olivier kwartiermeester bij 2e regiment dragonders, aan dhr. Donous bur-

            gemeester van Saverdun [F] naar aanleiding van zijn 24-3-1806 brief over dragonder Louis Faure, dat hij aanwezig is en dient bij de oor-

            logs escadrons van de 1e divisie dragonders onder bevel van maarschalk Augereau beveldhebber van 7e corps. [Saverdun-1a/b]

 

16-254) Sedan [district Sezanne dept. de la Marne]: dokument 22-10-1793 door publiek officier van gemeente Cambray [F Cabrai Kamerijk] als uit-

            reksel van overlijdens registers, waaruit blijkt dat Louis Oulier bakker bij het leger afkomstig van Sedan [F] op 9-8-1793 het ziekenhuis van

            Cambray [F] en aldaar op 14-8-1793 was overleden. [Sedan-1]

 

16-255) Sens [dept. Yonne]: dokument 13-5-1796 uit "Bruyll" [onbekend, wellicht Bruhl? D] door leden administratie raad van 110e halve brigade,

            waarin zij verklaren dat Jean Thomas Abbas geboren 4-12-1765 in Sens [F] bij hun heeft gediend in 2e bataillon van 22-9-1791 tot aan

            22-10-1793 toen hij door een kanonskogel werd gewond in linkerdij tussen Comines [B] en Wervik [B]. [Sens-1]

 

16-256) Seraumont [dept. des Vosges]: plan waarvan datum onbekend, met kadaster sectie C. [Seraumont-1]

 

16-257) Serignac-sur-Garonne [dept. Lot-et-Garonne]: brief 20-3-1812 van burgemeester van Savona [I dept. Montenotte] aan de burgemeester

            van "Larignac" [na onderzoek gebleken dat dit Serignac bij Garonne behoort te zijn] waarmee hij hem uitreksel [zat hier er niet bij] van over-

            lijden stuurt van Jean Escalup kanonnier bij 4e regiment artillerie te voet [artillerie-a-pied] 19e compagnie overleden op 20-3-1812 [sic was

            feitelijk overleden op 12-1-1812 stamboek nr. 3338] in Savona [I]. [Serignac-sur-Garonne-1a/b]

 

16-258) Servon-Melzicourt [district st. Menehould dept. de la Marne]: dokument 8-4-1794 door Souplez publiek officier van gemeente Lille [F] als

            uitreksel van overlijdens registers, waaruit blijkt dat Jean Nicolas Bonguet van 1e bataillon "de Lombard" compagnie "de Clavaux" afkomstig

            van Servon [F] op 21-10-1793 het ziekenhuis van Lille [F] binnenkwam en aldaar op 12-11-1793 was overleden. [Servon-1]

 

16-259) Seyches [dept. Lot-et-Garonne]: dokument 12-6-1795 door Toriet stafchef van 5e divisie uit Straatsburg [F] namens de afwezige bataillon,

            waarin ontslag werd verleend aan Pierre Dunis afkomstig van "Seches" [= Seyches] jager [chasseur] bij 12e halve brigade lichte infanterie

            [d'infanterie de legere] 3e bataillon 4e compagnie vanwege schot in linkerbeen en hernia. [Seyches-1a/b]

 

16-260) Sezanne [dept. de la Marne]:

          1) dokument 23-12-1795 door Jean Alexandre Reichard publiek officier van gemeente Straatsburg [F] als uitreksel van overlijdens registers,

            waaruit blijkt dat Charles Laglissure fusilier bij 162e halve brigade 2e bataillon 5e compagnie afkomstig van Sezanne [F] op 20-11-1795 het

            militair ziekenhuis van Straatsburg [F] binnenkwam en aldaar op 2-12-1795 was overleden vanwege een verwonding. [Sezanne-1]

         2) dokument 1-7-1808 door chef van hospitaal "l'hotel-Dieu" in Orleans [F] als uitreksel van overlijdens registers, waaruit blijkt dat Pierre La-

            carpe fusilier bij 94e RIL [stamboek nr. 4339] 4e bataillon 4e compagnie afkomstig van Sezanne [F] op 4-4-1808 het ziekenhuis binnenkwam

            en aldaar op 30-5-1808 was overleden door een krachtige koorts. [notitie op achterzijde dat hij zoon was van Jacques Lacarpe en Marie

            Louise Chartier, dienstplichtig 1808 en op 9-7-1807 arriveerde bij 94e RIL]. [Sezanne-2a/b]

 

16-261) Songy [dept. de la Marne]: dokument 22-1-1795 door Broutin publiek officier van gemeente Cambrai [F] als uitreksel van overlijdens re-

           gisters, waaruit blijkt dat Louis Cuitat 2e adjudant [sous adjudant] van militaire transporten compagnie Pot de Monde afkomstig van Songy

           [F] op 2-1-1795 het ziekenhuis van Cambrai binnenkwam en aldaar op 22-1-1795 was overleden. [Songy-1]

 

16-262) Soude [dept. de la Marne]: dokument 22-2-1798 door Barbat direkteur van militair ziekenhuis "Val de Grace" in Parijs [F] waarin hij ver-

           klaart dat Pierre Joseph Lancelot oud 26 jaar dragonder van 1e regiment dragonders afkomstig van Soude [F] op 18-10-1797 het zieken-

           huis binnenkwam en aldaar op 22-4-1798 was overleden vanwege verwondingen. [Soude-1]

 

16-263) Soulaires [dept. Eure-et-Loire]:

          1) dokument 8-9-1912 door Jean Chrisistome Dechegaray burgemeester van Bayonne [F] als uitreksel van overlijdens registers, aan de bur-

            gemeester van Soulaires [F] waaruit blijkt dat Pierre Alexandre Denis oud 20 jaar fusilier bij 121e RIL 5e bataillon 3e compagnie geboortig

            van Soulaires [F] op 19-8-1812 was overleden in militair ziekenhuis van Bayonne. [Soulaires-2]  

          2) dokument 5-12-1812 door administrateur van militair ziekenhuis in Vittoria [Spanje] als uitreksel van overlijdens registers, waaruit blijkt dat

            Augustin Thierry oud 26 jaar fusilier bij 15e RIL [stamboek nr. 3591] 1e bataillon 16e [sic] compagnie afkomstig van "Souler" [= Soulaires] op

            30-10-1812 bij het ziekenhuis binnenkwam en aldaar op 5-12-1812 was overleden. [Soulaires-1]

 

16-264) Soulanger [dept. Maine-et-Loire]: dokument 30-5-1825 uit Parijs [F] door buro van wetten en archieven, aan de juffrouw Hubert op "rue de

            l'Eveque" nr. 13 in Parijs [F] waarin uitreksel werd verstrekt uit militaire stamboeken van 55e RIL met stamboek nr. 8353 over Rene Vauvert

            geboren op 30-10-1792 in Soulanger [F] als zoon van Rene Vauvert en Jeanne Giroux, dat hij als soldaat op 11-4-1812 bij het korps aan-

            kwam en werd ingelijfd bij genoemde regiment. Bij veldtocht en terugtrek naar/uit Rusland vermist, aangenomen te zijn overleden. Er werden

            geen overlijdens akte gevonden over hem bij de burelen. [Soulanger-1a/b]

 

16-265) Sternet [dept. de la Marne]: dokument 29-10-1799 door Jean Hile publiek officier van Haguenau [F] als uitreksel van overlijdens registers,

            waaruit blijkt dat Francois Legras fusilier bij 66e halve brigade 3e bataillon 5e compagnie afkomstig van Sternet [F] op 21-9-1799 het vaste

            militaire ziekenhuis van Haguenau binnenkwam en aldaar op 7-10-1799 was overleden aan zijn verwondigen. [Sternet-1]

 

16-266) Straatsburg [dept. Bas-Rhin]:

         1) dokument 1-5-1797 door leden administratie raad van 17e halve brigade uit Straatsburg [F] waarin zij ontslag hebben verleend aan Etien-

            ne Bourgeois fusilier bij genoemde brigade 2e bataillon 2e compagnie [onbekend vanwaar hij afkomstig is] vanwege een verwonding wat

            hem een arm heeft gekost, hij was bij hun brigade sinds 20-1-1795. [Straatsburg-1]

          2) brief 30-5-1808 van Turckheim & co. uit Straatsburg [F] aan Joseph Armbruster zoon in "Schlettstadt" [F = Selestat] waar zij hun laatste

            brief van de 29e hebben aangehaald en sturen hierbij een rekening van L. 506 vandaag inbaar door Bodemer aldaar, met verzoek die con-

            tant in te casseren en toe te voegem aan Turckheim rekening. Ingeval crediteur weigert, stuur het terug zonder protest. [Straatsburg-2a/b]

 

16-267) Suippes [dept. de la Marne]: dokument 3-8-1793 door Jean Cure aalmoezenier bij ziekenhuis van Avesnes [F] als uitreksel van overlijdens

            registers, waaruit blijkt dat Jean Hubert Thierriij afkomstig van "Suippe" [= Suippes] van 2e bataillon de la Marne compagnie Gaule op

            15-6-1793 het ziekenhuis binnenkwam en aldaar op 22-7-1793 was overleden. [Suippes-1]

 

16-268) Surfonds [dept. Sarthe]: dokument 1-5-1808 door administrateur van tijdelijk militair ziekenhuis in Sebenico [= Sibenek Croatie] als uitrek-

            sel van overlijdens registers, waaruit blijkt dat Joseph Huguet Hulico fusilier bij 11e RIL 4e bataillon 6e compagnie afkomstig van "Furfont"

            [= Surfonds canton Montfort dept de la Sarthe] op 3-1-1808 aankwam bij het ziekenhuis en aldaar op 12-4-1808 was overleden vanwege

            zijn verwondingen. [Surfonds-1a/b]

 

16-269) Taissy [dept. de la Marne]:

        1) dossier Dudin:

        1a) dokument 19-4-1795 uit st. Trond [F] door Ch. Chaplain direkteur van het ziekenhuis, waaruit blijkt dat Claude Dudin afkomstig van Tes-

            sy [= Taissy] district Theims dept. de la Marne, fusilier bij 13e halve brigade 1e bataillon 4e compagnie, op 16-3-1795 het veldhospitaal van

            st. Trond binnenkwam en aldaar was overleden op 23-3-1795 vanwege koorts. [Taissy-1] 

        1b) brief 24-6-1801 uit Toulon [F] door Guillotte batailloon chef van 25e halve brigade lichte infanterie aan Francois Dudin in Taissy via bur-

            ger Favart - "rue Porte de Dieu-lumiere" - Rheims [F] over Claude Dudin die het ziekenhuis op 3-3-1795 had verlaten, met daarna geen

            nieuws over hem. [uit ander dokument weten we dat hij terugkwam in het ziekenhuis en aldaar overleed op 23-3-1795. [Taissy-2a/b]

 

16-270) Talizat [dept. Cantal]: dokument 2-3-1874 met plan met daarop bezittingen van Pierre Fromont, Valentin Bonnet, Guillaume en anderen

            naast de "route no. 10 de saint Fleur Bort". [Talizat-1a/b]

 

16-271) Tartas [dept. Landes]: brief 10-11-1803 uit st. Malo [F] door Augustin Darricau chef van 3e halve brigade infanterie de ligne, aan burger

            Rousset rapporteur bij de 3e oorlogsraad van 1e militaire afdeling in Parijs [F], dat het raad van bestuur met zijn brief van 27-10-1803

            het afschrift heeft ontvangen van de oorlogsraad met de vonnis van 12-10-1803 tegen de fusilier Larue [Darricau was geboren in Tartas

            op 5-7-1773, werd chef de brigade op 27-4-1801, generaal de brigade op 14-2-1807, generaal de divisie op 31-7-1811 en overleed op

            6-5-1819]. [Tartas-1]

 

16-272) Tavernes [dept. Var]: brief 23-1-1799 uit Parijs [F] door buro van militaire administratie van ministerie van oorlog, aan de voorzitter van

            de gemeentleijke administratie van Tavernes in Barjols [F dept. Var] waarin zij sturen een uitreksel van de militaire vonnis van 21-8-1798

            tegen Joseph le Blance geboren in Tavernes en fuslier bij 12e halve brigade 1e bataillon, die bij verstek was veroordeeld tot 5 jaar in de

            ijzers vanwege desertie. De vonnis moet aan familie van de veroordeelde worden bekend gemaakt [uitreksel zat er niet bij]. [Tavernes-1a/b]

 

16-273) Thibie [dept. de la Marne]: Duitstalige dokument 1-4-1822 uit vesting Arad [west Roemenie] door pastoor Heinrich von Lebzeltern, waarin

            hij verklaard dat een Franse krijgsgevangene genaamd Pierre Netaurne oud 26 jaar geboren in Depuie [daar wordt waarschijnlijk Thibie

            mee bedoeld, dept. de la Marne] fusilier van 46e RIL was overleden in militaire ziekenhuis van Arad op 26-11-1813 [in vesting Arad hielden

            de Oostenrijkers tijdens Napoleon 1 periode ca. 1200 Franse krijgsgevangenen]. [Thibie-1]

 

16-274) Toulon [dept. Var]; brief 16-11-1815 uit Toulon [F] door leden van administratie raad van 9e RIL 1e bataillon, waarin zij verklaren dat ka-

            pitein Louis Pierre Paul Gatelier tijdens zijn militaire dienst bij hun regiment geen huwelijk was aangegaan. [Toulon-1]

 

16-275) Toulouse [dept. Haute-Garonne]: dokument 6-1-1794 uit Toulouse [F] door Michel Dieulafoy die op verzoek van Joseph Daraude chef

            de bataillon en commandant van artillerie die in Toulouse woont in de Ninaustraat, met aanplakken op 3 dagen verklaard dat Joseph

            geen belasting hoeft te betaling inclusief met terugwerkende kracht, dat hij niet op de lijst staat van uitgewekenen, dat zij goederen niet

            in beslag zijn genomen en zonder onderbreking in de republiek heeft gewoont. Er wordt ook nog zijn signalement vermeld en mede on-

            dertekend door ruim 10 andere personen om daar verder kracht bij te zetten. [Toulouse-1a/b]

 

16-276) Tournus [dept. Saone-et-Loire]: brief 24-2-1808 uit Brussel [B] door Jean Pewil in carmelieten klooster, aan de burgemeester van Tour-

            nus [F] over ene Charles Baron sergeant bij 86e RIL [eerder was dat de 89e halve brigade infanterie 3e bataillon compagnie grenadiers]

            dat volgens bijgeschreven copie van een certificaat van overlijden 24-1-1808 uit Lissabon [Portugal] werd verklaard dat Charles aan de

            gele koorts was overleden op 11-8-1803 in "Port-du-Prince" van de eiland van st. Domingo en was ondertekend door kolonel la Croix.

            Charles blijkt een zuster te hebben in Tournus, daarom bij Tournus geplaatst. [[Tournus-1a/d]

 

16-277) Tours [dept. Indre-et-Loire]:

         1) dokument 13-9-1795 uit kamp bij Mayence [F] door leden raad administratie van 139e halve brigade, waarin zij verklaren dat Christophe

             Mignon afkomstig van Tours, kapitein bij hun brigade 3e bataillon 4e compagnie maar nu afwezig vanwege ziekte, in feite sinds 3-8-1795,

            daarvoor was hij luitenant, in plaats van burger Andoumeau die overging naar de politie in Parijs. De verklaring werd gedaan om zijn be-

            noeming tot kapitein te versnellen. [Tours-1]

          2) dokument 27-7-1814 uit garnizoen Tours [F] door officieren en hoge officieren van 3e, 4e, 5e en 6e bataillon van 121e RIL, waarin zij

             verklaren dat Louis Laurent Paris luitenant bij de verkenners, zich goed had gedragen. Verklaring werd afgegeven vanwege reorganisatie

             van het leger en als herdenking voor hem. [Tours-2]

 

16-278) Tramayes [dept. ?]: brief 20-9-1830 uit Macon [F] door E. Chandon, aan dhr. Charles eigenaar in Tramayes waarin hij mededeeld dat

            door beschikking van 12-9-1830 hij is benoemd tot vredesrechter van canton Tramayes en wordt verzocht om de 25e naar Macon te ko-

            men om de eed af te leggen conform de wet. [Tramayes-1]

 

16-279) Trefols [dept. de la Marne]: uitreksel 22-5-1797 uit Straatsburg [F dept. Bas-Rhin] door Jean Ehrlenholtz publiek officier, waarin hij ver-

            klaart dat Theodor Labiche afkomstig van Trefol [= Trefols] fusilier bij 103e halve brigade 3e bataillon 1e compagnie, op 11-4-1797 het

            militair ziekenhuis van Haguenau [F] binnenkwam en aldaar op 20-4-1797 was overleden vanwege koorts. [Trefols-1]

 

16-280) Treuvray [dept. Meurthe]: dokument 4-12-1803 uit Boulogne [F] door administratie raad van 57e regiment infanterie, waarin zij verklaren

            dat Henry Bernard geboren in Treuvray door besluit van 12-11-1803 was benoemd tot commandant 3e klasse met de graad van kolonel,

            was 33 jaren in militaire dienst waaronder de 57e regiment infanterie, dat hij 19 veldtochten had gedaan waaronder 8 in Amerika, werd 4

            keer gewond. [Treuvray-1]

 

16-281) Trois Fontaine [dept. de la Marne]: dokument 8-5-1813 uit Magdeburg [D] door Gaillard direkteur van het ziekenhuis, waarin hij verklaart

            dat Auguste Barrois 20 jaar afkomstig van Trois Fontaine [district Tieblemont] fusilier bij 18e RIL 2e bataillon 1e compagnie, op 27-3-1813

            het militair ziekenhuis van Magdeburg binnenkwam en aldaar op 8-5-1813 was overleden door koorts. [Trois Fontaine-1a/b]

 

16-282) Troissy [dept. de la Marne]:

         1) dokument 5-8-1797 uit Borcette [D bij Aken] door Henryot beheerder van het ziekenhuis, waarin hij verklaart dat Jean Baptiste Savard

            afkomstig van Troissy [district Epernay] fusilier bij 99e halve brigade 2e bataillon 6e compagnie, op 21 juli 1797 bij het militair ziekenhuis

            binnenkwam en aldaar was overleden op 4-8-1797 door schurft en koorts. [Troissy-1]

         2) dokument 10-10-1815 uit Confolens [F] door Dringaud beheerder van het ziekenhuis, waarin hij verklaart dat Bernard Loyaux geboren

            in 1794 te Troissy zoon van Claude Loyaux en Nicole Meude, kurassier in 4e regiment kurassiers 4e eskadron 4e compagnie ingelijfd

            daarin op 26-4-1813 door conscriptie, op 4-8-1815 werd opgenomen in het ziekenhuis van Confolens en aldaar op 4-10-1815 was over-

            leden door icterus met daarop hydropsie. [Troissy-2]  

 

16-283) Troyes [dept. Aube]:

         1) brief en dokument 26-11-1794 uit Teeffelen [NL [in noord Brabant net boven Oss] door Marcel Marchand luitenant bij 176e halve brigade

            1e bataillonljon van 176e demi-brigade, ingekwartierd aan de Maas in Holland, die burger Desjardin, handelaar te Troyes, machtigt om voor

            hem een huis in stad Troyes te kopen en betalen, om daarna de huis in handen te geven van zijn echtgenote Marie Nicole Adam. [Troyes-1a/d

        2) dokument 7-11-1798 uit Saverne [F dept. Bas-Thin] door leden administratie raad, waarin zij ontslag hebben verleend aan Antoine Melle

            oud 31 jaar geboren in Troyes, sergeant bij 100e halve brigade 1e bataillon 4e compagnie onder leiding van kapitein Fleuriot. Hij dient sinds

            12-8-1792 en werd gewond door een kanonskogel aan het heiligbeen waardoor marcheren heel moeilijk is. [Troyes-2]

        3) brief 17-7-1806 uit Luxemburg door Lopin korporaal bij 69e RIL 3e bataillon 8e compagnie in garnizoen te Luxemborg, aan zijn vader Lopin

            handelaar in Troyes. Hij schrijft dat hij in depot is aangekomen onderweg naar Frankrijk, na oversteking van de Rijn op 5 juli, wat met veel

            moeite ging - zonder geld - na zijn vertrek uit het bataillon. Hij had nog 38 franken moeten ontvangen, maar denkt dat die zijn verloren. Een

            beetje geld zou welkom zijn en ook nieuws omdat hij 4 maanden niets van de familie had vernomen. [Troyes-3a/d]

 

16-284) Tusey [ook als Tuzey/Touzy dept. Meuse]:

        1) origineel plan 1853 in kleur van de "chauteau de la fonderie" [foundry] met tuinen en landerijen, aan de weg van Vaucouleurs naar Commer-

            cy [gebouwd in 1832 door Pierre Adolphe Muel, als eigenaar in 1853 samen met een partner met de naam van Muel & Wahl, later in 1862

            nam Zegut het over, in 1874 door Louis Gasne en 1896-1904 door Dufilhol & Chapal]. [Tusey-1]

        2) brief 9-8-1855 uit Tusey door Muel, Wahl & cie. aan Francois Vailland in Metz over een faktuur van fr. 492. [Tusey-2a/b]

        3) brief 27-7-1872 uit Tusey door Ed, Zegut aan dhr. Martinet in Charleville. [Tusey-3a/b]

        4) faktuur 25-2-1874 uit Tusey door Ed. Zegut aan dhr, Martinet in Charleville voor fr. 17.30. [Tusey-4a/b]

 

16-285) Vadans [dept. Haute Saone]: dokument 21-6-1866 door Celestin Maxime Thevenin notaris Valay, waarin Pierre Francois Proz landbouwer

            te Valans [F] donatie-verdeling heeft gedaan aan zijn 5 kinderen namelijk 1) Pierre Francois, 2) Therese, 3) Claude Francois, 4) Levine en 5)

            Eugene, uit zijn huwelijk met Marie Dagonnaux overleden 14-7-1863 in Vadans. [Vadans-1a/p]

 

16-286) Valence [dept. Drome]:

       1) brief 28-8-1803 [10 fructidor an. xi] uit Bourg [F] door Antoine Joseph Marie Valette [geb . 26-1-1748 Valence en overl. 21-7-1823 Grenoble

            Isere] - generaal de brigade - subdivisie l'Ain, aan de Coninck prefet van dept. l'Ain, waarin hij hem een brief stuurt, ontvangen van de divisie

            generaal en vraagt de daarin genoemde bevelen t.b.v. Valette snel uit te voeren. [Valence-1]

       2) origineel plan 29-7-1845 door Peres van kadaster uit Valence [F] met huis en omheining naast de weduwe Bibes bijgenaamd d'Man aan de

            "chemin de Valence a st. Loup". [Valence-2]

 

16-287) Valenciennes [dept. Nord]: dokument 2-10-1801 uit Mans waarin ontslag werd verleend aan Antoine Recq afkomstig van Valenciennes [F]

           oud 30 jaar, fusilier bij 107e halve brigade 1e bataillon 6e compagnie, hij was sinds 1 sept. 1791 in dienst met stamboek nr. 105, vanwege

           een linker liesbreuk, eerder had hij sabelhouw ontvangen nu lidteken. [Valenciennes-1a/b]

 

16-288) Valensole [dept. Basses-Alpes]: dokument 1-3-1794 waarin de administratie raad van 56e halve brigadeverklaren dat Jean Joseph Bertrand

           zoon van Antoine Bertrand en Catharine Varerane geboren in Valensole [district Digne] bij hun dient sinds 19-2-1794 en wel bij 1e bataillon

           3e compagnie, voorheen bij 14e bataillon de Drome. [Valensole-1]

 

16-289) Vanault-le-Chatel [dept. Marne]: dokument 11-6-1799 uit Parijs door direkteur van ziekenhuis "val de Grace" die verklaart dat Claude Lam-

           bert afkomstig uit Venant le Chatel oud 28 jaar, jager [chasseur] bij 9e halve brigade 2e bataillon op 7-6-1799 het ziekenhuis binnenkwam en

           op 11-6-1799 was overleden vanwege koorts. [Vanault-le-Chatel-1]

 

16-290) Vauciennes [dept. Marne]: uitreksel 26-6-1800 van overlijdensregisters uit Lyon door direkteur van generale ziekenhuis in Lyon, die verklaart

           dat Pierre Hulin afkomstig van Vossieme [= Vauciennes] oud 27 jaar soldaat bij 105e halve brigade 2e bataillon 8e compagnie, op 20-6-1800

           het ziekenhuis binnenkwam en aldaar was overleden op 26-6-1800 vanwege een sabelslag aan het hoofd. [Vauciennes-1]

 

16-291) Vausseroux [dept. Deux-Sevres]:

       1) uitreksel 1-6-1809 van overlijdensregisters van reizende militaire ziekenhuis door direkteur uit Magdeburg [D] die verklaart dat Pierre Vignol ge-

           boren in Vausseroux jager [chasseur] bij 10e regiment lichte infanterie [d'infanterie legere] op 21-3-1809 werd aangenomen bij het ziekenhuis

           en aldaar was overleden op 19-5-1809 door een hersenbloeding [apoplexie]. [Vausseroux-1]

      2) uitreksel 28-10-1813 van overlijdensregisters door officier van de burgelijke stand, die verklaart dat Vincent Chauvineau geboren in Vausse-

           roux fusilier bij het 70e RIL bataillon? 6e compagnie op 27-10-1813 was overleden in het maritieme ziekenhuis. [Vausseroux-2]

 

16-292) Venzolasca [dept. Haute-Corse]: uitreksel na 1842 uit ministeriele documenten als dienststaat van luitenant-kolonel Bastiani door zijn klein-

           zoon, waauit blijkt Laurent Aloyse Bastiani was geboren op 3-6-1768 in Venzolasca, ging op 4-1-1792 in militaire dienst als sergeant-majoor

           bij 1e bataillon Corsicaans vrijwilligers, werd op 4-8-1794 onder luitenant [sous-lieutenant] bij 104e halve brigade, dat werd op 1796 gevormd

           in de 85e regiment, werd luitenant op 13-5-1799, werd kapitein op 13-4-1804, werd op 22-6-1811 bataillon chef bij 111e RIL, werd majoor

           [luitenant kolonel] op 25-1-1814, ging op 22-5-1815 bij de 3e RIL, ging met pensioen op 1-4-1822, overleed op 21-5-1842. Deed veldtochten

           1792-1801 in Italie en Egypte, was 1805-1806 bij het grote leger, deed 1812 veldtocht naar Rusland, was 1813-1814 in Duitsland. Werd 4x

           gewond waaronder Moskou [linkerbeen] en Wiasma [Rusland terugtocht] in rechtervoet. [Venzolasca-1]

 

16-293) Verdun [dept. Meuse]:

      1) dokument 13-10-1803 uit Goes [nl] door leden administratie raad van 41e halve brigade de ligne, waarin zij bevestigen dat Jean Marait oud

          47 jaar geboren in Verdun naar de 6e halve brigade nationale veteranen te Montmedy [dept. Meuse] was overgegaan. Hij begon zijn militaire

          dienst op 17-3-1779 bij de artillerie regiment van Besancon [dept. Doubs] en diende aldaar tot 28-3-1790, was daarna bij de 7e bataillon van

          de nationale verbondenen [bataillon des federes nationaux] van 29-7-1792 totaan 18-2-1797 en daarna dus bij de 41e halve brigade. Hij

          heeft aan vele veldtochten deel genomen. [Verdun-1]

      2) brief 15-9-1806 uit Treviso [I net boven Venetie] door kapitein Dore aan zijn vroegere commandant Elios bataillon chef met pensioen wonen-

           de in Verdun, die o.a. onze 3e bataillon noemt [op dat moment in Verona maar naar Treviso gaan - is er iemand die weet bij welke regiment zij

           behoorden?] en de zaken aan het handelen is van wijlen dhr. Maurie [waarschijnlijk ook bij hun bataillon] zoals wat hem toekwam en schulden,

           alsmede dat kapitein Schweisguth [dit kan Charles Schweisguth zijn geb. 1769 Dorlisheim overl. 1847 Mulhausen?] ook aan Maurie schuldig

           was. [Verdun-4a/d]

 

16-294) Vergigny [dept. Yonne]: zie apart blad

 

16-295) Vergine [dept. Marne]: dokument als uitreksel 8-8-1800 uit overlijdens registers van generale ziekenhuis in Lyon []F] waarin Gervan direk-

           teur van het ziekenhuis verklaarty dat Claude Veroquet oud 22 jaar afkomstig van Vergine [dept. Marne] jager [chasseur] bij 25e halve brigade

           lichte infanterie [legere] 2e bataillon 3e compagnie, op 14-7-1800 het ziekenhuis binnenkwam en aldaar was overleden door arsenicum [ar-

          sene]. [Vergine-1]

 

16-296) Verneuil [district Epernay, dept. Marne]: dokument als uitreksel 24-4-1795 uit overlijdens registers van reizende ziekenhuis van het Mozel

          leger uit Maximin [F] waarin de direkteur A. Conseil heeft verklaard dat Jean Baptiste Camus geboren in Verneuil korporaal bij de 5e compag-

          nie, op 24-4-1795 was aangenomen in het ziekenhuis en aldaar op 8-5-1795 was overleden door galachtige koorts. [Verneuil-1]

 

16-297) Verrieres [dept. Marne]: dokument sept. 1814 uit Straatsburg [F] waarin leden administratie van 5e compagnie artillerie arbeiders [ouvriers

           artillerie] ontslag verlenen aan Pierre Gillet 21 jaar afkomstig van Verrieres fourrier van b.g. compagnie [stamboek nr. 231]. [Verrieres-1]

 

16-298) Vertilly [dept. Yonne]: handgetekende kaart 1855 door Molicart & Levasseur meetkundigen in Sens met gebouwen tuinen en landerijen in

           Vertilly aan de wegen "de Courceaux" en "du Bas". Eigenaren zijn dhr. Lechin uit Auxerre en dhr. Savourat uit Courceaux. [Vertilly-1a/b]

 

16-299) Vienel [district Epernay, dept. Marne]: dokument als uitreksel 19-6-1794 uit overlijdens registers van reizende ziekenhuis uit Rethel [net

           boven Rhgeims] waarin Marquest direkteur van het ziekenhiis verklaart dat Pierre Boudin afkomstig van Vienel fusilier van 3e bataillon "du

           Nord" 5e compagnie, op 5-6-1794 het ziekenhuis binnenkwam en aldaar op 14-6-1794 was overleden. [Vienel-1]

 

16-300) Vignes la Cote [dept. Haute Marne]: dokument als uitreksel 2-3-1814 uit overlijdens registers van het ziekenhuis van Gulick [D] waarin de

           administrateur verklaart dat Jean Francois Barrois afkomstig van Viogne [blijkbaar is dat nu Vignes la Cote] jager [chasseur] bij 21e regiment

           lichte infanterie [d'infanterie legere] 1e bataillon 2e compagnie op 25-2-1814 werd opgenomen in het ziekenhuiis van Juliers [blijkbaar is dat

           nu Gulick] en aldaar was overleden op 2-3-1814 aan koorts. [Vignes la Cote-1]

 

16-301) Villaines-les-Prevotes [dept. Cote d'Or]: dokument 13-12-1799 uit Vienne [dept. Isere] door leden administratie raad van 10e halve brigade

           waarin Louis Edon geboren in Villaines-les-Prevotes grenadier bij genoemde brigade, verlof werd verleend nadat hij op 29-9-1796 gewond

           werd bij Fribourg in Brisgau en vanwege die wonden geen actieve dienst meer kan doen, met betaling. [Villaines-les-Prevotes-1]

 

16-302) Villeneuve-de-Berg [dept. Ardeche]: brief 6-3-1800 uit Den Haag [nl] door Desire Bourdon commissaris van oorlog, aan burger Legeune

           in Villeneuve-de-Berg waarin hij hem stuurt het overlijdens bericht van zijn zoon [zat er niet bij] overleden op 5-10-1799 in het militaire zieken-

           huis te Amsterdam, vanwege de verwondingen opgelopen bij de veldslag [Alkmaar] van 2-10-1799. [Villeneuve-de-Berg-1a/b]

 

16-303) Villers [dept. ?]:

      1) dokument 21-9-1720 uit Castellane [dept. Alpes-de-haute-Provence] door Jean IV Soanen "de oratorian" [bisschop van Senez [dept. Alpes-

           de-haute-Provence] over positieve examen tot diaken in parochie Villers, van Joseph Gravier zoon van Andreas Gravier en Joanna Ventre.

           [Villers-1]2

      2]: dokument als uitreksel 20-3-1795 uit overlijdens registers van militaire en reizende ziekenhuis van Seraing [B bij Luik] waarin Joly de direk-

           teur van ziekenhuis Seraing verklaart dat Maurice Brodier geboren in Villers [arrondissement Chalons dept. Marne?] kanonnier bij 138e halve

           brigade compagnie kanonnier/artillerie, op 24-1-1795 bij het ziekenhuis en aldaar op 5-2-1795 was overleden vanwege koorts. [Villers-2]

 

16-304) Villers aux Noeuds [dept. ?]:

     1) dossier Goffinet:

     1a) dokument ca. 1801 door J. B. Loison die namens Marguerite Noizet erkent 156 ponds te hebben ontvangen van M. D. Sauveur uit Luik [B]

           inclusief kosten als betaling voor de legaat van 100 pond nagelaten door wijlen Jeanne Therese Goffinet, overleden op 10-5-1801 in Villers

           aux Noeuds [F] en voor verblijf van 112 dagen en kosten tijdens haar ziekte. [Villers aux Noeuds-1]

     1b) dokument 28-7-1801 door Gerard Hanin die erkent fr. 50 te hebben ontvangen van Michiel Dieudonne Sauveur in Luik [B] als executeur

          testamentair als legaat van Jeanne Therese Goffinet die op 10-5-1801 was overleden in Villers aux Noeuds. [Villers aux Noeuds-2]

     1c) dokument 29-7-1801 waarin de zusters Marrie Renuelle Revel en Marie Francoise Revel erkennen fr. 200 te hebben ontvangen van Miciuel

          Dieudonne Sauveur in Luik, als erfenis van Jeanne Therese Goffinet overleden in Villers aux Noeuds. [Villers aux Noeuds-3]

     1d) dokument 14-8-1801 waarin Loison namens Jeanne Moupot weduwe van Muzert erkent fr. 100 te hebben ontvangen uit de nalatenschap

          van Jeanne Therese Goffinet overleden in Villers aux Noeuds. [Villers aux Noeuds-4]

 

16-305) Villevenard [dept. Marne]: dokument als uitreksel 21-5-1804 uit overlijdens registers van ziekenhuis in Mezieres [nu Charleville-Mezieres

          dept. Ardennes] waarin Celestine administrateur van het ziekenhuis verklaart dat Pierre Masson 21 jaar geboren in Villevenard fusilier bij de

           85e RIL bestemd voor het oorlogs bataillon van dit leger, op 15-4-1804 bij het ziekenhuis aankwam en aldaar op 7-5-1804 was overleden

          vanwege een rottende koorts. [Villevenard-1]

 

16-306) Vinet [dept. Marne]: dokument als uitreksel 6-3-1794 uit overlijdens registers van ziekenhuis st. Eloy [dept. Marne] waarin G. Bourgois als

          public officier verklaart dat Aube Roux afkomstig van Vinet, fusilier bij 5e bataillon "du Nord" compagnie Masset, op 27-12-1793 het zieken-

          huis van st. Eloy werd binnengebracht en aldaar op 6-3-1794 was overleden. [Vinet-1]

 

16-307) Virou? [district Vitry, dept. Marne]: dokument als uitreksel 22-7-1794 uit overlijdens registers van Sedan  [dept. Ardennen] waarin munici-

           pale officieren van Sedan verklaren date Pierre Pargnenaux geboren in Virou? soldaat bij bataillon de Vitry 6e compagnie, op1-5-1794 het

           ziekenhuis van Sedan werd binnengebracht en aldaar was overleden op 21-6-1794. [Virou-1]

 

16-308) Vitry [dept. Marne]:

     1) dokument als uitreksel 11-4-1793 uit Lisdorf [dept. Moselle nu Saarland] uit overlijdens registers van reizende ziekenhuis van Saarbruck

          [D] waarin Halstroff als aalmoezenier verklaart dat Jean Baptiste Bertin bijgenaamd Portier afkomstig van Vitry van regiment Racarij, op

          9-4-1793 het ziekenhuis binnenkwam en aldaar op 10-4-1793 was overleden. [Vitry-1]

      2) dokument als uitreksel 27-5-1793 uit overlijdens register van reizende ziekenhuis [veldhospitaal] van het leger Mosel door priester Prince

          werd verklaart dat Jean Remi Guerlin afkomstig van Vitry fusilier bij 55e regiment infanterie compagnie de Bouzinguant, op 24-5-1793 het

          veldhospitaal van Boulay [F] werd binnengebracht en aldaar op 26-5-1793 was overleden. [Vitry-2a/b]

      3) dokument als uitreksel 21-11-1794 uit overlijdens registers van Sedan, waarin Pipon publieke officier verklaart dat Nicolas de Vitri dragon-

          der bij 5e regiment dragonders afkomstig van Vitry, op 25-6-1794 het ziekenhuis van Sedan werd binnengebracht en aldaar op 20-11-1794

          was overleden vanwege verwondingen. [Vitry-3]

      4) biljet van overlijden 24-8-1796 van ziekenhuis st. Eustache [F Parijs] waaruit blijkt dat de burger Grandjean geboortig van Vitry dragonder

          bij 5e regiment dragonders, op 21-8-1796 werd opgenomen in het ziekenhuis en aldaar op 24-8-1796 was overleden. [Vitry-4]

     5) biljet van overlijden 26-10-1796 van 3e divisie van het leger "Sambre et Meuse" waarin Plantadot dokter 1e klasse verklaart dat Jean Pierre

          Landuix afkomstig van Vitry fusilier bij 99e halve brigade 2e bataillon 4e compagnie, op 25-10-1796 het ziekenhuis binnenkwam en aldaar

          op 26-10-1796 was overleden. [Vitry-5a/b]

     6) dokument als uitreksel 21-12-1798 uit overlijdens registers van militaire ziekenhuis van Brussel [B] waarin de direkteur verklaart dat Remi

          Briffaut afkomstig van Vitry grenadier bij 66e halve brigade 1e bataillon compagnie grenadiers, op 2-12-1798 gewond het ziekenhuis bin-

          nenkwam en aldaar op 6-12-1798 was overleden. [Vitry-6]

     7) dokument als uitreksel 19-2-1800 uit overlijdens registers van ziekenhuis van Frejus [F] waarin de administrateur verklaart dat Nicolas Diot

          afkomstig van Vitry fusilier bij 74e halve brigade 1e bataillon 8e compagnie, op 21-1-1800 het ziekenhuis werd binnengebracht en aldaar

          op 25-1-1800 was overleden ten gevolge van koorts. [Vitry-7]

     8) dokument als uitreksel 1-6-1815 uit overlijdens registers van burgerlijke en militaire ziekenhuis van Schlestatt [F Selestat dept. Bas Rhin]

          waarin Michel de administrateur van het ziekenhuis verklaart dat Paul Caugin oud 23 jaar afkomstig van Vitry kurassier bij 10e regiment

          kurassiers 7e compagnie, op 25-4-1815 het ziekenhuis binnenkwam en aldaar op 2-5-1815 was overleden door koorts. [Vitry-8]

 

16-309) Yvre-le-Polin [dept. Sarthe]: plan/map datum onbekend mei eigendommen van Noirie gtotaal 101 ha 91 aren 10 ca. [Yvre-le-Polin-1]

 

16-310) Zornhoff [bij Saverne dept. Bas-Rhin]: 2 fakturen van 1921 door "manufacture Alsacienne d'Outils-Zornhoff gericht aan de ijzerhandel

          M. V. V. voorheen gebr. van Mackelenbergh in Den Bosch [nl] voor fr. 29.85 en fr. 94.25. [Zornhoff-1a/b]

 

 

16-400) onbekend Frankrijk:

      1) dokument 12-2-1794 uit Leysel [waarschijnlijk Leisele in Belgie bij Hondschoote] waarin de 5e regiment infanterie 2e bataillon compag-

         nie de Collin, de burger sergeant majoor Parisot nomineren en promoveren tot onder luitenant [sous lieutenant] vanwege de promotie

         van burger Sachon tot luitenant, heeft handtekening van Michel 1736-1803 die op 9 mrt. 1793 kapitein werd van 5e regiment infanterie,

         op 17 aug. 1796 werd hij brigade generaal en overl. st. Domingue 1803? en handtekeningen Blanchard chef, Verdun kapitein, Gariot

         kapitein en Delahaye adjudant majoor - iemand weet waar Parisot is geboren?] [onbekend Frankrijk-1a/b]

     2) dokument 20-2-1795 uit Racimont? [Ramerate] door officieren en onderofficieren van 138e halve brigade 1e bataillon 3e compagnie,

         waarin zij verklaren dat Toussaint Jone korporaal bij hun compagnie, op 18-5-1793 dienende als kanonnier in een dorp tussen Tirlemont

         [= Tienen] en Saint-Trond [= Sint-Truiden] erg werd aangevallen door de vijand die hem omringde tijdens terugtocht van het bataillon.

         Voordat hij zijn kanon had verlaten, werd hij bestormd door vijandelijke ruiterij en vulde hij tot 3 maal toe met schroot, zodat terugtocht

         van zijn bataillon veilig was. Hij had geen paarden en kon zodoende zijn kanon niet redden, en probeerde te ontkomen, maar werd neer

         geslagen met 3 sabelslagen, en verloor al zijn spullen. Hij kreeg geen indemniteit omdat hij in het ziuekenhuis lag. Heeft vele handteke-

         ningen waaronder B. Richard chef van 3e bataillon en Barjonet chef de brigade. [iemand die weet waar Toussaint Jone was geboren?]

         [onbekend Frankrijk-2a/b]

     3) origineel plan mei 1824 met bezittingen van Foucher vader en zoon en erfgenamen, na overlijden van Jeanne Guillon echtgenote van

         Hilaire Foucher die de volgende kinderen hadden: Julien Charles Foucher, Jean Charles Hilaire Foucher, Pierre Fouycher en Marie

         Foucher vrouw van Francois Lallier. Het werd genoemd als "des Dependances de la Thoerie en de la Remettrie" die in 4 loten werden

         verdeeld. [iemand weet om welke plaats het gaat?] [onbekend Frankrijk-3]