GenBronnen

digitalisering

maas

deel XVI - Driessen archief - dokumenten Frankrijk


Scans hiervan mogelijk tegen vergoeding.


Ze worden op 1 veilige plaats gehouden, centraal bewaarplaats:

Andreas Driessen op ten Bulten - archivaris.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


16-1) Arnay-de-Duc (dep. Cote-d'Or): dokument 5-2-1823 te Lyon (F) door raad van beheer van 34e RIL met staat van

        diensten van kapitein Jean Marie Loydreau, geboren Arnay-le-Duc op 20 april 1790, ging bij militaire school in 1807,

        korporaal 9 april 1809, sergeant 1 januari 1810, sergeant-majoor 14 augustus 1810, onder-luitenant bij 14e RIL op

        14 augustus 1810, aldaar luitenant 12 februari 1813 en kapitein 2 december 1813. Op 5 augustus 1817 geplaatst bij

        3e bataljon "de la legion de l'Aude" en op 17 februari 1819 bij 3e bataljon "de la legion du Bas Rhin" [= 34e RIL].

        Heeft de veldtochten van Spanje [1810-1811] gedaan, alsmede in Aragon [1812-1813] en Alpenleger [1814-1815]

        waaronder veldslagen van Cournon [15 juni 1815] en l'Hopital [28 juni 1815]. Werd op 17 maart 1815 ridder van het

        Erelegioen [legion d'honneur] wat op 30 augustus 1832 werd bevestigd door koning Lodewijk Philip.  1 stuk.

 

16-2) Arras (dep. Pas-de-Calais): dokument d.d. 21-3-1794 te St. Venant (F) door leden van beheer van 4e bataljon van

        Pas-du-Calais die bevestigen dat Alexandre Vinchon geboren te Arras, grenadier is bij deze bataljon sinds de vorming

        ervan op 28 januari 1792. Werd met zijn compagnie grenadieren gedetacheerd en op 4 juni 1792 gevoegd bij het

        leger "de la Mozelle" werd op 10 augustus 1793 gevangen genomen door het leger van het Noorden, kon dus niet

        terug keren en bleef in "Fort Vert" [groene fort] te St. Venant. Deze 4e bataljon "volontaires du Pas-de-Calais" werd

        in 1796 geplaatst om de 21e demi-brigade d'Infanterie de Ligne te vormen.  1 stuk.

 

16-3) Chartres (dep. Eure-et-Loir): brief d.d. 11-5-1814 van Dubois, principaal chirurg bij de 11e korps aan Rey chirurg

        bij het 11e korps te Chartres, dat hertog van Berry heeft gedecoreerd Rey met "Fleur de Lis". Daardoor is Rey

        gemachtigd het witte lint te dragen in afwachting van die diploma.  1 stuk.

 

16-4) Doncourt (dep. Haute-Marne): dokument d.d. 13-12-1869 door de oorlogs ministerie, als uitreksel over Claude

         Pelletier, geboren 30 april 1793 te Doncourt als zoon van Francois en Marie Barroni. Hij werd als 1813 loteling op

        1 december 1812 ingelijfd bij 16e regiment "d'Infanterie de Legere" [lichte infanterie]. Hij lijkt missende te zijn, zonder

        nader aanduiding. De regiment was 1812 in Spanje, 1813 idem en in Duitsland en in 1814 in Frankrijk, en werd op

        15 juli 1814 ontbonden.  1 stuk.

 

16-4) Evran (dep. Cotes-d'Armor): brief d.d. 8-9-1805 te Quiberon (dep. Morbihan) van kapitein van 3e compagnie

        grenadiers van 37e RIL, aan Dumottay burgemeester van Devrand [Evran], over Julien Gabillard dat hij op 9 septem-

        ber 1804 is overleden in het militaire ziekenhuis van Quimper (dep. Finistere).  1 stuk.

 

16-5) Foix (dep. Ariege): dokumenten d.d. 16-10-1815 en 30-12-1829 van oorlogs ministerie, aan de weduwe Berger

        geboren Bondat, over haar zoon Louis Berger, geboren 6 mei 1781 te Foix (dep. Ariege) als zoon van Jean en Jeanne

        Marie Bondat, op 9 juni 1804 in dienst kwam bij 93e RIL, werd op 26 november 1810 korporaal, later sergeant van de

        grenadieren. Werd op 26/27 februari 1814 krijgsgevangen genomen. Verscheen niet meer bij zijn korps, werd op 31

        maart 1814 geschrapt uit de naamregister van het leger. Er werd niets over hem gevonden in overlijdens uitreksels

        van de hospitalen en het buro heeft geen overlijdens uitreksel ontvangen.  2 stukken.

 

16-6) Fontainebleau (dep. Seine-et-Marne): dokument d.d. 31-10-1800 door raad van beheer van 64e demi-brigade, als

        militaire ontslag voor Pierre Lion, geboren te Fontainebleau, grenadier bij 1e bataljon van 64e demi-brigade, die

        sinds 1 oktober 1793 eervol heeft gediend, hij is 28 jaar, groot 1 m 73 cm, kastanjebruin haar en wenkbrauwen,

        blauwe ogen, gewoon voorhoofd, kleine neus, middelmatige mond, ronde kin en ovaal aangezicht. Ontslag vanwege

        verlies gebruik rechterhand, met name permanente gebrek van 1e twee vingers.  1 stuk.

 

16-7) Gigean (dep. Herault): dokument d.d. 21-9-1815 door 53e RIL als staat van dienst over Jacques Francois Villemejane,

        geboren 11 september 1787 te Gigean (dep. Herault). Werd op 4 mei 1807 fusilier bij 5e RIL, foerier aldaar op 23 juli

        1807, sergeant aldaar op 21 november 1807, adjudant aldaar 16 augustus 1809. Onder luitenant op 10 april 1810 bij

        1e regiment "de la Mediterranee" wat 1811 onder andere opging in 53e RIL. Werd aldaar luitenant op 8 augustus 1813.

        Heeft vele veldslagen gedaan en veldtocht naar Rusland. Werd gewond op 28 augustus 1813 door kogel in linker

        schouder bij Villach (Illyrie) en daarop op 18 september 1813 gevangen genomen door de Oostenrijkers. Kwam terug

        uit gevangenschap op 4 augustus 1814. Heeft opnieuw gediend in 1815 in zuid Frankrijk en in Alpen leger. Werd op

        14 oktober 1814 ridder van het Erelegioen [legion d'honneur] wat in 1815 werd bevestigd.  1 stuk.

 

16-8) Gouzancourt (dep. Nord): dokument d.d. 22-7-1814 te Vourbon-Vendee door raad van beheer van 26e RIL, als mili-

        taire ontslag voor Augustin Cany, geboren te Gouzancourt, oud 29 jaar, 1 m 62 cm, bruin haar en wenkbrauwen, grijze

        ogen, bedekt voorhoofd, spits neus, middelmatige mond, ronde kin, ovaal gezicht. Fusilier bij 1e compagnie, 4e batal-

        jon van 26e RIL, trad in dienst op 10 november 1805, ging op 15 september 1806 te "Isle d'Aix" aan boord van de fregat

        Infatigable, werd op 25 september 1806 gevangen genomen (bij Rochefort door Engelse schip "The Mars") en kwam

        op 25 juni 1814 terug uit gevangenschap.  1 stuk.

 

16-9) Hegenheim (dep. Haut-Rhin): brief d.d. 7-6-1817 uit Ferrette (dep. Haut-Rhin) aan de burgemeester de ridder onder

        prefect van arrondissement Altkirch, over de heer Hoffman, bataljon chef van 103e RIL, overleden 1810 in Spanje.

        Hoffman had zijn familie in Hegenheim, zijn 70 jarige moeder was al overleden 1809, een jongere broer als onder

        luitenant bij de douane en een gehandicapte zuster die hij op afstand verzorgde met zijn salaris van 2002 franken,

        maar daarvan al 4 jaar niets van ontvangen. De overheid word verzocht voor de familie te zorgen uit eerbied.  1 stuk.

 

16-10) Laval (dep. Mayenne): brief d.d. 4-7-1800 uit kamp Eindhoven (NL) door Simon, secretaris voor de kolonel van de

        49e demi-brigade, aan voorzitter administratie van Laval, aangaande overlijden van Louis Landel, fusilier bij 49e demi-

        brigade, met de vraag om aan zijn ouders te geven de aangehechte overlijdens akte [niet meer aanwezig].  1 stuk.

 

16-11) Louhans (dep. Saone-et-Loire): dokument d.d.4-10-1797 te Auxonne (dep. Cote-d'Or) door raad van beheer van

        3e regiment artillerie te voet [d'Artillerie a Pied], als militaire ontslag voor Pierre Vigoureux, geboren te Louan, oud 21

        jaar, groot 5 voeten 4 duimen en 6 lijnen, 1e kanonnier bij 15e compagnie van b.g. regiment, en diende in het regiment

        sinds 23 februari 1796, en daarvoor sinds 6 maart 1794 bij 8e bataljon "volontaires de la Cote-d'Or". Ontslagen volgens

        certificaat van militair ziekenhuis te Aken (D) vanwege rechterbeen breuken en permanent mank.  1 stuk.

 

16-12) Lucy (dep. Seine-Inferieure nu Seine-Maritime): brief d.d. 12-12-1815 van oorlogs ministerie, aan gemeente Lucy,

        doorgezonden aan Neufchatel (en Bray) over Pierre Antoine Bance, soldaat van 5e RIL, die op 21 juni 1815 werd opge-

        nomen in het ziekenhuis, werd op 10 september vanwege afwezigheid geroyeerd zijnde vermist [hij heeft deelgenomen

        aan de veldslag bij Waterloo op 18 juni 1815].  1 stuk.

 

16-13) Melun (dep. Seine-et-Marne): dokument d.d. 5-8-1799 te Maastricht (NL) door raad van beheer van 3e regiment

        Huzaren, dat Joseph Salomon Blanchard, geboren te Melun als zoon van Salomon en Madeleine Augustin, groot 1m

        66 cm, in dit regiment dient sinds 11 juni 1799 als trompetter van 2e compagnie.  1 stuk.

 

16-14) Metz (dep. Moselle):

    a) brief d.d. 30-7-1814 van Jean Baptiste Julliard, politie commissaris van 1e arrondissement van Metz, dat hij door

        de graaf geadresseerd aan baron Marchand, werd gelast om gewicht van 3 kwaliteiten koren en rogge te

        controleren door 3 graanmeters [Volmerange, Wimbourg en Mathieu]. Eerste kwaliteit koren weegt 75.25 kg per

        hectoliter, tweede 73.25 kg en de derde 70 kg. De rogge weegt 71.5 kg per hectoliter.  1 stuk.

    b) perkament d.d. 7-8-1814 uit Parijs (dep. Seine) waarin Pierre Gougeon [geboren in Metz] kolonel van de 13e regiment

        Infanterie de Legere, onderscheidngsteken tot ridder van militaire orde van Saint Louis werd toegekend vanwege zijn

        verdiensten. [met handtekening van: Louis]  1 stuk. 

 

16-15) Mezieres (dep. Yvelines - onzeker?): dokument d.d. 24-4-1792 te Mezieres door raad van beheer van 94 e RI, als

        staat van diensten en benoeming van Jean Hoffman [onbekend waar hij is geboren?], werd soldaat op 29 november

        1763, korporaal op 17 september 1769, sergeant op 1 juli 1776, sergeant-majoor op 21 januari 1776. Werd gekozen

        tot onder luitenant bij 94e RI vanwege zijn dienstjaren.  1 stuk.

 

16-16) Montpellier (dep. Herault): dokument d.d. 16-11-1810 te Antwerpen (B) door J.P.J. Moretus, officier van de burge-

        lijke stand namens de burgemeester, aan de burgemeester van Montpellier, aangaande overlijdens akte van Jacques

        Guillaume Fauviel, geboortig van Montpellier, zoon van Pierre en Anne Bavais, ongehuwd, fusilier bij 6e bataljon

        veteranen [bataillondes veterans], is overleden op 9 oktober 1810 te Antwerpen in het ziekenhuis.  1 stuk.

 

16-17) Orleans (dep. Loiret): brief d.d. 8-1-1806 te Parijs van P. Cheron, onder luitenant bij 7e compagnie 2e batlajon van

        5e regiment Infanterie de Legere, aan zijn vader M. Cheron te Orleans, bewaarder der hypotheken.  1 stuk.

 

16-18) Puycasquier (dep. Gers): brief d.d. 10-2-1799 van Carrette, voorheen onder luitenant van 24e regiment Jagers

        ter paard [Chasseurs a Cheval], aan zijn vriend Daguzan, brigadier van zelfde regiment te Cremone [bij Millaan in

        Italie] over verkrijging van verlof en familie. Vader Daguzan en hele familie wensen soldaat terug te zien en zijn oom,

        vroeger pastoor te Saint-Sauvy, maakt zich ongerust over de 3 goudstukken die hij hem zond.  1 stuk.

 

16-19) Reims (dep. Marne): dokument d.d. 28-2-1794 te Landrecy (dep[. du Nord) als uitreksel van overlijden, dat

        Jacques Carlier, geboren te Reims, van 6e regiment "de Chasseurs compagnie de Saere", aankwam bij het ziekenhuis

        van Landrecy op 9 juli 1793 en aldaar is overleden op 23 juli 1793.  1 stuk.

 

16-20) Rouen (dep. Seine-Inferieure nu Seine-Maritime): brief d.d. 29-3-1814 uit Dusselfdorf (D) van Joseph Pampeer aan

        Louis Petit, notaris te Rouen [blijkbaar is Pampeer vandaar afkomstig], waaruit blijkt dat Petit bewaarder was van een

        som geld voor Pampeer en geeft hem zakelijke instrukties.  1 stuk.

 

16-21) Sauzet (dep. Gard): brief d.d. 22-11-1783 van juffrouw Parades de Lamond, aan majoor Brousson van regiment

        van generaal-majoor Monster in garnizoen te Bergen op Zoom (NL) aangaande de blazoen wapenschild van haar

        familie.  1 stuk.

 

16-22) Troyes (dep. Aube): brief als dokument d.d. 26-11-1794 te Teeffelen (NL) [in noord Brabant net boven Oss] van

       Marcel Marchand, luitenant bij 1e bataljon van 176e demi-brigade, ingekwartierd aan de Maas in Holland, die burger

       Desjardin, handelaar te Troyes, machtigt om voor hem een huis in stad Troyes te kopen en betalen, om daarna de

       huis in handen te geven van zijn echtgenote Marie Nicole Adam.  1 stuk.