GenBronnen

digitalisering

maas

deel XVI - Driessen archief - dokumenten Metz Frankrijk


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


16-167) Metz [dept. Moselle]:

          1) brief 19-6-1785 door [Antoine] Richepanse [op dat moment waarschijnlijk brigadier in regiment de Conti-cavallerie, hij was geboren in Metz op

            25-3-1770 en overl. Basse Terre op Guadeloupe op 3-9-1802] uit Rijswijk [nl vlakbij Den Haag] aan zijn vader [en moeder] Richepanse [die offi-

            cier was in regiment "de Blouffers dragons" in garnizoen in Neuf-Brisach [F Alsace], dat regiment werd in 1791 de 1e regiment "chasseurs-a-cheval".

            Hij vertelt aan zijn vader dat wanneer hij in Nijmegen aankwam met 500-600 man, slechts 6-7 officeren telden. Daarna toen zijn onderdeel in Rijs-

            wijk aankwam, werden ze in vieren groepen verdeeld, waarvan deel in Rotterdam. Wanneer ze weer compleet zijn, gaat helft ervan naar Arnhem

            en de andere helft naar Nijmegen. Voorts schrijft hij dat d'Angeli zijn commandant is en zijn vader kolonel is in het legioen. Tevens dat markies de

            Bourrac met zijn kleding en pluim er maar mee goed uitziet, en zijn salaris bedraagt 45 florijnen. [Metz-1a/d]

         2) brief 1-2-1793 door kolonel commandant van artillerie Charles Ladonchamps [= Jacques Henry Francois Lefebvre de Ladonchamp geboren

            18-10-1727 in Metz [F] en overleden aldaar op 8-6-1815 op moment van deze brief was hij kolonel commandant van 2e regiment artillerie te voet

            [artillerie-a-pied] uit Grenoble [F] aan burger Taviel kapitein bij compagnie Dulieu van 4e regiment artillerie in Annecy [F] in Savoye, dat hij tot

            kapitein 3e klasse werd benoemd ter vervanging van burger Galbaud die op 1 januari was benoemd tot adjudant generaal. Hij wordt bevolen zo

            spoedig mogelijk naar Bastia in Corsica te gaan. [Metz-2a/b]

          3) dossier Nicolas Schreiber:

          3a) dokument 19-7-1794 door leden administratie raad van 2e bataillon Puy-de-Dome uit Metz [F] waarin zij verklaren dat Nicolas Schreiber [gebo-

            ren 24-5-1752 in Metz F en overleden op 12-2-1833] oud 45 jaar, vroeger sergeant-majoor bij Zwitserse regiment Salis Samade, op 1-11-1792 bij

            b.g. bataillon werd ingelijfd na zijn eerdere ontslag. Werd op 10-9-1793 kapitein en heden op 19-7-1794 chef de bataillon. [Metz-3a/b]

          3b) dokument 4-6-1797 door Petiet minister van oorlog uit Parijs [F] waarin Nicolas Joseph Schreiber geboren op 24-5-1752 in Metz [F] werd be-

            noemd tot chef-de-brigade van 22e halve brigade in plaats van Poncey die ontslag had genomen. Schreiber was inds 1762 in militaire dienst bij

            Zwitserse regiment Salis Samade, werd korporaal op 12-10-1780, werd sergeant op 23-7-1781, werd sergeant-majoor op 11-9-1786 en werd

            met dit Zwitserse regiment ontslagen op 27-9-1792. Op 1-11-1792 ingelijfd als adjudant-majoor bij 2e bataillon Puy-de-Dome, daarvan kapitein op

           10-9-1793 en chef-de-bataillon op 19-7-1794. Werd op 19-6-1795 chef van 202e halve brigade. [Metz-4a/b]

          3c) brief 30-8-1805 uit Boulogne [F] door stafburo 2e divisie, aan Schreiber kolonel van 22e RIL in Etaples [F dept. Pas-de-Calais] waarin hij werd

            benoemd tot commandant 3e klasse van Parma [I]. De generaal commandant van 2e divisie in Genua [I] zal hem zijn dienstbrieven sturen en be-

            velen zodat hij zijn functies kan uitoefenen. [Metz-5a/b]

          3d) dokument 2-9-1805 door leden administratie raad van 22e RIL uit Etaples [F dept. Pas-de-Calais] waarin ze de diensten van Nicolas Joseph

            Schreiber geboren 24-5-1752 in Metz [F] kolonel van hun regiment verklaren. Herhaling van diensten in 30-8-1805 brief met toevoeging dat hij

            op 18-1-1809 werd benoemd tot brigade generaal en commandant 2e klasse in Parma [I]. [Metz-6]

          3e) dokument 18-10-1809 uit Parijs [F] door minister van oorlog Henri Jacques Guillaume Clarke graaf van Hunebourg en hertog van Feltre, waarin

            de brigade generaal Schreiber tot commandant 2e klasse werd benoemd in Parma [I]. [Metz-7a/b]

         4) brief 7-5-1806 van Lingois vicarius generaal van bisdom Metz vanwege vacante bisschop zetel, aan dhr. Portalis zoon secretaris-generaal van

            het ministerie van ere diensten en stuurt hem een exemplaar van de op 27-3-1806 gehouden lijkrede in de kathedraal ter ere van wijlen Pierre

            Francois Bienayme - in leven bisschop van Metz - opgedragen door d'Osmond bisschop van Nancy [F]. Hij meldt tevens aantal dingen die alle me-

            ningen zullen verenigen en hoopt dat ze tevreden zullen zijn met de uitvoering. Het 16 blz. boekje was in Metz [F] gedrukt door Collignon drukker

            van het bisdom. [Metz-8a/l]

        5) brief 29-5-1810 uit Metz [F] door Achard [Jacques Michel Francois Achard 1788-1865] bataillon chef van 26e regiment lichte infanterie [d'infante-

           rie legere] in depot, aan een burgemeester vanwege zijn brief van 25-5-1810, waarin hij hem meedelt dat hij de kwartiermeester bevel heeft ge-

           geven de rekening op te stellen voor Gabriel Fort oud-soldaat van zijn regiment, nu invalide in keizerlijk gasthuis [= hotel des invalides] in Parijs

           [F] en die te sturen aan de militair. [Metz-9]

        6) brief 30-7-1814 van Jean Baptiste Julliard, politie commissaris van 1e arrondissement van Metz, dat hij door de graaf geadresseerd aan baron

            Marchand, werd gelast om gewicht van 3 kwaliteiten koren en rogge te controleren door 3 graanmeters [Volmerange, Wimbourg en Mathieu]. Eer-

            ste kwaliteit koren weegt 75.25 kg per hectoliter, tweede 73.25 kg en de derde 70 kg. De rogge weegt 71.5 kg per hectoliter. [Metz-10a/b]

        7) dossier Pierre Gougeon:

        7a) perkament 7-8-1814 door de grootmeester van militaire orden van st. Louis uit Parijs [F] waarin Pierre Gougeon [geboren in Metz] kolonel van

            de 13e regiment lichte infanterie [d'infanterie legere] werd toegekend de onderscheidngsteken tot ridder van militaire orde van st. Louis vanwege

            zijn verdiensten. [Metz-11]

        7b) perkament 18-8-1821 door de grootmeester van koninklijke orde van het ere legioen uit kasteel Tuileries [F] waarin Pierre Gougeon [geboren

           in Metz] kolonel van infanterie in ruste, werd benoemd tot officier in de orde van het ere legioen. [Metz-12]