GenBronnen

maas

deel XVI - Driessen archief - dokumenten Ouveillan Frankrijk


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

16-197) Ouveillan [dept. Aude]:

        1) dossier Tarbouriech:

        1a) dokument 12-10-1806 door 30e regiment dragonders uit Aversa [I provincie Caserte] als voorstel voor pensioen verlening voor Jean Pierre

          Tarbouriech geboren op 26-5-1761 in Ouveillan [F] als zoon van Jean Tarbouriech en Elisabeth Berlan escadron chef bij 30e regiment dragon-

          ders, die niet meer in staat is om zijn militaire dienst voort te zetten, vanwege een granaat scherf in zijn linkerknie [waardoor hij niet meer kan

          buigen] opgelopen bij de oversteek van Tagliamento [rivier in NO van Italie] op 12-11-1805. Vastgesteld door de chirurg-majoor van 62e RIL.

          Jean Pierre ging 9-9-1777 in militaire dienst als soldaat bij regiment Vermandois, werd aldaar grenadier op 1-5-1779, werd ruiter bij de mare-

          chaussee compagnie Languedoc op 20-11-1785, werd op 25-10-1792 brigadier bij gendarmerie in Toulon [F], werd op 29-1-1793 luitenant bij

          de gendarmerie in Versailles [F], werd op 18-11-1793 kapitein commandant bij de huzaren [dat werd later de 12e regiment huzaren], werd op

          16-12-1793 escadron chef bij 12e regiment huzaren [later de 30e regiment dragonders]. Heeft vele veldtochten gedaan en wenst in Moulins [F]

           te genieten van zijn pensioen. [Ouveillan-1a/b]

        1b) dokument na 15-3-1815 als staat van diensten van Jean Pierre Tarbourierch, met zelfde opsomming als bij 12-10-1806 dokument met als

          aanvullingen dat hij op 16-6-1803 lid van de legioen van eer werd en op 11-3-1815 ridder van koninklijke en militaire orde van st. Louis en was

          1815 kolonel en chef van nationale garde in Moulins [F dept. Allier]. [Ouveillan-2]

        1c) dokument 31-8-1827 namens delegatie door adjunct burgemeester uit Ouveillan [F] als extract van geboorte registers van Ouveillan [F]

          waaruit blijkt dat Jean Pierre Tarboriech was geboren op 26-5-1761 en gedoopt op 27-5-1761 in Ouveilland [F] als wettelijke zoon van Jean

          Tarboriech [= Tarbouriech] en Elisabeth Berlan met als peter Antoine Berlan moederlijke oom en Anne Combes zijn grootmoeder. [Ouveillan-3]

        1d) twee dokumenten [1804 en 8-12-1827] uit Moulins [F dept. Allier] als uitrekselvan geboorte registers van parochie st. Pieter in Moulins [F]

          waaruit blijkt dat op 7-11-1781 was gedoopt Julie Marie Jeanne Michel als dochter van Jean Michel procureur in gerechts hof van Moulins [F]

          en Pierrette Anne Alloury met als getuigen Annet Gilbert Nazaire Celse Michel en Julie Marie Jeanne Michel. [Ouveillan-4a/b]

        1e) dokument 5-10-1832 uit Moulins [F] door publiek officier Michel namens de burgemeester als uitreksel van overlijdens registers van Moulins

          [F] waaruit blijkt dat Jean Pierre Tarbouriech escadron chef op pensioen geboren in Ouveillan [F] zoon van wijlen Jean Tarbouriech en Elisabeth

          Berland echtgenoot van Julie Marie Jeanne Michel, was overleden op 5-10-1832 in de Carmelietenstraat te Moulins [F]. [Ouveillan-5]

        1f) dokument 12-10-1832 uit Moulins [F] door betaler van de schatkist [payeur de tresor public] van dept. Allier, waarin werd bevestigt dat Jean

          Tarbouriehch escadron chef op pensioen, een pensioen geniet van fr. 1364 volgens registratie nr. 11308 en dat hem pensioen was uitbetaald

           tot 1-10-1832. Hij overleed op 5-10-1832. [Ouveillan-6]

        1g) dokument 13-10-1832 door griffier van het tribunaal in Moulins [F] als uitreksel van de huwelijks registers van Moulins [F] waaruit blijkt dat op

          12-11-1804 een huwelijk was voltrokken tussen Jean Pierre Tarbouriech escadron chef bij de 30e regiment dragonders oud ruim 43 jaar gebo-

          ren in Ouveillan [F] op 26-5-1761 zoon van wijlen Jean Tarbouriech en Elisabeth Berlan enerzijds, en anderzijds Julie Marie Jeanne Michel oud

          23 jaar geboren in Moulins [F] op 6-11-1781 dochter van wijlen Jean Michel voorzitter van burgerlijk tribunaal van 1e aanleg in Moulins [F] en

          wijlen Pierrette Anne Alloury. Toestemming van Dupre kolonel van 30e regiment dragonders. [Ouveillan-7a/d]

        1h) verklaring 16-10-1832 uit Moulins [F] door Pierre Guillaume Grandpre 1e wethouder van Moulins [F] namens de verhinderde burgemeester,

          die verklaart dat er een huwelijk op 12-11-1804 in Moulins [F] was voltrokken tussen Jean Pierre Tarbouriech escadron chef van 30e regiment

          dragonders met Julie Marie Jeanne Michel wat niet door echtscheiding was ontbonden, dat er geen scheiding van tafel en bed gerechtelijk was

           uitgesproken tussen de 2 echtgenoten en dat de weduwe Tarbouriech haar burgelijke rechten bezit. [Ouveillan-8a/b]

        1i) dokument 10-4-1833 uit Parijs [F] door het buro van pensioenen, die aan Julie Marie Jeanne Tarbourich [sic: Michel] weduwe van Jean Pierre

          Tarbouriech escadron chef op pensioen, haar een weduwe pensioen van fr. 500 werd verleend ingaande 5-10-1832. [Ouveillan-9a/c]

        1j) dokument 11-9-1839 door burgemeester van Moulins [F] als uitreksel van overlijdens registers over het jaar 1839, waaruit blijkt dat Julie

          Jeanne Michel oud 57 jaar gepensioneerde door de staat onder nr. 27488 dochter van wijlen Jean Michel en wijlen Pierrette Anne Alloury we-

          duwe van Jean Pierre Tarbouriech escadron chef op pensioen, op 2-9-1839 was overleden in de Carmelietenstraat in Moulins. [Ouveillan-10]