GenBronnen

digitalisering

maas

deel XVI - Driessen archief - dokumenten Parijs Frankrijk


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


16-200) Parijs [dept. Seine]:

        1) dokument 27-7-1799 door leden administratie raad van 7e regiment huzaren, op advies van medische officieren van een militair ziekenhuis,

          waarin zij ontslag hebben verleend aan Louis Gilles Charpentier korporaal bij 7e halve brigade 3e bataillon 4e compagnie oud 51 jaar afkom-

          stig van Parijs [F] vanwege door oorlogs moeheid opgelopen liesbreuk aan de rechterzijde. [Parijs-1a/b]

       2) dokument 4-6-1801 door leden administratie raad van directie artillerie in Auxonne [F] waarin zij ontslag hebben gegeven aan Jean Gabriel

          Harvuard ook genaamd kapitein Harvuard van de compagnie vrijwillige kanonniers bij 19e halve brigade afkomstig van Parijs [F] 31 jaar oud

          door besluit van ministerie van oorlog op 14-5-1801 en was In militaire dienst sinds 24-8-1785. [Parijs-2a/b]

       3) wissels 1805 door Brochant Fauveau & Guyot uit Parijs [F] aan Louvrex & van Lennep handelaren in Amsterdam [nl]. [Parijs-3a/c]

      4) dokument 30-9-1806 door leden administratie raad van 37e RIL uit Turijn [I] waarin zij ontslag hebben verleend aan Etienne Vannerotte oud

          35 jaar fusilier bij genoemde regiment 3e bataillon 7e compagnie [stamboek nr. 490] afkomstig uit Parijs [F] door chronische "ophtalmie" [= oog

          ziekte]. Hij begon militaire dienst op 9-1-1794 bij 1e bataillon de Orne. [Parijs-4a/b]

      5) dokument 7-9-1811 door hertog "de Feltre" [= Clarke] minister van oorlog uit Parijs [F] waarin Boislinard sergeant bij 4e regiment lichte infan-

          terie [d'infanterie legere] bij besluit van 31-7-1811 was benoemd tot 2e luitenant [sous lieutenant] ter vervanging van Piot. De minister zal de

          regiment kolonel informeren. [Parijs-5]

      6) brief 11-3-1812 van Nachet [waarschijnlijk een huzaar] uit Roermond [nl] aan zijn moeder in Parijs [F] over 1) een volmacht die zijn moeder hem

          had gevraagd, wat hij heeft gedaan bij een plaatselijke notaris, gedaan op naam van zijn vader; 2) allerlei familie en geld zaken; 3) zijn onderdeel

          ging op 8-3-1812 over Maastricht [nl]; 4) gaan 14-3-1812 op weg naar Magdeburg [D] waar zijn onderdeel zullen wachten op de keizerlijke garde

          en 5) brief verzending naar Osnabruck wat ze de 19e of 20e zullen passeren of Brunswijk waar ze 26e en 27e maart zullen verblijven. [Parijs-6a/c]

     7) dokument 29-9-1813 door leden administratie raad van 34e regiment lichte infanterie [d'infanterie legere] uit Bayonne [F] waarin zij ontslag ver-

         lenen aan Jean Marie Millos sergeant-majoor bij genoemde regiment [stamboek nr. 2277] afkomstig van Parijs [F]. Werd als loteling op 2-3-1807

         ingelijfd bij 108e RIL, werd korporaal op 2-12-1808 en sergeant op[ 8-5-1809. Ging op 11-3-1810 bij 7e hulp bataillon [bataillon auxiliaire], dat

         werd de 34e regiment lichte infanterie, werd vervolgens sergeant-majoor op 1-10-1810. [Parijs-7]

     8) brief 26-8-1814 door De Baye kapitein bij 28e RIL uit Parijs [F] aan Berthoux teruggetrokken officier van 28e RIL in Gana [dept. Allier], had ver-

         nomen dat Berthoux naar zijn huis in Parijs [F] was gegaan maar had hem gemist. De Baye was zelf in Parijs om familie- en andere zaken te

         behandelen maar die duren erg lang. Ook de leger organisatie laat op zich wachten, hij had nog geen poging gedaan om in zijn oude graad her-

          steld te worden, maar zal die aanvraag met enkele dagen doen. Delaireau en Tozia laten via De Bayer aan Berthoux de groeten doen, maar ook

          die zijn terzijde gesteld en wachten op decoratie en promotie. De Baye schrijft dat hij fr. 120 had geleend aan Berthoux en vraagt om terugbeta-

          ling ervan om hij groot geldgebrek heeft. [Parijs-8a/c]

     9) brief 26-8-1815 door dhr. Yart zoon wonende bij zijn moeder op "rue de la Feronnerie" in Parijs [F] aan de burgemeester van Chalons-sur-Mar-

         ne [sinds 1995 als Chalons-en-Champgane dept. de la Marne] met de vraag over nieuws over zijn vader Charles Nicolas Yart artillerie kapitein

         commandant van de llerlingen in Chalons, die gevangen werd genomen tijdens de terugtocht uit die stad op 1-7-1815. Sindsdien geen nieuws

         gekregen en niet weet waar zijn vader is. Een randnota meldt antwoord van 2 december dat men niet weet waar de gevangen worden gehouden.

         [Parijs-9a/b]

    10) dokument 28-1-1856 door Moisset kanunnik secretaris namens bisschop Guido Ludovicus Joannes Maria Alouvry uit bisschoppelijk paleis van

         Pamiers [F] waarin priester Busson uit clerus van Parijs werd benoemd tot honorair kanunnik in de kathedraal van Pamiers [F]. [Parijs-10]

    11) dokument 1858 door Albrand rector van seminarie in Parijs [F] die verklaart dat in de seminarie een kamer van martelaren bevindt waarin een

        ovale doos is, omringd door sieraden met wat zijden glas beschermd en verzegeld met zegel van het seminarie. [Parijs-11]

    12) rekening 4-10-1906 van D. Vorms & zoon aan gebr. van Maklenberg voor f 33 voor geleverde lantaarns. [Parijs-12]

    13) brief 31-3-1913 van notaris Courcier aan direkteur van eigendommen Barbezieux inzake transactie met mevr. Gomel. [Parijs-13]

    14) dokument 9-11-1950 door secretaris namens Mauritius Feltin aartsbisschop van Parijs [F], waarbij op de feest van b. m. v. zal door presentatie

         van Aemilius Blanchet bisschop van Lero en rector van het katholieke instituut van Parijs [F] in zijn prive carmelieten kapel te Parijs [F] de plech-

         tigheid op Jacobus Carretier worden gedaan. [Parijs-14]