GenBronnen

digitalisering

maas

deel XVI - Driessen archief - dokumenten Vergigny Frankrijk


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


16-294) Vergigny [dept. Yonne]:

       1) dossier Delagneau:

       1a) dokument 4-1-1840 door Riquemend notaris in st. Florentin [F dept. Yonne] waarin de erfgenamen Delagneau wonende in Vergigny hebben

          verkocht aan Frederic Delagneau een huis en tuin te Vergigny aan de "rue de st. Cloi". [Vergigny-1a/e]

       1b) dokument 26-8-1855 door Armand Jules Emmanuel Hermelin notaris in Saint-Florentin [dept. Yonne] waarin Jean Laurent Etuy wonende in

          Saint-Florentin en zijn vrouw Marie Louise Kelle namens de erfgenamen van Jean Baptiste Etuy [overleden Toulon 16-7-1855] hebben toege-

          wezen aan Frederic Delagneau wever wonende te Vervigny een stuk land groot 19 are 67 ca gelegen te Vervigny. [Vergigny-2a/e]

       1c) dokument 30-8-1863 door Emile Jullien notaris in st. Florentin waarin Charles Alphonse Moiset dokter in medicijnen en zijn vrouw Amelie

          Grasson Desgranges beide wonende in st. Florentin, hebben toegwezen een Frederic Edouard Delagneau wever wonende in Vergigny, een

          stuk land in Vergigny groot 21 are 28 ca. [Vergigny-4a/e]

       1d) dokument 2-2-1868 door E. Jullien notaris te Saint-Florentin waarin Anatole Beau clerk van een notaris woonachtig in Saint-Florentin namens

          Louise Catherine Grasson Desgranges eigenares wonende in Saint Florentin weduwe van Pierre Francois Rolland, voor fr. 215 een stuk hout-

          gewas gelegen in Vergigny groot 12 are 76 ca heeft toegewezen aan Eduard Frederic Delagneau wever wonende in Vergigny. [Vergigny-5a/e]

       1e) dokument 19-8-1900 door Charles Just Henry notaris in Saint-Florentin waarin Claude bijgenaamd Eugene Amiard teler wonende in Vergigny

           voor fr. 500 heeft verkocht aan Edouard Frederic Delagneau eigenaar teler wonende in Vergigny, een stuk land te Vergigny genaamd "la Noue

           de l'Iles" groot 25 are 53 ca. [Vergigny-6a/f]

       1f) dokument 22-8-1900 door bewaarder van hypotheken in Auxerre waarin de hypotheek was vermeld ten laste van Claudine Deguilly & Amiard

           ten gunste van Delagneau & Amiard met onderpand een huis en 6 stukken land in Vergigny. [Vergigny-7a/d]

      1g) dokument 22-8-1900 door bewaarder van hypotheken in Auxerre waarna de verkoop van 19-8-1900 van Amiard aan Delagneau, geen hypo-

           theek inschrijving was gedaan. [Vergigny-8]

       1h) dokument 7-9-1900 door bewaarder van hypotheken in Auxerre waarin de hypotheek werd doorgehaald ten laste van Claudine Deguilly wedu-

           we van Eugene Claude Amiard en Eugene Amiard beiden wonende in Vergigny ten gunste van Jules Denis weduwnaar van Basset e.a. waar

           bij als onderpand was gebruikt een stuk land te Vergigny genaamd "lanoue de l'Iles" groot 25 aren 53 ca wat nu toebehoord aan Edouard Fre-

           deric Delagneau. [Vergigny-9]

       1i) kaart onbekend datum, waarop stukken grond van Frederic Delagneau naast Thierry. [Vergigny-10]

      1j) dokument 14-4-1907 door Charles Just henry notaris in Saint-Florentin waarin de nader omschreven erfgenamen Vie voor fr. 90 hebben toe-

           gewezen aan Frederic Delagneau & Pacifique Royer telers wonende in Vergigny een stuk te Vergigny groot 12 aren77 ca genaamd "les Bruy-

           ers" met aan 1 zijde aan Pacifique Royer en andere zijde aan Frederic Delagneau. [Vergigny-13a/d] 

       2) dokument 22-1-1860 door Armand Jules Emmanuel Hermelin notaris in Saint-Florentin [dept. Yonne] waarin mw. Gervaise Heslier wonende

           in Vergigny eerst weduwe van Abraham Royer en daarna weduwe van Jean Louis Fromont 5 stukken land heeft toegewezen [die nader zijn

           omschreven] aan: 1) Scholastique Roy gescheiden vrouw van Etienne Monturat; 2) Auguste Pourreau; 3) Dominique Meslier; 4) Fermint Hor-

           sot alle 4 wonende in Vergigy en 5) Antoine Lacruche wonende in Rebouyrceaux. [Vergigny-3a/j]

      3) dossier Goury: 

      3a) dokument 6-11-1904 door Charles Just Henry notaris in Saint-Florentin [F] waarin Paul Robert eigenaar namens 1) Lizerand consorten wonen-

           de te Vergigny & Cherbourg en 2) Ludovie Roy wonende te Neuilly-sur-Seine [F] 6 stukken land [nader beschreven] in Vergigny hebben toe-

           gewezen aan Thierry Goury slager in Cheu. [Vergigny-11a/u]

      3b) dokument 26-8-1906 door Charles Just Henry notaris in Saint-Florentin waarin de weduwe en kinderen Seurat wonende in Vergigny voor fr.

           250 hebben toegewezen aan Thierry Goury slager wonende in Cheu, een stuk land te Vergigny groot 18 aren 90 ca genaamd "la prairie de la

           Presle". [Vergigny-12a/e]

      3c) dokument 14-4-1907 door Charles Just Henry notaris in Saint-Florentin waarin de erfgenamen Vie voor fr. 100 hebben toegwezen aan Thierry

          Goury slager wonende in Cheu een stuk land te Vergigny genaamd "les Bruyers" groot 25 aren 53 ca. [Vergigny-14a/e]

      3d) dokument13-6-1920 door Camille Desire Audinot notaris in Saint-Florentin waarin Celinie Thiesson eigenares woonachtig in Vergigny weduwe

          van Valery Parigot voor fr. 150 heeft verkocht aan Thierry Goury slager wonende in Cheu, een stuk houtafwerking groot 12 aren 77 ca gelegen

          in Vergigny genaamd "les Bruyeres" met 1 zijde vcan de aankoper. [Vergigny-15a/d]