GenBronnen

maas

deel XVI - Driessen archief - dokumenten Chalons-en-Champagne Frankrijk


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


16-67) Chalons-en-Champagne [eerder als Chalons of Chalons-sur-Marne canton idem dept. de la Marne]: zie apart blad

        1) dokument 14-4-1792 door F. F. Hardy aalmoezenier van koninklijk en militair ziekenhuis van Valenciennes [F] als uitreksel van register van

          overleden militairen in ziekenhuis van Valenciennes, waaruit blijkt dat Remy Bonnaire afkomstig van Chalons dragonder in regiment van kolonel

          generaal de compagnie Vardez op 21-3-1792 in ziekenhuis van Valenciennes werd opgenomen en aldaar op 14-4-1792 was overleden.

          [Chalons-1]

       2) dokument 23-8-1794 door Grandin uit Pezenas [dept. Herault] om uit te schrijven ["billet de sortie"] van ziekenhuis "de l'egalite de Pezenas"

          Charles Nicolas Douis vrijwilliger bij 2e regiment artillerie 12e compagnie afkomstig van Chalons district Chalons, die op 19-8-1794 het zieken-

          huis van Pezenas [F] binnenkwam en aldaar op 23-8-1794 was overleden. [Chalons-2a/b]

       3) dokument 25-3-1795 uit Thionville [F dept. Moezel] door direkteur van militair ziekenhuis van Thionville als uitreksel uit overlijdens registers van

          Thionville waaruit blijkt dat Henry Chartier afkomstig van Chalons district Chalons van bataillon Charois op 17-12-1794 het miltair ziekenhuis van

          Thionville binnenkwam en aldaar op 20-1-1795 was overleden. [Chalons-3]

       4) dokument 27-10-1795 uit Pieve [= Pieve ligure bij Genua I] door Bernardy direkteur van het ziekenhuis de PIeve [I] verklaart dat Claude Pieaux

          fusilier bij 19e halve brigade 1e bataillon 4e compagnie in het leger van Italie afkomstig van Chalons district Chalons op 2-10-1795 het zieken-

          huis binnenkwam en aldaar op 27-10-1795 was overleden. [Chalons-4]

       5) dokument 7-4-1797 door Raeisse administrateur van reizende militaire ziekenhuis uit "Dhannen" [= Daun Eifel Rijnland D] als uitreksel van over-

          lijdens registers van gemeente Daun waaruit blijkt dat Jean Guijen fusilier van 108e halve brigade 2e bataillon 8e compagnie afkomstig van

          "Chalonij" [= Chalons] op 10-3-1797 het ziekenhuis binnenkwam en op 7-4-1797 was overleden door koorts. [Chalons-5]

       6) dokument 7-10-1797 door Fabre administrateur van militair ziekenhuis in Tortonne [I] als uitreksel van overlijdens registers van militair zieken-

          huis van Tortonne waaruit blijkt dat Nicolas Sellier fusilier bij 9e halve brigade 2e bataillon 6e compagnie afkomstig van Chalons district Chalons

          op 20-9-1797 werd opgenomen in het ziekenhuis en aldaar op 7-10-1797 was overleden door koorts. [Chalons-6]

       7) dokument 14-10-1800 door Bruna administrateur van militair ziekenhuis van Niort [F dept. Deux-Sevres] als uitreksel van overlijdens registers

          van Niort waaruit blijkt dat Pierre Delomas afkomstig van Chalons district Chalons als zoon van Sebastien Delomas en Louise Vanier, korporaal

          van 68e halve lijn-brigade 3e bataillon 4e compagnie op 13-10-1800 het militair ziekenhuis van Niort binnenkwam en aldaar op 14-10-1800 was

          overleden. [Chalons-7]

       8) dokument 14-5-1814 uit Parijs [F] door Feuillet commissaris van oorlog die bevestigt handtekening en verklaring van Fleuriel direkteur van

          ziekenhuis in Dresden als uitreksel van overlijdens registers van kazerne ziekenhuis van Dresden [D] waarin hij had verklaart dat Auguste Le-

          france oud 21 jaar afkomstig van Chalons district Chalons, tirailleur van 1e bataillon 4e compagnie op 27-9-1813 het garnizoen ziekenhuis

          van Dresden [D] werd binnengebracht en aldaar op 29-9-1813 was overleden door koorts. [Chalons-8]