GenBronnen

digitalisering

maas

deel XVI - Driessen archief - dokumenten Auxonne Frankrijk


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


16-23) Auxonne [dept. Cote d'Or]:

       1) dossier Charton:

       1a) dokument 7-7-1802 door burgemeester van Huningue [F dept. Haut Rhin] waarin hij toestemming/vrijgeleide verleent aan Marie Ursule

           Graff ca. 29 jaar oud residerende in Huningue vrouw van Charton sergeant van 5e regiment artillerie te voet [= artillerie-a-pied] om naar

           Metz [F dept. Mozel] te gaan om zich te herenigen met haar man. [Charton = Jean Antoine Charton geb. Auxonne 1765 als zn. van Pierre

           Rene Charton en Jeanne Mathey hij overl. Bar-le-Duc op 1-8-1842 hij tr. met Marie Ursule Graff geb. Huningue 1773 zij overl. Bar-le-Duc

           4-3-1863 zij kregen 4 zoons en 2 dochters]. [Auxonne-1]

      1b) dokument 6-7-1805 uit Douai door J. Perrin chef van burgelijk buro die verklaart op verklaring van de pastoor dat Andre Francois Char-

           ton was geboren op 11 mrt. 1803 wettelijke zoon van Jean Antoine Charton sergeant-majoor bij 5e regiment keizerlijke coprs artillerie en

           Marie Ursule Graff wonende in Douai [F]. [Auxonne-2]

      1c) dokument 10-4-1808 uit Metz [F dept. Mozel] door 5e regiment te voet [regiment-a-pied] van keizerlijke corps artillerie waarin zij pensioen

           voorstellen en goedkeuren voor Antoine Charton geb. 24-6-1765 in Auxonne [F dept. Cote d'Or] als zn. van Pierre Rene Charton en

           Jeanne Mathey sergeant-majoor bij het regiment 8e compagnie vanwege vroege en onvolledige doofheid. Hij ging op 17-jarige leeftijd in

           dienst op 14-10-1781 als kanonnier bij 5e regiment artillerie, werd korporaal op 10-7-1791, werd sergeant op 1-8-1793, werd sergeant-

           majoor op 5-7-1801. Gaat zich terugtrekken in Metz [F]. [Auxonne-3a/c]

      1d) dokument 28-6-1812 uit Douai [F] door 15e cohorte waarin de staat van dienst, veldtochten en verwondingen werden vermeld van Jean

           Antoine Charton geb. 24-6-1765 in Auxonne, hij kwam op 14-10-1781 in militaire dienst bij 5e regiment artillerie te voet [artillerie-a-pied],

           werd achtereenvolgens korporaal, sergeant en sergeant-majoor alvorens zich terug te trekken op 13-4-1808 in Metz. Ging op 16-4-1812

           opnieuw in dienst bij 15e cohorte, aldaar sergeant-majoor bij 3e bataillon compagnie artillerie. Balton bij 15e cohorte verklaart dat Char-

           ton instrukteur zal zijn voor zijn compagnie artillerie. Deed verschillende veldtochten, werd gewond op 16-11-1795 bij de blokkade van

           Mannheim [F] door een bom. [Auxonne-4]

      1e) dokument 2-11-1812 uit Antwerpen door kolonel en direkteur van de artillerie, waarin Charton sergeant-majoor bij 1e regiment artillerie

           te voet [artillerie-a-pied] 23e compagnie bevel krijgt om naar Breskens [nl] te gaan om waarnemend garde artillerist 3e klasse te zijn.

           [Auxonne-5]

       1f) dokument 18-11-1813 uit Parijs door minister van oorlog hertog du Feltre [= Henri Jacques Guillaume Clarke 1765-1818] die op voorstel

           van keizerlijke artillerie in Antwerpen [B] Jean Antoine Charton sergeant-majoor van 1e regiment artillerie te voet heeft benoemd tot garde

           magazijn van artillerie 3e klasse vakant in Breskens [nl] hij krijgt met die benoeming extra fr. 1100 per jaar. [Auxonne-6]

       1g) dokument 23-11-1813 uit Metz [F] door leden raad administratie van 5e regiment artillerie te voet [[artillerie-a-pied] waarin zij verklaren

           dat Marie Ursule Graffe in wettige huwelijk met Jean Antoine Charton ex sergeant-majoor van hun regiment, maar nu sinds kort sergeant-

           majoor is van 15e cohorte, moeder van 6 kinderen, naar Breskens [nl] gaat om zich te herenigen met haar echtgenoot aldaar garde ar-

           tillerist 3e klasse, die daar is om zich te behandelen voor de verwondingen die hij opliep bij het "grande armee" in het begin van de veld-

           tocht van 1813. [Auxonne-7]

       1h) dokument 1-12-1814 uit Parijs door minister van oorlog baron Evain [Louis Auguste Frederic Evain 1775-1852] waarin Jean Antoine

           Charton ex garde artillerist 3e klasse in Breskens [nl] werd benoemd tot garde artillerist 3e klasse in Mezieres [F dept. Ardennes] op orders

           van chef 6e divisie keizerlijke corps, hij krijgt met die benoeming extra fr. 1100. [Auxonne-8]

       1i) dokument 20-12-1814 uit Parijs door minister van oorlog baron Evain [Louis Auguste Frederic Evain 1775-1852] waarin Jean Antoine

           ex garde artillerist 3e klasse in Breskens werd gevraagd om naar Mezieres [F] te gaan en zich te melden bij de kolonel van artillerie in

           Mezieres en vraagt hem hun te informeren wanneer hij is aangekomen, [Auxonne-9]

       1j) dokument 24-2-1816 uit Parijs door baron Pernity luitenant-generaal inspekteur generaal van koninklijke corps artillerie en chef van 6e

           divisie waaraan Charton garde artillerist 3e klasse op dat moment in Lafere [F] werd toegestaan zich terug te trekken met pensioen.

           [Auxonne-10]

       1k) dokument 9-8-1816 uit Parijs door onder-inspekteur chef 5e divisie, waarbij Jean Antoine CHarton garde artillerist 3e klasse in Mezieres

           residerende in Verdun [F dept. Meuse] werd toegekend de jaarlijkse pensioen van fr. 700. [Auxonne-11]

       1l) dokument 13-4-1820 uit Verdun [F] als uitreksel waaruit blijkt dat Josephina Therese Charton was geboren als dr. van Jean Antoin Char-

           ton gepensioneerd garde artillerist en zijn vrouw Ursule Marie Graf. [Auxonne-12]

       1m) dokument 20-4-1824 uit Verdun [F] waarin de burgemeester verklaart dat Jean Antoine Charton gepensioneerde garde artillerist en zijn

           vrouw Maria Ursula Graffe te kennen hebben gegeven Verdun te verlaten om naar Bar-le-Duc te gaan. [Auxonne-13]

       1n) dokument 22-9-1833 uit Rouen [F] waarin toestemming werd gegeven aan Andre Francois Charton 28 jaar soldaat bij 6e regiment infan-

           terie de Legere 1e bataillon compagnie verkenners [nr. 3417] om te reizen naar Bar-le-Duc waar 9 jaar eerder zijn ouders naar toe zijn

           verhuisd, hij is zn. van Jean Charton en Marie Ursule Graffe. [Auxonne-14a/b]

       1o) dokument 3-9-1837 uit Bar-le-Duc als oproep voor dienstplicht aan Nicolas Charton voor de 3e reserve van dept. Meuse. Op achterzij-

           de een huurovereenkomst voor 2 kamers aan Jean Antoine Charton [= de vader] ingaande 25-12-1837. [Auxonne-15a/b]

       1p) dokument 1-8-1842 uit Bar-le-Duc als uitreksel uit overlijdens register van Bar-le-Duc dat was overleden Jean Antoine Charton op 31

           juli [1842] oud 77 jaar, hij was geboren in Auxonne en was getrouwd met Marie Ursula Graff 69 jaar. [Auxonne-16]

       1q) dokument 6-8-1842 uit Bar-le-Duc als verklaring van Marie Graff dat ze niet gescheiden was van haar echtegnoot [= Jean Charton]

           blijkbaar woonde ze niet meer samen, dit is van belang voor haar ten aanzien van pensioen van wijlen haar man[ [Auxonne-17]

       1r) brief 27-8-1842 uit Parijs van buro pensioenen aan dhr. Gillon gedeputeerde van dept. de la Meuse, als reactie op verzoek van de we-

           duwe Charton die blijkbaar vraagt om weduwen pensioen. Ze krijgt aantal formulieren om dit pensioen aan te vragen. [Auxonne-18]

       1s) dokument 16-2-1843 uit Bar-le-Duc wat dient als bevestiging van laaste betaling van pensioen aan de erfgenamen van wijlen Jean

           Antoine Charton. [Auxonne-19]

       1t) dokument 5-12-1861 uit Bar-le-Duc waarin notaris Emile Vincken uit Bar-le-Duc fr. 5 heeft gekregen vanwege een erfenis verdeling in-

           zaken Jeanne Julie Drouot die getrouwd is met Auguste Charton wever. [Auxonne-20a/c]

       1u) dokument 4-3-1863 uit Bar-le-Duc als uitreksel van register van overlijdens waaruit blijkt dat op die dag was overleden Marie Ursule

           Graff. [Auxonne-21]

       1v) rekening 17-3-1863 door st. Antoine kerk uit Bar-le-Duc voor fr. 52.25 inzake begrafenis van Marie Ursule Graff. [Auxonne-22]

       1w) dokument 20-4-1863 uit Bar-le-Duc over de begrafenis van Marie Ursula Graff. [Auxonne-23]

       1y) dokument 20-5-1865 uit Bar-le-Duc waarin Francoise Cordier weduwe van Pierre Schmit wonende in Bar-le-Duc voor fr. 100 heeft ver-

            kocht aan mevr. Charton-Drouot wonende in Bar-le-Duc een wijngaand in de buurt Gentille bij Bar-le-Duc. [Auxonne-24a/b]

       1z) dokument 1-5-1869 uit Bar-le-Duc waarin zijn overeengekomen Jean Baptiste Millot wijnboer in Bar-le-Duc en Catharine Claudon zijn echt-

            genote met Auguste Charton wever in Bar-le-Duc en zijn vrouw Julie Drouot over een wijngaand in de buurt Gentille. [Auxonne-25a/b]

       1aa) rekening 21-2-1883 uit Bar-le-Duc door st. Antoine kerk voor fr. 39 inzake begrafenis van Therese Charton. [Auxonne-26]

       1ab) dokument 19-6-1892 uit Bar-le-Duc als vaccinatie bewijs voor Henriette Eugenie Duchenne, dochter van Amedee Duchenne en Maria

            Charton, zij was geboren op 26-7-1891 en gedoopt 4-10-1891 in st. Etienne kerk in Bar-le-Duc. [Auxonne-27]

       1ac) rekening 8-7-1916 door notaris M. Pougny uit Bar-le-Duc voor fr. 505.55 aan dhr. Duchenne. [Auxonne-28a/b]