GenBronnen

maas

deel XVI - Driessen archief - dokumenten Reims Frankrijk


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


16-218) Reims [dept. de la Marne]:

         1) dokument 15-11-1793 door aalmoezenier Prince van reizende ziekenhuis van het leger Mosel als uitreksel van overlijdens registers, waaruit

            blijkt dat Antoine Duham jager bij de Reimse jagers [chasseurs de Rheims] compagnie Balizet, op 4-11-1793 bij het veldziekenhuis in Boulay

            [F] binnenkwam en aldaar op 14-11-1793 was overleden en begraven op het kerkhof van het ziekenhuis door de aalmoezenier. [Reims-1] 

          2) dokument 28-2-1794 door publiek officier van Landrecy [F] als uitreksel van registers van overlijdens, waaruit blijkt dat Jacques Carlier van

             6e regiment jagers [chasseurs] compagnie Saere afkomstig van Reims [F] op 9-7-1793 bij het ziekenhuis van Landrecy [district Quesnoy dept.

             du Nord] was aangekomen en aldaar op 23-7-1793 was overleden. [Reims-2]

         3) dokument 29-3-1794 door publiek officier van Bailleul [F dept. du Nord] als uitreksel van overlijdens registes, waaruit blijkt dat Francois Urion

            bijgenaamd MIlson jager bij 3e bataillon Franse jagers compagnie de Caffart afkomstig van Reims [F] op 9-10-1793 het reizende veld zieken-

            huis in Bailleul [F] binnenkwam en aldaar op zelfde dag was overleden. [Reims-3]

         4) dokument 19-1-1795 door Lamarre publiek officier van Reims [F] als uitreksel van overlijdens registers, waaruit blijkt dat Nicolaus Olivier fu-

            silier bij 1e bataillon de la Marne 6e compagnie afkomstig van Reims [F] op 14-11-1794 het ziekenhuis van Montage in Reims [F] werd binnen-

            gebracht en aldaar op 12-1-1795 was overleden door koorts [gangreen] na opgelopen kogelschot in de arm. [Reims-4]

         5) dokument 15-5-1795 door direkteur van militair ziekenhuis uit Mameren [= Mammern nu Zwitserland] als uitreksel van overlijdens registers,

            waaruit blijkt dat Francois Benoit genie soldaat bij 7e bataillon genie [sapeurs] 1e compagnie afkomstig van Reims [F] op 23-4-1795 gewond

            [schot in rechterbeen] het ziekenhuis werd binnengebracht en aldaar op zelfde dag was overleden. [Reims-5a/b]

         6) dokument 25-10-1795 door publiek officier van Strasbourg als uitreksel van overlijdens registers van vaste miniltaire ziekenhuis van Straats-

            burg [F], waaruit blijkt dat Pierre Gamat korporaal van 75e halve brigade 2e bataillon 6e compagnie afkomstig van "Serzymonpat" [? district

            Reims] op 15-8-1795 het militair ziekenhuis van Straatsburg [F] binnenkwam en aldaar op 21-10-1795 was overleden door koorts. [Reims-6]

          7) dokument 24-11-1795 door publiek officier van Strasbourg als uitreksel van overlijdens registers van vaste miniltaire ziekenhuis van Straats-

            burg [F], waaruit blijkt dat Pierre Petit fusulier bij 86e halve brigade 3e bataillon 7e compagnie afkomstig van Reims [F] op 15-10-1795 het

             militair ziekenhuis van Straatsburg [F] binnenkwam en aldaar op 6-11-1795 was overleden door koorts. [Reims-7]

         8) dokument 13-12-1796 door Duffeije van ziekenhuis in "Bizolo" [I waarschijnlijk Buscoldo bij Mantova] die verklaart dat Clemente Fusillier bij

             6e halve brigade 3e bataillon 2e compagnie afkomstig van Reims [F] op 23-11-1796 het ziekenhuis binnenkwam en aldaar op 13-12-1796

             was overleden. [de 6e halve brigade was bezig met belegering van Mantova [I] wat duurde van juli 1796 tot in febr. 1797 - wellicht het gevolg

             daarvan?]. [Reims-8]

          9) dokument 24-6-1799 door Brochet direkteur van ziekenhuiis in Lyon [F] als uitreksel van overlijdens registers, waaruit blijkt dat Christophe

             Pierret oud 44 jaar kapitein bij 79e halve brigade 1e bataillon 5e compagnie afkomstig van Reims [F] op 20-6-1799 het ziekenhuis binnen-

             kwam en aldaar op 24-6-1799 was overleden door rottende koorts. [Reims-9]

          10) dokument 23-9-1815 uit Poitiers [F] door 46e RIL als staat van diensten, verwondingen en veldtochten van Louis Legrand geboren op

             10-12-1777 in reims [F] als zoon van Jean Legrand en Marie Varain. Ging op 28-7-1799 in militaire dienst, werd korporaal op 5-2-1810 en

             sergeant o[ 3-5-1811. Deed vele veldtochten waaronder 1812 naar Rusland, waar hij bij Vilna [Rusland] werd gewond door een sabelslag

             aan het hoofd en 2 lanssteken in de linkerschouder en rug, werd daarop krijgsgevangen genomen, kwam terug op 12-11-1814. [Reims-10a/b]