GenBronnen

digitalisering

maas

deel XVI - Driessen archief - dokumenten Avesnes Frankrijk


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


16-24) Avesnes [kanton Avesnes dept. Nord]:

       1) dokument 8-3-1800 uit Vannes door leden raad administratie van 60e demi brigade, waarin zij ontslag verlenen aan Maximilien Meurant oud

          20 jaar geb. in Avesnes als zn. van Francois Meurant en Natalise Joseph Pierard vanwege opgelopen verwonding door een schot in de linker-

          dij waardoor heupzenuw werd geraakt wat een halve verlamming van de linkerbeen tot gevolg had. Hij was vrijwilliger bij de 60e halve brigade

          1e bataillon 2e compagnie. [Avesnes-1a/b]

       2) dokument 15-3-1804 uit Breda [nl] als kopie door kwartier meester van 50e RIL waarin hij de uitreksel bevestigt van Tarnier van ziekenhuis

          van Breda waaruit blijkt dat Narcisse Durieux oud 27 jaar geboren in Avesnes als zn. van Philippe Joseph Durieux en Marie Angelique Lotelin,

          fusilier bij 50e RIL 2e bataillon 3e compagnie [nr. 7434] op 22-2-1804 werd aangenomen in het ziekenhiis van Breda en aldaar op 14-3-1804

          was overleden door dysenterische koorts. [Avesnes-2a/b]

       3) dokument 30-12-1806 uit Sebenico [= Sibenik Kroatie] als uitreksel uit reizende militair ziekenhuis van Sebenico, waaruit blijkt dat Francois

          Tessier geboren in Avesnes muzikant bij de 18e regiment lichte infanterie [= infanterie de legere] 1e bataillon 7e compagnie, op 29-11-1806

          werd opgenomen in het reizende militair ziekenhiis van Sebenico en aldaar was overleden op 2-12-1806 door koorts. [Avesnes-3a/b]

       4) dokument 14-7-1808 uit Rioseco [= Medina de Rioseco Spanje] door Michel Pinatel onder luitenant betaal officier van 22e regiment jagers

          te paard [= regiment de chasseurs-a-cheval] als uitreksel voor inschrijving in Avesnes, dat Simon Joseph Colinet geboren in Avesnes chef

          van escadron bij 22e regiment jagers te paard op 14-7-1808 in Rioseco is overleden aan zijn wonden. [Avesnes-4]

       5) dokument 1-11-1808 uit Mantova [I] als uitreksel uit militair ziekenhiis van Mantova [I] waaruit blijkt dat Constant Chellier geboren in Avesnes

          verkenner bij 42e RIL 1e bataillon compagnie verkenners, op 20 mei 1808 werd aangenomen in militair ziekenhuis van Avesnes en aldaar op

          23-10-1808 is overleden door geslachtsziekte. [Avesnes-5]

       6) dossier Gourdon: 

       6a) dokument 25-4-1809 uit Napels [I] als copie door Antoine Andre Feraud inspekteur van de controle voor het leger in Napels handelend als

          officier van burgerlijke stand, waarin aantal personen in Taranto [I] en Joseph Gossi dienstdoende priester in kathedraal van Taranto hebben

          verklaard dat Louis Joseph Gourdon geboren in Avesnes oud ongeveer 51 jaar apotheker-majoor in het militair ziekenhuiis van Taranto, al-

          daar was overleden op31-1-1809 door cattarale koorts. [Avesnes-6]

       6b) dokument 6-4-1810 uit Napels [I] door Feraud inspekteur van de controle voor het leger in Napels handelend als officier van burgerlijke

          stand aan burgemeestervan Avesnes, waarin hij hem stuurt copie van overlijden melding van Louis Joseph Gourdon apotheker-majoor in het

          militair ziekenhiis van Taranto [I]. [Avesnes-7]

       7) dokument 1-12-1809 uit Mechelen [B] als uitreksel uit registers van tijdelijke militaire ziekenhuis in Mechelen door de burgemeester P. A.

          Pierets en secretaris Deroever, waarin Joseph Van Elen geboren in Avesnes fusilier in 1e legioen 4e compagnie op 6-11-1809 werd aange-

          nomen in b.g. ziekenhuis en aldaar op 8-11-1809 was overleden door koorts. [Avesnes-8]

       8) dokument 21-1-1810 uit Ixelles [B] als uitreksel uit registers van Ixelles van 1809 door burgemeester Hypolyte Legrand, waarin Louis Livert

          oud 40 jaar geboren in Avesnes grenadier in het 2e legioen 1e cohorte 3e compagnie op 2-10-1809 was overleden. [Avesnes-9a/b]

       9) dokument 20-2-1810 uit Stettin [D Szczecin] als uitreksel uit registers van overlijden van Stettin door direkteur Bergeij van het ziekenhuis,

          waarin Jean Andre Leroy geboren in Avesnes jager [= chasseur] bij 28e lichte infanterie [infanterie de legere] 5e bataillon 1e compagnie op

          18-8-1809 werd aangenomen bij het ziekenhuis van Stettin en aldaar op 17-11-1809 was overleden door koorts. [Avesnes-10a/b]

       10) dokument 1-9-1811 uit Sijean [F Sigean] als uitreksel uit overlijdens registers van ziekenhuis van Sijean door Eymat, waarin Francois Desen-

          fant oud 23 jaar geboren in Avesnes fusilier bij 60e RIL 4e bataillon 2e compagnie, op 4-8-1811 werd opgenomen in het ziekenhuis en aldaar

          op 14-8-1811 was overleden door een ziekte. [Avesnes-11]