GenBronnen

maas

digitale bronnen - Driessen archief

 

Copyright GenBronnen:

- "Alle gegevens zoals weergegeven op de GenBronnen-website zijn alleen voor leesdoeleinden voor het publiek, het kopiëren van

     gegevens of in herziene vorm is NIET toegestaan onder "De Europese richtlijn inzake auteursrechten (2001 / 29EC). Als u dat

     doet, MOET u GenBronnen hiervoor de eer geven en duidelijk noemen. Als blijkt dat u in overtreding bent, kunt u juridische

     communicatie krijgen met een richtlijn om de gestolen inhoud te verwijderen" /

- "Alle auf der GenBronnen-website angezeigten Daten dienen ausschließlich Lesezwecken für die Öffentlichkeit, zum Kopieren von

     Daten oder in überarbeiteter Form NICHT erlaubt unter "Die Europäische Richtlinie zum Urheberrecht (2001 / 29EC). Wenn Sie

     dies tun, MÜSSEN Sie GenBronnen dafür Anerkennung zollen und Nennen Sie es klar. Wenn Sie einen Verstoß feststellen,

     erhalten Sie möglicherweise rechtliche Hinweise mit einer Anweisung, den gestohlenen Inhalt zu entfernen" /

- "All data as displayed on GenBronnen website are for reading purpose only for the public, copying data or in revised form are NOT

     allowed under "The European Directive of Copyright (2001/29EC). When you do, you MUST give credit to GenBronnen for it and

     name it clearly. If you are found to be in breach you may get legal communications with a directive to remove the stolen content". 

 

► deel I   -   foto's en dokumenten van genealogie Driessen

► deel II   -   idem van andere Driessens

► deel X   -   bidprentjes Driessen [en aangetrouwden] +

► deel III   -   boeken en tijdschriften *

► deel IV   -   kaarten


► deel V   -   Nederlands Limburg dokumenten

► deel VI   -   Nederland rest dokumenten

► deel VII   -   Belgie dokumenten

► deel VIIa   -   Belgie - Luik algemeen dokumenten *

► deel VIIb   -   Belgie - Luik st. Servaas kerk dokumenten *

► deel XVI   -   Frankrijk dokumenten *

► deel XVII   -   Duitsland dokumenten

► deel XVIII   -   Italie dokumenten

► deel XI   -   England documents

► deel XII   -   Ireland documents


► deel XIV   -   Nederlands Oost Indie (Indonesie) dokumenten +

► deel XV   -   Zuid-Afrika dokumenten

► deel XIII   -   Maleisie dokumenten

► deel XIX   -   India dokumenten 

► deel IX   -   Australie dokumenten  

► deel VIII   -   dokumenten overige landen


► part 20   -   Australian hospitals [photo's, postcards and documents]

 

World War I military:

 

► part 21   -   hospitals in Belgium WW1 [photo's and postcards]

► part 22   -   hospitals in France WW1 [photo's and postcards]

► part 23   -   hospitals in Great Britain WW1 [photo's, postcards and gazettes]

► part 24   -   hospitals in other countries WW1 [photo's and postcards]

► part 25   -   Other interesting photo's, postcards and other items WW1