GenBronnen

maas

deel I - Driessen archief - bescheiden genealogie Driessen


Bron: Driessen archief - digitaal

Archivaris: Andreas W. D. Driessen op ten Bulten RON BBA 

 

Heeft u originele foto's, dokumenten en dergelijke?

Fijn als ik die zou mogen ontvangen, tot behoud en voor latere generaties!

 

De generatie nummers komen overeen met Driessen genealogie.

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

[stukken voor Burgelijke Stand hebben we zelf uitgebreid foto's van]

 

generatie IXc:

1) afbeelding van overlijdens-akte Tegelen 9 mei 1819 van Maria Driessen [afb-10]

 

generatie IXd:

1) afbeelding van overlijdens-akte Venlo 23 mei 1813 van Margareta Peeters weduwe van Andreas Driessen [afb-1]

2) afbeelding van overlijdens-akte Venlo 28 april 1810 van Anne Marie Gertrude Driessen echtgenote van Mathieu Meijers [afb-2]

3) afbeelding van overlijdens-akte Tegelen 29 februari 1828 van Wilhelmus Jentjens [afb-3]

4) afbeelding van overlijdens-akte Venlo 15 oktober 1833 van Beatrix Driessen echtgenote van Martinus van Kaldekercken [afb-4]

5) afbeelding van huwelijks-akte Venlo 9 oktober 1796 tussen Martinus van Kaldekerken en Beatrix Driessen [afb-5]

6) afbeelding van overlijdens-akte Venlo 27 oktober 1837 van Martinus van Kaldekerken [afb-6]

7) afbeelding van overlijdens-akte Tegelen 12 mei 1839 van Johanna Catharina Driessen echtgenote van Mathis Rijvers [afb-7]

8) afbeelding van huwelijks-akte Venlo 15 april 1807 tussen Mathieu Rijvers en Jean Catherine Driessen [afb-8a t/m 8c]

9) afbeelding van overlijdens-akte Tegelen 25 juli 1857 van Mathis Rijvers [afb-9]

 

generatie Xf:

1) afbeelding van huwelijks-inschrijving Kaldenkirchen 6 mei 1800 tussen Joannes Driessen en Anna Maria Busch [afb-27]

 

generatie Xg:

1) afbeelding van overlijdens-akte Venlo 5 oktober 1823 van Willem Driessen, echtgenoot van Gertrudis Roosen [afb-11]

2) afbeelding van memorie van successie Venlo 8 januari 1824 na overlijden van Willem Driessen [afb-12a t/m 12c]

3) afbeelding van huwelijks-inschrijving Kaldenkirchen 21 mei 1794 tussen Wilhelmus Driessen en Maria Gertrud Roosen [afb-28]

4) afbeelding van overlijdens-akte Venlo 22 november 1840 van Gertrudis Roosen, weduwe van Willem Driessen [afb-13]

5) afbeelding van memorie van successie Venlo 16 april 1841 na overlijden van Gertruda Roosen [afb-14]

6) afbeelding van doop inschrijving Kaldenkirchen 1 febr. 1795 van Joanna Elisabetha Driessen [afb-29]

7) afbeelding van overlijdens-akte Venlo 31 maart 1809 van Anne Elisabeth Dreessen [afb-15]

8) afbeelding van doop inschrijving Kaldenkirchen 20 okt. 1799 van Henricus Hubertus Driessen [afb-30]

9) afbeelding van geboorte-akte Venlo 13 november 1809 van Anne Marguerite Driessen [afb-16]

10) afbeelding van geboorte-akte Venlo 23 oktober 1813 van Catherine Gertrude Driessen [afb-17]

 

generatie Xh:

1) afbeelding van overlijdens-akte Venlo 31 oktober 1823 van Gerard Driessen [afb-18]

2) afbeelding van huwelijks-akte Venlo 30 januari 1815 tussen Gerard Driessen en Anna Leenders [afb-19a t/m 19c]

3) afbeelding van overlijdens-akte Venlo 25 juni 1827 van Anna Leenders [afb-20]

 

generatie Xi:

1 afbeelding van overlijdens-akte Venlo 14 december 1870 van Leonard Driessen [afb-21]

2) afbeelding van overlijdens-akte Venlo 3 september 1838 van Petronella Jacobs [afb-22]

 

generatie XL:

1) afbeelding van bidprentje van Joachim Driessen overleden Tegelen 12 mei 1874 [afb-23]

2) afbeelding van foto 1866 van Joachim Driessen, Maria Langen en hun dochter Margaretha Driessen [afb-24]

3) afbeelding van bidprentje van Margaretha Driessen overleden Tegelen 2 juli 1910 [afb-25]

4) afbeelding van extract van geboorte-akte Kaldenkirchen 23 augustus 1805 van Peter Bartholomeus Driessen [afb-26a/b] 


generatie XIf:

1) afbeelding van doop inschrijving Kaldenkirchen 18 juni 1797 van Petrus Andreas Driessen [afb-31]

2) afbeelding van overlijdens-akte Venlo 11 januari 1872 van Peter Andries Driessen, echtgenoot van Anna Kurvers [afb-32]

3) afbeelding van huwelijks-akte Venlo 12 juli 1823 tussen Peter Andries Driessen en Anna Kurvers [afb-33a/b]

4) afbeelding van overlijdens-akte Venlo 4 oktober 1878 van Anna Kurvers weduwe van Peter Andries Driessen [afb-34]

5) afbeelding van overlijdens-akte Venlo 10 december 1844 van Hendrik Driessen [afb-35]

 

generatie XIg:

1) afbeelding van overlijdens-akte Venlo 28 januari 1881 van Hendrik Jacob Driessen, echtgenoot van Maria Geraets [afb-36]

2) afbeelding van huwelijks-akte Venlo 28 mei 1838 tussen Hendrik Jacob Driessen en Maria Geraets [afb-37a t/m 37c]

3) afbeelding van geboorte-akte Venlo 27 januari 1802 van Marie Geraets [afb-38]

4) afbeelding van overlijdens-akte Venlo 2 april 1888 van Maria Geraets, weduwe van Hendrik Jacob Driessen [afb-39]

5) afbeelding van geboorte-akte Venlo 6 april 1838 van Anna Hubertina Catharina Driessen [afb-40]

 

generatie XIh:

1) afbeelding van geboorte-akte Kaldenkirchen 31 januari 1807 dat was bijgevoegd als een van de huwelijks-bijlagen 1838

          van Gerard Jacques Driessen, zoon van Guillaame Driessen en Marie Gertrude Roosen [afb-41a/b]

2) afschrift van doop-akte Kaldenkirchen 1 februari 1807 van Gerard Jacobus Driessen [afb-42]

3) afbeelding van overlijdens-akte Den Haag 19 mei 1869 van Gerard Jacques Driessen, echtgenoot van Maaijke Beenen [afb-43]

4) afbeelding van huwelijks-akte Den Haag 21 maart 1838 tussen Gerard Jacques Driessen en Maaijke Beenen [afb-44]

5) afbeelding van consent Venlo 2 januari 1837 door Maria Gertrudis Roosen, weduwe van Willem Driessen,

          t.b.v. huwelijk van haar zoon Gerard Jacob Driessen met Maaijke Beenen [afb-45]

6) afbeelding van nationale militie certificaat Maastricht 2 december 1837 dat was bijgevoegd als een van de huwelijks-bijlagen

         1838 van Gerard Jakob Driessen waaruit blijkt dat hij van lichting 1826 was van gemeente Venlo met trekkingsnr. 18

         werd ingelijfd bij de 14e afdeling infanterie en aldaar meer dan 5 jaar had gediend [afb-46]   

7) afbeelding van consent Rossum 5 september 1836 door Johannes Beenen en Meghel Kampsteeg, t.b.v. huwelijk van hun doch- 

         ter Maaijke Beenen met sergeant Gerard Jacob Driessen dat was bijgevoegd als een van de huwelijks-bijlagen 1838 [afb-47]

8) afbeelding van geboorte/doop inschrijving Rossum 14/21 september 1806 van Maaijke Beene [afb-48] 

9) afbeelding van overlijdens-akte Gouda 12 maart 1878 van Maike Benen, weduwe van Gerard Jacobus Driessen [afb-49]

10) afbeelding van inschrijving Leiden 4 april 1878 i.v.m. overlijden van Maike Benen, weduwe van Gerard Jacobus Driessen [afb-50]

11) afbeelding van geboorte-akte Den Haag 22 oktober 1836 van Johanna Geertruida Driessen [afb-51]

12) afbeelding van huwelijks-akte Den Haag 27 juni 1866 tussen Johan Mathijs Hauser en Johanna Geertruida Driessen [afb-52]

13) afbeelding van geboorte-akte Venlo 7 augustus 1836 van Johan Mathijs Hauser [afb-53]

14) afbeelding van geboorte-akte Den Haag 28 februari 1864 van Philippina Johanna Gerardina Jacoba Maria Driessen [afb-54]

15) afbeelding van geboorte-akte Den Haag 6 november 1838 van Wilhelmina Magdalena Driessen [afb-55]

16) afbeelding van huwelijks-akte Den Haag 26 augustus 1874 tussen Jan Willem Cornelis en Wilhelmina Magdalena Driessen [afb-56]

17) afbeelding van geboorte-akte Groningen 21 januari 1841 van Jan Willem Cornelis van der Werf [afb-57]

18) afbeelding van geboorte-akte Den Haag 2 november 1846 van Maaike Driessen [afb-58]

19) afbeelding van overlijdens-akte Amsterdam 19 maart 1933 van Maaijke Driessen [afb-59]

20) afbeelding van akte van erkenning Amsterdam 21 april 1897 van Wilhelmus Johannes Gerard Jacobus Driessen [afb-60]

21) afbeelding van huwelijks-akte Leiden 14 juni 1876 tussen Franciscus Johannes Wilhelmus Alferink en Maaijke Driessen [afb-61]

22) afbeelding van geboorte-akte Zwolle 4 maart 1852 van Franciscus Johannes Wilhelmus Alferink [afb-62]

23) afbeelding van overlijdens-akte Zwolle 29 december 1885 van Franciscus Johannes Wilhelmus Alferink [afb-63]

 

generatie XIn:

1) afbeelding van bidprentje van Christianus Hubertus Driessen, overleden Tegelen 4 december 1908 [afb-64]

2) afbeelding van foto huis in St. Josephstraat Tegelen [afb-65]

3) afbeelding van bidprentje van Jacoba Beurskens,  overleden Tegelen 28 maart 1910 [afb-66] 


generatie XIIe:

1) afbeelding van geboorte-akte Den Haag 12 september 1842 van Gerard Jacob Driessen [afb-67]

2) afbeelding van overlijdens-akte Den Haag 30 oktober 1899 van Gerard Jacob, echtgenoot van Anna Maria Elisabeth Nanning [afb-68]

3) afbeelding van huwelijks-akte Den Haag 15 oktober 1873 tussen Gerard Jacob Driessen en Anna Maria Elisabeth Nanning [afb-69]

4) afbeelding van nationale militie dokument Den Haag 26 september 1873 dat was bijgevoegd als een van de huwelijks-bijlagen 1873

          van Gerard Jacob Driessen waaruit blijkt dat hij van lichting 1861 was van gemeente 's Gravenhage met trekkingsnr. 42

          maar werd ervan vrijgesteld omdat hij al vrijwillig in dienst was gegaan [afb-70]

5) afbeelding van brief uit legerplaats bij Milligen 8 sept. 1873 van luitenant kolonel van 3e regiment infanterie, dat was bijgevoegd als

          een van de huwelijks-bijlagen 1873 van milicien Gerard Jacob Driessen waarin hem toestemming werd verleend tot aangaan

          van een huwelijk, hij diende als plaatsvervanger lichting 1870 van gemeente Wissekerke [afb-71]

6) afbeelding van geboorte-akte Den Haag 29 november 1842 van Anna Maria Elisabeth Nanning [afb-72]

7) afbeelding van overlijdens-akte Den Haag 2 mei 1928 van Anna Maria Elisabeth Nanning, weduwe van Gerard Jacob Driessen [afb-73]

8) afbeelding van geboorte-akte Den Haag 7 april 1874 van Elisabeth Anna Maria Driessen [afb-74]

9) afbeelding van overlijdens-akte Den Haag 26 mei 1929 van Elisabeth Anna Maria Driessen [afb-75]

10) afbeelding van geboorte-akte Den Haag 30 april 1879 van Jean Hendricus Christiaan Driessen [afb-76]

11) afbeelding van overlijdens-akte Den Haag 18 december 1979 van Jean Hendricus Christiaan Driessen [afb-77]

12) afbeelding van geboorte-akte Den Haag 28 juni 1883 van Maria Theodora Cornelia Driessen [afb-78]

13) afbeelding van huwelijks-akte Den Haag 23 september 1903 tussen Maria Theodora Cornelia Driessen en Willem Frederick

           Gerardus Nijhuis [afb-79a/b]   

14) afbeelding van geboorte-akte Den Haag 27 november 1880 van Willem Frederik Gerardus Nijhuis [afb-80]

15) afbeelding van geboorte-akte Den Haag 16 november 1885 en afbeelding van overlijdens-akte Den Haag 29 januari 1886 van Anna

           Wilhelmina Theodora Driessen [afb-81]

 

generatie XIIf:

1) afbeelding van geboorte-akte Den Haag 30 juli 1850 van Wilhelmus Driessen [afb-82]

2) afbeelding van overlijdens-akte Leiden 3 mei 1919 van Wilhelmus Driessen echtgenoot van Maria Wijtenburg [afb-83]

3) afbeelding van huwelijks-akte Leiden 6 Oktober 1875 tussen Wilhelmus Driessen en Maria Wijtenburg [afb-84] 

4) afbeelding van geboorte-akte Zoeterwoude 10 februari 1847 van Maria Wijtenburg [afb-85]

5) afbeelding van overlijdens-akte Noordwijk 4 januari 1923 van Maria Wijtenburg, weduwe van Wilhelmus Driessen [afb-86]

6) afbeelding van geboorte-akte Leiden 5 augustus 1876 van Maria Anna Cornelia Driessen [afb-87]

7) afbeelding van huwelijks-akte Leiden 14 februari 1900 tussen Maria Anna Cornelia Driessen en Willem Frederik van der Steen [afb-88]

8) afbeelding van geboorte-akte Leiden 27 januari 1876 van: Willem Frederik van der Steen [afb-89]

9) afbeelding van geboorte-akte Leiden 13 juni 1878 van Josephus Michael Gerardus Driessen [afb-90]

10) afbeelding van geboorte-akte Leiden 6 januari 1884 van Catharina Maria Driessen [afb-91]

11) afbeelding van overlijdens-akte Leiden 3 september 1899 van Catharina Maria Driessen [afb-92]

 

generatie XIIr:

1) dossier van een DrieOgas CV ketel gemaakt door Driessen & Billekens N.V. Tegelen in 1968 en in dat jaar aangeschaft door een klant

           in Wolvega en anno juli 2009 nog immer in gebruik - in okt. 2009 hebben ze besloten om die DrieOgas uit gebruik te nemen [demontatie,

           ketel, plaatje, serie nummer en gebruiksaanwijzing] [afb-101a t/m 101r]

2) afbeelding van foto ca. 2000 van Billa Noten overleden Tegelen 15 februari 2004 [afb-94]

3) afbeelding rouwbrief van Billa Noten overleden Tegelen 15 februari 2004 [afb-98]

4) afbeelding rouwbrief van Lambertus Noten (vader van Billa) overleden Tegelen 26 oktober 1965 [afb-99]

5) afbeelding rouwbrief van Wilhelmina Gertrudis Driessen overleden Tegelen 13 januari 1986 [afb-100]

 

generatie XIIu:

1) afbeelding van 1922 foto van gezin: Jacobus Johannes van Deursen (1886-1965) Anna Jacoba Driessen (1893-1967) en hun 2

           kinderen Sjeng van Deursen (1915) en Mia van Deursen (1920) [afb-95]

2) afbeelding van bidprentje Jacobus Johannes van Deursen (1886-1965) [afb-96]

3) afbeelding van bidprentje Anna Jacoba Driessen (1893-1967) [afb-97]


generatie XIIIc:

1) afbeelding van geboorte-akte Den Haag 21 okt. 1876 van Gerard Jean Jacob Driessen [afb-102]

2) afbeelding van huwelijks-akte Den Haag 21 nov. 1900 tussen Gerard Jean Jacob Driessen en Agatha Johanna Snijders [afb-103a/b]

3) afbeelding van geboorte-akte Den Haag 9 oktober 1878 van Agatha Johanna Snijders [afb-104]

4) afbeelding van geboorte-akte Scheveningen 26 mei 1889 van Cornelia van der Toorn [afb-105]

5) afbeelding van geboorte-akte Leiden 10 november 1902 van Maria Theodora Elisabeth Johanna Driessen [afb-106]

6) afbeelding van geboorte-akte Leiden 22 oktober 1904 van Elisabeth Jacoba Maria Driessen [afb-107]

7) afbeelding van geboorte-akte Leiden 3 februari 1907 van Henri Gosewinus Jean Driessen [afb-108]

 

generatie XIIId:

1) afbeelding van geboorte-akte Den Haag 20 januari 1881 van Jean Hendricus Christiaan Driessen [afb-109]

2) afbeelding van huwelijks-akte Den Haag 21 november 1906 tussen Jean Hendricus Christiaan Driessen en Heintje Sophia Petronella

           Hacquebard [afb-110a/b]

3) afbeelding van geboorte-akte Den Haag 5 augustus 1881 van Heintje Sophia Petronella Hacquebard [afb-111]

 

generatie XIIIe:

4) afbeelding van geboorte-akte Den Haag 9 januari 1869 van Wilhelmus Johannes Gerard Jacobus Driessen [afb-112]

5) afbeelding van huwelijks-akte Amsterdam 13 mei 1897 tussen Wilhelmus Johannes Gerard Jacobus Driessen en Johanna

           Margaretha Geertruida Endlich [afb-113]

6) afbeelding van geboorte-akte Groningen 5 juni 1877 van Johanna Margaretha Geertruida Endlich [afb-114]

 

generatie XIIIf:

1) afbeelding van geboorte-akte Leiden 8 mei 1880 van Wilhelmus Johannes Driessen [afb-115]

2) afbeelding van overlijdens-akte Amsterdam 10 mei 1953 van Wilhelmus Johannes Driessen [afb-116]

3) origineel rouwbrief Amsterdam 10 mei 1953 van Wilhelmus Johannes Driessen [afb-117a/b]

4) afbeelding van huwelijks-akte Zandvoort 18 november 1903 tussen Wilhelmus Johannes Driessen en Petronella Jacoba van

           Keeren [afb-118a/b]

5) afbeelding van nationale militie dokument Den Haag 28 oktober 1903 dat was bijgevoegd als een van de huwelijks-bijlagen

           1903 van Wilhelmus Johannes Driessen, waaruit blijkt dat hij van lichting 1900 was met lotingsnr. 432 van gemeente

           Leiden, werd vervolgens van militaire dienst vrijgesteld vanwege broederdienst [afb-119] 

6) origineel trouwboekje Zandvoort 18 november 1903 tussen Wilhelmus Johannes Driessen en Petronella Jacoba van

           Keeren [afb-120a t/m 120g]

7) afbeelding van geboorte-akte Beverwijk 25 augustus 1867 van Petronella Jacoba van Keeren [afb-121]

8) afbeelding van overlijdens-akte Zandvoort 15 oktober 1930 van Petronella Jacoba van Keeren, echtgenoot van Wilhelmus

           Johannes Driessen [afb-122]

9) origineel rouwbrief Zandvoort 15 oktober 1930 van Petronella Jacoba Driessen geb. van Keeren [afb-123]

10) afbeelding van huwelijks-akte Amsterdam 17 april 1935 tussen Wilhelmus Johannes Driessen en Theodora Christina

           Aldenberg [afb-124]

11) afbeelding van geboorte-akte Amsterdam 21 oktober 1887 van Theodora Christina Aldenberg [afb-125]

12) afbeelding van overlijdens-akte Amsterdam 25 juni 1971 van Theodora Christina Aldenberg, weduwe van Wilhelmus Johannes

           Driessen [afb-126]

13) afbeelding van geboorte-akte Zandvoort 30 maart 1910 van Johannes Wilhelmus Driessen [afb-127]

14) afbeelding van overlijdens-akte Canberra (ACT Australie) 22 maart 1974 van Johannes Wilhelmus Driessen [afb-128] 

15) afbeelding van rouwbrief Zandvoort 30 augustus 1934 van Petronella Oostveen weduwe van Hendrik van Keeren [afb-129]

16) afbeelding van bidprentje van Henricus van Keeren overleden Zandvoort 17 december 1911 [afb-130]

17) afbeelding van overlijdens-akte Zandvoort 17 december 1911 van: Hendrik van Keeren [afb-131]

18) afbeelding van een schets Zandvoort, waarbij te zien de Wagenmakersteeg [vernoemd naar Hendrik van Keeren wagenmaker]

           en de huis van zijn zoon Cornelis Johannes van Keeren op de Burg. Engelbertstraat 2 [afb-132]

19) afbeelding van een afdruk Poststraat 4-6 te Zandvoort - een pension huis - anno 1880 - werd eigendom 1900-1930 van de

           familie Driessen-van Keeren [afb-133]

20) ansichtkaart 1909 en afbeelding foto 1987 van de Poststraat 4-6 te Zandvoort [afb-134]

21) scan van origineel foto 1987 van de Poststraat 4-6 te Zandvoort [afb-135]

22) afbeelding van plattegrond 1950 van Zandvoort waarop te zien de Wagenmakersteeg en de Poststraat [afb-136]

23) scan van originele foto's 1940 en 1946 van Wilhelmus Johannes Driessen [1880-1953] [afb-146]

24) scan van originele foto 1888 van Petronella Jacoba van Keeren [1867-1930] [afb-147]

25) scan van originele foto's 1890 en 1892 van Petronella Jacoba van Keeren [1867-1930] [afb-148]

26) scan van originele foto 1894 met van links naar rechts 1) Petronella Jacoba van Keeren [1867-1930], 2) Petronella

           Oostveen [1842-1934] en 3) Petronella Hendrika van Keeren [ca. 1889-1965] [afb-149]

27) scan van originele foto Zandvoort ca.1901 met van links naar rechts 1) Hendrik van Keeren wagenmaker [1830-1911],

           2) Petronella Hendrika van Keeren [ca. 1889-1965], 3) Petronella Jacoba van Keeren [1867-1930] en 4) Petronella

           Oostveen [1842-1934] [afb-150]

28) scan van 2 originele foto's ca. 1906 met links Petronella Jacoba van Keeren [1867-1930] en rechts Petronella

           Hendrika van Keeren [ca. 1889-1965] [afb-151]

29) scan van originele foto ca.1906 met van links naar rechts 1) Petronella Oostveen [1842-1934], 2) Petronella Jacoba

           van Keeren [1867-1930] en 3) Petronella Hendrika van Keeren [ca. 1889-1965] [afb-152]

30) scan van originele foto ca.1910 met rechts Petronella Jacoba van Keeren [1867-1930] en links: Petronella Hendrika

           van Keeren [ca. 1889-1965] [ook op afb-152]

31) scan van originele foto Zandvoort 1909 met 7 personen waaronder 3e van rechts Hendrik van Keeren wagenmaker

           [1830-1911] en helemaal rechts is waarschijnlijk G.W. van Toombergen, rest nog onbekend [afb-153]

32) scan van orignele foto Zandvoort 1911 met 6 personen van links naar rechts 1) Jansje van Keeren [1895-1985],

           2) Cornelia Hendrika van Keeren [1891-1983], 3) Petronella Hendrika van Keeren (met de hond) [1889-1965],

           4) Jansje van den Bos [1866-1947], 5) Wilhelmina Jacoba van Keeren [1890-1954] en vooraan 6) Hendrika van

           [1896-] [afb-154]

33) scan van originele foto Zandvoort van Petronella Hendrika van Keeren (met haar hond) [1889-1965] [ook op afb-154]

34) scan van originele foto Zandvoort 1915 met links Petronella Hendrika van Keeren [1889-1965] en rechts Petronella

           Jacoba van Keeren [1867-1930] [afb-155]

35) scan van foto Zandvoort 1929 met Petronella Jacoba van Keeren pensionhouder Poststr. 4-6 [1867-1930] [afb-156]

36) scan van orignele foto Zandvoort 1929 met Petronella Jacoba van Keeren [1867-1930] [afb-157]

37) scan van originele foto Zandvoort 1933 met van links naar rechts 1) Johannes Wilhelmus Driessen [1910-1974], 2)

           Petronella Oostveen [1842-1834] en 3) Petrus Marie Driessen [1908-1981] [ook op afb-157]

38) scan van originele foto ca.1912 ws. Poststraat 4-6 te Zandvoort met van links naar rechts 1) Hendrikus Wilhelmus

           Driessen [1904-1980], 2) Wilhelmus Hendricus Driessen [1906-1976] en 3) Petrus Marie Driessen [1908-1981]

           met daarachter Petronella Oostveen [1842-1934] [afb-158]

39) scan van originele foto Zandvoort 1914 met van links naar rechts 1) Petrus Marie Driessen [1908-1981], 2) Hendri-

           kus Wilhelmus Driessen [1904-1980], 3) Johannes Wilhelmus Driessen [1910-1974] en 4) Wilhelmus Hendrikus

           Driessen [1906-1976] [afb-159]

40) scan van originele foto ca. 1914 met van links naar rechts 1) Petrus Marie Driessen [1908-1981], 2) Johannes Wil-

           helmus Driessen [1910-1974], 3) Hendrikus Wilhelmus Driessen [1904-1980] en 4) Wilhelmus Hendrikus

           Driessen [1906-1976] [afb-160]

41) scan van originele foto Zandvoort ca. 1914 met van links naar rechts 1) Hendrikus Wilhelmus Driessen [1904-1980],

           2) Wilhelmus Hendrikus Driessen [1906-1976] , 3) Petrus Marie Driessen [1908-1981] en 4) Johannes Wilhelmus

           Driessen [1910-1974] [afb-161]

42) scan van originele klasse-foto Zandvoort 3-10-1919 met groot aantal kinderen als 6e klas van school C op de

           Parallelweg [= de Karel Doormanschool] met de meester dhr. Damen i.v.m. zijn 25 jaar jubileum als onderwijzer

           met onder meer 3e van rechts achteraan Wilhelmus Hendrikus Driessen [1906-1976]. Van de 3 jongens vooraan

           met witte hemden is de middelste Hans Tiemeijer [die later bekend acteur werd], de rechter is dhr. H. van der Geer

           [1907- woont 1989 in Arnhem]. Vooraan helemaal links is het joodse meisje Druijf met naast haar Betsie [Elisabeth]

           Brokmeijer. Helemaal rechts vooraan is dhr. Braukmann [zijn vader was fotograaf] en de 3e van rechts vooraan is

           Paul Lang [afb-162]

43) scan van originele foto ca. 1925 met van links naar rechts 1) Petrus Marie Driessen [1908-1981], 2) Hendrikus Wilhel-

           mus Driessen [1904-1980], 3) Hendrikus Driessen [1906-1976] en 4) Johannes Wilhelmus Driessen [1910-1974] [afb-163]

44) scan van originele foto ca. 1926 met links Johannes Wilhelmus Driessen [1910-1974] en rechts Hendrikus Wilhelmus

           Driessen [1904-1980] [afb-164]

45) scan van iriginele groeps-foto ca. ??? ws. Zandvoort met ??? heeft meer identificatie nodig [afb-165]

46) scan van originele groeps-foto ca. 1926 Zandvoort ws. een katholiek zangkoor achter 't huis Poststraat 4-6 [dat land tussen

           de tuin van de Poststraat 4-6 en de kerk direct grenzend aan deze tuin noemde men "land van Driessen" daarop werd

           gevoetbald door jongens uit de buurt "Zuidbuurt". Het land tussen het "Land van Driessen" en de Kerk, noemde men

           "Land van Groen" vernoemd naar het Hotel - info Dhr.van der Geer 1989] met zittend vooraan rechts Wilhelmus Johannes

           Driessen [1880-1953], 4e van links achteraan is Henk de Jong oprichter nougatfabriek en naast hem dat is 6e van links

           zijn vrouw Hendrika van Keeren. Vooraan links is Hendrikus Wilhelmus Driessen [1904-1980] later eigenaar behangwinkel.

           Achteraan 7e van links is dr. Roel van Zeben later direkteur van het grote ziekenhuis CBZ [Centraal Burger Ziekenhuis] te

           Soerabaja/Indonesie. Naast hem is Petronella Jacoba van Keeren [1867-1930] die verloofd was met inspecteur Hieben-

           daal maar trouwde 1903 met Wilhelmus Johannes Driessen [1880-1953]). Inspecteur Hiebendaal zit vooraan 2e van links.

           Piet van Oostendorp zit ook vooraan 2e van rechts, naast Wilhelmus Johannes Driessen. Piet van Oostendorp was een

           vriend van Hendrikus Wilhelmus Driessen [1904-1980] niet katholiek - was stuurman op de grote vaart - werd later kapitein

           bij de ADM [Amsterdams Droogdok Maatschappij], op de foto ongeveer 23 jaar. Vooraan in het midden is de dirigent, onbe-

           kend nog wie dat is? Wilhelmus Hendrikus Driessen [1906-1976] is 4e van rechts en Petrus Marie Driessen [1908-1981]

           is naast hem 3e van rechts - in totaal 27 personen - overige nog niet ge-identificeerd [afb-166]

47) scan van originele foto Haarlem 1961 van Johannes Wilhelmus Driessen [1910-1974] die in 1962 vertrok naar Australie [afb-167]

48) scans van 4 originele foto's ca. 1970 Canberra (Australie) met Johannes Wilhelmus Driessen [1910-1974] [afb-168/169]

 

generatie XIIIg:

1) afbeelding van geboort-akte Leiden 30 januari 1882 van Hendricus Driessen [afb-137]

2) afbeelding van huwelijks-akte Leiden 17 juni 1912 tussen Henricus Driessen en Maria Huter [afb-138]

3) afbeelding van geboorte-akte Leiden 10 juli 1885 van Maria Huter [afb-139] 

4) afbeelding van geboorte-akte Amsterdam 29 maart 1913 van Jan Nicolaas Hendricus Driessen & Maria Huter [afb-140]

5) afbeelding van geboort-akte Groningen 25 januari 1918 van Hendricus Driessen [afb-141]

6) afbeelding van overlijdens-akte Leiden 22 januari 1922 van Hendricus Driessen [afb-142]

 

generatie XIIIh:

1) afbeelding van geboorte-akte Leiden 26 november 1886 van Jacobus Adrianus Driessen [afb-143]

 

generatie XIIIi:

1) afbeelding van geboorte-akte Leiden 11 oktober 1888 van Gerardus Driessen [afb-93]

 

generatie XIIIj: 

1) afbeelding van geboorte-akte Leiden 16 december 1893 van Johannes Joseph Driessen [afb-144]

2) afbeelding van geboorte-akte Haarlem 15 april 1895 van Anna Catharina van Dijk [afb-145]

 

generatie XIIIad:

1) scan van originele foto Tegelen ca. 1950 van Christiaan Driessen [1881-1962] - direkteur van Driessen & Billekens NV [afb-173]

 

generatie XIIIah:

1) afbeelding rouwbrief van Francisca Leonora Maria Linssen, weduwe van Johannes Bartholomeus Driessen [afb-170]

2) afbeelding van priesterwijding van pater Jo Driessen, later 40 jaar werkzaam bij de zoeloes in zuid Afrika [afb-171]

3) afbeelding van priesterwijding van Eugene J.L.J. van Heyst, kleinzoon van Driessen/Linssen [afb-172]

 

generatie IVb:

1) afbeelding van geboorte-akte Zandvoort 27 oktober 1904 van Hendrikus Wilhelmus Driessen [afb-174]

2) afbeelding van overlijdens-akte Haarlem 23 februari 1980 van Hendrikus Wilhelmus Driessen [afb-175]

3) afbeelding van huwelijks-akte Haarlem 9 januari 1935 tussen Hendrikus Wilhelmus Driessen en Aaltje Henderika Louisa Sietzema [afb-176]

4) afbeelding van geboorte-akte Winschoten 15 maart 1906 van Aaltje Henderika Louisa Sietzema [afb-177]

5) scan van originele zaken-kaart van woning-inrichting-winkel te Haarlem - Gierstraat 63, van fa. H.W. Driessen & zn. [afb-178]

6) scan van originele foto Haarlem 1945/1946 van Aaltje Henderika Louisa Sietzema [1906-], Hendrik Lodewijk Driessen [1945-] en

           Hendrikus Wilhelmus Driessen [1904-1980] [afb-192]

7) scan van originele foto Haarlem 25 januari 1979 van links naar rechts Hendrikus Wilhelmus Driessen [1904-1980], Peter Driessen

         [1974-], Jeroen Driessen [1971-] vooraan Evert Driessen [1976-] en Aaltje Henderika Louisa Sietzema [1906-] [ook op afb-192] 

 

generate IVc:

1) afbeelding van geboorte-akte Zandvoort 8 november 1906 van Wilhelmus Hendricus Driessen [afb-179]

2) afbeelding van overlijdens-akte Amsterdam 8 oktober 1976 van Wilhelmus Hendricus Driessen [afb-180] 

3) afbeelding van huwelijks-akte Zandvoort 8 februari 1934 tussen Wilhelmus Hendricus Driessen & Engelina van den Berg [afb-181]

4) afbeelding van geboorte-akte Zandvoort 26 januari 1937 van Petronella Annette Engelina Driessen [afb-182]

5) afbeelding van geboorte-akte Amsterdam 19 januari 1944 en overlijdens-akte Amsterdam 26 mei 1944 van Engelina Leentje

           Driessen, dochter van Wilhelmus Hendricus Driessen en Engelina van den Berg [afb-183]

6) scan van originele foto Schoonhoven "'t land van Arkel" 1939 met rechts Dirk Jacobus van den Berg [1876-1959] en links Leentje

           Jacoba van den Berg [1904-] die in 1949 emigreerde naar Canada [afb-193]

7) scan van originele foto 1944 van Annigje Romijn [1876-1949] echtgenote van Dirk Jacobus van den Berg [ook op afb-193]

8) scan van originele foto ca. 1939 met van links naar rechts 1) Wilhelmus Hendricus Driessen [1906-1976], 2) Petronella Annette

           Engelina Driessen [1937-] en 3) Annigje Romijn [1876-1949] [afb-194]

9) scan van originele foto 1949 van Annigje Romijn [1876-1949] echtgenote van Dirk Jacobus van den Berg [ook op afb-194]        

10) scan van originele foto Zandvoort 1927 met Engelina van den Berg [1908-] met daarachter Leentje Jacoba van den Berg [1904-] [afb-195]

11) scan van originele foto Zandvoort 1933 met rechts Engelina van den Berg [1908-] en links Leentje Jacoba van den Berg [1904-]

           maar het echtpaar in het midden onbekend [ook op afb-195]

12) scan van originele foto ca. 1930 met Engelina van den Berg [1908-] [afb-196]

13) scan van originele foto 1955 met Engelina van den Berg [1908-] [ook op afb-196]

14) scan van originele foto 1957 met Engelina van den Berg [1908-] juist hertrouwd met Andries de Graaf [ook op afb-196]

15) scan van originele foto Ameide 1 september 1988 met Engelina van den Berg, weduwe van Andries de Graaf [afb-197]

16) scan van originele foto 3 november 1951 met Petronella Annette Engelina Driessen [1937-] [afb-198]

17) scan van originele foto 1 maart 1953 met Petronella Annette Engelina Driessen [1937-] [ook op afb-198]

18) scan van originele foto 28 maart 1954 met Antoon Hendrik Molenaar [1931-] [ook op afb-198]

19) scan van originele foto 1980 met: Petronella Annette Engelina Driessen [1937-] echtgenote van Antoon Hendrik Molenaar [afb-199]

20) scan van originele foto 30 maart 1984 met Antoon Hendrik Molenaar [1931-] echtgenoot van P. A. E. Driessen [ook op afb-199]

21) scan van originele foto 1986 met Petronella Annette Engelina Driessen [1937-] echtgenote van Antoon Hendrik Molenaar [ook op afb-199]

 

generatie IVd:

1) afbeelding van geboorte-akte Zandvoort 18 maart 1908 van Petrus Marie Driessen [afb-184]

2) afbeelding van overlijdens-akte Den Haag 6 mei 1981 van Petrus Marie Driessen [afb-185]

3) scan van originele rouw-brief van Pieter Marie Driessen, overleden 6 mei 1981, weduwenaar van Johanna Aletta de Jeu [afb-186]

4) afbeelding van erfrecht verklaring Rijswijk ZH 16 juni 1981 kandidaat-notaris van Steenderen voor notaris D. Caminada inzake

           erflating na overlijden van Petrus Marie Driessen [afb-187]

5) afbeelding van overlijdens-akte Rijswijk 12 december 1968 van Johanna Aletta de Jeu, echtgenote van Petrus Marie Driessen [afb-188]

6) scan van originele rouw-brief van Johanna Aletta de Jeu, overleden 12 december 1968, echtgenote van Petrus Marie Driessen [afb-189]

7) afbeelding van huwelijks-akte Rijswijk 21 juni 1972 tussen Johanna Petronella Driessen en Peter Gerardus Roos [afb-190]

8) afbeelding van geboorte-akte Voorburg 12 februari 1947 van Peter Gerardus Roos [afb-191]

9) scan van originele foto ca. 1928 met Petrus Marie Driessen [1908-1981] [afb-200]

10) scan van originele foto ca. 1930 met Petrus Marie Driessen [1908-1981] [ook op afb-200]

11) scan van originele foto ca. 1938 met Petrus Marie Driessen [1908-1981] [afb-201]

12) scan van originele foto ca. 1940/1945 met Petrus Marie Driessen [1908-1981] [ook op afb-201]

13) scan van originele groeps-foto ca. 1947 voor een vliegtuig (DC2/3?) in een hangar - Amsterdam? met  in het midden met witte hoed

           Wilhelmus Johannes Driessen [1880-1953] en 3e daarvandaan naar rechts is Petrus Marie Driessen [1908-1981] [afb-202] 

14) scan van originele trouw-foto Amsterdam 4 maart 1948 met Petrus Marie Driessen [1908-1981] en Johanna Aletta de Jeu [1919-1968] [afb-203]

15) scan van originele trouw-foto Amsterdam 4 maart 1948 met Petrus Marie Driessen [1908-1981] en Johanna Aletta de Jeu [1919-1968] met op

           de voorgrond 2 van haar voor-kinderen Else Johanna de Koningh [1940-] en Johannes Reinhard de Koningh [1941-] [ook op afb-203]

16) scan van originele foto ca. 1946 met rechts Petrus Marie Driessen [1908-1981] en links onbekend [afb-204]

17) scan van originele foto Slootdorp september 1947 met in het midden Petrus Marie Driessen [1908-1981] als bouwkundig

           opzichter [ook op afb-204]

18) scan van originele foto ca. 1960 met in het midden achteraan Petrus Marie Driessen [1908-1981] met wat Zandvoortse kinderen [afb-205]

19) scan vanh originele foto ca. 1962 met Johanna Aletta de Jeu [1919-1968] echtgenote van Petrus Marie Driessen [ook op afb-205]

20) scan van originele foto Amsterdam ca. 1965 met van links naar rechts 1) Cornelis Folkert de Koningh [1946-], 2) Johanna Aletta de Jeu

           [1919-1968], 3) Johanna Petronella Driessen [1950-] en 4) Petrus Marie Driessen [1908-1981] [afb-206] 

21) scan van originele foto Amsterdam 28 november 1967 met echtelieden Johanna Aletta de Jeu [1919-1968] en Petrus Marie Driessen

           [1908-1981] [afb-207]

22) scan van originele foto ca. 1973 met Petrus Marie Driessen [1908-1981] [ook op afb-207] 

23) scan van originele foto Amsterdam Montessorischool ca. 1960 met Johanna Petronella Driessen [1950-] [afb-208]

24) scan van originele foto Rijswijk 21 april 1985 met Johanna Petronella Driessen [1950-] en Peter Gerardus Roos [1947-] [ook op afb-208]

 

generate IVe:

1) afbeeldingen van 2 foto's ca. 1945 en 1947 met Hendrik Joachim Willem Driessen [1920-1977] [afb-209]


generatie XVb:

1) afbeelding van geboorte-akte Haarlem 10 maart 1945 van Hendrikus Lodewijk Driessen [afb-210]

2) afbeelding van huwelijks-akte Haarlem 14 november 1969 tussen Hendrik Lodewijk Driessen & Anna Liesje Jongbloed [afb-211]

3) afbeelding van geboorte-akte Haarlem 24 februari 1948 van Anna Liesje Jongbloed & Bartha Mars [afb-212]

4) scan van originele foto ca. 1947 met Hendrik Lodewijk Driessen [1945-] [afb-227]

5) scan van originele foto Amsterdam ca. 1962 met Hendrik Lodewijk Driessen [1945-] en Johanna Petronella Driessen [1950-] [afb-228] 

6) scan van originele trouw-foto Haarlem 14 november 1969 van Hendrik Lodewijk Driessen en Anna Liesje Jongbloed [afb-229]

7) scan van 3 originele foto's Apeldoorn 1986 van Jeroen Driessen [1971-], Peter Driessen [1974-] en Evert Driessen [1976-] [afb-230]

 

generatie XVc:

1) afbeelding van geboorte-akte Zandvoort 7 oktober 1934 van Wilhelmus Dirk Johannes Driessen [afb-213]

2) afbeelding van huwelijks-akte Fremantle (WA) 4 april 1956 tussen Wilhelmus Johannes Dirk Driessen en Cornelia van den Brink [afb-214a/b]

3) afbeelding van huwelijks-akte Bodegraven 16 juli 1969 tussen Wilhelmus Dirk Johannes Driessen en Maria Christina Wilhelmina Droog [afb-215]

4) afbeelding van geboorte-akte Fremantle (WA - Australie) 24 april 1958 van Rita Carmen Driessen [afb-216]

5) afbeelding van geboorte-akte Melbourne (Vict - Australie) 29 september 1959 van Albert Cornelis Driessen [afb-217]

6) afbeelding van geboorte-akte Bodegraven 7 maart 1972 van Dianne Esther Driessen [afb-220]

7) scan van 2 originele foto's Zandvoort 1935 van Wilhelmus Dirk Johannes Driessen [1934-] [afb-231]

8) scan van originele foto Zandvoort 1935 van Wilhelmus Dirk Johannes Driessen [1934-] en Engelina van den Berg [afb-232]

9) scan van originele foto Amsterdam 28 augustus 1947 met van links naar rechts 1) Petronella Annette Engelina Driessen [1937-],

           2) Diederik Pieter Driessen [1941-1988] en 3) Wilhelmus Dirk Johannes Driessen [1934-] [afb-233]

10) scan van 2 originele foto's 1954 met: Wilhelmus Dirk Johannes Driessen [1934-] [afb-234]

11) scan van originele foto Fremantle (WA - Australie) begin 1957 met Andreas Wilhelm Diederick Driessen [1956-] en Cornelia van

           den Brink [1934-] [afb-235]

12) scan van originele foto Fremantle (WA - Australie) november 1957 met Andreas Wilhelm Diederick Driessen ]1956-] en Wilhelmus

           Dirk Johannes Driessen [1934-] [ook op afb-235]

13) scan van originele foto Otterlo 1939 met van links naar rechts Cornelia van den Brink [1934-], 2) Hendrika Kuinera Danen [1909-],

           3) Aartje Danen [1913-], 4) Hendrika Kuinera van der Heiden [1885-1964], 5) Albert Willem Nicolaas van den Brink [1907-1965]

           en 6) Antoon Danen [1879-1967] [afb-236]

14) scan van originele foto Nijmegen Valeriusstraat 14 achter 't huis ca. 1950 met van links naar rechts 1) Antoon Danen [1879-1967],

           2) Hendrika Kuinera van der Heiden [1885-1964] en op voorgrond Hendrika Alberdina Elisabeth van den Brink [1944-] [ook op afb-236]

15) scan van originele foto Nijmegen Kopse Hof  ca.1957 met van links naar rechts 1) mevrouw Hoogman, 2) Albert Willem Nicolaas

           van den Brink [1907-1965], 3) Antoon Danen [1879-1967], 4) de heer Hoogman en 5) Hendrika Kuinera van der Heiden

           [1885-1964] [afb-237]

16) scan van originele foto ca. 1962 met Antoon Danen [1879-1967] en Hendrika Kuinera van der Heiden [1885-1964] [ook op afb-237]

17) scan van originele foto Eck en Wiel achter Kalverlandseweg 7 zomer 1981 met Hendrika Kuinera Danen [1909-] [afb-238]

18) scan van originele foto Lienden november 1982 met van links naar rechts Robert Michael Driessen [1960-], 2) Hendrika Kuinera

           Danen [1909-] en 3) Andreas Wilhelm Diederick Driessen [1956-] [ook op afb-238]

19) scan van 2 originele foto's 1984 en 1985 met Cornelia van den Brink [1934-] [afb-239] 

20) scan van originele foto Garderen februari 1986 met Rita Carmen Driessen [1958-] [afb-240]

21) scan van originele foto ca. 1967 met Albert Cornelis Driessen [1960-] [afb-241]

22) scan van originele foto Garderen februari 1986 met links Albert Cornelis Driessen [1959-] en rechts Eddy van den Brink

           [1961-] [ook op afb-241]

23) scan van originele foto Lienden 1982 van links naar rechts Petra Meester [1961-], 2) Hendrika Kuinera Danen [1909-] en

           3) Robert Michael Driessen [1960-] [afb-242]

24) afbeelding bewijs van ontslag 1 oktober 1955 van militaire dienst wegens emigratie naar Australie voor Wilhelmus Dirk Johannus

            Driessen [1934-] laatst dienende als dienstplichtig wachtmeester in 134e afdeling artillerie bij de landmacht [afb-247] 

25) afbeelding aanstellingsbrief Perth (WA) 1 februari 1957 als cipier bij de gevangenis te Fremantle (WA) voor W.D.J. Driessen,

            die daar al werkzaam was sinds 11 november 1955 tot midden 1958 [afb-248]

26) afbeelding van mulo A diploma RK school Amsterdam 1951 voor Wilhelmus Dirk Johannes Driessen [afb-249]

27) afbeelding van "bewijs van tevredenheid" RK st. Aloysius school 1947 voor Wim [W.D.J.] Driessen [afb-250]

28) scans van 4 foto's 1931, 1938, 1945 en 1963 en rouwbrief 1965 over A.W.N. v.d. Brink, H.K. Danen en H.A.E. v.d. Brink [afb-281a/e]

29) scans van 9 foto's periode 1949-1995 over Antoon Danen, H.K. van der Heiden, Cornelia v.d. Brink, H.A.E. v.d. Brink en de

           broers Wien [afb-282a/i]  

 

generate XVd:

1) afbeelding van geboorte-akte Amsterdam 16 december 1941 van Diederik Pieter Driessen [afb-221]

2) origineel rouwbrief overlijden Bergambacht 30 maart 1988 van Diederik Pieter Driessen [afb-222]

3) afbeelding van huwelijks-akte Rotterdam 28 augustus 1978 tussen Diederik Pieter Driessen & Maartje Bruinstroop [afb-223]

4) afbeelding van geboorte-akte Rotterdam 13 maart 1953 van Maartje Bruinstroop [afb-224]

5) afbeelding van geboorte-akte Rotterdam 24 december 1978 van Richard Driessen [afb-225]

6) afbeelding van geboorte-akte Bergambacht 23 mei 1981 van Rebecca Lea Driessen [afb-226] 

7) scan van originele foto ca. 1960 met Diederik Pieter Driessen [1941-1988] [afb-243]

8) scan van originele foto mei 1984 van links naar rechts 1) Diederik Pieter Driessen [1941-1988], 2) Richard Driessen [1978-],

           3) Rebecca Lea Driessen [1981-] en Maartje Bruinstroop [1953-] [ook op afb-243]

9) afbeelding van trouwboekje Rotterdam 1999 tussen Dave Wetsteijn en Rebecca Lea Driessen met hun 3 kinderen [afb-244]

10) scan van 2 originele foto's 1965 en 1973 met Diederik Pieter Driessen [1941-1988] [afb-245]

11) scan van originele trouw-foto Rotterdam 4-8-1999 van Dave Wetsteijn [1976-] en Rebecca Lea Driessen [1981-] [afb-246] 

 

generatie XVIa:

1) afbeelding van geboorte-akte Fremantle (WA) 8 november 1956 van Andreas Wilhelm Diederick Driessen [afb-251]

2) afbeelding van doop inschrijving zondag 3 februari 1957 om 15.00 uur in RK st. Patrick's kerk te Fremantle (WA)] [afb-274]

3) origineel geboorte-kaartje van Andreas Wilhelm Diederick Driessen [1956-] [afb-252a/b]

4) origineel ontslag-kaartje [uit ziekenhuis] van Andreas Wilhelm Diederick Driessen [1956-] [afb-253]

5) origineel verslag over Andrew Driessen 1e t/m 3e klas 1963-1966 pr. chr. school Jac. Canisstraat 42 Nijmegen [afb-254a/c]

6) origineel verslag over Andrew Driessen 4e klas 1967 RK scholengemeenschap "klein Borculo" te Borculo [afb-255]

7) origineel 2 zwem diploma's A en B voor Andrew Driessen afgelegd 1968 en 1969 te Amsterdam [afb-256a/b]

8) origineel 2 dans diploma's en punten-lijst 1976 ballroom dansen en latijns-Amerikaans dansen voor A. Driessen afgelegd

           bij dansschool Bonel te Amsterdam [afb-257]

9) origineel groot-verlofpas 12 januari 1977 voor dienstplichtig soldaat A.W.D. Driessen van 2e instructie squadron van de 

           Koninklijke Luchtmacht van Limos Kazerne te Nijmegen [afb-258]

10) origineel bewijs van ontslag 15 april 1977 van militaire dienst voor Andreas W.D. Driessen [afb-259]

11) afbeelding van dokument 1987 KvK waaruit blijkt dat Andreas Wilhelmus Diederick Driessen bijzonder procuratiehouder was

           voor PolyGram Nederland [afb-260] [261 vervallen]

12) afbeelding van paspoort 1993 van Andrew Wilhelm Diederick Driessen [afb-262]

13) origineel van een rekening met 3 erbij horende verklaringen 1993 [afb-263a t/m 263d]

14) scan van 2 originele foto's Fremantle (WA) februari 1957 van Andreas Wilhelm Diederick Driessen [1956-] [afb-264]

15) scan van originele foto Fremantle (WA) februari 1957 van Andreas Wilhelm Diederick Driessen [1956-] en Cornelia van

            van den Brink [1934-] [afb-265]

16) scan van originele foto Fremantle (WA) aug./sept.1957 van Andreas Wilhelm Diederick Driessen [1956-] [ook op afb-265]

17) scan van originele groeps-foto Melbourne (Australie) ca. 1961 kleuterschool ws. Albert Park met onder meer Andreas

            Wilhelm Diederick Driessen [1956-] helemaal rechts juist voor de school-juffrouw [afb-266]

18) scan van originele foto Nijmegen 1964 met Andreas Wilhelm Diederick Driessen [1956-] [afb-267] 

19) scan van originele foto Wageningen ca.1965 met van links naar rechts Rita Carmen Driessen [1958-], 2) Robert Michael

            Driessen [1960-], 3) Albert Cornelis Driessen [1959-], 4) Andreas Wilhelm Diederick Driessen [1956-] met op de voor-

            grond een kind Danen [ook op afb-267]

20) scan van originele foto Nijmegen ca. 1967 met Andreas Wilhelm Diederick Driessen [1956-] [afb-268]

21) scan van originele foto oktober 1982 met Andreas Wilhelm Diederick Driessen [1956-] [ook op afb-268]

22) scan van originele foto november 1982 met van links naar rechts Robert Michael Driessen [1960-], 2) Hendrika Kuinera

            Danen [1909-] en 3) Andreas Wilhelm Diederick Driessen [1956-] [afb-269]

23) scan van originele foto december 1985 met Andreas Wilhelm Diederick Driessen [1956-] [ook op afb-269]

24) 2 scans van 6 originele foto's 1986-1989 met onder andere Andreas Wilhelm Diederick Driessen [1956-] [afb-270a/b]

25) scan van originele foto 1994 met Andreas Wilhelm Diederick Driessen [1956-] [afb-272] [271 vervallen]

26) afbeelding van originele opname 2007 met Andreas Wilhelm Diederick Driessen [1956-] [afb-273]

27) scans van 4 dokumenten aangaande werk historie 1975-1990 in NL van A.W. D. Driessen [1956-] [afb-275a t/m 275d]

28) scans van certificaten [afb-276a t/m 276w en 277 en 280]

29) scans van 6 dokumenten anno 2010 aangaande toekenning door de overheid van dubbele naam en familie wapen aan

            Andreas W.D. Driessen op ten Bulten, oprichter van o.a. GenBronnen [afb-278a/c en 279a/c]

30) foto's van bachelor graad BBA [WAM 70.3 dat is met distinction] anno 2020 toegekend aan Andreas Driessen [Andreas W.D.

            Driessen op ten Bulten] [afb-283a/c]

 

generatie XVIb:

1) afbeelding van geboorte-akte Melbourne (Vict - Australie) 21 november 1960 van Robert Michael Driessen [afb-218]

2) afbeelding van huwelijks-akte Hilversum 10 juli 2023 tussen Robert Michael Driessen en Petra T. E. N. Meester [afb-284]

 

generatie XVIc:

1) afbeelding van geboorte-akte Gouda 2 augustus 1969 van William Richard Driessen [afb-219]