GenBronnen

digitalisering

maas

Blerick secundaire bronnen


► Blerick:

►►  Gemeente archief Venlo:

►►►  archief nr. 100   (schepenbank- en dorp-archief)

►►►  oud schepenbank archief   (schepenbank archief) 

 

►►  DHO boeken:

►►►  vieringen 1792   (ds. de Hu, Coopmans/Cuijpers en Gerardus Grubben)


►►  Kerk archief:

►►►  archief 25 doos 3 omslag 17 

 

►►  Algemeen Rijksarchief Brussel:

►►►  inventaris 51.691   (Rekenkamer Roermond cijnsboek 1650 door Henricus Schenck)