GenBronnen

maas

genealogie van Laer tot Hoenlo


auteur: Andreas W.D. Driessen op ten Bulten

mede-samenstellers: Bert Berings en Marlies Linskens


april 2011 [aanvullingen januari 2024 - laatste voetnoot 11]


Als basis voor de genealogie hebben we "de Maasgouw" [vl1-6] 44e jaargang 31e deel van 1924 gehanteerd, bewerkt door wijlen

Jan Verzijl uit Venlo. Aangevuld met gegevens uit Nederlands Adelsboek van 1998.

Vandaar zullen we uitbreiden met andere bronnen en vondsten...


   van Laer


bron:

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


I      Henric van den Laer

           leenman 1383 van de bisschop wegens diens leen het Laer en de Luttekenhof te Gietmen [1] - † voor 23-11-1391 [1] -

           tr. met Katharina ook Katherijn

 

voetnoten:

[1] De Nederlandsche Leeuw 1933 p. 343-347. 

[-] De Nederlandsche Leeuw 1933 p. 345: Katharina werd voor 1383 beleend met goederen onder Hellendoorn. 


Uit dit huwelijk:


1.    Boldewijn Hendrickszoon van de Laer   -  volgt II 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


II      Boldewijn Henrickszoon van de Laer

           † voor 1434 - tr. NN

 

voetnoot: 

[-] De Nederlandsche Leeuw 1933 p. 345: Boldewijn werd op 6 april 1393 beleend met "het Laer" in kerspel Ommen, "den Luttiken Hof" te Gieth-

          men en vele andere goederen. 


Uit dit huwelijk:


1.    Henric van de Laer   -  volgt III 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


III      Henric van de Laer

            † na 21-4-1457 voor 28-6-1458 -

            tr. voor 27-4-1434 met Agnes van Oldeneel - vrouwe van Hoenlo bij Olst - † na 28-6-1458 - dr. van Wolter Machariszn. van Oldeneel en NN

 

voetnoten:

[-] De Nederlandsche Leeuw 1933 p. 345: Hendrik van de Laer werd in 1433 beleend met de Luttekenhof te Gietmen vermits overlijden van zijn

          vader Boldewijn van de Laer, op 21 april 1457 vernieuwde hij de leen eed over de Luttekenhof te Gietmen. 

[-] De Nederlandsche Leeuw 1933 p. 344: Agnes van Oldeneel werd 27 april 1434 vermits overlijden van haar vader Wolter Machariszoon van Ol-

          deneel beleend met Hoenlo, en hulder bij het doen van de leen eed was haar man Hendrik van de Laer.

[-] De Nederlandsche Leeuw 1933 p. 343: Johan van Laer werd op 28 juni 1458 in opdracht van zijn moeder Agnes, weduwe van Hendrik van Laer,

          beleend met Hoenlo en andere goederen in het kerspel Olst. Wat hij vernieuwde op 24 juli 1497. 


Uit dit huwelijk:


1.    Johan van Laer   -  volgt IV

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IV    Johan van Laer

           heer van Hoenlo - beschreven bij de landsdag van 1492 te Vollenhove - † voor 26-8-1503 -

           tr. ??? met ws. Beatrix van Scherpenzeel - † ??? - dr. van ???

 

voetnoot:

[-] De Nederlandsche Leeuw 1933 p. 343: Johan van Laer werd op 28 juni 1458 in opdracht van zijn moeder Agnes, weduwe van Hendrik van Laer,

          beleend met Hoenlo en andere goederen in het kerspel Olst. Wat hij vernieuwde op 24 juli 1497. 


Uit dit huwelijk:

 

1.    Margareta van Laer - tr. met Derck van Scherpenseel - zn. van Otto van Scherpenseel [10]

          hieruit: ??? 

 

voetnoot:

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].

 

2.    Agnes van Laer - tr. met Johan van Scherpenseel - zn. van Otto van Scherpenseel [10]

          hieruit: ??? 

 

voetnoot:

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].


3.    Hendrik van Laer   -  volgt V

 

4.    Hermen van Laer - tr. NN van Ossenbroeck [10]

 

voetnoot:

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


V     Hendrik van Laer

           heer van Hoenlo - beschreven bij de landsdagen van 1504 en 1511 te Vollenhove - † voor 31-8-1532 -

           tr. voor 26-8-1503 met Wendelmoet ter Bruggen - † ??? - dr. van Herman ter Bruggen en Swene van Averenck [10]

 

voetnoten:

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].

[-] De Nederlandsche Leeuw 1933 p. 343-344: Hendrik van Laer werd op 26 augustus 1503 na overlijden van zijn vader beleend met Hoenlo bij

          Olst, de Luttekenhof te Gietmen [kerspel Ommen] en vele andere goederen. Werd vernieuwd 31-10-1517 en 12-7-1525.

[-] TRO V p. 183 - op 26 aug. 1503 maakt Henrik van Laer aan Wendelmoijt zijn huisvrouw 25 ggl. per jaar ter lijftucht uit Hoenlo, de Bijnens-

          brinck, den Trijndenkolk en het Lomsholt. 


Uit dit huwelijk:


1.    Johan van Laer   -  volgt VI

 

2.    Henrick van Laer - † zonder nageslacht [10]

 

voetnoot:

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].

 

3.    NN van Laer - tr. 1e met een smits zoon van Hengelo - tr. 2e met Seine Muilert drost van Sallandt

 

voetnoot:

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311]. 

 

4.    Anna van Laer - tr. met Seine Muilert drost van Sallandt - zn. van Geert Muilert en NN de Vos van Steenwijck [10]

         hieruit:

         1] Willempje Mulert - † 3 mei 1604 [grafzerk Martinikerk Groningen] - tr. 1e met Evert Lew - zn. van Joost Lewe en Elisabeth Addinga

 

voetnoten:

[10] Gelders archief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].

[11] Gelders archief - familie van Themen - toegang 0908 inv. 113 nr. 306 - anno 1548 op maandag na bekering van Paulus, hebben Joost ter

          Bruggen, Seino Mulert drost van Sallandt en Johan van Laer toe Honloo vanwege Henrick ter Bruggen als bruidegom ter eenre, en Johan

          van Voorthuijsen, Gerrijt Schimmelpenninck en Cornelis Iseren vanwege juffer Bele oudste dochter van Andries Schimmelpenninck [als

          bruid ter andere], waarin zij hun huwelijk maken. Er werden nog 2 andere dochters van Andries vermeld: Anna en Lamme. 

 

Er zou ook nog een onwettig kind zijn van Hendrick of Wendelmoet [10]:

 

5.    NN - waaruit Catharina die tr. 1520 met Hermen Condewijn [10]

 

voetnoot:

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311]. 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VI    Johan van Laer

           heer van Hoenlo - in ridderschap van Salland 1541 - beleend 7-1-1572 met erf Duere te Olst - bezat goed van Langeveldslo [7] -

           † voor 28-12-1581 -

           tr. 1e ??? met Anna van Isselmuden - werd op 27 okt. 1558 na de dood van haar vader Erenst van Ysselmuyden beleend met goed

           in kerspel Ruinen, hulder Johan van Laer tot Honloe [8] -  † ??? - dr. van Erenst van Ysselmuyden en ??? [8] -

           tr. 2e voor 18-12-1556 met Mechteld van Langen - † na 1601 - dr. van Gerrit van Langen drost van Sallant [9] en Anna van Buckhorst

 

voetnoten:

[7] boek baron van Hovell tot Westerflier: Johan van Laer erfde "van Langeveldslo" van Margriet ter Bruggen [zuster van Wendelmoet ter

          Bruggen] en haar man Dirk van Scherpenzeel.

[11] Gelders archief - familie van Themen - toegang 0908 inv. 113 nr. 306 - anno 1548 op maandag na bekering van Paulus, hebben Joost ter

          Bruggen, Seino Mulert drost van Sallandt en Johan van Laer toe Honloo vanwege Henrick ter Bruggen als bruidegom ter eenre, en Johan van

          Voorthuijsen, Gerrijt Schimmelpenninck en Cornelis Iseren vanwege juffer Bele oudste dochter van Andries Schimmelpenninck [als bruid ter

          andere], waarin zij hun huwelijk maken. Er werden nog 2 andere dochters van Andries vermeld: Anna en Lamme. 

[-] Jann van Laer, onmondig, werd op 31-8-1532, na dood van zijn vader Hinrick van Laer beleend met het goed van Hunloe mit sinen toebehoren

          ende mit sinen tienden, gelegen in kerspel van Olst. Hulder Aernt van Oldenneell. 

[8] HCO - repertorium leenprotocollen [OC1 fol 75] - p. 202 van pdf aldaar.

[9] RHCL Maastricht 01.001 archief van de staten van het overkwartier van Gelder 1404-1794 - inv. 308: Zwolle 17-3-1614 waarin de ridderschap

          en steden van landschap Overijssel verklaren dat de familie van Laer deel uitmaakt van riddermatige oftewel adellijke personen omdat andere

          familie leden op die landdagen werden beschreven en aanwezig waren, op verzoek van Henrick van Laer. Zijn grootvader Johan van Laer ge-

          trouwd met de adellijke Mechtelt van Langen dochter van de drost van Sallant. Zijn vader Gerrit van Laer getrouwd met Elisabeth van Haersolte

          dochter van zaliger Simons van Haersolte. De broer [sic: oom] van Henrick van Laer getrouwd met Berta van Brenen toe Bargel. Bij de verga-

          dering waren als getuigen Gerrit en Wilhelm broers van verzoeker Henrick van Laer. 

 

Uit 1e of 2e huwelijk huwelijk:

 

 1.   Henrick van Laer to Honloe - tr. Bertha van Brienen - dr. van Seine van Brienen en Swaene van Leijden [10]

 

voetnoot:

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311]. 


Uit 2e huwelijk:


2.   Gerrit van Laer to Honlo   -  volgt VIIa

 

3.   Herman van Laer   -  volgt VIIb

 

4.   Baldewijn van Laer to Langeveldslo   -  volgt VIIc

 

5.   NN - tr. Hermen van Keppel - zn. van Dirck van Keppel op Dinxshoff en Agnes van Wullen

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIa    Gerrit van Laer to Honlo

              heer van Hoenlo - in ridderschap van Salland 1566-1586 - † ws. Raalte 1596 -

              tr. 8-10-1566 met Elisabeth van Haersolte [9] - † 1-9-1603 - dr. van Simon van Haersolte en Gerarda van Broechuysen

 

voetnoot:

[9] RHCL Maastricht 01.001 archief van de staten van het overkwartier van Gelder 1404-1794 - inv. 308: Zwolle 17-3-1614 waarin de ridderschap

          en steden van landschap Overijssel verklaren dat de familie van Laer deel uitmaakt van riddermatige oftewel adellijke personen omdat andere

          familie leden op die landdagen werden beschreven en aanwezig waren, op verzoek van Henrick van Laer. Zijn grootvader Johan van Laer ge-

          trouwd met de adellijke Mechtelt van Langen dochter van de drost van Sallant. Zijn vader Gerrit van Laer getrouwd met Elisabeth van Haersolte

          dochter van zaliger Simons van Haersolte. De broer [sic: oom] van Henrick van Laer getrouwd met Berta van Brenen toe Bargel. Bij de verga-

          dering waren als getuigen Gerrit en Wilhelm broers van verzoeker Henrick van Laer. 


Uit dit huwelijk: [volgorde onzeker]

 

1.   Grete van Laer - tr. Antonij van Doorninck - zn. van Antonij van Doorninck en Geertruidt van Broeckhuisen [10]

 

voetnoot

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].  

 

2.   Gerard of Gerrit van Laer   -  volgt VIIIa

 

3.   Willem van Laer   -  volgt VIIIb

 

4.   Johan van Laer   -  volgt VIIIc

 

5.   Berthold van Laer - hij was blijkbaar verloofd met Bertrama van Eyll, hij wilde op zijn doodsbed, dat haar moeder zijn verloofde aan zijn

         broer Henrick te geven, wat ook is gebeurd [10] - † zonder nakomelingen [7]

 

voetnoten:

[7] boek baron van Hovell tot Westerflier: Hendrik van Laer [hieronder] begaf zich tegelijk met zijn broeder

          Berthold naar het overkwartier van Gelderland.

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].

 

6.   Sijmona van Laer - † 1603 aan de pest [10]

 

voetnoot:

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].

 

7.   Wendelmoet van Laer - † 1603 aan de pest [10]

 

voetnoot:

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].

 

8.   Geertruit van Laer - † 1603 aan de pest [10]

 

voetnoot:

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].

 

9.   Henrick van Laer   -  volgt VIIId

 

voetnoot:

[6] Bisdom Roermond - officiliaat. Digitaal door GenBronnen - Baarlo dispensaties [foto 2023a tm/ 23j]:

      d. Wilm van Laer < broers > d. Henrick van Laer

      d. Gerart van Laer < neven > d. Jan van Laer

      d. Gerart van Laer < achterkleinzonen > d. Fredrich van Laer getrouwd eertijds Anna Margarita van Olymart aldus 1685 verklaard door

          en ondertekend: "Judet van Laer vrou tot den Vellaer" en "Magrieta Aleyda van Laer to Langenlsloo ende Hachmule et Bentick".

 

10.   Derck van Laer - † 1603 aan de pest [10]

 

voetnoot:

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311]. 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIb     Herman van Laer

              † 1613 [7] -

              tr. met Alijtt de Bruins [10] - dr. van Johan de Bruins en Mechtelt van Bulderen [10]

 

voetnoot:

[7] boek baron van Hovell tot Westerflier.


Uit dit huwelijk:

 

1.   Joanna van Laer - tr. Bartholomeus van Egmond [8] [10]

          hieruit:

          1] Egbert van Egmont [8] 

 

voetnoten: 

[8] HCO - repertorium leenprotocollen [OE fol 450v] - p. 665 van pdf aldaar.

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].

 

2.    Mechtelt van Laer - tr. Johan van Winssem - zn. van Berent van Winssem en Margareta van Twickello [10]

          hieruit: ??? 

 

voetnoot:

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].  

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIc     Baldewijn van Laer to Langeveldslo

              † 1599 [7] -

              tr. Deventer 1593 [10] met Geertruit van Itersum [7] [10] - dr. van Wolter van Itersum en Lutgera van Steenwijck [10]

 

voetnoten:

[7] boek baron van Hovell tot Westerflier.

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].  

 

Uit dit huwelijk:

 

1.   Johan van Laer   -  volgt VIIIe

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIa    Gerard of Gerrit van Laer

              geb. ??? - † Arcen 15 jan. 1624 -

              tr. 17-1-1613 ws. Arcen met Elisabeth van der Boye [7] - dr. van Arnold van der Boyen Boudewijnsz. en Alijt Bootz 

 

voetnoten:

[7] boek baron van Hovell tot Westerflier.

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].  


Uit dit huwelijk: geen kinderen [10] 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIb     Willem ook Wilm van Laer en Verborch [7]

               geb. ws. Olst - in ridderschap van Overijssel [7] - † voor 4-1-1630 [8] -

               tr. Deventer [voor het gericht] 24 april 1608 met Margareta van Averenck [getuigen: Gerdt Otterbeck van Volenho, Nefken

               Everse Evert Jansens dochter, Henderick van Hove, Jan Ottens van Deth en Jenniken Lambertse Lambert Jansens] - geb.

               ??? - † ca. 1618 - dr. van Derck van Averenck en Sophia Berrentsen [10]

 

voetnoten:

[7] boek baron van Hovell tot Westerflier.

[8] HCO - repertorium leenprotocollen [OD3 fol 2v] - p. 922 van pdf aldaar: "Hett erve ende genoempt hett Laer, so ende als datt mett allen

          sijnen olden ende nijen toebehoir, recht ende gerechticheijt in den kerspel van Ommen ende bourschap Gietman gelegen is ende by

          wylen Willem van Laer onder de manschappen des huijses Honloe subalterne to Ihene is geholden". 1630 jan 4: Helmich Doornick, heer

          in Vosmeer, kapitein, met lediger hand, aangezien zijn achterleenheer Gerrijt van Laer onmondig was en zelf na de dood van zijn vader

          Willem van Laer nog niet door middel van een hulder was beleend".

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].  


Uit dit huwelijk:


1.    Elisabeth van Laer - tr. Rutger van Haersolte - zn. van Volcker van Haersolte en Fenne Ulgers - rentmeester van Lingen en dijkgraaf

           van Salland [10]

           hieruit: ??? 

 

voetnoot:

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].

 

2.    Judith van Laer - tr. Willem van Haerst - zn. van Johan van Haerst en Gerarda van Heuckelum [10]

           hieruit: ??? 

 

voetnoot:

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].

 

3.    Gerart of Gerrit van Laer   -  volgt IXa

 

voetnoot:

[6] Bisdom Roermond - officiliaat. Digitaal door GenBronnen - Baarlo dispensaties [foto 2023a tm/ 23j]:

      d. Wilm van Laer < broers > d. Henrick van Laer

      d. Gerart van Laer < neven > d. Jan van Laer

      d. Gerart van Laer < achterkleinzonen > d. Fredrich van Laer getrouwd eertijds Anna Margarita van Olymart aldus 1685 verklaard door

          en ondertekend: "Judet van Laer vrou tot den Vellaer" en "Magrieta Aleyda van Laer to Langenlsloo ende Hachmule et Bentick".

 

4.    Johan van Laer   -  volgt IXb

 

5.    Lambert van Laer tot Vendrich   -  volgt IXc

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

VIIIc    Johan van Laer d'Olde tot Effinck en Elst of Elsen [7]

              geb. ??? - werd door aankoop eigenaar van Elst of Elsen [7] - drost van Haaksbergen [7] - in ridderschap van Overijssel [7] -

              † Deventer [grote of Lebuinuskerk] 3-11-1633 [7] -

              tr. met Anna van Munster to Dalen [7] - dr. van ???

 

voetnoot:

[7] boek baron van Hovell tot Westerflier.

[-] wapen van Laer, vergezeld van 4 kwartieren: Laer - Langen - Haerst - Broeckhuysen en beneden eveneens 4 kwartieren: Ter Bruggen -

          Buckhorst - Ten Water - Speulde [NAB 1948 blz. 229] 


Uit dit huwelijk: blijkbaar geen kinderen


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIId     Henrick van Laer

               geb. ws. Olst - heer van Baarlo - in ridderschap van overkwartier 1614 - † Baarlo 22 febr. 1636 -

               tr. 1e ??? [huw. voorw. 1609] met Anna Bertrama van Eijll - geb. ??? - vrouwe van Baarlo - † Baarlo 26 febr. 1626 - dr. van Sibert van

               Eijll to Baerl en Ermgart vanden Bijlandt erfdochter [10] -

               relatie met Christina van Bylandt - geb. ??? - † 1673 - dr. van Adriaan van Bylandt heer van Holtheide en Maria van Voss tot Schwarzenberg

 

voetnoten:

[-] RHCL Maastricht -  toegang 01.004 hof van Gelder - inv. nr. 1055 folio 51 verso - 52 verso: akte van belening 26 juni 1613 voor Hendrik van Laer

          namens zijn vrouw Bertram van Eyll met de borcht en huis te Baarlo, na overlijden van haar vader Sybert van Eyll.

[9] RHCL Maastricht 01.001 archief van de staten van het overkwartier van Gelder 1404-1794 - inv. 308: Zwolle 17-3-1614 waarin de ridderschap

          en steden van landschap Overijssel verklaren dat de familie van Laer deel uitmaakt van riddermatige oftewel adellijke personen omdat andere

          familie leden op die landdagen werden beschreven en aanwezig waren, op verzoek van Henrick van Laer. Zijn grootvader Johan van Laer ge-

          trouwd met de adellijke Mechtelt van Langen dochter van de drost van Sallant. Zijn vader Gerrit van Laer getrouwd met Elisabeth van Haersolte

          dochter van zaliger Simons van Haersolte. De broer [sic: oom] van Henrick van Laer getrouwd met Berta van Brenen toe Bargel. Bij de verga-

          dering waren als getuigen Gerrit en Wilhelm broers van verzoeker Henrick van Laer. 

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].  


Uit 1e huwelijk:


1.    Elisabetha van Laer - geb. ??? - † Aldeneik [B] dec. 1647 - tr. Baarlo 20 juni 1636 [get. Antonio Wernerio en Joannes a Laer] met Johan van

           Pollart - geb. ??? - † Aldeneik 4 dec. 1678 - zn. van Andreas a Pollart en ??? - tr. 2e met Anna Ingenhaeff - hij tr. 3e 1651 met Catharina

           Clara van Spee weduwe van Antonius Olimart 

           hieruit:

           1] Johanna Bertranda van Pollart - geb. ??? - ging 1656 in het klooster te Houthem St. Gerlach

           2] Lambert van Pollart - geb. Aldeneik [B] 1638 - † Baarlo 4 sept. 1674 - tr. Baarlo 31 jan. 1671 met Johanna Adelheid van Hardebrath

           3] Andries van Pollart - geb. Aldeneik [B] 1640

           4] Anna Sophia van Pollart - geb. Aldeneik [B] 1641

           5] Engelberta van Pollart - ged. Baarlo 7 mei 1643 [get. Thomae Teinen pastoris in Heithusen et Maria ab Einholt cognomento à Laër

                nomine Agnetis à Pollart Albatis ex Hodunck] - ging 1656 in het klooster Mariagaard te Roermond - † na 1656

           6] Hendrik Hieronimus van Pollart - ged. Aldeneik [B] 29 nov. 1643 - tr. Haelen 26 jan. 1684 met Anna Postulina


2.    Sophia Maria a Laer - geb. ??? - † ??? - tr. Baarlo 17 mrt. 1635 [get. Johannes a Pollart en Johanna a Laer] met Dirk ook Theodorus van Pollart

           hieruit:

           1] Gerard Bertram van Pollart - geb. ??? - tr. met Maria Agnes van Lom


3.    Johan van Laer   -  volgt IXd

 

voetnoot:

[6] Bisdom Roermond - officiliaat. Digitaal door GenBronnen - Baarlo dispensaties [foto 2023a tm/ 23j]:

      d. Wilm van Laer < broers > d. Henrick van Laer

      d. Gerart van Laer < neven > d. Jan van Laer

      d. Gerart van Laer < achterkleinzonen > d. Fredrich van Laer getrouwd eertijds Anna Margarita van Olymart aldus 1685 verklaard door

          en ondertekend: "Judet van Laer vrou tot den Vellaer" en "Magrieta Aleyda van Laer to Langenlsloo ende Hachmule et Bentick".

 

4.    Gerrijt van Laer - niet getrouwd - werd doodgeschoten door een "statische partije" [10]

 

voetnoot:

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].

 

5.    Anna van Laer - tr. met van Erp genaamd Warenberg [10]

 

voetnoot:

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].

 

6.    Maria van Laer - tr. met Johan van Lantskroon [10]

 

voetnoot:

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].  


Uit relatie:


7.    Joannes Bertramus van Laer   -  volgt IXe

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIe    Johan van Laer tot Langeveldslo ook Lamsloo [10]

              geb. 1595 [10] - in ridderschap van Overijssel -

              tr. met Machteld Martens [7] - † 9-5-1642? [10] - dr. van Gerrijt Merthens toe Borgel en Anum en Seijna van Brienen [10]

 

voetnoten:

[7] boek baron van Hovell tot Westerflier.

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].  


Uit dit huwelijk: 

 

1.    Boldewijn van Laer tot Langeveldslo   -  volgt IXf

 

2.    Wolter van Laer - kanunnik te Oldenzeel [10] - † 1677 [7]

 

voetnoten:

[7] boek baron van Hovell tot Westerflier.

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].   

 

3.    Johan van Laer tot Langeveldslo, later tot Wengevelde   -  volgt IXg

 

4.    Seijna van Laer - geb. mei 1640 [10] - tr. 1668? [10] met Jan Gerart Vriese - zn. van Rodolph Vriese en Adriana van Doerne [10]

          hieruit: ??? 

 

voetnoot:

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].

 

5.    Joanna Gerardina van Laer - geestelijke te Almelo [10]

 

voetnoot:

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXa      Gerart of Gerrit van Laer to Honlo

              geb. ??? - beleend met Hoenlo 24-9-1636 [7] - verkreeg bij huwelijk de havezathe de Gelder [7] - † voor 1666 ws. 26-1-1664 -

              tr. ??? met Seijne van der Beeck [5] - dr. van Herman van der Beecke [8] op den Gelder [10] en Geertruit van Ittersum [10]

 

voetnoten:

[5] De Maasgouw 1987 p. 119.

[7] boek baron van Hovell tot Westerflier.

[8] HCO - repertorium leenprotocollen [OE fol 14] - p. 1026 van pdf aldaar.

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311]. 


Uit dit huwelijk:


1.    Willem Johan van Laer - † 15-11-1645 "aan de begavinge" [10]

 

voetnoot:

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].  

 

2.    Gerart van Laer tot Honlo   -  volgt Xa

 

voetnoot:

[6] Bisdom Roermond - officiliaat. Digitaal door GenBronnen - Baarlo dispensaties [foto 2023a tm/ 23j]:

      d. Wilm van Laer < broers > d. Henrick van Laer

      d. Gerart van Laer < neven > d. Jan van Laer

      d. Gerart van Laer < achterkleinzonen > d. Fredrich van Laer getrouwd eertijds Anna Margarita van Olymart aldus 1685 verklaard door

          en ondertekend: "Judet van Laer vrou tot den Vellaer" en "Magrieta Aleyda van Laer to Langenlsloo ende Hachmule et Bentick".

 

3.   Seyne Elisabeth van Laer - zij kreeg bij verdeling 14-8-1666 de havezathe de Gelder [7] - tr. met Herman Johan Grubbe tot Menniges-

         have [7] - zn. van Hermen Goossen Grubbe en Sophia van Besten [10]

         hieruit: ??? 

 

voetnoten:

[7] boek baron van Hovell tot Westerflier.

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].  

 

3.   Margriet of Margarete van Laer - zij kreeg bij verdeling 14-8-1666 het Glinthuis [7] - tr. met Hans Frederik Walter [7]

          hieruit: ??? 

 

voetnoot:

[7] boek baron van Hovell tot Westerflier.

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXb     Johan van Laer          

              kocht op 16-3-1644 het goed "tot de Hachmeule" voor f 18500 van Jan van Welevelt [7] - daardoor verschreven bij de landsdag -

              was in ridderschap van Overijssel [7] - † 11 mei 1644 aan de kinderpokken [10] -

              tr. 17-5-1642? [10] Christina van Hemerden [7] - dr. van Gisbert van Hemerden - heer tot Nederslingerlant en burgemeester van

              Deventer - en Aeltien Scherff [10]

 

voetnoten:

[7] boek baron van Hovell tot Westerflier.

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311]. 

 

Uit dit huwelijk: 1 dochter


1.    Aleijda Margareta van Laer tot Hachmeule - geb. 18 dec. 1643 [10] - werd in 1662 samen met haar man beleend met Hachmule [7] -

           zij maakt in 1685 verwantschap verklaring [6] - zij tr. 1e 1658 [10] met Boldewijn van Laer tot Langeveldslo - zn. van Johan van

           Laer to Langevelslo en Machtelt Marthens - in ridderschap van Overijssel - † 21-8-1679 [7] - zij tr. 2e met Willem Bentinck -

           zij kocht in 1689 met haar man Bentinck van de erfgenamen van haar eerste man Langeveldslo [7]

           hieruit: ??? 

 

voetnoten:

[6] Bisdom Roermond - officiliaat. Digitaal door GenBronnen - Baarlo dispensaties [foto 2023a tm/ 23j]:

      d. Wilm van Laer < broers > d. Henrick van Laer

      d. Gerart van Laer < neven > d. Jan van Laer

      d. Gerart van Laer < achterkleinzonen > d. Fredrich van Laer getrouwd eertijds Anna Margarita van Olymart aldus 1685 verklaard door

          en ondertekend: "Judet van Laer vrou tot den Vellaer" en "Magrieta Aleyda van Laer to Langenlsloo ende Hachmule et Bentick".

[7] boek baron van Hovell tot Westerflier.

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311]. 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXc     Lambert van Laer tot Vendrich [10]

             verkocht in 1648 goed Vendrich - in ridderschap van Overijssel - overl. 8-8-1664? [10] -

             tr. 1-8-1652 met met Swene Martens [7] - dr. van Gerrijt Martens en Seijna van Brienen [10]

 

voetnoten:

[7] boek baron van Hovell tot Westerflier.

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].

 

Uit dit huwelijk: geen kinderen [10]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXd     Johan van Laer tot Baerlo

              geb. ??? - eigenaar van huis Baerlo - overl. ??? -

              tr. ??? [niet in Baarlo] met Catharina of Maria van Eyndholts - geb. ??? - † Baarlo 1651 - dr. van ???

 

voetnoot:

[6] Bisdom Roermond - officiliaat. Digitaal door GenBronnen - Baarlo dispensaties [foto 2023a tm/ 23j]:

      d. Wilm van Laer < broers > d. Henrick van Laer

      d. Gerart van Laer < neven > d. Jan van Laer

      d. Gerart van Laer < achterkleinzonen > d. Fredrich van Laer getrouwd eertijds Anna Margarita van Olymart aldus 1685 verklaard door

          en ondertekend: "Judet van Laer vrou tot den Vellaer" en "Magrieta Aleyda van Laer to Langenlsloo ende Hachmule et Bentick".


Uit dit huwelijk:


1.    Frederick Bertram van Laer  -  volgt Xb


2.    Margaretha [Adriana] van Laer - ged. Baarlo 27 april 1637 [get. Adrianus a Bilant en Catharina ab Einholt] - † Melick 28 okt. 1682 -

           tr. 1e Baarlo 25 nov. 1665 [get. Fredrico van Laer en Zevero Engels] met Joannes Holloni ook van Hollonien tot Neden [= Tonedenhof

           te Melick] - geb. ??? - † Melick 29 febr. 1680 - zn. ??? - tr. 2e Melick 10 juli 1681 met Johan Natalis Bitot - geb. ??? - † ??? - zn. ???

           hieruit:

           1] Johan Arnold Holloni - ged. Melick 30 sept. 1668

           2] Anna Catharina Holloni - geb. ca. 1670 - † Blerick 20 nov. 1706 - tr. Melick 1 febr. 1693 met Willem Adolphus van Haeren - ged.

                Blerick 17 aug. 1664 - † Blerick 11 mrt. 1711 - zn. van Joannes Wilhelmus van Haeren en Joanna Cornelia Schenk van Nydeggen

           3] Maria Elisabeth Holloni - geb. ??? - ging 1684 in penititen klooster te Heinsberg

           4] Boudewijn Bertram Holloni - geb. ??? - † Landau 1704 tijdens belegering aldaar - tr. Melick 24 mei 1699 met Maria Clara van Spee -

                ged. Venlo 13 mrt. 1674

           5] Anna Margaretha Holloni - geb. ??? - tr. waar ??? 10 febr. 1698 met Philip Ognatius Matheus Bitot - geb. ??? - † Melick 1719 - zn. van ???

           6] Johan Willem Holloni - geb. ???

           7] Johan Gerard Holloni - ged. Melick 21 jan. 1680


3.    Gerardus Wilhelmus van Laer - ged. Baarlo 6 dec. 1638 [get. Philippus a Wissenkirchen en Elisabeth van Einholt]


4.    Henricus Godefridus van Laer - ged. Baarlo 15 apr. 1640 [get. Joannes ab Hardenradt en Johanna ab Inggenhaven cognomento Hardenradt]


5.    Christianus van Laer - ged. Baarlo jan. 1642 [get. Severus Ingels en Anna NN nomine nobiliu[m] Jo[ann]is a Lanskroon en Anna a Ruffardt,

           cognome[n]to Einholtz]


6.    Clara van Laer - ged. Baarlo 13 aug. 1647 [get. Joannes Stijns [van Roermond] nomine Joannis Galen opte Overhagen tot Cuick en Margarita

           Schmitz nomine Josina Preut de Kaldenhuisen uxoris Alberti de Voort [van Roermond]]  


7.    Joanna Bertrama van Laer - ged. Baarlo 21 febr. 1650 [get. Theodorus a Neomagio nomine Arnoldi a Wienhorst en Cornelia Linden nomine

            Anna ingen Haaff cognomento Pollart]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXe     Joannes Bertramus van Laer

              ged. Baarlo 6 mrt. 1632 [get. Paulus vangen Haeff] [onechtelijk, op 5 mei 1632 wettelijk door pauselijk dispensatie] - eigenaar van huis

              Baerlo - heer van Blerick 1677 - begr. Blerick 15 mei 1702 -

              tr. 1e Venlo 3 mrt. 1662 [get. Wilhelmus van Dijken, Petrus Quirini en anderen] met Alexandrina van Hasselholt genaamd Stockhem -

              geb. ca. 1639 - † ca. 1677 - dr. van Judocus van Hasselholt genaamd Stockhem en Gisberta Magdalena van Ewick -

              tr. 2e ??? met Anna Maria Schutmaete - echtsch. 1684 - dr. van ???


Uit 1e huwelijk:


1.    Otto Henricus van Laer  -  volgt Xc


2.    Joannes Adrianus van Laer - ged. Venlo 28 sept. 1664 [get. ???]


3.    Theodorus Edmundus van Laer - ged. Blerick 22 nov. 1665 [get. Leonardus Bytzen nomine Theodori van Pollart ab Exten en Joanna ab

           Negenhoven]


4.    Joannes Franciscus van Laer - ged. Blerick 25 juli 1667 [get. Leonardus Bitzen nomine Francisci a Stockheijm en Aleidis Bitzen nomine

           Maria van Bronkhorst]


5.    Fredericus Ernestus van Laer - ged. Blerick 15 oct. 1668 [get. Franciscus Reiners nomine Frederici Ernesti Eijck en Ursula Bitzen nomine

           Christina Bilant]


6.    Maria Sophia van Laer - ged. Venlo 13 oct. 1669 [get. ???]


7.    Catharina Magdalena van Laer - ged. Venlo 14 apr. 1671 [get. ???]


8.    Wilhelmus Ferdinandus van Laer - ged. Venlo 15 aug. 1672 [get. Theodorus Lenaerts pro Johannes van Hollonien en Lucia Henrics pro

           Christina Bilant]


9.    Christina van Laer - ged. Venlo 10 febr. 1674 [get. Henricus baro van Wassenaer ord. Teutonici eius nomine Jacobus Buegels en Ger-

           trudis Beugels]


10.  Anna Margaretha van Laer - ged. Venlo 26 apr. 1675 [get. Arnoldus Rolmannus de Bijlandt per Arnoldum Segerum Schinck de Nideken en

           Maria Sibilla de Meernich gheboorne van Stockkum uxor d. colonelle Meernich]


11.  Joanna Catharina van Laer - ged. Blerick 23 dec. 1676 [get. Joannes Soenen in nomine Godefridi van den Hasseltholt genamt Stocheijm

           dominus in Blerijck en Joanna Chatharina van Schenck geborene Wect in Sevenum] 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXf     Boldewijn van Laer tot Langeveldslo

             geb. ??? - † 21-8-1679 [7] - in ridderschap van Overijssel - werd in 1662 met zijn vrouw beleend met Hachmeule [7] -

             tr. met Margareta Aleijda van Laer tot Hochmeule - dr. van Jan van Laer to Hachmolle en Christina van Hemert -

             zij tr. 2e met Willem Bentinck - maakt in 1685 verwantschap verklaring [6]

 

voetnoten:

[6] Bisdom Roermond - officiliaat. Digitaal door GenBronnen - Baarlo dispensaties [foto 2023a tm/ 23j]:

      d. Wilm van Laer < broers > d. Henrick van Laer

      d. Gerart van Laer < neven > d. Jan van Laer

      d. Gerart van Laer < achterkleinzonen > d. Fredrich van Laer getrouwd eertijds Anna Margarita van Olymart aldus 1685 verklaard door

          en ondertekend: "Judet van Laer vrou tot den Vellaer" en "Magrieta Aleyda van Laer to Langenlsloo ende Hachmule et Bentick".

[7] boek baron van Hovell tot Westerflier.


Uit deze huwelijken: ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXg     Johan van Laer tot Langeveldslo later tot Wengevelde

              kocht in 1675 Wengevelde - richter van Wije [10] -

              tr. 1677 met Johanna Maria van Eenschate [7] - dr. van Winolt van Eenschaete en Louise van Lamsweert [10]

 

voetnoten:

[7] boek baron van Hovell tot Westerflier.

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311].

 

 

Uit dit huwelijk: 2 dochters

 

1.    Machteld Elisabeth van Laer - † 25-11-1759 [7] - tr. met Rutger Tulleken [7]

           hieruit: ??? 

 

2.    Geertruid Louisa Christina van Laer - geb. 1675 [10] - † 5-4-1769 [7] - tr. 1703 met Timon Sloet van Borgbeuningen, weduwnaar

           van Sophie van Hoevell [7]

           hieruit: ???

 

voetnoten:

[7] boek baron van Hovell tot Westerflier.

[10] Geldersarchief - 6E genealogieen van verschillende geslachten 1 deel i - 0908 familie van Rhemen handschriften [295-311]. 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xa      Gerart ook Gerardus [Hermanus] van Laer

              geb. ??? - kreeg bij verdeling van 14-8-1666 Hoenlo [7] - heer de Honlo - † Ohe en Laak [op huis Ohe alias Genohe] 30 april 1710 -

              tr. [met dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap] [6] Baarlo 12 febr. 1686 [get. heer Byrens en heer Baldaticus Hollonis]

              met Anna Margaretha de Olimart - ged. Montfort 10 mrt. 1641 [get. Nicolaes Maen, griffier van de Gelderse kanselarij te Roermond,

              en Anna van Baerlo genaamd Hafften] - † Ohe en Laak [in huis Genohe] 16 nov. 1707 - dr. van Antonius de Olimaert militair kapitein

              1633 op kasteel Montfort [4] en Catharina Clara van Spee

 

voetnoten:

[6] Bisdom Roermond - officiliaat. Digitaal door GenBronnen - Baarlo dispensaties [foto 2023a tm/ 23j]:

      d. Wilm van Laer < broers > d. Henrick van Laer

      d. Gerart van Laer < neven > d. Jan van Laer

      d. Gerart van Laer < achterkleinzonen > d. Fredrich van Laer getrouwd eertijds Anna Margarita van Olymart aldus 1685 verklaard door

          en ondertekend: "Judet van Laer vrou tot den Vellaer" en "Magrieta Aleyda van Laer to Langenlsloo ende Hachmule et Bentick".

[-] De Maasgouw 1987 p. 119: Echtpaar Gerard van Laer en Anna Margaretha de Olimaert verkochten op 22 april 1690 aan kanunnik

          Bierens het kasteel en halve heerlijkheid Baarlo. Die deze doorverkocht aan zijn neef Johan Baptista Joseph Bierens. Echtpaar van Laer-

          de Olimaert gingen dan wonen op huis op de Ohe.

[-] De Maasgouw 1987 p. 119: Op 28 mei 1700 maakte zij hun testament voor schepenen van Stevensweert, en hebben "het huys d'Ohe

          alias Geno" evenals "hunnen hoff Cantelmo" en "den pachthoff tot Rour" die Anna Margaretha kort voor haar overlijden [in 1707] zou

          veranderen, waarbij werd bepaald dat Maria Emanuel van der Velden [zuster van wijlen haar 2e man] weduwe Mouwens alle goederen

          zou erven, die toen aan Johan Harthart had toebehoord incl. huis Genohe.

[-] De Maasgouw 1987 p. 120: Op 14 augustus 1709 maakte "Gerardus Hermanus van Laer van Honloo" enigszins ziek van lichaam een

          nieuw testament, maar kontrakt met weduwe Mouwens bleef geldig.

[7] boek baron van Hovell tot Westerflier.


Uit dit huwelijk: geen kinderen.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xb      Frederick Bertram van Laer

              ged. Baarlo 10 aug. 1636 [get. Albertus comis Montis et Francisca de Ostfris cognomento Einholtz in exilio] - † Baarlo 27 mei 1678 -

              tr. Baarlo 18 april 1662 [get. Johannes Pollaert en Maria Francisca Luarebbe] met Anna Margaretha de Olimart - ged. Montfort 10

              mrt. 1641 [get. Nicolaes Maen, griffier van de Gelderse kanselarij te Roermond, en Anna van Baerlo genaamd Hafften] - † Ohe en

              Laak [in huis Genohe] 16 nov. 1707 - dr. van Antonius de Olimaert militair kapitein 1633 op kasteel Montfort [4] en Catharina Clara

              van Spee -

              zij tr. 2e [met dispensatie vanwege 2e graad verwantschap] Baarlo 26 juli 1679 [get. Henricus Diester en Joannes de Block] met

              haar neef Johan Harthart vande Velden - geb. Stevensweert 27 juni 1638 [get. zwager Antonius Olimaert namens Renerus van der

              Velden en grootmoeder Elisabeth van der Horst] - kapitein in Spaanse dienst - † Baarlo 3 juli 1683 - zn. van Johan van der Velden

              en Elisabeth Olimaert -

              zij tr. 3e [met dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap] [6] Baarlo 12 febr. 1686 [get. heer Byrens en heer Baldaticus Hollonis]

              met Gerardus van Laer - geb. ??? - heer de Honlo - † Ohe en Laak [op huis Ohe alias Genohe] 30 april 1710 - zn. van Gerard van

              Laer en Seyna van der Beeck [5]   

 

voetnoten:

[4] De Maasgouw 1987 p. 110.

[-] De Maasgouw 1987 p. 117: Anna Margaretha Olimaert kreeg bij haar doop in 1641 het goed Cantelmo te Ohé en Laak - dat goed was in

          1633 aangelegd door de Spanjaarden als de meest zuidelijke versterking op het eiland "tussen de Mazen". Het vormde de zuidelijke punt

          van de latere heerlijkheid Ohé en Laak. Het gebied werd voorheen meestal aangeduid als "het Nieuwe Gadt". Haar moeder [Catharina

          Clara van Spee] hield gedurende haar leven het vruchtgebruik ervan.

[-] De Maasgouw 1987 p. 117: Frederick Bertram van Laer en zijn vrouw Anna Margaretha de Olimaert kochten op 29 maart 1673 samen met

          hun zwager Johan van Hollonien tot Neden, de heerlijkheid Baarlo voor 5600 guldens.

[-] De Maasgouw 1987 p. 118: In juli 1673 lenen echtpaar van Laer-de Olimart 1500 pattacons van Jan Baptista Bierens, kanunnik en vice-

          proost van Aken met onderpand de halve heerlijkheid Baarlo.

[-] De Maasgouw 1987 p. 118: Na overlijden van Frederick Bertram van Laer erfde Anna Margaretha de Olimart het kasteel Baarlo en de halve

          heerlijkheid Baarlo, ze werd op 25-8-1678 ermee beleend.

[-] De Maasgouw 1987 p. 119: Anna Margaretha de Olimaert erfde in 1683 na overlijden van haar 2e man, "het huys de Ohe" en vele andere

          goederen te Stevensweert en Ohé en Laak en deel van de hof te Roer onder Roermond, die hij had ge-erfd van zijn ouders, broer en omen.

[5] De Maasgouw 1987 p. 119.

[-] De Maasgouw 1987 p. 119: Echtpaar Gerard van Laer en Anna Margaretha de Olimaert verkochten op 22 april 1690 aan kanunnik Bierens

          het kasteel en halve heerlijkheid Baarlo. Die deze doorverkocht aan zijn  neef Johan Baptista Joseph Bierens. Echtpaar van Laer-de Olimaert

          gingen dan wonen op huis op de Ohe.

[-] De Maasgouw 1987 p. 119: Op 28 mei 1700 maakte zij hun testament voor schepenen van Stevensweert, en hebben "het huys d'Ohe alias

          Geno" evenals "hunnen hoff Cantelmo" en "den pachthoff tot Rour" die Anna Margaretha kort voor haar overlijden [in 1707] zou veranderen,

          waarbij werd bepaald dat Maria Emanuel van der Velden [zuster van wijlen haar 2e man] weduwe Mouwens alle goederen zou erven, die

          toen aan Johan Harthart had toebehoord incl. huis Genohe.

[6] Bisdom Roermond - officiliaat. Digitaal door GenBronnen - Baarlo dispensaties [foto 2023a tm/ 23j]:

      d. Wilm van Laer < broers > d. Henrick van Laer

      d. Gerart van Laer < neven > d. Jan van Laer

      d. Gerart van Laer < achterkleinzonen > d. Fredrich van Laer getrouwd eertijds Anna Margarita van Olymart aldus 1685 verklaard door

          en ondertekend: "Judet van Laer vrou tot den Vellaer" en "Magrieta Aleyda van Laer to Langenlsloo ende Hachmule et Bentick".  

 

Uit dit huwelijk: geen kinderen.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xc      Otto Henricus van Laer

              heer van Blerick - ged. Weert 3 mei 1663 [get. Otto de Bielandt en Gisberta M. van Stockem] - † Dusseldorf [D] sept. 1731 -

              tr. Dusseldorf [D] 26 april 1700 met Maria Catharina Beckers - † na 4-10-1758 - dr. van Augustinus Beckers en NN


Uit dit huwelijk:


1.    Augustinus Henricus van Laer - ged. Blerick 13 nov. 1700 [get. d. Joannes Lamberts loco d. Augustini Beckers receptoris generalis elec-

          toris palatini et domicella Aldegondis Bitzen loco domicellae Mariae Annae Kiespennich] - kanunnik te Dusseldorf - werd op 18 sept. 1731

          na dood van zijn vader beleend met de helft van Blerick - † Dusseldorf [D] 30 sept. 1777


2.    Maria Isabella van Laer - ged. Blerick 26 dec. 1704 [get. Emanuel van Bouxen en Anna Catharina Hollonie voor Godefrida barones van Bijlandt]


3.    Josephus Gerardus Ludovicus van Laer - ged. Dusseldorf [D] 9 sept. 1707 [get. ???]


4.    Joannes Wilhelmus van Laer - ged. Dusseldorf [D] 15 juli 1709 [get. ???]


5.    Antonius Sigismundis Fredericus van Laer  -  volgt XI


6.    Maria Anna Adriana van Laer - ged. Dusseldorf [D] 6 mei 1713 - † na 10-8-1749


7.    Maria Theresia Alexandrina van Laer - ged. Dusseldorf [D] 8 aug. 1715

 

8.    Maria Agnes Louisa van Laer - ged. Dusseldorf st. Lambertuskerk [D] 22 jan. 1718


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XI     Antonius Sigismundis Fredericus Ernestus van Laer

            ged. Dusseldorf [D] 29 juni 1711 [get. ???] - heer van Blerick - in Keurpaltische dienst [7] - † Blerick 25 apr. 1792 -

            tr. Woensel 28 jan. 1742 [get. Carel Florentius de Bock en Maria Anna van Laer] met Maria Henrietta Joanna Beatrix de Jeger - erfdoch-

            ter van Pasbogaard - ged. Brussel notre-dame du Finistereklerk [B] 17 juni 1718 - † Blerick 29 juni 1765 - dr. van Johan Karel de Jeger

            heer van Eckart in Woensel en Susanna Teresia/Maria? de Leeuw

 

voetnoot:

[7] boek baron van Hovell tot Westerflier.


Uit dit huwelijk:


1.    Antonius Carolus Otto van Laer - ged. Thorn 10 juni 1743 [get. ???] - † Thorn 8 juli 1743


2.    Augustinus Franciscus Carolus van Laer  -  volgt XIIa


3.    Joannes Carolus Henricus van Laer - ged. Blerick 25 mei 1746 [get. Jan Karel de Jegers en Alarda Antonia de Jeger] - † Blerick 28 mrt. 1793


4.    Carolus Melchior Joannes Josephus van Laer  -  volgt XIIb


5.    Joannes Carolus Ferdinandus Adrianus van Laer  -  volgt XIIc


6.    Joanna Henrica Maria van Laer - ged. Blerick 25 nov. 1751 [get. Petrus Joannes Maria baron de Leeuw en Henrietta Beatrix van Bock]


7.    Florentius Joseph Maria van Laer - ged. Blerick 6 sept. 1754 [get. Joseph Adrianus Florentius baron van Bock en Maria Timothea Ram

          van Schalkwijk]


8.    Maria Carolina Susanna van Laer - ged. Blerick 1 apr. 1757 [get. secretaris Henricus Weijers namens Karel Emmanuel baron van Bock en

         Anna Stessens namens Maria Catharina barones van Laer] - † Blerick 5 oct. 1813

 

[-] bron: Blerick kerk archief 25 doos 3 omslag 17 afb. 7469 - samenvatting uit het testament van freule Carolina de Laer, waarin zij legateert

          aan de armen van Blerick een stuk grond gelegen aan de weg genaamt dr. Boomer - groot 4 morgen - en tegen het land van het hof van

          Egelbos, als tegenprestatie verlangt zij na haar overlijden, op dag van haar overlijden gebeden en gelezen mis onder het altaar in de kerk van

          Blerik, gedaan tot en met 1825. 


9.    Charlotte Henrica Florentina van Laer - ged. Blerick 4 oct. 1758 [get. kapelaan Joannes Theodorus Philippen namens Augustinus van Laer

          kanunnik in Dusseldorf en Carolina Florentina barones van Bock de Wassenbergh] - † Woensel 4 juli 1825


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIa    Augustinus Franciscus Carolus baron van Laer

             ged. Blerick 20 aug. 1744 [get. secretaris Henricus Wijers namens Augustinus van Laer kanunnik te Dusseldorf en Maria Anna Adriana van

             Laer namens vrouwe Francisca de Leeuw] - † Blerick 7 febr. 1813 -

             tr. 1e ca. 1771 Dusseldorf ??? met Maria Carolina Benedicta Anna Sophia de Holling - ged. kapel haus Stein bij Essen 6 aug. 1744 [D] [get.

             Maria Gertrudis Euphemia von Holling, gravin Carolina von Limborg Styrum en gravin Sophia von Mulheim Broich] - † Dusseldorf [D] 17 mei

             1774 - dr. van Johann Philipp Anton freiherr von Holling en Johanna Josina freiin von Scharffenstein gnt. Pfeil -

             tr. 2e Dusseldorf [D] 22 juni 1775 met Maria Margaretha Sybertz - geb. Dusseldorf st. Lambertuskerk [D] 11 nov. 1752 - † Dusseldorf [D] 18

             mei 1791 - dr. van Joannes Petrus Werner Sybert en Maria Theresia Philippina de Surmont -

             tr. 3e Dusseldorf [D] 5 okt. 1793 met Maria Eleonora Christina van Bühl - geb. Dusseldorf st. Lambertuskerk [D] 15 febr. 1771 - † Blerick 16

             sept. 1850 - dr. van Johannes Casparus Buhl en Anna Margaretha Alfens


Uit 1e huwelijk:


1.    Maria Augusta Johanna Carolina Antonetta Ferdinandina Xaveria van Laer - ged. Dusseldorf [D] 18 jan. 1772 [get. ???] - † na 1850 -

           tr. Dusseldorf [D] 16 okt. 1793 met Lambert Wilhelmus Lohausen - vrederechter te Dülken

           hieruit:

           1] Maria Eleonora Lohausen - ged. Dusseldorf [D] [st. Lambertus kerk] 28 mei 1797

           2] Henriette Charlotta Lohausen - ged. Dusseldorf [D] [st. Lambertus kerk] 10 febr. 1799

           3] Maria Amalia Lohausen - ged. Dusseldorf [D] [st. Lambertus kerk] 11 jan. 1803

           4] Barbara Juliana Lohausen - ged. Dusseldorf [D] [st. Maximilian kerk] 16 febr. 1807

           5] Franz Ferdinand Lohausen - ged. Dusseldorf [D] [st. Lambertus kerk] 28 okt. 1809  


2.    Augustinus Josephus van Laer - ged. Dusseldorf [D] 13 dec. 1772 - † Dusseldorf [D] 17 dec. 1772


3.    Carolus Franciscus van Laer - ged. Dusseldorf [D] 13 dec. 1772 - † Dusseldorf [D] 17 dec. 1772


4.    Henriette Constantia van Laer - ged. Dusseldorf [D] 13 dec. 1772 - † Dusseldorf [D] 26 dec. 1772


5.    Maria Anna van Laer - ged. Dusseldorf [D] 8 april 1774 - † Dusseldorf [D] 1 sept. 1778


Uit 2e huwelijk:


6.    Maria Carolus Aloysius van Laer - ged. Dusseldorf [D] 22 mrt. 1776 - † Dusseldorf [D] 22 dec. 1777


7.    Maria Theresia Philippina Thecla Josepha van Laer - ged. Dusseldorf [D] 23 sept. 1777 - † ??? - tr. Dusseldorf [D] [st. Anna kerk] 30

          jan. 1797 met Carolus Matthias Embach - auditeur militair

          hieruit:

          1] Carolus Mauritius Augustus Embach - ged. Dusseldorf [D] [st. Anna kerk] 25 nov. 1797

          2] Maria Theresia Fernandina Petronella Hubertine Embach - ged. Dusseldorf [D] [st. Anna kerk] 4 mrt. 1799

          3] Augusta Josepha Friderica Hubertina Embach - ged. Dusseldorf [D] [st. Anna kerk] 2 mrt. 1801

          4] Maximilianus Josephus Victor Embach - ged. Dusseldorf [D] [st. Anna kerk] 20 mrt. 1803

          5] Maria Carolina Barbara Hubertina Embach - ged. Dusseldorf [D] [st. Anna kerk] 31 okt. 1805 


8.    Maria Anna van Laer - ged. Dusseldorf [D] 22 april 1780 - † Dusseldorf [D] 18 jan. 1782


Uit 3e huwelijk:


9.    Henrietta Augustina Elisabeth van Laer - geb. Dusseldorf [D] 9 mei 1794 - † Roermond 23 nov. 1874 - tr. Blerick 26 mei 1813 [get. Chris-

          tianus Telen en Petronella Houba] met Paulus Henricus Houba - ged. Blerick 10 dec. 1760 [get. ???] - † Blerick 8 oct. 1833 - zn. van

          Mathias Houba en Maria Catharina Behet

          hieruit:

          1] Maria Christina Augustina Houba - geb. Blerick 18 juni 1813 - † Venlo 19 juni 1892 - tr. Maasbree 3 juni 1835 met Jozef Frans van

               Boom - geb. Venlo - † ??? - zn. van ???

          2] Maria Josephina Houba - geb. Blerick 17 febr. 1815 - † Leuven [B] 28 sept. 1889 - tr. Maasbree 16 nov. 1833 met Carolus Ludovicus

               Ferminus Grondal - geb. Lorient [F] 1812

          3] Hendrina Houba - geb. Blerick 14 apr. 1817 - † Roermond 16 mei 1892 - tr. Roermond 20 okt. 1857 met Johannes Theelen - geb. Neer

          4] Carel Henricus Martinus Houba - geb. Blerick 20 juli 1819 - † Roermond 17 febr. 1893

          5] Hubertina Jacoba Houba - geb. Blerick 27 nov, 1821 - † Roermond 1 febr. 1901 - tr. Hasselt [B] 22 nov. 1855 met Jean Charles Schmitz

          6] Ferdinand Mathijs Willem Houba - geb. Blerick 28 jan. 1824 - † Brussel - tr. Maasbree 7 juli 1850 met Maria Ida Mooren - ged. Swalmen

               27 mrt. 1820 - † Blerick 29 nov. 1860

          7] Louisa Georgia Christina Houba - geb. Blerick 28 mei 1826 - † Borgworm [B] 10 dec. 1902 - tr. Venlo 17 jan. 1854 met Eduardus Fran-

               ciscus Hubertus Meijers - geb. Maastricht? 20 febr. 1829

          8] Joanna Carolina Elisabeth Houba - geb. Blerick 1 okt. 1828 - † Roermond 27 aug. 1905

          9] Christina Eleonora Petronella Houba - geb. Blerick 17 febr. 1831 - † Roermond 14 mrt. 1917


10.  Maria Josepha Francisca Aloysia van Laer - ged. Dusseldorf [D] 9 juni 1796 - † Blerick 22 apr. 1832 - tr. Blerick 10 jan. 1826 [get. Paulus

          Hermanus Titulaer en Ferdinanda Carolina van Laer] met Thomas Gerardus Georgius Gubbels - geb. Venlo 10 jan. 1797 - † Blerick 16

          nov. 1833 - zn. van Gerardus Gubbels en Gertrudis Boermans

          hieruit:

          1] Augustinus Maria Hubertinus Franciscus Gubbels - geb. Blerick 23 okt. 1826 - † Wessem 2 jan. 1873 - tr. Bergen 6 juli 1857 met Sop-

               hia Haefkens - geb. Eckelrade

          2] Maria Henrietta Mathea Gertruda Gubbels - geb. Blerick 2 dec. 1828 - † ??? - tr. Maasbree 31 aug. 1864 met Antonius Waltherus

               Walda - geb. Sprundel

          3] Maria Hubertina Joanna Alouisia Gubbels - geb. Blerick 25 sept. 1830 - † Blerick 10 dec. 1906

          4] Maria Gubbels - geb. Blerick 22 apr. 1832


11.  Maria Carolina Frederica Wilhelmina Ferdinanda van Laer - ged. Blerick 16 sept. 1798 [get. Christianus Telen namens Ferdinandus baron

          de Laer en Maria Carolina barones de Laer] - † Blerick 5 oct. 1798


12.  Maria Fredericus Ludovicus Franciscus Ferdinandus van Laer - ged. Blerick 19 oct. 1799 [get. Christianus Telen namens Franciscus van

         Heister en Maria Carolina van Laer namens Susanna Petronella Eleonora van Spittael] - 1854 gepensioneerd officier in Belgische leger


13.  Maria Carolus Joannes Nepomucenus Adamus Josephus van Laer  -  volgt XIII


14.  Maria Hubertina Augusta Xaveria van Laer - ged. Blerick 27 juni 1805 [get. Christianus Telen namens August Custodis uit Dusseldorf en

          Christina Engels namens Elisabeth Conraetz] - † ??? - tr. Blerick 28 nov. 1823 [get. Franciscus Josephus Smets en Christina Leniers] met

          Carolus Eugenius van Eecke - geb. Bixschote / west Vlaanderen [get. ???] - † Meijel 27 febr. 1835 - zn. van ???

          hieruit:

          1] NN [jongetje] - geb./† Blerick 20 augustus 1824 [levenloos]

          2] Carolina Constantia Augustina van Eecke - geb. Blerick 20 aug. 1825

          3] Augustus Hendrik Xaverius van Eecke - geb. Bergen 8 juni 1827 - † Schinnen 21 okt. 1879 - tr. Broekhuizen 13 mei 1861 met Joanna

               Huberta Boom - geb. Broekhuijsenvorst 26 febr. 1828

          4] Jozef Hubert Frans van Eecke - geb. Blerick 20 jan. 1830

          5] Ferdinanda Hubertina Charlotte Albertina van Eecke - geb. Blerick 30 sept. 1832

          6] Charlotte Christine Hubertine van Eecke - geb. Meijel 10 mrt. 1834


15.  Maria Ferdinanda Francisca Antonia van Laer - ged. Blerick 12 apr. 1808 [get. Christianus Telen namens Ferdinandus van Laer en Chris-

          tina Engels namens Maria Francisca van Hannet geb. van Hölling] - † Blerick 24 juli 1880 - tr. Blerick 19 apr. 1830 [get. Gerardus Nicolaas

          Steegs en Elisabeth Gubbels] met Leonardus Gubbels - geb. Blerick 8 mrt. 1800 - † Blerick 9 dec. 1861 - zn. van Jacobus Gubbels en

          Joanna Maria Geeraerts

          hieruit:

          1] Augustinus Lambertus Joannes Jacobus Gubbels - geb. Blerick 17 sept. 1831


16.  Maria Florentina Charlotta van Laer - ged. Blerick 13 mei 1812 [get. Christianus Telen namens Fredericus Josephus Wilhelmus van Hölling

          en Maria Carolina Susanna van Laer] - † Blerick 14 mrt. 1861 - tr. Blerick 17 oct.1832 burgerlijk [vl8-13] - 23 oct. 1832 kerkelijk [get. Hen-

          ricus Linskens en Augustina Houba] met Joannes Antonius Linskens - geb. Venlo 7 sept. 1808 - † Keulen [D] 24 febr. 1882 [vl17] - zn. van

          Petrus Linskens herbergier 1832 te Venlo [vl8] en Anna Gertrudis Stuffers

          hieruit:

          1] Christina Petronella Charlotta Linskens - geb. Blerick 1 mei 1833 - † Blerick 27 mei 1836

          2] Carolus Antonius Gerlachus Linskens - geb. Blerick 19 okt. 1835 - † Utrecht 15 juni 1904 - tr. Blerick 6 jan. 1865 met Dorothea Huber-

               tina Hillen

          3] Frederik Antonius Carolus Linskens - geb. Blerick 2 juli 1837 - † ??? - tr. Brühl [D] 12 jan. 1876 met Anna Maria Barion

          4] Hendrik Marie Augustinus Linskens - geb. Blerick 27 nov. 1839 - † Blerick 5 aug. 1858voetnoten:

[2] Verzijl had bij 16. Maria Florentina Charlotta van Laer, de verkeerde Linskens geplaatst, namelijk: Joannes Antonius Linskens - geb. Venlo 25

          nov. 1801 - † Blerick 24 febr. 1882 - als zn. van Jan Linskens en Catharina Jacobs. Echter na verkrijging van foto's van huwelijks akte Burge-

          lijke Stand en huwelijks bijlagen, bleek dit onjuist te zijn, verder versterkt door kopie bidprentje.

[4] Jan Antoon Linskens [geb. 1808 - † 1882] was ingeschreven voor Nationale Militie lichting 1827 van gemeente Venlo met lot nummer 66, maar

          werd niet opgeroepen [vl11]. 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIb     Carolus Melchior Joannes Josephus baron de Laer

              ged. Blerick 1 aug. 1747 [get. Karel Melchior van Bock en Josepha de Jeger] - heer van Blerick - † Venlo 2 oct. 1797 -

              tr. Blerick 14 febr. 1785 [get. Antonius Sigismundus Fredericus baron de Laer en Catharina Theresia Ruijs] met Clara Francisca Ferdinanda

              Ruijs - vrouwe van de helft van Blerick - ged. Venlo 9 dec. 1726 - † Venlo 16 jan. 1797 - dr. van Franciscus Gerardus Ruys en Catharina

              Joseph van Aerssen


Uit dit huwelijk: geen kinderen.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIc     Joannes Carolus Ferdinandus Adrianus van Laer

              ged. Blerick 10 oct. 1749 [get. koster Christianus Telen namens Jan Karel baron de Jeger en Maria Adriana van Laer namens Joanna

              Theresia Stessens] - † Huissen [op de Poll] 11 mei 1823 -

              tr. 1e Huissen 8 april 1789 met Wilhelmina Juliana van Spittael - ged. Huissen 11 febr. 1744 - erfdochter van de Poll - † Huissen 22 nov.

              1804 - dr. van Carolus Ludovicus, heer van de Poll en Maria Eleonora von Ziegen - 

              tr. 2e Aerdt 13 juli 1806 met jonkvrouwe Maria Adriana Clara Lucretia Barbara van Hugenpoth tot Aerdt - geb. Aerdt 3 jan. 1784 -

              † Huissen [op de Poll] 4 dec. 1817 - dr. van jonkheer Godefridus Franciscus Antonius Henricus Cornelius heer van Aerdt, Bimmen en

              Hengmeng en Sophia Ludovica Maria Wilhelmina Ferdinanda Bentinck tot Brecklenkamp

 

Uit 1e huwelijk: geen kinderen


Uit 2e huwelijk:

 

1.    NN [een meisje] - geb. Huissen [huize de Poll] 3 juli 1807 - aldaar na heilige doop † 3 juli 1807 [bron: kranten knipsel]


2.    Henrietta Francisca Wilhelmina Maria barones van Laer tot Hoenlo - geb. Huissen [huize de Poll] 6 juni 1808 - † Zutphen 16 okt. 1877 -

          tr. Den Haag 25 juni 1829 met Theodorus Franciscus Ignatius baron van Wijnbergen tot Bussloo - geb. Arnhem 1 dec. 1793 - heer van

          Radelant en Bussloo - † Voorst [huize Bussloo] 24 okt. 1865 - zn. van Henricus Wilhelmus en Theodora Oliviera van Dorth tot Medler

          vrouwe van Bussloo

          hieruit:

          1] Henricus Wilhelmus Carolus Johannes baron van Wijnbergen - geb. Brummen 1 juli 1830 - † Nijmegen 13 dec. 1916

          2] Ferdinandus Maria Alexander Josephus baron van Wijnbergen - geb. Brummen 18 okt. 1834 - † Arnhem 11 jan. 1920

          3] Theodora Maria Josepha Theresia barones van Wijnbergen - geb. Brummen 23 juli 1836 - † Zutphen 2 dec. 1874

          4] Maria Adriana Ernesta Josepha barones van Wijnbergen - geb. Brummen 20 okt. 1839 - † Voorst 17 mei 1858

          5] Constantinus Maria Theodorus Augustinus Christianus baron van Wijnbergen - geb. Brunnen 8 sept. 1842 - † Schaerbeek [B] 17 apr. 1905   


3.    Alexander Josephus Ludovicus baron van Laer van Hoenlo - geb. Huissen [huize de Poll] 21 juni 1810 - erkenning in de adelstand op

          1-10-1832 voor hem en zijn zusters - † Huissen 28 apr. 1875 ongehuwd


         


4.    Carolina Maximiliana Maria Theodora Susanna barones van Laer van Hoenlo - geb. Huissen [huize de Poll] 8 nov. 1811 - † Arnhem 8 oct.

          1864 - tr. Den Haag 21 nov. 1832 met mr. Alexander Fredericus Ernestus Martinus baron van Lamsweerde - ged. Zutphen 17 dec. 1802 -

          jurist dokter Leiden 1826 - † Arnhem 18 mrt. 1864 - zn. van Gerardus Wilhelmus Josephus baron van Lamsweerde en Maria Cornelia

          barones van Dorth tot Medler

          hieruit:

          1] Guilielmus Gerardus Ignatius Josephus baron van Lamsweerde - geb. Voorst 12 sept. 1837 - † Arnhem 15 jan. 1886

          2] Aloysia Maria Cornelia Antoinetta Alexandrina barones van Lamsweerde - geb. Voorst 20 mrt. 1839 - † Arnhem 13 nov. 1907 -

               tr. Arnhem 8 sept. 1864 met jonkheer Francois Jean Rodolphe Tindal - geb. Maastricht 27 nov. 1836 - † Arnhem 15 sept. 1908 -

               zn. van jonkheer Leonard Jean Tindal en Cecilia Phania Bouchelet d'Esplanty

          3] Ernestina Francisca Maria Elisabeth barones van Lamsweerde - geb. Arnhem 28 sept. 1840 - † Arnhem 6 febr. 1915

          4] Augustus Josephus Wilhelmus Adrianus baron van Lamsweerde - geb. Arnhem 20 apr. 1842 - † Arnhem 26 dec. 1843

          5] Clementina Eugenia Charlotta Maria barones van Lamsweerde - geb. Arnhem 23 aug. 1843 - † Arnhem 19 juli 1845

          6] Clotildis Renira Christiana Elisabeth Maria barones van Lamsweerde - geb. Arnhem 6 april 1845 - † Arnhem 13 juli 1845

          7] Clemens Augustus Alexander Carolus Josephus baron van Lamsweerde - geb. Arnhem 24 okt. 1846 - priester in de Societeit Jezus -

               † Oudenbosch 27 sept. 1908

          8] Clotildis Alexandrina Maria Cornelia barones van Lamsweerde - geb. Arnhem 24 mrt. 1848 - zuster van het h. hart - † Arnhem 30 nov. 1913

          9] Augusta Theodora Maria Francisca Xaveria barones van Lamsweerde - geb. Arnhem 26 dec. 1849 - zuster van het h. hart -

               † Cauderan [F bij Bordeaux] 8 sept. 1889

          10] Alphonsus Maria Josephus Ernestus Antonius baron van Lamsweerde - geb. Arnhem 20 apr. 1853 - † Den Haag 6 nov. 1919 -

               tr. Kopenhagen [DK] 9 juli 1891 met Eleonora Christine Herlova Stiernholm - geb. Kopenhagen [DK] 7 febr. 1868 - † Amsterdam 25 nov.

               1955 - dr. van Frederik Christian Stiernholm en Augusta Fredricka von Schoultz  

 

5.    NN [doodgeboren meisje] - geb./† Huissen [huize de Poll] 18 juni 1813

 

6.    Wilhelmus Ernestus Augustus Antonius Franciscus van Laer - geb. Huissen [huize de Poll] 9 aug. 1815 - ged. Huissen 9 aug. 1815 -

          [getuigen: Wilhelm Antoon Francis van Schink en Willemina Ernesta Augusta de Hugenpoth Stockum] - † Melle [B] 13 januari 1827 -

          aangifte door Dominicus Charles van Wymelbeke direkteur van pensionaat aldaar en opvoeder van de overledene, verklarende dat

          overledene was overleden in het huis "op den Cloosterwijk" te Melle [B]   


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIII     Maria Carolus Joannes Nepomucenus Adamus Josephus van Laer

            ged. Blerick 15 juni 1802 [get. Christianus Telen namens r.d. Joannes Nepomucenus Adamus de Fabricius kanunnik te Dusseldorf en

            Maria Carolina Susanna van Laer namens Maria Caronila barones van Riod geboren barones de Bock van Palteren] - † Antwerpen ? -

            tr. Blerick 6 febr. 1827 [get. Fredericus Ludovicus van Laer en Joanna Houba] met Maria Joanna Houba - geb. Blerick 1 febr. 1805 -

            † Antwerpen ? - dr. van Paulus Henricus Houba en Maria Catharina Clemens


Uit dit huwelijk:


1.    Maria Christina Augustina Henrica van Laer - ged. Blerick 1 apr. 1827 [get. Henricus Paulus Houba en Maria Christina Bühl] - † ??? -

          tr. 1e ws. 1852 ? mety Gummaar Verbeeck - † 1 mei 1856 - tr. 2e Antywerpen [B] 27 aug. 1858 met Jan Baptist Driesen - geb. Turn-

          hout [B] 26 nov. 1820 - † ???

          hieruit: ???   


2.    Fredericus Henricus Carolus van Laer  -  volgt XIVa


3.    Jacobus Josephus Augustinus Hubertus van Laer - ged. Blerick 5 oct. 1831 [get. Georgius Gubbels namens Jacobus Renette en Maria

          Josephina Francisca Aloysia van Laer]


4.    Maria Charlotta Josephina van Laer - ged. Blerick 23 apr. 1834 [get. Joannes Joiris en Maria Florentina Charlotta van Laer] - † ??? -

          tr. Antwerpen [B] 30 juli 1857 met Augustus Benedictus Camillus Ludovicus Berlamont - geb. Izegem [B] 15 nov. 1831 - † ??? - zn. van ???

          hieruit: ???  


5.    Antonetta Maria Florentina van Laer - geb. Blerick 10 mei 1836 - ged. Blerick 11 mei 1836 [get. Joannes Antonius Linskens en Anna Maria

          Houba] - † Blerick 25 mei 1837


6.    Josephus Henricus Ferdinandus van Laer  -  volgt XIVb

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVa    Fredericus Henricus Carolus Alexander van Laer

              ged. Blerick 23 juni 1829 [get. Maria Fredericus Ludovicus Franciscus Fernandus van Laer en Henrietta Augustina Elisabeth van Laer] -

              controleur der scheepvaartrechten in Antwerpen [B] - † ??? -

              tr. Antwerpen [B] 12 apr. 1860 met Dorothea Pulinckx - geb. Antwerpen [B] 25 apr. 1825 - † Antwerpen [B] 20 sept. 1876 - dr. van Joannes

              Franciscus Pulinckx en Marie Agnes Lintermans

 

Uit dit huwelijk:


1.    Carolus Maria van Laer  -  volgt XVa

 

2.    Frans Maria Alexander van Laer  -  volgt XVb

 

3.    Joanna Henrica Maria van Laeren - geb. Antwerpen [B] 26 mei 1869 - † ??? - tr. Antwerpen [B] 22 mei 1894 met Antonius Josephus Daes -

          geb. ? 28 nov. 1869 - scheepsmakelaar - † ??? - zn. van ???

          hieruit: ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVb    Josephus Henricus Ferdinandus van Laer

               ged. Blerick 24 mrt. 1838 [get. Josephus Franciscus van Boom en Augustina Elisabeth van Laer namens Maria Catharina Houba] -

               adjunct-commissaris van politie - † ??? -

               tr. Antwerpen [B] 28 mei 1862 met Catharina van Menxel - geb. Hoboken [B] 7 aug. 1836 - † ??? - dr. van ???  

 

Uit dit huwelijk:


1.    Maria Carolina Elisabeth van Laer - geb. Antwerpen [B] 27 febr. 1863

 

2.    Christina Leopoldina van Laer - geb. Antwerpen [B] 25 dec. 1866

 

3.    Alexander Maria Carolus van Laer - geb. Antwerpen [B] 19 sept. 1869

 

4.    Dorothea Constantia Maria van Laer - geb. Antwerpen [B] 30 mrt. 1872

 

5.    Camillus Johannes Henricus van Laer - geb. Antwerpen [B] 28 juli 1873 - † Antwerpen [B] 24 nov. 1877

 

6.    Josephina Maria van Laer - geb. Antwerpen [B] 23 febr. 1876 - † Antwerpen [B] 3 nov. 1877

 

7.    Maria Petronella van Laer - geb. Antwerpen [B] 11 apr. 1878

 

8.    Livinus Julianus van Laer  -  volgt XVc

 

9.    Albertina Benedicta van Laer - geb. Antwerpen 21 okt. 1881  

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVa     Carolus Maria van Laer

               geb. Antwerpen [B] 8 juni 1861 - † ??? -

               tr. Antwerpen [B] 11 juni 1895 met Elisa Josephina Constantia Janssens - geb. Antwerpen [B] 16 nov. 1871 - † ??? - dr. van Joannes

               Franciscus Janssens en Maria Constantia Josephina Bogaerts

 

Uit dit huwelijk:


1.    Alexander Constantinus Carolus van Laer - geb. Antwerpen [B] 4 juni 1896

 

2.    Joanna Victoria Elisa van Laer - geb. Antwerpen [B] 15 juni 1897

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVb     Frans Maria Alexander van Laer  

               geb. Antwerpen [B] 26 aug. 1862 - goudsmid - † ??? -

               tr. Antwerpen [B] 24 sept. 1889 met Maria Ludovica Josepha Janssens - geb. Antwerpen [B] 31 dec. 1865 -

               † Antwerpen [B] 16 aug. 1924 - dr. van Joannes Franciscus Janssens en Maria Constantia Josephina Bogaerts

 

Uit dit huwelijk:


1.    Constancia Alexandrina Ludovica van Laer - geb. Antwerpen [B] 4 mrt. 1891

 

2.    Victor Jan Frans van Laer  -  volgt XVI

 

3.    Carolus Lodewijk Franciscus van Laer - geb. Antwerpen [B] 22 dec. 1893

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVc     Livinus Julianus van Laer  

               geb. Antwerpen [B] 25 apr. 1879 - † ??? -

               tr. Antwerpen [B] 9 juni 1903 met Maria Cornelia Wouters - geb. Borgerhout [B] 18 okt. 1881 - † ??? - dr. van ???

 

Uit dit huwelijk: ??? 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVI      Victor Jan Frans van Laer

               geb. Antwerpen [B] 8 aug. 1892 - officier in het Belgische leger - nam deel aan WOI op bekende plaatsen en kreeg vele onderscheidingen:

               overwinnings medaille, 1914-1918 medaille, oorlogskruis met palm, ridder in orde "de la Couronne" - † Berchem [B] 16 mei 1927 -

               tr. Antwerpen [B] 17 mei 1920 met Liane Ida Marie Jolyt - geb. Oostende [B] 21 jan. 1902 - † ??? - dr. van Gustavus Bernardus Emilius

               Jolyt en Ida Malvina Straus

 

Uit dit huwelijk:

 

1) Pierre van Laer - geb. Antwerpen 9 dec. 1926


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

Dank aan:

Jos Dirks

Willem Van Laar - Antwerpen [B]


aanvullingen welkom.