GenBronnen

maas

Baarlo huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Maaseik.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Kessel.

1801-1823 bisdom Aken, dekenaat Horst.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Baarlo - 4 januari 1680 - brief van Joannes Coulen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Gisbertus Engels en Catharina ingen Noodt parochianen van Baarlo.

RHCL Maastricht (1-1680-1 - foto 138)

 

Baarlo - 20 juli 1682 - brief en schema van Joannes Coulen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannis Lemmen zoon van Judith Spee, Judith dochter van Berta Vaessen, Berta Vaessen ook genaamd Spee is dochter van Servatius Smets; en

- Annae vande Koesdonck dochter van Berta vander Kijen, Berta dochter van Catharina Vaessen, Catharina Vaessen ook genaamd vander Kijen

                                 is dochter van Servatius Smets.

RHCL Maastricht (1-1682-47 - foto 139a+b)

 

Honlo/Baarlo/Roermond/Amsterdam - 24 november 1685, 23, 26 en 28 januari 1686 - brief van Franciscus Ghyselbrecht secretaris uit Honlo aan pastoor

van Baarlo, dan een brief en schema van Joannes Coulen, pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap, dan een

brief uit Honlo van Franciscus Ghyselbrecht "secretatis Jesu" aan "baronesse d'Olimart douariere van de Velde dame de Barlo etc", dan een brief van de

secretaris van de bisschop aan Gerard a Laer heer in Honloo en dan tenslotte een uit Amsterdam van Philewensinck pastoor van Amstel, in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus de Laer, heer de Honlo, zoon van Gerart van Laer, Gerart zoon van Wilm van Laer; en

- Anna Margarita de Olymart, vrouwe de Baerlo, getrouwd eertijds met Fredrick van Laer, Fredrick zoon van Jan van Laer, Jan zoon van Henrick van Laer.

Wilm van Laer en Henrick van Laer zijn broers. Zie genealogie van Laer.

RHCL Maastricht (2-1685-25 - foto 2023a t/m j)

 

Venlo - 28 april 1689 - brief van fr. Steph. van der Stegen pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Guilielmus Carolus Marchand uit Namen (B) en

Maria Kessel natuurlijke dochter van de heer Kessel ook Roffaert ex Baerlo.

De bruidegom is 3 jaar geleden uit Namen (B) gekomen, na 5 jaar in andere streken te zijn geweest [Italie, Frankrijk, Brabant] en ook de bruid was lange

tijd in Holland. Nu was de bruidegom bediende van Maria en zelfs van haar vader. Daarbij heeft hij Maria zwanger gemaakt en hebben ze Baarlo verlaten

om zich te vestigen en te trouwen in Venlo of Roermond, na verkregen toestemming van haar vader.

Ze trouwen rk Venlo op 1 mei 1689.

RHCL Maastricht (2-1689-4 - foto 844a+b+c+d+TV)

 

Venlo - 13 april 1690 - brief van Benedictus van der Engelen kapelaan in Venlo vanwege afwezigheid pastoor als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Gulielmus Wijmans weduwnaar "Venlonensis" en

Anna Linskens ex "Baelre" maar tijdje inwoner van Venlo.

RHCL Maastricht (3-1690-60 - foto 862)

 

Baarlo - 17 mei 1704 - brief van Joannes Coulen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Bongaerts en Wendelina Verbocket.

RHCL Maastricht (4-1704-91 - foto 142a+b+c)

 

Baarlo - 4 juni 1704 - brief van Joannes Coulen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedverwantschap en brief

vanuit Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Eligius Bongaerts en Godefrida Kerstiens.

RHCL Maastricht (4-1704-12 - foto 141a+b+c+d+e+f)

 

Tegelen/Baarlo - 19 september 1709, 20 en 26 oktober 1709 - brieven van Henricus Weuten pastoor in Tegelen en Arnoldus Schenck pastoor in Baarlo

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Smits ex Baarlo en Margarita van Hees/Verheijs [ws. uit Tegelen].       

RHCL Maastricht (5-1709-14 - foto 11a+b+c+d+e+f)

 

Baarlo / Roermond - 15 november 1710 - brieven van Arn. Schenck pastoor in Baarlo en van pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:    

Jacobus Joris van Luik en

Catharina Sijben van Roermond maar woont 3 jaar in Baarlo.

RHCL Maastricht (6-1710-46 - foto 143a+b+c)

 

Baarlo - 18 juni 1713 - brief van Arn. Schenck pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jo(ann)es Baptista Noël en Catharina Elisabetha Arent parochianen van Baarlo.

RHCL Maastricht (7-1713-31 - foto 144a+b)

 

Baarlo/Kessel - 31 oktober en 1 november 1716 - brieven van Arn. Schenck pastoor in Baarlo en T. Jansen pastoor in Kessel als aanvraag voor dispen-

satie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Beurskens parochiaan van Kessel en

Catharina in gen Noot parochiane van Baarlo.

RHCL Maastricht (8-1716-2 - foto 145a+b+c)

 

Blerick - 20 januari 1719 - brief van Theodorus vanden Panhuyssen pastoor in Blerick als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Ingennoedt geboren in Baarlo en

Eleonora Verhaegh parochiane van Blerick.

RHCL Maastricht (9-1719-99 - foto 58)

 

Baarlo - 5 april 1720 - brief en schema van Arn. Schenck pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus aen gen Hoef zoon van Geurtien aen Hoef, Geurtien dochter van Anna in den Bongert; en

- Elijsabetha Bongers ook in den Bongert, dochter van Godefridus in den Bongert, Godefridus zoon van Henricus in den Bongert, Henricus zoon van

                               Joost in den Bongert.

Joost in den Bongert en Anna in den Bongert zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (9-1720-14 - foto 147a+b)

 

Baarlo - 28 januari 1721 - brief van Arn. Schenck pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jo(ann)es Bongers parochiaan van Baarlo en

Maria Agnes Gilliaers parochiane van Lottum.

RHCL Maastricht (10-1721-31 - foto 148a+b)

 

Horst - 25 april 1730 - brief van Arnoldus Janssens pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus van den Speulhof parochiaan van Horst en

Anna Maria Kessels ex Baarlo.

RHCL Maastricht (12-1730-59 - foto 149a+b)

 

Baarlo - 2 februari 1735 - brief van Jo(ann)es Michael Faessen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie voor de afroepingen in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wernerus baron de Francken uit Bensbergen (D) bij Keulen en

Maria Joanna Theresia barones d'Olne parochiane van Baarlo.

Er zijn feitelijk geen beletselen, maar paar willen trouwen in kapel van eigen kasteel.

RHCL Maastricht (13-1735-103 - foto 152a+b+TV)

 

Baarlo - 7 april 1735 - brief van J.M. Faessen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Loeven en Petronilla Bongers parochianen van Baarlo.

RHCL Maastricht (13-1735-223 - foto 155a+b+c)

 

Baarlo - 10 april 1735 - brief van J.M. Faessen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Joannes Deckers en Catharina Wijnen parochianen van Baarlo.

RHCL Maastricht (13-1735-121 - foto 153a+b)

 

Baarlo - 10 april 1735 - brief van J.M. Faessen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Mathias Holtackers en Johanna Schaeftels.

RHCL Maastricht (13-1735-243/1 - foto 156)

 

Baarlo - 10 april 1735 - brief van J.M. Faessen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Mathias Ewals en Digna Wijnen parochianen van Baarlo.

RHCL Maastricht (13-1735-243/2 en 3 - foto 157a+b)

 

Baarlo - 16 april 1735 - brief van J.M. Faessen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Henricus van den Schoots en Petronella Gerarts parochianen van Baarlo.

RHCL Maastricht (13-1735-24 - foto 151a+b)

 

Baarlo - 18 april 1735 - brief van J.M. Faessen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Joannes Engels en Maria Linssen parochianen van Baarlo.

RHCL Maastricht (13-1735-23 - foto 150a+b+TV)

 

Baarlo - 18 juni 1735 - brief van J.M. Faessen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Antonius Daemen en Anna op den Graeve parochianen van Baarlo.

RHCL Maastricht (13-1735-187 - foto 154a+b)

 

Baarlo - 10 september 1740 - brief en schema van J.M. Faessen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

- Joannes aen de Meulen zoon van Willem aen de Meulen, Willem zoon van Gertrudis aen de Kijen, Gertrudis dochter van Joannes aen de Kijen; en

- Catharina Sanders dochter van Sander Sanders, Sander zoon van Catharina aen de Kijen ook Linders, Catharina dochter van Leonardus aen de

                                     Kijen, Leonardus zoon van Joannes aen de Kijen.

RHCL Maastricht (14-1740-106 - foto 158a+b+c)

 

Baarlo - 2 februari 1741 - brief van J.M. Faessen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Wilhelmus Fredericus baron d'Olne parochiaan van Baarlo en

Dorothea Maria Josepha de Merwijck van Munsterbilsen.

RHCL Maastricht (15-1741-59 - foto 161)

 

Baarlo - 17 juni 1741 - brief van J.M. Faessen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Martinus Engels en Catharina Peters parochianen van Baarlo.

RHCL Maastricht (15-1741-49 - foto 160a+b+c+TV)

 

Baarlo - 12 april 1742 - brief van J.M. Faessen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Dorssers weduwnaar en Petronilla Timmermans weduwe, parochianen van Baarlo.

RHCL Maastricht (16-1742-79 - foto 162a+b+c)

 

Baarlo/Kessel - 11 en 12 juni 1760 - brief van H. Ghijsen dienaar in Baarlo brief en schema van M.H. Loeijens pastoor in Kessel als aanvraag voor dis-

pensatie maar na ondervraging door Ghijsen zijn ze echter 3e graad bloedverwant in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Beurskens parochiaan van Baarlo, zoon van Elizabethae, Elizabeth dochter van Jacobus; en

- Margaretha Heijmans parochiane van Kessel, dochter van Bartholomei, Bartholomeus zoon van Petronilla.

Jacobus en Petronilla zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (22-1760-74 - foto 163a+b+c+d+e)

 

Helden/Baarlo - 9 en 10 januari 1761 - brieven van P. Buix pastoor in Helden en van A. Cremeren pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Petrus aen de Heij weduwnaar parochiaan van Baarlo en

Henderina Lijnssen weduwe parochiane van Helden.

RHCL Maastricht (23-1761-15 - foto 165a+b+c+d)

 

Kessel/Baarlo - 5 en 6 juli 1761 - brieven van Kessel en van A. Cremeren pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Jansen parochiaan van Baarlo en

Angela Smolders weduwe parochiane van Kessel.

RHCL Maastricht (23-1761-3 - foto 164a+b+c)

 

Horst/Venray - 26 en 27 januari 1762 - brieven van J.B. Alberts pastoor in Horst en J. Timmermans pastoor in Venray als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Willems parochiaan van Venray en

Hendrina Rijssels parochiane van Horst.

Blijkbaar is de vader van de bruid schoenmaker en zeer oud. De ontheffing voor de afkondigingen omdat hij aan huis gebonden is en voor afzien

 van kerkelijk huwelijksplechtigheid. Waarschijnlijk werd deze huwelijk thuis prive afgesloten door de pastoor van Horst. Dan als notitie waarin hij

bisdom Roermond meedeelt dat het huis door de erfgenamen van de heer Oomen is verkocht en de aandeel voor de pastoor van Baarlo ca.

 110 Kleefse guldens zal zijn.

RHCL Maastricht (23-1762-26 - foto 805a+b+c+d+TV)

 

Baarlo - 1 februari 1762 - brief van A. Cremeren pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Buerskens parochiaan van Baarlo en

Joanna Rolofs  parochiane van Nijl bisdom Luik.

RHCL Maastricht (23-1762-20 - foto 166a+b)

 

Kessel/Baarlo - 13 en 14 april 1768 - brieven van Paulij pastoor in Kessel en A. Cremeren pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Timmermans parochiaan van Kessel en

Beatrix in gen Nood parochiane van Baarlo.

RHCL Maastricht (25-1768-52 - foto 115a+b)

 

Baarlo - 17 september 1775 - brief van A. Cremeren pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Dormans parochiaan van Roermond en

Francisca van Hees parochiane van Baarlo.

RHCL Maastricht (28-1775-33 - foto 167)

 

Baarlo - 16 mei 1782 - brief van P. Geusen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Pennings geboren in Bree maar sinds 2 jaar parochiaan van Baarlo en

Petronilla Stoffels parochiane van Baarlo.

RHCL Maastricht (29-1782-6 - foto 169a+b)

 

Baarlo - 3 februari 1783 - brief van P. Geusen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Tilmanus Kessels geboren in Baarlo en Catharina Elisabetha Severijns.

Trouwen met dispensatie en gebruikelijke afkondigingen in Neeroeteren bisdom Luik.

RHCL Maastricht (29-1783-173 - foto 171a+b)

 

Horst/Baarlo - 16 en 26 mei 1783 - brieven van Aegidius Stoffels pastoor in Horst en P. Geusen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:    

Franciscus Antonius Rouffs parochiaan van Horst en

Maria Theresia van Douveren parochiane van Baarlo.

RHCL Maastricht (29-1783-137 - foto 170a+b)

 

Baarlo - 14 april 1784 - brief en schema van P. Geusen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Cornelius Josephus Smits zoon van Wilhelmus Smits, Wilhelmus zoon van Anna Margarita van Hees, die is dochter van Joannes van Hees; en

- Maria Theresia van Hees dochter van Joannes van Hees,  Joannes zoon van Godefridus van Hees, Godefridus zoon van Joannes van Hees.

RHCL Maastricht (30-1784-9 en 30-1785-11- foto 172a+b)

 

Baarlo - 26 april 1787 - brief van P. Geusen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius van Enckenvoort parochiaan van Wanssum en

Barbara Bouten parochiane van Baarlo.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (30-1787-35 - foto 173)

 

Baarlo - 4 april 1788 - brief van P. Geusen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Bernardus Josephus Joosten parochiaan van Venlo en

Anna Theresia Beurskens parochiane van Baarlo.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (30-1788-26 - foto 174)

 

Baarlo - 22 en 23 januari 1793 - brief en schema van P. Geusen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

- Mathias Verhaerdt weduwnaar van Gertrudis Peters, Gertrudis Peters dochter van Anna Trinekens, Anna dochter van Arnoldus Trinekens; en

- Mechtildis Arets dochter van Elisabetha Simons, Elisabetha dochter van Sibilla Trinekens, Sibilla dochter van Arnoldus Trinekens.

RHCL Maastricht (31-1793-43 - foto 175a+b)

 

Baarlo - 8 april 1797 - brief van P. Geusen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Joannes Martens parochiaan van Baarlo weduwnaar van Sophia Beurskens en

Antonia Bouten parochiane van Kessel.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (32-1797-16 - foto 176)

 

Roermond - 22 december 1871 - dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan pastoor J.G. Linders van Maasbree

 vanwege 1e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Bouten parochiaan van Baarlo en Aldegondis Peters.

Kerkarchief RK St.Aldegundis Maasbree September 2008 (inv. 508 - foto 523a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Baarlo - 12 oktober 1702 - brief van Joannes Coulen pastoor in Baarlo aan bisdom Roermond over of zijn vraag of de testament van een

priester/kapelaan wordt goed gevonden, die zijn hele vermogen had verteerd tijdens een slepende ziekte. Verzoekt om een gunst voor de

seminarie, omdat kapelaan zaliger bijna meer had uitgegeven aan medicijnen en andere zaken dan waarover hij beschikte.

RHCL Maastricht (4-1703-13 - foto 140+TV)

 

Baarlo - augustus 1740 - brief van J.M. Faessen pastoor in Baarlo over Joannes Smits parochiaan van Baarlo en Joanna Niersmans parochiane van

Arcen, die zich hebben verloofd op 19 juli 1740, maar zich vroegtijdig [23 juli 1740] hebben te goed gedaan aan de huwelijkse geneugten. De pastoor

heeft hun op rantsoen gezet. Hij vraagt aan de secretaris van de bisschop wat hij ermee aan moet, aangezien men anders in het dorp gaan kletsen.

RHCL Maastricht (14-1740-114 - foto 159a+b+TV)

 

Baarlo - 28 juni 1779 - brief van Arnoldus Cremeren pastoor in Baarlo aan de bisschop als toestemming om in overleg te treden over een huwelijks-

beletsel, namelijk dat Antonius Wetemans parochiaan van Sevenum en Ida Verbong parochiane van Baarlo, met elkaar op 12 juni 1779 zijn verloofd

om te trouwen. Na de eerste afroeping meldt zich een Wilhelmina Boumen parochiane van Bree, die stelt dat de bruidegom met haar naar bed was

geweest met belofte haar te zullen trouwen. Door die bezwaar kan de voorgenomen huwelijk niet door gaan en zal tot een vergelijk dienen te komen.

Kennelijk is de pastoor dat gelukt want op 1 juli trouwen Wetemans en Verbong alsnog.

RHCL Maastricht (28-1779-12 - foto 168+TV)

 

Leuth (D) - 9 december 1785 - brief van F.M. van Wylick pastoor in Leuth aan bisdom Roermond, waarin hij toestemming vraagt een kerkelijke feest te

houden in de kapel van Petrus en Paulus in Leutherheide, op verzoek en wens van inwoners van Baarlo en Leuth (D).

Met handtekeningen van: F. M. van Wylick, G. Schmitter, Johannes Fritz, Teues Plunes, J. Hend. Konen en Johannis Jüffers.

RHCL Maastricht (30-1785-3 - foto 5482a/b+TV)

 

Well - 14 januari 1802 - brief van P. Boleij pastoor van Well aan bisdom Roermond met de vraag om advies omtrent:

Henricus Jacobs weduwnaar parochiaan van Well en

Antonetta Bouten weduwe uit Baarlo [ten onrechte vermeldt pastoor uit Venlo].

Uit deze correspondentie blijkt dat Henricus Jacobs een merkwaardig leven op na houdt, toen zijn vrouw nog in leven was heeft hij een relatie aangegaan met

Maria Fila die hij beloofde te zullen trouwen na overlijden van zijn vrouw wat Henricus ook heeft verklaard tegenover de pastoor, die noodzakelijk vond dat

Henricus zijn relatie met Maria beeindigde. Nu kreeg de pastoor bericht dat Henricus [nu inmiddels weduwnaar] ging trouwen met Antonetta Bouten.

Gelijktijdig bleek dat Maria Fila zwanger was en dat nieuwe huwelijk probeerde te verhinderen. De spanning ging hoog inclusief kerkelijke en wereldlijke auto-

riteiten met de inschakeling van een burgerlijke rechter. Blijkbaar acht Henricus zich onschuldig en maakt hij Maria verdacht als dat zij ook relaties zou hebben

met andere mannen, hetgeen de pastoor aannemelijk acht. Pastoor heeft kennelijk snel akkoord moeten gaan want:

op 26 januari 1802 zijn getrouwd in Well Henricus Jacobs en Antonia Bouten.

Er werd nog vermeld dat op 20 november 1800 werd geboren en gedoopt Elisabetha onwettige dochter van Maria Fila, waarbij zij als vader had verklaard

Henricus Jacobs te zijn.

RHCL Maastricht (32-1801-16 en 32-1802-1 - foto 1706a+b+c+d+e+TV)