GenBronnen

maas

Borculo (gld) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Honlo/Baarlo/Roermond/Amsterdam - 24 november 1685, 23, 26 en 28 januari 1686 - brief van Franciscus Ghyselbrecht secretaris uit Honlo aan pastoor

van Baarlo, dan een brief en schema van Joannes Coulen, pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap, dan een

brief uit Honlo van Franciscus Ghyselbrecht "secretatis Jesu" aan "baronesse d'Olimart douariere van de Velde dame de Barlo etc", dan een brief van de

secretaris van de bisschop aan Gerard a Laer heer in Honloo en dan tenslotte een uit Amsterdam van Philewensinck pastoor van Amstel, in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus de Laer, heer de Honlo, zoon van Gerart van Laer, Gerart zoon van Wilm van Laer; en

- Anna Margarita de Olymart, vrouwe de Baerlo, getrouwd eertijds met Fredrick van Laer, Fredrick zoon van Jan van Laer, Jan zoon van Henrick van Laer.

Wilm van Laer en Henrick van Laer zijn broers. Zie genealogie van Laer.

RHCL Maastricht (2-1685-25 - foto 2023a t/m j)