GenBronnen

maas

militairen Limburg - Weert


- Aerts, Laurent - geb. Weert 14-12-1792? - zn. van Jacobus Aerts en Maria Emant - dient vanaf 10-3-1812 als fusilier

                                  bij 88e RIL 4e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. ?) - werd als korporaal van 88e RIL krijgs-

                                  gevangen genomen op 1-1-1814 in Dantzig (Gdansk, Polen) - kwam terug - kon 21-4-1815 in

                                  Fredericus Wagner een vervanger vinden voor eventuele vervolg van zijn militaire dienst -

                                  kontrakt werd ge-annuleerd omdat Laurent niet meer behoefde op te komen.

- Aris, Pierre Frans - geb. ??? - zn. van ??? - overl. Luik (B) 21-9-1813.

- Beelen, Joannes Franciscus - geb. Weert - zn. van ??? - dient sinds 22-9-1806 bij 102e RIL - werd gewond

                                 bij de veldslag van Sacile (I - 60km ten noorden van Venetie) op 16-4-1809.

- Bloemen, Godefridus - geb. Weert - zn. van ??? - dient bij 105e RIL - overleed op 12-12-1809 in het

                                 hospitaal van Ansbach aan koorts.

- Boesen, Joannes - geb. Weert - zn. van ??? - lichting XII - ingelijfd februari 1804 bij 48e RIL - maar op

                                 weg naar zijn onderdeel in Antwerpen gedeserteerd, kort daarop ge-arresteerd in

                                 Weert - toegevoegd bij zijn onderdeel, maar opnieuw gedeserteerd - op 4-4-1804

                                 veroordeeld tot 7 jaar dwangarbeid en boete van 1500 franken - op 8-10-1804 nam

                                 hij dienst bij het Hollandse leger 4e linie regiment - na-inlijving werd dit regiment

                                 omgevormd tot de Franse 125e RIL - omgekomen in Franse dienst.

- Boesen, Mathias - geb. Weert - zn. van ??? - jongere broer van Joannes - nam voor 1300 franken de dienst

                                 over als vervanger - omgekomen in Franse dienst.

- Boessen, Joannes - geb. Weert 27-2-1792 - zn. van Jacobus Boessen en Maria Wouters - dient vanaf 4-3-1812 als

                                 fusilier bij 88e RIL 4e bataillon 2e compagnie, later 5e bataillon 3e compagnie, daarna 4e bataillon

                                1e compagnie - overl. op 17-6-1813 aan koorts in hospitaal van Dantzig (Gdansk, Polen).

- Bongers, Joannes Mathias - geb. Weert 5-4-1794 - zn. van Mathias Bongers en Maria Catharina Knapen - dient vanaf

                                2-4-1813 als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. 9673) - werd op 1-7-1813

                                overgeplaatst naar 75e RIL. 

- Brangers, Godefridus - geb. N'weert - zn. van ??? - dient bij 105e RIL - overleed op 17-2-1810 in een

                                 hospitaal van Worms aan longtering.

- Brangers, Petrus - geb. N'weert - zn. van ??? - sinds 14-9-1807 bij 7e RILg - later in Spaanse dienst.

- Brangers, Pierre - geb. ??? - zn. van ??? - dient bij 26e regiment dragonders - overl. Tolosa (Spanje) 26-11-1810.

- Broncaert, Joannes – ged. [rk martinus] 7 okt. 1790 Weert [kanton Weert, dept. Meuse inferieure] – zn. van Joannes Baptista Broncaert en Joanna

                            Sneckers – dienstplichtige jaar 1810, sinds 1 juni 1809 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 1e compagnie [nr. 6699/120] – kreeg op

                            13 okt. 1809 ontslag. [foto broncaert-6699]

- Bruekers, Godefridus - geb. N'weert - zn. van ??? - lichting 1812 - werd in 1813 ingedeeld bij "gendarmerie d'elite".

- Caris, Mathias - geb. Weert ??? - zn. van ??? - lichting XIV - ingelijfd bij 2e regiment Dragonders - daarvan

                                 gedeserteerd op 22-7-1807 - overleed op 27-6-1808 onder valse naam van "Jean Schisler"

                                 in hospitaal "de la charite" te Parijs (F).

- Claessens, Henricus - geb. Weert - zn. van ??? - dient sinds 1803 bij 6e regiment Chasseurs-a-Cheval - sinds

                                 15-12-1812 vermist in Rusland tijdens terugtocht.

- Coppen, Mathias - geb. N'weert - zn. van ??? - soldaat van 48e RIL - werd in voorjaar 1807 gewond in het

                                 hoofdkwartier te Osterode (Polen) door trap van een paard aan de linkerbeen - kreeg op

                                 16-2-1808 definitief ontslag.

- Coppers, Henricus - geb. Weert - zn. van Jacobus Coppers en NN - dient sinds 1803 bij 100e RIL -

                                 heeft de veldtochten van 1805-1809 mee-gemaakt waaronder Austerlitz en Jena,

                                 alsmede oost-Pruisen en Polen - werd op 3-1-1809 bij de belegering van Saragossa

                                 (Spanje) gedood of gevangen genomen - nadien niets meer vernomen.

- Coppers, Joannes Franciscus - geb. Weert - zn. van ??? - dient als vervanger voor Joannes Lambers -

                                 ingedeeld 1806 bij 102e RIL gelegerd in Italie bij compagnie voltiguers van 3e batal-

                                 jon - was 24-9-1807 in Livorno (I) en 8-3-1808 in Rome (I) - op 1-7-1808 reorgani-

                                 satie van 102e RIL - zijn bataljon werd de 4e bataljon - werd op 7-5-1813 gevangen

                                 genomen in Catalonie (Spanje).

- Craenen, Joannes - geb. Weert 20-2-1794 - zn. van Mathias Craenen en Petronella Timmermans - dient vanaf 2-4-1813

                                als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. 9669) - werd op 1-7-1813 overgeplaatst

                                naar 75e RIL.

- Cuijpers, Joannes - geb. Weert 14-5-1794 - zn. van Joannes Cuijpers en Joanna Maria Valcken - dient vanaf 2-4-1813

                                als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. ?) - werd op 1-7-1813 overgeplaatst

                                 naar 75e RIL.

- de Groot, Joannes Conrardus - geb. Weert 19-12-1792 - zn. van Joannes de Groot en Gertrudis Coenen - dient vanaf

                                 4-3-1812 als voltiguer bij 88e RIL 4e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. 7481) - daarna fusilier -

                                 daarna tambour bij 88e RIOL 3e bataillon 2e compagnie - was vanaf 15-7-1813 korporaal - werd op

                                 26-8-1813 opgenomen in hospitaal te ? en aldaar verlaten op 11-12-1813. 

- de Groot, Lambert - geb. Weert - zn. van ??? - dient bij 58e RIL - werd gewond, verloor daarbij gebruik

                                 van zijn rechterhand - kwam op 30-1-1808 terug in Weert.

- Donders, Petrus - geb. Weert - zn. van ??? - dient sinds 1805 bij 48e RIL - kreeg in 1810 tijdelijk verlof -

                                 werd in 1813 afgekeurd en kreeg zijn ontslag na bijna 8 jaar militaire dienst.

- Donsen, Joannes - geb. Weert 3-12-1792 - zn. van Franciscus Donsen en Maria Boesen - dient vanaf 4-3-1812 als

                                 fusilier bij 88e RIL 4e bataillon 2e compagnie (stamboek nr. 7483).

- Eyckholt, Jan Mathias alias Jan Jansen - geb. Weert ??? - zn. van ??? - lichting XIII - werd afgekeurd

                                 voor Franse dienst - nam in 1804 dienst bij "Chambran" huzaren - hieruit gedeser-

                                 teerd - nam dienst bij 2e regiment Engelse huzaren - kreeg daarvan militaire paspoort -

                                 nam dienst bij regiment van Hompersch - diende daar bijna 7 jaar - kreeg ontslag bij

                                 de opheffing van dat regiment.

- Eymaels, Jacobus - geb. Weert ??? - zn. van ??? - sinds 2-3-1812 in dienst als vrijwilliger bij de reserve

                                 compagnie - werd toch opgeroepen in aktieve dienst - omgekomen in Franse dienst.

- Franse, Joannes - geb. Weert 15-11-1792 - zn. van Maria Catharina Franse - dient vanaf 4-3-1812 als voltiguer bij

                                88e RIL 4e bataillon voltiguers (stamboek nr. 7475) - werd in janauri 1814 gevangen genomen

                                te Dantzig (Gdansk, Polen). 

- Frencken, Petrus Anthonius - geb. Weert 1-7-1791 - zn. van ??? - dient bij Garde d'Honneur - overleden

                                  in Weert 7-9-1885.

- Frencken, Wilhelmus - geb. N'weert? - zn. van ??? - lichting 1806 - sinds 12-10-1806 bij 48e RIL - werd

                                 op 8-2-1807 gewond aan de linkerbeen door een kanonskogel bij de veldslag van

                                 Eyslau (D) - kreeg zijn ontslag in november 1807.

- Geelen, Simon - geb. Weert ??? - zn. van ??? - kon via Dominicus Kneepkens de militaire dienst ontlopen,

                                 maar werd toch opgeroepen - ingelijfd 28-10-1808 bij 17e RIL.

- Gielen, Hendrik - geb. Weert ??? - zn. van ??? - dient sinds 2-9-1811 bij 5e regiment "cheveau-legers"

                                 (lansiers) - werd op 31-10-1811 overgeplaatst naar 46e RIL - levensteken van hem op

                                 27-11-1811 uit Arras - op 13-2-1812 bericht van 46e RIL dat hij was "achtergeble-

                                 ven" - hierna vermist en dus omgekomen in Franse dienst.

- Gielen, Petrus Joseph - geb. Weert 23-10-1794 - zn. van Wilhelmus Gielen en Catharina Greijmans - dient vanaf 2-4-1813

                                als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. 9532) - werd op 1-7-1813 overgeplaatst

                                naar 75e RIL. 

- Gielissen, Adrianus - geb. Weert ??? - zn. van ??? - in dienst bij 102e RIL - gedeserteerd in Spanje - later

                                 in dienst bij de Engelsen en in 1816 bij het Nederlandse leger.

- Gubbels, Jacobus - geb. N'weert ??? - zn. van ??? - lichting 1808 lotnr. 25 voor direkt dienstneming -

                                 was afwezig en gemerkt als dienstplichtontduiker - door maatregelen te voorschijn

                                 gekomen op 31-7-1807 - op 3-8-1807 ingelijfd bij 8e RIL - deed 7 jaar Franse

                                 militaire dienst, laatst als 5e "compagnie d'ambulance" - werd op 3-7-1814 opge-

                                 nomen in hospitaal van Joinville alwaar hij overleed op 2-9-1814 aan koorts.

- Hartman, Gabriel - geb. N'weert ??? - zn. van ??? - in Franse dienst - overleed in Pamplona (Spanje).

- Hartman, Jan - geb. N'weert ??? - zn. van ??? - in Franse dienst - overleed in hospitaal te Wenen. 

- Heijligerin, Joannes Gerardus - geb. Weert ??? - zn. van ??? - lichting XIV - ingelijfd bij 2e regiment

                                 Dragonders - daarvan gedeserteerd op 23-7-1807 - overleed op 8-9-1809 onder valse

                                 naam van "Jean Vengaldin" in hospitaal "d'humanite civil et militaire" te Rouen (F).

- Hendrickx, Melchior - geb. Weert ??? - zn. van ??? - lichting XIV - ingelijfd bij 2e regiment Dragonders -

                                 daarvan gedeserteerd op 20-7-1807 - meldde zich op 2-5-1811 vrijwillig aan - werd

                                 opnieuw ingelijfd - omgekomen in Franse dienst.

- Henninckx, Henricus - geb. Weert - zn. van ??? - dient bij 47e RIL - scheepte in op 24-3-1805 op de

                                 Franse schip "Le Diomede".

- Henssen, Petrus - geb. Weert - zn. van ??? - dient sinds 22-6-1808 bij 105e RIL - werd op 9-7-1809 bij

                                 de slag van Wagram krijgsgevangen gemaakt - nadien niets meer vernomen.

- Hermans, Franciscus - geb. Weert 28-8-1794 - zn. van Joannes Hermans en Petronella Vossen - dient vanaf 2-4-1813

                                als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. 9667) - werd op 1-7-1813 overge-

                                plaatst naar 75e RIL. 

- Horix, Mathias - geb. N'weert - zn. van ??? - lichting X - liet oproep verstek gaan - werd op 31-10-1805

                                 veroordeeld - in 1807 kwam hij tot inkeer - werd op 9-7-1807 ingelijfd bij de 2e

                                 regiment dragonders - 2 weken daarna gedeserteerd - vertrok naar Rotterdam - kwam

                                 terug - werd op 3-12-1807 ge-arresteerd en op 19-12-1807 veroordeeld tot 10 jaar in

                                 de ketenen (omdat hij naar 't buitenland was gedeserteerd) en 1500 franken boete -

                                 deed ruim 2 jaar in "atelier des comdamnes au boulet" in Maastricht - vanwege gratie

                                 25-3-1810 werd straf omgezet in militaire dienst - gevoegd aan 21e RIL - schreef als

                                 fusilier in 1811 vanuit Magdebourg - omgekomen in Franse dienst.

- Huijsmans, Godefridus - geb. Weert? (N'weert/Stramproy) - zn. van ??? - dient bij 48e RIL - heeft de

                                 veldtocht naar Rusland gedaan - aldaar krijgsgevangen genomen door de Pruissen? -

                                 nam op 22-6-1814 dienst bij 3e bataljon nationale militie van het Nederlandse leger.

- Huysmans, Petrus - geb. Weert 2-11-1794 - zn. van Adrianus Huysmans en Joanna Puijnen - dient vanaf 2-4-1813

                                als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. 9665). 

- Hulsers, Godefridus - geb. N'weert - zn. van ??? - in Franse dienst - nam deel aan de veldtocht naar Rusland

                                 in 1812 - werd aldaar krijgsgevangen genomen - kwam veilig terug.

- Jacobs, Laurentius – ged. [rk martinus] 26 nov. 1790 Weert [kanton Weert, dept Meuse inferieure] – zn. van Servatius Jacobs en Maria Catharina

                           Hendricks – dienstplichtige jaar 1810, sinds 1 juni 1809 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 2e compagnie [nr. 6696/120] later bij 5e

                           bataillon 3e compagnie, later grenadier bij 1e compagnie grenadiers, werd op 8 aug. 1812 gewond bij Polotsk [Rusland]. [foto jacobs-6696]

- Jacquemart, Jan - geb. ??? - zn. van ??? - dient bij 7e regiment artillerie - overl. Mainz 3-6-1813.

- Jansen, Joannes Mathias – ged. [rk martinus] 5 juli 1790 Weert [kanton Weert, dept. Meuse inferieure] – zn. van Joannes Jansen en Isabella Broest –

                           dienstplichtige jaar 1810, sinds 1 juni 1809 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 1e compagnie [nr. 6700/121] later bij 5e bataillon 2e

                           compagnie 1e bataillon 4e compagnie en weert terug bij 5e bataillon 2e compagnie, kreeg op 21 sept. 1810 ontslag. [foto jansen-6700]

- Janssen, Bartolomeus - geb. Weert - zn. van ??? - tr. Weert 6-9-1799 met Anna Margarita Krousz uit

                                 Heyhuysen (dus na vrijstel datum van 12-1-1798) - lichting IX - op 25-7-1803

                                 ingelijfd bij 13e regiment dragonders.

- Janssen, Gerard - geb. Weert 9-11-1792? - zn. van Godefridus Janssen en Margaretha ??? - dient vanaf 4-3-1812

                                als fusilier bij 88e RIL 4e bataillon 3e compagnie (stamboek nr. 7476) - overl. op 16-2-1813 aan

                                koorts in hospitaal van Dantzig (Gdansk, Polen). 

- Janssen, Henricus Franciscus - geb. Weert? - zn. van ??? - lichting 1806 - kwam bij reserves - sloot in

                                 1811 een kontrakt om dienst te nemen als vervanger voor NN Bongers - werd op

                                 27-2-1813 ingelijfd bij 85e RIL - schreef een brief op 2-3-1813 aan zijn vrouw uit

                                 Koblenz (D) - overleed op 9-4-1813 in hospitaal van Osnabruck.

- Janssen, Jan Andre - geb. ??? - zn. van ??? - dient bij 11e bataillon artillerie - overl. 12-7-1813.

- Janssen, Martinus - geb. Weert - zn. van NN Janssen en Anna Maria Schepers - dient sinds 1803 bij 6e

                                 regiment Chasseurs-a-Cheval - kreeg in 1809 promotie tot 2e luitenant - werd op

                                 23-5-1810 afgekeurd op medische gronden en keerde terug in Weert en kreeg aldaar

                                 op 30-9-1810 een betrekking als "gendarmerie".

- Janssen, Petrus – ged. 13 dec. 1790 Weert [kanton Weert, dept. Meuse inferieure] – zn. van Franciscus Janssen en Joanna Kochs – dienstplichtige

                             jaar 1810, sinds 21 juni 1809 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 1e compagnie [nr. 6727/125], op 21 jan. 1810 overleden in ziekenhuis

                             van Gent [B] ten gevolge van uitputting. [foto janssen-6727overl] [foto janssen-6727]

- Janssen, Willem - geb. ??? - zn. van ??? - dient bij 95e RIL - daarvan gedeserteerd - later dienst hervat.

- Janssens, Laurent - geb. Weert - zn. van ??? - dient bij 105e RIL - overleed op 16-12-1808 aan koorts in

                                 het hospitaal van Dantzig (D).

- Kampen, Lambert - geb. Weert (Swartbroeck) 12-7-1784 - zn. van ??? -  lichting XIII - op 15-7-1805

                                 ingelijfd bij 20e regiment Dragonders - werd op 1-9-1808 uit het regiment geschapt

                                 vanwege lange afwezigheid, bleek te zijn gedeserteerd - nam gebruik van in 1810 door

                                 Napoleon gegeven amnestie - werd nu opgenomen in 26e regiment Dragonders -

                                 werd op 1-2-1811 overgeplaatst naar de gendarmerie brigade van de plaats Chate-

                                 laudren, vlakbij St. Brieue, vanwege wangedrag - ook daar ging het niet en werd over-

                                 geplaatst op 6-1-1813 naar een koloniaal bataljon, dat is dus voor zee-dienst, op een

                                 van de eilanden voor de Franse kust, deserteren werd dan onmogelijk - kreeg zijn ont-

                                 slag op 14-7-1814 van 4e "bataillon colonial".

- Kessels, Joannes - geb. N'weert - zn. van ??? - dient bij 48e RIL - gesneuveld op 7-8-1809 door een ge-

                                 weerschot tijdens een gevecht bij Vlissingen.

- Kluskens, Joannes - geb. N'weert - zn. van ??? - dient bij 105e RIL - deserteur op 23-4-1809 - werd op

                                 29-5-1809 gearresteerd in Swalmen - werd tewerkgesteld als dwangarbeider - nam in

                                 1810 gebruik van de amnestie - werd opnieuw ingedeeld bij 105e RIL - kreeg in 1812

                                 definitief ontslag op medische gronden.

- Knapen, Joannes - geb. N'weert - zn. van ??? - dient bij 105e RIL - overlijdt 21-9-1808 aan dysenterie.

- Knapen, Theodoor - geb. ??? - zn. van Dyonisius en Helena Homans - dient bij 8e regiment artillerie -

                                ondernam veldtocht naar Rusland 1812 - aldaar achtergebleven bij Kowno. 

- Kneepkens, Antonus - geb. Weert - zn. van NN en Maria Berben - oudere broer van Dominicus - lichting

                                 XI - dient sinds 5-5-1807 als plaatsvervanger voor Theodorus Leen uit St. Huibrechts -

                                 op 3-9-1807 ingelijfd als jager bij 4e RILg - had de campagnes van Spanje gedaan

                                 1808-1811 - kreeg op 21-1-1812 ontslag op medische gronden.

- Kneepkens, Dominicus - geb. Weert - zn. van NN en Maria Berben - lichting 1806 - dient als vervanger

                                 voor Simon Geelen - ingedeeld bij 102e RIL die gelegerd waren in Italie - schreef een

                                 brief 30-6-1807 uit Bergamo (I) en maakte deel uit van compagnie Grenadiers van het

                                 3e bataljon van 102e RIL - was 24-9-1807 in Livorno (I) en 8-3-1808 in Rome (I) -

                                 op 1-7-1808 reorganisatie van 102e RIL - zijn bataljon werd de 4e bataljon - was sept.

                                 1807 in Forli (I) - op 12-1-1809 nog steeds in het noorden van Italie - werd gewond op

                                 6-7-1809 bij de veldslag van Wagram (Oostenrijk) - werd op 11-1-1810 overgeplaatst

                                 naar 4e compagnie militaire ziekenverzorgenden - was 19-2-1810 in Mainz (D) - was

                                 12-4-1810 in Wurzburg (D) - was augustus 1810 in Catalonie (Spanje) - kreeg pas op

                                 1-9-1814 zijn militaire ontslag als sergeant van "4e compagnie soldats d'ambulance".

                                 (Simon Geelen moest alsnog dienst nemen in 1808) - in Weert was hij veldwachter -

                                 kreeg op 30-4-1858 de "medaille de Sainte-Helene" als oud-strijder van Napoleon -

                                 overleden in Weert op 23-3-1868.

- Korten, Joannes Mathias - geb. Weert - zn. van ??? - lichting 1807 - ingelijfd op 3-3-1807 bij 12e regiment

                                 Dragonders - werd op 26-3-1814 gewond.

- Kuppens, Silvester - geb. N'weert - zn. van ??? - 8 jaar dienst bij 3e regiment Kurassiers - werd gewond.

- Lambers, Antonius - geb. Moesel (Weert) - zn. van Cornelis Lambers - lichting XIV - daarop ondergedoken -

                                 veroordeeld tot boete van 1500 francs - door die maatregel tevoorschijn gekomen -

                                 ingelijfd op 6-7-1807 bij 20e regiment Dragonders bij depot te Maastricht - werd op

                                 16-12-1807 bevorderd tot brigadier (=korporaal) - werd in 1810 overgeplaatst naar

                                 korps van de gendarmerie - op 11-3-1813 maakte hij deel uit van "gendarmerie d'elite"

                                 (persoonlijke lijfwachten van Napoleon en speciale diensten) - veilig terug gekeerd.

- Lambers, Joannes Mathias - geb. Moesel (Weert) - zn. van Cornelis Lambers - lichting 1806 - kon in 1e

                                 instantie een vervanger vinden - werd op 17-10-1808 alsnog opgeroepen - werd op

                                 15-11-1808 ingelijfd bij 2e regiment Grenadiers van de Keizerlijke garde - kreeg op

                                 5-5-1814 als soldaat van "6e bataljon veterans en activite" vanuit Antwerpen toestem-

                                 ming om naar huis terug te keren.

- Lambers, Laurent - geb. Weert 20-2-1789 - zn. van Wilhelmus Lambers en Petronella NN - lichting 1809 -

                                 sinds 9-5-1808 bij 12e regiment Kurassiers.

- Lamen, Mathias - geb. Weert - zn. van Theodorus Lamen - dient bij 54e RIL - schreef op 21-12-1808 een

                                 brief aan zijn ouders uit Madrid (Spanje).

- Libens, Arnoldus - geb. Weert 27-1-1792 - zn. van Joannes Baptista Libens en Elisabeth Vogels - dient vanaf 4-3-1812

                                 als fusilier bij 88e RIL 4e bataillon 2e compagnie (stamboek nr. 7498) - werd gewond - kwam terug

                                 op 4-9-1813.

- Linners, Renerus - geb. Weert 8-4-1792 - zn. van Andreas Linners en Petronella Smeets - dient vanaf 4-3-1812 als

                                fusilier bij 88e RIL 4e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. 7478) - werd op januari 1814 gevangen

                                 genomen te Dantzig (Gdansk, Polen).   

- Linssen, Andreas Laurent - geb. Weert - zn. van Laurent Linssen en ??? - dient sinds 23-6-1806 als ver-

                                 vanger bij 4e RILg - overleed 23-11-1810 in hospitaal van Salamanca (Spanje).

- Maes, Theodorus - geb. Nederweert - zn. van ??? - dienst bij 47e RIL - scheepte in op 12-8-1805 aan boord

                                 van de Franse fregat "Indienne".

- Meewis, Henricus - geb. Weert - zn. van ??? - dient sinds 1807 bij 48e RIL - kreeg op 22-8-1809 zijn

                                 ontslag uit Antwerpen.

- Mertens, Cornelius - geb. Weert 22-8-1792 - zn. van Antonius Mertens en Catharina Seerden - dient vanaf 4-3-1812

                                als fusilier bij 88e RIL 4e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. 7480) - werd op 20-12-1812 opge-

                                 nomen in hospitaal te ? en daarvan ontslagen 31-1-1813 - overl. op 16-3-1813 aan koorts in

                                 hospitaal van Dantzig (Gdansk, Polen).  

- Mertens, Petrus - geb. N'weert - zn. van ??? - dient sinds 16-10-1809 bij 1e regiment voltiguers van de

                                 keizerlijke garde - was 1811 in Spanje - deed de 1812 veldtocht naar Rusland - aldaar

                                 krijgsgevangen genomen - veilig terug gekeerd op 3-2-1815 uit krijgsgevangenschap

                                 uit de stad Kazan - Tartarie (een stad 800km ten oosten van Moskou).

- Michels, Petrus - geb. Weert - zn. van ??? - in Franse dienst - werd op 5-3-1811 gewond in Coin (Spanje) -

                                 gevolg verlies gebruik van rechterarm - werd op 27-4-1813 afgekeurd.

- Moonen, Christianus - geb. Weert 22-10-1794 - zn. van Petrus Moonen en Elisabeth Tercken - dient vanaf 2-4-1813

                                als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. 9530) - werd op 16-11-1813 over-

                                geplaatst naar 133e RIL. 

- Moosen, Antonius - geb. Hoesselt (Weert?) - zn. van ??? - sinds augustus 1811 in hospitaal van Perpignan,

                                 nog steeds daar in februari 1812 vanwege buikloop en koorts - vlak daarop aldaar

                                 overleden.

- Neijnens, Adrien - geb. Weert - zn. van ??? - lichting XIV - daarop ondergedoken - meldde zich vrijwillig op

                                 5-7-1807 - ingelijfd 6-7-1807 bij 54e RIL - gedeserteerd daarvan op 14-8-1807 - nam

                                 een alias naam van "Jean van Bree" aan.

- Nies, Joannes Lambertus - geb. Weert (Boshoven) 17-9-1792 - zn. van Lambertus Nies en Joanna Maria Smeets -

                                dient vanaf 4-3-1812 bij 88e RIL 4e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. ?) - werd in januari

                                 1814 gevangen genomen te Dantzig (Gdansk, Polen).  

- Nijnens, Joannes - geb. Nederweert - zn. van ??? - lichting X - ingelijfd op 17-2-1803 bij 100e RIL -

                                 kort daarop gedeserteerd - ge-arresteerd.

- Nijssen, Bartholomeus - geb. Weert - zn. van ??? - lichting 1807 - ingelijfd op 28-1-1807 bij 48e RIL -

                                 gederteerd op 10-2-1807 - kwam tot inkeer en meldde zich vrijwillig op 2-3-1807 aan

                                 bij zijn onderdeel - desertteerde opnieuw - werd veroordeeld tot 7 jaar dwangarbeid -

                                 werd op 21-6-1807 ge-arresteerd in Weert - heeft 1½ jaar doorgemaakt in de straf

                                 kamp van St.-Quentin - kreeg op 6-3-1809 gratie - werd op 5-7-1809 toegevoegd bij

                                 de 19e RIL - behoorde tot het garnizoen dat de Duitse Kustrin verdedigde - pas op

                                 20-3-1814 capituleerde de stad - 6 weken later arriveert Bartholomeus in Brussel waar

                                 hij van de Pruissen toestemming kreeg om terug te keren naar Weert.

- Nouwen, Leonardus - geb. Weert 20-2-1792 - zn. van Antonius Nouwen en Elisabeth Verhoeven - dient vanaf 4-3-1812

                                als fusilier bij 88e RIL 4e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. 7494) - overl. op 16-8-1813 in hos-\

                                pitaal van Dantzig (Gdansk, Polen). 

- Opgenaffen, Wilhelmus - geb. Weert 27-9-1783 - zn. van Godefridus Opgenaffen en NN - lichting jaar XII -

                                 dienstweigeraar/onderdoken - werd op lotingslijst van 1806 geplaatst - werd "vergeten" -

                                 opnieuw op dienstplichtige lijst gezet maar dan 1809 met straf lot nummer 2 en dus

                                 automatisch in dienst van leger van Napoleon - echter opnieuw ondergedoken en ver-

                                 oordeeld tot een boete van 600 franken, te verhalen eventueel op zijn ouders - op

                                 21-4-1809 ge-arresteerd in Boskoop door de Rotterdamse gendarmes en overgebracht

                                 naar depot van weerspannigen in Vlissingen - op 1-7-1811 toegevoegd aan de 131e RIL

                                 gelegerd te Middelburg - diende 1812 in Walcheren - heeft krijgsdienst overleefd -

                                 woonde voorjaar 1815 in Holland met zijn vrouw onlangs gehuwd.

- Peeters, Joseph - geb. N'weert - zn. van ??? - dient bij 88e RIL - daarvan gedeserteerd op 1-6-1814.

- Peeters, Martinus - geb. Weert 4-11-1792 - zn. van Joannes Peeters en Catharina Janssen - dient vanaf 4-3-1812 als

                                fusilier bij 88e RIL 4e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. 7491) - overl. op 29-9-1813 aan koorts

                                in hospitaal te Dantzig (Gdansk, Polen). 

- Peeters, Petrus - geb. N'weert - zn. van ??? - dient sinds 22-6-1808 bij 105e RIL als vervanger voor Henri-

                                 cus Wilhelmus Vullers van Nederweert - kwam veilig terug met een paspoort.

- Peters, Martinus - geb. Weert - zn. van ??? - dient bij 102e RIL - overleden 2-6-1807 in hospitaal van

                                 Bergamo (I) volgens brief van zijn kameraad Dominicus Kneepkens.

- Pollaert, Joannes Baptiste - geb. Weert - zn. van ??? - dient bij 105e RIL - werd op 21-1-1810 werd hij

                                 uit regimenten register verwijderd vanwege langdurig afwezigheid - hij is nooit terug

                                 gekeerd in Weert en dus omgekomen in Franse dienst.

- Princen, Rene - geb. Weert - zn. van ??? - dient sinds 1803 bij 6e regiment Chasseurs-a-Cheval - later naar

                                 keizerlijke garde van Jozef Bonaparte (broer van Napoleon).

- Raemaekers, Hendrik - geb. N'weert - zn. van ??? - lichting 1807 - dient bij de 16e regiment bereden

                                 jagers - deed de veldtochten tegen Oostenrijk in 1809, 1812 tegen Rusland, 1813 in

                                 Saksen - werd daardoor de "legion d'honneur" (legioen van eer) toebedeeld - kreeg

                                 in 1857 ook de "medaille de Sainte-Helene" toebedeeld.

- Ramaekers, Joannes - ged. Weert 6-7-1779 - zn. van Adrien Ramaekers en NN - lichting jaar VIII

                                 (= sept.1798 - sept.1799) - dienstplicht-onderduiker - op 13-11-1801 veroordeeld

                                 tot 5 jaar gevangenis en een boete van 1500 franken - werd op 8-3-1802 ge-arres-

                                 teerd en geplaatst in militaire gevangenis van Maastricht, later in Luik - veinsde

                                 onwetendheid, veroordeling en boete werden ongedaan gemaakt - werd op

                                 28-5-1802 gestuurd naar dienstplichtigen buro in Metz en aldaar ingedeeld bij de

                                 88e demi-brigade de Ligne - werd op 16-1-1803 afgekeurd vanwege geringe lengte.

- Scheepers, Jacobus - geb. Weert 23-10-1792 - zn. van Joannes Scheepers en Francisca Maria Aspers - dient vanaf

                                23-10-1792 als fusilier bij 88e RIL 4e bataillon 2e compagnie (stamboek nr. 7497) - daarna als

                                grenadier bij 88e RIL 4e bataillon grenadiers. 

- Schepers, Arnoldus - geb. Weert - zn. van ??? - sinds 24-4-1808 bij 105e RIL - schreef op 24-8-1808

                                 aan zijn ouders uit Straatsburg - - overlijdt 1-10-1808 aan dysenterie.

- Scheyven, Godefridus - geb. N'weert - zn. van ??? - lichting 1808 - was afwezig - werd als straf op

                                 1809 lichting lijst gezet met nr.1 - meldde zich aan - ingelijfd bij 8e regiment

                                 Huzaren - werd echter op 19-11-1808 afgekeurd na paar maanden dienst.

- Schrijven, Harrie - geb. ??? - zn. van ??? - dient bij 15e regiment chasseur-a-cheval - overl. 29-5-1813.

- Scroyen, Martinus - geb. Weert - zn. van ??? - dient bij 105e RIL - overl. 20-10-1812 of 16-8-1812?

                                 bij Maneza (Spanje).

- Seelen, Martinus - geb. Weert - zn. van ??? - lichting XI - reservist - ingedeeld bij de marine werf

                                 van Antwerpen - overleed aldaar in het hospitaal op 23-2-1805.

- Seerden, Henricus - geb. Weert 22-7-1794 - zn. van Franciscus Seerden en Joanna Pelmers - dient vanaf 2-4-1813 als

                                fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. 9658) - werd op 1-7-1813 overgeplaatst

                                naar 75e RILO> 

- Smeekers, Willem - geb. Weert? - zn. van ??? - lag op 25-6-1812 in hospitaal van Toledo.

- Smeets, Jan - geb. Weert - zn. van ??? - dient sinds 5-5-1808 bij 105e RIL - overleden op 22-5-1809

                                 in een hospitaal aan uitputting.

- Smits, Joannes - geb. Weert - zn. van ??? - lichting 1807 - werd vrijgesteld zijnde enige zoon van een

                                 weduwe - nam toch dienst als vrijwilliger in 1812 bij 7e regiment Huzaren.

- Smolenaers, Petrus - geb. Weert 30-6-1787 - zn. van ??? - nam dienst op 20-11-1805 bij de 4e linie

                                 regiment van het Bataafse leger - werd op 26-5-1808 overgeplaatst naar de 5e

                                 linie regiment van het Hollandse leger - dan bij de 72e RIL - kreeg in 1810

                                 ontslag van Franse dienst - op 9-5-1810 terug in Weert - werd hierna opnieuw

                                 opgeroepen en werd ingelijfd op 29-4-1812 bij 76e cohorte van de nationale

                                 garde - werd op 13-8-1812 overgeplaatst naar de keizerlijke garde - hij kwam

                                 veilig terug met een militaire paspoort.

- Sonnemans, Joannes Michael - geb. Weert - zn. van ??? - lichting XI - in dienst bij regiment Dragon-

                                 ders sinds 23-2-1804 - daarvan gedeserteerd - nam in dienst in Holland - na inlij-

                                 ving daarvan in 1810 werd hij overgeplaatst naar 2e regiment Lanciers van kei-

                                 zerlijk garde - nam deel aan veldtocht in Rusland in 1812 - achtergebleven in

                                 Rusland op 30-10-1812 en dus vermist.

- Sonnemans, Petrus - geb. N'weert - zn. van ??? - in Franse dienst.

- Stals, Petrus - geb. Weert - zn. van ??? - dient bij 105e RIL - werd op 1-10-1810 overgeplaatst naar 1e

                                 bataljon "expeditionnaire" (=1e bataljon colonial) te Brest - kwam op 21-8-1812

                                 terug bij de 105e RIL - kreeg later dat jaar ontslag vanwege verwondingen.

- Stienen, Henricus - geb. Weert - zn. van ??? - deed 7 jaar bij 2e regiment Dragonders - werd op 22-5-1810

                                 gevangengenomen in Spanje - kwam na ruim een jaar terug - deed veldtochten 1811-

                                 1812 in Spanje, 1813 in Saksen en 1814 in Frankrijk - kreeg zijn ontslag op 21-6-1814.

- Stienen, Henricus - geb. Weert 18-10-1794 - zn. van Henricus Stienen en Henrica ??? - dient vanaf 2-4-1813 als

                                fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. 9670) - werd op 1-7-1813 over-

                                geplaatst naar 75e RIL>  

- Stroux, Petrus - geb. Weert ??? - zn. van ??? - lichting XIV - ingelijfd bij 10e regiment bereden jagers -

                                 daarvan gedeserteerd op 22-7-1807 - meldden zich op 9-5-1811 vrijwillig aan - werd

                                 overgeplaatst naar 21e RIL - omgekomen in Franse dienst.

- Strybosch, Jan - geb. ??? - zn. van ??? - dient bij 2e regiment Walcheren - overl. Gent 8-9-1811.

- Timmermans, Christiaan - geb. Nederweert - zn. van ??? - tr. met Maria Hoeben - ging in Franse dienst

                                 op 31-3-1813 als vervanger voor Petrus Adolphus Kroeff - kanonnier van 8e regi-

                                 ment "d'artillerie-a-pied" - overleed in hospitaal van Hamburg op 13-5-1814 tijdens

                                 belegering aldaar.

- Tindemans, Petrus - geb. Weert 10-4-1794 - zn. van Lambertus Tindemans en Hendrina van Montfort - dient vanaf

                                 2-4-1813 als fusilier bij 88e RIL 5e bbataillon 4e compagnie (stamboek nr. 9664) - werd op

                                 1-7-1813 overgeplaatst naar 75e RIL.

- van Craenenbroek, Mathias - geb. Nederweert - zn. van Henricus van Craenenbroek - lichting 1807 -

                                 ingelijfd bij regiment fuseliers van de keizerlijke garde - omgekomen in Franse dienst.

- van den Bergh, Franciscus - geb. Nederweert - zn. van ??? - dient sinds 23-6-1806 als vervanger bij 4e RILg -

                                 de Franse militaire dienst overleefd en teruggekeerd in 1814.

- van den Boogaert, Andreas - geb. Weert - zn. van ??? - lichting XII - ingelijfd op 19-4-1805 bij de 20e

                                 regiment Dragonders - nam deel aan de veldslag van Austerlitz - was 1807 in Pruisen -

                                 1809 tot 1812 was hij in Spanje - nam deel aan de 1812 veldtocht naar Rusland - werd

                                 bij Riga gevangen genomen en nam dienst bij het vrijkorps van St. Petersburg - na 8

                                 maanden dienst werd hij overgeplaatst naar "Kaiserlich Russisch-Deutsche Legion -

                                 werd in 1813 gewond door een kogel in het rechterbeen en een sabelhouw op het

                                 hoofd - deed 10 maanden dienst bij dat legioen - kreeg op 4-5-1814 officieel ontslag

                                 van militaire dienst - was op 9-5-1814 veilig terug in Weert.

- van den Hout, Wilhelmus - geb. Weert 9-2-1794 - zn. van Wilhelmus van den Hout en Maria Catharina Clerkx - dient

                                 vanaf 2-4-1813 bij 88e RIL 5e bataillon 3e compagnie (stamboek nr. 9662) - werd op 1-7-1813

                                 overgeplaatst naar 75e RIL.   

- van den Zeylberg, Joannes Lambert - geb. Weert 10-7-1787 - zn. van ??? - lichting 1807 - op 6-4-1807 veroordeeld tot

                                 dienstplichtontduiker - bleek dienst te doen bij de Pruissen als cavalerist bij regiment

                                 de Holstein - was reeds gesneuveld bij veldslag van Lubeck op 6-11-1806 of 24-12-1806

- van der Heyden, Theodorus - geb. Weert - zn. van ??? - ingelijfd 1803 bij 100e demi-brigade de Ligne -

                                 daarvan gedeserteerd - nam in januari 1810 als vrijwilliger dienst bij 8e linie regi-

                                 ment van 't Hollandse leger, dat na inlijving werd omgevormd tot 126e RIL van 't

                                 Franse leger - in mei 1812 werd hij afgekeurd op medische gronden.

- van Dooren, Jacobus - geb. Weert - zn. van Henricus van Dooren - diende 4 maanden bij de 2e

                                 regiment jagers van de keizerlijke garde - kwam terug in 1814 en ging naar Thorn.

- van Dooren, Joannes Jacobus - geb. Weert - zn. van Henricus van Dooren - lichting XII - dienstplicht-

                                 onderduiker - veroordeeld tot 1500 francs boete - meldde zich vrijwillig aan op

                                 14-7-1807 bij de prefect van Maastricht - dag later ingelijfd bij 10e regiment

                                 "chasseurs-a-cheval" - werd benoemd tot trompetter - kreeg op 21-6-1814 zijn ontslag.

- van Dooren, Petrus - geb. Weert - zn. van Michel van Dooren - lichting 1807 - op 3-3-1807 ingelijfd bij

                                 12e regiment Dragonders - op 6-5-1810 bevorderd tot trompetter - werd gewond op

                                 9-3-1814 bij de verdediging van Parijs - kreeg op 13-4-1814 zijn ontslag uit hospitaal

                                 van Angers - terug gekeerd in Weert op 8-5-1814.

- van Heythuysen, Joannes Henricus - geb. Weert - zn. van ??? - lichting 1810 - kreeg hoog nr. 101 -

                                 ging vrijwillig in dienst als vervanger voor Hendrik Moonen uit Weert - op 5-3-1809

                                 ingelijfd bij 1e regiment "chasseurs-a-cheval" (bereden jagers) - nam deel aan de veld-

                                 tocht naar Rusland - werd op 14-8-1812 gewond bij Smolensk (Rusland) in de linker-

                                 onderarm - kreeg op 3-4-1813 zijn ontslag in Landau - hij kwam veilig terug in Weert.

- Verheggen, Petrus - geb. Weert 25-3-1794 - zn. van Joannes Verheggen nen Joanna Maria Smeets - dient vanaf

                                2-4-1813 als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. 9659) - werd op

                                1-7-1813 overgeplaatst naar 75e RIL. 

- Verspaegen, Petrus - geb. Weert - zn. van ??? - lichting IX - midden 1803 ingelijfd bij 17e RIL - maar

                                 onderweg naar zijn onderdeel gedeserteerd.

- Verstappen, Theodorus - geb. Weert - zn. van ??? - lichting VII - dient bij 47e RIL als vervanger -

                                 scheepte in november 1805 bij Duinkerke aan boord de Franse schip "Negutasse".

- Vijgenboom, Henricus - geb. Weert - zn. van ??? - ingelijfd 1803 bij 100e demi-brigade de Ligne - op

                                 weg naar zijn onderdeel gedeserteerd - ging 1807 vrijwillig in dienst bij Hollandse leger.

- Vinkers, Joannes Mathias - geb. Weert - zn. van ??? - lichting 1808 - kon in 1e instanties zijn lage lot nr.18

                                 ruilen met anderen tegen betaling - werd alsnog opgeroepen later in 1808 - ingelijfd

                                 bij 17e RIL - was 24-4-1809 in het hospitaal - na herstel gedeserteerd - meldden zich

                                 op 21-5-1811 vrijwillig aan - daarop ingedeeld bij 131e RIL gelegerd op eiland Walcheren -

                                 op 26-7-1811 overgeplaatst naar 111e RIL - omgekomen in Franse dienst.

- Vleeshouwers, Antonius - geb. Weert 26-3-1794 - zn. van Jacobus Vleeshouwers en Margaretha Coenen - dient vanaf

                                2-4-1813 als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. 9663) - werd op 1-7-1813

                                overgeplaatst naar 75e RIL. 

- Waegemans, Joannes Mathias - geb. Weert - zn. van ??? - dient sinds 1803 bij 100e RIL - heeft meer dan

                                 11 jaar dienst gedaan.

- Wagner, Fredericus - geb. Breda? - woont in Weert - zn. van Daniel Wagner en Joanna Koenen - was op

                                 13-11-1812 bij 72e RIL in depot te Brussel - op 30-8-1813 krijgsgevangen genomen

                                 bij de veldslag van Kulm - teruggekeerd - op 21-4-1815 nam hij als vervanger voor

                                 Laurent Aerts dienst bij de nationale militie van koning Willem I der Nederlanden -

                                 maar kontrakt werd ge-annuleerd omdat Laurent niet behoefde op te komen - i.p.v.

                                 hem nam Fredericus de dienst van Lambert van de Voort over - was op 10-1-1816 op

                                 verlof van 42e bataljon van nationale militie gelegerd in Venlo - op die dag had hij

                                 een kontrakt gesloten om te dienen bij de koloniale troepen voor dienst in Indie -

                                 vertrok 16-3-1817 op schip "Tromp" uit Vlissingen naar Oost-Indie - hij overleed op

                                 15-1-1818 in het hospitaal van Batavia.

- Wagner, Jacob - geb. Den Bosch? - woont in Weert - zn. van Daniel Wagner en Joanna Koenen - lichting

                                 1810 in Weert - vanwege zijn hoge lotnummer werd hij niet opgeroepen - ging in Franse

                                 dienst als vervanger voor een dienstplichtige uit Venlo - begon zijn dienst op 10-3-1812

                                 bij 11e regiment Kurassiers - vermist 1812 in Rusland.

- Wagner, Wilhelm - geb. Tilburg 13-11-1794 - woont in Weert - zn. van Daniel Wagner en Joanna Koenen -

                                 had recht op vrijstelling vanwege broederdienst - ging op 13-1-1813 als vrijwilliger in

                                 dienst ter vervanging van een ander dienstplichtige bij depot van de Franse keizerlijke

                                 garde - in juni 1814 ging hij in dienst bij "Nieder- und Mittelrheinische Gendarmerie" -

                                 kreeg reeds op 2-3-1815 ontslag ervan omdat hij te veel prive-duels had gedaan -

                                 op 25-4-1815 nam hij als vervanger voor Antonius Servatius Knapen uit Weert dienst

                                 bij de nationale militie van koning Willem I der Nederlanden - deserteerde op 16-11-1815

                                 uit 42e bataljon van de nationale militie.

- Wijtens, Wilhelmus - geb. Weert (Gerdingen) - zn. van Jacobus Wijtens - lichting 1812 - dient sinds maart

                                 1812 bij 88e RIL - was 18-8-1812 in Hamburg (D) - op 21-11-1812 in Lubeck.

- Zeerden, Petrus Jacobus - geb. Weert 1-6-1792 - zn. van Henricus Seerden en Catharina Hermans - dient vanaf

                                 4-3-1812 als fusilier bij 88e RIL 4e bataillon 2e compagnie (stamboek nr. 7496).