GenBronnen

maas

militairen Limburg - Venray


- Aerts, Bernard - geb. Venray - zn. van ??? - dient bij 95e RIL - kwam in 1814 terug.

- Ambrosius, Antoon - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1808 - opgeroepen voor militaire dienst in 1813 -

                                ingelijfd bij de 8e Voltiguers regiment - gedeserteerd op 17-6-1813 in de buurt van

                                Erfurt (D) - ge-arresteerd in Arnhem op 7-7-1813.

- Ambrosius, Nicolaas - geb. Venray - zn. van ??? - lichting XIII - dient bij 51e RIL - deserteur.

- Arts, Jacob - geb. Venray 1792 - zn. van ??? - lichting 1811 - dient bij 30e RIL - kreeg in 1814 bij de

                                overgave van Hamburg (D) toestemming om terug te keren naar huis - eervol ontslag.

- Baltissen, Johan - geb. Venray 1789 - zn. van ??? - lichting 1808 - heeft in 1814 5 jaar gediend bij de 22e

                                Regiment jagers te paard - werd gewond - kreupel - kwam 14-5-1814 terug in Venray -

                                eervol ontslag.

- Basten, Martin - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1814 - dient bij 8e regiment artillerie - kwam terug.

- Beckers, Gerardus - ged. 15 sept. 1791 Venray [kanton Horst, dept. Roer] – zn. van Joannes Beckers en Maria van der Velden – dienstplichtige

                        jaar 1811, sinds 28 apr. 1811 als fusilier bij 19e RIL 6e bataillon 3e compagnie [nr. 7439/244] later bij 2e bataillon 3e compagnie,

                        krijgsgevangen genomen op 18 aug. 1812 bij Polotsk [Rusland]. [foto beckers-7439]

- Biestervelds, Petrus - geb. Venray 1788 - zn. van ??? - dragonder in de 11e Dragoons Regiment -

                                overlijdt 3-2-1809 in Hesdin (F) in het burger ziekenhuis.

- Bolle, Hendrik - geb. Venray - zn. van ??? - dient bij genie - kwam terug.

- Bolle, Willem - geb. Venray 1787 - zn. van ??? - lichting 1807 - dienstweigeraar - met de amnestie van

                                1810 komt hij te voorschijn en vraagt om gratie om dan opgenomen te worden in een

                                cavalarie regiment - werd ingedeeld als grenadier bij Garde Imperiale - komt op

                                11-10-1811 gewond het militaire hospitaal van Salamanca (Spanje) binnen, maar

                                overlijdt 3 dagen later aan wondkoorts.

- Borghs, Arnold - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1814 - dient bij Garde Imperiale - deserteur - daarna

                                teruggevoerd - kwam terug in militaire dienst.

- Bruine, Antoon - geb. ??? - zn. van ??? - blijkbaar overl. 1812 in Rusland.

- Brungs, Mathieu - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1810 - ingelijfd op 7-6-1809 bij 72e RIL - daarvan

                                gedeserteerd op 29-6-1809 in Brussel (B) - werd op 11-7-1809 bij verstek veroordeeld

                                tot 7 jaar dwangarbeid - meldde zich aan op 12-3-1811 en teruggevoerd bij 72e RIL -

                                vermist 1812 in Rusland.

- Claessens, Frans - geb. Venray - zn. van ??? - behorend bij 4e regiment Tirailleurs van Garde Imperiale -

                                daarvan gederteerd op 4-6-1813 - hij had juist daarvoor deelgenomen aan de slag bij

                                Bautzen (D) - werd op 2-10-1813 ge-arresteerd in departement van de Boven-IJssel -

                                en op 9-10-1813 overgebracht naar het depot van deserteurs in Wesel (D) - daarna

                                niets meer van hem vernomen.

- Claessens, Leonard - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1807 - dient bij 13 regiment te paard - kwam terug.

- Creemers, Mathijs - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1813 - dient bij genie - werd gewond - kwam terug.

- de Bruijn, Antoon - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1810 - dient bij 72e RIL - vermist 1812 in Rusland.

- Diels, Martin - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1809 - dient bij de Cavallerie.

- Diels, Piet - geb. Venray - zn. van ??? - lichting XIII - dient bij 51e RIL - deserteur.

- Duijckers, Piet - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1807 - dient bij 95e RIL - overlijdt 1813 in Keulen (D).

- Engels, Andreas - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1813 - dient bij 69e RIL - is vermist.

- Evers, Hendrik - geb. Venray 1788 - zn. van ??? - lichting 1808 - diende 7 jaar bij de 1e regiment Garde

                                Imperiale - kreeg op 28-4-1814 toestemming om terug te keren naar huis - eervol ontslag.

- Evers, Willem - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1814 - werd op 19-3-1813 opgeroepen om naar Kleef

                                (D) te gaan voor inlijving - (foto: m-16).

- Faessen, Leonard - geb. Venray - zn. van ??? - dient bij 22e Regiment te paard - kwam terug.

- Fleuren, Peter - geb. Venray 1786 - zn. van ??? - lichting XIV - dient bij 51e RIL - deserteur 1811 -

                                overlijdt 29-12-1811 in Boulogne-sur-Mer (F).

- Flinsenberg, Jacobus - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1806 - dient bij 51e RIL - deserteur - werd

                                gewond - kwam terug.

- Friesen, Jan - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1807 - dient bij Garde Imperiale - werd gewond -

                                kwam terug.

- Friesen, Martin - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1812 - dient bij genie - deserteur - kwam terug.

- Geraerds, Jacobus - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1810 - dient bij 6e RIL - deserteur - is vermist.

- Geraerds, Jan - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1807 - dient bij 51e RIL - deserteur 1807 - werd terug-

                                gevoerd - vermist 1812 in Rusland.

- Geraerds, Lambert - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1813 - ten onrechte aangemerkt als dienstweige-

                                raar - was oorspronkelijk bestemd voor een regiment in Luxemburg, maar ging direkt

                                naar Parijs voor aanmelding bij "Garde Imperiale" waar hij inderdaad dienst doet als

                                fuselier, volgens brief van zijn kameraad van 29-10-1812 - kwam terug.

- Gerards, Jacobus - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1810 - gedeserteerd op 20-11-1809 van 25e RIL.

- Gerards, Piet - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1812 - dient bij 69e RIL - deserteur - kwam terug.

- Geurts, Michael - geb. Venray - zn. van ??? - lichting XII - dient bij 51e RIL - gesneuveld 14-10-1806 bij de veldslag van Jena.

- Goumans, Martin - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1806 - dient bij 51e RIL - kwam terug.

- Goumans, Willem - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1812 - dient bij 146e RIL - kwam terug.

- Groenen, Jacobus - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1811 - opgeroepen 8-8-1811 - ingedeeld bij de 19e

                                 RIL - overlijdt 12-12-1811 in het hospitaal van St. Omer (F).

- Hebben, Gerard - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1813 - doet dienst bij "Garde Imperiale" volgens zijn

                                 brief van 29-10-1812 - is daarna vermist.

- Heck, Daniel aen 't - geb. Venray - zn. van ??? - lichting XI - dient bij 51e RIL - deserteur.

- Heesen, Bernard - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1808 - dient bij 27e RIL - deserteur 1809.

- Heesen, Gerard - geb. Venray 3-2-1788 - zn. van Jacobus Heesen - lichting 1808 - was aanwezig in 51e RIL

                                 maar vanwege lange aanwezigheid in hospitaal werd zijn certificaat van aanwezigheid van

                                 10-6-1810 te Lille doorgehaald - (foto: m-10) - volgens verklaring van Michel Geurts in

                                 augustus 1810 bij zijn verlof in Venray beweerd hij dat Gerard in Spanje was overleden

                                 aan dissentrie - Gerard werd ten onrechte geplaatst in 1811 op een lijst van deserteurs.

- Heesen, Piet - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1812 - dient bij 5e Regiment Curaisseurs - deserteur -

                                 kwam terug.

- Heijnemans, Jan - geb. Venray - zn. van ??? - dienstweigeraar in 1807 - dient bij 55e RIL - vermist 1812 in

                                 Rusland.

- Heldens, Arnold - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1808 - dient bij 8e RIL - werd gewond - kwam terug.

- Hendrix, Jan - geb. Venray - zn. van ??? - lichting XI - dient bij 51e RIL - deserteur 1804.

- Hendrix, Jan - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1814 - grenadier bij de 4e Tirailleursregiment van Garde

                                 Imperale - slechts 2 maanden in dienst - gedeserteerd van daar - werd ge-arresteerd -

                                 kwam 17-9-1813 terug in Venray.

- Henssen, Jan B. - geb. Venray - zn. van ??? - dient bij 51e RIL - luitenant - kwam terug.

- Henssen, Piet - geb. Venray - zn. van ??? - dient bij 51e RIL - kwam terug.

- Hoeckx, Engelbert - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1808 - ingelijfd bij 50e RIL - laatste brief van hem op

                                 1-1-1808 - zou gedeserteerd zijn? maar volgens een 26-12-1809 brief van een kameraad

                                 Piet Weijers uit Horst, heeft Engel lang in het hospitaal gelegen in Montreuil bij Parijs

                                 en is na zijn herstel vertrokken naar Spanje. Volgens bericht van 50e RIL is Engelbert

                                 op 1-7-1808 overgeplaatst naar de 120e RIL - niets meer van vernomen.

- Hoeijmakers, Gerardus - ged. 20 sept. 1788 Venray [kanton Horst, dept. Roer] – zn. van Jacobus Hoeijmakers en Joanna Jacobs – dienstplichtige

                        jaar 1808, dient sinds 3 nov. 1808 als fusilier bij 19e RIL 1e bataillon 2e compagnie [nr. 5687/451], overleden op 6 okt. 1809 in

                        college [nood] ziekenhuis te Znaim [Tsjechie – Znojmo] ten gevolge van koorts [door typhus] [nr. 401]. [foto hoeijmakers-5687]

- Horsten, Gerard - geb. Venray - zn. van ??? - werd op 21-11-1805 ingelijfd bij de 51e RIL - werd op okt.

                                 1807 uitgeschreven vanwege langdurig verblijf in het hospitaal wegens ernstige verwon-

                                 dingen opgelopen tijdens de veldslagen van Jena en Auerstadt.

- Horsten, Piet - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1807 - desertie in 1807-1809 - maar bleek reeds sinds

                                 november 1806 vrijwillig in dienst te zijn gegaan bij het Hollandse leger in Gorinchem -

                                 dit regiment werd omgedoopt tot 143e RIL in 1811 en was bij dit regiment in Madrid

                                 (Spanje) in mei 1811.

- Jacobs, Christiaan - geb. Venray - zn. van ??? - jager in het 1e bataljon van de Imperial Guard overlijdt

                                 2-10-1809 te Parijs (F) in hospitaal van de Imperial Guard - akte verzonden 31-12-1809

                                 maar pas op 12-2-1812 in Venray ontvangen.

- Janssen, Bernard - geb. Venray 1792 - zn. van ??? - diende bij de 30e RIL sinds 1812 - kreeg in 1814 bij

                                de overgave van Hamburg (D) toestemming om terug te keren naar huis - eervol ontslag.

- Janssen, Gerard - geb. Venray 24-9-1790 - zn. van ??? - overleden Venray 23-4-1863 - lichting 1810 -

                                ingelijfd op 7-6-1809 bij 72e RIL - daarvan gedeserteerd op 29-6-1809 in Brussel (B) -

                                werd op 11-7-1809 bij verstek veroordeeld tot 7 jaar dwangarbeid - meldde zich aan

                                op 12-3-1811 en teruggevoerd bij 72e RIL - in 1859 werd hem uitgereikt de St. Helena

                                medaille als oud-strijder van "Grande Armee - campagnes 1792-1815".

- Janssen, Hendrik - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1812 - dient bij 51e RIL - korporaal - vermist 1812

                                in Rusland.

- Janssen, Jan - geb. Venray - zn. van ??? - dient bij 51e RIL - vermist 1812 in Rusland.

- Janssen, Jan - geb. Venray - zn. van ??? - fuselier bij de (Hollandse) koloniale troepen - overlijdt op 16-5-1813

                                in het mobiele militaire hospitaal in Amsterdam.

- Janssen, Jan - geb. Venray - zn. van ??? - behorend bij 4e regiment Tirailleurs van Garde Imperiale -

                                daarvan gederteerd op 30-6-1813 - hij had juist daarvoor deelgenomen aan de slag bij

                                Bautzen (D) - werd op 2-10-1813 ge-arresteerd in departement van de Boven-IJssel -

                                en op 9-10-1813 overgebracht naar het depot van deserteurs in Wesel (D) - ingedeeld

                                bij 124e RIL - overlijdt op 24-11-1813 in Tirlemont bij Leuven (B).

- Janssen, Jan Hendrik - geb. Venray - zn. van ??? - neemt dienst in 1811 als vervanger voor Jan Boets van

                                Maasbree bij de 3e RIL.

- Janssen, Leonard - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1812 - dient bij 30e RIL - kwam terug.

- Jenniskens, Willem - geb. Venray - zn. van ??? - dient bij Garde Nationale.

- Jeucken, Martin - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1811 - dient bij 30e RIL - deserteur - kwam terug.

- Jochems, Hendrik - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1808 - dient bij 22e Regiment Chasseurs - kwam terug.

- Kremers, Jan - geb. ??? - zn. van ??? - fuselier bij 96e RIL - was in Wesel (D) 9-5-1813.

- Kusters, Jacobus - geb. Venray - zn. van ??? - in dienst bij 67e RIL - overleden Genua (I) 24-6-1806 in

                                leger hospitaal aan koorts - aantekening Venray 17-12-1812.

- Lemmens, Gerard - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1813 - dient bij Garde Imperiale - deserteur - terug-

                                gevoerd - werd gewond - kwam terug.

- Linders, Jan - geb. Venray - zn. van ??? - dient bij 111e RIL - daarvan gedeserteerd in 1812 te Rostock

                                (D) - (foto: m-15).

- Litjens, Antoon - geb. Venray - zn. van ??? - dient bij Garde Nationale.

- Litjens, Leonard - geb. Venray - zn. van ??? - dient bij Garde Nationale.

- Lowis, Martin - geb. ??? - zn. van ??? - dient bij 20e regiment dragonders - overl. Tampeline 12-8-1812.

- Maessen, Willem - geb. Venray - zn. van ??? - lichting XI - dient bij 51e RIL - deserteur.

- Martens, Martin - geb. Venray - zn. van ??? - dient bij 1e RIL - kwam terug.

- Michels, Thomas - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1811 - dient bij 7e Regiment Lanciers - deserteur -

                                teruggevoerd - werd gewond - kwam terug.

- Minten, Herman - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1809 - dient bij 20e Regiment Cavallerie - kwam terug.

- Minten, Jan - geb. Venray 1792 - zn. van ??? - lichting 1812 - fuselier in een compagnie Garde Nationale -

                                overlijdt 28-11-1812 in het militaire hospitaal van Den Haag.

- Nelissen, Piet - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1810 - dient bij 72e RIL - vermist 1812 in Rusland.

- Olders, Jacobus - geb. Venray 1791 - zn. van ??? - dient in 16e Regiment Dragonders - overlijdt 26-4-1809

                                in het burger hospitaal van Straatsburg (F).

- Peeters, Jacob - geb. Venray - zn. van ??? - dient bij 1e Regiment Artillerie - werd gewond - kwam terug.

- Poels, Lambert - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1814 - dient bij Garde Imperiale - deserteur - kwam terug.

- Pubben, Hendrik - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1808 - maakt deel uit van 11e bataljon veld-artillerie,

                                toegevoegd aan 8e legerkorps in Portugal sinds 29-12-1808 - laatste brief van hem op

                                14-6-1810 uit Valladolid (Spanje) - op 1-8-1810 tijdens verblijf in het hospitaal van Ciudad

                                Rodrigo (Spanje) plotseling verdwenen en derhalve afgevoerd van de kontrole lijst van de

                                11e "Bataillon du Train d'Artillerie" op 18-1-1812 - dus vermist.

- Ra[i]mbags, Antoon - geb. Venray 1-10-1790 - zn. van Jacobus Raimbags en Joanna van den Berg - dienstplichtige 1810 lotingsnr. 3 kanton

                                Horst - was aanvankelijk dienstweigeraar, toch later vrijwillig in dienst getreden op 19-3-1811 bij 51e RIL 3e bataillon 4e

                                compagnie [nr. 8578/1430] - vermist 1812 bij veldtocht in Rusland.

- Rambags, Piet - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1813 - gedeserteerd op 22-5-1813 van 14e Regiment

                                 Dragonders - ge-arresteerd 7-7-1813 - daarna vermist.

- Relouw, Jan - geb. Venray 1790 - zn. van Antoon Relouw en Wilhelmina van den Heuvel - lichting 1810 -

                                 kreeg hoog lotings nummer vanwege zijn 2 broers bij vroegere lichtingen - werd toch

                                 geplaatst bij de aanvullingen - daarop ondergedoken - werd ge-arresteerd op 28-9-1810

                                 in Leunen en afgevoerd naar Aken (D) - heeft straftijd uitgezeten in Lille en daarna

                                 ingedeeld bij de 2e compagnie van het 3e bataljon van de 22e RIL - er blijkt een

                                 certificaat over hem te bestaan met zijn signalement opgemaakt in Aken op 21-6-1811 -

                                 hij was blijkbaar gedeserteerd op 24-5-1811 van 22e RIL - (foto: m-9) -

                                 is langdurig vermist volgens een lijst van 4-7-1815 voor de National Militie.

- Relouw, Jan Frans - geb. Venray 1787 - zn. van Antoon Relouw en Wilhelmina van den Heuvel - lichting 1807 -

                                sinds 13-5-1807 dienstweigeraar - op 18-11-1807 keert hij terug en werd ingedeeld bij de

                                5e Regiment jagers te paard - is vermist volgens een lijst van 4-7-1815 voor de National Militie.

- Relouw, Willem - geb. Venray 1788 - zn. van Antoon Relouw en Wilhelmina van den Heuvel - lichting 1808 -

                                werd op 9-9-1808 weerspannig verklaard - op 8-6-1809 keert hij terug en werd op transport

                                gezet naar Aken (D) waar hij werd ingedeeld bij 72e RIL - gedeserteerd - kwam op 15-2-1811

                                tevoorschijn - afgevoerd en werd nu ingedeeld bij 3e compagnie van het 4e bataljon van 22e

                                RIL - werd in mei 1811 met zijn hele compagnie gevangen genomen door de Engelsen bij

                                Zierikzee - es vermist volgens een lijst van 4-7-1815 voor de National Militie.

- Rongen, Jan - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1806 - dient bij 16e RIL - deserteur - teruggevoerd - dient

                                daarna bij 64e RIL - overlijdt 13-10-1811 in het militaire hospitaal van Hamburg (D).

- Schampers, Jan Theo - geb. ??? - zn. van ??? - fuselier bij 131eRIL - overl. Middelburg 30-5-1813.

- Smits, Jan - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1814 - dient bij 4e tirailleurs regiment van Garde Imperiale -

                                deserteur 1813.

- Smits, Laurens - geb. Venray - zn. van ??? - dient bij 51e RIL - kwam terug.

- Stinnen, Martin - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1806 - dient bij 51e RIL - kwam terug.

- Thomassen, Antoon - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1814 - dient bij 8e Regiment Artillerie - deserteur -

                                 kwam terug.

- van de Pasch, Martinus - geb. Venray 27-6-1793 - zn. van ??? - dient bij 69e RIL - in 1859 werd hem uitge-

                                reikt de St. Helena medaille als oud-strijder van "Grande Armee - campagnes 1792-1815" -

                                overleden Venray 21-3-1863.

- van de Putten, Willem - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1810 - dient bij 72e RIL - vermist 1812 in Rusland.

- van de Rijdt, Willem of Antoon? - geb. Venray 23-5-1785 - zn. van ??? - lichting 1805 - gedeserteerd - daarna

                                in dienst gegaan bij de Engelsen - pas op 2-7-1818 uit Engelse dienst ontslagen.

- van Dijck, Leonard - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1810 - dient bij 51e RIL - deserteur - is vermist.

- van Geldrop, Gerard - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1814 - dient bij 85e RIL - opgenomen op

                                20-8-1813 in het hospitaal van Dresden (D) - aldaar gevangen genomen - daarna vermist.

- van Gerven, Leonard - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1812 - dient bij genie - werd gewond - kwam terug.

- van Ham, Jan - geb. Venray 1781 - zn. van ??? - jager te voet bij 1e Regiment Garde Imperiale - overlijdt

                                4-5-1809 te Parijs (F) in militaire hospitaal "Val de Grace" - stond in 1811 nog steeds

                                op lijst van deserteurs alhoewel hij 2 jaar tevoren was overleden.

- van Helden, Michael/Piet? - geb. Venray 1788 - zn. van ??? - behorend tot garde nationale - overleden Metz (F) op

                                6-10-1807 in het hospitaal aan wondkoorts.

- van Oirschot, Hendrik - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1810 - dient bij 51e RIL - overlijdt 21-9-1809 in

                                het hospitaal van Lille (F).

- van Rijswijck, Caspar - geb. Venray - zn. van ??? - dient bij 3e RIL.

- van Schindel, Jan - geb. Venray 1783 - zn. van ??? - lichting 1811 - kanonnier bij de  8e Regiment Artillerie

                                te voet - overlijdt 2-3-1813 in Middelburg.

- van Vucht, Antoon - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1805 - dient bij 51e RIL - werd in 1813 uit het

                                Regiment geschreven, vanwege langdurig hospitaal of vermissing.

- Veltkamp, Gerard - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1810 - dienstweigeraar in mei 1809 - bevindt zich

                                sinds 6-11-1809 bij de 126e Regiment Hollandse troepen - gelegerd mei 1811 in

                                Middelburg bij dit regiment.

- Verbeek, Gerard - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1807 - dient bij Garde Imperiale - kwam terug.

- Verbeek, Martin Th. - geb. Venray - zn. van ??? - dient bij Garde Nationale.

- Verblakt, Hendrik - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1812 - dient bij 30e RIL - kwam terug.

- Verhaegh, Jacobus - geb. Venray - zn. van ??? - tamboer bij de 76e RIL sinds 1805 - overleden 18-5-1809

                                in Vich (Catalonie Spanje) - bericht daarvan ontvangen in 1812 in Venray.

- Vermeulen, Gerard - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1810 - dient bij 81e RIL - is vermist.

- Vermeulen, Piet - geb. Venray of Wanssum? - werd in sept. 1806 ingelijfd bij de garde nationale als vervanger voor

                                zijn zwager Theodoor Jacobs uit Wanssum - desertie daarvan vanwege vrouw en kind -

                                werd ge-arresteerd op 29-5-1807 in Wanssum.

- Verstappen, Gerard - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1814 - dient bij 85e RIL - is vermist in 1814 bij

                                Magdeburg (D).

- Verstappen, Jan - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1808 - dient bij 85e RIL - opgenomen op 13-11-1813

                                in het hospitaal van Dresden (D) - aldaar gevangen genomen - kwam terug.

- Versteegen, Godfried - geb. Venray 1791 - zn. van ??? - lichting 1811 - dient bij 9e bataljon Veld artillerie -

                                overlijdt op 7-8-1811 in militaire hospitaal te Hannover (D) aan een huidziekte.

- Versteegen, Jacob - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1809 - dient bij 20e Regiment te paard - kwam terug. 

- Versteegen, Theodoor - geb. Venray 1788 - zn. van ??? - behorend tot garde nationale - overleden op 20-10-1807 in het

                                hospitaal van Metz (F) aan wondkoorts.

- Verstraelen, Petrus - ged. 21 nov. 1791 Venray [kanton Horst, dept. Roer] – zn. van Gerardus Verstraelen en Petronella Boers - dienstplichtige

                          jaar 1811, sinds 13 mei 1811 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 2e compagnie [nr. 8060/48], later bij 6e bataillon 4e compagnie

                          en 1e bataillon 4e compagnie, verdwenen in 1812 tijdens de veldtocht van Rusland. [foto verstraelen-8060]

- Vissers, Cornelis - geb. Venray - zn. van ??? - dient bij Garde Imperiale - overlijdt 1808 in Parijs (F).

- Volleberg, Henricus - geb. Venray 19-2-1789 - zn. van ??? - lichting 1809 - dient bij 11e Regiment Drag-

                                onders? - in 1859 werd hem uitgereikt de St. Helena medaille als oud-strijder van "Grande

                                Armee - campagnes 1792-1815" - overleden Venray 7-11-1861.

- Volleberg [Wollebergh], Henricus - ged. 21 nov. 1791 Venray [kanton Horst, dept. Roer] – zn. van Antonius Volleberg en Henrina Gudden -

                       dienstplichtige jaar 1811, sinds 28 apr. 1811 als fusilier bij 19e RIL 6e bataillon 4e compagnie [nr. 7440/244] later bij 4e bataillon

                       4e compagnie,krijgsgevangen genomen op 30 juli 1812 bij Polotsk [Rusland]. [foto volleberg-7440]

- Vullings, Antoon - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1806 - kwam terug.

- Vullings, Christiaan - geb. Venray 30-4-1793 - zn. van ??? - lichting 1813 - dient bij 69e RIL - deserteur - werd

                                teruggevoerd - werd gewond - in 1859 werd hem uitgereikt de St. Helena medaille als oud-

                                strijder van "Grande Armee - campagnes 1792-1815" - overleden Venray 28-2-1880.

- Vullings, Jacobus - geb. Venray - zn. van ??? - lichting XI - dient bij 67e RIL - kwam terug.

- Welten, Jan - geb. Venray - zn. van ??? - dient bij 51e RIL.

- Wijnen, Hendrik - ged. 25 nov. 1787 Venray [kanton Horst, dept. Roer] – zn. van Arnoldus Wijnen en Elisabeth van Soest – dienstplichtige

                      jaar 1807, dient sinds 30 okt. 1808 als fusilier bij 19e RIL 1e bataillon 3e compagnie [nr. 5578/433] - zijn laatste brief was op

                      24-5-1809 vanuit Linz aan de rivier de Donau - volgens een verklaring door 3 van zijn kameraden bleek hij bij de veldslag van

                      Wagram [5-7 juli 1809] dodelijk te zijn getroffen aan het hoofd door een kogel, wat echter niet bevestigd kon worden door

                      militaire administratie van 19e RIL - werd bij kontrole geroyeerd op 31 dec. 1809 vanwege lange afwezigheid, was in ziekenhuis

                      op 6 juli 1809. [foto wijnen-5578]

- Wilms, Antoon - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1810 - dient bij 1e Regiment Huzaren - is vermist.

- Wismans, Jan - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1806 - dient bij 51e RIL - deserteur 1807-1809 - later

                                teruggekeerd en ingelijfd bij 51e RIL - was februari 1812 aanwezig bij dat regiment in

                                Rostock (D) en ook nog in juni 1812 bij dat regiment - daarna vermist.

- Zeelen, Arnold - geb. Venray - zn. van ??? - dient bij 55e RIL - vermist 1812 in Rusland.

- Zeelen, Piet - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1810 - dient bij 1e regiment tirailleurs van de Garde

                                Imperiale - werd op 14-6-1810 gevangen genomen door de Oostenrijkers - in de buurt

                                van Wenen wist hij te vluchten en maakt dan deel uit van 35e Grenadiers regiment

                                onder een valse naam: Piet de Zwart - op 27-5-1811 vraagt burgemeester van Venray

                                informatie aan dat regiment in garnizoen te Boulogne-ser-Mer maar zonder enig

                                nieuws - hij werd in 1814 op een lijst gezet van vermisten.

- Zelen, Martin - geb. Venray - zn. van ??? - lichting 1809 - dient bij 51e RIL - vermist 1812 in Rusland.