GenBronnen

maas

militairen Limburg - Venlo


- Adrianssen, Gerardus Henricus - geb. Venlo? - zn. van ??? - was als reserve geplaatst - werd opgeroe-

                                 pen in actieve Franse dienst ter vervanging van deserteur Leonard Faessen.

- Avontuur, Joannes Dirk - geb. Venlo - zn. van ??? - ging op 15-10-1799 in dienst bij regiment Duits,

                                 Deve compagnie - later bij 4e Demi-Brigade 2e bataljon.

- Beckers, Joannes Antonius - geb. Venlo 9-8-1793 - zn. van Joannes Lambertus en Guillelmina Verhaegen -

                                 lichting 1813 - werd in depot geplaatst omdat een broer van hem al dient sinds 1802

                                 eerst als vrijwilliger in Hollandse dienst, ging later naar 123e RIL en is daar sous-

                                 lieutenant (2e luitenant, onder-luitenant)

- Bertole, Petrus - geb. Venlo - zn. van ??? - ging op 22-10-1799 als vrijwilliger in Franse dienst bij 1e

                                 Demi-Brigade 1e bataljon.

- Bielen, Arnoldus Franciscus - geb. Venlo? - zn. van ??? - inwoner van Venlo - vond op 3-6-1800 in

                                  Chrijsante Faber van Aken een vervanger voor zijn militaire dienst.

- Bloemen, Joannes Franciscus Henricus - geb. Venlo 5-12-1791 - zn. van Thomas Bloemen en Joanna Sibilla Muller -

                                dient vanaf 7-4-1813 als plaatsvervanger als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 4e compagnie (stam-

                                boek nr. 9714) - werd op 17-6-1813 korporaal bij 88e RIL 5e bataillon 3e compagnie - gedeser-

                                teerd op 6-11-1813. 

- Bloemen, Josephus Rainoldus - geb. Venlo 4-4-1790 - zn. van Thomas en Anna Sibilla Muller - lichting

                                 1810 - werd op 17-4-1809 ingelijfd bij 3e RIL - op 1-5-1809 bevorderd tot

                                 korporaal - op 26-4-1810 bevorderd tot sergeant - deed de veldtochten in Duitsland en

                                 Spanje - werd op 23-4-1812 gewond bij Bilbao - kreeg ten gevolde daarvan ontslag

                                 en pensioen - overleed te Venlo 9-7-1875.

- Bongard, Franciscus - geb. Venlo - zn. van ??? - woont in Venlo - blijkbaar door dubbele inschrijving in

                                 Franse dienst bij 48e en 112e RIL ten onrechte aangemerkt als deserteur.

- Bontamps, Henricus Franciscus - geb. Venlo? - zn. van ??? - ging op 19-10-1799 als vrijwilliger in Franse

                                 dienst bij 16e regiment Chasseurs a Cheval.

- Boom, Gerard - geb. Venlo 6-10-1793 - zn. van Petrus Cornelis en Catharina Lina - lichting 1813 -

                                 op 13-11-1812 ingelijfd bij 72e RIL.

- Boonen, Joannes Leonard - geb. Venlo 6-8-1789 - zn. van Joseph Boonen en Catharina Smabers - dient vanaf 28-9-1813

                                als plaatsvervanger als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 1e compagnie (stamboek nr. 9757) - werd op

                                16-11-1813 overgeplaatst naar 133e RIL.

- Borgh, Godefridus – geb. Venlo 12 aug. 1789 [kanton Venlo, dept. Meuse inferieure] – zn. van Joannes Borgh en Petronilla Desanem? – dienst-

                                plichtige jaar an. 14 maar dienstweigeraar – dient sinds 3 aug. 1807 als fusilier bij 8e RIL 3e bataillon 8e compagnie [nr. 4478/247] –

                                op 27 juli 1808 geroyeerd uit regiment register door beslissing van ministerie van oorlog. 

- Bosch, Libert - geb. Venlo 13-4-1794 - zn. van Antonius Bosch en Henrica Willemsen - dient vanaf 2-4-1813 als fusilier

                                bij 88e RIL 5e bataillon 3e compagnie (stamboek nr. 9655) - werd op 1-7-1813 overgeplaatst naar 75e RIL.  

- Bours, Mathias Christianus - geb. Venlo? ca. 1776 - zn. van ??? - residerend te Venlo - ging op 12-7-1800

                                 in Venlo vrijwillig in Franse dienst bij 16e cavallerie regiment Chasseurs.

- Brouwers, Petrus Henricus - ged. 30 mei 1790 Venlo [kanton Venlo, dept. Meuse inferieure] – onwettige zn. van Mathias Brouwers en Theodora

                        Cuijpers – dienstplichtige jaar 1810, dient sinds 1 juni 1809 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 2e compagnie [nr. 6689/119] later bij

                        1e bataillon 3e compagnie en 2e bataillon 1e compagnie, verdwenen in 1812 bij de veldtocht van Rusland. [foto brouwers-6689]

- Celen, Gerardus - ged. 20 juni 1790 Venlo [kanton Venlo, dept. Meuse inferieure] – zn. van Joannes Celen en Aldegundis Derpmans - dienstplichtige

                        jaar 1810, sinds 1 juni 1809 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 2e compagnie [nr. 6702/121], werd op 7 mei 1810 grenadier bij 1e

                        compagnie grenadiers, werd in 1812 tijdens veldtocht van Rusland gewond door geweerschot in rechter dij, kreeg tengevolge daarvan

                        ontslag op 16 juni 1813, trouwt Venlo 12 apr. 1822 met Mechtildis van den Ham, hij overl. Venlo 24 jan. 1871. [foto celen-6702]

- Ceusters, Franciscus Ludovicus - geb. Venlo 23-9-1794 - zn. van Gerardus Ceusters en Appolonia Lottij - dient

                                vanaf 2-4-1813 als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. 9657) - werd

                                op 1-7-1813 overgeplaatst naar 75e RIL. 

- Chatillon de Guichinon, Joseph - geb. ??? - zn. van ??? - dient bij 114e RIL 2e bataillon 2e compagnie.

- Corneille, Jan - geb. Venlo - zn. van ??? - nam in okt. 1798 dienst als vrijwilliger bij 1e demi-brigade.

- Cornets, Constantin - geb. Venlo 21-5-1790 - zn. van Jacobus Joseph Cornets en Maria Agnes Vignant - dient vanaf

                                 10-3-1812 als plaatsvervanger als grenadier bij 88e RIL 4e bataillon grenadiers (stamboek nr.

                                 7667) - daarna bij 8e regiment d'artillerie a pied? 

- Crobagh, Joannes Emmanuel - geb. Venlo 17-11-1787 - zn. van Joannes Adam en Maria Gertrudis Holt-

                                 huijsen - in Hollandse dienst.

- Daniels, Petrus Jacobus - geb. Venlo 21-10-1793 - zn. van Gerard en Anna Catharina Braams - lichting 1813 -

                                 op 12-11-1812 ingelijfd bij 14e regiment Dragonders.

- Dirickx, Bartholomeus Wilhelmus - geb. Venlo 22-9-1786 - zn. van ??? - bij 6e regiment Huzaren.

- Dirickx, Franciscus Sebastianus Norbertus - ged. 6 juni 1790 Venlo [kanton Venlo, dept. Meuse inferieure] – zn. van Gerardus Dirickx en Anna

                       Maria Canters – dienstplichtige jaar 1810, dient sinds 1 juni 1809 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 2e compagnie [nr. 6687/118] later

                       1e bataillon 3e compagnie, overleden op 10 dec. 1809 in het ziekenhuis te Brussel [B] ten gevolge van tuberculose [nr. 419].

                       [foto dirickx-6687]

- Driessen [Dreesen], Joannes Hubertus - ged. Venlo 3 mei 1792 - zn. van Franciscus Driessen en Maria Josepha Dings - dienstplichtig 1812 wo-

                      nende te Venlo - lotings nr. 70 kanton Venlo en vervolgens ingelijfd - kwam 5 mei 1813 bij 69e RIL 5e bataillon 3e compagnie [stam-

                      boek nr. 5268] - later 5e bataillon 2e compagnie en daarna uigeselecteerd voor 3e compagnie "voltiguers" [verkenners] - heeft ws.

                      de veldslag van Bautzen [D] gedaan op 20-21 mei 1813 - gesneuveld Dresden [D] op 26 aug. 1813. 

- Ebus, Petrus Jacobus - geb. Venlo 6-8-1793 - zn. van Joannes en Gertrudis Margarita Hendriks - lichting 1813 -

                                 op 13-11-1812 ingelijfd bij 72e RIL.

- Florus, Guillaume Theodor - geb. Venlo 17-5-1792 - zn. van Guillaume Florus en Maria Cuijpers - dient vanaf

                                10-3-1812 als voltiguer bij 88e RIL 4e bataillon voltiguers (stamboek nr. 7522) - werd op

                                27-12-1812? opgenomen in hospitaal van Koningsberg (D) en daarvan ontslagen op 31-1-1813.  

- Frederix, Franciscus Xavier Joannes - geb. Venlo 1785 - zn. van ??? - ging op 13-11-1805 vrijwillig in dienst

                                 bij eerst 6e regiment Huzaren - later bij 7e regiment Huzaren, 8e compagnie, 4e escadron -

                                 heeft de 1806 en 1807 veldtochten gedaan in Pruissen - werd in 1807 gewond door een

                                 sabel (GA Venlo - foto: m-90 en m-91).

- Gerners, Joannes Antonius - geb. Venlo 3-9-1793 - zn. van Arnoldus en Joanna Michilsen - lichting 1813 -

                                 op 13-11-1812 ingelijfd bij 72e RIL.

- Giesinger, Leonard - geb. Venlo 2-2-1768 - zn. van Petrus Giesinger en Joanna Wolf - was korporaal bij 9e regiment artillerie 3e compagnie -

                                overl. Alkmaar [ziekenhuis] 7 febr. 1811 en begraven 9 febr. 1811. [afb. m-246]

- Graven, Wilhelmus Josephus Gerardus - geb. Venlo? - zn. van ??? - ging op 19-10-1799 als vrijwilliger in

                                 Franse dienst bij 16e regiment Chasseurs a Cheval - werd op 19-12-1799 overgeplaatst

                                 naar 3e regiment huzaren.

- Grondlehner, Jan Henri - geb. ??? - zn. van ??? - bij 6e compagnie chasseurs - overl. Rijssel 12-8-1814.

- Harmes, Joannes - geb. Venlo 10-2-1794 - zn. vanm Mathias Harmes en Maria Catharina Grampert - dient vanaf

                                 2-4-1813 als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 3e compagnie (stamboek nr. 9654) - werd op

                                 1-7-1813 overgeplaatst naar 75e RIL.

- Heijsters, Jacobus - geb. Venlo 26-3-1793 - zn. van Michael en Margarita Janssen - lichting 1813 -

                                 werd in 1812 geplaatst omdat een broer van hem was omgekomen in Franse dienst.

- Heldebeutel, Gerard Antoine - geb. Venlo 10-8-1792 - zn. van Jean Heldebeutel en Maria Agnes Fildhausen -

                                dient vanaf 10-3-1812 - was vanaf 24-8-1812 korporaal bij 88e RIL 4e bataillon 1e compagnie

                                (stamboek nr. 7521) - werd op 21-12-1812 opgenomen in hospitaal van ? en daarna op

                                 31-5-1813 met lang verlof gestuurd.   

- Heldebeutel, Joannes Henricus - geb. Venlo 28-3-1794 - zn. van Joannes Georgius en Maria Agnes Feld-

                                 hausen - lichting 1814 - werd in depot geplaatst vanwege zijn broers - hij is 4e broer.

- Heldebeutel, NN - geb. Venlo? - zn. van ??? - lichting XIII - in dienst bij 48e RIL - overleed te Antwerpen

                                 op 28-7-1806.

- Herckenrath, Joannes Theodorus - geb. Venlo 1782 - zn. van ??? - ging oud 18 jaar op 31-5-1800 te Venlo

                                  vrijwillig in dienst als vervanger voor Joannes Josephus Gaspar Herckenrath "emploije

                                  au Bureau Centrale de Druten paijs d'entre Meuse et Waal".

- Herkenraets, Franciscus - geb. Venlo - zn. van ??? - ging op 15-8-1800 in dienst bij 7e Demi-Brigade 1e

                                 bataljon - op 1-2-1802 overgeplaatst als 2e luitenant bij coloniale troepen.

- Hermans, Franciscus Henricus - geb. Venlo 23-3-1793 - zn. van Joannes en Joanna Stelkens - lichting 1813 -

                                 op 13-11-1812 ingelijfd bij 72e RIL.

- Heutz, Joannes J.A. - geb. Venlo 19-11-1755 - zn. van ??? - in Franse dienst als onder-luitenant.

- Holthuijsen, Arnoldus Nicolaas - geb. Venlo 23-10-1793 - zn. van Lambertus en Guillelmina Helden -

                                 lichting 1813 - op 21-12-1812 ingelijfd bij 76e cohorte Garde Nationale.

- Huberts, Henricus Joannes Hubert - geb. Venlo 1-4-1780 - zn. van Henricus Josephus Huberts en Anna

                                 Maria Meuren - ging op 4-12-1807 in Venlo vrijwillig in Franse dienst bij 5e RILg.

- Janssen, Leonard Gerard - geb. Venlo 11-2-1792 - zn. van Jean Severin Janssen en Mathilde Peeters - dient vanaf

                                10-3-1812 las voltiguer bij 88e RIL 4e bataillon voltiguers (stamboek nr. 7520) - werd in januari

                                1814 gevangen genomen te Dantzig (Gdansk, Polen). 

- Janssen, Mathias - geb. Venlo 11-6-1794 - zn. van Severin en Mechtildis Peeters - lichting 1814 - werd in

                                 depot geplaatst vanwege een broer in dienst bij 88e RIL.

- Jonckers, Christiaan Josephus - geb. Venlo 29-4-1793 - zn. van Mathias en Maria Christina Bloemen - lichting

                                 1813 - op 13-11-1812 ingelijfd bij 14e regiment Dragonders.

- Jonckers, Egidius Joannes - geb. Venlo? - zn. van ??? - woont in Venlo - vond op 31-5-1800 in Jean Cox

                                 van Can canton de Millen een vervanger voor zijn militaire dienst.

- Kimmel, Engelhart - geb. Venlo - zn. van ??? - ging op 16-1-1797 in dienst als tamboer bij 7e Demi-Brigade

                                 1e bataljon 2e compagnie - daarvan gedeserteerd 31-7-1802.

- Knaps, Karel Mathias - geb. Venlo 14-1-1793 - zn. van Franciscus Mathias en Adriana Guillelmina Cornet -

                                 lichting 1813 - op 13-11-1812 ingelijfd bij 72e RIL.

- Koch, Joannes Hendrikus - geb. Venlo - zn. van ??? - in militaire dienst sinds 1-8-1773 bij regiment Huzaren,

                                 werd sergeant-majoor - ging op 30-7-1795 in Franse dienst.

- Kramer, Franciscus - geb. 1784 Venlo [kanton Venlo, dept. Meuse inferieure] – zn. van Joannes Kramer en Dorothea Christiaen – dienstplichtige

                           jaar an. 13 wonende in Venlo, in depot Wesel [D] als deserteur, sinds 5 dec. 1811 als fusilier bij 19e RIL 4e bataillon 4e compagnie

                           [nr. 10004/73], later bij 3e bataillon 4e compagnie en 1e bataillon 4e compagnie, gedeserteerd in mrt. 1812, ervan vrijgesproken

                           op 6 apr. 1813, opnieuw gedeserteerd 29 juni 1813. [doop niet gevonden – iemand die het mogelijk weet en waar?]

- Kreeft, Petrus - geb. Venlo 26-1-1793 - zn. van Nicolaas en Maria Ruelkens - lichting 1813 -

                                 op 23-11-1812 ingelijfd bij 108e RIL.

- Lemme, Jan Pieter - geb. Venlo 7-2-1785 - zn. van Johan en Anna Theodora Catrinio - op 25-10-1815 gede-

                                  serteerd te Londerzeel van regiment lichte dragonders nr. 4.

- Lemoyne, Jacobus Antonius - geb. Venlo 12-10-1794 - zn. van Adrianus Lemoyne en Henrica Janssen - dient vanaf

                                 2-4-1813 als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 3e compagnie (stamboek nr. 9652) - werd op 1-7-1813

                                 overgeplaatst naar 75e RIL. 

- Linnaerts (Lennaerts), Petrus Jacobus - geb. Venlo 4-3-1794 - zn. van Leonard Linnaerts en Marta Catharina ??? -

                                  dient vanaf 2-4-1813 als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 3e compagnie (stamboek nr. 9656) - werd op

                                  1-7-1813 overgeplaatst naarj 75e RIL - overl. Lille 13-12-1813.

- Lindenmeyer, P. - geb. ws. Venlo - was 15-1-1808 kapitein en commandant van 1e militaire transport in

                                  Mantova (I) (bron: Driessen groot-archief VI).

- Loo(s), Petrus - geb. Venlo - zn. van Theodorus Loo en Alexide Bruers - lichting XI - op 4-4-1804 gedeser-

                                  teerd van 100e Demi-Brigade - blijkbaar nog steeds op de vlucht in 1808 - heeft blijk-

                                  baar een moord begaan vlgs. crimineel tribunaal.

- Mans, Joannes - geb. Venlo - zn. van ??? - diende eerst bij Bataafse artillerie - ging op 18-4-1800 in dienst

                                  bij 7e Demi-Brigade 1e bataljon.

- Menge, Joannes Hubert - geb. Venlo 6-11-1793 - zn. van Joannes Petrus en Maria Anna Lenders - lichting

                                 1813 - werd in depot geplaatst omdat zijn broer reeds in Franse dienst was.

- Mengé, Joannes Josephus - ged. 15 mrt. 1790 Venlo [kanton Venlo dept. Meuse inferieure] – zn. van Joannes Petrus Mengé en Maria Anna Zenlers–

                          dienstplichtige jaar 1810, dient sinds 1 juni 1809 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 2e compagnie [nr. 6686/118] later bij 2e bataillon

                          1e compagnie, werd op 2 mei 1811 voltigeur bij 6e compagnie voltigeurs later bij 4e compagnie voltigeurs, krijsgevangen genomen

                           in 1812 bij de terugtocht van Rusland. [foto menge-6686]

- Menso, Cornelis Hendrikus – geb. 13 mei ged. [nh] 15 mei 1791 Venlo [kanton Venlo, dept. Meuse inferieure] – zn. van Jan Hendrik Menso en Johanna

                           Cornelia de Graaf – ging op 25 nov. 1806 in militaire dienst bij 4e RIL – deed 1806 veldtocht in Duitsland – werd korporaal op 1 jan. 1807 -

                           ging op 15 jan. 1807 over naar de lijfwacht – deed 1809 veldtocht in Brabant – ingedeeld op 1 okt. 1810 als lichte infanterie bij de 2e

                           regiment grenadiers te voet [grenadiers-a-pied] van de keizerlijke garde bij 1e bataillon 1e compagnie [nr. 1655/276] - ging op 16 nov.

                           1810 over naar 2e regiment “de chevaux legers lanciers” van de keizerlijke garde. [rode lansiers] [foto menso-1655]

- Mesmaekers, Arnold - geb. 20-3-1795 - zn. van ??? - dient bij 108e RIL - overl Hamburg (D) ziekenhuis concerthof 25-10-1813.  

- Nabben, Clement Martinus - geb. Venlo 23-4-1793 - zn. van Christianus en Agatha Titseler - lichting 1813 - op 13-11-1812 ingelijfd bij 72e RIL.

- Nollie, Pieter - geb. Venlo - zn. van ??? - op 30-7-1795 in aktieve dienst.

- op den Oordt, Everardus Henricus - geb. Venlo? - zn. van ??? - inwoner van Venlo - vond op 31-5-1800

                                 in Josephus Souter van Freijwil Baden een vervanger voor zijn militaire dienst.

- op den Oordt, Theodorus Joannes - geb. Venlo? - zn. van ??? - inwoner van Venlo - vond in juni 1800

                                 in Franciscus Wilhelmus Passen van Kemrath een vervanger voor zijn militaire dienst.

- Overdijck, Franciscus Louis - geb. Venlo? ca. 1777 - zn. van ??? - ging op 7-7-1800 vrijwillig in Franse

                                 dienst bij 16e cavallerie regiment chasseurs.

- Peeters, Henricus Franciscus - geb. Venlo 3-10-1794 - zn. van Joannes Peters en Joanna l'Homme - dient vanaf

                                2-4-1813 als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 3e compagnie (stamboek nr. 9653) - werd op

                                1-7-1813 overgeplaatst naar 75e RIL.

- Peeters, Herman - geb. Venlo 14-6-1792 - zn. van Emmanuel Henricus Peeters en Anna Catharina ??? - dient

                                vanaf 4-3-1812 als fusilier bij 88e RIL 4e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. 7473) - daarna

                                 als voltiguer bij 88e RIL 4e bataillon voltiguers - werd in janauri 1814 gevangen genomen te

                                 Dantzig (Gdansk, Polen).   

- Pieters, Hendrik - geb. 10-11-1780 - zn. van ??? - overl. 18-4-1825 - werd gewond veldslag Quatre Bras 1815.

- Schaffers, Reinerus Aloijsius - geb. Venlo - zn. van ??? - ging op 19-10-1799 als vrijwilliger in Franse dienst bij 16e regiment Chasseurs a Cheval.

- Schuren, Joannes Wilhelmus - geb. Venlo? - zn. van ??? - lichting XIV - gedeserteerd - werd veroordeeld tot een boete van 1500 francs.

- Schwaan [Zwaan], Jan Josephus – ged. [rk] 28 jan. 1790 [in stamboek als: 15 jan. 1789] Venlo [kanton Venlo, dept. Meuse inferieure] – zn. van Joannes

                                Georgius Schwaan en Maria Isabella Eleonora Ewartz – ging op 11 juli 1806 in militaire dienst bij 7e RIL – werd korporaal op 1 jan. 1808 -

                                ging op 9 juli 1809 naar de lijfwacht – deed 1809 veldtocht in Brabant – ingedeeld op 1 okt. 1810 als lichte infanterie over naar de 2e

                                regiment grenadiers te voet [grenadiers-a-pied] van de keizerlijke garde bij 2e bataillon 4e compagnie [nr. 1680/280] - ging op 16 nov.

                                1810 over naar 2e regiment “de chevaux legers lanciers” van de keizerlijke garde. [rode lansiers] [foto schwaan-1680]

- Sillekes [Sielkens], Jan – ged. [rk kinderen van militairen] 26 aug. 1779 [in stamboek als: 6 jan. 1786] Venlo [kanton Venlo, dept. Roer] – zn. van Nicolaus

                                 Sillekes en Joanna van der Laer – ging op 5 jan. 1803 in militaire dienst bij 6e halve brigade dat werd 7e RIL - ging op 15 juli 1805 over

                                 naar de grenadiers Hollandse garde – deed 1806 veldtocht in Pruissen – deed 1809 veldtocht in Brabant - ging op 1 okt. 1810 over

                                 naar de 2e regiment grenadiers te voet [grenadiers-a-pied] van de keizerlijke garde bij 2e bataillon 3e compagnie [nr. 57/10] – deed

                                 1812 veldtocht in Rusland – werd aldaar op 20 nov. 1812 krijgsgevangen genomen. [foto sillekes-57]

                                 [de 2e regiment grenadiers-a-pied werd sinds midden 1811 hernummerd als 3e regiment grenadiers-a-pied] 

- Sprinckman, Joannes Henricus - geb. 19-9-1794 - zn. van Joannes Thomas Sprinckman en Maria Theresia

                                  Grillemans - dient vanaf 2-4-1813 als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 3e compagnie (stam-

                                  boek nr. 9649).

- Stams, Karel Theodorus - geb. Venlo? ca. 1781 - zn. van ??? - ging op 26-6-1800 vrijwillig in Franse dienst

                                  bij 16e cavallerie regiment de chasseurs voor een periode van 4 jaar.

- Stikkelbroek, W. - geb. Venlo - zn. van ??? - in Franse dienst bij 13e regiment dragonders.

- Swaab, Willem Martin - geb. ??? - zn. van ??? - blijkbaar in dienst bij 76e cohorte.

- Timmerman, Henricus Leonardus - geb. Venlo 20-12-1793 - zn. van Joannes Henricus en Maria Catharina

                                  Sax - lichting 1813 - op 19-11-1812 ingelijfd bij 108e RIL.

- Valk, Antonius - geb. Venlo - zn. van ??? - woont in Venlo - vermoedelijk in Hollandse dienst.

- van Boven, Petrus Martinis - geb. Venlo - zn. van ??? - woont in Venlo - lichting IX - gedeserteerd van

                                  8e RIL - blijkbaar later "conge de reforme".

- van den Brandt, Cornelis Albert - geb. Venlo? - zn. van ??? - inwoner van Venlo - vond op 3-6-1800 in

                                  Henricus Clemens van Kaldenkirchen een vervanger voor zijn militaire dienst.

- van den Driessen, Joannes Cornelis - geb. Venlo - zn. van ??? - ging op 22-10-1799 als vrijwilliger in

                                  Franse dienst bij 1e Demi-Brigade 1e bataljon.

- van Densen, Joannes - geb. Venlo - zn. van ??? - lichting XIV - gedeserteerd op 21-10-1807 van 65e RIL.

                                  (GA Venlo - foto: m-89).

- van Elswijck, Franciscus - geb. Venlo 29-5-1793 - zn. van Petrus en Henrietta Erckelens - lichting 1813 -

                                 op 13-11-1812 ingelijfd bij 72e RIL.

- van Kessel, Conrard - geb. Venlo? - zn. van ??? - woont in Venlo - lichting IX - gedeserteerd.

- van Oeijen, Theodorus Raimond - geb. Venlo ca. 1781 - zn. van ??? - ging oud 19 jaar op 31-5-1800 te

                                  Venlo vrijwillig in dienst als vervanger voor Henricus Caspar Schaffers - inwoner van Venlo.

- van Pruisen Fricher, Jos - geb. Venlo - zn. van ??? - was 10 jaar in dienst van bataljon van Heutz - ging

                                  op 25-11-1799 in dienst bij 7e Demi-Brigade 1e bataljon.

- van Ryn, Jan – ged. [nh] 28 mrt. 1790 Venlo [kanton Venlo, dept. Roer] – zn. van Otto van Ryn en Johanna Lit – ging op 21 nov. 1809 in militaire dienst als

                                tamboer bij de grenadiers koninklijke Hollandse garde - ging op 1 okt. 1810 over naar de 2e regiment grenadiers te voet [grenadiers-a-pied]

                                van de keizerlijke garde bij 2e bataillon 1e compagnie [nr. 1433/239] – deed 1812 veldtocht in Rusland – werd aldaar op 15 nov. 1812 krijgs-

                                gevangen genomen. [foto van ryn-1433]

                                [de 2e regiment grenadiers-a-pied werd sinds midden 1811 hernummerd als 3e regiment grenadiers-a-pied]

- Vastbinder, Goswinus Martinus - geb. Venlo 13-2-1793 - zn. van Joannes en Catharina Libioul - lichting 1813 - op 13-11-1812 ingelijfd bij 72e RIL.

- Verwins, Wijnandus - geb. Venlo? - zn. van ??? - lichting jaar VII - ging op 23 okt. 1799 als vrijwilliger in

                                  Franse dienst bij 16e regiment Chasseurs a Cheval - kreeg in 1803 definitief ontslag.

- Waldschmidt, Martin - geb. 31-10-1777 - zn. van ??? - overl. 1836 - voor 37 jaar militair - werd blijkbaar gewond in 1809 en bij de veldslag van Waterloo 1815.

- Willemsen, Silvester Emmanuel - geb. Venlo 1-1-1792 - zn. van Guillaume Willemsen en Elisabeth ??? - dient vanaf

                                4-3-1812 als grenadier bij 88e RIL 5e bataillon? (stamboek nr. 7470) - daarna bij 8e regiment a pied.

- Wolfer, Andreas – ged. [rk kinderen van militairen] 25 juni 1784 [in stamboek als: 8 okt. 1788] Venlo [kanton Venlo, dept.  Roer] – zn. van Joannes Antonius

                                Wolfer en Agnetis Dinglerin – ging op 1 okt. 1804 in militaire dienst bij 4e RIL – deed 1806-1807 veldtochten in Pruissen - ging op 9 mei 1808

                                naar de grenadiers koninklijke Hollandse garde – deed 1809 veldtocht in Brabant - ging op 1 okt. 1810 over naar de 2e regiment grenadiers

                                te voet [grenadiers-a-pied] van de keizerlijke garde bij 2e bataillon 4e compagnie [nr. 1020/170] – deed 1812 veldtocht in Rusland – werd

                                aldaar gewond en op 17 nov. 1812 te Krasnoi krijgsgevangen genomen. [foto wolfer-1020]

                                [de 2e regiment grenadiers-a-pied werd sinds midden 1811 hernummerd als 3e regiment grenadiers-a-pied]

- Zegelaar, Henricus - geb. Venlo - zn. van ??? - ging in dienst op 8-12-1800 bij Demi-Brigade 2e bataljon - daarvan op 30-4-1801 gedeserteerd.

- Zimmermans, Henricus – ged. [onwettig later ge-echt door huwelijk] 27 mei 1784 Venlo [kanton Venlo, dept. Rhoer] – zn. van Henricus Zimmermans en Sophia

                                Fiart – ging op 8 apr. 1798 in militaire dienst bij 7e halve brigade dat werd 8e RIL – deed 1805-1806 veldtochten in Oostenrijk – ging op 12

                                aug. 1806 over naar de grenadiers koninklijke Hollandse garde - deed 1806 veldtocht in Pruissen – deed 1809 veldtocht in Brabant - ging

                                op 1 okt. 1810 over naar de 2e regiment grenadiers te voet [grenadiers-a-pied] van de keizerlijke garde bij 1e bataillon 2e compagnie

                                [nr. 297/50] – overleden op 17 mrt. 1812 in ziekenhuis te Parijs [F]. [foto zimmermans-297]