GenBronnen

digitalisering

maas

militairen Limburg - Tegelen


- Aerts, Johan - geb. Tegelen 4-4-1786 - zn. van Hendrik Aerts en Mechtildis Reijnders - lichting 1806 - keert april 1814 veilig terug als korpo-

                                  raal bij 45e RIL na 8 jaar dienst [bron: Dings melding Tegelen in de Franse tijd 1794-1818 p. 109].

- Aerts, Willem - geb. Tegelen 6-6-1790 - zn. van Hendrik Aerts en Mechtildis Reijnders - lichting 1810 - keert april 1814 veilig terug na dienst

                                  bij een cavalerie regiment [bron: Dings melding Tegelen in de Franse tijd 1794-1818 p. 109].

- Bourgons, Adam Joseph - geb. Tegelen 26-4-1786 - zn. van Thedorus Bourgons en Gertrudis Hofmans -

                                 lichting 1806 - dient als sappeur bij 2e bataljon, 9e compagnie - overleed op 2-1-1812 in hospitaal van Toledo (Spanje) - be-

                                 richt daarvan in Tegelen op 17-5-1812 [bron: Dings melding Tegelen in de Franse tijd 1794-1818 p. 112].

- Dijck, van J. L. - keert in 1814 terug van Franse dienst [bron: Dings melding Tegelen in de Franse tijd 1794-1818 p. 109].

- Driessen, Joachim - ged. Tegelen 18 juli 1785 - zn. van Gerardus Driessen en Margarita Meerts - was dienstplichtig jaar 14 [= 1805] en wonende

                                 te Tegelen - was 1815 bij Nationale Militie [dus tegen Napoleon] - keert 1816 terug naar Tegelen - tr. Tegelen 15 mei 1822 -

                                 over. Tegelen 12 mei 1874. 

- Driessen, Petrus - geb. Tegelen - zn. van ??? - keert april 1814 veilig terug na 5 maanden dienst [bron: Dings melding Tegelen in de Franse tijd

                                 1794-1818 p. 109].

- Engels, Jacob - geb. Tegelen 11-4-1788 - zn. van Petrus Mathias Engels en Maria van der Velden - lichting 1808 - vertekt op 9-4-1812 naar 1e

                                 bataljon van Garde Nationale - daarna gelegerd bij infanterie in Parijs - keert april 1814 veilig terug [bron: Dings melding Te-

                                 gelen in de Franse tijd 1794-1818 p. 109].

- Engels, Johan Petrus - geb. Tegelen - zn. van ??? - deserteert op 5-7-1813 uit 8e regiment voltiguers van Garde Imperiale [bron: Dings melding

                                 Tegelen in de Franse tijd 1794-1818 p. 109 met als oer bron: gem. arch. Tegelen 74 brief 13 aug. 1813].

- Ewalds, Joachim - geb. Tegelen 27-3-1791 - zn. van Jacob Joseph Ewalds en Helena Meerts - was 1 jaar en 3 maanden bij voet artillerie - keert

                                 april 1814 veilig terug [bron: Dings melding Tegelen in de Franse tijd 1794-1818 p. 110].

- Ewalds, Johan Petrus - geb. Tegelen - zn. van ??? - was 1½ maand bij cavalerie - keert april 1814 veilig terug [bron: Dings melding Tegelen in

                                 de Franse tijd 1794-1818 p. 110].

- Faasen, Godefridus - geb. Tegelen 22-1-1789 - zn. van Arnold Faassen en Catharina Lamers - dient 4 jaar als fusilier bij 59e RIL - keert april

                                 1814 veilig terug [bron: Dings melding Tegelen in de Franse tijd 1794-1818 p. 110].

- Franssen, Gerard Willem - geb. Tegelen 19-7-1790 - zn. van Peter Franssen en Wendelina Canoy - vermist en verm. gesneuveld in Franse dienst

                                 [bron: Dings melding Tegelen in de Franse tijd 1794-1818 p. 112].

- Giesen, Rudolphus - geb. ??? - zn. van Johan Giesen en Anna Louise Hambach - dient 11 jaar bij een cavalerie regiment - werd onderofficier -

                                  keert april 1814 veilig terug [bron: Dings melding Tegelen in de Franse tijd 1794-1818 p. 110].

- Hovens, Peter - geb. Tegelen 12-2-1786 - zn. van Willem Hovens en Petronella Peters - lichting 1806 - dient als fusilier bij 65e RIL 1e bataillon 4e

                                  compagnie - overleed op 12-7-1810 in het Prado hospitaal van Valladolid (Spanje) - bericht ontvangen in Tegelen op 5-1-1813

                                  [bron: Dings melding Tegelen in de Franse tijd 1794-1818 p. 112].

- Jacobs, Gerard - geb. Tegelen 23-10-1792 - zn. van Jacob Jacobs en Elisabeth Abry - dient 3 jaar  bij een infanterie - keert april 1814 veilig terug

                                 [bron: Dings melding Tegelen in de Franse tijd 1794-1818 p. 110].

- Jentjes, Antonius - geb. Tegelen 29-5-1793 - zn. van Peter Jentjes en Gertrudis van den Broek - dient 2 jaar bij de infanterie in Parijs - kwam 1814

                                 veilig terug [bron: Dings melding Tegelen in de Franse tijd 1794-1818 p. 110].

- Jentjens, Petrus Andreas - ged. Tegelen 28-10-1794 - zn. van Wilhelmus Jentjens en Joanna Gertrudis Driessen - was bij 8e regiment

                                artillerie te voet [stamboek nr. 6070]. 

- Jonckmans, Petrus Mathias - geb. Tegelen 11-10-1788 - zn. van Peter Jonckmans en Maria Margareta Bongaerts - lichting 1808 - werd karabinier -

                                kwam in 1814 veilig terug [bron: Dings melding Tegelen in de Franse tijd 1794-1818 p. 110].

- Noten, Lambert - geb. Tegelen ??? - zn. van ??? - vermist in Franse dienst [bron: Dings melding Tegelen in de Franse tijd 1794-1818 p. 112].

- Peters, Gerard - geb. Tegelen 9-3-1785 - zn. van Johan Peters en Catharina op Heys - lichting XIV - dient 8 jaar als karabinier - keert 1814 veilig

                                terug [bron: Dings melding Tegelen in de Franse tijd 1794-1818 p. 110].

- Peters, Hendrik - geb. Tegelen 11-10-1787 - zn. van Andreas Peters en Maria Bourgons - dient 4 maanden bij de infanterie - keert 1814 veilig

                                terug [bron: Dings melding Tegelen in de Franse tijd 1794-1818 p. 110].

- Reijen, Petrus - geb. Tegelen 4-9-1791 - zn. van Gerard Reijen en Anna Tijssen - in Franse militaire dienst [bron: Dings melding Tegelen in de

                                Franse tijd 1794-1818 p. 110].

- Rijvers, Godefridus - geb. Tegelen 7-3-1792 - zn. van Peter Rijvers en Petronella Stroucken - dient 2½ jaar bij 2e regiment Cuirassiers - ws. krijgs-

                                gevangen 2e helft van 1812 - kwam in 1814 terug en vestigt zich in Bruggen (D) [bron: Dings melding Tegelen in de Franse tijd

                                1794-1818 p. 110].

- Stevens, Hendrik - geb. Tegelen ??? - zn. van ??? - vermist in Franse dienst [bron: Dings melding Tegelen in de Franse tijd 1794-1818 p. 112].

- Toebosch, Bartholomeus - geb. Tegelen ??? - zn. van ??? - vermist in Franse dienst [bron: Dings melding Tegelen in de Franse tijd 1794-1818 p. 112].

- Vaillant, Petrus - geb. Tegelen ??? - zn. van ??? - vermist in Franse dienst [bron: Dings melding Tegelen in de Franse tijd 1794-1818 p. 112].

- Vervoort, Andreas - geb. Tegelen ??? - zn. van Johan Vervoort en Catharina Hendrix - was 1½ jaar in Franse dienst bij de infanterie - keert 1814

                                veilig terug [bron: Dings melding Tegelen in de Franse tijd 1794-1818 p. 110].

- Zeelen, Theodoor - geb. Tegelen ??? - zn. van Willem Zeelen en Maria Agnes Teelen - deserteert op 7-7-1813 uit het 8e regiment voltiguers

                                van de Garde Imperiale [bron: Dings melding Tegelen in de Franse tijd 1794-1818 p. 109 met als oer bron: gem. arch.

                                Tegelen 74 brief 16 aug. 1813]..