GenBronnen

digitalisering

maas

militairen Limburg - Sevenum


- Baeten, Reinerus - ged. 4 apr. 1788 Sevenum [kanton Horst, dept. Roer] zn. van Christoffel Baeten en Anna Noots – dienstplichtige jaar

                         1808, dient sinds 27 nov. 1808 als fusilier bij 19e RIL 3e bataillon 2e compagnie [nr. 6110/23], overleden op 27 dec. 1809

                          in ziekenhuis van st. Polten [Oostenrijk] ten gevolge van dysenterie [nr. 429]. [foto baeten-6110]

- Derix, Jan - geb. Sevenum - zn. van ??? - in dienst bij 67e RIL 2e bataljon - werd op 11-8-1807 het leger

                                hospitaal van Rostock (D) binnengebracht - alwaar hij overlijdt 17-8-1807 aan koorts -

                                bericht daarvan komt pas aan 15-1-1813 in Sevenum.

- Derks, Godfried - geb. Sevenum - zn. van ??? - dient bij 146e RIL - keert op 16-4-1814 terug uit krijgs-

                                gevangenschap in Wittenburg (D) en kreeg in 1814 ontslag.

- Hermans, Nicolaas - geb. Sevenum - zn. van ??? - dient bij 3e RIL - laatste brief van hem 1810 uit Burgos

                                (Spanje) - sindsdien vermist.

- Houben, Andries - geb. Sevenum - zn. van ??? - dient bij 69e RIL - was krijgsgevangen in Zweden - kwam

                                 in febr. 1815 terug in Sevenum - zijn vader had zijn laatste brief van hem ontvangen in

                                 okt. 1813 uit Lignitz (Silezie - Oostenrijk).

- Houben, Johan - geb. Sevenum - zn. van ??? - bleek in 1814 te dienen bij de "Clevische Landwehr".

                               [volgens overlevering heeft Hannes als cavalarist Rusland zien branden, blijkbaar daarna

                                 semi bevroren gedeserteerd - enig bewijs? - m.i. onwaarschijnlijk gezien landweer]   

- Keijsers, Peter - geb. Sevenum - zn. van ??? - dient bij 6e Regiment Dragonders - laatste brief van hem 1812

                                uit Brialba (Spanje) - sindsdien vermist.

- Lenders, Willem - geb. Sevenum - zn. van ??? - lichting 1811 - dient bij 3e RIL - kreeg op 6-8-1814 vrijgeleide

                                om naar huis te gaan, van de oorlogs-commissaris in Duinkerken (F).

- Litjens, Leonard - geb. Sevenum - zn. van ??? - dient bij 67e RIL - laatste brief van hem midden 1811 uit

                                Gerona (Spanje) - daaropvolgend vermist - kwam 1814 terug in Sevenum.

- Siebers, Jan - geb. Sevenum - zn. van ??? - dient bij 67e RIL - laatste brief van hem 1809 uit Genua (I) -

                                sindsdien vermist.

- Tilmans, Barthel - geb. Sevenum ca. 1784 - zn. van ??? - lichting 1805 - werd op 21-11-1805 ingelijfd bij de

                                51e RIL [of 50e?] - werd gewond bij de veldslag van Jena in 1806 - was langdurig in hospitaal -

                                overlijdt op 15-4-1807 in Gilgenburg (D bij Koenigsberg).

- van den Ecker, Gerard - geb. Sevenum - zn. van ??? - keert terug in Sevenum met een paspoort verstrekt op

                                26-5-1814 door politie buro in Magdeburg (D).

- van den Ecker, Jacobus - ged. 2 sept. 1778 Sevenum [kanton Horst, dept. Roer] – zn. van Petrus van den Ecker en Gertrudis van der

                       Schueren – dienstplichtige jaar 1798 [an. 6], werd opnieuw dienstplichtige jaar 1809 als vervanger, dient sinds 27 nov. 1808

                       als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 4e compagnie [nr. 6101/22], later korporaal maar daar afstand van gedaan op 23 aug.

                       1810 om grenadier te worden bij 1e compagnie grenadiers, werd opnieuw korporaal op 25 april 1811 bij 1e bataillon 2e

                       compagnie, later bij 3e compagnie grenadiers, werd fourier op 1 sept. 1811, werd sergeant op 1 jan. 1812, later sergeant-majoor,

                       bij verlaten van ziekenhuis te "Ecloo" [Eeklo B] gedeserteerd in juli 1813, kwam terug, opnieuw gedeserteerd op 15 juni 1814.

                       [foto ecker-6101]

- van den Eker, Michael - geb. Sevenum - zn. van ??? - volgens een 1795 brief [Sevenum disp. 630+TV] was hij soldaat in keizerlijke dienst, gehuwd met

                       Henrica Gerits [geboren in Meijel]. Toen hij militaire dienst verliet en opnieuw wilde trouwen verklaarde hij dat zijn vrouw was overleden in

                       Roemenie. Hij trouwde voor de 2e keer met Godefrida Lenners weduwe van Joannes Oomen [ex Meijel] in Den Bosch en werd soldaat van Holland.

- van der Koelen, Jan - geb. Sevenum - zn. van ??? - dient bij 70e RIL - laatste brief van hem 1810 uit Spanje - sindsdien vermist.

- van Guessel (van Gasselt?), Jan - geb. Sevenum - zn. van ??? - behorend bij 40e RIL - overlijdt 19-11-1810 in Sevilla (Spanje) in hospitaal La Sangre.

- van Kessel, Andreas - geb. Sevenum 13-1-1783 - zn. van Joannes van Kessel en Ida Smulders - diende bij Garde

                                Nationale - kreeg in 1814 ontslag - in 1859 werd hem uitgereikt de St. Helena medaille als oud

                                strijder van "Grande Armee campagnes 1792-1815" - overleden Venray 18-1-1863 (foto: m95).

- van Kessel, Joannes - ged. 15 okt. 1777 Sevenum [kanton Horst, dept. Roer] - zn. van Wilhelmus van Kessel en Ida Smulders - dienstplichtige jaar 1810

                          lotings nr. 189 kanton Horst wonende in Horst - arriveerde 20 juli 1809 bij 40e RIL 5e bataillon 4e compagnie [nr. 7014/170] - deed 1809-1810

                          veldtochten in Spanje - overleden op 28 nov. 1810 in ziekenhuis van Seville [Spanje] ten gevolge van koorts [door typhus]. [foto van kessel-7014]  

- Ververgaert, Arnoldus - ged. 17 juni 1787 Sevenum [kanton Horst, dept. Roer] – zn. van Petrus Ververgaert en Catherina van den Ecker -

                          dienstplichtige jaar 1807, dient sinds 1 nov. 1808 als fusilier bij 19e RIL 4e bataillon 3e compagnie [nr. 5653/445],

                          gedeserteerd op 2 juli 1809 [d.i. 4 dagen voor veldslag van Wagram] werd op 8-8-1809 bij verstek ter dood veroordeeld -

                          op 26-5-1811 staat hij op lijst van deserteurs - maar hij dient bij de 3e RIL en niet 19e RIL - keert 10-4-1814 terug uit

                          Franse dienst en verklaart in Britse krijgsgevangenschap te zijn geweest? - maar bij onderzoek bleek e.e.a. verdoezeld

                          om de opgelegde doodstraf te ontlopen. [foto ververgaert-5653]

- Ververgaerd, Jan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 130e RIL - kreeg in 1814 ontslag.

- Ververgaerd, Pieter J. - geb. Sevenum 21-9-1790 - zn. van Piet Ververgaerd en Catharina van den Ecker -

                                lichting 1810 - ingedeeld bij 22e RIL - gedeserteerd daarvan op 31-3-1810 - naderhand

                                teruggekeerd en toegevoegd als voltigeur bij 130e RIL - vermist op 9-9-1813 bij San

                                Sebastian (Spanje) - blijkbaar niet vermist, want kreeg ontslag uit Franse dienst op

                                26-6-1814 - kwam terug in Sevenum in oktober 1814.

- Vullings, Rutger - geb. Sevenum - zn. van ??? - lichting 1811 - dient bij 30e RIL - laatste brief van hem 1813

                                uit Bremen (D) - sindsdien vermist.