GenBronnen

maas

militairen Limburg - Nederweert


- Beelen, Petrus - geb. Nederweert 12-7-1792 - zn. van ??? - lichting 1812 - was blijkbaar bij 88e RIL - werd op 5 dec. 1813 krijgs gevangen

                               genomen te Stettin - niet terug gekeerd. 

- Berkmans, Joannes - geb. Nederweert 3-11-1794 - zn. van Mathias Berkmans en Joanna Catharina Smeets -

                              dient vanaf 2-4-1813 als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. 9672) -

                              werd op 1-7-1813 overgeplaatst naar 75e RIL. 

- Coenen, Jan Matthieu - geb. ??? - zn. van ??? - dient bij 2e bataillon regiment Walcheren - overl. Bergen

                               op Zoom 21-10-1811.

- Cuijpers, Joannes - geb. Nederweert 14-5-1794 - zn. van Joannes Cuijpers en Joanna Maria Valcken - dient

                              vanaf 2-4-1813 als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. 9676) - werd

                               op 1-7-1813 overgeplaatst naar 75e RIL.  

- Daris, Antoin - geb. ??? - zn. van ??? - grenadier bij 3e RIL - overl. Strassburg 15-9-1809.

- Davidts, Petrus - geb. Nederweert 3-7-1790 - zn. van ??? - lichting 1810 - was blijkbaar in 1813 bij 85e RIL en in dat jaar krijgs gevangen

                         genomen - was 1815 in Duitsland

- Dielen, Josephus - ged. 16 aug. 1790 Nederweert [kanton Weert, dept. Meuse inferieure] – zn.van Wilhelmus Dielen en Catharina van de Voort –

                         dienstplichtige jaar 1810, dient sinds 1 juni 1809 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 2e compagnie [nr. 6690/119], gedeserteerd op

                         24 aug. 1809, werd op 6 okt. 1809 bij verstek ter dood veroordeeld en betaling van 1500 franken. [foto dielen-6690]

- Hartman, Gabriel - geb. ??? - zn. van ??? - dient bij 2e regiment dragonders - overl. Tampeline 23-11-1808.

- Havens, Gerard - geb. Nederweert 3-3-1792 - zn. van Antonius Havens en Wilhelmina Geelen - dient vanaf 4-3-1812 als grenadier bij 88e RIL 4e

                        bataillon grenadiers (stamboek nr. 7477) - daarna bij 8e regiment d'artillerie a pied?

- Heijmes, Joannes Mathias – geb. Nederweert 15 febr. 1786 [kanton Weert, dept. Meuse inferieure] – zn. van Jacobus Heijmes en Joanna Wagemans? -

                        dienstplichtige jaar 1806 maar dienstweigeraar – dient sinds 3 aug. 1807 bij 8e RIL 3e bataillon 5e compagnie [nr. 4480/247] later 2e

                        bataillon 5e compagnie – was op 24 apr. 1809 in ziekenhuis – werd op 31 dec. 1809 geroyeerd vanwege lange afwezigheid.  

- Hermans, Joannes - geb. Nederweert - zn. van ??? - dient bij 3e RIL, 4e bataljon, 2e compagnie - overl. op 2-11-1810 te Straatsburg (F).

- Janssens, Joannes - ged. 5 mrt. 1790 Nederweert [kanton Weert, dept. Meuse inferieure] – zn. van Henricus Janssens en Elisabeth Cuijpers –

                        dienstplichtige jaar 1810, sinds 1 juni 1809 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 2e compagnie [nr. 6694/120], gedeserteerd op 24 aug.

                        1809, op 6 okt. 1809 bij verstek ter dood veroordeeld en betaling van 1500 franken. [foto janssens-6694]

- Knaepen, Willem - geb. Nederweert 4-7-1784 - zn. van ??? - lichting jaar 13 - was 21-8-1807 bij 8e RIL - kwam terug met pensioen. 

- Koemans, Gerardus - ged. 27 nov. 1790 Nederweert [kanton Weert, dept. Meuse inferieure] – zn. van Andreas Koemans en Maria van Wel - dienst-

                        plichtige jaar 1810, dient sinds 1 juni 1809 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 2e compagnie [nr. 6693/120] later 5e bataillon 3e

                        compagnie en 1e compagnie, gedeserteerd op 28 okt. 1809, werd op 9 nov. 1809 bij verstek veroordeeld tot 7 jaar publieke werken en

                        betaling van 1500 franken, werd bij vonnis op 8 sept. 1810 ervan vrijgesproken, kreeg op 1 sept. 1811 ontslag. [foto koemans-6693]

- Koppen, Willem - geb. ??? - zn. van ??? - fuselier bij 54e RIL - overl. Madrid (Spanje) 9-12-1809.

- Korsten, Gielis - geb. Nederweert 30-1-1792 - zn. van Petrus Korsten en Joanna Bos - dient vanaf 4-3-1812 als

                              grenadier bij 88e RIL 4e bataillon grenadiers (stamboek nr. ?) - daarna bij 8e regiment d'artillerie

                              a pied? 

- Korsten, Henri - geb. ??? - zn. van ??? - grenadier - overl. 21-1-1812 bij slagveld van Solas (Spanje).

- Korsten, Henri - geb. ??? - zn. van ??? - fuselier bij 54e RIL - overl. Maastricht 10-9-1807.

- Meewis, Jan - geb. Nederweert 11-4-1787 - zn. van ??? - lichting 1807 - werd blijkbaar vervangen door zijn broer dienende bij 48e RIL die op

                           18-9-1809 werd afgekeurd met pensioen, 

- Meuters (Mueters), Mathias (Matthieu) - ged. Nederweert 7-10-1793 - zn. van Joannes Meuters en Helena Trouwen -

                          fusilier bij 72e RIL 5e bataillon? 1e compagnie - overl. in militair hospitaal te Brussel (B) op 9-4-1813. 

- Nouwen, Theodorus - geb. ??? - zn. van ??? - dient bij 4e regiment de Legere - overl. 21-3-1809.

- Peeters, Josephus - geb. Nederweert 13-12-1792 - zn. van Franciscus Peeters en Maria Trouwen - dient vanaf

                          4-3-1812 als fusilier bij 88e RIL 4e bataillon 1e compagnie (stamboek nr. 7492) - blijkbaar op 1 juni

                          1814 gedeserteerd.

- Rutten, Theodorus – geb. Nederweert 14 ? 1786 [kanton Weert, dept. Meuse inferieure] – zn. van wijlen de echtelieden Wilhelmus Rutten en

                          Joanna Laemans? – dienstplichtige jaar 1806 maar dienstweigeraar – dient sinds 3 aug. 1807 als fusilier bij 8e RIL 3e bataillon

                          4e compagnie [nr. 4479/247] later 3e bataillon 3e compagnie en 1e bataillon 3e compagnie – op 18 sept. 1809 overleden in

                          ziekenhuis van Madrid [Spanje] vanwege koorts. 

- Scheppers [Scheepers], Wilhelmus - ged. 8 jan. 1790 Nederweert [kanton Weert, dept. Meuse inferieure] – zn. van Mathias Scheppers en

                          Aldegonda van Euwenhoeven –dienstplichtige jaar 1810, sinds 1 juni 1809 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 2e compagnie [nr.

                          6701/121], gedeserteerd op 28 okt. 1809, werd op 9 nov. 1809 bij verstek veroordeeld tot 7 jaar publieke werken en betaling

                          van 1500 franken. [foto scheppers-6701]

- Schinckels, Joannes - geb. Nederweert 24-5-1779 - zn. van ??? - lichting jaar 8 - was blijkbaar 1804 bij het Pruisische leger - op 12-5-1807

                          bij 6e RIL Hollans.

- Swertiens, Mathias - geb. Nederweert 10-8-1792 - zn. van Joannes Swertiens en Elisabeth Thijssen - dient vanaf

                          4-3-1812 als voltiguer bij 88e RIL 4e bataillon voltiguers (stamboek nr. 7495).

- Theunissen, Antonius - geb. Nederweert 9-4-1792 - zn. van Joannes Theunissen en Martina Koolen - dient vanaf

                          4-3-1812 als fusilier bij 88e RIL 4e bataillon 3e compagnie (stamboek nr. 7487).   

- Tintemans, Jan - geb. ??? - zn. van ??? - dient bij 2e regiment dragonders - overl. Tampeline 30-11-1808.

- Trouwen. Matthieu - geb. ??? - zn. van ??? - dient bij 2e regiment dragonders - overl. 15-2-1809.

- Vaessen, Jan - geb. ??? - zn. van ??? - in Hollandse dienst - overl. Maastricht 15-8-1813.

- van Bogget, Joannes Mathias - geb. Nederweert 24-5-1794 - zn. van Lambertus van Bogget en Petronella Rutten -

                               dient vanaf 2-4-1813 als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. 9671) - werd

                               op 1-7-1813 overgeplaatst naar 75e RIL.

- van Craenenbroeck, Jacobus - geb. Nederweert - 30-3-1792 - zn. van Joannes van Craenenbroeck en Catharina

                               Truijen - dient vanaf 4-3-1812 als fusilier bij 88e RIL 4e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. 7493) -

                               werd op 16-11-1813 opgenomen in hospitaal van ?  

- van de Manacker, Henri - geb. ??? - zn. van ??? - dient bij 2e bataillon regiment Walcheren - overl. Gent 30-11-1811. 

- van Deursen, Henricus - geb. Nederweert 9-10-1765 - zn. van ??? - was eerder in Oostenrijkse dienst -

                                pleegde fraude (door zich als zijn overleden broer Joannes voor te wenden) om op 

                                die manier betaald te worden als vervanger voor Petrus Vossen van Nederweert - 

                                werd op 22-6-1804 ingelijfd in Franse dienst bij 47e RIL - gedeserteerd op 10-8-1807 - 

                                op 3-10-1807 gearresteerd in Weert - overleed 29-11-1807 hospitaal van Maastricht.

- Vangoor, Petrus – geb. Nederweert 8 febr. 1789 [kanton Weert, dept. Meuse inferieure] – zn. van Franciscus Vangoor en Elisabeth Joosten –

                               dienstplichtige jaar an. 14 maar dienstweigeraar – dient sinds 3 aug. 1807 als fusilier bij 8e RIL 3e bataillon 4e compagnie

                               [nr. 4477/247] – gedeserteerd op 27 okt. 1807. 

- Verhoeven, Michael - geb. Nederweert 22-7-1792 - zn. van Mathias Verhoeven en Helena Cuijpers - dient vanaf

                               4-3-1812 als grenadier bij 88e RIL 4e bataillon grenadiers (stamboek nr. 7502) - daarna bij 8e

                                regiment d'artillerie a pied?   

- Vossen, Pierre - geb. Nederweert 12-8-1787 - zn. van ??? - lichting 1807 - dient bij 6e bataillon sappeurs - overl. Haynaux 28-5-1813.