GenBronnen

maas

militairen Limburg - Meerlo


- Ambrosius, Leonard - geb. Meerlo - zn. van ??? - lichting ??? - overeenkomst 11-10-1806 ten overstaan

                                van een notaris te Geldern (D) waarin David Muller uit Geldern zich verplicht te

                                dienen als zijn plaatsvervanger in "Garde Nationale" (GN) - (foto: m-5) - op 26-6-1809 een

                                schrijven dat hij opnieuw was aangewezen voor dienst in GN, en dat zijn vervanger David

                                Muller de kontrakt niet wilt nakomen. Zijn broer van lichting 1810 is nu ook in aktieve Franse

                                dienst en zijn moeder inmiddels overleden. Hij is hard nodig thuis en vraagt om ontheffing.

                                Krijgt deze ontheffing van prefect uit Aken onder bepaalde voorwaarden.

- Beckx, Gerard - geb. Meerlo - zn. van ??? - lichting 1814 - ingedeeld bij 85e RIL - krijgsgevangen gemaakt

                                op 8-12-1813 in Duitsland.

- Bovee, Servaas - geb. ??? - zn. van ??? - lichting 1812 - kwam terug - woont en overlijdt in Meerlo - in 1859

                                werd hem uitgereikt de St. Helena medaille als oud-strijder van "Grande Armee -

                                campagnes 1792-1815".

- Bussers, Mathias - geb. Meerlo - zn. van ??? - ingedeeld bij 59e RIL- deserteur in 1808.

- Dupont, Gerard R. - geb. ??? - zn. van ??? - woont in Meerlo - in 1859 werd hem uitgereikt de St. Helena

                                medaille als oud-strijder van "Grande Armee - campagnes 1792-1815".

- Flinsenberg, Gerard - geb. Meerlo - zn. van ??? - lichting 1811 - opgeroepen 28-4-1811 - ingedeeld bij 11e

                                bataljon "du train" (verzorgingstroepen/genie) - overlijdt 22-10-1811 in het hospitaal van

                                Besancon (F).

- Janssen, Gerard - geb. Meerlo (vlgs. inschrijving overlijden) 8-12-1788 en zelfde dag gedoopt in Swolgen - zn. van Jan Janssen

                                en Joanna Smulders - dienstplichtig lichting 1808 - overlijdt op 6-3-1808 in ziekenhuis van Metz (F) zijnde

                                soldaat van 3e bataljon van 2e "legion de l'interieure" (foto: m-94) (ambtshalve inschrijving bij Meerlo op

                                16-8-1808 op verklaring politie en dokter aldaar in Metz op verzoek van commissaris van oorlog aldaar).

- Janssen, Mathieu - geb. Meerlo 1786 - zn. van ??? - diende bij de 45e RIL - deserteur - heeft zich als

                                spijtoptant aangemeld bij onderprefect in Kleef (D) - maar is nooit aangekomen bij zijn

                                regiment en dus blijkbaar opnieuw gedeserteerd - toch teruggekomen en ingedeeld bij

                                50e RIL als grenadier - overleed 17-3-1812 in het hospitaal van St. Thomas (Spanje)

                                aan koorts.

- Janssen, Reinier - geb. Meerlo - zn. van ??? - lichting 1811 - was aug. 1812 bij 19e RIL - werd op 8-8-1812

                                gewond bij Polotsk (Rusland) - hierna vermist.

- Kersten, Jan - geb. Meerlo - zn. van ??? - dient bij Garde Nationale.

- Kuppers, Theodoor - geb. Meerlo 1791 - zn. van ??? - behoort bij de 7e bevoorradings bataljon - overlijdt

                                27-11-1813 in het burger hospitaal van Luxemburg-stad.

- Lingen, Jan - geb. Meerlo - zn. van ??? - lichting 1807 - gedeserteerd op 31-12-1809 van 19e RIL.

- Nabben, Jan - geb. Meerlo - zn. van ??? - lichting XII - dient bij 51e RIL - werd in 1807 gewond - daarna uitgeschreven uit de regimental register.

- Noijen, Petrus - geb. Meerlo ca. 1788 - zn. van ??? - "voltigeur" [= verkenner] van 2e bataillon van compagnie voltigeurs van 67e RIL -

                     overleden 19-9-1808 in het leger hospitaal van Greifswald (D) oud 20 jaar (aantekening Meerlo overlijden 15-12-1812) - (foto: m-4).

- Pijpers, Piet - geb. Meerlo - zn. van ??? - lichting 1813 - dient bij 51e RIL - werd in 1813 uit zijn regiment

                                geschreven (blijkbaar langdurig vermist of gewond?).

- Pingen, Joannes Laurentius - ged. 24 juni 1787 Meerlo [kanton Horst, dept. Roer] – zn. van Joannes Pingen en Petronella Thomassen

                     [Tonnesen] –, dienstplichtige jaar 1807, dient sinds 30 okt. 1808 als fusilier bij 19e RIL 1e bataillon 3e compagnie [nr. 5579/433],

                     werd bij kontrole geroyeerd op 31 dec. 1809 vanwege lange afwezigheid, was in ziekenhuis op 2 mei 1809 - kwam blijkbaar terug

                     ingedeeld bij regiment op Walcheren - werd op 12-3-1812 met verlof gestuurd om te herstellen van zijn verwondingen - overleed

                     in Meerlo 19-5-1812. [afb. pingen-5579a/b]

- Seuren, J. - geb. ??? - zn. van ??? - woont in Meerlo - in 1859 werd hem uitgereikt de St. Helena medaille

                                als oud-strijder van "Grande Armee - campagnes 1792-1815".

- Theunissen, Theo - geb. ??? - zn. van ??? - lichting 1811 - woont in Meerlo - in 1859 werd hem uitgereikt

                                de St. Helena medaille als oud-strijder van "Grande Armee - campagnes 1792-1815".

- van de Ven, Herman - geb. Meerlo - zn. van ??? - lichting 1814 - ingedeeld bij 85e RIL - krijgsgevangen

                                gemaakt op 8-10-1813 in Duitsland.

- van Dijck, Hendrik - geb. Meerlo 1791 - zn. van ??? - pionier soldaat van het 5e bataljon - overlijdt

                                3-12-1813 in het hospitaal van Metz (F) aan koorts.

- Wijnhoven, Jan - geb. Meerlo - zn. van ??? - lichting 1814 - dient bij 22e RIL - deserteur 1814.