GenBronnen

maas

militairen Limburg - Maastricht


- Anten, Philip Cornelius - geb. Maastricht 18-5-1787 - zn. van Wilhelmus Anten en Maria Mechtildis Biloos -

                               dient vanaf 7-4-1813 als plaatsvervanger als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 3e compagnie

                               (stamboek nr. 9709) - werd op 1-7-1813 overgeplaatst naar 75e RIL. 

- Arnou, Paulus - geb. Maastricht - kanonnier in garnizoen te Breda - tr. Breda 29-11-1795 met Johanna

                                Leijten - geb. Breda.

- Avontuur, Mathijs Philip - geb. Maastricht - zn. van ??? - ging op 3-1-1796 in dienst bij regiment Duits,

                                Deve compagnie - daarna in dienst bij Napoleon als tamboer - gedeserteerd.

- Banens, M. - geb. Maastricht 18-12-1793 - zn. van ??? - dient bij 2e RIL 1e bataljon 4e compagnie.

- Bartolet [Bertholet], Bernardus - zie 's-Hertogenbosch gedoopt aldaar, woonachtig in Maastricht.

- Bavarth, Joannes Christianus - geb. Maastricht 12-7-1778 - zn. van Christianus Bavarth en NN Korsten -

                                dient vanaf 7-4-1813 als plaatsvervanger als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 3e compagnie

                                (stamboek nr. 9702) - werd op 21-4-1813 korporaal - kreeg verlof op 8-7-1814?

- Cabo, Johannes - geb. 26-6-1770 - zn. van ??? - overl. 1834 - heeft 10 veldtochten gedaan waaronder

                                 Waterloo, waar hij werd gewond.

- Caldies, Joannes Petrus Ludovicus [Louis] - ged. rk st. Jacob] 6 febr. 1790 Maastricht [kanton Maastricht, dept. Meuse inferieure] - zn. van

                        Wilhelmus Caldies en Anna Mechtildis Janssen - dienstplichtige jaar 1810 lotingsnr. 104 wonende in Maastricht, sinds 21 juni

                        1809 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 1e compagnie [nr. 6728/125], later bij 5e bataillon 2e compagnie, kreeg op 21 sept.

                        1810 ontslag. [foto caldies-6728] 

- Carfait, Francona - geb. Maastricht - zn. van ??? - ging op 16-11-1798 in dienst als tamboer bij de 1e compagnie.

- Castelnovo, Isedore Anton - geb. ??? - zn. van ??? - grenadier bij 112e RIL - overl. Livorno (I) 15-4-1812.

- Castenmiller, Petrus Felix - ged. [rk st. Jacob] 28 juli 1782 Maastricht - zn. van Michael Joseph Castenmiller en Maria Agnetis van der Burgh - was sinds

                         28 jan. 1800 in militaire dienst als soldaat bij 2e halve brigade 3e bataillon compagnie nr. 8, dat werd daarna de 6e bataillon en 2e regi-

                         ment infanterie - deed 1805 veldtocht in Oostenrijk - deed 1806 veldtocht in Duitsland - deed 1809 veldtocht in Zeeland - kreeg 26 juni

                         1810 ontslag - ging op 27 juni 1810 opnieuw in dienst nu bij de kust kanonniers - was korporaal [1811 en 1813] bij 128e garde compag-

                         nie kust kanonniers gestationeerd in Geertruidenberg - korporaal [1812] bij zelfde compagnie nu wonende in Breda en verleend op 22 apr.

                         1812 procuratie via notaris de la Riviere aan zijn moeder in Breda - deed 1814 veldtocht in Brabant - gedeserteerd op 8 mrt. 1814 - werd

                         op 19 mrt. 1814 aangenomen bij 2e afdeling infanterie als sergeant 19e bataillon landmilitie als plaatsvervanger voor Jacob Smits wonen-

                         de te Teteringen die trekkings nr. 140 had - sergeant [1815] bij 19e bataillon infanterie landmilitie - deed 1815 veldtocht in Frankrijk -

                         kreeg 1815 Waterloo gratificatie - werd op 11 aug. 1815 ridder der 4e klasse in de Willems orde - sergeant [1817] bij 17e bataillon natio-

                         nale militie - ging op 3 mrt. 1823 over naar korps marechaussee compagnie van Antwerpen - werd opnieuw sergeant op 26 jan. 1824 -

                         ging 27 okt. 1824 met pensioen - overl. Den Bosch 23 jan. 1832 gepensioneerd militair - tr. Geertruidenberg 30 apr. 1813 [huw. bijl.] met

                         Francisca Kivits - ged. [rk] 6 mrt. 1783 Geertruidenberg - dr. van Antoni Kivits en Elizabeth van Hassel - zij overl. Den Bosch 6 okt. 1845 -

                         ze hebben onwettig kind Petrus Josephus Kivits geb. Geertruidenberg 28 juli 1811 wat bij hun huwelijk op 30 april 1813 te Geertruiden-

                         berg werd gewettigd. [afb. m-202a/s]

- Closset, Nicolaus - ged. [rk st. nicolaas] 11 juni 1790 Maastricht [kanton Maastricht, dept. Meuse inferieure] – zn. van Joannes Martinus

                         Closset en Maria Catharina Watrin – dienstplichtige jaar 1810, dient sinds 1 juni 1809 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 2e

                         compagnie [nr. 6599/103], later 1e bataillon 2e compagnie en 5e bataillon 2e compagnie, krijgsgevangen genomen bij de

                         overgave van Kustrin [Polen]. [foto closset-6599]

- Crets, Jan Baptiste - geb. ??? - zn. van ??? - brigadier bij 3e regiment huzaren - overl. Arand 27-9-1809.

- Crommert, Andre van - geb. ??? - zn. van ??? - fuselier bij 54e RIL - overl. Madrid (Spanje) 30-6-1809.

- Devue, Thomas - geb. ??? - zn. van ??? - sergeant bij Hollandse compagnie mineurs - overl. 4-2-1809 bij

                                Burgos (Spanje).

- Dinges, Matthieu Phil. - geb. ??? - zn. van ??? - kapitein bij 28e RIL - overl. 22-5-1809 bij slagveld Esling.

- Dubois, Anton Jos Jan - geb. ??? - zn. van ??? - dient bij 1e regiment Garde Nationaal - overl. Burgos

                                (Spanje) 12-1-1812.

- Durlinger, Joannes Petrus Martinus - geb. Maastricht 7-12-1788 - zn. van Joannes Petrus Durlinger en Maria Agnes

                                Lambrechts - dient vanaf 7-4-1813 als plaatsvervanger als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 3e com-

                                pagnie (stamboek nr. 9695) - werd op 16-11-1813 overgeplaatst naar 133e RIL. 

- Dusing, Andreas - geb. Maastricht - zn. van ??? - was sergeant bij 3e demi-brigade 1e bataljon.

- Duterlo, Anton - geb. Maastricht - zn. van ??? - ging op 26-5-1796 in dienst bij 6e compagnie - daarvan

                                gedeserteerd - bij amnestie op 15-5-1797 teruggekeerd in actieve dienst.

- Eicholz, Henri Willem - geb. 22-4-1768 - zn. van ??? - overl. 6-5-1827 - kapitein bij bataillon jagers - werd

                                gewond 1815 bij de slag van Quatre Bas.

- Einsi, Jan Daniel - geb. 26-6-1774 - zn. van ??? - overl. 27-3-1853 - nam deel aan 14 veldtochten waar

                                onder Waterloo 1815.

- Fransen, Frans - geb. 18-11-1789 - zn. van ??? - overl. 1855 - dient bij 13e afdeling Nationaal Infanterie -

                                nam deel aan 10 veldtochten inc. 1814 en 1815 - werd gewond.

- Frissen, Joannes Jacobus - ged. [rk] 7 okt. 1793 Maastricht [kanton Maastricht, dept. Meuse inferieure] - zn. van Joannes Frissen en Joanna

                      Bollé - op 30 nov. 1812 in dienst getreden als vrijwilliger bij 54e RIL - arriveerde 18 febr. 1813 bij 40e RIL 3e bataillon 5e com-

                       pagnie [nr. 9871/146] later idem bij 3e bataillon 5e compagnie [nr. 3750/121] - deed 1813 veldtocht met "grande armee" - werd

                       op 21 mei 1813 gewond te Bautzen [D] - werd op 1 nov. 1813 geroyeerd vanwege lange afwezigheid - er werd daarvan in 1838

                       een certificaat afgegeven. [foto frissen-9871]  

- Gautier, Jan - geb. [st. Leger?] ??? - zn. van ??? - dient vij 20e regiment dragonders - overl. Maastricht 22-2-1813.

- Gerritsen, Petrus Charles - geb. Maastricht 14-11-1777 - zn. van ??? - lichting VII - dient als vervanger

                                voor Joannes Petrus Kubben uit Geleen - vertrok januari 1804 naar 47e RIL.

- Geysen, Godefridus - geb. Maastricht - zn. van ??? - dient sinds 1803 bij 6e regiment Chasseurs-a-Cheval -

                               overleefde terugtocht uit Rusland 1812 - op 12-6-1813 promotie tot 2e luitenant.

- Gielen, Joannes - geb. Maastricht - tr. Maria Theresia Lutz - artillerist in afdeling Paravicini - was 1794 in garnizoen te Venlo.

- Gorissen, Henricus - ged. [rk st. nicolaas] 14 mei 1790 Maastricht [kanton Maastricht, dept. Meuse inferieure] – zn. van Petrus Gorissen en

                       Maria Elisabetha Maille – dienstplichtige jaar 1810, dient sinds 1 juni 1809 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 2e compagagnie

                       [nr. 6606/104] later bij 1e bataillon 2e compagnie, overleden op 5 dec. 1809 in militaire ziekenhuis te Mechelen [B] ten gevolge

                       van koorts [door typhus] [nr. 533]. [foto gorissen-6606]

- Hamelers, Lambert - geb. ??? - zn. van ??? - dient bij 58e RIL - overl. Anteguerra 19-11-1811.

- Hamelton, Jan - geb. Maastricht ca. 1777 - in 1803 kanonnier in 3e compagnie van 2e Bataafse artillerie bataillon [foto m-100b t/m 100d]

- Heel, Klaas - geb. Maastricht - zn. van ??? - ging op 26-2-1797 in dienst als fuselier bij 7e demi-brigade 1e batallion 3e compagnie.

- Hendricks, Petrus - geb. Maastricht - tr. Maria Quithoven van Zwolle - in garnizoen te Venlo 1794.

- Hermans, Philip - geb. Maastricht - zn. van ??? - ging op 15-4-1800 in dienst bij 7e Demi-Brigade.

- Herskamp, Herman - geb. Maastricht - zn. van ??? - ging op 30-9-1795 in dienst bij 6e compagnie als fusilier.

- Heuvel, Quirinus Karel van de - geb. 13-12-1789 - zn. van ??? - 2e luitenant bij 9e afdeling infanterie - werd

                                 ernstig gewond bij veldtocht in 1815.

- Holleman, Jan Gaspard - geb. ??? - zn. van ??? - chasseur bij 21e regiment - overl. Madrid (Spanje) 7-4-1812.

- Jacobs Jac. - geb. 15-2-1775 - zn. van ??? - overl. 1849 - sergeant bij 2e bataillon artillerie.

- Jacobs, Jan Henri - geb. ??? - zn. ??? - vrijwilliger dienst genomen als trompetter bij 10e regiment de chasseur -

                                 overl. Antwerpen (B) 12-9-1809.  

- Jochems, Jan - geb. Maastricht - zn. van ??? - in actieve dienst op 10-6-1798 - daarvan gedeserteerd.

- Jongh, Michel Henri de - geb. ??? - zn. van ??? - fuselier bij 76e cohorte - overl. Den Haag 18-12-1812.

- Knops, Franciscus – ged. [rk st. pieter] 15 sept. 1790 Maastricht [kanton Heerlen, dept. Meuse inferieure] – zn. van Leonardus Knops en Maria

                           Catharina Bisschops – dienstplichtige 1810 lotings nr. 45 kanton Maastricht woont in Voerendaal, dient sinds 1 juni 1809 als

                           fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 2e compagnie later 2e bataillon 3e compagnie [nr. 6590/102], werd op 28 mrt. 1811 voltigeur bij

                           2e compagnie voltigeurs, werd op 26 nov. 1812 gewond en krijgsgevangen bij Borissow [Rusland bij rivier Berezina]. [foto knops-6590] 

- Koning, Willem - geb. 6-12-1789 - zn. van ??? - overl. 11-2-1852 - dient bij 2e regiment Lansers - werd o.a. gewond bij Quatre Bas 1815.

- Langhe, Frans Jac. de - geb. ??? - zn. ??? - voltigeur bij 3e RIL - overl. Pampelune (Spanje) 23-3-1813.

- Latour, Joannes Franciscus – ged. 15 mei 1775 Maastricht [kanton Maastricht, dept. Meuse inferieure] – zn. van Tossanus Latour en Barbara Thoma –

                           ging op 28 febr. 1792 in militaire dienst bij regiment de Petit dat werd 5e RIL – deed 1793 veldtocht in Vlaanderen – deed 1794 veldtocht

                           in Brabant – werd korporaal op 8 okt. 1796 – ingescheept 1797 – deed 1799 veldtocht in Noord-Holland – werd sergeant op 7 sept. 1799 –

                           kreeg militair ontslag op 1 okt. 1802 – ging opnieuw in militaire dienst op 20 apr. 1807 als sergeant bij de grenadiers koninklijke Hollandse

                           garde – werd sergeant-majoor op 23 mei 1807 – deed 1809 veldtocht in Brabant – ging op 1 okt. 1810 over naar de 2e regiment grenadiers

                           te voet [grenadiers-a-pied] van de keizerlijke garde bij 2e bataillon 1e compagnie [nr. 900/150] – werd op 23 dec. 1811 luitenant bij regiment

                           grenadiers te voet van de keizerlijke garde. [foto latour-900]

                           [de 2e regiment grenadiers-a-pied werd sinds midden 1811 hernummerd als 3e regiment grenadiers-a-pied]

- Leers, Adrianus Josephus – ged. 21 sept. 1783 Maastricht [kanton Maastricht, dept. Meuse inferieure] – zn. van Joannes Leers en Maria Pieters – ging

                           op 18 dec. 1797 in militaire dienst als tamboer bij 4e halve brigade dat werd 5e RIL – deed 1799 veldtocht in Noord-Holland – deed 1800-1801

                           veldtochten in Oostenrijk - ging op 15 juli 1805 over naar de grenadiers Hollandse garde – deed 1806 veldtocht in Pruissen – deed 1809

                           veldtocht in Brabant – ging op 1 okt. 1810 over naar de 2e regiment grenadiers te voet [grenadiers-a-pied] van de keizerlijke garde bij 1e

                           bataillon 3e compagnie [nr. 36/6] – deed 1812 veldtocht in Rusland - werd aldaar op 23 nov. 1812 krijgsgevangen genomen. [foto-leers-36]

                           [de 2e regiment grenadiers-a-pied werd sinds midden 1811 hernummerd als 3e regiment grenadiers-a-pied]

- Lenoir, Andre - geb. 15-2-1775 - zn. van ??? - overl. 1849 - sergeant - nam deel aan veldslag van Waterloo.

- Libens, Michel Joseph J. - geb. ??? - zn. van ??? - nam als vrijwliiger dienst in 10e regiment chasseur-a-cheval - overl. Brussel (B) 8-9-1807.

- Louards, Eberhard - geb. Maastricht ca. 1772 - kust kanonnier bij 137e compagnie - overl. Groningen [ziekenhuis] 1-3-1812. [afb. m-245]

- Maessen, Martinus - geb. Maastricht 28-12-1792 - zn. van Antonius Maessen en Maria Catharina Miretsen - dient

                                vanaf 4-3-1812 als fusilier bij 88e RIL 4e bataillon 1e compagnie (stamboek nr. 7514). 

- Markus, Caspar - geb. Maastricht - zn. van ??? - ging op 15-5-1802 in dienst als fuselier bij 7e Demi-Brigade

                                 1e bataljon 1e compagnie.

- Martens, Jacob - geb. Maastricht - zn. van ??? - in dienst op 30-7-1795 bij 4e Demi-Brigade, 2e bataljon -

                                  werd op 20-6-1800 korporaal.

- Meeuwis, Nicolaas - geb. 1-1-1762 - zn. van ??? - was korporaal in een garnizoens compagnie - werd in

                                 1799 gewond. 

- Meijer, Johannes - geb. Maastricht - in garnizoen te Utrecht 1792 - tr. Breda 18-9-1792 met Antonetta

                                  van Sprang - geb. Utrecht.

- Melin, Paul - geb. ??? - zn. van ??? - was in 3e regiment - overl. 5-8-1809.

- Moncke, Paul Pierre - geb. ??? - zn. van ??? - 2e kanonnier van 1e regiment artillerie-a-pied - overl. 29-12-1812 ws. in Spanje. 

- Mouchon, Joannes - geb. Maastricht - zn. van ??? - in dienst op 30-7-1795 bij regiment Demi-Brigade

                                  van Gelderland 2e Bataljon - overleden op 10-10-1799 tijdens mars uit Groningen.

- Mulkens, Frederik - geb. Maastricht 7-7-1792 - zn. van Thomas Mulkens en NN Beyer - dient vanaf 4-3-1812

                                 als fusilier bij 88e RIL 4e bataillon 1e compagnie (stamboek nr. 7507) - daarna bij de

                                 5e bataillon 2e compagnie.

- Mulkin, Petrus - geb. Maastricht ca. 1777 - in 1803 grenadier in 6e Bataafse infanterie brigade [foto m-100b t/m 100d]

- Nollee, Willem Lambert - geb. ??? - zn. van ??? - was in 48e RIL - overl. 17-9-1809.

- Nouts, Joseph Benoit - geb. ??? - zn. van ??? - was blijkbaar in 112e RIL.

- Odekerken, Arnoldus Ludovicus - ged. [rk st. Joannes] 15 juli 1790 Maastricht [kanton Maastricht, dept. Meuse inferieure] - zn. van Joannes

                             Odekerken en Anna Maria Houbrigs - dienstplichtige jaar 1810 wonende in Maastricht, dient sinds 1 juni 1809 als fusilier bij

                             19e RIL [nr. 6608/104] later 2e bataillon 3e compagnie, werd op 28 mrt. 1811 voltigeur bij 2e compagnie voltigeurs, werd

                             gewond op 18 aug. 1812 bij Polotsk [Rusland]. [foto odekerken-6608]   

- Paeits, Leo Paul - geb. 19-4-1789 - zn. van ??? - overl. 7-6-1851 - kanonnier in 3e bataillon artillerie - werd gewond in Portugal.

- Paug, Frans - geb. Maastricht - zn. van ??? - ging op 30-7-1795 in actieve dienst - op 15-4-1799 als

                                grenadier overgeplaatst naar regiment de Thonant.  

- Peffer, Johannes - geb. Maastricht 25-12-1793 - zn. van Jacobus Peffer en Anna Judit van Gladbeek -

                                op 22-11-1815 aangenomen als kanonnier 2e klasse van Corps Rijdende Artillerie.

- Philippi, Philippe - geb. ??? - zn. van ??? - corporaal van 1e bataillon carbiniers legion kanonnienne - overl. Salamanque (Spanje) 15-5-1811.

- Pieters, Joannes Carolus - ged. [rk st. Nicolaas] 2 dec. 1779 Maastricht [kanton Maastricht, dept. Meuse inferieure] – zn. van Petrus Henricus

                       Pieters en Maria Theresia Ida Aerts – dienstplichtige jaar 1809 als vervanger voor een andere dienstplichtige jaar 1810 genaamd

                       Jacobus Frenai [nr. 6603/103], sinds 2 aug. 1810 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 4e compagnie [nr. 7136/193] later bij 2e

                       bataillon 2e compagnie, was bij jaarlijkse kontrole in 1812 afwezig. [foto pieters-7136]

- Piron, Jan Nicolas - ged. [rk st. Nicolaas] 22 mei 1786 Maastricht [kanton Maastricht, dept. Meuse inferieure] – zn. van Theodoor Piron en Maria

                       Catharina Janssen -  diende als soldaat bij 1e compagnie 3e bataillon du train des equipages [transport van oorlogs materieel] -

                       schreef brieven aan zijn ouders uit Valladolid [Spanje] op 13 juli 1810 en 11 febr. 1811. 

- Rutten, Nicolaas - geb. Maastricht - zn. van ??? - in Franse dienst - vermist 1812 in Rusland.

- Quin, Anthony - geb. Maastricht - zn. van ??? - in dienst op 30-7-1795 bij Demi-Brigade 2e bataljon -

                                werd op 8-7-1800 bevorderd to korporaal - op 14-12-1800 tot fourier.

- Raking, Jean Dominique - geb. ??? - zn. van ??? - fuselier 1e bataiilon colonial - overl. Gent (B) 27-9-1811.

- Robat, Joseph Nicolas Arnold - geb. ??? - zn. van ??? - fuselier bij 76e cohorte - overl. Den Haag 2-10-1812.

- Rooyen, Constant - geb. Maastricht - zn. van ??? - werd op 19-8-1804 gedegradeerd, reden onbekend -

                                ging op 19-10-1804 opnieuw in dienst als fuselier bij 2e compagnie.

- Sandberg, Jean Pierre - geb. ??? - zn. van ??? - 1e kanonnier bij 9e regiment artillerie - overl. Den Haag 18-2-1811.

- Scheepers, Lambert Ger. - geb. 29-10-1773 - korporaal - ondernam 9 veldtochten waaronder Waterloo.

- Schelose, Louis - geb. Maastricht ca. 1779 - in 1803 grenadier in 3e Bataafse infanterie brigade [foto m-100b t/m 100d]

- Schendeleer, Wilhelmus - geb. Maastricht 4-3-1780 - zn. van Theodorus Schendeleer en Ida Willems - dient vanaf

                               7-4-1813 als plaatsvervanger als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 1e compagnie (stamboek nr.

                               9704) - werd o 1-7-1813 overgeplaatst naar 75e RIL bij 2e bataillon grenadiers. 

- Schendler, Paulus - geb. Maastricht - in garnizoen te Bergen op Zoom onder Zwitsers regiment Schmid -

                                tr. Bergen op Zoom 22-3-1795 met Maria Koene - geb. 's-Hertogenbosch.

- Schol, Jan Adam - geb. 18-12-1771 - zn. van ??? - overl. 25-2-1836 - deed 5 veldtochten waaronder Waterloo.

- Scholtenus, Pieter Anton - geb. 29-11-1776 - overl. 7-5-1831 - korporaal bij cuirassiers - werd gewond in 1813 -

                               ondernam 6 veldtochten waaronder Waterloo.

- Schreiner, George P. - geb. 15-11-1773 - zn. van ??? - overl. jan. 1835 - werd gewond in 1814 bij beleg van

                               Naarden - ondernam 9 veldtochten.

- Smeets, Laurens - geb. Maastricht 28-6-1792 - zn. van Jacobus Smeets en Maria Brouwers - dient vanaf 10-3-1812

                              als plaatsvervanger als fusilier bij 88e RIL 4e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. ?).  

- Smit, Andreas - geb. Maastricht - zn. van ??? - op 30-7-1795 in aktieve dienst - was tamboer en soldaat -

                                kreeg ontslag op 15-12-1811.

- Snijders, Joannes - geb. Maastricht - zn. van ??? - ging op 16-7-1802 in dienst bij 7e Demi-Brigade, 1e

                                bataljon - daarvan gedeserteerd op 22-9-1802 - meldde zich aan via amnestie op

                                6-12-1802 - daarop ingelijfd bij 6e Demi-Brigade, 3e bataljon

- Sprengler, Joannes - geb. Maastricht - zn. van ??? - in dienst op 30-7-1795 bij regiment Thouats en

                                Douglas - later bij 4e Demi-Brigade.

- Stassart, Mathie - geb. ??? - zn. van ??? - fuselier van 6e bataillon veteranen - overl. Mechelen (B) 21-12-1813.

- Stoppers, Joannes - geb. Maastricht 12-12-1794 - zn. van Joannes Stoppers en Anna Isabela Meijers - dient vanaf

                               12-5-1813 als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 3e compagnie (stamboek nr. 9740) - werd op 1-7-1813

                                overgeplaatst naar 75e RIL.

- Swalbours, Joannes - geb. Maastricht 24-10-1790 - zn. van Martinus Swalbours en Anna Catharina Barten - dient vanaf

                                10-3-1812 als plaatsvervanger als grenadier bij 88e RIL 4e bataillon grenadiers (stamboek nr. 7671) -

                                daarna bij 8e regiment d'artillerie a pied? 

- Tackoen, Louis - geb. ??? - zn. van ??? - bij 2e bataillon sappeurs - overl. Casategada 29-8-1811.

- Tergouw, Joannes - geb. Maastricht - "decurio" in regiment Geusau - gesneuveld oud 24 jaar bij uitval naar

                                Roermond 21-10-1794 en begr. 22-10-1794 te Venlo.

- Ubachs, Joseph - geb. ??? - zn. van ??? - aspirant kanonnier bij 4e regiment artillerie marine - overl.

                                Cherbourg 1-11-1809.

- van Aken, Joannes - geb. Maastricht 17-4-1779 - zn. van Joannes van Aken en Maria Catharina Nijpels - dient vanaf

                               7-4-1813 als plaatsvervanger als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 3e compagnie - werd op 21-4-1813

                               korporaal bij 88e RIL 5e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. 9702) - werd op 9-3-1814 opgeno-

                               men in hospitaal te ? 

- van Benden, Theodorus - geb. Maastricht - zn. van ??? - ging op 6-3-1801 in dienst bij demi-brigade

                                2e demi-brigade 2e bataillon - daarvan op 9-4-1801 gedeserteerd

- van den Broek, L. - geb. Maastricht - zn. van ??? - ging op 30-5-1794 in aktieve dienst.

- Vaniste, Joannes - geb. Maastricht 6-1-1784 - zn. van Joannes Vaniste en Maria Helena ? - dient vanaf 7-4-1813 als

                               plaatsvervanger als fusilier bij 88e RIL 5e bataillon 4e compagnie (stamboek nr. 9717) - werd op

                               1-7-1813 overgeplaatst naar 75e RIL. 

- Verham, Gerard Jan Arn. - geb. ??? - zn. van ??? - voltigeur bij 105e RIL - overl. Pampelune (Spanje) 11-11-1812.

- Veys, Jan - geb. ??? - zn. van ??? - dient bij 100e RIL - overl. 31-10-1810. 

- Vos, Jan Willem - geb. Maastricht - zn. van Joannes Joseph en Joanna Helena Vonken - werd vervanger

                                tegen betaling voor Joannes Lambertus Willems uit Geleen - werd ingedeeld bij 11e RIL.

- Walraven, Hub. - geb. 27-2-1787 - zn. van ??? - overl. 1824 - gewond bij veldslag Waterloo 1815.

- Walthouwers, Jan Piet - geb. ??? - zn. van ??? - fuselier bij 76e cohorte - overl. Den Haag 22-11-1812.

- Walthie, Joseph - geb. 6-11-1797 - zn. van ??? - bij bataillon jagers - werd gewond veldslag Waterloo 1815.

- Weegers, Jacobus - geb. Maastricht - zn. van ??? - ging op 1-10-1795 in dienst als fuselier bij 7e Demi-

                                Brigade 1e bataljon 1e compagnie.

- Wijnants, Willem - geb. ??? - zn. van ??? - was vervanger voor S. v.d. Meer uit Tongeren (B) - dient bij 121e RIL -

                               overl. 12-11-1809. 

- Zeekaf, Wilhelmus - geb. Maastricht - zn. van ??? - ging op 13-1-1796 in dienst bij de Dragonders -

                                daarvan gedeserteerd in juli 1796 - kreeg amnestie op 22-5-1797.