GenBronnen

maas

militairen Limburg - Maasbree


- Adolph, Willem - woonachtig te Bree - werd in sept. 1806 als grenadier/jager opgeroepen naar Gelder (D) -

                                 (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief - inv.3973 (img6817) - sinds 2010

                                 in archief Peel en Maas - foto: m-18).

- Beckers, Joseph - geb. Bree 11-2-1789 - zn. van Jan Bekkers en Catharina Faessen - fuselier bij 4e compagnie,

                                 4e bataljon van 51e RIL - gedeserteerd van het regiment in juli 1812 - kreeg in maart 1815

                                 toch soldij voor 3 maanden dienst (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief - inv.

                                 3977 (img6887) - sinds 2010 in archief Peel en Maas - foto: m-72).

- Berden, Jan - geb. Bree of Blerick (**) - zn. van ??? - lichting 1806 - was vervanger.

- Berden, Willem - geb. Bree - zn. van ??? - lichting 1808 - was vervanger - kwam terug.

- Boom, Jan - ged. 10 sept. 1786 Bree [kanton Horst, dept. de la Roer] – zn. van Joannes Boom en Maria Smets – dienstplichtige jaar 1806,

                               arriveerde 9 okt. 1806 en ingeschreven 26 okt. 1806 als fusilier bij 45e RIL 3e bataillon 3e compagnie [nr. 4719/187], later

                               grenadier bij 3e bataillon grenadiers, 4e bataillon grenadiers en 2e bataillon grenadiers, maakte deel uit van de “grande

                               armee” 1806-1808, 1809 in Duitsland, 1810 in Portugal en 1811 in Spanje, overleden op 18 apr. 1811 in militaire ziekenhuis

                               van Ciudad de Rodrigo als gevolg van een schermutseling aan koorts, werd op 22 febr. 1812 geroyeerd. [foto boom-4719]

- Boots, Christiaan - geb. Bree 11-7-1790 - zn. van Petrus Boots en Joanna Vervoort - dienstplichtige 1810 lotingsnr. 62 kanton Horst - was

                               aanvankelijk dienstweigeraar, toch later vrijwillig in dienst getreden op 19-3-1811 bij 51e RIL 3e bataillon 4e compagnie [nr.

                               8579/1430] - overleden in 1811 of op 2-2-1812 in ziekenhuis van Boulogne-sur-Mer [F].

- Boots, Henricus - geb. Bree 20-1-1789 - zn. van Antonius Boots en Petronella Knippenberg - was sergeant bij

                                3e compagnie, 3e bataljon van 111e RIL - kreeg in maart 1815 uitstaande soldij (bron: tot

                                2010 in gemeente Maasbree - dorp archief - inv.3977 (img6870) - sinds 2010 in archief

                                Peel en Maas - foto: m-55).

- Boots of Boets, Jan - geb. Bree 24-5-1787 - zn. van Silvester Boets en Margarita Smeets - lichting 1810 -

                                deserteur 1809 - maar bij nader onderzoek van burgemeester 31-12-1809 bleek dat

                                hij reeds dienst doet als plaatsvervanger - volgens brieven uit Stettin op 18-7-1808 en

                                Straatsburg (F) 18-3-1810 blijkt dat hij dienst doet bij de 3e RIL als kanonnier - in

                                1811 blijkt dat hij vervanger had gevonden (Jan Hendrik Janssen uit Venray) om voor

                                hem verder dienst te doen.

- Clemens, Antonius - ged. 6 aug. 1791 (Maas)Bree [kanton Horst, dept. Roer] – zn. van Joannes Clemens en Agnes Jansen – dienstplichtige

                         jaar 1811, sinds 28 apr. 1811 als fusilier bij 19e RIL 6e bataillon 3e compagnie [nr. 7436/243], later bij 5e bataillon 2e compagnie

                         3e bataillon 4e compagnie en 5e bataillon 2e compagnie, ging op 17 nov. 1811 naar 8e pioniers compagnie te Vlissingen -

                         blijkbaar overleden op 6-3-1812 in militaire ziekenhuis van Middelburg. [foto clemens-7436]

- Clemens, Thomas – ged. 18 mei 1787 (Maas)Bree [kanton Horst, dept. de la Roer] – onwettig zn. van Joanna Clemens - dienstplichtige jaar 1806 -

                               arriveerde 9 okt. 1806 en ingeschreven 26 okt. 1806 als fusilier bij 45e RIL 3e bataillon 3e compagnie [nr. 4722/187], later

                               1e bataillon 1e compagnie, maakte deel uit van de “grande armee” 1806, werd op 31 mrt. 1807 geroyeerd vanwege lange

                               afwezigheid, kwam terug op 10 apr. 1808 daarna opnieuw verdwenen. Werd dit keer bepaald als dienstplichtige jaar 1807 -

                               was vervanger voor Henricus Faessen dienstplichtige jaar 1810 kanton Kessel - arriveerde 22 mrt. 1809 bij 40e RIL 5e bataillon

                               4e compagnie [nr. 6742/124] - gedeserteerd op 27 juli 1809.  [foto clemens-4722 en clemens-6742]

- Coopmans, Jan - geb. Bree 8-10-1787 - zn. van Petrus Coopmans en Helena Stax - lichting 1807 - is vermist.

- Corsten, Theodoor - geb. Bree of Blerick (**) - zn. van ??? - dient bij 19e RIL.

- Cuijpers, Jan - geb. Bree of Blerick (**) - zn. van ??? - lichting 1808 - keert na 7 jaar dienst veilig terug.

- Dauben, Jan - geb. Bree - zn. van ??? - lichting 1814 - ingedeeld bij 85e RIL - werd krijgsgevangen gemaakt

                                 in 1813 in Duitsland, terwijl liggend in het hospitaal, daarna vermist.

- Derix, Hendrik - geb. Bree 10-1-1789 - zn. van Antonius Derix en Mathie van Deursen - lichting 1809 - nam

                                 dienst voor zijn broer - is vermist.

- Derix, Jan - geb. Bree - zn. van ??? - lichting 1806 - dienstweigeraar 1806-1810 - komt op 25-1-1811 te

                                 voorschijn, maar dusdanig verzwakt en verzoekt dat in zijn plaats zijn jongere broer

                                 Hendrik van lichting 1809 zijn plaats in neemt in dienst - toch ingedeeld bij 51e RIL -

                                 overlijdt 28-10-1811 in Boulogne-ser-Mer (F).

- (van) Deursen, Jan - geb. Bree 2-3-1789 - zn. van Petrus van Deursen en Joanna Janssen - lichting 1809 -

                                 sergeant bij 6e compagnie de Voltigeurs, 1e bataljon van 111e RIL - in garnizoen te

                                 Hamburg (D) kreeg aldaar eervol ontslag in juni 1814 - kwam terug na 6 jaar dienst -

                                 kreeg in maart 1815 een uitkering vanwege zijn verdiensten (bron: tot 2010 in gemeente

                                 Maasbree - dorp archief - inv.3977 (img6892) - sinds 2010 in archief Peel en Maas -

                                 foto: m-77).

- Geelen, Pieter - geb. Bree - zn. van ??? - lichting 1810 - ingelijfd op 7-6-1809 bij 72e RIL - vermist 1812 in

                                 Rusland.

- Geurts, Jan - geb. Bree of Blerick (**) - zn. van ??? - lichting 1808 - dient bij 19e RIL - deserteur 1811 -

                                 overlijdt 1812 bij Polotsk (Rusland).

- Geurts, Leonard - geb. Bree - zn. van ??? - lichting 1808 - dient bij 51e RIL - vermist 1812 in Rusland.

- Geurts, Piet - geb. Bree of Blerick (**) - zn. van ??? - lichting 1808 - dient bij 19e RIL - is vermist.

- Geurts, Willem - geb. Bree 20-6-1793 - zn. van Thomas Geurts en Agnes la Haije - lichting 1813 - is vermist.

- Geurtz, Herman - woonachtig te Bree - werd in sept. 1806 als grenadier/jager opgeroepen naar Gelder (D) -

                                 (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief - inv.3973 (img6817) - sinds 2010

                                 in archief Peel en Maas - foto: m-18).

- Gielen, Willem - geb. Bree - zn. van ??? - lichting 1806 - dienstweigeraar 1806-1809 - op 24-11-1810

                                 stuurt de burgemeester van Maasbree nogmaals aan de onderprefect bewijzen dat

                                 Willem is overleden in Hannover (D) in aktieve dienst en dus niet als deserteur mag

                                 worden aangemerkt.

- Gijsen, Piet - geb. Bree - zn. van ??? - lichting 1814 - ingedeeld bij 85e RIL - opgenomen op 29-6-1813 in

                                 het hospitaal van Hamburg - kwam terug.

- Grubben, Petrus - woonachtig te Bree - werd in sept. 1806 als grenadier/jager opgeroepen naar Gelder (D) -

                                 (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief - inv.3973 (img6817) - sinds 2010

                                 in archief Peel en Maas - foto: m-18).

- Heinen, Cornelis - geb. 6 okt. 1790 (Maas)Bree - [RK] 6 okt. 1790 Venlo [rk] - zn. van Henricus Heijnen en Joanna Boots [Boets] - landbouwer wonende

                                 1809 in Bree, dienstplichtig jaar 1810 lotings nr. 81 kanton Horst wonende in Bree - arriveerde 5 juli 1809 bij 40e RIL 5e bataillon 4e

                                 compagnie [nr. 6991/166] - gedeserteerd op 16 sept. 1809 - werd op 29 sept. 1809 bij verstek veroordeeld tot 5 jaar publieke werken

                                 [= dwangarbeid] en betaling van een boete van 1500 franken - werd gearresteerd en 23-6-1810 op transport gesteld naar Aken (D) -

                                 zou echter opnieuw zijn ontkomen, bewees hiermee in de regio een wel bekende deserteur te zijn, vanwege de strafmaatregelen

                                 meldde hij zich aan bij de burgemeester op 21-2-1811 en werd met escorte 19-4-1811 op transport gezet naar Kleef (D), was daarna

                                 opnieuw fusilier bij 40e RIL maar nu bij 1e bataillon 1e compagnie [nr. 179/30] - deed blijkbaar 1811-1813 veldtochten in Spanje,

                                 volgens verklaring op 1 okt. 1813 van 40e RIL werd hij op 10 apr. 1813 gewond door een kogel in de rechterbeen in Aspeten [Aspeytia

                                 net onder San Sebastian Spanje] - kreeg zelfde dag ten gevolge daarvan ontslag en vertrok 23 nov. 1813 - op 8 aug. 1815 zou hij

                                 mogelijk in aanmerking komen voor pensioen met 7 andere ex militairen. [7 afb. bij GenBronnen als bewijs].

- Hendriks, Etienne - geb. Bree 8-5-1790 - zn. van Petrus Hendrix en Catharina Peeters - dienstplichtige 1810 lotingsnr. 88 kanton Horst - was aanvan-

                                 kelijk dienstweigeraar, toch later vrijwillig in dienst getreden op 19-3-1811 bij 51e RIL 3e bataillon 4e compagnie [nr. 8580/1430] -

                                gedeserteerd op 26-3-1811 - werd op 6 apr. 1811 veroordeeld tot 5 jaar publieke werken en boete van fr. 1500 - werd blijkbaar

                                 gearresteerd en teruggebracht - werd gevangen genomen 21-11-1813 bij de overgave van Stettin (D) - kreeg in maart 1815 een

                                 uitkering (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief - inv.3977 (img6885) - sinds 2010 in archief Peel en Maas - foto: m-70).

- Hendriks, Herman - geb. Bree - zn. van ??? - voltigeur bij 3e compagnie, 2e bataljon van 8e Regiment de

                                 Garde Voltigeurs - gedeserteerd van de regiment in juli 1813 bij Dresden (D) - kreeg

                                 in maart 1815 9 maanden soldij (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief -

                                 inv.3977 (img6882) - sinds 2010 in archief Peel en Maas - foto: m-67).

- Hendriks, Servatius - geb. Bree 6-9-1791 - zn. van Henricus Hendriks en Wilhelmina Faessen - kanonnier

                                 bij 1e compagnie van 3e Regiment Artillerie-a-Cheval - gederteerd van het regiment

                                 op 18-10-1813 bij Leipzig (D) - kreeg in maart 1815 soldij (bron: tot 2010 in gemeente

                                 Maasbree - dorp archief - inv.3977 (img6889) - sinds 2010 in archief Peel en Maas -

                                 foto: m-74).

- Hendrikx, Gerard - geb. Bree - zn. van ??? - lichting 1814 - fuselier bij 5e compagnie, 1e bataljon van

                                 85e RIL - krijgsgevangen gemaakt op 24-7-1813 te Magdeburg (D) - gedeserteerd

                                 in oktober 1813 - kreeg in maart 1815 soldij voor 4 maanden dienst (bron: tot 2010

                                 in gemeente Maasbree - dorp archief - inv.3977 (img6865) - sinds 2010 in archief

                                 Peel en Maas - foto: m-50).

- Hendrix, Nicolaas - geb. Bree 15-7-1788 - zn. van Jan Hendrix en Maria van Swaemen - werd in sept. 1806

                                 als grenadier/jager opgeroepen naar Gelder (D) - (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree -

                                 dorp archief - inv. 3973 (img6817) - sinds 2010 in archief Peel en Maas - foto: m-18).

- Hendrix, Tilman - geb. Bree 11-1-1788 - zn. van Jan Hendrix en Henrietta Vaessen - lichting 1808 - dient

                                 bij Garde Nationale.

- Hermans, Antoon - geb. Bree 1791 - zn. van ??? - lichting 1811 - overlijdt 14-9-1812 in Bayonne (F) aan

                                 de Frans-Spaanse grens.

- Hermans, Arnold - geb. Bree of Blerick (**) - zn. van ??? - lichting 1807 - kwam terug.

- Hermans, Christiaan - geb. Bree of Blerick (**) - zn. van ??? - was 1809 in Garde Nationale.

- Hoekx, Piet - geb. Bree - zn. van ??? - lichting 1806 - dienstweigeraar - als spijtoptant aangemeldt op

                                25-1-1811 - dient bij 51e RIL - vermist 1812 in Rusland.

- Holtackers, Hendrik - geb. Bree of Blerick (**) - zn. van ??? - dient bij 19e RIL.

- Holtackers, Piet - geb. Bree - zn. van Lambert Holtackers en Margarita Vierkamp - lichting 1809 -

                                 dienstweigeraar 1809 - als spijtoptant aangemeldt op 25-1-1811 - dient bij 19e RIL -

                                 vermist 1812 in Rusland.

- Holten, Jacobus - geb. Bree 12-2-1788 - zn. van Jacobus Holten en Gertrudis Peeters - in militaire dienst

                                 op 29-6-1807 bij eerst 19e RIL als fuselier - later bij 4e compagnie, 5e bataljon van

                                 100e RIL - heeft de 1807-1809 campagnes gedaan bij Grande Armee - werd gewond -

                                 kreeg sinds 28-12-1809 een pensioen - (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp

                                 archief - inv.3975 (img6823-27) - sinds 2010 in archief Peel en Maas - foto: m-21-25).

- Houben, Petrus - geb. Bree 15-6-1794 - zn. van Edmundis Houben en Catharina Engels - lichting 1814 - inge-

                                 deeld bij 85e RIL - opgenomen op 24-9-1813 in het hospitaal van Dresden - daarna vermist.

- Houwen, Hendrik - geb. Bree - zn. van Lambert Houwen - lichting 1810 - deserteur 1809 - volgens onderzoek

                                 van burgemeester 31-12-1809 is hij met zijn ouders uit Baarlo vertrokken naar elders -

                                 als spijtoptant aangemeldt op 25-1-1811 bij de burgemeester van Maasbree - dient bij 51e

                                 RIL - vermist 1812 in Rusland.

- Jacobs, Cornelis - geb. Bree 20-7-1789 - zn. van Alexander Jacobs en Henrietta Lenders - lichting 1809 - dienst-

                                 weigeraar - als spijtoptant aangemeldt op 25-1-1811 - dient bij 51e RIL - vermist 1812 in Rusland.

- Janssen, Balthasar - geb. Bree - zn. van Christiaan Janssen en Christina Tijssen? - lichting IX (=1800/1801) -

                                  in aktieve Franse dienst.

- Janssen, Gerard - geb. Bree 28-2-1788 - zn. van Leonard Janssen en Maria Stoffels - lichting 1808 - genie-soldaat

                                "sappeur" bij 9e compagnie van de 5e Bataljon-a-Sappeur - 6 jaar dienst in Spanje, Italie en

                                Duitsland - kwam terug - kreeg in maart 1815 soldij van fr. 866.22 (bron: tot 2010 in gemeente

                                Maasbree - dorp archief - inv.3977 (img6867) - sinds 2010 in archief Peel en Maas - foto: m-52).

- Janssen, Gerard - geb. Bree - zn. van ??? - soldat-de-train bij 3e compagnie van 9e Regiment de Train

                                d'Equipage - gedeserteerd ervan in januari 1814 - kreeg in maart 1815 soldij voor 8 maan-

                                den dienst (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief - inv.3977 (img6868) -

                                sinds 2010 in archief Peel en Maas - foto: m-53).

- Janssen, Hendrik - geb. ??? - zn. van ??? - lichting 1810 - 2 jaar dienst - kwam terug.

- Janssen, Jacobus - geb. Bree ??? - zn. van ??? - lichting 1811 - was eerst bij 77e Cohorte Garde Nationale -

                                 later fuselier bij 4e compagnie, 3e bataljon van 146e RIL - werd op 18-5-1813 gevangen

                                 genomen bij Dresden (D) - kreeg in maart 1815 soldij (bron: tot 2010 in gemeente

                                 Maasbree - dorp archief - inv.3977 (img6890) - sinds 2010 in archief Peel en Maas -

                                 foto: m-75).

- Janssen, Jan - geb. Bree - zn. van ??? - lichting 1808 - fuselier bij bij 19e RIL - overlijdt 1806 in Genua (Italie).

- Janssen, Jan - geb. Bree mei 1788 - zn. van Christiaan Janssen en Christina Nijssen - lichting 1808 - dienstwei-

                                geraar - werd op 5-12-1808 ge-arresteerd in Asten en op transport gesteld naar Kleef (D) -

                                deserteur 1809 - bij nader onderzoek van burgemeester 31-12-1809 blijkt dat hij nu in

                                militaire dienst is en heeft in dat jaar 5 brieven geschreven uit Straatsburg (F) en Bayreuth

                                (D) waaruit blijkt dat hij dienst doet bij de 19e RIL.

- Jansen, Joannes - ged. 31 mei 1788 (Maas)Bree [kanton Horst, dept. Roer] – zn. van Christianus Jansen en Christina Nijssen – dienst-

                        plichtig jaar 1808, dient sinds 21 maart 1809 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 1e compagnie, later 4e bataillon 3e compagnie

                        [nr. 6500/87], kreeg pensioen op 8 mei 1811 te Bayonne [F] - kreeg in 1815 en jaren daarna als gepensioneerd militair een

                        pensioen. [foto jansen-6500 - m19/20, 28/29 en 41/42]

- Janssen, Leonard - geb. Bree of Blerick (**) - zn. van ??? - lichting 1808 - 5 jaar dienst - kwam terug.

- Jeuken, Willem - geb. Bree 1788 - zn. van ??? - lichting 1808 - ingedeeld bij 115e RIL - overlijdt 12-5-1811

                                 in Taragona (Spanje) - inschrijving overlijdens register Maasbree 1-6-1812.

- Kessels, Antoon - geb. Bree - zn. van ??? - lichting 1808 - gedeserteerd op 4-9-1810 van 100e RIL - nog steeds

                                 voortvluchtig in 1813.

- Kessels, Leonard - geb. Bree of Blerick (**) - zn. van ??? - lichting 1804 - overlijdt 1806 in Genua (I).

- Klerken, Jan - geb. Bree of Blerick (**) - zn. van ??? - lichting 1807 - dient bij Garde Nationale.

- Kusters, Alexander - geb. Bree - zn. van ??? - lichting 1810 - volgens laatste brief van hem op 20-4-1810

                                laat hij zijn ouders weten dat hij een dezer dagen zal afmarcheren naar Spanje. De burge-

                                meester heeft zijn regiment gevraagd om een certificaat van aanwezigheid van Alexander.

                                Is vermist 1810 in Spanje.

- Lenders, Jan - geb. Bree 23-5-1784 - zn. van Silvester Lenders en Maria Smeets - lichting XII - 1m74 - zijn

                                bijnaam "Visters jong" - woonde 1805 in Venlo - 10 jaar dienst - werd gewond - kwam terug.

- Lenders, Jan - geb. Bree 22-3-1794 - zn. van Francis Lenders en Maria Coopmans - lichting 1814 - ingedeeld

                                bij 85e RIL - opgenomen op 14-9-1813 in het hospitaal van Dresden (D) - daarna vermist.

- Linssen, Jan - geb. Bree of Blerick (**) - zn. van ??? - lichting 1809 - dient bij Garde Nationale - kwam terug.

- Linssen, Piet - geb. Bree of Blerick (**) - zn. van ??? - lichting 1810 - was 1809 in Hollandse dienst - is vermist.

- Linssen, Piet - geb. Bree of Blerick (**) - zn. van ??? - lichting 1810 - 5 jaar dienst - kwam terug.

- Nijssen ook Neesen, Jacobus - geb. Bree 11-2-1793 - zn. van Jan Nijssen en Helena Janssen - was soldat-de-train

                                 bij 4e compagnie van 1e Bataljon de Train d'Equipage - gedeserteerd ervan in jan. 1814 -

                                 kreeg in maart 1815 soldij voor 11 maanden dienst (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree -

                                 dorp archief - inv.3977 (img6866) - sinds 2010 in archief Peel en Maas - foto: m-51).

- Peeters, Andreas - geb. Bree 29-1-1792 - zn. van Christiaan Peeters en Margarita Smeets - lichting 1812 -

                                 cuirassier bij 9e compagnie van 9e Regiment de Cuirassiers - in garnizoen te Hamburg

                                 (D) kreeg aldaar eervol ontslag op 18-6-1814 - kreeg in maart 1815 soldij voor 7 maan-

                                 den (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief - inv.3977 (img6886) - sinds

                                 2010 in archief Peel en Maas - foto: m-71).

- Peeters, Gerard - geb. Bree of Blerick (**) - zn. van ??? - lichting 1808 - dient bij 85e RIL - deserteur 1811.

- Peeters, Jacobus - geb. Bree of Blerick (**) - zn. van ??? - lichting 1809 - kwam terug en kreeg pensioen.

- Peeters, Petrus - geb. Bree - zn. van ??? - cuirassier bij 1e compagnie van 5e Regiment de Cuirassiers -

                                 gedeserteerd ervan in december 1813 - kreeg in maart 1815 soldij (bron: tot 2010 in

                                 gemeente Maasbree - dorp archief - inv.3977 (img6884) - sinds 2010 in archief Peel

                                 en Maas - foto: m-69).

- Peeters, Piet - geb. Bree of Blerick (**) - zn. van ??? - lichting 1808 - dient bij 19e RIL - is vermist.

- Pennings, Jacobus - geb. Bree 10-7-1794 - zn. van Leonardus Pennings en Petronella Stoffels - lichting 1814 -

                                ingedeeld bij 85e RIL - krijgsgevangen gemaakt op 14-9-1813 in Duitsland - daarna vermist.

- Pennings, Petrus - ged. Bree 2-3-1788 - zn. van Leonardus Pennings en Petronella Stoffels - overleden

                                3-8-1813 Dresden als soldaat van 8e regiment de Voltigeurs, 2e bataljon, 4e compagnie -

                                op verklaring van zijn kameraad d.d. 15-6-1815 te Helden was hij getuige ervan, dat Petrus

                                Pennings op 31 juli 1813 werd getroffen door een geweerkogel en 3 dagen later overleed in

                                het hospitaal van Dresden (D) - (foto: m-1 - bron: museum de Brede Maasbree).

- Peters, Gerard - geb. Bree - zn. van ??? - lichting 1808 - vrijgesteld vanwege broederdienst - werd ten onrechte

                                gemerkt als dienstweigeraar - volgens brief van burgemeester van Maasbree van 21-5-1810

                                wordt clementie gevraagd omdat hij dienst doet in 100e RIL.

- Peters, Gerard - geb. Bree - zn. van ??? - lichting 1810 - gedeserteerd op 22-10-1809 van 72e RIL - deed 5

                                jaar dienst - kwam mank terug.

- Ponterd?, Piet - geb. Bree - zn. van ??? - dient bij 55e RIL - vermist 1812 in Rusland.

- Pubben, Henricus - woonachtig te Bree - werd in sept. 1806 als grenadier/jager opgeroepen naar Gelder (D) -

                                 (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief - inv.3973 (img6817) - sinds 2010

                                 in archief Peel en Maas - foto: m-18).

- Renken, Jozef - geb. Bree of Blerick (**) - zn. van ??? - lichting 1807 - 6 jaar dienst - kwam terug.

- Roeven, Gerardus - ged. 15 mrt. 1790 (Maas)Bree [kanton Horst, dept. Roer] - zn. van Rudolphus Roeven en Joanna Boots - dienstplichtige jaar

                                1810 lotings nr. 140 kanton Horst wonende in Bree - arriveerde 5 juli 1809 bij 40e RIL 5e bataillon 4e compagnie [nr. 6988/165] -

                               gedeserteerd op 10 sept. 1809 - werd bij verstek op 28 sept. 1809 veroordeeld tot 5 jaar publieke werken en boete van 1500

                               franken - werd gearresteerd en op 23-6-1810 op transport gesteld naar Aken (D) en was daar bevestigd aangekomen.

                               [foto roeven-6988] 

- Roks, Antoon - geb. Bree of Blerick (**) - zn. van ??? - lichting 1809 - dient bij 51e RIL - deserteur 1811.

- Roks, Peter - geb. Bree of Blerick (**) - zn. van ??? - lichting 1806 - dient bij 19e RIL - deserteur 1809.

- Schmitz, Herman - geb. Bree - zn. van ??? - lichting 1814 - ingedeeld bij 85e RIL - krijgsgevangen gemaakt

                                op 30-8-1813 in Duitsland.

- Schoenmakers, Godfried - geb. Bree - zn van ??? - lichting 1807 - deserteur van 108e RIL - op 28-2-1811

                                maakt burgemeester van Maasbree proces-verbaal op van inmiddels opgepakte Godfried.

- Segers, Jacobus - geb. Bree - zn. van ??? - lichting 1808 - dienstweigeraar - gedeserteerd op 10-9-1809 van de

                                8e Regiment de Artillerie - aangemeldt op 14-5-1811 bij de burgemeester van Maasbree -

                                dient bij 85e RIL - werd op 16-10-1812 krijgsgevangen genomen door de Russen bij Wilna

                                (Rusland) - daarna vermist.

- Simons, Gerard - geb. Bree 26-9-1790 - zn. van Wilhelmus Simons en Agatha Hermans - lichting 1810 -

                                 deserteur 1809 - dient bij 51e RIL - vermist 1812 in Rusland.

- Simons, Jan - woonachtig te Bree - werd in sept. 1806 als grenadier/jager opgeroepen naar Gelder (D) -

                                 (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief - inv.3973 (img6817) - sinds 2010

                                 in archief Peel en Maas - foto: m-18).

- Smeets, Gerard - geb. Bree 9-9-1789 - zn. van Martinus Smeets en Anna ?  - lichting 1809 - 6 jaar Franse dienst.

- Smets, Gerardus - ged. 26 nov. 1788 (Maas)Bree [kanton Horst, dept. Roer] – zn. van Petrus Smets en Agnetis Tillemans - dienstplichtige 1808

                      kreeg toewijzing nr. 90 wonende te Bree [Limburg], dient sinds 3 nov. 1808 als fusilier bij 19e RIL 1e bataillon 2e compagnie [nr.

                      5690/451], werd op 28 mrt. 1811 voltiguer bij 1e compagnie voltiguers, werd op 1 aug. 1812 krijgsgevangen genomen bij Polotsk

                      [Rusland]. [foto smets-5690]

- Smeets ook Smits of Schmitz, Jacobus - geb. Bree jan. 1785 - zn. van Balthazar Smeets en Maria Daniels? -

                                  lichting 1805 - 9 jaar dienst en werd gewond - dient eerst als fuselier eerst bij 3e compagnie,

                                  1e bataljon van 51e RIL - later bij 3e compagnie, 1e bataljon van 47e RIL - kreeg in 1814

                                  eervol ontslag - kreeg in maart 1815 nog een betaling vanwege zijn verdiensten (bron: tot

                                  2010 in gemeente Maasbree - dorp archief - inv.3977 (img6871) - sinds 2010 in archief

                                  Peel en Maas - foto: m-56).

- Smits, Herman - geb. Bree of Blerick (**) - zn. van ??? - lichting 1814 - dient bij 85e RIL - werd in 1813

                                  krijgsgevangen genomen.

- Snijders, Martin - geb. Bree - zn. van ??? - lichting 1810 - was blijkbaar geplaatst op een lijst van wederspan-

                                 nigen - maar de burgemeester van Maasbree meldt de onderprefect in Aken dat Martin op

                                 10-6-1810 een brief had geschreven vanuit Gent (B) waar hij dienst doet bij de 72e RIL -

                                 vermist 1812 in Rusland.

- Steyven, Joannes (Jan) - geb. Bree - zn. van Joannes Mathias Steijven en Catharina Paradis - grenadier bij 43e RIL 2e

                          compagnie - overl. bij de slag van Vitoria (Spanje) 21-6-1813.

- Thiessen, Jan Mathias - geb. Bree - zn. van ??? - lichting 1808 - dient bij 51e RIL - deserteur in 1811 - werd

                                 ge-arresteerd op 20-5-1811 - blijkbaar toegevoegd bij 8e RIL - was voltiguer bij 1e compag-

                                 nie, 1e bataljon van 8e RIL - volgens 1814 document was er geen soldij uitbetaalt aan hem

                                 over 1812-1814 - dus vermist.

- Tilmans, Gerard - woonachtig te Bree - werd in sept. 1806 als grenadier/jager opgeroepen naar Gelder (D) -

                                 (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief - inv.3973 (img6817) - sinds 2010

                                 in archief Peel en Maas - foto: m-18).

- Titulair, Frans - geb. Bree - zn. van ??? - lichting 1814 - ingedeeld bij 85e RIL - opgenomen op 21-8-1813 in

                                 het hospitaal van Dresden (D).

- Trienekens, Hendrik - geb. Bree 1788 - zn. van ??? - vrijgesteld vanwege broederdienst - werd toch opgeroepen -

                                 geniesoldaat in 3e compagnie van Walcheren - overlijdt 16-9-1811 in het militaire hospitaal

                                 van Middelburg.

- Triepels of Trepels, Christiaan - geb. Bree 16-11-1790 - zn. van Theodorus Trepels en Wilhelmina Ruijels? -

                                 lichting 1810 - dienstweigeraar - bleek in 1811 onder valse naam van Christiaan Hanrats

                                 dienst te hebben genomen bij de 9e Line-regiment van de Hollanders - daarna vermist.

- Vaessen, Hendrik - geb. Bree 14-5-1790 - zn. van Antonius Vaessen en Elisabeth Vervoort - lichting 1810 -

                                 ruilde zijn lotingsnummer met Thomas Clemens in de hoop militaire dienst te kunnen

                                 ontlopen - werd toch opgeroepen - heeft daaropvolgend een vervanger genomen zijnde

                                 Jan Hendrik Eken, die daarop dient in 3e RIL.

- Vaessen, Louis - geb. Bree - zn. van ??? - was marechal-de-logis (=sergeant) bij 5e compagnie van 2e

                                 Regiment de Huzaren - deed de 1809-1814 campagnes in Spanje - kreeg eervol ontslag

                                 in juni 1814 - kreeg in 1815 soldij voor 5½ jaar dienst (bron: tot 2010 in gemeente Maas-

                                 bree - dorp archief - inv.3977 (img6863) - sinds 2010 in archief Peel en Maas - foto: m-48).

- van Boom, Jan - geb. Bree 1786 - zn. van Jan Boom en Maria Raats - lichting 1806 - grenadier bij compagnie

                                 grenadiers van 4e bataljon bij het 45e RIL - overleden op 18-4-1811 in het hospitaal van

                                 Ciudad Rodrigo bij Salamanca (Spanje) - (foto: m-12).

- van Boom, Jan - geb. Bree - zn. van ??? - lichting 1814 - ingedeeld bij 85e RIL - krijgsgevangen gemaakt op

                                 8-10-1813 in Duitsland.

- van Bree, Antoon - geb. Bree of Blerick (**) - zn. van ??? - dient bij 19e RIL.

- van Kessel, Willem - geb. Bree of Blerick (**) - zn. van ??? - lichting 1806 - dient bij 51e RIL - verloor een

                                 arm - kwam in 1812 terug.

- van Ooijen, Jan - geb. Bree 29-7-1794 - zn. van Jacobus van Oyen en Petronella Janssen - lichting 1814 - inge-

                                 deeld bij 85e RIL - krijgsgevangen gemaakt op 8-12-1813 in Duitsland - daarna vermist.

- van Oyen, Petrus - geb. Bree 17-2-1791 - zn. van Jacobus van Oyen en Gertrudis Hendrix - lichting 1811 -

                                 fuselier bij 3e compagnie, 4e batlajon van 46e RIL - werd in 1813 gevangen genomen door

                                 de Russen - kreeg in maart 1815 soldij voor 19 maanden (bron: tot 2010 in gemeente

                                 Maasbree - dorp archief - inv.3977 (img6891) - sinds 2010 in archief Peel en Maas - foto:

                                 m-76) - trouwt Maasbree 2-5-1815 (burgelijk) 3-5-1815 (kerkelijk) met Helena Janssen

                                 foto m-93a+b - dochter van Leonardus Janssen en Maria Stoffels - overlijden van Petrus en

                                 Helena - tussen 16-4-1844 en 25-1-1856 - nog niet gevonden.

- van Overbruggen, Rudolph - geb. Bree 11-1-1791 - zn. van Jan van Overbruggen en Catharina Claessen -

                                 is in Franse dienst - is vermist.

- Verhaag, Jan - woonachtig te Bree - werd in sept. 1806 als grenadier/jager opgeroepen naar Gelder (D) -

                                 (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief - inv.3973 (img6817) - sinds 2010

                                 in archief Peel en Maas - foto: m-18).

- Verheijen, Mathias - geb. Bree 28-9-1789 - zn. van Wilhelmus Verheijen en Agnes Linssen - lichting 1809 -

                                 chasseur-a-cheval van 1e compagnie van 20e Regiment de Chasseurs-a-Cheval - gedeser-

                                 teerd ervan op 14-1-1814 - kreeg in maart 1815 soldij (bron: tot 2010 in gemeente Maas-

                                 bree - dorp archief - inv.3977 (img6888) - sinds 2010 in archief Peel en Maas - foto: m-73).

- Verlinden, Jacobus - geb. Bree - was op 19-12-1806 in aktieve dienst bij de 51e RIL als fuselier - volgens

                                 "activite de service" akte opgemaakt door de administratie raad van 51e RIL - (bron: tot

                                 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief - inv.3973 (img6817) - sinds 2010 in archief

                                 Peel en Maas - foto: m-18) - later chasseur bij 1e compagnie, 1e bataljon van 2e Regiment

                                 Old Guard Chasseur-a-Pied - kreeg eervol ontslag in april 1814 - kreeg in maart 1815

                                 soldij (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief - inv.3977 (img6883) - sinds

                                 2010 in archief Peel en Maas - foto: m-68).

- Verlinden, Petrus - woonachtig te Bree - werd in sept. 1806 als grenadier/jager opgeroepen naar Gelder (D) -

                                 achter in "observations" als aanvulling van 28-3-1807 staat vermeldt dat zijn broer Jacobus

                                 reeds in actieve dienst was - (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief - inv.3973

                                 (img6817) - sinds 2010 in archief Peel en Maas - foto: m-18).

- Volsels, Petrus - woonachtig te Bree - werd in sept. 1806 als grenadier/jager opgeroepen naar Gelder (D) -

                                 (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief - inv.3973 (img6817) - sinds 2010

                                 in archief Peel en Maas - foto: m-18).

- Wetemans, Joannes - in 1806 woonachtig te Bree, in 1807 te Baarlo - werd in sept. 1806 als grenadier/jager

                                  opgeroepen naar Gelder (D) - (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief -

                                  inv.3973 (img6817) - sinds 2010 in archief Peel en Maas - foto: m-18) - in 1807 grenadier

                                  bij Nationale Garde - levert op 5-3-1807 al zijn uitrustings stukken in en verklaart dat hij

                                  zijn geweer en bajonet heeft afgelegd bij de sergeant-majoor in Creveld (D) - (bron: tot

                                  2010 in gemeente Maasbree - dorp archief - inv.3972 (img6816) - sinds 2010 in archief

                                  Peel en Maas - foto: m-17).

- Wolters, Piet - geb. Bree of Blerick (**) - zn. van ??? - lichting 1809 - dient bij 51e RIL - vermist 1812 in

                                  Rusland.

 

(**) = precieze geboorte plaats nog onduidelijk, verder onderzoek later in dtb Bree en Blerick.