GenBronnen

maas

militairen Limburg - Kessel


- Beerden, Wilhelmus - geb. 18-9-1787 Kessel - zn. van Derick Beerden en Catharina Sanders - dienstplichtige 1807 lotingsnr. 46 kanton Horst -

                               was aanvankelijk dienstweigeraar, toch later vrijwillig in dienst getreden op 12-3-1811 bij 51e RIL 4e bataillon 4e compagnie

                               [nr. 8475/1413] - overleden op 4-11-1811 in het ziekenhuis van Boulogne-sur-Mer [F].

- Berden, Gerard - geb. Kessel - zn. van ??? - lichting 1810 - gedeserteerd op 16-6-1809 van 72e RIL.

- Berden, Michael – ged. 14 sept. 1786 Kessel [kanton Horst, dept. de la Roer] – zn. van Martinus Be[e]rden en Petronella van der Velden -

                               dienstplichtige jaar 1806, arriveerde 9 okt. 1806 en ingeschreven 26 okt. 1806 als fusilier bij 45e RIL 3e bataillon 3e

                               compagnie [nr. 4721/187], gedeserteerd op 13 april [1807] en op 26 mei [1807] geroyeerd. [foto berden-4721]

- Beurskens, Piet - geb. Kessel - zn. van ??? - lichting 1806 - dient bij Garde Nationale.

- Bosch, Jacobus - ged. 28 jan. 1790 Kessel [kanton Horst, dept. Roer] - zn. van Paulus Bosch en Maria Spée - dienstplichtige jaar 1810 lotings

                               nr. 90 kanton Horst wonende in Kessel - arriveerde 14 apr. 1809 bij 40e RIL 5e bataillon 4e compagnie [nr. 6822/138] later

                               bij 2e bataillon 1e compagnie [nr. 802/134] - deed 1809-1812 veldtochten in Spanje - overleden 23 jan. 1813 in ziekenhuis

                               van Santona [Spanje] ten gevolge van slechte spijsvertering ["indigestion"]. [foto bosch-6822] 

- Buskens, Jan - geb. Kessel - zn. van ??? - lichting XII - dient bij 51e RIL - werd in 1803 uit het regiment

                                 geschreven, vanwege langdurig vermist of langdurig in het hospitaal.

- Cremers, Frans - geb. Kessel - zn. van ??? - lichting 1808 - dient bij 51e RIL - werd in 1809 uit het regi-

                                 ment geschreven vanwege langdurig vermist of langdurig in het hospitaal.

- Cuijpers, Jan - geb. Kessel 25-3-1788 - zn. van Henricus Cuijpers en Barbera Wolters - heeft 7 jaar Franse

                                 militaire dienst gedaan.

- Driessen, Andreas - geb. Kessel - zn. van ??? - lichting 1811.

- Engelen, Joannes - ged. Kessel 30 dec. 1786 - zn. van Henricus Engelen en Maria Bongaerts - lichting 1806 - dienst-

                                 weigeraar - heeft zich vrijwillig aangemeldt op 9-1-1811 bij de burgemeester van Kessel - werd op

                                 transport gezet naar Aken (D) - op weg daarheen gedeserteerd - bij terugkeer door een list van de

                                 burgemeester ge-arresteerd - dit keer onder begeleiding naar Aken (D) maar voor de 2e keer ge-

                                 deserteerd dit keer tussen Maastricht en Aken - volgens geruchten houdt hij zich op in de bossen

                                 van Baarlo - opnieuw opgepakt en ingedeeld bij 1e compagnie, 4e bataljon van 51e RIL - kwam op

                                 5 maart 1811 in het militaire hospitaal van Lille (F) - aldaar overleden 19 maart 1811 (aangifte

                                 daarvan bij gemeente Kessel door zijn broer Wilhelmus Engelen op 6 juli 1814) - (foto: m-83 en 84).

- Engelen, Paulus - ged. Kessel 25 mei 1774 - schaapsherder - overl. Kessel 6 sept. 1860 - zn. van Henricus Engelen

                                 en Maria Bongaerts - lichting 1806 - ingedeeld bij Garde Nationale maar niet opgeroepen.

- Geelen, Mathias - geb. Kessel - zn. van ??? - lichting 1810 - dienstweigeraar - verbleef bij zijn moeder in

                                 Leiden - heeft zich vrijwillig aangemeldt op 2-3-1811 bij burgemeester van Kessel.

- Geurts, Jan - geb. Kessel - zn. van ??? - lichting 1806 - dient bij Garde Nationale.

- Gisberts, Pieter - geb. Kessel - zn. van ??? - lichting 1814 - ingedeeld bij 85e RIL - krijgsgevangen

                                 gemaakt op 14-9-1813 in Duitsland.

- Hermans, Alexander - geb. Kessel 15-10-1791 - zn. van Jan Hermans en Catharina Sanders - in Franse

                                 militaire dienst.

- Holtackers, Lambert - geb. Kessel 27-1-1793 - zn. van Petrus Holtackers en Petronilla Arets - lichting

                                 1813 - vermist 1813 bij Würzburg (D).

- Hoesen, Godfried - geb. Kessel - zn. van ??? - lichting 1810 - ingelijfd op 7-6-1809 bij 72e RIL.

- Janssen, Andreas - geb. Kessel - zn. van ??? - lichting 1810 - gedeserteerd op 20-11-1809 van 25e RIL.

- Janssen, Antoon - geb. Kessel - zn. van ??? - deserteur van 59e RIL.

- Janssen, Frans - geb. Kessel - zn. van ??? - lichting 1807 - gedeserteerd op 29-12-1809 van 8e Regiment de

                                 Artillerie.

- Janssen, Petrus Franciscus - geb. Kessel 6-3-1784 - woonachtig te Baarlo - lichting 1806 - fuselier bij 51e

                                 RIL - kreeg sinds 14-1-1813 een pensioen - kreeg in 1815 en jaren daarna als gepen-

                                 sioneerd militair een pensioen - (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief -

                                 inv.3975 (img6821-22, 34-35 en 43-44) - sinds 2010 in archief Peel en Maas -

                                 foto: m-19, m-20, m-32, m-33, m-41 en m-42).

- Janssen, Theodoor - geb. Kessel - zn. van ??? - lichting 1806 - dient bij Garde Nationale.

- Joosten, Jan - geb. Kessel - zn. van ??? - lichting 1814 - ingedeeld bij 85e RIL - opgenomen op 21-9-1813

                                  in een hospitaal in Duitsland.

- Kessels, Andreas - geb. Kessel 12-2-1787 - zn. van ??? - lichting 1807 - fuselier van 30e [of 3e?] RIL 4e bataljon 8e

                                  compagnie - overleed op 10-5-1807 te Straatsburg (F).

- Linders, Jacobus - geb. Kessel 28-8-1785 - zn. van Wilhelmus Linders en Maria Peters - lichting 1805 -

                                  werd op 21-11-1805 ingelijfd bij de 51e RIL - gesneuveld 14-10-1806 bij de veldslag

                                  van Jena - aantekening ervan bij overlijdens akte Kessel 23-7-1807 - (pdf: m-8).

- Linssen, Petrus - geb. Kessel 2-10-1789 - zn. van ??? - lichting 1809 - fuselier bij 46e RIL - overleed op

                                  13-5-1809 te Verdun (F).

- Peeters, Gerard - geb. Kessel - zn. van ??? - lichting 1810 - dient bij Garde Nationale - had sinds 19-12-1809

                                  een vervanger in de persoon van Andreas Kloeksky uit Wesel (D).

- Peters, Henricus - ged. 2 apr. 1790 Kessel [kanton Horst, dept. Roer] - zn. van Theodorus Peters en Sibilla Smolders - dienstplichtige jaar 1810

                                lotings nr. 99 kanton Horst wonende in Kessel - arriveerde 14 apr. 1809 bij 40e RIL 5e bataillon 2e compagnie [nr. 6787/132] -

                                 deed 1809-1812 veldtochten in Spanje - werd op 31 mrt. 1812 geroyeerd vanwege lange afwezigheid, was 26 mei 1811 in zie-

                                 ken huis in Spanje. [foto peters-6787]  

- Pluijm, Willem - geb. Kessel 1792 - zn. van Petrus Pluim en Joanna Opstals - dient als fusilier bij 88e RIL 4e

                                  bataillon 1e compagnie (stamboek nr. 7687) - overl. op 3-11-1812 in het militaire hospitaal

                                  van Lübeck (D) - deze akte komt aan in Kessel op 22-11-1812 - (foto: m-14).

- Rulkens, Barthel - geb. Kessel - zn. van ??? - lichting 1813 - dient bij 22e RIL - was 1812 in het hospitaal.

- Sloesen, Godfried of Hendrik? - geb. Kessel - zn. van ??? - lichting 1810 - dient bij 72e RIL - vermist 1812

                                   in Rusland.

- Slots, Cornelis - geb. Kessel - zn. van ??? - lichting 1806 - dient bij Garde Nationale.

- Timmermans, Laurentius - geb. Kessel 1786 - zn. van ??? - lichting 1806 - heeft opzettelijk dienst ontdoken,

                                  door naar zijn tante (zuster van zijn moeder, getrouwd met kleermaker Paul Koolen) in

                                  Haarlem te gaan - want op 5-3-1811 schrijft de burgemeester van Kessel een brief aan

                                  idem in Haarlem met verzoek Laurens te laten arresteren door (militaire) politie - werd

                                  dus opgepakt - kwam op 27-7-1811 als dienstweigeraar bij het korps - ingedeeld bij 57e

                                  RIL - fuselier - overlijdt 10-12-1811 in het militaire hospitaal van Hamburg (D).