GenBronnen

maas

militairen Limburg - Horst


- Aerts, Jacobus - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dienst bij 11e RIL - vermist in Spanje.

- Aerts, Piet - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - kreeg in 1812 pensioen van de militairen.

- Alsters, Petrus Wijnandus - ged. 9 mrt. 1790 Horst [kanton Horst, dept. Roer] - zn. van Joannes Joseph Alsters en Catharina van Helden - dienstplichtige

                           jaar 1810 lotings nr. 48 kanton Horst wonende in Horst - arriveerde 22 mrt. 1809 bij 40e RIL 5e bataillon 1e compagnie [nr. 6727/122] -

                           deed 1809 en 1810 veldtochten in Duitsland - overleden op 18 mrt. 1810 in ziekenhuis van Reichersbergen? [D] ten gevolge van dyssenterie.

                           [foto alsters-6727] 

- Arnolds, Jan - geb. Horst - zn. van ??? - lichting 1808 - behorend bij 8e regiment Garde Imperiale als

                                 voltiguer - daarvan gedeserteerd op 7-7-1813 - terug gevoerd bij 4e RIL - daarvan

                                 ontslag in 1814.

- Bakers, Christoffel - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1811 - dient bij 146e RIL - werd

                                 gewond en kreeg ontslag in 1814.

- Billekens, Jan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 1e Regiment Jagers - is vermist.

- Billekens, Martin - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dienst bij 95e RIL - is vermist.

- Bonnen, Hendrik - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1809 - dient bij de genie - werd

                                  gewond en kreeg ontslag in 1814.

- Bonsana, Laurens - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 51e RIL - kreeg ontslag in 1814.

- Borgs, Arnold - geb. Horst - zn. van ??? - lichting 1814 - dient bij 4e RIL daarvan gedeserteerd met mede-

                                 neming van zijn wapen en uitrusting.

- Bouten, Jan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 28e Regiment Cavallerie in 1814 - kreeg ontslag.

- Bovee, Piet - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient 1809 bij Garde Nationale.

- Coenen, Piet - geb. Horst - zn. van ??? - dient bij 51e RIL - werd krijgsgevangen genomen door de Engelsen,

                                 kreeg in sept. 1814 een vrijbrief om naar huis te gaan.

- Coppers, Christiaan - geb. Horst 1791 - zn. van ??? - lichting 1810 - gedeserteerd op 26-6-1809 van 72e RIL -

                                soldaat van 2e genie compagnie op Walcheren - overlijdt 6-11-1811 in het hospitaal van

                                Gent (B) ten gevolge van tyfus.

- Cox, Arnoldus - ged. 21 nov. 1782 Horst [kanton Horst, dept. Roer] – zn. van Theodorus Cox en Joanna Wijnen – dienstplichtige jaar 1800

                        [an. 8], werd opnieuw dienstplichtige jaar 1808 als vervanger, dient sinds 27 nov. 1808 als fusilier bij 19e RIL 3e bataillon 2e

                        compagnie [nr. 6115/24], werd bij kontrole geroyeerd op 31 mrt. 1810, was in ziekenhuis op 23 aug. 1809 - volgens verklaring

                        van Gerard Seroe die in zelfde regiment dient zag hij Arnoldus voor het laatst in juni 1809 toen hij op sterven lag in een zieken-

                        huis in de buurt van Wenen [Oostenrijk] en bleek daar te zijn overleden. [foto cox-6115]

- Cox, Frans - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 146e RIL - kreeg 1814 ontslag.

- Cox, Jan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 72e RIL - vermist 1812 in Polen.

- Cox, Theodoor - geb. Horst - zn. van ??? - ge-arresteerd als deserteur op 27-7-1813 - teruggevoerd in actieve

                                dienst bij een RIL - kreeg ontslag in 1814.

- Cremers, Jan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient 1809 bij Garde Nationale.

- Cremers, Piet - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 16e RIL - kreeg in 1814 ontslag.

- Cuijpers [Kuijpers], Gerardus - ged. 13 juni 1791 Horst [kanton Horst, dept. Roer] – zn. van Wilhelmus Kuijpers en Cornelia Boom – dienstplichtige

                          jaar 1811, sinds 28 apr. 1811 als fusilier bij 19e RIL 6e bataillon 3e compagnie [nr. 7438/243] later bij 2e bataillon 3e compagnie,

                          verdwenen in 1812 bij de veldtocht van Rusland. [foto kuijpers-7438]

- Cuppen, Gerard - geb. Horst - zn. van ??? - chasseur in 1e bataljon jagers te voet bij Garde Imperiale -

                                overlijdt 4-9-1809 te Renneveg bij Wenen (Oostenrijk) in het hospitaal, het "extract

                                mortuaire" komt op 24-2-1811 binnen in Horst als Piet Cuppen met een extra regel

                                toegevoegd in 1812 dat het hier eigenlijk ging om Gerard.

- Cuppen, Jan - geb. Horst - zn. van ??? - lichting 1805 - werd op 21-11-1805 ingelijfd bij de 51e RIL - werd

                                opgenomen in hospitaal van Karasse (Polen) bij Warschau op 20-9-1807 - alwaar hij

                                overlijdt 7-10-1807 aan acute (wond)koorts. Bericht daarvan pas op 20-11-1815 in

                                Horst ontvangen.

- Cuppen, Lambert - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1813 - dient bij 12e RIL - deserteur

                                in 1812 - daarna vermist.

- Custers, Piet - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1814 - dient bij 85e RIL - is vermist.

- de Kuijper, Jan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 115e RIL - kreeg in 1814 ontslag.

- Denen, Willem - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 28e RIL - kreeg in 1814 ontslag.

- Derks, Jacob - geb. Horst - zn. van ??? - lichting 1812 - dient bij 124e RIL - laatste brief van hem op 1812

                                 uit Stettin (D) - sindsdien vermist - in 1814 terug gekeerd en kreeg ontslag.

- Derx, Jan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 59e RIL - is vermist.

- Dings, Jacob - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 28e RIL - kreeg in 1814 ontslag.

- Drabbels, Hendrik - geb. Horst - zn. van ??? - lichting 1814 - ingedeeld bij 85e RIL - krijgsgevangen

                                 gemaakt op 6-9-1813 bij Dresden (D) - daarna vermist.

- Driessen, Antoon - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1813 - dient bij 69e RIL - is vermist

                                 in Saksen (D).

- Driessen, Theodoor - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1812 - dient bij 65e RIL - werd

                                 gewond - kreeg in 1814 ontslag.

- Ehlen, Jan - geb. Horst - zn. van ??? - kanonnier in de 8e compagnie van het 6e Regiment-a-Cheval (een

                                 cavallerie regiment) - hij is blijkbaar in 1811 overleden in Franse dienst - onbekend

                                 waar - volgens overlijdens akte van burgemeester van Horst op 12-11-1811 verzonden

                                 aan de onder prefect van Kleef, echter niet ingeschreven in overlijdens registers.

- Engelen, Jan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij Garde Imperiale - is vermist.

- Engelen, Joannes Jacobus - geb. Horst 1786 - zn. van Alardi Engelen en Dorothea Dings - ingedeeld bij 13e regiment huzaren - overlijdt

                                 Belfort (F) 26-5-1807 in het hospitaal [melding Horst O1807-029].

- Everaerts, Christiaan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 47e RIL - is vermist in Spanje.

- Evers, Frederik - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting XII - dient bij 51e RIL - werd in 1804

                                 uit 't Regiment geschreven, vanwege lange afwezigheid = vermist.

- Franssen, Antoon - geb. Horst - zn. van ??? - komt op 13-5-1814 uit Engelse krijgsgevangenschap met een

                                 pas - ontslag van dienst - keerde veilig terug.

- Franssen, Frans - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1812 - dient bij 1e RIL - is vermist.

- Franssen, Peter - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij Garde Imperiale - is vermist.

- Geurts, Willem - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1809 - dient bij de genie - kreeg in

                                 1814 ontslag.

- Giessen, Matthias - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij de Artillerie - is vermist.

- Giessen, Sebastiaan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 12e Regiment Cavallerie - is vermist

                                  in Polen.

- Goumans, Willem - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 146e RIL - kreeg in 1814 ontslag.

- Haegens, Christiaan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 7e RIL - is vermist.

- Haegens, Gerard - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 12e RIL - is vermist.

- Helzen, Barthel - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1813 - dient bij 69e RIL - is vermist.

- Hendrix, Gerard - ged. Horst 20-12-1788 - zn. van Gerardus Hendrix en Maria van Soest - lichting 1809 - 

                                 fuselier in de 76/77e cohorte van de Nationale Garde - overleed 17-6-1812 in het burger 

                                 hospitaal van Maastricht aan vijfdedag-koorts. Of overleden aldaar 4-7-1812???

- Hendrix, Gisbert - ged. Horst 5-6-1793 - zn. van Hendricus Hendrix en Catharina van Swaemen - lichting 

                                 1813 - dient bij 69e RIL - is vermist.

- Henkens, Godfried - geb. Horst - zn. van ??? - dient bij 51e RIL - vermist 1812 in Rusland.

- Hermans, Hendrik - geb. Horst - zn. van ??? - gedeserteerd in 1811 van 5e RIL.

- Hermans, Hubert - geb. Horst - zn. van ??? - was niet verschenen bij oproepingen van 1809 t/m 1812 -

                                 derhalve gezocht als dienstweigeraar - zijn ouders hadden brieven van hem ontvangen

                                 gedateerd 26-6-1813 en 8-7-1813 waaruit blijkt dat hij zich vrijwillig in Holland had

                                 aangemeld als trompetter van een lanciers regiment - hierna vermist.

- Hermans, Jacobus - geb. Horst - zn. van ??? - lichting 1814 - ingedeeld bij 85e RIL - overleden op 4-9-1813

                                 in het hospitaal van Stade bij Hannover (D).

- Hermans, Nicolaas - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1808 - ingedeeld bij 3e RIL - is

                                 vermist 1812 in Spanje.

- Hesen, Jan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1812 - dient bij 30e RIL - kreeg in 1814 ontslag.

- Hoeymakers, Piet - geb. Horst - zn. van ??? - lichting 1811 - dient bij de genie - kreeg ontslag in 1814.

- Houben, Andreas - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 61e RIL - kreeg ontslag in 1814.

- Houbers, Theodoor - geb. Horst - zn. van ??? - lichting 1814 - ingedeeld bij 85e RIL - is vermist 1813 bij

                                 Straatsburg (D).

- Houwen, Gisbert - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1812 - dient bij 65e RIL - is vermist.

- Huberts, Theodoor - geb. Horst - zn. van ??? - weerspannig tegen militaire dienst in 1813.

- Huckers, Petrus - geb. Horst - ingeschreven bij Venray - fuselier bij 95e RIL - overlijdt op 20-7-1813 in het

                                 burger hospitaal van Keulen (D) aan de gevolgen van diarree.

- Huijmaekers, Gerardus - geb. Horst - zn. van Henricus Huijmaakers en Wilhelmina Nellen - overl. 1807 Mayence [melding Horst O1807-031].

- Huis, Jacob - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1809 - dient bij 30e RIL - is vermist.

- Jacobs, Mathias - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 6e RIL - kreeg in 1814 ontslag.

- Janssen, Antoon - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 11e Regiment Huzaren - kreeg in 1814 ontslag.

- Janssen, Theodoor - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 67e RIL - kreeg in 1810 ontslag.

- Jeurissen, Wilhelmus - ged. 17 mrt. 1791 Horst [kanton Horst, dept. Roer] – zn. van Petrus Jeurissen en Mechtildis Aerds – dienstplichtige

                        jaar 1811, sinds 13 mei 1811 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 2e compagnie [nr. 8065/49], later bij 6e bataillon 4e compagnie

                        en 2e bataillon 4e compagnie, verdwenen in 1812 tijdens de veldtocht van Rusland. [foto jeurissen-8065]

- Keijsers, Wilhelmus - ged. 27 juni 1791 Horst [kanton Horst, dept. Roer] – zn. van Martinus Keijsers en Sibilla Geurts – dienstplichtige jaar

                       1811, sinds 13 mei 1811 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 2e compagnie [nr. 8066/49], later bij 6e bataillon 4e compagnie en

                       1e bataillon 4e compagnie, verdwenen in 1812 tijdens de veldtocht van Rusland. [foto keijsers-8066]

- Kessels, Willem - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 28e RIL - kreeg in 1814 ontslag.

- Koch, Lodewijk - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1811 - dient bij 3e RIL - is vermist.

- Lemmen, Jacobus - geb. Horst - zn. van ??? - ging op 15-12-1799 in dienst 5e Demi-Brigade 2e bataljon

                                8e compagnie en werd zelfs korporaal - gedeserteerd op 15-11-1803 te Nijmegen.

- Lenders, Jan - geb. Horst - zn. van ??? - lichting 1811 - dient bij Garde Nationale.

- Lenssen, Gerard - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - overlijdt 1808 in Oppenheim (D).

- Lenssen, Gerard - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1812 - dient bij 28e RIL - is vermist.

- Lenssen, Matthieu - geb. Horst - zn. van ??? - overleden te Oppenheim (D) bij Mainz op 7-4-1808 in het

                                 hospitaal.

- Lenssen, Theodoor - geb. Horst - zn. van ??? - lichting 1810 - dient bij 69e RIL - deserteur in 1810 en terug-

                                 gevoerd - overlijdt 9-11-1810 in Santarem (Portugal) in het hospitaal San Francisco.

- Litjens, Andreas - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 44e RIL - is vermist.

- Litjens, Johan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 117e RIL - kreeg in 1814 ontslag.

- Lodewijks, Albert - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1809 - dient bij 19e RIL - is vermist.

- Lucassen, Jan - geb. Horst - zn. van ??? - lichting 1805 - werd op 21-11-1805 ingelijfd bij de 51e RIL - werd

                                 in 1806 gewond bij de veldslag van Jena - werd op okt. 1807 uitgeschreven uit het Regi-

                                 ment vanwege langdurig verblijf in het hospitaal - is vermist.

- Maessen, Jan - geb. Horst 1791 - zn. van ??? - lichting 1811 - behorend bij de "train d'artillerie" 9e bataljon

                                 1e compagnie - overlijdt 8-11-1811 in het hospitaal te Hannover (D) - bericht komt aan

                                 in Horst 15-1-1813.

- Maessen, Piet - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 28e RIL - kreeg in 1814 ontslag.

- Michels, Bernard - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 50e RIL - is vermist.

- Nellen, Hendrik - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 50e RIL - vermist in Spanje.

- Nellen, Renier - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 115e RIL - kreeg in 1814 ontslag.

- Nellen, Willem - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1811 - dient bij 1e RIL - deserteur 1813 -

                                 kreeg in 1814 ontslag.

- Olers, Theodorus - geb. Horst - zn. van Alardus Olders en Maria van de Ven - overl. 8 febr. 1807 Konigsberg [melding Horst O1807-032].

- Passeman, Herman - geb. Horst - zn. van ??? - dient bij Garde Nationale - was 11-4-1812 op groot verlof,

                                 maar kreeg oproep van de onder-prefect zich te melden in Aken (D) op 17-4-1812.

- Pauwels, Jan - geb. Horst - zn. van ??? - was ten onrechte op lijst van deserteurs geplaats - zijn vader kreeg

                                 echter een 22-8-1813 brief waaruit blijkt dat hij dient bij 89e RIL en dat de regiment

                                 zich bevindt in de buurt van Bremen (D).

- Peelen, Arnold - geb. Horst - zn. van ??? - lichting 1811 - dient bij 28e RIL - volgens verklaring van 1-8-1815

                                 door Theodoor Theunissen uit Bergen [feitelijk uit Weeze D], die Arnold goed kende in dat regiment, gelooft hij

                                 dat Arnold is gesneuveld in Rusland tijdens de slag van Polotsk op 15-8-1812.

- Peelen, Martin - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 28e RIL - kreeg in 1814 ontslag.

- Peeters, Hendrik - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 16e RIL - kreeg in 1814 ontslag.

- Peeters, Jan Mathijs - geb. Horst - zn. van ??? - lichting 1805 - dient bij 51e RIL - overleden op 9-11-1806

                                  in het hospitaal van Mainz (D).

- Peeters, Jan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1807 - dient bij Garde Nationale.

- Philipsen, Martin - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1809 - dient bij 11e RIL - kreeg in

                                1814 ontslag.

- Pluimers, Hendrik - geb. Horst - zn. van ??? - lichting 1814 - ingedeeld bij 85e RIL - gedeserteerd daarvan

                                op 20-5-1813.

- Pouwels, Arnold - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij de Artillerie - is vermist.

- Pouwels, Jan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 85e RIL - deserteur in 1813 - is vermist.

- Pubben, Everard - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1812 - dient bij 30e RIL - kreeg in 1814 ontslag.

- Pubben, Jan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1808 - dient bij 12e RIL - kreeg in 1815 ontslag.

- Reijnders, Jan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1813 - dient bij Garde Nationale en later bij 22e RIL - is vermist.

- Robinet, Jan Baptiste - geb. ws. Rocroy [F] - woont 1809 in Horst - dienstplichtige jaar 1810 lotings nr. 21 kanton Horst - voor meer militaire

                       gegevens over hem, zie Rocroy [F]. 

- Roosen, Jacobus - geb. Horst - zn. van Gerard Roosen - lichting 1807 - in aktieve dienst 1809.

- Roosen, Piet - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 120e RIL - werd gewond - kreeg in 1809 pensioen.

- Schatvort, Hendrik - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1812 - dient bij 30e RIL - kreeg in 1814 ontslag.

- Schouten, Lambert - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij de Artillerie - is vermist.

- Schreurs, Jan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 6e RIL, later bij 16e RIL - kreeg in 1814 ontslag.

- Seroo, Andreas - geb. Horst - zn. van ??? - lichting 1807 - was deserteur 1807-1809 - dient daarna bij 51e

                                  RIL - vermist 1812 in Rusland.

- Seroo, Antoon - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1811 - dient bij 146e RIL - werd gewond -

                                  kreeg in 1814 ontslag.

- Seroe, Gerard - ged. 18 febr. 1788 Horst [kanton Horst, dept. Roer] – zn. van wijlen Petrus Seroe en Petronella Beuyssen – dienstplichtige

                       jaar 1808, dient sinds 3 nov. 1808 als fusilier bij 19e RIL 1e bataillon 2e compagnie [nr. 5689/451], werd op 2 mei 1811

                       grenadier bij 1e compagnie grenadiers, werd in okt. 1812 krijgsgevangen genomen bij Polotsk [Rusland]. [foto seroe-5689]

- Seroo, Jan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1807 - dient bij 51e RIL - werd op 1808 uit

                                  het regiment geschreven, langdurig vermist.

- Seroo, Jan J. - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1808 - dient aanvankelijk bij Garde Nationale,

                                  later bij 7e RIL - kreeg in 1814 ontslag.

- Seroo, Michel - geb. Horst - zn. van Jan Seroo - lichting 1810 - deserteur 1809-1811 - dient daarna bij de

                                  genie van 51e RIL - kreeg in 1814 ontslag.

- Simons, Barthel - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 3e RIL - werd gewond - kreeg in 1814

                                  ontslag.

- Snellen, Willem - geb. Horst - zn. van ??? - lichting 1814 - ingedeeld bij 85e RIL - opgenomen op 13-9-1813

                                  in het hospitaal in Duitsland, aldaar krijgsgevangen genomen en daarna vermist.

- Steeghs, Christiaan - geb. Horst - zn. van ??? - lichting 1809 - deserteur 1809 - opgenomen bij 21e RIL -

                                  hierna vermist.

- te Baerts, Antoon - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij Garde Imperiale.

- te Baerts, Jan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1814 - dient bij de Artillerie - is vermist.

- te Baerts, Willem - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1809 - dient bij Garde Nationale.

- Thijssen, Martin - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij de genie - kreeg in 1814 ontslag.

- Timmermans, Antoon - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 13 Regiment Cavallerie - kreeg in

                                  1814 ontslag.

- van de Boom, Antonius - ged. 26 okt. 1785 Horst [kanton Horst, dept. Roer] – zn. van Bartholomaeus van den Boom en Gertruijdis Lenssen –

                       dienstplichtige jaar 1806, dient sinds 24 december 1808 als fusilier bij 19e RIL, later grenadier bij 1e compagnie grenadiers [nr.

                       6287/53], werd bij kontrole op 30 nov. 1809 geroyeerd wegens lange afwezigheid, was 6 mei 1809 in het ziekenhuis. [foto boom-6287]

- van de Goor, Godfried - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1809 - dient bij Garde Nationale.

- van de Munckhof, Nicolaas - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 25e Regiment te paard -

                                  werd gewond - kreeg in 1814 ontslag.

- van de Munckhof, Petrus - geb. Horst - zn. van ??? - dient bij de 17e RIL - overlijdt 2-3-1809 te Straats-

                                  burg (F) in het burger hospitaal.

- van den Berg, Gerard - geb. Horst - zn. van ??? - lichting 1809 - dient bij 4e RIL - daarvan gedeserteerd

                                  op 25-7-1813.

- van den Winckel, Arnoldus – geb. 8 nov. ged. 9 nov. 1786 Horst [kanton Horst, dept. Roer] - zn. van Jacobus van den Winckel en Joanna

                         Vergeld – dienstplichtige jaar 1806 wonende Bree lotingsnr. 49 kanton Horst, dient sinds 10 nov. 1808 als fusilier bij 19e RIL

                         2e bataillon 2e compagnie [nr. 6023/9], werd op 2 mei 1811 voltigeur bij 6e compagnie voltigeurs later 4e compagnie voltigeurs,

                         werd krijgsgevangen genomen bij de terugtocht uit Rusland 1812. [foto winckel-6023]

- van den Winkel, Jacobus - geb. Horst - zn. van ??? - lichting 1810 - ingelijfd op 7-6-1809 bij 72e RIL -

                                  dient later als fuselier bij de 57e RIL - overleed 16-4-1812 in het 1e militaire hospitaal

                                  van Hamburg (D).

- van de Rijdt, Arnold - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient 1809 bij Garde Nationale.

- van de Rijd, Petrus Leonardus - ged. 7 juli 1788 Horst [kanton Horst, dept. Roer] – zn. van Joannes van de Rijd en Petronella Hockers –

                         dienstplichtige jaar 1808, dient sinds 14 december 1808 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 4e compagnie, later 3e bataillon

                         2e compagnie [nr. 6166/33], werd op 11 aug. 1810 voltigeur bij 3e compagnie voltigeurs, krijgsgevangen genomen op 30

                         juli 1812 bij Polotsk [Rusland]. [foto rijd-6166]

- van der Bloemen, Johan - geb. Horst - zn. van ??? - dient bij 51e RIL - werd op 24-4-1805 gevangen geno-

                                 men door de Engelsen bij Duinkerken (F) - daaropvolgend krijgsgevangen in Engeland,

                                 kreeg in sept. 1814 een vrijbrief om naar huis te gaan. (dus 9 jaar gevangen!)

- van der Koulen, Gerard - geb. Horst - zn. van ??? - lichting 1806 - dienstweigeraar 1806-1809 - dient bij

                                 51e RIL - vermist 1812 in Rusland.

- van de Sterren, Hendrik - geb. Horst - zn. van ??? - lichting 1807 - dienstweigeraar 1807-1809 - dient bij

                                 51e RIL - vermist 1812 in Rusland.

- van de Ven, Coenraad - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1812 - dient bij 30e RIL - werd

                                 gewond - kreeg in 1814 ontslag.

- van de Ven, Gijsbert - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 30e RIL - kreeg in 1814 ontslag.

- van de Voort, Jan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 58e RIL - kreeg in 1814 ontslag.

- van de Winkel, Arnold - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 19e RIL -is vermist.

- van de Winkel, Jacobus - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1810 - ingelijfd bij 57e RIL -

                                 daarvan gedeserteerd - teruggevoerd en ingedeeld bij 72e RIL - ook daarvan gedeser-

                                 teerd en teruggevoerd - overlijdt 16-4-1812 in Hamburg (D).

- van de Winkel, Jan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 151e RIL - onder-luitenant - kreeg

                                  in 1814 ontslag.

- van Enckevort, Jan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 58e RIL - kreeg in 1814 ontslag.

- van Gassel, Hendrik - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1811 - dient bij Garde Nationale.

- van Haeren, Jan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 7e RIL - is vermist.

- van Helden, Jan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 46e RIL - is vermist.

- van Helden, Willem - geb. Horst 19-4-1785 - zn. van ??? - lichting 1805 - werd op 21-11-1805 ingelijfd

                                 onder nr. 3213 - bij 51e RIL - fuselier in 4e compagnie van het 5e bataljon in deze regiment -

                                 eervol ontslag op 8-1-1810 wegens verwondingen aan zijn arm, waarschijnlijk bij een

                                 veldslag in Spanje. Kreeg een pensioen van 150 franken per jaar.

- van Kessel, Andries - geb. Horst - zn. van ??? - dient bij 13e Regiment jagers te paard - laatste brief van

                                 hem op 15-8-1811 uit Baden (D) - sindsdien vermist - in 1814 terug gekeerd.

- van Kessel, Jan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 40e RIL - overlijdt 1810 in Sevilla

                                 (Spanje).

- van Lier, Jacob - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1812 - dient bij 90e RIL - is vermist.

- van Rens, Gerard - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1811 - dient bij Garde Imperiale - is

                                  vermist.

- van Rens, Hendrik - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 51e RIL - is vermist.

- van de Riet [van Riet, in de Rijdt], Joannes Franciscus – ged. 1 nov. 1785 Horst [kanton Horst, dept. de la Roer] – zn. van Joannes in de Rijdt en

                                  Mechtildis van de Vhen - dienstplichtige jaar 1806, arriveerde 9 okt. 1806 en ingeschreven 26 okt. 1806 als fusilier bij 45e

                                  RIL 3e bataillon 3e compagnie [nr. 4720/187], later grenadier bij 3e bataillon grenadiers en 4e bataillon grenadiers en later

                                  weer als fusilier bij 4e bataillon 1e compagnie, maakte deel uit van de “grande armee” 1806-1809, werd op 31 mrt. 1810

                                  geroyeerd vanwege lange afwezigheid. Volgens brief van de kwartiermeester van 45e RIL was hij eerder op 1 okt. 1809 op-

                                  genomen in ziekenhuis in Duitsland, daarna vermist. [foto van riet-4720]

- van Rivendahl, Jan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1809 - dient bij Garde Nationale.

- van Tegelen, Gerard - geb. Horst 1787 - zn. van Gerardus van Tegelen en Joanna Mommen - soldaat in 100e RIL - overlijdt te Straatsburg (F) op

                                  18-10-1807 [melding Horst O1807-030].

- Venkel, Jacobus - geb. Horst - zn. van ??? - lichting 1810 - gedeserteerd op 26-6-1809 van 72e RIL.

- Verhaeg, Jacob - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1812 - dient bij 5e RIL - is vermist.

- Verhaeg, Theodoor - ged. Horst 1-3-1788 - zn. van Antonius Verhaegh en Gertrudis Kuypers/Coppers -

                                  dient bij 110e RIL [= Regiment d'Infanterie de Ligne] - vermist in Spanje.

- Verheijen, Willem - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1813 - dient bij 69e RIL - is vermist.

- Verhostert, Willem - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 6e RIL - vermist in Spanje.

- Versleijen, Herman - geb. Horst - zn. van ??? - dient bij 55e RIL - vermist 1812 in Rusland.

- Versteegen, Mathias - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - was grenadier - kreeg in 1814 ontslag.

- Versteegen, Theodoor - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1812 - dient bij 6e Regiment genie -

                                  kreeg in 1814 ontslag.

- Warentong, Bernard - geb. Horst 1781 - zn. van ??? - lichting X - fuselier in het 3e hulp-bataljon van een

                                  RIL - overlijdt 17-7-1810 in het hospitaal van Santander (Spanje) aan de gevolgen van

                                  wond-koorts - op 17-7-1811 wordt zijn overlijden in Horst ingeschreven - (foto: m-11).

- Wijers, Jan - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - dient bij 146e RIL - werd gewond - kreeg in 1814

                                  ontslag.

- Wijers, Piet - ged. Horst 14-5-1786 - zn. van Jacobus Wijers en Gertrudis Boogers - dient bij 50e RIL - 

                                  vermist in Spanje.

- Willems, Gerard - geb. Horst of Sevenum (*) - zn. van ??? - lichting 1812 - dient bij 146e RIL - is vermist.

- Wolters, Leonard - geb. Horst - zn. van ??? - kanonnier bij de  8e Regiment Artillerie te voet -

                                  overlijdt 7-5-1813 in het militaire hospitaal van Antwerpen (B).

- Zegers, Rudolphus - geb. Horst ca. 1790 - zn. van ??? - dient bij Garde d'Honneur - gedeserteerd - is blijk-

                                  baar na 1812 teruggekeerd.

 

(*) = precieze geboorte plaats nog onduidelijk, verder onderzoek later in dtb Horst en Sevenum.