GenBronnen

maas

militairen Limburg - Gronsveld


- Aussems, Lambert - geb. Gronsveld 2-11-1792 - zn. van Christiaan Aussems en Maria Joanna Benedic - dienstplichtige jaar 1812 - ingelijfd op

                   8-3-1812 bij 123e RIL [stamboek nr. 3471] - blijkbaar overl. 10-2-1873.

- Bemelmans, Louis - geb. Gronsveld 21-2-1786 - zn. van Willem Bemelmans en Anna Catharina Pleumackers - dienstplichtige jaar 1811 - ingelijfd op 7-4-1813

                   bij 95e RIL [syamboek nr. 9229] - gedeserteerd op 25-4-1813.

- Bochems, Henricus - geb. Gronsveld 1-1-1781 - zn. van Hendrik Bochems en Maria Anna Lacroix - dient sinds 28 dec. 1799 bij 1e regiment dragonders, wat

                    later 2e regiment huzaren werd en vervolgens op 29 apr. 1809 opging in "Garde Royale Hollande" - werd op 8-4-1812 ingedeeld bij 2e regiment

                    lanciers van de Garde [de beroemde rode lansers] [stamboek nr. 1554] - ondernam vele veldtochten waaronder Rusland - achtergebleven in

                    Rusland op 6 dec. 1812.

- Bochoms, Jan Peter - geb. Gronsveld 26-5-1779 - zn. van Hendrik Bouchoms en Maria Anna Lacroix - dient bij 1e bataillon Mineurs [stamboek nr. 527] -

                    blijkbaar overl. 22-3-1829.

- Cobben, Jan Willem - geb. Gronsveld 1-4-1786 - zn. van Willem Cobben en Maria Jacobs - dienstplichtige wonende te Maastricht - ingelijfd bij 48e RIL [stamboek

                   nr. 2195] - wegens desertie veroordeeld tot werkkamp - werd later geroyeerd.

- Coninx, Bartholomeus - geb. Gronsveld 16-7-1792 - zn. van Nicolaas Coninx en Anna Claes - dienstplichtige jaar 1812 - ingelijfd 28-3-1812 bij 88e RIL [stamboek

                   nr. 7838] - werd op 1-1-1814 krijgsgevangen genomen bij Dantzig (Gdansk, Polen). 

- de Bye, Christiaan - geb. Gronsveld 24-12-1794 - zn. van Joannes de Beije en Maria Anna Pleumeekers - was bij 17e RIL [stamboek nr. 1703] en sinds 4-4-1813

                    bij 94e RIL - deed 1813 veldtocht in Saksen - werd op 16-6-1814 naar huis gestuurd als buitenlander.

- Depus, Hendrik - geb. Gronsveld - zn. van ??? - ingelijfd 1-8-1811 bij 131e RIL [stamboek nr. 7863] - overleden 8 sept. 1811 in ziekenhuis van Middelburg.

- Doyen, Jan - geb. Gronsveld 29-6-1774 - zn. van Lambert Doyen en Maria Anna van den Boorn - nam dienst op 22-9-1792 bij regiment dragonders van Bylandt -

                    nam deel aan de veldtochten van 1793-1794 in Vlaanderen en Brabant in het Staatse leger tegen Frankrijk - in 1801 verlengde hij zijn dienstverband -

                    werd in 1803 bevorderd tot sergeant - was in 1806 ingedeeld bij 3e regiment huzaren - werd in 1807 bevorderd tot 2e luitenant - werd in 1812 ingedeeld

                    bij 2e regiment "cheveaux-legers lanciers de la garde imperiale" [de beroemde rode lansers] - ondernam veldtocht naar Rusland en kwam terug - nam

                    deel aan de veldslag van Waterloo in Franse dienst - werd bevorderd tot 1e luitenant - nam op 5 juli 1815 ontslag - werd majoor van de plaatselijke

                    schutterij in Gronsveld - overl. Gronsveld 11 jan. 1848.

- Doyen, Lambert - geb. Gronsveld 6-8-1777 - zn. van Lambert Doyen en Maria Anna van den Boorn - dient sinds 16 aug. 1799 bij 1e regiment dragonders, wat

                    later 3e regiment huzaren werd en vervolgens op 29 apr. 1809 opging in "Garde Royale Hollande" - werd op 28 nov. 1806 bevorderd tot brigadier -

                    werd op 8 apr. 1812 ingedeeld bij 2e regiment lanciers van de Garde [de beroemde rode lansers] - ondernam veldtocht naar Rusland en kwam terug -

                    werd op 29 mei 1813 bevorderd tot "marechal de logis" - werd gewond in Spanje en Rusland - nam deel aan 16 veldtochten - ging 1814 over in Neder-

                    landse krijgsdienst - heeft ws. slag van Waterloo gedaan aan geallieerde zijde.

- Dupuits, Gilles - geb. Gronsveld 26-2-1790 - zn. van Hendrik Dupuits en Margarita Claessen - dient bij 76e Cohorte [stamboek nr. 210].

- Albert, Frans - geb. Grosnveld 14-11-1786 - zn. van Joannes Albert en Joanna Haenen - dienstplichtige en ingelijfd bij 48e RIL [stamboek nr. 2234] - gesneuveld

                   bij veldslag van Eylau op 8 febr. 1807. 

- Goessens, Arnold - geb. Gronsveld 22-2-1786 - zn. van Adam Goessens en Maria Lacroix - dienstplichtige jaar 14 - ingelijfd 2-2-1806 bij 48e RIL [stamboek nr.

                   2406] - achtergebleven 1812 tijdens de veldtocht in Rusland.

- Goessens, Hendrik - geb. Gronsveld 29-9-1793 - zn. van Adam Goessens en Maria Lacroix - dienstplichtige jaar 1813 - werd op 18-11-1812 ingelijfd bij 108e RIL

                   [stamboek nr. 11245] - kreeg ontslag op 30-6-1814 als buitenlander.

- Haesen, Antonius - geb. Gronsveld 9-5-1787 - zn. van Anthonius Haesen en Ida Delaene - dienstplichtige jaar 1807 - ingelijfd op 9-11-1808 bij 43e RIL [stamboek

                   nr. 6241] - blijkbaar later bij 57e RIL waar hij op 27-7-1809 werd gewond. 

- Hendrix, Laurentius - geb. Gronsveld 31-10-1792 - zn. van Petrus Hendrix en Alida Bekere - dienstplichtige jaar 1812 - ingelijfd 10-3-1812 als fusilier bij 88e RIL

                    4e bataillon 2e compagnie [stamboek nr. 7649] - daarna bij 5e bataillon 3e compagnie - werd blijkbaar afgekeurd 26-12-1812.

- Janssen, Jan - geb. Gronsveld 29-7-1793 - zn. van Caspar Janssen en Maria Elisabeth Haese - dienstplichtige jaat 1813 - ingelijfd 25-11-1813 bij 108e RIL

                    [stamboek nr. 11500] - blijkbaar krijgsgevangen genomen 20-1-1814.

- Koolen [Kollen], Walter - geb. Gronsveld 29-5-1787 - zn. van Wolterus Koolen en Anna Pleumeeckers - dienstplichtige jaar 1807 - ingelijfd 24-1-1807 bij 48e

                  RIL [stamboek nr. 3291 erstaat 3191] - blijkbaar op 27 jan. 1809 gedeserteerd. 

- Lemmelijns, Christiaan - geb. Gronsveld 13-9-1793 - zn. van Wilhelmus Lemmelijns en Anna Barbara Steijns - dienstplichtige jaar 1813 - ingelijfd bij 108e RIL

                   [stamboek nr. 11239] 

- Lardinoye, Willem - geb. Gronsveld 30-6-1788 - zn. van Willem Lardinois en Anna Hendrix - dienstplichtige jaar 1808 - ingelijfd 3-11-1808 bij 17e RIL [stamboek

                    nr. 7175] - uit dienst ontslagen wegens eenvoudige afkeuring op 6-11-1810 - blijkbaar overl. Heugem 3-6-1831.

- Mertens, Caspar - geb. Gronsveld - zn. ??? - ging op 26-12-1799 in dienst bij de dragonders.

- Mertens, Herman - geb. Gronsveld 5-6-1785 - zn. van Mathias Mertens en Maria Catharina Paggen - dienstplichtige jaar 14 - ingelijfd bij 48e RIL [stamboek nr.

                   1646] - blijkbaar krijgsgevangen gemaakt Vlissingen 17 aug. 1809? 

- Phillippens, Cornelis - geb. Gronsveld 29-9-1788 - zn. van Cornelis Phillippens en Maria Cornelia Daemen - dienstplichtige jaar 1808 - ingelijfd 1-1-1809 bij

                    121e RIL [stamboek nr. 3912] komende van 2e reserve legioen [nr. 5808].

- Pleumeckers, Joannes - geb. Gronsveld 20-1-1784 - zn. van Franciscus Pleumeeckers en Maria Helena Aerts - dient vanaf 10-3-1812 als plaatsvervanger als

                     fusilier bij 88e RIL 4e bataillon 4e compagnie [stamboek nr. 7675] daarna 5e bataillon 3e compagnie - overleden aan koorts in ziekenhuis van

                     Dantzig (Gdansk, Polen) op 10-3-1813.

- Pleumeckers, Louis - geb. Gronsveld 10 nov. 1787 - zn. van Martinus Pleumeckers en Joanna Jacops - dienstplichtige jaar 1807 - later vervanger voor een

                     andere dienstplichtige - ingelijfd 23-2-1813 bij 95e RIL [stamboek nr. 8998] - vanwege lange afwezigheid geroyeerd 26-8-1814.

- Pournoije, Guillielmus - ged. Gronsveld 4-8-1766 - zn. ??? - als vrijwilliger in Franse dienst - overleed te Landrecy (F) in 1793 tijdens de revolutie aldaar.

- Reijnders, Adam - geb. Gronsveld 17-10-1768 - zn. van Guilielmus Reijnders en Maria Elisabetha Goessen - korporaal van kompagnie mineurs

                     [stamboeknr. 864] - overl. 16-11-1811 te Rodrigo (Sp).

- Reipholl, Willem - geb. Gronsveld 1780 - zn. van Michael Reipholl en Eleonore Andre - ingelijfd jaar 12 bij 112e RIL [stamboek nr. 147] - gedeserteerd.

- Reumeeckers, Hubert  - geb. Gronsveld - zn. van ??? - dienstplichtige jaar 1813 - ingelijfd 18-11-1812 bij 108e RIL [stamboek nr. 11248] - werd op

                    27-6-1813 naar 7e compagnie voor gevangenen in Vlissingen. 

- Schrijnemaekers, Jan - geb. Gronsveld 22-6-1792 - zn. van Jan Schrijnemaekers en Maria Gertrudis Dupuits - dienstplichtige jaar 1812 - ingelijfd

                     op 8-3-1812 bij 123e RIL [stamboeknr. 3485]

- Schreynemackers, Michael - geb. Gronsveld 1-6-1791 - zn. van Lambertus Schreynemackers en Beatrix Oliviers - dienstplichtige jaar 1811 - ingelijfd

                     13-6-1813 bij 95e RIL [stamboek nr. 10212] - werd op 26-8-1814 geroyeerd vanwege lange afwezigheid.

- Slendert [Sleunder], Willem - geb. Gronsveld 5-7-1787 - zn. van Michael Slendert en Cornelia Theunen - dienstplichtige jaar 1807 wonende te Maastricht -

                    ingelijfd 28-1-1807 bij 48e RIL [stamboek nr. 3256] - gedeserteerd op 28-5-1807 - kwam door amnestie terug op 5-8-1807 - deserteerde

                     opnieuw en werd bij verstek veroordeeld.

- Spronck, Petrus - geb. Gronsveld 20-6-1793 - zn. van Michael Spronck en Maria Cornelia Fanbacx - dienstplichtige jaar 1813 - ingelijfd 18-11-1812 bij

                 108e RIL [stamboek nr. 11231] - werd ontslagen door afkeuring op 8-5-1813.

- van den Born, Joannes - geb. Gronsveld 23-8-1788 - zn. van Franciscus van den Born en Gertrudis Dassen - dienstplichtige jaar 1808 en ingedeeld bij 2e

                  reserve legioen [nr. 978] - werd op 1-1-1809 ingelijfd bij 121e RIL [stamboek nr. 3710] - nam deel aan de veldtochte 1808-1812 in Spanje -

                  werd op 19-1-1812 krijgsgevangen genomen door de Spanjaarden - kwam terug op 12-7-1812.

- van der Boorn, Christoffer - geb. Gronsveld 27-6-1778 - zn. van Joanna van der Boorn en Anna Catharina Retraet - was aanvankelijk dienstweigeraar en

                 aldaar geplaatst - ingelijfd bij 12e RIL [stamboek nr. 2708] - werd op 14 okt. 1806 gewond door een geweerschot bij Jena - kreeg op 16 sept. 1807

                 ontslag met soldij. 

- Vliegen [Vlegen], Gilles - geb. Gronsveld 18-3-1783 - zn. van Willem Vliegen en Barbara Pinckaerts - dienstplichtige en ingelijfd bij 100e RIL [stamboek nr.

                  2464] - werd later geroyeerd vanwege verblijf in het ziekenhuis.   

- Weezen, Jan - geb. 2-7-1789 - overl. 11-6-1871 - fusilier bij 5e battaillon infanterie - werd gewond in 1814 bij de beleg van Naarden.