GenBronnen

digitalisering

maas

militairen Limburg - Geleen


- Baggen, Joannes Antonius - geb. Op-Geleen 19-2-1792 - zn. van Joannes en Anna Catharina Vroemen -

                                 lichting 1812 - werd op 8-5-1813 ingelijfd bij 7e regiment d'Artillerie a Pied - keerde

                                 in 1815 terug in Geleen.

- Baggen, Joannes Lambertus - geb. Geleen-Lutterade 25-10-1787 - zn. van Michael en Gertruda Keesmeekers -

                                 lichting 1807 - werd op 9-2-1807 ingelijfd bij 48e RIL - kort daarop ontslagen.

- Baggen, Jan Nicolaus - geb. Op-Geleen 6-2-1780 - zn. van Mathias en Maria Catharina Keulers - lichting IX -

                                 aanvankelijk bij de reserves geplaatst - werd op 9-6-1803 toch tot aktieve dienst opgeroe-

                                 pen en vervolgens ingelijfd bij 13e regiment de Dragons - daarvan gedeserteerd - bij am-

                                 nestie van 1810 meldde hij zich aan - teruggevoerd bij zijn regiment - was 1814 in Geleen.

- Banens, Joannes Jacobus - geb. Geleen-Krawinkel 6-8-1794 - zn. van Petrus Mathias en Agnes Bemelmans -

                                 lichting 1814 - ging 1815 bij 48e bataljon Nationale Militie Nederlandse leger.

- Beaumont, Antonius - geb. Geleen-Lutterade 1-10-1791 - zn. van Antonius en Joanna Catharina Rutten -

                                 lichting 1811 - ingedeeld bij 76e RIL - op weg naar onderdeel op 2-12-1813 gedeserteerd.

- Beaumont, Joannes Antonius - geb. Geleen-Lutterade 6-7-1793 - zn. van Joannes Jacobus en Judith Smeets -

                                 lichting 1813 - werd op 14-11-1812 ingedeeld bij 108e RIL - kwam terug.

- Beaumont, Joannes Mathias - geb. Geleen-Krawinkel 12-12-1794 - zn. van Nicolaus en Catharina Elisabeth

                                 Lemmens - lichting 1814 - werd op 4-4-1813 ingedeeld bij 94e RIL - keert 1814 terug.

- Beaumont, Joannes Petrus - geb. Geleen-Lutterade 8-12-1787 - zn. van Franciscus en Cornelia Lienaerts -

                                 lichting 1807 - aanvankelijk in depot, werd toch opgeroepen - op 25-6-1808 ingelijfd bij

                                 55e RIL - overleed 30-12-1808 in hospitaal St. Raphael van Bordeaux (F) - ingeschreven

                                 in Geleen 1809 (nr.27).

- Beaumont, Wilhelmus - geb. Geleen-Lutterade 23-5-1794 - zn. van Nicolaus en Anna Catharina Menten -

                                 lichting 1814 - werd op 3-4-1813 ingelijfd bij 8e regiment d'Artillerie a Pied.

- Boijens, Hubertus Joannes Henricus - geb. Geleen-Krawinkel 17-4-1786 - zn. van Petrus Boijens en Anna Mevissen - lichting 1806 - ging vrijwillig in

                         Franse dienst op 3-4-1807 en werd geplaatst bij compagnie de reserve - werd op 12-3-1808 overgeplaatst naar 7e compagnie, 3e

                         escadron van de 26e regiment chasseurs-a-Cheval - deed 1808-1810 veldtochten in Spanje - werd 3-5-1810 opgenomen in hospitaal

                         aldaar, toch meldde de regiment hem als afwezig en als zodanig werd hij gemerkt als deserteur - laatste brief van hem op 28-7-1810

                         uit Ciudad-Rodrigo (Spanje) waaruit blijkt dat hij deel maakt van "armee de Portugal" - daarna niets meer venomen.

- Boomont [Beaumont], Joannes Antonius – ged. 17 jan. 1790 Geleen [kanton Oirsbeek, dept. Meuse inferieure] – zn. van Nicolas Boomont en Anna

                         Catharina Minten – woont 1809 in Oirsbeek had lotings nr. 65 kanton Oirsbeek, sinds 4 juli 1809 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 1e

                         compagnie [nr. 6742/128], gedeserteerd op 7 juli 1809, werd op 22 juli 1809 bij verstek veroordeeld tot 5 jaar publieke werken en

                         betaling van 1500 franken - werd blijkbaar gearresteerd op 30 apr. 1811 en naar deserteurs depot [Wesel D] gezonden - daarna niets

                         meer vernomen. [foto boomont-6742]

- Bours, Christianus - geb. Geleen-Daniken 1-4-1787 - zn. van Cornelius en Maria Helena Frissen - werkt in

                                 Beek als knecht - lichting 1808 - werd op 10-11-1809 als chasseur ingelijfd bij 15e

                                 RILg - overleed op 7-2-1811 in Tudela (Spanje). 

- Bovens, Henricus - geb. Geleen-Lutterade 24-9-1787 - zn. van van Ludovicus en Anna Maria Reumers -

                                 linchting 1807 - werd opgeroepen, daarop ondergedoken - veroordeeld tot een boete van

                                 1000 francs - meldde zich aan en op 9-10-1807 ingelijfd bij 8e RIL - trouwt 1818.

- Bovens, Joannes Gerardus - geb. Op-Geleen 6-8-1788 - zn. van Joannes Petrus en Maria Catharina Janssen -

                                 lichting 1810 - werd op 21-6-1809 ingelijfd bij 4e RILg - werd op 21-8-1810 krijgs-

                                 gevangen gemaakt, onbekend waar - daarna niets meer vernomen.

- Br(e)uls, Mathias - ged. Geleen 6 febr. 1791 - zn. van Arnoldus Breuls en Maria Ida Sassen - dienstplichtige jaar 1811 - op 10-4-1811 ingedeeld

                                 bij 37e RIL - op weg naar onderdeel op 20-4-1811 gedeserteerd bij Metz - kort daarop gearresteerd - was 26-4-1811 in

                                 hospitaal van Maastricht - werd op 31-5-1811 van hier gezonden naar zijn regiment in Besancon - opnieuw gedeserteerd -

                                 op 8-10-1811 bij Susterseel gearresteerd - werd op 19-10-1811 naar deserteurs depot in Wesel gestuurd - in depot Wesel [D]

                                 als dienstweigeraar, sinds 21 apr. 1812 als fusilier bij 19e RIL 6e bataillon 2e compagnie [nr. 10544/163], verdwenen in nov.

                                 of december 1812 tijdens de terugtocht van Rusland. [foto bruls-10544]

- Caldeberg, Joannes Mathias - geb. Geleen 16-3-1779 - zn. van Joannes en Maria Agnes Nacken - lichting IX -

                                 aanvankelijk bij de reserves geplaatst - werd op 9-6-1803 toch tot aktieve dienst opgeroepen.

- Callebergs, Nicolaus - geb. Geleen-Lutterade 25-7-1789 - zn. van Henricus en Maria Catharina Keulers -

                                 lichting 1809 - werd op 15-4-1812 ingedeeld bij 76e Cohorte de la Garde Nationale -

                                 keerde op 3-2-1814 in Geleen terug.

- Claessens, Antonius - geb. Op-Geleen 12-11-1784 - zn. van Adamus en Maria Elisabeth Lahaije - lichting

                                 XIV - hij was schoenmaker in Neeritter - was op 9-7-1808 in dienst bij de 2e compagnie

                                 de Huzaren de Garde Royale in Holland - terwijl hij bij de Fransen als dienstweigeraar

                                 was gemerkt - dat was de reden waarom hij zich op 17-7-1809 vrijwillig aanmeldde -

                                 werd daarop ingedeeld bij 3e regiment Cuirassiers - veilig teruggekeerd.

- Clermont, Joannes Mathias - geb. Op-Geleen 6-3-1790 - zn. van Paulus en Maria Gertruda Douveren -

                                 lichting 1810 - werd op 31-10-1810 ingelijfd bij compagnie de reserve.

- Clermonts, Joannes Jacobus - geb. Op-Geleen 19-10-1782 - zn. van Paulus en Maria Gertrudis Douveren -

                                 lichting XII - aanvankelijk bij reserves - werd toch opgeroepen voor aktieve dienst - daarvan

                                 onderdoken en veroordeeld tot 1500 francs boete - meldde zich aan op 11-5-1807 en naar

                                 Charlemont gestuurd en op 16-8-1807 ingelijfd bij 5e bataljon "Sapeurs" - deed de 1808 en

                                 1809 veldtochten in Spanje - overleed 6-3-1809 in hospitaal van Mainz (D) aan koorts.

- Coenen, Joannes Lambertus - geb. Geleen-Lutterade 3-11-1784 - zn. van Michael en Maria Catharina Baggen -

                                 lichting XIV - opgeroepen voor dienst op 26-12-1805 maar was ondergedoken - veroor-

                                 deeld tot 1500 francs boete - op gevaar van onroerend goed verkoop meldde hij zich aan

                                 op 11-5-1807 en op 6-6-1807 ingelijfd bij 7e bataljon "des Equipages" - later bekend als

                                 deserteur vab 7e bataljon du train Artillerie - werd ge-arresteerd en ingedeeld bij 11e

                                 bataljon du train Artillerie - vermist 1812 in Rusland.

- Cortlever, Arnoldus - geb. Geleen-Daniken 6-5-1792 - zn. van Joannes en Maria Anna Kusters - lichting 1812 -

                                 werd op 9-3-1812 ingelijfd bij 123e RIL - ws. vermist tijdens 1812 veldtocht Rusland.

- Craenen, Joannes Henricus - geb. Geleen-Krawinkel 20-1-1789 - zn. van Petrus en Joanna Cornelia Stevens -

                                 lichting 1809 - werd op 27-4-1808 ingelijfd bij 4e regiment Artillerie de Marine - gedeser-

                                 teerd op 18-5-1808 bij Verneuil - werd opgepakt en op 7-6-1808 ingelijfd bij 4e regiment

                                 le Bat. - daarna verplaatst naar 1e regiment le Bat. - gesneuveld 2-5-1813 bij de slag van

                                 Lutzen (D).

- Cremers, Joannes - geb. Geleen-Krawinkel 29-12-1792 - zn. van Joannes en Joanna Catharina Weusten -

                                 lichting 1812 - werd op 7-5-1813 ingelijfd bij 4e regiment Garde Imperiale - verloor in

                                 Franse dienst zijn rechterarm - overleed 18-12-1850 te Geleen.

- Cremers, Petrus Mathias - geb. Geleen-Krawinkel 28-6-1788 - zn. van Joannes Theodorus en Cornelia

                                 Willen - lichting 1808 -  op 3-9-1808 ingedeeld als chasseur bij 2e compagnie van de

                                 4e RILg - overleed 15-10-1808 bij zijn regiment - onbekend waar.

- Cuijpers, Joannes Mathias - geb. Geleen-Krawinkel 30-10-1789 - zn. van Joannes en Judith Cremers -

                                 lichting 1809 - werd op 9-2-1813 ingedeeld bij 9e regiment Chevaux Legers - op weg

                                 naar onderdeel in ziekenhuis belandt - op 2-7-1813 gedeserteerd in de buurt van

                                 Lubeck (D) met medeneming van wapen en uitrusting - keerde 1814 terug in Geleen.

- Custers, Antonius - geb. Geleen-Krawinkel - zn. van Adam en Anna Elisabeth Krekels - lichting XIII -

                                 aanvankelijk geplaatst bij de reserves, werd toch opgeroepen voor aktieve dienst -

                                 vertrok op 12-4-1805 en daarop ingelijfd bij 20e regiment de Dragons - kwam op

                                 7-7-1809 het hospitaal van Madrid (Spanje) binnen - overleed aldaar op 21-9-1809

                                 ten gevolge van koorts - ingeschreven in Geleen 1810 (nr.82). (foto: m-86).\

- Demacker, Gerardus - geb. Geleen-Krawinkel 12-5-1785 - zn. van Joannes en Catharina Bemelmans -

                                 lichting XIV - opgeroepen voor dienst, daarop ondergedoken - veroordeeld tot 1500

                                 francs boete - meldde zich aan op 23-5-1807 en op 6-6-1807 ingelijfd bij 4e compagnie

                                 van 7e bataljon des Equipages - overleed 26-5-1808 te Mosteles (Spanje).

- Derrai, Joannes Petrus - geb. Geleen-Daniken 28-12-1794 - zn. van Martinus en Maria Sybilla Proosten -

                                 lichting 1814 - woonde te Schinnen - werd ingelijfd bij 94e RIL - trouwt Schimmert 1828.

- Dols, Joannes - geb. Geleen-Krawinkel 17-5-1786 - zn. van Joannes en Anna Catharina Genders - lichting

                                 1806 - opgeroepen voor dienst, daarop ondergedoken - veroordeeld tot 1500 francs

                                 boete - meldde zich aan op 17-6-1807 en zelfde dag ingelijfd bij 2e regiment Huzaren -

                                 overleed Geleen 9-7-1810 na blijkbaar te zijn ontslagen uit militaire dienst.

- Dols, Joannes Dominicus - geb. Geleen-Krawinkel 6-3-1791 - zn. van Joannes en Anna Catharina Genders -

                                 lichting 1811 - werd op 3-5-1811 ingelijfd bij 37e RIL 6e bataljon 4e compagnie - later

                                 3e bataljon 4e compagnie nam deel aan veldtocht naar Rusland 1812 - ws. krijgsgevan-

                                 gen gemaakt aldaar op 10-12-1812 - daarna niets meer vernomen.

- Donners, Joannes Antonius - geb. Op-Geleen 22-1-1793 - zn. van Wilhelmus en Joanna Sibilla Soons -

                                 lichting 1813 - nam in 1815 dienst bij 48e bataljon Nationale Militie Nederlandse leger.

- Donners, Joannes Mathias - geb. Geleen-Krawinkel 8-7-1789 - zn. van Wilhelmus en Joanna Sybilla Soons -

                                 lichting 1809 - herder in Spaubeek - werd op 10-11-1808 ingelijfd bij 55e RIL - op

                                 11-4-1809 overgeplaatst naar 37e RIL 2e bataljon 1e compagnie als fuselier - nam deel

                                 aan de veldtocht van 1812 naar Rusland - werd krijgsgevangen genomen op 20-10-1812

                                 bij de terugtocht ervan - daarna vermist.

- Dormans, Joannes Josephus - geb. Geleen-Lutterade 21-4-1788 - zn. van Joannes en Maria Sibilla Keulers -

                                 lichting 1808 - werd op 4-11-1808 ingelijfd bij 17e RIL - kwam terug in Geleen 1811

                                 na 3 jaar en 4 maanden Franse dienst - kreeg pensioen.

- Dullens, Balthasar - geb. Geleen? 14-1-1786 - zn. van Michael en Anna Maria Goossens - lichting 1806 -

                                 werkte als arbeider in Lummen - werd op 25-5-1809 ingelijfd bij 17e RIL.

- Dullens, Joannes Mathias - geb. Op-Geleen 29-12-1787 - zn. van Joannes en Maria Elisabeth Schoenmakers -

                                 lichting 1807 - woonachtig in Klimmen - dienstweigeraar - werd op 30-4-1807 gearres-

                                 teerd - werd op 10-8-1807 ingelijfd als fuselier bij 48e RIL 3e bataljon 7e compagnie -

                                 werd op 1-7-1808 overgeplaatst naar 13e RIL.

- Dullens, Joannes Petrus - geb. Op-Geleen 25-9-1786 - zn. van Casparus en Gertruda Glaesmackers - lichting

                                 1806 - opgeroepen voor dienst - op weg naar zijn onderdeel blijkbaar gedeserteerd -

                                 daarna vermist, en dus overleden in Franse dienst.

- Dullens, Reinerus - geb. Geleen-Lutterade 14-5-1789 - zn. van Caspar en Gertruda Glaesmaekers - lichting

                                 1809 - op 28-11-1813 ingedeeld bij 76e RIL - op weg naar onderdeel gedeserteerd -

                                 keerde zelfde jaar terug in Geleen.

- Engwegen, Joannes Henricus - geb. Op-Geleen 8-12-1792 - zn. van Michael en Anna Catharina Ummelen -

                                 lichting 1812 - werd op 8-5-1813 ingelijfd bij 7e regiment d'Artillerie a Pied.

- Erkens, Joannes Lambertus - geb. Op-Geleen 25-8-1788 - zn. van Joannes Wilhelmus en Petronella Sassen -

                                 lichting 1808 - ingelijfd 4-11-1808 bij 17e RIL - werd op 29-5-1809 alsnog afgekeurd.

- Erkens, Joannes Petrus - geb. Op-Geleen 19-10-1784 - zn. van Joannes Wilhelmus en Petronella Sassen -

                                 lichting XIV - opgeroepen voor dienst, daarop ondergedoken - veroordeeld tot 1500

                                 francs boete - meldde zich aan op 13-5-1807 en op 6-6-1807 ingelijfd bij 7e bataljon

                                 des Equipages - op 11-7-1807 overgeplaatst naar 8e bataljon des Equipages.

- Feijts, Mathias - geb. Geleen-Neerbeek 1-3-1789 - zn. van Martinus en Anna Maria Janssen - lichting

                                 1809 - op 3-6-1808 ingelijfd bij 4e regiment Artillerie de Marine - daarna naar 2e

                                 regiment - werd op 29-8-1813 gewond en op 30-8-1813 opgenomen in hospitaal van

                                 Dresden (D) - daarna niets meer vernomen.

- Feron, Franciscus - geb. Geleen-Neerbeek 7-10-1786 - zn. van Philippus en Petronilla Haages - lichting

                                 1806 - opgeroepen voor dienst, daarop onderdoken - meldde zich aan op 8-5-1807 en

                                 doorgestuurd naar depot - op 6-6-1807 ingelijfd bij 7e bataljon des Equipages - op

                                 27-7-1807 opnieuw gedeserteerd en veroordeeld tot een boete, waarvoor onroerend

                                 goed werd verkocht - op 17-5-1811 meldde hij zich aan en opnieuw naar de depot

                                 gestuurd - daarna niets van vernomen.

- Feron, Joannes - geb. Geleen-Krawinkel 16-7-1779 - zn. van Petrus en Joanna Nijsten - lichting VIII -

                                 werkt in Geulle - dienstweigeraar - werd veroordeeld tot 5 jaar dwangarbeid en een

                                 boete van 1500 francs boete - kreeg amnestie - werd daarop ingedeeld bij 3e Huzaren

                                 regiment - kreeg ontslag op 29-8-1808 - overleed Geulle 5-7-1861.

- Gielen, Joannes Petrus - geb. Geleen-Lutterade 30-9-192 - zn. van Arnoldus en Anna Elisabeth Keulers -

                                 lichting 1812 - werd op 9-3-1812 ingelijfd bij 123e RIL - ws. vermist 1812 tijdens

                                 veldtocht in Rusland.

- Glaesmaekers, Joannes Michael - geb. Geleen-Krawinkel 2-10-1789 - zn. van Michael en Judith Smeets -

                                 lichting 1809 - werd op 24-2-1809 ingelijfd bij 17e RIL - werd tijdens terugtocht uit

                                 Rusland krijgsgevangen gemaakt en aldaar overleden.

- Glaesmakers, Michael - geb. Op-Geleen 19-10-1791 - zn. van Martinus en Maria Elisabeth Willems -

                                 lichting 1811 - werd op 8-3-1813 ingelijfd bij 85e RIL - werd op 14-9-1813 opgenomen

                                 in hospitaal van Dresden (D) - daarna niets meer vernomen.

- Glaesmakers, Nicolaus - geb. Op-Geleen 24-7-1791 - zn. van Petrus en Anna Mechtilda Kleijnen - lichting

                                 1811 - werd op 20-10-1813 definitief afgekeurd (foto m-88).

- Göbbels, Joannes Henricus - geb. Geleen-Krawinkel 26-11-1786 - zn. van Lambertus en Maria Rosa Zelis -

                                 lichting 1806 - werd in nov. 1806 ingelijfd bij 48e RIL - overleed Geleen 11-9-1826.

- Göbbels, Joannes Mathias - geb. Geleen-Krawinkel 6-3-1789 - zn. van Lambertus en Maria Rosa Zelis -

                                 lichting 1809 - op 15-12-1808 ingelijfd bij 17e RIL - daarna toch afgekeurd.

- Haegmans, Gerardus - geb. Geleen-Lutterade 21-10-1785 - zn. van Heiliger en Petronella Kalleberg -

                                 lichting 1806 - werkt in Beek - was gemerkt als dienstweigeraar - meldde zich aan op

                                 13-5-1807 en naar depot van dienstweigeraars te Charlemont gestuurd - aldaar inge-

                                 lijfd op 6-8-1807 bij 5e bataljon 7e compagnie Sapeurs - overleden in het hospitaal

                                 van Middelburg op 26-8-1811.

- Haemers, Eustachius - geb. Geleen-Neerbeek 28-4-1781 - zn. van Jaspar en Anna Catharina Eummelen -

                                 lichting X - werkt als knecht in Beek - werd ingedeeld bij 13e regiment Dragonders -

                                 hiervan gedeserteerd - teruggekeerd - trouwt in 1814.

- Haerden, Joannes - geb. Op-Geleen 25-1-1787 - zn. van Lambertus en Joanna Elisabeth Sleijpen - lichting

                                 1807 - aanvankelijk een vervanger voor dienstneming, die later deserteerde - werd op

                                 15-11-1808 ingelijfd bij regiment Fuseliers de la Garde te Prijs - later verplaatst naar

                                 24e RIL - was present aldaar op 12-9-1811 - daarna vermist.

- Hamers, Joannes Petrus - geb. Geleen-Krawinkel 14-4-1784 - zn. van Casparus en Anna Catharina Ummelen -

                                 lichting XIII - gemerkt als dienstweigeraar - maar bleek op 12-1-1804 onder een valse

                                 naam "Antoine Hamers, geboren te Maastricht" dienst te hebben genomen bij Hollandse

                                 leger bij "Royal Hussards de la Garde" - woonde 1816 in Zutphen.

- Hermans, Joannes - geb. Geleen-Lutterade 28-2-1785 - natuurlijke zn. van Joanna Maria - lichting XIV -

                                 werkt als knecht in Vliermaal - werd ingelijfd bij 48e RIL - tijdens de terugtocht 1812

                                 uit Rusland vermist.

- Hermans, Joannes Hermanus - geb. Geleen-Lutterade 29-1-1792 - zn. van Antonius en Maria Elisiabeth

                                 Luijten - lichting 1812 - werd op 8-3-1812 ingelijfd bij 123e RIL - blijkbaar de veldtocht

                                 naar Rusland 1812 overleefd.

- Heuts, Joannes Michael - geb. Geleen-Lutterade 6-6-1792 - zn. van Hermanus en Maria Catharina Janssen -

                                 lichting 1812 - werd op 25-2-1812 ingedeeld bij 123e RIL - overleed Geleen 22-1-1860.

- Hilgers, Petrus Mathias - geb. Geleen 28-12-1794 - zn. van Reinerus en Maria Ida Martens - lichting 1814 -

                                 werd op 7-4-1813 ingelijfd bij 94e RIL 3e bataljon 3e compagnie - werd op 12-11-1813

                                 bij Dresden (D) krijgsgevangen gemaakt - daarna niets vernomen, dus vermist.

- Houben, Joannes Wilhelmus - geb. Op-Geleen 8-7-1781 - zn. van Petrus en Maria Elisabeth Geilen - lichting X -

                                 vertrok op 18-7-1803 naar 8e RIL - was 1814 in Geleen, later in Lanaken.

- Jansen, Joannes - geb. Geleen-Neerbeek 10-9-1790 - zn. van Joannes en Maria catharina Sassen - lichting

                                 1810 - werkt als dagloner in Stein - werd op 5-5-1809 ingelijfd bij 1e regiment Chasseurs.

- Janssen, Hermannus - geb. Geleen-Krawinkel 27-5-1794 - zn. van Stephanus en Anna Elisabeth Zijen -

                                 lichting 1814 - werd op 7-4-1813 ingelijfd bij 94e RIL - kwam 1814 terug - dient sinds

                                 30-8-1814 bij 48e bataljon Nationale Militie van het Nederlandse leger als flankeur.

- Janssen, Joannes Michael - geb. Geleen-Lutterade 1-5-1789 - zn. van Arnoldus en Maria Elisabeth Soons -

                                 lichting 1809 - werd op 17-4-1808 ingelijfd bij 1e regiment Dragonders 2e escadron 6e

                                 compganie - niet teruggekeerd van de 1812 veldtocht naar Rusland.

- Janssen, Joannes Michael - geb. Geleen-Neerbeek 23-11-1794 - zn. van Jaspar en Maria Sophia Dautzen-

                                 bergh - lichting 1814 - werd op 7-4-1813 ingelijfd bij 94e RIL - kwam 1814 terug.

- Janssen, Petrus - geb. Geleen-Krawinkel 13-4-1785 - zn. van Steven en Anna Elisabeth Zijen - lichting XIV -

                                 opgeroepen voor dienst, daarop ondergedoken - veroordeeld tot 1500 francs boete -

                                 meldde zich aan op 11-5-1807 en op 6-6-1807 ingelijfd bij 7e bataljon des Equipages -

                                 gedeserteerd op 27-7-1807 - overleed Geleen 20-4-1838.

- Kaldeberghs, Joannes Christianus - geb. Geleen-Lutterade 5-4-1790 - zn. van Joannes en Maria Elisabeth

                                 Penris - lichting 1810 - werd op 31-5-1809 ingelijfd bij 5e regiment Artillerie a Cheval -

                                 overleed op 4-5-1872 te Geleen.

- Keulers, Christianus Joseph - geb. Op-Geleen 27-12-1789 - zn. van Petrus en Maria Catharina Lahaye -

                                 werd op 10-11-1808 ingelijfd bij 55e RIL - werd op 11-4-1809 overgeplaatst naar 37e

                                 RIL 2e bataljon 1e compagnie - op 1-3-1811 deel van 2e compagnie Grenadiers -

                                 werd bij de terugtocht uit Rusland op 28-11-1812 krijsgevangen gemaakt - daarna

                                 niets meer vernomen.

- Keulers, Joannes Franciscus - geb. Op-Geleen 9-11-1792 - zn. van Joannes Petrus en Sophia Sibilla Dols -

                                 lichting 1812 - werd op 8-3-1812 ingelijfd bij 123e RIL - ws. tijdens 1812 veldtocht

                                 naar Rusland aldaar vermist.

- Keulers, Joannes Leonardus - geb. Geleen-Krawinkel 9-7-1792 - zn. van Joannes Wilhelmus en Maria

                                 Donners - lichting 1812 - werd op 8-3-1812 ingelijfd bij 123e RIL - heeft blijkbaar

                                 de veldtocht naar Rusland 1812 overleefd - overleed Geleen 1-11-1854.

- Keulers, Joannes Petrus - geb. Op-Geleen 3-2-1787 - zn. van Jacobus en Cecilia Luijten - lichting 1807 -

                                 ingelijfd in Franse dienst, onzeker bij welk onderdeel 55e RIL of bij 15e regiment

                                 Artillerie a Pied - is veilig teruggekeerd.

- Keulers, Petrus Mathias - geb. Geleen-Lutterade 21-9-1790 - zn. van Joannes Mathias en Maria Christina

                                 Ramaekers - lichting 1810 - werd op 31-5-1809 ingelijfd bij 2e bataljon Sapeurs -

                                 gedeserteerd op 6-6-1809 en bij verstek veroordeeld tot 3 jaar strafkamp en 1500

                                 francs boete - nam gebruik van amnestie op 25-3-1810 - vervolgens ingedeeld bij 1e

                                 bataljon Sapeurs - overleed te Geleen op 10-2-1874.

- Kleijnen, Gerardus - geb. Geleen-Krawinkel 29-6-1778 - zn. van Joannes en Helena Koumans - werd

                                 plaatsvervanger voor Joannes Petrus Luijten van lichting IX - vervolgens ingelijfd bij

                                 100e demi-Brigade - gedeserteerd - werd op 19-3-1803 veroordeeld tot 5 jaar dwang-

                                 arbeid en boete van 1500 francs - kreeg jaar later amnestie - en opnieuw toegevoegd

                                 bij zijn regiment - deserteerde andermaal - werd op 6-7-1805 bij verstek veroordeeld

                                 tot de doodstraf en wederom een boete - hierna geen gegevens bekend.

- Kleijnjans, Joannes Petrus - geb. Geleen-Krawinkel 18-8-1792 - zn. van Joannes en Maria Catharina

                                 Lienaerts - lichting 1812 - werd op 17-4-1812 ingelijfd bij 76e Cohorte de la Garde

                                 Nationale - is veilig teruggekeerd.

- Klinckhaemers, Joannes Michael - geb. Geleen-Lutterade 20-3-1786 - zn. van Wilhelmus en Elisabeth

                                 Calleberg - lichting 1806 - opgeroepen voor dienst, daarop ondergedoken - veroordeeld

                                 tot 1500 francs boete - meldde zich aan op 8-3-1807 en op 6-6-1807 ingelijfd bij 7e

                                 bataljon des Equipages - nam deel aan veldtocht naar Rusland 1812 - vermist aldaar.

- Klinckhamers, Joannes Michael - geb. Geleen-Krawinkel 14-3-1786 - zn. van Eustachius en Anna Catharina

                                 Smeets - lichting 1806 - opgeroepen voor dienst - vertrok op 20-10-1808 naar Lille, werd

                                 aldaar ingelijfd bij 17e RIL - op 5-8-1809 opgenomen in hospitaal van Nicolsbourg en

                                 aldaar overleden op 18-9-1809 aan buikloop - ingeschreven Geleen 1810 (nr. 99).

- Koecken, Joannes Wilhelmus - geb. Geleen-Krawinkel 16-5-1789 - zn. van Wilhelmus en Maria Catharina

                                 Kleijnen - lichting 1809 - werd vanwege hoge lotnummer vrijgesteld - meldden zich aan

                                 vrijwillig - op 6-2-1813 ingelijfd bij 7e regiment Huzaren - werd op 10-5-1813 overge-

                                 plaatst naar 15e RIL - daarna niets meer van vernomen.

- Krekels, Joannes Mathias - geb. Geleen-Lutterade 28-4-1788 - zn. van Joannes en Anna Catharina Vroemen -

                                 lichting 1808 - werkt als knecht in Leuth (D) - op 30-7-1808 ingedeeld bij 17e RILg.

- Lahaye, Christianus - geb. Geleen-Krawinkel 10-2-1781 - zn. van Michael en Maria Anna Pijls - lichting X -

                                 tijdens oproep bevond hij zich al 3 jaar in Bataafse republiek - werd gemerkt als dienst-

                                 weigeraar en veroordeeld tot 1500 francs boete - trouwt 1811 in Geleen - was 1822

                                 in Schinnen.

- Lemmens, Joannes Joseph - geb. Geleen-Krawinkel - zn. van Joannes en Anna Catharina Notermans -

                                 lichting XI - ingelijfd bij 47e RIL - onderweg daarheen gedeserteerd en veroordeeld

                                 tot een boete van 1500 francs - meldde zich aan op 21-5-1807 en gestuurd naar Char-

                                 lement - op 6-6-1807 ingelijfd bij 7e bataljon "des Equipages Militaires" - laatste brief

                                 van hem op 19-9-1809 uit Vittoria (Spanje) - daarna vermist.

- Lemmens, Petrus - geb. Geleen-Krawinkel 3-12-1787 - zn. van Joannes en Anna Catharina Mevis - lichting

                                 1807 - werd opgeroepen, daarop ondergedoken - veroordeeld tot een boete van 1000

                                 francs - meldde zich aan op 6-7-1811 en ingedeeld bij 6e bataillon sappeurs op Walcheren -

                                 werd op 16-10-1812 opgenomen in hospitaal van Middelburg alwaar hij overleed op

                                 9-1-1813 - ingeschreven in Geleen 1816 (nr. 16).

- Lemmens, Wilhelmus - geb. Op-Geleen 10-4-1790 - zn. van Petrus Mathias en Maria Elisabeth Eummelen -

                                 werd door nummerverwisseling vervanger voor Petrus Mathias Keulers van Geleen -

                                 werd op 26-2-1809 ingedeeld bij 1e regiment Chasseurs a Cheval - daarvan gedeserteerd -

                                 veroordeeld tot 5 jaar dwangarbeid en 1500 francs boete - werd gearresteerd, maar kreeg

                                 amnestie op 6-2-1811 - daarna niets meer van vernomen.

- Leunissen, Joannes Andreas - geb. Geleen-Krawinkel 7-12-1784 - zn. van Wilhelmus en Maria Cornelia

                                 Wierts - lichting XIV - opgeroepen voor dienst, daarop ondergedoken - veroordeeld

                                 tot 1500 francs boete - meldde zich aan op 29-3-1806 en op 18-7-1806 ingelijfd bij

                                 7e bataljon du train Artillerie - heeft de 1806-1809 veldtochten gedaan in Duitsland -

                                 1812 in Rusland - werd krijgsgevangen gemaakt op 8-12-1812 - daarna vermist.

- Lienaerts, Joannes Casparus - geb. Op-Geleen 21-10-1785 - zn. van Joannes en Maria Elisabeth Penris -

                                 lichting 1806 - werkte als kuiper in Verviers - werd op 18-10-1806 ingelijfd bij 48e

                                 RIL - overleed op 7-8-1808 in een leger hospitaal - onbekend waar.

- Lienaerts, Joannes Jacobus - geb. Geleen-Krawinkel 7-5-1779 - zn. van Jacobus en Anna Maria Jabeeks -

                                 lichting VIII - aanvankelijk dienstweigeraar en veroordeeld tot een boete van 1500

                                 francs - kreeg amnestie - dient sinds 1-2-1804 bij 100e RIL - overleden voor 12-10-1809

                                 in Metz (F) - ingeschreven in Geleen bij 1809 (nr. 94) - werd abusievelijk op 16-10-1809

                                 door zijn regiment als vermist opgegeven en als deserteur geklassificeerd. (foto: m-85).

- Lienaerts, Joannes Leonardus - geb. Geleen-Lutterade 5-7-1789 - zn. van Leonardus en Maria Catharina

                                 Baggen - lichting 1809 - op 29-10-1808 ingedeeld bij 37e RIL 2 bataljon 1e compagnie -

                                 daarna niets meer venomen - werd op 4-2-1811 uit regiment register geschreven.

- Limpens, Gabriel - geb. Geleen-Lutterade 19-1-1780 - zn. van Leonardus en Maria Sybilla Deljeu - lichting IX -

                                 ingelijfd bij 100e demi-Brigade - daarvan gedeserteerd - veroordeeld tot een boete van

                                 1500 francs - kreeg in 1810 amnestie.

- Luijten, Joannes Wilhelmus - geb. Op-Geleen 6-8-1793 - zn. van Joannes Wilhelmus en Anna Catharina

                                 Keulers - lichting 1813 - werd ingelijfd bij 2e regiment des Gardes.

- Luijten, Petrus Dionisius Franciscus - geb. Op-Geleen 9-3-1788 - zn. van Joannes Mathias en Anna Catharina

                                 Keulers - lichting 1808 - werd op 29-4-1812 opgeroepen en ingelijfd bij 76e Cohorte de la

                                 Garde - overleed 22-10-1844 te Geleen.

- Luijten, Petrus Nicolaas - geb. Op-Geleen 23-12-1788 - zn. van Jacobus en Elisabeth Feron - lichting 1808 -

                                werd opgeroepen voor dienst neming bij 76e cohorte de la Garde - verscheen niet -

                                werd in augustus 1812 tot deserteur gemerkt en veroordeeld tot 1500 francs - maar zijn

                                familie kon bewijzen dat hij op 2-5-1809 was overleden te Rotterdam.

- Luijten, Philippus - geb. Op-Geleen 9-1-1783 - zn. van Jacobus en Elisabeth Feron - lichting XII - aanvanke-

                                lijk voor de reserves, daarop ondergedoken en veroordeeld tot 1500 francs boete - meldde

                                zich aan op 11-5-1807 en naar depot Charlemont - op 6-6-1807 ingelijfd bij 7e bataljon

                                "du train des Equipages" - op 27-7-1807 gedeserteerd te Cassel - jaar later terug en dienend

                                bij 5e bataljon "du train" - laatste brief van hem op 28-3-1811 - daarna vermist.

- Meijers, Joannes Martinus - geb. Op-Geleen 26-1-1787 - zn. van Joannes Mathias en Maria Eummelen -

                                lichting 1807   opgeroepen voor dienst, daarop ondergedoken - veroordeeld met een boete

                                van 1200 francs - meldde zich aan op 8-5-1807 en ingelijfd bij 7e bataljon des Equipages -

                                op 29-11-1807 verplaatst naar 61e RIL - in dec. 1811 ontslagen uit militaire dienst.

- Menten, Bartholomeus - geb. Geleen-Lutterade 21-1-1784 - zn. van Gerardus en Anna Elisabeth Proosten -

                                lichting XIII - op 11-4-1806 ingelijfd bij 48e RIL - maand later ervan gedeserteerd en

                                veroordeeld tot 7 jaar dwangarbeid en 1500 francs boete  meldde zich aan op 7-10-1810 -

                                teruggevoerd bij 48e RIL - overleed Geleen 24-11-1825.

- Menten, Joannes - geb. Op-Geleen 1-3-1775 - zn. van Gerardus en Anna Elisabeth Proosten - ingelijfd bij

                                 48e RIL te Antwerpen - overleed Geleen 24-6-1845.

- Neefs, Joannes Petrus - geb. Geleen-Krawinkel - zn. van Conrad en Anna Catharina Buskens - lichting 1810 -

                                 werd ingelijfd bij 76e Cohorte de la Garde Nationale - daarna niets meer vernomen.

- Nijsten, Joannes - geb. Geleen-Krawinkel 23-2-1786 - zn. van Gerardus en Elisabeth Penris - lichting 1806 -

                                 werkt als dagloner in Nuth - werd vrijgesteld - werd een vervanger voor Wilhelmus

                                 Eduard Habets uit Klimmen - werd ingedeeld bij 15e RILg 5e bataljon 3e compagnie -

                                 op 28-3-1812 liep hij bij Tudela (Spanje) over naar de vijand.

- Nijsten, Joannes - geb. Geleen-Krawinkel 19-9-1792 - zn. van Joannes en Maria Lemmens - lichting 1812 -

                                 werd op 7-5-1813 ingelijfd bij 4e regiment Garde Imperiale - kwam veilig terug. 

- Nijsten, Joannes Gerardus - geb. Op-Geleen 1-5-1789 - zn. van Wilhelmus en Maria Sibilla Enwegen -

                                 lichting 1809 - werd op 10-11-1808 ingelijfd bij 55e RIL - werd later overgeplaatst naar

                                 37e RIL - werd op 4-2-1811 uit regiment register geschreven vanwege lange afwezigheid -

                                 is blijkbaar toch veilig teruggekeerd in Geleen.

- Nijsten, Joannes Mathias - geb. Op-Geleen 12-7-1793 - natuurlijke zn. van Maria Elisabeth - lichting 1813 -

                                 werd op 18-11-1813 ingelijfd bij 108e RIL.

- Oirbans, Henricus Joseph - geb. Op-Geleen 3-9-1792 - zn. van Petrus Joseph en Joanna Sibilla Crousen -

                                 lichting 1812 - werd op 8-3-1812 ingelijfd bij 123e RIL - kort daarop ontslagen.

- Paes, Joannes - geb. Geleen-Krawinkel 27-9-1793 - zn. van Petrus Mathias en Catharina Houben - lichting

                                 1813 - werd op 18-11-1813 ingelijfd bij 108e RIL - overleed 14-12-1865 te Geleen.

- Paes, Joannes Petrus - geb. Geleen-Krawinkel 28-2-1785 - zn. van Joannes en Maria Elisabeth Schols -

                                 lichting XIV - opgeroepen voor dienst, daarop ondergedoken - veroordeeld tot een

                                 boete van 1500 francs - meldde zich aan op 18-5-1807 en gestuurd naar Charlemont

                                 depot - op 6-6-1807 ingelijfd bij 7e bataljon des Equipages - gedeserteerd ervan -

                                 meldde zich opnieuw aan op 27-4-1811 - overleed Geleen 3-7-1837.

- Paes, Joannes Petrus - geb. Geleen-Neerbeek 14-3-1785 - zn. van Joannes en Maria Catharina Boesten -

                                 lichting XIV - opgeroepen voor dienst, daarop ondergedoken - veroordeeld tot een

                                 boete van 1500 francs - meldde zich aan op 18-5-1807 en gestuurd naar Charlemont

                                 depot - op 6-6-1807 ingelijfd bij 7e bataljon des Equipages - gedeserteerd 27-7-1807 -

                                 sinds mei 1811 in depot van dienstweigeraars te Vlissingen - daarvan ontsnapt - op

                                 21-12-1812 ge-arresteerd te Geilenkirchen (D) onder valse naam "Jan Boesten" -

                                 werd opnieuw ingelijfd op 1-10-1813 bij 8e bataljon des Equipages - daarna vermist.

- Pelssers, Joannes Petrus - geb. Geleen-Krawinkel 1-10-1787 - zn. van Joannes en Maria Catharina Baggen -

                                 lichting 1807 - opgeroepen voor dienst, daarop ondergedoken en veroordeeld tot een

                                 boete van 1000 francs - meldde zich aan op 21-5-1807 - op 6-6-1807 ingelijfd bij 7e

                                 bataljon des equipages - trouwt 1817 in Geleen - overleed Geleen 3-3-1857.

- Penners, Adamus - geb. Geleen-Daniken - zn. van Gerardus en Maria Catharina Eissen - lichting XIV -

                                 opgeroepen voor dienst, daarop ondergedoken - veroordeeld tot een boete van 1500

                                 francs - meldde zich aan op 18-5-1807 en gestuurd naar Charlemont depot - op

                                 6-6-1807 ingelijfd bij 7e bataljon des Equipages - gedeserteerd ervan - werd op 20-5-1811

                                 ge-arresteerd en overgebracht naar deserteurs depot in ws. Zeeland - daarna vermist.

- Penners, Joannes Mathias - geb. Geleen-Daniken 7-10-1791 - zn. van Gerardus en Maria Catharina Eijssen -

                                 lichting 1811 - werd op 8-3-1813 ingelijfd bij 85e RIL - overleed Geleen 30-1-1863.

- Penners, Petrus Mathias - geb. Geleen-Neerbeek 24-4-1783 - zn. van Gerardus en Anna Catharina Luijten -

                                 lichting XII - aanvankelijk voor reserves, daarop ondergedoken - veroordeeld tot een

                                 boete van 1500 francs - meldde zich aan op 9-5-1807 naar deserteurs depot gestuurd -

                                 op 6-6-1807 ingelijfd bij 7e bataljon "des Equipages" - opnieuw gedeserteerd - meldde

                                 zich aan en naar depot gestuurd - overleed Geleen 25-3-1855.

- Penners, Petrus Mathias - geb. Geleen-Krawinkel 13-4-1793 - zn. van Jacobus en Maria Seijen - lichting

                                 1813 - werd op 25-12-1812 ingelijfd bij 76e Cohorte de la Garde Nationale.

- Penris, Joannes Henricus - geb. Geleen-Lutterade 12-9-1787 - zn. van Joannes en Maria Gertruda Recken -

                                 lichting 1807 - had aanvankelijk een vervanger voor dienstneming, die later deserteerde -

                                 werd in 1808 alsnog opgeroepen en op 15-11-1808 ingelijfd bij 1e regiment Fusiliers de

                                 la Garde - kwam terug in 1814 - kreeg in 1858 de Helena-orde.

- Penris, Joannes Jacobus - geb. Geleen-Krawinkel 25-3-1792 - zn. van Mathias en Cornelia Paes - lichting

                                 1812 - nam vrijwillig dienst als vervanger voor Henricus Daemen uit Jabeek - werd op

                                 17-4-1812 ingelijfd bij 76e Cohorte de la Garde Nationale - kwam terug na bijna 3

                                 jaar dienst bij 23e regiment Chasseurs a Cheval.

- Penris, Joannes Mathias - geb. Geleen-Krawinkel 9-5-1785 - zn. Mathias en Cornelia Paes - lichting XIV -

                                 opgeroepen voor dienst, daarop ondergedoken - veroordeeld tot een 1500 francs boete -

                                 meldde zich aan en op 11-5-1807 naar depot gezonden - op 1-9-1807 ingelijfd bij 2e

                                 compagnie, 5e bataljon Sapeurs als 2e sappeur - werd op 14-6-1812 bevorderd tot

                                 korporaal - nam deel aan veldtocht naar Rusland 1812 - werd op 1-6-1813 uit regiment-

                                 boek doorgehaald, hij was achtergebleven aldaar blijkbaar krijgsgevangen genomen -

                                 veilig teruggekeerd blijkens huwelijk Geleen 6-2-1819 - overleed Geleen 7-11-1875.

- Penris, Joannes Franciscus - geb. Geleen-Neerbeek 6-5-1790 - zn. van Joannes Dominicus en Maria Corne-

                                 la Dols - lichting 1810 - probeerde op 10-3-1809 eerst vrijstelling te krijgen vanwege

                                 broederdienst (foto m-87) - werd in depot geplaatst - werd op 6-4-1809 ingelijfd bij 3e

                                 RIL - op 4-5-1809 daarvan gedeserteerd - op 28-7-1809 bij verstek veroordeeld tot 7

                                 jaar dwangarbeid en 1500 francs boete - op 7-5-1811 gearresteerd in Heerlen - daarop

                                 opgesloten en naar deserteurs depot overgebracht - daarna niets meer vernomen.

- Penris, Joannes Mathias - geb. Geleen-Neerbeek 10-6-1787 - zn. van Dominicus en Cornelia Dols - lichting

                                 1807 - werd opgeroepen, daarop ondergedoken - veroordeeld tot 1000 francs boete -

                                 meldde zich aan op 13-5-1807 en ingelijfd bij 55e RIL - kreeg in 1858 de Helena-orde.

- Ramackers, Joannes - geb. Geleen-Lutterade 1-8-1786 - zn. van Henricus en Helena Recken - lichting 1806 -

                                 dienstweigeraar - daarop veroordeeld tot 800 francs boete - meldde zich aan op

                                 23-5-1807 en ingelijfd bij 7e bataljon des Equipages - trouwt 1833 in Geleen.

- Rohrbachs, Joannes Leonardus - geb. Op-Geleen 29-1-1790 - zn. van Joannes Jacobus en Gertruda

                                 Boijens - lichting 1810 - werd op 31-3-1809 als fuselier ingelijfd bij 12e RIL 5e bataljon

                                 1e compagnie - op 20-8-1809 bij Wenen in de Donau verdronken bij ontscheping van

                                 zijn regiment - inschrijving Geleen 1811 (nr. 131).

- Rutten, Wouterus - geb. Geleen-Lutterade 28-12-1789 - zn. van Joannes en Anna Willems - lichting 1809 -

                                 werd op 24-2-1809 ingelijfd in Franse dienst - werd 15-9-1810 opgenomen in hospitaal

                                 "Sedentaire" te Ostende (B) alwaar hij op 2-11-1810 aan koorts overleed - registratie

                                 in Geleen 1810 (nr.152).

- Scheepers, Joannes Michael - geb. Op-Geleen 21-10-1791 - zn. van Adamus en Maria Elisabeth Pijpers -

                                 lichting 1811 - werd op 7-5-1813 ingelijfd bij Garde Imperiale - daarna vermist.

- Schols, Joannes Henricus - geb. Geleen-Krawinkel 2-11-1784 - zn. van Joannes en Sophia Tummers -

                                 lichting XIV - opgeroepen voor dienst, daarop ondergedoken - veroordeeld tot een

                                 boete van 1500 francs - meldde zich aan op 9-5-1807 en naar Charlemont depot

                                 gestuurd - op 20-6-1807 ingelijfd bij 7e bataljon des Equipages - op 27-7-1807 gedeser-

                                 teerd - meldde zich aan op 7-5-1811 en naar depot gestuurd - daarna vermist.

- Schneijder, Petrus Paulus - geb. Geleen 13-4-1786 - zn. van Frederik Jacobus en Maria Elisabeth Menten -

                                 lichting 1806 - opgeroepen voor dienst - op 22-1-1806 ingelijfd bij 48e RIL - overleed

                                 Geleen 3-8-1820.

- Smeets, Joannes Mathias - geb. Geleen-Lutterade 7-3-1788 - zn. van Henricus en Anna Catharina Wijvels-

                                 kircken - lichting 1808 - werd op 13-6-1809 ingelijfd bij 1e bataljon de Pontonniers -

                                 werd op 25-7-1809 overgeplaatst naar 17e RIL - daarna niets meer vernomen.

- Smeets, Joannes Wilhelmus - geb. Op-Geleen 12-6-1791 - zn. van Arnoldus en Anna Maria Balthus -

                                 lichting 1811 - werd op 27-8-1811 ingelijfd bij 5e regiment Cuirassiers 1e escadron

                                 5e compagnie - daarna gedeserteerd - keert eind 1813 terug in Geleen.

- Sneijder, Stephanus Henricus - geb. Geleen-Lutterade 12-10-1790 - zn. van Fredericus Jacobus en Maria

                                 Elisabeth Brenten - lichting 1810 - werd op 17-3-1809 ingelijfd bij 3e RIL 1e bataljon

                                 4e compagnie - werd op 1-3-1810 doorgehaald uit regiment register - vermist.

- Soons, Joannes Arnoldus - geb. Geleen-Lutterade 19-10-1789 - zn. van Antonius en Elisabeth Custers -

                                 lichting 1809 - werd op 17-4-1809 ingelijfd bij 1e regiment Chevaux Legers te Ver-

                                 sailles (F) - vermist tijdens de veldtocht naar Rusland 1812.

- Soons, Petrus Mathias - geb. Geleen-Krawinkel 13-11-1793 - zn. van Wouter en Anna Elisabeth Baggen -

                                 lichting 1813 - werd op 19-11-1812 ingelijfd bij 108e RIL - werd op 20-7-1813 opge-

                                 nomen in hospitaal "Sendentaire no.4" van Hamburg - aldaar overleden op 1-8-1813

                                 aan koorts - inschrijving Geleen 1815 (nr. 14).

- Stevens, Henricus - geb. Geleen-Daniken 28-5-1787 - zn. van Paulus en Gertrude  Wivelskirchen - lichting

                                 1807 - opgeroepen voor dienst, daarop ondergedoken - veroordeeld tot een boete van

                                 1500 francs - meldde zich aan 21-5-1807 - op 6-6-1807 ingelijfd bij 7e bataljon des

                                 Equipages - is teruggekeerd.

- Stevens, Michael - geb. Geleen-Daniken - zn. van Paulus en Gertruda Wijvelskirchen - lichting 1811 -

                                 ingedeeld in een depot vanwege broederdienst - nam toch vrijwillig dienst als vervan-

                                 ger en werd op 20-12-1812 ingelijfd bij 72e RIL - kwam 3-2-1814 terug in Geleen.

- Strijdhagen, Philippus - geb. Geleen-Krawinkel 28-4-1787 - zn. van Stephanus en Anna Elisabeth Feron -

                                 lichting 1807 - op 15-11-1808 ingelijfd in Franse dienst - onderdeel onbekend.

- Timmers, Joannes - geb. Geleen-Krawinkel 11-11-1778 - zn. van Daem en Lijsbeth Smeets - lichting VIII -

                                 aanvankelijk dienstweigeraar en veroordeeld kreeg hij amnestie - jaar XII ingelijfd bij

                                 100e RIL - opnieuw gedeserteerd en veroordeeld tot 9 jaar dwangarbeid (omdat hij zijn

                                 uitrusting had meegenomen) en boete van 1500 francs - meldde zich aan op 13-5-1807

                                 en werd naar Charlemont gestuurd (depot van deserteurs) - op 13-11-1807 teruggevoerd

                                 bij zijn regiment - daarna niets meer van vernomen.

- Tummers, Joannes Mathias - geb. Geleen-Krawinkel 30-7-1791 - zn. van Andreas en Maria Gertruda Cre-

                                 mers - lichting 1811 - werd op 27-3-1813 ingelijfd bij 85e RIL - later overgeplaatst bij 7e

                                 bataljon des Equipages - overleed te Geleen op 30-10-1847.

- Ummelen, Joannes Hermanus - geb. Op-Geleen 18-11-1780 - zn. van Eustachius en Maria Catharina Keulers -

                                 lichting X - ingelijfd bij 100e demi-Brigade - deserteerde ervan en veroordeeld tot een 1500

                                 francs - nam gebruik van de amnestie - teruggevoerd bij zijn regiment - kwam eind 1813

                                 terug in Geleen na een dienst tijd van 4 jaar en 3 maanden.

- van de Wal, Joannes Petrus - geb. Geleen-Lutterade 25-2-1790 - zn. van Andreas en Gertruda Jorissen -

                                 lichting 1810 - werd op 17-3-1809 ingelijfd bij 3e RIL - op 1-12-1810 overgeplaatst bij 2e

                                 bataljon Expeditionaire - kwam op 3-2-1814 terug in Geleen.

- Vleugels, Joannes Franciscus - geb. Geleen-Krawinkel 27-11-1791 - zn. van Leonardus en Catharina Willems -

                                 lichting 1811 - ingelijfd bij 123e RIL - kwam terug in Geleen op 11-11-1813.

- Vleugels, Joannes Jacobus - geb. Geleen? 17-1-1793 - zn. van Henricus en Anna Gertrudis Frissen - lichting

                                 1813 - werkt als kleermaker in Amstenrade - werd op 19-11-1812 ingelijfd bij 108e RIL.

- Vleugels, Joannes Mathias - geb. Geleen-Krawinkel 28-10-1783 - zn. van Leonardus en Catharina Willems -

                                 lichting XIII - aanvankelijk voor reserves, maar toch opgeroepen - daarop ondergedoken -

                                 werd toch opgepakt en diende 15 maanden bij een pionierscompagnie - kwam 1810 terug.

- Vroemen, Joannes - geb. Op-Geleen 27-5-1780 - zn. van Nicolaus en Anna Maria Penris - lichting IX -

                                 aanvankelijk bij de reserves geplaatst - werd op 9-6-1803 toch tot aktieve dienst opgeroepen.

- Vroemen, Joannes Jacobus - geb. Op-Geleen 24-9-1785 - zn. van Martinus en Anna Catharina Genders -

                                 lichting 1806 - opgeroepen voor dienst - op 13-2-1807 ingelijfd bij een bataljon des

                                 Equipages - was 1814 in Geleen.

- Vroemen, Joannes Lambertus - geb. Op-Geleen 16-9-1790 - zn. van Servatius en Anna Catharina Genders -

                                 lichting 1810 - werd op 15-4-1812 ingelijfd bij 76e Cohorte de la Garde Nationale.

- Vroemen, Joannes Mathias - geb. Op-Geleen 7-5-1794 - zn. van Martinus en Anna Catharina Genders -

                                 lichting 1814 - werd op 7-4-1813 ingelijfd bij 94e RIL - daarna vermist.

- Wauben, Casparus - geb. Geleen-Lutterade 17-2-1787 - zn. van Arnoldus en Maria Lienaerts - lichting 1807 -

                                 opgeroepen voor dienst, daarop ondergedoken - veroordeeld tot een boete van 1000

                                 francs - meldde zich aan - op 16-8-1807 ingelijfd bij 2e compagnie van 5e bataljon

                                 Sapeurs - was 1808-1810 in Spanje - overleed te Bunde op 13-2-1833.

- Willems, Eustachius - geb. Op-Geleen 17-10-1791 - zn. van Leonardus en Maria Catharina Jorissen -

                                 lichting 1811 - werd op 25-8-1811 ingelifjd bij 25e RIL - nam deel aan 1812 veldtocht

                                 naar Rusland - aldaar krijsgevangen genomen - daarna vermist.

- Willems, Franciscus - geb. Geleen-Lutterade 24-3-1777 - zn. van Joannes Servatius en Margareth van

                                 Mulckers - lichting VII - dient bij 100e demi-Brogade - daarvan gedeserteerd - werd

                                 veroordeeld tot een boete - kreeg in 1810 amnestie.

- Willems, Henricus - geb. Op-Geleen 28-12-1787 - zn. van Leonardus en Maria Catharina Joerissen -

                                 lichting 1807 - opgeroepen voor dienst, daarop ondergedoken - veroordeeld tot een

                                 1000 francs boete - meldde zich aan op 11-5-1807 - op 16-8-1807 ingelijfd bij de

                                 2e compagnie 5e bataljon Sapeurs - werd op 11-11-1811 bevorderd tot sappeur 1e

                                 klasse - nam deel aan veldtocht 1812 naar Rusland - aldaar vermist.

- Willems, Joannes - geb. Geleen-Krawinkel 1-10-1791 - zn. van Henricus en Catharina Demacker - lichting

                                 1811 - werd op 2-5-1811 ingelijfd bij 37e RIL 6e bataljon 1e compagnie - overleed

                                 op 19-7-1811 in burgelijk hospitaal van Besancon - inschrijving Geleen 1811 (nr. 81).

- Willems, Joannes Wilhelmus - geb. Geleen-Krawinkel 21-1-1794 - zn. van Henricus en Catharina Demacker -

                                 lichting 1814 - 3 maanden in Franse dienst als "canonnier a pied" - ging 1815 in Neder-

                                 landse dienst bij de 48e bataljon Nationale Militie.

- Willems, Leonardus - geb. Op-Geleen 13-2-1777 - zn. van Thomas en Anna Maria Trumpener - lichting

                                 VII - kreeg op 12-1-1801 definitief ontslag door commandant 25e divisie uit Luik (B).

- Willems, Martinus - geb. Geleen-Krawinkel 17-5-1788 - zn. van Wilhelmus Joanna Daemen - lichting

                                 1808 - kleermaker te Spaubeek - werd op 4-11-1808 ingelijfd bij 17e RIL.

- Willems, Michael - geb. Geleen-Krawinkel 2-9-1785 - zn. van Wilhelmus en Anna Sibilla Daemen -

                                 lichting XIV - opgeroepen voor dienst, daarop ondergedoken - veroordeeld tot een

                                 boete van 1500 francs - meldde zich aan op 11-5-1807 en naar Charlemont depot

                                 gestuurd - op 6-6-1807 ingelijfd bij 7e bataljon des Equipages - daarvan gedeser-

                                 teerd - meldde zich aan op 22-5-1811 en naar depot gestuurd - daarna vermist.

- Willems, Petrus Nicolaas - geb. Geleen-Lutterade 15-10-1786 - zn. van Mathias en Joanna Sibilla Houben -

                                 lichting 1806 - opgeroepen voor dienst - op 22-11-1806 ingelijfd bij 48e RIL -

                                 1814 in Geleen.

- Willems, Welterus - geb. Geleen-Krawinkel 29-9-1786 - zn. van Welterus en Maria Catharina Feron -

                                 lichting 1806 - opgeroepen voor dienst, daarop ondergedoken - werd veroordeeld tot een

                                 1500 francs boete - meldde zich aan op 8-5-1807 en gestuurd naar strafdepot van Char-

                                 lemont - werd op 6-6-1807 ingelijfd bij 7e bataljon des Equipages - werd op 12-8-1811

                                 overgeplaatst van de 3e naa de 1e compagnie - nam deel aan de 1812 veldtocht naar

                                 Rusland - aldaar vermist tijdens terugtocht uit Moskou.

- Zelis, Nicolaus - geb. Geleen-Lutterade 16-7-1792 - zn. van Gerardus en Anna Mechtildis Kubben -

                                 lichting 1812 - werd op 24-2-1813 ingelijfd bij 95e RIL - werd sinds 16-10-1813 (d.i.

                                 1e dag van de slag bij Leipzig) vermist - aldaar dus gesneuveld.