GenBronnen

digitalisering

maas

militairen Limburg - Baarlo


- Aardts ook Artz, Willem - geb. Baarlo - zn. van ??? - was cuirassier bij 9e compagnie, 4e escadron van

                                 9e Regiment Cuirassiers - was in juni 1814 in garnizoen te Hamburg (D) en kreeg

                                 eervol ontslag - kreeg in maart 1815 soldij (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree -

                                 dorp archief - inv.3977 (img6877) - sinds 2010 in archief Peel en Maas - foto: m-62).

- Aerdts, (Jan) Petrus - geb. Baarlo - zn. van ??? - was soldat-de-train bij 1e compagnie van 1e Bataljon

                                Train d'Artillerie - werd gevangen genomen in maart 1814 door de Russen bij Verdun -

                                 kreeg in maart 1815 soldij voor 4 maanden dienst (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree

                                 - dorp archief - inv.3977 (img6875) - sinds 2010 in archief Peel en Maas - foto: m-60).

- Boekx, Petrus - geb. Baarlo - zn. van ??? - ingelijfd bij 29e RIL - later voltigeur bij 6e compagnie, 4e bataljon

                                 van 51e RIL - werd op 2-1-1814 gevangen genomen bij Kaub (D) - kreeg in maart 1815

                                 10 maanden soldij (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief - inv.3977

                                 (img6879) - sinds 2010 in archief Peel en Maas - foto: m-64).

- Bongaerts, Jan - geb. Baarlo - zn. van ??? - was fuselier bij 4e compagnie, 5e bataljon van 25e RIL -

                                 gedeserteerd ervan op 2-12-1813 - kreeg in maart 1815 soldij voor 11 maanden

                                 dienst - (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief - inv.3977 (img6874) -

                                 sinds 2010 in archief Peel en Maas - foto: m-59).

- Engels, Wilhelmus - geb. Baarlo 27-11-1785? - zn. van Jan Engels en Sophia Halverkan - in Franse

                                 militaire dienst.

- Engels, Wilhelmus - geb. Baarlo 27-4-1793 - zn. van Herman Engels en Henriette Joosten - in Franse

                                 militaire dienst.

- Geurts ook Görtz, Petrus Joannes [Petran] - ged. Baarlo 3 mei 1788 [kanton Horst, dept. Roer] – zn. van Joannes Geurts en Theodora

                       Timmermans – dienstplichtige 1808 kreeg toewijzing nr. 86 wonende te Bree [Limburg], dient sinds 3 nov. 1808 als fusilier bij

                       19e RIL 1e bataillon 2e compagnie [nr. 5688/451], was blijkbaar gewond in 1809 en was 13 dagen in ziekenhuis van Wenen

                       [Oostenrijk] - werd op 2 mei 1811 grenadier bij 1e compagnie grenadiers - zijn laatste brief gedateerd 10-4-1812 kwam uit

                       Berlijn [D] - gesneuveld op 1 aug. 1812 bij Polotsk [Rusland]. [foto geurts-5688]

- Gielen, Petrus - geb. Baarlo - dient 1811 bij de 19e RIL als grenadier.

- Gommans, Hendricus - geb. Baarlo febr. 1787 - zn. van Jan Gommans en Maria Jacobs - in Franse mili-

                                 taire dienst als vervanger voor baron d'Olne.  

- Holtackers, Henricus - geb. Baarlo - dient 1811 bij de 19e RIL.

- Holtackers, Petrus - geb. Baarlo 30-4-1789 - zn. van Lambert Holtakkers en Margarita Vierkams -

                                 dient 1811 bij de 19e RIL.

- Holten, Petrus - geb. Baarlo 17-1-1791 - zn. van Jacobus Holten en Gertrudis Peeters - nam vrijwillig

                                 dienst bij de Pruissische troepen.

- Houbos, Henricus - geb. Baarlo 2-9-1792 - zn. van Christiaan Houbos en Agnes Huys - in Franse mili-

                                 taire dienst.

- Houbos, Jan - geb. Baarlo 19-1-1787 - zn. van Christiaan Houbos en Henriette Janssen - in Franse

                                 militaire dienst - vermist.

- Houwen, Hendricus - geb. Baarlo 3-7-1790 - zn. van Lambert Houwen en Elisabeth Jacobs - dient 1811

                                 bij de 19e RIL.

- Jacobs, Cornelis - geb. Baarlo - dient 1811 bij de 19e RIL.

- Janssen, Joannes - geb. Baarlo - landbouwer te Helden - hij was kameraad van Petrus Pennings van Bree

                                 en diende in Juli 1813 als soldaat bij de 8e Regiment des Voltigeurs, 2e Bataillon,

                                 4e Compagnie - (foto: m-1).

- Janssen, Mathias - geb. Baarlo - zn. van ??? - was grenadier bij 1e compagnie, 4e bataljon van 96e RIL -

                                 werd gevangen genomen bij de overgave van Stettin op 21-11-1813 - kreeg in maart

                                 1815 soldij (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief - inv.3977 (img6872) -

                                 sinds 2010 in archief Peel en Maas - foto: m-57).

- Kessels, Leonard - geb. Baarlo 1785 - zn. van ??? - overleden Genua (I) 10-10-1806 in leger hospitaal -

                                 aantekening Baarlo febr. 1807 oud 22 jaar - aantekening Maasbree 1-2-1813.

- Kessels, Wilhelmus - geb. Baarlo 19-10-1786 - zn. van Wilhelmus Kessels en Elisabeth Jacobs - grenadier

                                 bij 51e RIL - kreeg sinds 14-1-1813 een pensioen - kreeg in 1815 en jaren daarna als

                                 gepensioneerd militair een pensioen - (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp

                                 archief - inv.3975 (img6821-22, 34-35 en 43-44) - sinds 2010 in archief Peel en Maas -

                                 foto: m-19, m-20, m-32, m-33, m-41 en m-42).

- Kusters, Antonius - geb. Baarlo 28-7-1793 - zn. van Gerard Kusters en Elisabeth Jacobs - in Franse mili-

                                 taire dienst.

- Lenssen, Jan - geb. Baarlo - zn. van ??? - was soldaat bij 1e compagnie, 1e bataljon van 37e RILg - werd

                                 gevangen genomen op 16-10-1813 bij Leipzig (D) - kreeg in maart 1815 soldij voor

                                 6 maanden en 5 dagen (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief - inv.3977

                                 (img6878) - sinds 2010 in archief Peel en Maas - foto: m-63).

- Lenssen ook Linssen, Petrus - geb. Baarlo 24-3-1790 - zn. van Jan Linssen en Maria Ingenoot - was sergeant

                                 bij 3e compagnie, 1e bataljon van 111e RIL - 5 jaar militaire dienst - kreeg in maart 1815

                                 soldij (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief - inv.3977 (img6876) - sinds

                                 2010 in archief Peel en Maas - foto: m-61).

- Linssen, Andreas - geb. Baarlo - dient 1811 bij de 19e RIL.

- Linssen, Jan - geb. Baarlo 24-5-1789 - zn. van Henricus Linssen en Joanna Korsten - was in Franse mili-

                                 taire dienst.

- Linssen, Laurent - geb. Baarlo 24-7-1793 - zn. van Henricus Linssen en Joanna Korsten - was in Franse mili-

                                 taire dienst.

- Nelissen, Cornelis - geb. Baarlo 17-2-1792 - zn. van Philip Nelissen en Maria Simons - was eerst kanonnier

                                 bij 16e compagnie van de 8e Regiment Artillerie, later kanonnier bij 17e compagnie van

                                 5e Regiment Artillerie-a-Pied - werd in mei 1813 gevangen genomen bij Halle (D) - kreeg

                                 in maart 1815 3 maanden soldij (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief -

                                 inv.3977 (img6873) - sinds 2010 in archief Peel en Maas - foto: m-58).

- d'Olne, baron Wilhelmus J.A.J.M. - geb. Baarlo 28-9-1789 - zn. van Antonus Josephus d'Olne en Elisabeth

                                 d'Offeren? - kon eerst een vervanger (Henricus Gommans) vinden vanwege enig zoon -

                                 toch later in Franse dienst - luitenant - was garde d'honeurs bij 20e compagnie, 4e

                                 escadron van 2e regiment Garde Honneur - werd op 1-4-1814 gevangen genomen bij

                                 Rambouillet (F) - kreeg in maart 1815 soldij (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree -

                                 dorp archief - inv.3977 (img6881) - sinds 2010 in archief Peel en Maas - foto: m-66) -

                                 werd burgemeester van Maasbree - in 1859 werd hem uitgereikt de St. Helena medaille

                                 als oud-strijder van "Grande Armee - campagnes 1792-1815" [foto: m-97] - overleden in

                                 Maasbree 28-11-1869.

- Peeters, Jacobus - geb. Baarlo 13-8-1789 -  zn. van Jacobus Peeters en Henriette Beurskens - grenadier

                                 van 76e RIL - kreeg sinds 19-12-1811 een pensioen - kreeg in 1815 en jaren daarna

                                 als gepensioneerd militair een pensioen - (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree -

                                 dorp archief - inv.3975 (img6821-22, 32-33 en 43-44) - sinds 2010 in archief Peel

                                 en Maas - foto: m-19, m-20, m-30, m-31, m-41 en m-42).

- Peeters, Theodorus - geb. Baarlo 23-1-1783 - genie-soldaat bij 4e bataljon - kreeg sinds 31-5-1810 een

                                 pensioen - kreeg in 1815 en jaren daarna als gepensioneerd militair een pensioen -

                                 (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief - inv.3975 (img6821-22, 28-29

                                 en 43-44) - sinds 2010 in archief Peel en Maas - foto: m-19, m-20, m-26, m-27, m-41

                                 en m-42).

- Peters, Jacobus - geb. Baarlo - dient 1811 bij de 19e RIL.

- Peters, Petrus - geb. Baarlo 3-9-1788 - zn. van Jan Peeters en Maria Lenders - dient 1811 bij de 19e RIL.

- Roks, Petrus - geb. Baarlo - dient 1811 bij de 19e RIL.

- Scherus, Petrus - geb. Baarlo - dient 1811 bij de 19e RIL.

- Smi(d)ts, Herman - geb. Baarlo - zn. van ??? - fuselier bij 1e compagnie, 5e bataljon van 85e RIL - was

                                 in het hospitaal te Trier (D) werd aldaar gevangen genomen op 1-1-1814 - kreeg in

                                 maart 1815 8 maanden soldij (bron: tot 2010 in gemeente Maasbree - dorp archief -

                                 inv.3977 (img6880) - sinds 2010 in archief Peel en Maas - foto: m-65).

- Smits, Leonardus - geb. Baarlo 4-2-1789 - zn. van Cornelis Smeets en Aldegunda Kessels - dient 1811 bij

                                 de 19e RIL als grenadier - was sept. 1811 in het hospitaal van Boulogne-sur-Mer (F)

                                 was daar 3 maanden.

- Snijders, Martinus - geb. Baarlo 22-3-1790 - zn. van Wilhelmus Snijders en Gertrudis Klerken - dient 1811

                                 bij de 19e RIL.

- Staaks, Petrus - geb. Baarlo - zn. van ??? - was soldat-de-train.

- van Soterbek, Cornelis - geb. Baarlo - dient 1811 bij de 19e RIL.

- Verheijen, Willem - geb. Baarlo - zn. van ??? - was grenadier.

- Wolters, Petrus - geb. Baarlo - zn. van Mathias Wolters eb Gertrudis Gielen - in Franse militaire dienst.

- Zeegers, Jacobus - geb. Baarlo maart 1788 - zn. van Wilhelmus Zeegers en Gertrudis Holtakkers - in Franse

                                  militaire dienst.