GenBronnen

maas

genealogie van Kessel genaamd Roffaert


door: Andreas W.D. Driessen op ten Bulten


december 2012 [aanvullingen september 2023 - laatste voetnoot 14]


Als basis gebruiken we eerst de 1932 [1] bewerking door Jan Verzijl, vandaar breiden we uit met andere publikaties en bronnen.


Aanvullingen van harte welkom.


Wapen: in zilver vijf rode aaneenstotende ruiten kruiseling geplaatst 1-3-1; en een vrijkwartier van zilver beladen met vijf 3-2 dan wel

zeven 4-3 hermelijnstaartjes.

Dekkleden: rood en zilver. Helmteken: een zilveren vlucht, de linkervleugel beladen met een schildje volgens het wapen [1].


wapen van Kessel


gezegeld door Gerard van Kessel genaamd Roffaert [IIb]

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


I      Floirken van Kessel genaamd Roffart [1]

           vermeld 1364 [1] - wapenknaap in 1366 [1] - 

           tr. NN

 

voetnoot:

[1] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 - genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan

          Verzijl - p.12 e.v. 


Uit dit huwelijk [1]:


1.    Godart van Kessel genaamd Roffaert - volgt IIa


2.    Gerard van Kessel genaamd Roffaert - volgt IIb


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIa    Godart van Kessel genaamd Roffaert

            werd in 1410 als Godart Roffart door hertog Reinald IV van Gulik en Gelder "unsen sluiter van Gelre" genoemd [1] - wapenknaap

            1413 [1] - † voor 1-8-1433 [1] -

            tr. NN

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Margaretha - religieuse in het klooster Mariendaal, genaamd ingen Oede bij Venlo [1] - op 1 aug. 1433 schonk Margaretha, dochter van

           wijlen Godart Roffart Floerkenszoon, aan genoemd klooster een huis met bijgebouw dat zij twaalf jaren te voren had doen bouwen

           "binnen den convent ende op selven gront erve" [1]

 

voetnoot:

[1] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 - genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan

          Verzijl - p.12 e.v. 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIb    Gerard van Kessel genaamd Roffaert

           wapenknaap 1413 [1] - kreeg in 1434 twee molens en toebehoren te Venlo van zijn schoonouders [3] - schepen 1441-1443 [2] - re-

           gerend burgemeester van Venlo 1443 [2] -

           tr. voor 1434 met Catharina Vinck [2] - † na 22-1-1451 [4] - dr. van Jan Vinck en Margaretha Spee [2]

 

voetnoten:

[2] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 - genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan

          Verzijl - p.13.

[3] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 - genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan

          Verzijl - p.13 - den 15 aug. 1434 "op onser Liever Vrouwenavent Assumptionis Mariae" ontving Gerard van zijn schoonouders "den

          hoff ende erve toe moelenhuesen geheiten mitter hovereisingen ende mit alle synen toebehoer, gelegen buten der stat [Venlo],

          ende die watermoelen mit oeren watergange dair by gelegen aen der statmueren ende mit der sluysen achter derselver moelen

          gelegen buiten der stat ende mit der wellen daertoe gehoerende".

[4] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 - genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan

          Verzijl - p.13 - op st. Vincentius-martelaar-dag [22 jan.] 1451 waren Katherijne Roffarts [geboren Vinck], Elbrecht van Kessel geheiten

          Roffart en Goert van Kessel genaamd Roffart, hare zonen, in geschil met Sander Vinck en diens kinderen Arnt en Katrijn Vinck over

          de sluis en een wal gelegen buiten de stad tegenover Roffartsmolen.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Elbrecht van Kessel genaamd Roffart [4] - volgt IIIa

 

2.    Godart of Goert van Kessel genaamd Roffart [4] - volgt IIIb

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIa    Elbrecht van Kessel genaamd Roffart

            werd in 1455 na overlijden van zijn grootvader Johan Vinck beleend met de hoeve Gruenvelt [Gruenwalt] of Vinckenhof onder Venlo [13] -

             † voor 10-10-1473 [13] - 

             tr. voor 1451 [2] met Mechtildis

 

voetnoten:

[13] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1935 - de zegels der Venlosche scholtissen en schepenen opnieuw

          beschreven en gevolgd door genealogische aanteekeningen door J.J.M.H. Verzijl - p.175-177.

[-] Register op de Leenacten van Gelre en Zutphen, Arnhem 1901, p. 35 - kamp Gruenwalt met zijnen toebehoren bij Venlo Elbert van Kessel ge-

          naamt Roffart, als erfgename van Johan Vinck, ontvangt een hof gelegen voor Venlo op den Lair, geheten Gruenvelt tot Gelderese rechten,

          anno 1455. Gaert van Kessel, geheten Roffert, erve sijnes vaders Elberts, werd op 10 okt. 1473 beleend met deze hof. Dirck van Drypt

          Janssoon werd op 11 juni 1489 ermee beleend. 

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Gaert of Goert van Kessel de jonge genaamt Roffairt [6] - werd op 10 okt. 1473 beleend met hoeve Vinckenhof [13]

 

voetnoten:

[-] Register op de Leenacten van Gelre en Zutphen, Arnhem 1901, p. 35 - kamp Gruenwalt met zijnen toebehoren bij Venlo Elbert van Kessel ge-

          naamt Roffart, als erfgename van Johan Vinck, ontvangt een hof gelegen voor Venlo op den Lair, geheten Gruenvelt tot Gelderese rechten,

          anno 1455. Gaert van Kessel, geheten Roffert, erve sijnes vaders Elberts, werd op 10 okt. 1473 beleend met deze hof. Dirck van Drypt

          Janssoon werd op 11 juni 1489 ermee beleend. 

[6] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 - genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan Verzijl -

          p.15 - op 11 dec. 1482 klaagde Goert van Kessel de jonge, den men noempt Roffairt, zich bij de magistraat van Venlo, over het feit dat

          zijn hoeve Vinckenhof voor de stad gelegen voor ongeveer 12 jaren op last van den magistraat was afgebroken en verbrand en vroeg om

          schade vergoeding. 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIb    Godart of Goert van Kessel genaamd Roffart

             geb. ??? - † in 1507 [2] - scholtis van land van Kessel 1457-1462 en 1492-1507 [2] -

             tr. 15 mei 1477 [5] volgens huwelijks contract [5] met Baetse van Holtmolen - dr. van Vullinck, heer van Tegelen en Gudula Hercken-

             bosch [13]

 

voetnoten:

[5] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 - genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan Verzijl -

          p.15 - opgericht donderdag na st. Servaas [15 mei] 1477 waar hij in bracht: den hof Oyen te Baarlo. groot 180 [!?] morgen leenroerig

          aan het huis Broeckhuysen; den hof Molenhuys, met koren- en oliemolen, gelegen te Venlo; "de borchstat mitten weijeren te Aldenkricken-

          becke" in den kerspel van Leuth; de grote st. Antonius tiende in den Broeck onder de heerlijkheid Boxmeer; tevens aantal pachten en cijnsen.

[13] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1935 - de zegels der Venlosche scholtissen en schepenen opnieuw

          beschreven en gevolgd door genealogische aanteekeningen door J.J.M.H. Verzijl - p.175-177.

 

Uit dit huwelijk [7]:

 

voetnoot:

[7] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 - genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan Verzijl - p.15.

 

1.    Gerard van Kessel genaamd Roffart - volgt IV

 

2.    Hendrik

 

3.    Willem

 

4.    Elisabeth - tr. met Jacob van Goyen


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IV    Gerard van Kessel genaamd Roffart

           schepen 1532-1548 [7] - † 1548 [7] -

           tr. 22 okt. 1510 [13] volgens huwelijks contract [13] met Met[gen] de Groet - dr. van Gerard de Groet, schepen van Venlo en Cathrijn [13] -

           tr. 2e Kessel 24 nov. 1546 [13] met zijn dienstmaagd Agnes of Neesken Bruuns [met wie hij al jaren in concubinaat was] - † na 15-1-1561 [8]  

 

voetnoten:

[7] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 - genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan Verzijl - p.15.

[8] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 - genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan Verzijl -

          p.16 - den 15 jan. 1561 had er een deling plaats tussen de kinderen van Agnes Rofferts, namelijk Gerard Rofferts ten eenre, en Christina

          Rofferts, gehuwd met Johan Keer, en Matthis van Kessel haar "echte gebaeren zoon bij Gerard van Kessel genaamd van Roffart" ter andere zijde.

[13] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1935 - de zegels der Venlosche scholtissen en schepenen opnieuw

          beschreven en gevolgd door genealogische aanteekeningen door J.J.M.H. Verzijl - p.175-177.

 

Uit 1e huwelijk:

 

1.    Matthias van Kessel genaamd Roffaert - volgt Va

 

2.    Gerard van Kessel genaamd Roffaert - volgt Vb

 

3.    Baetz - tr. Lenart de Laet [8] - peijburgemeester van Venlo 1560 - schepen 1568-1577 - regerend burgemeester 1575 [8]

 

Uit 2e huwelijk [later gewettigd door huwelijk]:

 

4.    Cornelis - vermeld 1546 [3]

 

5.    Christina [13] - tr. Johan Kehr [8] - schepen van Roermond 1591-1602 - † 14 juli 1602 [8]

 

6.    Toenis - vermeld 1546-1553 [13]

 

7.    Lysbeth [13] - tr. Johan van Kessel genaamd Bree [8] - zn. van Goert en Hedwig van Bree [8]

 

8.    Peter - vermeld 1546 [13]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Va    Matthias van Kessel genaamd Roffaert

            rentmeester van Venlo 1553 [9] - † voor 1564 [9] -

            tr. met Catharina [elders Agnes Boener genoemd] [9]

 

voetnoot:

[8] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 - genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan Verzijl - p.17.

 

Uit dit huwelijk [9]:

 

1.    Gort - vermeld 1562

 

2.    Beel of Isabella - tr. Gotschalck Crefft

 

3.    Aeleth - tr. Goetzen van Straelen

 

4.    Baetz - vermeld 1562, 1596 en 1618

 

5.    Catharina - was in 1592 weduwe van Johan Schenck [9] - ontving toen vierde deel van de Roffartsmolen van echtelieden This Mertens en

           Peterken [9]

           hieruit: ??? 

 

6.    Lijsbeth - vermeld 1618 ongehuwd [9]

 

7.    Agnes - vermeld 1618 - tr. Henrich Noithen, burger van Nijmegen [9]

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vb    Gerard [of Gerrit] van Kessel genaamd Roffaert

             heer van Oyen onder Kessel [10] - † na 1619 [11] -

             tr. 1 aug. 1567 [10] met Maria van Waldoos genaamd Baerlo [huis Baerlo onder Leuth bij Venlo] [10] - dr. van Adolf van Waldoos en

             Anna van Bree 

 

voetnoten:

[10] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 - genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan Verzijl - p.18.

[11] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 - genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan Verzijl - p.19.

 

Uit dit huwelijk [11]:

 

1.    Godart van Kessel genaamd Roffaert - volgt VIa

 

2.    Maria [of Agnes] - tr. Jacob Rosentritt, landschrijver van ambt Krickenbeck [11]

 

3.    Adolf van Kessel genaamd Roffaert - volgt VIb

 

4.    Johanna

 

5.    Paul

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIa    Godart van Kessel genaamd Roffaert

             heer van Oyen [11] - † voor 1665 [11] -

             tr. 21 jan. 1614 [11] volgens huwelijks contract met Maria Spee - † Baarlo 17 aug. 1679 - dr. van Rutger Spee en Odilia van den Hove [11] 

 

voetnoot:

[11] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 - genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan Verzijl - p.19.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Gerard van Kessel genaamd Roffaert - † Baarlo 6 okt. 1693 [11]

 

2.    Godart van Kessel genaamd Roffaert - volgt VII

 

3.    Philip Willem van Kessel genaamd Roffaert - ged. Baarlo 6 juni 1631 - † Bree 19 juli 1671 na een verwonding opgelopen tijdens een degenduel

           met jonker Hendrick Arnold van Lom, die daarop "fugityff" ging [14] - begr. te Breijell [11]

 

voetnoot:

[14] Gerichtsboek Bree 1646-1674 - geding gehouden 2 sept. 1671 [afb. 9401 GenBronnen].

 

4.    Balthasar - ged. Baarlo 16 jan. 1633 - † jong

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIb    Adolf van Kessel genaamd Roffaert

             luitenant in het regiment Solms [12] - 

             tr. met Sibilla van der Lantscroen

 

voetnoot:

[12] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 - genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan Verzijl - p.20.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Maria Anna van Kessel genaamd Roffaert - geb. ??? - † Roermond 7 sept. 1664 [12] - tr. voor 9-2-1637 met Hendrick ab Eynholts - kapitein

           van een compagnie ruiters in dienst van de koning van Spanje - zn. van Adriaan en Margriet van Steenhuys [12]

           hieruit:

           1] Adrianus Adolphus ab Eynholts - ged. Straelen [D] 9 febr. 1637 [vader: Henrici ab Eynholts "capitanei unius cohortis equitum regiae

                maiestatis ex Hispania" - moeder: Maria Anna de Kessel 'nominata Roffaert - getuigen: Joannes a Boekholt kanunnik st. Lambert in

                Luik [B], Joannes de Laer en Joanna Schaix namens Clara de Steinhuis] 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VII      Godart van Kessel genaamd Roffaert - bewoonde sinds 1665 het huis Oyen [11] - † Baarlo 9 april 1694 [11]

               relatie met ??? 

 

voetnoot:

[11] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 - genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan Verzijl - p.19.

 

Uit deze relatie:

 

1.    Maria Kessel - natuurlijke dochter van heer Kessel alias Roffaert uit Baarlo - zij had een zwervend bestaan gehad in Holland - werd zwanger

           1688/1689 van haar bediende Wilhelmus Carolus Merchand - in 1689 ging zij en haar voorgenomen man naar Venlo om zich aldaar te ves-

           tigen en te trouwen - zij tr. Venlo RK 1 mei 1689 met dispensatie met Wilhelmus Carolus Marchand - geb. Namen [B] ???

           hieruit: ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈