GenBronnen

maas

genealogie van Haeren


auteur: Andreas W.D. Driessen op ten Bulten


augustus 2007 [aanvullingen juli 2020 - laatste voetnoot -]


Tijdens mijn onderzoek naar Schenck van Nydeggens, kwam ik dit belangrijk adellijk geslacht van Haeren tegen.


Familie-wapen: in een met blokjes bezaaid schild een gekroonde leeuw.

Helmteken: een vlucht.

Kleuren: onbekend.

 

Aaanvullingen en/of aanpassingen welkom [graag met bronvermelding en afbeeldingen]...


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


I      Willem van Haeren

           geb. ca. 1515 - † ???

           tr. ca. 1538 met N.N.


Uit dit huwelijk:


1.    Dierick van Haeren   -   volgt II


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


II      Dierick van Haeren [Willemszoon]

            geb. 1540 - † vóór 1590 - leenman van huis Gribben 1564-1577

            tr. Venlo 28 dec. 1565 met Elisabeth van Grefraide - † tussen 24-11-1591 en 24-1-1595 ws. Venlo - dr. van Johan van Grefraide en ???


Uit dit huwelijk:


1.    Willem van Haeren   -   volgt III


2.    Gueda van Haeren - geb. ca. 1568 - tr. vóór  1595 met Aelhart van Hacfort - zn. van ???

           hieruit: ???


3.    Johanna van Haeren - geb. ca. 1570 - tr. vóór  1595 met Elbert Spee - zn. van Rutger Spee en Odilia van Hoven

           hieruit:

           1] Odilia Spee - non te Eppinghoven

           2] Maria Spee - tr. 1e 23-6-1612 met Arnold van Bocholtz - tr. 2e 21-1-1614 met Godart van Kessel genaamd Roffart

           3] Rutger Spee - karthuizer


4.    Anna van Haeren - geb. ca. 1572 - tr. ca. 1598 met Johan Vogel

          hieruit: ??? 


5.    Elisabeth van Haeren - geb. ca. 1574 - † Grubbenvorst okt. 1635 - tr. met Joannes Verberckt - † Grubbenvorst okt. 1635

           hieruit:

           1] Theodorus Verberckt - scholtis van Grubbenvorst en Horst - † Horst 28 apr. 1686

           2] Gritgen Verberckt - † Grubbenvorst okt. 1635

           3] Joannes Verberckt - secretaris heerlijkheid Grubbenvorst


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


III      Willem van Haeren

            geb. ca. 1566 - stadhouder, scholtis en rentmeester graafschap Horn - scholtis van Grubbenvorst ca.1600 - stadhouder van

            leenen huis Gribben

            tr. ca. 1585 met Agnes van Belven - geb. ca. 1560 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Helena van Haeren


2.    Theodorus van Haeren   -   volgt IV


3.    Maria van Haeren - geb. ca. 1591 - † Grubbenvorst 22 jan. 1661 [ongehuwd]


4.    Johanna van Haeren - geb. ca. 1600 - † Grubbenvorst 22 febr. 1680 [ongehuwd]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IV      Theodorus van Haeren

             geb. ca. 1589 - † ca. 1650  

             tr. ??? met NN - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Joannes Wilhelmus van Haeren   -   volgt V


2.    Maria Magdalena van Haeren - geb. ca. 1622 - † Grubbenvorst 3 okt. 1676 als "Maria Madalena Keijspenik mulier devota" - tr. ca. 1645

           met Borchardus Kiespenningh - geb. ca. 1627 - † Lottum 16 jan. 1660 - zn. van ???

           hieruit:

           1] Agnes - ged. Grubbenvorst 18 mrt. 1646 [get. Theodorus Schinck ex Sevenum en Maria van Haeren]

           2] Agnes Catharina - ged. Grubbenvorst 1 mrt. 1648 [get. Joannes Wilhemus van Haeren en Aletha Schenck amita baptizatae]

           3] Helena Elisabeth - ged. Grubbenvorst 8 mei 1650 [get. Aegidius Boermans civis Venlonensis en Hester Schenck uxor praetoris ex

                Blitterswijck] - † Grubbenvorst 27 apr. 1711 als "Helena Keespenninck" 

           4] Anna Maria - ged. Grubbenvorst 22 dec. 1652 [get. rd Fredericus Schenck pastor in Wanckum en Helena ab Halweg vidua Schenck

                op Boecket]

           5] Ursula Barbara - ged. Grubbenvorst 11 febr. 1655 [get. Arnoldus de Boekhorst juris ... licentiatus habitanus in Nhijeberck en Maria

                van den Boom ex Diest]

           6] Elisabetha - ged. Grubbenvorst 24 dec. 1657 [get. Walterus Steenlaghen affinis Kiespenninghs en Anna Schinck vidua Boormans

                matertera baptizatae] 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


V      Joannes Wilhelmus Haeren

             ged. adellijk goed Haeren te Grubbenvorst 1620 - † Grubbenvorst 21 jan. 1710  

             tr. Sevenum 23 jan. 1650 met Joanna Cornelia Schenck van Nydeggen [getuigen: Borgendus Kispening en Andreas Schinck] - ged.

             Blerick 2 mei 1632 [vader: domicelli Arnoldi Schinck van Niedeecken, moeder: domicellæ Gertrudis Vosch, doopgetuigen: domicellus

             Joannes Schinck van Niedeecken en domicellæ Cristina Hackvoirt] - † Grubbenvorst 3 sept. 1695 - dr. van Arnold Schenck van Ny-

             deggen en Gertrudis Vosch


Uit dit huwelijk:


1.    Helena Elisabeth van Haeren - geb. ca. 1650 - † Blerick 13 febr. 1711


2.    Arnoldus van Haeren - ged. Blerick 15 febr. 1652 [get. Borchardus van Kiespenninck en Helena van Haren]


3.    Theodorus van Haeren - ged. Blerick  8 febr. 1654 [get. Henrick van Elst en Aleijdis Schenck]


4.    Gertrudis van Haeren - ged. Blerick 8 apr. 1655 [get. Andreas Schenck en Maria Linora Rave]


5.    Gertrudis van Haeren - ged. Blerick 30 apr. 1656 [get. Henricus Eijckius pastor in Haren castrisi en NN Schenck]


6.    Elisabeth van Haeren - ged. Blerick 11 apr. 1658 [get. Arnoldus Schenck loco Hans Henricus Schenck en Anna Schenck weduwe Boermans]


7.    Theodorus van Haeren - ged. Blerick 2 sept. 1660 [get. Arnoldus Zegerus Schenck en Maria Magdalena van Haren]


8.    Theodorus van Haeren - ged. Blerick 30 jan.1662 [get. Hendricus Schenck van Nidecken et domicella Boeckhorst uxor satrapae Martini

           Schenck] - † Grubbenvorst 30 mei 1707 [ongehuwd]

 

voetnoot:

[-] Blerick protocollenregister 1696-1716 - Blerick 4 mei 1700 -  Verschenen voor Christoffel de Lyon, scholtis, Allert Verrijnen en Jan Janssen,

          schepenen der heerlijkheid Blerick, Jonkheer Theodorus van Haeren, jonkheer Willem Adolf van Haeren, met schriftelijk consent zijner

          gemalin, zich mede sterk makende voor de Joffrouwen hunne zusters nl.: Helena, Elisabeth, Agnes en Maria van Haeren "ende hebben

          omme te becomen die executable verclaeringhe van de sententie aen desen eers, gerichte door hunnen heer vader jr. Hans Willem van

          Haeren geobtineert in saecke teghens Heijligher Jacobs tot borghe soo voor 't gewijsde als andersints verbonden ende verobligeert"

          hunne resp. kindsgedeelten der goederen liggende in genoemde heerlijkheid.


9.    Adolph Wilhelm van Haeren   -   volgt VIa


10.  Joannes van Haeren   -   volgt VIb


11.   Agnetis [Elisabetha] van Haeren - ged. Blerick 28 apr. 1669 [get. Arnoldus van Haren nomine Theodori Diepenbroeck en Gertrudis Janssens

            [= vrouw van Arnoldus Segerus Schenck]] - † Grubbenvorst 12 nov. 1746 - tr. Venlo 4 dec. 1707 [met dispensatie] met Petrus de Trou ook

            van der Coelen - geb. Luik ca. 1670 - † Grubbenvorst 23 juni 1758 - zn. van Aegidius de Trou en NN

            hieruit:

            1] Petrus de Trou - ged. Grubbenvorst 7 mrt. 1707 [get. Joannes Vervoort cuius absentis loco Franciscus Besauw en Helena van Haeren

                 cuius absentis Maria de Bois] - tr. voor 22-5-1738 met Hendrina Cuijpers

            2] Joannes - ged. Grubbenvorst 26 nov. 1708 [get. Aegidius de Trou Leodiensis cuius absentis loco Theodorus Cuijpers en Elizabeth van

                 Haeren cuius absentis loco Barbara Snellen] 

            3] Aegidius - ged. Grubbenvorst 25 juni 1711 [get. Theodorus Cuijpers custos en Anna Maria van Haeren amita infantis]

 

voetnoot:

[-] bijzonderheden bij dispensatie aanvraag 16-1-1707 door Petrus van Neer pastoor van Grubbenvorst: Petrus woont sinds zijn jeugd in Grubben

          vorst, was langdurig in Holland voor werk en is begin winter van 1706/1707 naar Grubbenvorst teruggekeerd, heeft werk gevonden in Lottum

          en zich verloofd met Agneta. De vader van haar is tegen dit huwelijk, die in verloop van 12 jaren al 7 vorige bruidegommen had geweigerd om-

          dat ze niet adel waren of niet rijk. Ook stelt de vader dat Petrus onedel was en een deserteur uit het leger, had gebedeld voor zijn brood en

          uit bedelaarschap heeft de vader van Agneta, Petrus aangenomen als knecht. Aldus aantal redenen voor de dispensatie.


12.   Anna Maria van Haeren - ged. Blerick 14 juni 1671 [get. Arnoldus Zegerus Schenck maior domus in fortalito st. Michael en Ermgardis van

            Waldos dicta Steproije] - † jong


13.   Anna Maria van Haeren - ged. Blerick 1 nov. 1672 [get. Wilhelmus Jacobs nomine Martinus Schenck en Helena Elizabet van Kiespenninck] -

            † Grubbenvorst 7 apr. 1718 - tr. Grubbenvorst 4 okt. 1701 [get. Mattheus in den Eyckelboom en Theodorus van Haeren] met Johannes

            Baptista Ruijs weduwnaar van Maria Margaretha Isabelle de Grimont - geb. Haelen ca. 1655 - † Grubbenvorst 22 dec. 1732 - bewoonden

            het huis “Haeren” te Grubbenvorst

            hieruit:

            1] Joannes Wilhelmus Antonius van Ruys - ged. Haelen 21 aug. 1702 [get. Joannes Wilhelmus van Haeren en Joanna Eleonora van Wenhoudt]

            2] Cornelia Isabella Petronella Ruys - ged. Grubbenvorst 23 dec. 1705 [get. Theodorus van Haeren en Petronella van Lochum]

            3] Agnes Theodora Ruysch - ged. Grubbenvorst 9 juli 1708 [get. Wilhelmus Adolphus van Haeren en Agnes Catharina van Oyen]

            4] Joanna Wilhelmina Ruysch - ged. Grubbenvorst 19 febr. 1710 [get. Servatius van Ruysch en Helena Elisabeth van Haeren]

            5] Johannes Wilhelmus Ruysch - ged. Grubbenvorst 6 juli 1712 [get. Melchior Ruysch en Margaretha de Hallonye]

            6] Ludovicus Emmanuel van Ruysch - ged. Grubbenvorst 10 mei 1715 [get. Johannes Ludovicus van Goesthoven en NN Stepraedt in Walbeck]

            7] Anna Maria Ruysch - ged. Grubbenvorst 7 apr. 1718 [get. Franciscus Offermans en Anna Maria Schinck [= getrouwd met Theodorus

                 Schenck de Nydeggen]]   


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIa    Adolph Wilhelm van Haeren

             ged. Blerick 17 aug. 1664 [get. Godardus van Nieuwkercken en Joanna van Haren] - † Blerick 11 mrt. 1711 - woonde op de Tonedenhof te

             Melick - eigenaar van goed Boerlo te Blerick 1699  

             tr. Melick 1 febr. 1693 met Anna Catharina van Hollonien ook Hollogne - geb. Melick 1670 - † Blerick 20 nov. 1706 - dr. van Jan van Hollonien

             en Margaretha van Laer van Hoenlo

 

voetnoot:

[-] Blerick protocollenregister 1696-1716 - Blerick 22 Januari 1712 - overdracht helft thinsboek -  verschenen voor Gerard Ingenrijt, scholtis,

          Peter Janssen en Aerdt Michels, schepenen van Blerick, de heer Johan Baptist Ruijsch en mevrouw Anna Maria van Haeren, echtelieden,

          alsmede joffrouwe Elisabeth van Haeren, Peter Verkoelen en Agnes van Haeren, echtelieden, Henricus Ignatius Schenck van Nydeggen

          en Jan Willem van Hollonien, als voogden der onmondige kinderen van jr. Wilhelm Adolph van Haeren zaliger, welke bekenden verkocht

          en overgedragen te hebben aan den heer Peter Francis Offerman, ambtman van Lottum, als gevolgmachtigde van Carel Philip graaf van

          Wylick en Lottum, de helft van het thinsboek met alle last en onlast als genoemde erfgenamen overdeeld met dien graaf onder Blerick,

          Baarlo en Kessel bezaten.


Uit dit huwelijk:


1.    Joannes Arnoldus Albertus van Haeren - ged. Melick 10 febr. 1694 [get. Joannes ab Eltzholtzuds]


2.    Joanna Cornelia van Haeren - ged. Blerick 1 mei 1700 [get. d. Joannes Lamberts loco nobilis domini Laer de Honlo en Aldegondis Bitzen

           loco domine NN Kispeningh]


3.    Joannes Wilhelmus Leonardus van Haeren - ged. Blerick 3 mrt. 1705 [get. Joannes Lamberts loco r[everen]di d[omin]I Arnoldus Schinck

           pastoris denominati in Bolre en Aldegondis Bitzen]


4.    Joannes Martinus van Haeren - ged. Blerick 5 nov. 1706 [get. d. Joannis Lamberts loco d. Jacobus Schinck en Anna Catharina Heusdens

           loco Anna Maria Kispenninck]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIb    Joannes van Haeren

             ged. Blerick 23 dec. 1666 [get. Arnoldus van Haeren nomine Joannes Guilielmus Schenck van Niedecken en Helena Elisabeth van Kies-

             penninck nomine Agnetis Catharina van Kiespenninck]

             tr. Haelen 28 febr. 1702 met Maria Smeets - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Anna van Haeren - ged. Haelen 11 jan. 1703


2.    Anna Catharina van Haeren - ged. Haelen 18 apr. 1705 [get. domicella Gertrudis Janssens vidua domicelli Schenck]


3.    Henricus van Haeren - ged. Haelen 19 jan. 1708


4.    Gertrudis van Haeren - ged. Haelen 16 aug. 1709


5.    Margaretha van Haeren - ged. Haelen 29 mrt. 1712


6.    Joannes Henricus van Haeren - ged. Haelen 21 okt. 1714


7.    Anna Maria van Haeren - ged. Haelen 8 mrt. 1718


8.    Joannes van Haeren   -   volgt VII


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VII     Joannes van Haeren

             ged. Haelen 25 jan. 1722 - † ???

             tr. Neeritter 10 juni 1751 met Anna Verstraeten - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Joannes van Haeren - ged. Neeritter 12 sept. 1756


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Nog niet kunnen plaatsen:


1]  Theodorus van Haeren 

            ged. ca. 1700 [ws. kind van Arnoldus Van Haeren?] - tr.  27-8-1725 met Beatrix van den Hoeck - ged. Venlo 22 jan. 1703 -

             † Grubbenvorst 28 mrt. 1747 - dr. van Joannes Carolus van den Hoeck en Anna Maria Petronella Naus                         

             hieruit: 

             1] Petrus van Haeren - ged. Grubbenvorst 14 juni 1726 [get. Joannes van den Hoeck en Joanna Catharina van den Hoeck

                  eorum loco Franciscus Hermans en Petronella Thijssen]

             2] Anna Maria van Haeren - ged. Grubbenvorst 17 febr. 1731 [get. Joanna van den Broeck loco Anna van Kempen]


2]  Adriana van Haeren     

            ged. ca. 1695  [ws. kind van Arnoldus Van Haeren?] - † Grubbenvorst 4 febr. 1733 - tr. 16-6-1715 met Joannes [Peterssen]

             Horstermans - ged. Grubbenvorst 19 Mei 1693 - † Grubbenvorst 10 juli 1773 - zn. van Matthias den Petersen en Elisabeth Maessen

             hieruit:

             1] Petrus - ged. Grubbenvorst  2 aug. 1716 [get. Matthias Peterssen avus infantis en villicus

                  in den Bogaert en Agnes van Haeren amita infantis]

             2] Guilhelmus - ged. Grubbenvorst 29 mrt. 1718 [get. Theodorus van Haeren avunculus

                  infantis en Gertrudis Horstermans ex Sevenum]

             3] Bartholomeus - ged. Grubbenvorst 14 febr. 1720 [get. Petrus de Trou en Elisabetha Maassen avia infantis]

             4] Petrus - ged. Grubbenvorst 11 mrt. 1722 [get. Matthias Horstermans avus infantis en Agnes van Haeren amita baptizata]

             5] Gijsbertus - ged. Grubbenvorst 13 apr. 1724 [get. Rutgerus Maessen en Johanna van de Stae]

             6] Anna Catharina - ged. Grubbenvorst 27 aug. 1726 [get. Andreas Borgers & Catharina in de

                  Neerbeek eorum tamen loco Theod. Cuijpers & Catharina Aerts]

             7] Anna Catharina - ged. Grubbenvorst 21 okt. 1727 [get. Joannes Hillen en Maria van Lovendael]

             8] Elysabeth - ged. Grubbenvorst 2 mrt. 1729 [get. Petrus de Trou & Christina Peters]


3]  Helena Haren [is zij die Helena van gen.V1?]

            zij had natuurlijke onwettelijk kind: Theodorus - ged. Grubbenvorst 2 aug. 1685 [get. Gerardus

            Roskens cuius loco Bernardus Renckens matrina Cordula Verberck] - vader: Antonius Roskens


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Voor aanvullingen en/of aanpassingen dank aan:

Jan Sonnemans

Jan Hermans - Geldrop

Marlies Linskens - Amsterdam

Hans Timmermans - Nijmegen