GenBronnen

maas

genealogie van Beringen


door: Andreas W.D. Driessen op ten Bulten


februari 2010 [aanvullingen januari 2015 - laatste voetnoot 2]


Als basis voor de genealogie hebben we de 1e jaargang 1952-1953 van de Limburgse Leeuw genomen, en hopen van daarmee uit te

kunnen breiden met vondsten uit archieven.

Ze beginnen al vanaf 1390 en hun familie wapen wordt als volgt beschreven: In zilver drie rode palen en een blauw schildhoofd, beladen

met twee zilveren rood-geknopte rozen met vijf groene blaadjes. De helmteken als volgt: in open vlucht, elke vleugel beladen met een

blauwe dwarsbalk, waarop een roos uit het schild.

 

van Beringen

  

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


I      NN van Beringen

           tr. met Kunegonde NN - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Johan van Beringen  -  volgt II


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


II      Johan van Beringen

            werd met zijn moeder 3-2-1390 vermeldt in Cartularium Venlose Kruisheren - pachter 1392 van weversaccijnsen - hoppenbrouwer -

            vermeldt 1407-1435 in stadsrekeningen van Venlo -

            tr. 1e met Berten NN - zij werd met haar man vermeldt in een schepenbrief van Maasbree 23-10-1409 - dr. van ???

            tr. 2e Grieten NN - zij werd met haar man vermeldt 1438-1445 in Venlo - dr. van ???


Uit 1e huwelijk:


1.    Marcelis van Beringen  -  volgt IIIa


2.    Derick van Beringen  -  volgt IIIb


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIa     Marcelis van Beringen

              hoppenbrouwer 1428-1438 - peyburgemeester 1434 - wijnkoopman 1452-1453 - rentmeester 1458 - geb. ??? - † 1473 -

              tr. 1e Fije NN - vermeldt 23-8-1422 in Cartularium Kruisheren - dr. van ??? -

              tr. 2e Galant NN - zij verkoopt met haar man 22-11-1461 de ½ hof Brandt of ingen Brandt te Leuth [bij Venlo] aan klooster Marien-

              dael te Venlo - dr. van ???


Uit 2e huwelijk:


1.    Jan van Beringen  -  volgt IVa


2.    Galant van Beringen - religieuse in klooster Mariendael of ingen Oede te Venlo - zij werd met haar ouders genoemd 21-11-1461


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIb     Derick van Beringen

             werd voor 't eerst genoemd in schepenbrief van 23-8-1422 - hoppen en bierbrouwer - peyburgemeester 1443 en 1454 - woont 1476

             op de Lomstraat Venlo -

             tr. Judith of Jutta Mensemer - dr. van ???

 

voetnoot:

[-] RHCL Maastricht 14.D061 - kruisheren klooster Venlo-  charter 155-3: perkament 25 juli 1475 waarin Derick van Beringen en Jutta zijn

          vrouw hebben gekocht van Geraert Zeverinssoen en Lijsbeth van Wanshem het recht van een grondrente van 2 Rijnse guldens ten

          laste van een kamp groot 3 morgen "inden mewen venne" naast het erf van de klooster aan een zijde en een andere zijde het erf van

          Peter Poll. [blijkbaar ging dit later naar hun zoon Lenart van Beringen] 


Uit dit huwelijk:


1.    Johan van Beringen  -  volgt IVb


2.    Peter van Beringen  -  volgt IVc


3.    Margriet van Beringen - tr. Gerrit van Giffen - schepen van Venlo 1458-1475


4.    Isabella of Beel of Beelken van Beringen - woont volgens schatcedul 1476 op de Lomstraat te Venlo - † reeds in 1506 - woonde daar-

           voor in Nijmegen


5.    Lenart van Beringen  -  volgt IVd


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVa     Jan van Beringen

               wijnkoopman, vermeldt 1464-1508 - peyburgemeester 1477 en 1481 - geb. ??? - † voor 11-4-1504 -

               tr. Mary Hoeufft - vermeldt met haar man in een schepenbrief 29-3-1488 en bij een overdracht 28-8-1500 - geb. ??? - † na 11april

               1504  - dr. van ???

 

voetnoten:

[-] RHCL Maastricht - 16.0521 huis Scheres [familie d'Olne] te Baarlo - 1501 - voor dingbank Baarlo hebben Johan van Berongen en Meeryen

          zijn vrouw, burgers van Venlo, gekocht de hoeve "op goenen Stocht" [Stockmanhof] van Wilhelm van den Stoelt Peterssoin, de zusters

          Lysken en Lenartken van der Stockt alsmede hun momber hun broer Willem.

[-] ibidem - 11 april 1504 - voor dingbank Baarlo heeft Meryen van Berongen weduwe van Jans van Berongen gekocht een morgen land, van

          Henrick van der Heyden en zijn vrouw Aibheyt. 


Uit dit huwelijk:


1.    Katrijn van Beringen - † 1543 - tr. Johan van Vogelsanck Peterszoon - rentmeester van Venlo 1459 en 1461 - schepen 1465-1505 - rege-

           rend burgemeester 1465, 1466 en 1469

           hieruit: ???


2.    Marcelis van Beringen  -  volgt Va


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVb     Johan van Beringen

              woonde volgens schatcedul 1476 in de Lomstraat te Venlo - vermeldt in een oorkonde van 9-11-1484 - † na 5-10-1508 toen hij aan

              zijn dochter Katryn overgaf een goed nagelaten door zijn zuster [verm. Isabella van Beringen] en huis genaamd "den alden Beringen" -

              tr. NN -  dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Katrijn van Beringen - moeder-overste in 1556 van klooster Maria-gaarde te Roermond


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVc     Peter van Beringen

             schepen van Venlo 1481-1485 - regerend burgemeester 1483 - burger van Nijmegen 1490 - gerichtsman van Nijmegen 23-9-1486 -

             schepen van Nijmegen 1490-1496 - † Nijmegen 1519 -

             tr. Aleidis ? van Greffraedt - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Peter van Beringen de jonge  -  volgt Vb


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVd     Lenart van Beringen

              portier van de Laerporte of Keulse poort 1503-1506 - werdt nog vermeldt in 1514 met zijn kinderen -

              tr. Maerye of Merycken NN - dr. van ???

 

voetnoot:

[-] RHCL Maastricht 14.D061 - kruisheren klooster Venlo-  charter 155-1: perkament st. Remigius avond 1498 waarin Henrick Keespennynck

          en Baitz zijn wettelijke vrouw het recht van een grondrente van 2 Rijnse guldens ten laste van een kamp groot 3 morgen "inden mewen

          venne" naast het erf van de klooster aan een zijde en een andere zijde het erf van Peter Poll, hebben overgedragen aan Jacob van

          Ner gevolmachtigde van "senter Clais closter" [st. Klaas klooster de vroegere naam van kruisheren klooster]. Henrich had dit verkregen

          van Lenart van Beringen. Zij onterven de erfgenamen die zij op dat moment hadden. 


Uit dit huwelijk:


1.    Juth van Beringen - tr. Wolter Metzmecker


2.    Lenart van Beringen


3.    Gaellant van Beringen


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Va     Marcelis van Beringen

             wijnkoopman 1509-1541 - peyburgemeester 1514, 1524, 1533 - regerend burgemeester 1537 - schepen 1536-1542 van Venlo - † 1542 -

             tr. Agnes de Laet - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Jan van Beringen  -  volgt VIa


2.    Trijn of Catharina van Beringen - tr. volgens kontrakt 15-1-1554 met Engelbert Schenk van Gelder

            hieruit: ???


3.    Anthonis van Beringen - zegelt met zijn broer Jan het huwelijks-kontrakt van zijn zuster Catharina of Trijn


4.    Anna van Beringen - vermeldt bij een overdracht van 10-3-1562 - tr. met mr. Henrick Boenen of Boener

            hieruit: ???


5.    Antonia van Beringen - tr. 1e Venlo 9 febr. 1530 met Gisbert Boegel - zn. van Goert Boegel en Gertrudis - tr. 2e Venlo 10 aug. 1545 met

            Gerard Middelmans - schepen van Erkelens 1529 - leenman 1536 - werd in 1543 beleend met hof te Braken - zn. van Wilhelm Middel-

            man en Odilia NN

            hieruit: ???


6.    mr. Gort van Beringen - was jan/mrt. 1560 in proces met zijn broers en zusters aangaande erfenis van hun overleden zuster Maria


7.    Maria van Beringen - † voor 1560


8.    Marcelis van Beringen - vermeldt 24-3-1560


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vb     Peter van Beringen de jonge

             werd met zijn zoons Deric, Claes en Peter in het Nijmeegse burgerboek ingeschreven, dat werd vernieuwd in 1509 - rentmeester van

             Nijmegen - werd 15-6-1521 als erfgenaam van Gerrit Schenck met hoeve Dekenhorst te Helden beleend, werd vernieuwd 27-9-1538

             en 5-7-1544 - schepen van Nijmegen 1544-1550 - erfpachter in Overbetuwe - † Nijmegen 27 apr. 1550 "subitanea morte dominica

             jubilate" -

             tr. Sophia Collart - dr. van NN Collart en NN Vijgh


Uit dit huwelijk:


1.    Derick of Dirk van Beringen  -  volgt VIb


2.    Claes van Beringen


3.    Peter van Beringen


4.    Anna van Beringen - tr. Alard Hackfort - zn. van Hendrik Hackfort - schepen en burgemeester van Nijmegen 1523 - en Gijsberta van

           Riemsdijck

          hieruit: ??? 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIa     Jan van Beringen

              wijnkoopman 1538-1577 -

              tr. Mechtildis Siegers - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Marcelis van Beringen  -  volgt VIIa


2.    Johannes van Beringen  -  volgt VIIb


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIb     Derick of Dirk van Beringen

              burger van Nijmegen 1495 - vestigde zich in Venlo - peyburgemeester 1531 van Venlo - schepen van Venlo 1536 - regerend burge-

              meester 1539, 1547, 1554 - werd op 10-12-1554 als erfgenaam van zijn vader beleend met hoeve Dekenhorst te Helden, dat werd

              vernieuwd 1-6-1556 - bezat in 1562 [1] de hoeve Egelbosch te Blerick - † 1562 -

              tr. Baetz of Beatrix van Mens - dr. van Derick van Mens en NN


voetnoot:

[1] GA Venlo - LEM historische encyclopedie Venlo - "de boerderij Egelbosch was eigendom van de Venlose burgemeester Dirk van Berin-

          gen. Na zijn dood in 1562 kwam de hoeve in het bezit van zijn dochter, die aanvankelijk was gehuwd met Johan [sic] Schenck van Ny-

          deggen tot Hillenraedt en daarna met Johan van Blittersdorf. Op 5 december 1592 verkocht de laatste de boerderij en kwam in bezit

          van de familie van Hasselholt genaamd Stockhem".


Uit dit huwelijk:


1.    Derick van Beringen - werd als erfgenaam van zijn vader op 6-5-1563 beleend met hoeve Dekenhorst te Helden


2.    Hendrik van Beringen - diende 1566 de heer van Brederode als aanhanger van het nieuwe leer, werd in 1567 door Alva uit Venlo ge-

           bannen en vestigde zich in Gennep - lag in voorjaar 1583 met zijn vendel in de schans te Middelaer en Berck, toen de vijand bij Gen-

           nep en Middelaer de Maas overtrok, staken zij de schans in brand en trokken met achterlating van hun geschut, ammunitie en pro-

           viand op Nijmegen terug


3.    Gertrudis ook Luttera van Beringen - geb. ??? - † na 26-11-1592 - tr. 1e met Christoffel Schenck van Nydeggen - geb. ??? - † voor

           26-2-1592 [2] - zn. van Christoffel Schenk van Nydeggen en Anna van Vlodrop - zij tr. 2e na 26-2-1592 met Johan van Blitterdorf -

           hij en Gertrudis bezaten de hoeve Egelbosch [1] te Blerick, die zij 5-12-1592 verkochten aan echtpaar Adam Stockum de jonge en

           Gudula Romer - geb. ??? - † ??? - zn. van ??? - zij tr. opnieuw voor 25-5-1607 met Arnold van Straelen?

           hieruit: ???


voetnoten:

[1] GA Venlo - LEM historische encyclopedie Venlo - "de boerderij Egelbosch was eigendom van de Venlose burgemeester Dirk van Berin-

          gen. Na zijn dood in 1562 kwam de hoeve in het bezit van zijn dochter, die aanvankelijk was gehuwd met Johan Schenck van Nydeg-

          gen tot Hillenraedt en daarna met Johan van Blittersdorf. Op 5 december 1592 verkocht de laatste de boerderij en kwam in bezit van

          de familie van Hasselholt genaamd Stockhem".

[2] GA Venlo - overige verzamelingen OV2 nr. 95 [van Beringen] inv. nr. 1 - waarin op 26 febr. 1592 voor hof van Gelder te Roermond -

          "Gertruijt van Beringen, weduwe wijlen Christoffer Schenck, clagersse ter eener" - "op ende tegens Reijner van Gelder here tot Aers-

          sen gedaagde ter andere sijden" - "int gebruijck van haeren hoff ende goet tot Lom onder de herlicheyte Aerssen gelegen" werd gesteld.

[-] RHCL Maastricht -  toegang 01.004 hof van Gelder - inv. nr. 1053 folio 97 - 98: akte 5 nov. 1598 van belening voor Robert van Dursdael

          voor hem zelf alsmede zijn broer Arent en hun zus Adriana van Dursdael met de hof Dekenshorst gelegen onder Helden en Maasbree,

          na overlijden van Geertruid van Beringen.


4.    Margaretha van Beringen - werd 6-2-1588 beleend met halve visserij op de Maas bij Venlo - † voor 12-2-1598 - tr. Robert van Dursdal -

           schepen 1577-1578, 1581-1586 - † 1589 - zn. van Arnoldus van Dursdal en Margaretha van den Grijnde

           hieruit: ??? 

 

voetnoten:

[-] RHCL Maastricht -  toegang 01.004 hof van Gelder - inv. nr. 1052 folio 69- 69 verso: akte 4 sept. 1589 over de achterstallige betaling van

          het verschuldigde hergewaad van Robbert van Dursdael namens zijn echtgenote Margriet van Beringen.

[-] RHCL Maastricht -  toegang 01.004 hof van Gelder - inv. nr. 1052 folio 96 verso: ordonnantie 16 aug. 1590 van de halve visserij in de

          Maas aan de Berickse zijde voor Robbert van Dursdael zaliger, namens zijn echtgenote Margriet van Beringen die dit niet in leen heeft

          ontvangen.

[-] RHCL Maastricht -  toegang 01.004 hof van Gelder - inv. nr. 1053 folio 18 - 18 verso: akte 12 febr. 1598 van belening voor Robert van

          Dursdael de jong voor hem en voor zijn broer Aernt en zuster Adriana van Dursdael met de halve visserij in de Maas voor Venlo aan

          de Blerickse zijde, na overlijden van hun moeder Margriet van Beringen.

[-] RHCL Maastricht -  toegang 01.004 hof van Gelder - inv. nr. 1053 folio 97 - 98: akte 5 nov. 1598 van belening voor Robert van Dursdael

          voor hem zelf alsmede zijn broer Arent en hun zus Adriana van Dursdael met de hof Dekenshorst gelegen onder Helden en Maasbree,

          na overlijden van Geertruid van Beringen.    


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIa     Marcelis van Beringen

              lid van molenaars- en olieslagers gilde 1568 - accijnsmeester 1573 - wijnkoopman 1575-1578 - beedigd als raadsverwant 21 maart

              1579 - † ws. 1579 -

              tr. Venlo 16 sept. 1569 Anna Ingenhuijs - dr. van Johan Ingenhuijs en Fijken Ingenraeij


Uit dit huwelijk:


1.    Agnes van Beringen - † voor 15-12-1627 - tr. ca. 1610 met Gerardus Daers of Dors - houtkoopman - geb. ca. 1575 - † voor 4-5-1629 -

           zn. van Joannes en Johanna van Lom

           hieruit: ???


2.    Maria van Beringen - † 1614 of 1615 - tr. Venlo 29 jan. 1606 met Joannes van Vogelsanck - geb. ca. 1576 - wijnkoopman - lid van kre-

           mers- en schippersgilde - gildemeester 1616 - rentmeester Venlo 1625 - † 12-3-1635 - zn. van Gerardus van Vogelsanck en Magda-

           lena Puteanus

           hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIb     Johannes van Beringen

               scholtis van Venlo 1587-1604 - wijnkoopman 1587-1588 - aandeelhouder in de Roffartsmolen 1602 - werd op 18 okt. 1616 beleend

               met hoeve Hanrath te Tegelen - † 20-4-1625 -

               tr. Johanna van Oosterwijck uit Geldern - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Antonius van Beringen  -  volgt VIIIa


2.    Conradus van Beringen  -  volgt VIIIb


3.    Theodorus of Derick of Dederick van Beringen  -  volgt VIIIc


4.    Joannes van Beringen  -  volgt VIIId


5.    Catharina van Beringen - tr. met Antonius Cornelis - rentmeester 1582 en 1588 te Venlo - wijnkoopman 1601-1615 - zn. van ???

            hieruit: ???


6.    Agnes van Beringen - tr. met Jacob Frenck - wijnkoopman - zij kochten in 1599 voor 2800 guldens het hof Heesgen of Hesken te Grubben-

            vorst [vermeld titven] van echtelieden Elbert Spee en Johanna van Haeren - zn. van ???

            hieruit 5 dochters waaronder:

            1] Catharina - tr. met Jan Vermaesen - zij kregen bij erfdeling in 1618 b.g. hof Hesken 


7.    Hedwig van Beringen - tr. 1e met Petrus van Enckevort - provisor van het st. Jacobsgasthuis te Venlo - zn. van ??? - tr. 2e met Wilhelmus

            Duycker - rentmeester van Venlo 1622 - peyburgemeester 1625 en 1639 - raadsverwant 1639 en 1642 - schepen 1644-1645 - † 27 juli

            1645 - zn. van ???

            hieruit:

            1] Anna Catharina Duycker - religieuse in klooster Keyserbosch bij Neer


8.    Maria van Beringen - tr. ca. 1612 met Joannes Pilorius - rentmeester van Venlo 1627 - peyburgemeester 1630 - kerkmeester 1632 - raads-

            verwant 1632-1637 - schepen 1637-1639 - † 9-11-1648 - zn. van ???

            hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIa     Antonius van Beringen

                meester in de Rechten - rentmeester van Venlo 1590 - provisor der huisarmen 1592-1612 - peyburgemeester 1597 - provisor der

                arme wezen 1601 - schepen van Venlo 1604-1618 - regerend burgemeester 1610 - † 17-11-1618 -

                tr. 1e voor 17-10-1590 met Anna van Hushaeven of Hushoven - dr. van Hubert van Hushaeven of Hushoven en Catharina Boegel -

                tr. 2e 6 nov. 1616 met Elisabeth Moeitz - dr. van Petrus Moeitz en Anna Crekelmans

 

voetnoten:

[-] RHCL Maastricht -  toegang 01.004 hof van Gelder - inv. nr. 1052 folio 93 verso - 94 verso: akte 3 juli 1590 van belening voor Anthonius

          van Beringen namens zijn echtgenote Anna van Hushaven, met het goed Groenveldt gelegen te Venlo, na overlijden van haar moeder.

[-] RHCL Maastricht -  toegang 01.004 hof van Gelder - inv. nr. 1052 folio 102 verso - 103 verso: akte 17 okt. 1590 van verlening van vrucht-

          gebruik door Anna van Hushaven aan haar echtgenoot Anthonis van Beringen van het leengoed Groenfelt te Venlo.    


Uit deze huwelijken: geen kinderen.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIb     Conradus van Beringen

                burger van Nijmegen in 1571 - brouwer in Nijmegen - woonde 1583 in de Oude Koningsstraat - † na 1620 -

                tr. voor 1582 met Mettie Hoedemaker - dr. van Coenraad Hoedemaker en Metgen Crabben


Uit dit huwelijk:


1.    Coenraad van Beringen  -  volgt IXa


2.    Peterken van Beringen -  † na 1620


3.    Huybert van Beringen  -  volgt IXb


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIc     Theodorus of Derick of Dederick van Beringen

                wijnkoopman te Venlo 1602-1621 - peyburgemeester 1603 - † voor 3-12-1622

                tr. 1e Sophia de Laet - dr. van Gerard de Laet en Catharina Ingenhuys -

                tr. 2e Maria Schalck - † tussen 3-12-1622 en 28-1-1639


Uit 1e huwelijk:


1.    Joannes van Beringen - trad in de Kruisheren orde - † Dusseldorf


Uit 2e huwelijk:


2.    Sophia van Beringen - † [ongehuwd]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIId     Joannes van Beringen

               gildemeester der schippers 1619 - gildemeester van kremers en schilders 1620 - rentmeester van Venlo 1621 - raad 1624-1627 -

               schepen 1627-1634 en 1637-1639 - peyburgemeester 1627 - regerend burgemeester 1631 en 1638 - † 13-10-1639 - werd op

               11-1-1625 beleend met hoeve Hanrath -

               tr. Antonia of Antonetta Wijnen - † voor 5-4-1675 - dr. van Godefridus Wijnen en Catharina Middelman


Uit dit huwelijk:


1.    Mechtildis van Beringen - geb. ca. 1614 - † voor 30-7-1666 - tr. 18 jan. 1642 met Abel van O[e]ffel - ontvanger van de Brabantse

           Tollen of Lithsen tol - † voor 20-4-1665 -

           hieruit: ???


2.    Godefridus van Beringen - † jong


3.    Catharina van Beringen - ged. 26-10-1618 - † na 7-11-1650


4.    Joannes van Beringen - ged. 5-7-1620 - † jong


5.    Maria van Beringen - ged. 18-5-1622 - † 1661 of 1662 - tr. 1645 met Adrianus baron Sax de Monsax - kapitein in Spaanse dienst -

            begr. Venlo 28 apr. 1698 -

            hieruit: ???


6.    Joannes Godefridus van Beringen - ged. 5-4-1626 - † jong


7.    Sibilla Clara van Beringen - ged. 18-2-1628 - † jong


8.    Joannes Franciscus van Beringen - ged. 7-11-1631


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXa      Coenraad van Beringen

               provisor van het burgerkinderweeshuis 1612-1616 - rentmeester 1614/15 - werd nog genoemd met zijn vrouw bij overdracht te

               Venlo 28-3-1643 - † Nijmegen na 28-3-1643 -

               tr. Nijmegen [NHK] 25 okt. 1610 met Agneta van Aelst - geb. Nijmegen - dr. van Arndt van Aelst en Naelejen Noodt -


Uit dit huwelijk:


1.    Metge van Beringen - ged. Nijmegen [NHK] 22 sept. 1612


2.    Eertgen van Beringen - ged. Nijmegen [NHK] 23 juni 1616


3.    Naleken van Beringen - ged. Nijmegen [NHK] 24 juni 1627


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXb      Huybert van Beringen

               ruiter onder het regiment van de Graaf van Nassau -

               tr. Nijmegen [NHK] 30 nov. 1614 Catharina van Lien - jonge dochter uit het land van "Mantholt" -


Uit dit huwelijk:


1.    Celyken van Beringen - ged. Nijmegen [NHK] 22 nov. 1615


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Dank aan:

Jos Dirks - Maastricht


aanvullingen welkom.