GenBronnen

maas

genealogie Kiespenning uit Cleef


auteur: Andreas W.D. Driessen op den Bulten

 

anno 2014 [aanvullingen juni 2014 - laatste voetnoot 1]

 

We kwamen deze tegen bij o.a. huwelijk met een lid van een adellijk geslacht van Haeren, waarbij tragisch Borchardus Kiespenning

werd gedood 1660 in Lottum [Limburg] en met zijn overlijden kwam blijkbaar een einde aan mannelijke leden, met het overlijden van

Helena Keespenninck in 1711 stierf waarschijnlijk het geslacht Kiespenning uit.

 

We zijn er nog niet over uit wie de voorouders zijn van onze Borchardus.

Zo dit is dan een goede aanzet om verder te komen....

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

I     Jan Kiespenninck uit Cleef [D]

        tr. ??? NN

 

Uit dit huwelijk:

 

1.   Willem Kiespenninck - volgt II

 

2.   Hendrik Kiespenning

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

II    Willem Kiespenninck

        maakt testament in 1598 te Deurne? - † voor 1603 -

        tr. ca. 1550 met Sophia van Middegael - dr. van Goyaerdts van Middegael en NN - zij was weduwe van Lambert van den Broek

        die was † 14-5-1550

 

Uit dit huwelijk:

 

1.   Jan Kiespenninck - volgt IIIa

 

2.   Goyaert Kiespenninck - volgt IIIb

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

IIIa    Jan Kiespenninck

           geb. ??? - † voor 1615 -

           tr. 1e met Peterke - geb. ??? - † voor 1603 - dr. van ??? -

           hij tr. 2e met Henrica van Kessel

 

Uit dit huwelijk:

 

1.   Godefroy ook Goyaert Kiespenninck   -   volgt IV

 

2.   Maria Kiespenninck

 

voetnoot:

[-] BHIC den Bosch - inv. R50/51 - schepenen Boxtel 20-11-1628 - waarbij Godefroy Kiespenninck mede namens zijn zuster Maria ver-

     koopt een hoeve genaamt "int Uuylsbroeck" gelegen in den heertganck van Luycel aan Thomas, sone wijlen Abraham Thomassen,

     laeckencoper in de stadt 's-Hertogenbosch.

 

[plus waarschijnlijk:]

 

3.   Agnes Kiespenninx - doopgetuige Horst 4-5-1626

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

IIIb    Goyaert Kiespenninck

           geb. ??? - † ca. 1596 -

           tr. met Barbara van den Boom - geb. ??? - † voor 1603 - dr. van ??? - zij tr. 2e ca. 1603 met Peter van Strathen en wonen te Diest

 

Uit dit huwelijk: 3 kinderen, waarvan 2 onmondig in 1603

 

deze groep kinderen in Mechelen [B] ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

IV   Godefroy ook Goyaert Kiespenninck

         geb. Den Bosch 22 mei 1595 - † ??? -

         tr. voor 1628 met Catharina van Dript - geb. ??? - † ca. 1635 - dr. van ??? - zij was eerder getrouwd met Borchardus Endevoets -

         heer van Zwanenburg - woont met Catharina in Duisburg [D] anno 1616 - † ca. 1626

 

voetnoten:

[-] uit 1e huwelijk van Catharina van Dript met Borchardus Endevoets kwamen:

      a] Maria Endevoets tr. met Walterus Henricus Steenlaghen - licentiaat in de rechten te Duisburg [D] - hij was getuige bij doop 1657

      b] Coenraad/Godevaart Adriaan Endevoets - minderjarig in 1635

[-] BHIC den Bosch - inv. R50/51 - schepenen Boxtel 20-11-1628 - waarbij Godefroy Kiespenninck mede namens zijn zuster Maria ver-

      koopt een hoeve genaamt "int Uuylsbroeck" gelegen in den heertganck van Luycel aan Thomas, sone wijlen Abraham Thomassen,

      laeckencoper in de stadt 's-Hertogenbosch.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.   Borchardus Kiespenningh[s] ook Kiespennincks - volgt V

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

V    Borchardus Kiespenningh[s] ook Kiespennincks

         geb. ca. 1627 - woont op goed "het Haeren" te Grubbenvorst - † Lottum 16 jan. 1660 tijdens een gevecht [1] -

         tr. ca. 1645 met Maria Magdalena van Haeren - geb. ca. 1622 - † Grubbenvorst 3 okt. 1676 als "Maria Madalena Keijspenik

         mulier devota" - dr. van Theodorus van Haeren en NN

 

voetnoot:

[1] begraafboek Grubbenvorst 16 jan. 1660 overleden de heer Borchardus Keespenninck, ten gevolge van een borstwonde hem

      door Franciscus van Arts uit Lottum toegebracht, welke hij na de ontvangst ervan tot den volgende dag des voormiddags om

      zes uur 's-morgens overleefde, goed voorbereid zijnde door den pastoor van Lottum tot een gelukzaligen dood, hij rust in vrede.

      Verder lezen we in Mathieu in wonderland een bijzonder verhaal over Frans Werner van Aerdt, dat Frans een aantal konijnen

      vanuit zijn eigen jachtgebied achtervolgde, kwam hij terecht op jachtterrein van baron van Wijlich. Aldaar raakte Frans verwik-

      keld in onenigheid met Borchardus Kiespenninck. Dit escaleerde zozeer dat Borchardus zijn geweer trok om Frans neer te

      schieten. Dit voorkwam Frans door Borchardus te verwonden aan zijn borst, waaraan Borchardus dag later aan de gevolgen

      ervan overleed. Er volgde een proces, maar blijkbaar werd Frans vrij gesproken op grond van zelf verdediging.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.   Agnes - ged. Grubbenvorst 18 mrt. 1646 [get. Theodorus Schinck ex Sevenum en Maria van Haeren] - † jong [vanwege ver-

        noeming 2e kind ook met Agnes]

 

2.   Agnes Catharina - ged. Grubbenvorst 1 mrt. 1648 [get. Joannes Wilhemus van Haeren en Aletha Schenck amita baptizatae]

        [vernoemd naar overlijden 1e kind]

 

3.   Helena Elisabeth - ged. Grubbenvorst 8 mei 1650 [get. Aegidius Boermans civis Venlonensis en Hester Schenck uxor praetoris

        ex Blitterswijck] - † Grubbenvorst 27 apr. 1711 als "Helena Keespenninck"

 

4.   Anna Maria - ged. Grubbenvorst 22 dec. 1652 [get. rd Fredericus Schenck pastor in Wanckum en Helena ab Halweg vidua

        Schenck op Boecket]

 

5.   Ursula Barbara - ged. Grubbenvorst 11 febr. 1655 [get. Arnoldus de Boekhorst juris ... licentiatus habitanus in Nhijeberck en

        Maria van den Boom ex Diest]

 

6.   Elisabetha - ged. Grubbenvorst 24 dec. 1657 [get. Walterus Steenlaghen affinis [= door huwelijk verwant met] Kiespenninghs

        en Anna Schinck vidua Boormans matertera baptizatae [= tante van de dopeling, [schoon]zus van de moeder]