GenBronnen

maas

genealogie Hermans uit Maasbree


door: Andreas W.D. Driessen op ten Bulten


augustus 2009   [aanvullingen juni 2018 - laatste voetnoot ..]


Vanwege het vele werk verricht door mijn vriend Huub Hermans voor GenBronnen, deze online genealogie samengesteld over een honk-

vaste geslacht die meer dan 300 jaar in Maasbree wonen tot op dag van vandaag.


Veel genoegen met 't doornemen ervan en aanvullingen welkom.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


I     Jan Hermans [1] ook Hermes

          geb. ??? - † Bree 16 okt. 1694 - heeft anno 1680 “eenen morghe bandts aenden neerslo” en "Jan Hermans met consorten hebben

          desen baent overghegheven aen de kerck voer den pacht” [2] -

          tr. Bree 13 jan. 1673 met Helena Smets [get. Gerardus Gijsen en mr. Petrus Gijsen] - geb. ??? - † Bree 13 apr. 1689 - dr. van ???


voetnoten:

[1] Gemeente Maasbree - kerk-archief I - inventaris 245A/56 - Bree Kerkenboek C - “Jan Hermans betaalt en lost af 50 gulden de erfjaar-

          getijde van Willem Hermans - Jan Hermans betaelt en aeffgelacht heeft en sin aengelacht geworden tot de bancke voor den choor

          der communicanten dit jaergetijt wordt gehalden des vrijdachts voor halffvasten”.

[2] Gemeente Maasbree - kerk-archief I - inventaris 245/12 - Bree Kerkenboek B.


Uit dit huwelijk:


1.    Joannes Hermans ook Hermes  - volgt IIa


2.    Gertrudis - ged. Bree 6 nov. 1676 [get. Gerardus Gijsen cuius in absentia Christianus Teuwen en Theodora Smitz]


3.    Petrus Hermans  -  volgt IIb


4.    Gerardus  -  volgt IIc


5.    Antonius Hermans  -  volgt IId


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIa    Joannes Hermans ook Hermes

            ged. Bree 16 aug. 1674 [get. Henricus Grieten en Catharina Hermes] - † Bree 11 juli 1739 als “Joannes Hermans coniux Helena Bitsen” -

            tr. Bree 27 apr. 1700 met Helena Bitsen [get. Franciscus Jansen en Sebastianus Thisen] - ged. Bree 7 dec. 1673 [get. Gerardus Ver-

            hees en Elisabeth Herestrats] - † Bree 10 apr. 1751 - dr. van Paulus Bitzen en Aleidis Snellen


Uit dit huwelijk:


1.    Paulus Hermans ook Hermes  -  volgt IIIa


2.    Jacobus - ged. Bree 22 okt. 1706 [get. Gerardus Snellen] - † jong


3.    Balthasar Hermans ook Hermes  -  volgt IIIb


4.    Jacobus - ged. Bree 6 jan. 1711 [get. Petrus Houben en Cristina Jacobs]


5.    Petrus Hermans  -  volgt IIIc


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIb    Petrus Hermans

            ged. Bree 9 mei 1678 [get. Petrus Conarius en Christiana aen ghen Huijs cuius in absentia Maria Heldens] - † ??? -

            tr. Bree 10 febr. 1702 met Catharina Rutten ook Bitsen ook op Rinkesfort [get. Gerardus Reuls en Petrus Smeets] - ged. Bree 3 sept.

            1677 [get. Rutgerus Rutten en Anna Mullers quorum in absentia Petrus Janssen en Joanna Mullers] - † Bree 6 dec. 1753 - dr. van

            Ruthger Hendricks ook Rutten ook op Rinkesfort [3] en Elisabeth Bitsen ook Bitzen


voetnoot:

[3] Gemeente Maasbree - kerk-archief I - inventaris 245/66 - Bree Kerkenboek B - “ao 1722 den 22 novemb. heeft Rut op Rinkesfort aen dit

          parceel gelegen aender heijden doen behandigen sijn dochter Trijn ende den tins betaelt tot het iaer incluijs”.


Uit dit huwelijk:


1.    Joannes Hermans  -  volgt IIId


2.    Elisabetha Hermans - ged. Bree 4 febr. 1705 [get. Antonius Smets] - † ??? - tr. 1e Bree 6 sept. 1730 met Gerardus Til[l]emans [get. Wil-

           helmus Tilmans en Rutgerus Hermans] - ged. Bree 27 apr. 1696 [get. ???] - † Bree 17 jan. 1733 - zn. van Jacob Tilmans en Cunegun-

           da van der Schoot - zij tr. 2e Bree 8 juli 1734 met Wolterus Berghs [get. Rutgerus Hermes en Laurentius Driessen] - ged. Bree 30 aug.

           1693 [get. ???] - † ??? - zn. van Reinerus Berghs en Catharina Teunissen ook Driessen

           uit 1e huwelijk:

           1] Catharina Tilmans - ged. Bree 6 apr. 1732 [get. ???]

           uit 2e huwelijk:

           2] Gerardus Berghs - ged. Bree 30 mei 1735 [get. ???] - † jong

           3] Gerardus Berghs - ged. Bree 29 okt. 1737 [get. ???] - † Bree 29 dec. 1754

           4] Renerus Berghs - ged. Bree 2 nov. 1741 [get. ???] - † Maasbree 30 dec. 1802


3.    Maria - ged. Bree 3 okt. 1706 [get. Joannes Hermes] - † jong


4.    Maria Hermans - ged. Bree 8 juni 1710 [get. Joannes Hermans en Johanna Jansen] - † Bree 29 juni 1772 - tr. Bree 30 juni 1740 met dis-

            pensatie vanwege 3e graad bloed-verwantschap met Rutgerus Janssen [get. Henricus Jansen en Jacobus Hermans] - geb. ??? -

            † ??? - zn. van ???

            hieruit:

            1] Joanna Janssen - ged. Bree 20 apr. 1741 [get. ???] - † Bree 24 jan. 1742

            2] Christina Janssen - ged. ca. 1742 - † Bree 23 febr. 1746


5.    Joanna - ged. ca. 1716 - † Bree 23 febr. 1741 [25 jaar en ongehuwd]


6.    Gertrudis - ged. Bree 15 apr. 1716 [get. Anna Peeters]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIc    Gerardus Hermans

            ged. Bree 3 mrt. 1681 [get. Antonius Smeets en Maria Smeets cuius in absentia Maria Tilmans] - † Bree 22 febr. 1759 als “weduwnaar” -

            tr. ??? met ???


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IId    Antonius Hermans

            ged. Bree 2 juni 1684 [get. Franscus Peters en Cornelia vrouw van Theodorus van Raeij Venlonensis cuius in absentia Maria vrouw

            van Jacobus Simon] - † Bree 20 sept. 1722 -

            tr. Bree 8 febr. 1708 met Gertrudis Jansen alias Tilmans [get. Gerardus Hermes en Servatius Jansen] - ged. Bree 15 nov. 1676 [get.

            Andreas Smeten voor Petrus Stammen en Barbara Erkens voor Elisabeth Jacobs] - † ??? - dr. van Joannes Jacobs en Sophia Heldens


Uit dit huwelijk:


1.    Sophia - ged. Bree 12 dec. 1710 [get. Joannes Hermes en Maria Rutten] - † Bree 30 mrt. 1746


2.    Gertrudis - ged. Bree 11 mrt. 1713 [get. Jan Heldens en Catharina Rutten]


3.    Petrus - ged. Bree 29 nov. 1715 [get. Nicolaus Jansen … eius locum supplevit Joannes Janssen]


4.    Jacobus - ged. Bree 10 nov. 1717 [get. Jacobus Jansen]


5.    Joanna - ged. Bree 6 juni 1719 [get. Faes zoon van Jan Jacobs en Helena Jansen] - † na 15-7-1751 [was toen doopgetuige]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIa    Paulus Hermans ook Hermes

            ged. Bree 7 febr. 1705 [get. Antonius Smets] - † Bree 11 okt. 1747 -

            tr. Bree 17 juni 1733 met Gertrudis Kersten alias Joosten [get. Joannes Kersten en Paulus Tilmans] - ged. Bree 20 juni 1709

            [get. ???] - † Bree 11 juli 1764 - dr. van Christianus Joosten en Gertrudis Geurts - zij hertr. Bree 22 jan. 1749 met Joannes

            Lenaerts alias Houben [get. Andreas Jacobs en Joannes Kursten] - geb. ??? - † ??? - zn. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Gerardus Hermans  -  volgt IVa


2.    Petronella Agnes Hermans - ged. Bree 14 febr. 1735 [get. Godefridus Kersten en Francisca Agnes van Lom] - † Bree 2 sept. 1791 -

            tr. Bree 9 mei 1765 met Mathias Geurts [get. Wilhelmus Geurts en Gerardus Hermens] - ged. Bree 7 mei 1733 [get. ???] - † Bree

            14 febr. 1810 - zn. van Joannes Geurts en Margaretha Peeters

            hieruit:

            1] Gerardus Geurts - ged. Bree 19 mrt. 1766 [get. ???] - † Grubbenvorst 24 apr. 1821 - tr. Grubbenvorst 12 mei 1802 met Catha-

                rina Elisabeth Heldens - geb. ??? - † na 24-4-1821

            2] Margaretha Geurts - ged. Bree 8 aug. 1768 [get. ???] - † Blerick 10 sept. 1845 - tr. Blerick 20 apr. 1803 met Wilhelmus Verheijen

            3] Gertrudis Geurts - ged. Bree 20 juli 1770 [get. ???] - † Bree 7 dec. 1805

            4] Paulus Geurts - ged. Bree 8 sept. 1773 [get. ???] - † Maasbree 22 juni 1831 - tr. Bree 18 apr. 1804 met Anna Maria Wilms

            5] Joanna Geurts - ged. Bree 10 dec. 1780 [get. ???] - † Helden 22 juni 1840 - tr. Helden 24 apr. 1822 met Andreas Driessen


3.    Joannes - ged. Bree 24 apr. 1738 [get. Joannes Hermans en Guilielma Tulmans]


4.    Elisabeth Hermans - ged. Bree 5 mei 1743 [get. Petrus Kersten en Maria Jansen] - † Maasbree 8 sept. 1819 - tr. 1e Bree 13 apr. 1769

            met Gerardus Gijsen [get. Petrus Faessen en Gerardus Hermans] - ged. Bree 15 juni 1745 [get. ???] - † Bree 15 okt. 1786 - zn. van

            Gijsbertus Gijsen en Joanna Hermans - zij tr. 2e Bree 27 mei 1789 met Joannes Hermans [get. Henricus Hermans en Petrus Gijsen] -

            geb. ??? - † Bree 7 apr. 1791 - zn. van ???

            hieruit:

            1] Joannes Gijsen - ged. Bree 31 aug. 1770 [get. ???] - † Bree 13 dec. 1774

            2] Petrus Gijsen - ged. Bree 17 mrt. 1775 [get. ???] - † Maasbree 16 febr. 1824 - tr. 1e Blerick 11 mei 1797 met Catharina Peeters -

                tr. 2e Blerick 17 sept. 1816 met Mathiola Bouten

            3] Paulus Gijsen - ged. Bree 17 nov. 1777 [get. ???] - † Venlo 11 jan. 1800

            4] Joannes Gijsen - ged. Bree 8 mrt. 1780 [get. ???] - † Bree 30 mrt. 1780


5.    Maria - ged. Bree 6 apr. 1747 [get. Petrus Hermans en Joanna Peters]


6.    Christina - † Bree 9 apr. 1747


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIb    Balthasar Hermans ook Hermes

            geb. ws. Bree tussen 14-9-1708 en 15-3-1709 [4] - † Bree 14 mei 1753 -

            tr. Bree 26 nov. 1735 met Maria Driessen ook Jansen [get. Christianus Lennarts en Paulus Tulmans] - geb. ??? - † Bree 30 sept. 1763 -

            dr. van Joannes Driessen en Godefrida Wilms


voetnoot:

[4] hiaat doopboek van Maasbree.


Uit dit huwelijk:


1.    Aldegonda - ged. Bree 2 dec. 1736 [get. Joannes Driessen en Helena Bitsen] - † Bree 5 juni 1753


2.    Joannes - ged. Bree 17 sept. 1739 [get. Paulus Hermans en Maria Peters] - † Bree 21 jan. 1744


3.    Petrus - ged. Bree 22 nov. 1741 [get. Petrus Hermans en Petronilla Jansen cuius loco stetit Maria Joosten]


4.    Joannes  -  volgt IVb


5.    Cornelis - ged. Bree 24 febr. 1748 [get. Jacobus Hermans cuius loco Christianus Lennarts en Agnes Willemse]


6.    Paulus - ged. Bree 24 juli 1751 [get. Joannes Hoeben en Helena Heuts cuius nomine Maria Hermans]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIc    Petrus Hermans

            ged. Bree 17 aug. 1713 [get. Petrus Hermans en Helena Smeets] - † Bree 8 okt. 1765 -

            tr. Bree 5 febr. 1742 met Petronella Bouten [get. Paulus Hermans en Gerardus Bouten] - ged. Bree 26 mei 1716 [get. Gerardus Joannes

            Tisen en Petronella Henricus Aerts] - † Bree 21 febr. 1777 - dr. van Joannes Bolten en Barbara Aerts ook Peters - zij hertr. Bree 6 apr.

            1769 met Gerardus Peters [get. Joannes Hermans en Joannes Peters] - ged. ??? - † ??? - zn. ???


Uit dit huwelijk:


1.    Joannes - ged. Bree 21 aug. 1743 [get. Joannes Bolten en Helena Bitsen]


2.    Anna - ged. Bree 4 nov. 1746 [get. Paulus Hermans en Beatrix Peters]


3.    Joanna Hermans - ged. Bree 19 okt. 1750 [get. Gerardus Hermans en Mechtilda Peeters] - † Bree 12 dec. 1805 - tr. Bree 27 juni 1775 met

           Wilhelmus Hendrix [get. Arnoldus Hendrix en Joannes Smits] - ged. Bree 3 apr. 1751 [get. Balthasar Snellen en Mechtildis Snellen] - † Bree

           26 jan. 1809 - zn. van Petrus Hendrix en Gertrudis Snellen

           hieruit:

           1] Petronella Hendrix - ged. Bree 17 juni 1776 [get. ???] - † Maasbree 9 dec. 1839 - tr. Bree 26 nov. 1799 met Andreas Joannes Haenen

           2] Gerardus Hendrix - ged. Bree 22 okt. 1779 [get. ???] - † Helden 11 juni 1853 [ongehuwd]

           3] Petrus Hendrix - ged. Bree 29 aug. 1782 - † Helden 14 juni 1859 - tr. Helden 25 mei 1816 met Catharina Anna Feijen

           4] Wilhelmina Hendrix - ged. Bree 13 mei 1793 - † Maasbree 12 sept. 1865 - tr. Maasbree 20 nov. 1813 met Petrus Jacobus van Soest


4.    Helena Hermans - ged. Bree 5 dec. 1754 [get. Jacobus Hermans en Wilhelmina Bouten] - † Maasbree 8 sept. 1829 - tr. Bree 1 mei 1783

           met Arnoldus Hendrix [get. Wilhelmus Hendrix en Baltazar Hendrix] met dispensatie vanwege 3e graad bloed-verwantschap - ged. Bree

           10 okt. 1754 [get. Arnoldus Daniels en Anna Snellen] - † Maasbree 11 febr. 1815 - zn. van Petrus Hendrix en Gertrudis

           hieruit:

           1] Wilhelmus Hendrix - ged. Bree 20 mei 1784 [get. ???] - † Maasbree 13 dec. 1857 - tr. Maasbree 26 nov. 1822 met Petronella Denissen

           2] Petrus Hendrix - ged. Bree 11 sept. 1786 [get. ???] - † Maasbree 9 mrt. 1790

           3] Tilmanus Hendrix - ged. Bree 7 mrt. 1789

           4] Petronella Hendrix - ged. Bree 19 juli 1791 - † Maasbree 17 apr. 1872 - tr. Maasbree 20 juni 1818 met Mathias Verheijen

           5] Petronilla Hendrix - ged. Bree 18 okt. 1795 - † Maasbree 5 mrt. 1836 - tr. Maasbree 8 nov. 1820 met Gerard Peeters


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIId    Joannes Hermans

             ged. Bree 31 aug. 1703 [get. Jacobus Jansen en Helena Smets] - † Bree 16 aug. 1775 als “Jo[ann]es Hermans conjux Gertrudis Lanckers” -

             tr. Beesel 29 apr. 1737 met Gertrudis Jacobs ook Lanckers [get. Albertus Meuter en Sophia Hermans] - ged. ws. Beesel ca. 1718 - † Bree

             15 nov. 1786 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Antonia - ged. Beesel? 4 aug. 1738 [get. Petrus Trines en Margareta Joosten voor Aldegondis]


2.    Joannes - ged. Beesel? 18 aug. 1739 [get. Gerardus van den Broeck voor Joannes Lanckers en Sophia Hermens]


3.    Agatha - ged. Bree 2 jan. 1741 [get. Gerardus Hermans en Catharina Lanckers] - † jong  


4.    Henricus Hermans  -  volgt IVc


5.    Gerardus Hermans  -  volgt IVd


6.    Gertrudis Hermans - ged. Bree 14 mrt. 1746 [get. Arnoldus Lanckers en Joanna Faesen] - † Bree 19 sept. 1814 - tr. Bree ca. 1775 met

           Petrus Verhaert [get. ???] - ged. Bree 14 juni 1743 [get. ???] - † Maasbree 6 nov. 1803 - zn. van ???

           hieruit:

           1] Gertrudis Verhaert - geb. Bree - † ??? - tr. Maasbree 2 mei 1814 met Arnoud Ververgaert


7.    Arnoldus Hermans  -  volgt IVe


8.    Agatha ook Agnes Hermans - ged. Bree 15 juli 1751 [get. Henricus Neelen en Joanna Hermes] - † Bree 8 aug. 1794 - tr. 1e Bree 4 febr.

           1779 met Wilhelmus Simons [get. Gerardus Simons en Joannes Hermans] - ged. Bree 28 mrt. 1744 - † Bree 24 mrt. 1791 - zn. van

           Gerardus Simons en Aldegonda Hermans - zij tr. 2e Bree 24 nov. 1791 met Henricus Heldens [get. Henricus Hermans en Paulus Hel-

           dens] - ged. Bree 24 okt/ 1746 - † Bree 15 mrt. 1804 - zn. van Wilhelmus Heldens en Margaritha Janssen ook Jacobs

           uit 1e huwelijk:

           1] Gerardus Simons - ged. Bree 4 febr. 1780 [get. ???] - † jong

           2] Joannes Simons - ged. Bree 11 juli 1781 [get. ???] - † Maasbree 3 mei 1854 - tr. Arcen en Velden 1 jan. 1812 met Petronella Maes

           3] Petrus Simons - ged. Bree 23 sept. 1783 [get. ???] - † Maasbree 14 febr. 1816 [ongehuwd]

           4] Wilhelmus Simons - ged. Bree 21 mrt. 1785 [get. ???]

           5] Aldegondis Simons - ged. Bree 3 aug. 1787 [get. ???] - † Maasbree 8 jan. 1855 - tr. Maasbree 8 mei 1810 met Arnoldus van der Schoot

           6] Gerardus Simons - ged. Bree 26 okt. 1790 [get. ???] - † Maasbree 22 febr. 1845 - tr. 1e Maasbree 8 mei 1814 met Mechtilda Linssen -

               tr. 2e Maasbree 30 mei 1826 met Elisabeth Hendrix

           uit 2e huwelijk:

           7] Wilhelmina Heldens - ged. Bree 31 dec. 1793 [get. ???]


9.    Petrus - ged. Bree 10 mrt. 1764 [get. Henricus Jacobs en Francisca Hermans]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVa    Gerardus Hermans

             ged. Bree 1 sept. 1733 [get. Christianus Joosten en Helena Bitsen] - † Bree 26 aug. 1771 -

             tr. Bree 10 apr. 1766 met Joanna Wolters [get. Joannes Hermens en Joannes Wolters] - ged. Bree 10 sept. 1736 [get. Jacobus Heldens

             en Cunegundis Jansen] - † ??? - dr. van Jacobus Wolters alias Jansen en Aldegondis Heldens


Uit dit huwelijk:


1.    Paulus Hermans  -  volgt Va


2.    Lucia Hermans - ged. Bree 30 apr. 1769 [get. Joannes Hermans en Aldegondis Heldens] - † Horst 25 apr. 1852 - tr. Horst 16 sept. 1804 met

           Jacobus Hoijmakers [get. ???] - geb. Horst 13 okt. 1781 - † na 25-4-1852 - zn. van Jacobus Hoijmakers en Aldegonda Verhaeg

           hieruit:

           1] Joanna Hoijmakers - geb. Horst 11 febr. 1805 - † ??? - tr. Horst 25 sept. 1839 met Pieter Jan Martens

           2] Jacomina Hoeijmakers - geb. Horst 14 okt. 1806 - † Horst 11 apr. 1857 [ongehuwd]

           3] Martin Ho[e]ijmakers - geb. Horst 23 juli 1809 - † Horst 23 dec. 1905 - tr. Horst 25 jan. 1851 met Hendrina Hoeijmakers

           4] Gerard Hoijmakers ook Hoymakers - geb. Horst 14 juni 1812 - † Maasbree 21 mei 1880 - tr. Maasbree 21 juni 1848 met Wilhelmina Clemens


3.    Gerardus - ged. Bree 20 jan. 1771 [get. Joannes Wolters en Elisabeth Hermans]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVb    Joannes Hermans

             ged. Bree 22 jan. 1745 [get. Cornelius Driesen cuius loco Leonardus Lennarts en Gertrudis Kersten] - † Bree 9 febr. 1795 als “Joannes

             Hermans conjux Wilhelmina Heubers” -

             tr. Bree 15 apr. 1779 met Wilhelmina Huijbers [get. Joannes Huijbers en Cornelius Hermans] - huwelijk werd na dispensatie opnieuw ge-

             sloten Bree 11 nov. 1785 - ged. Bree 16 jan. 1752 [get. Wilhelmus Huijbers en Gertrudis Smets] - † Bree 5 apr. 1817 - dr. van Hubertus

             Huijbers alias Huberts en Aldegonda Smeets


Uit dit huwelijk:


1.    Balthasar Hermans  -  volgt Vb


2.    Hubert Hermans  -  volgt Vc


3.    Maria Hermans - ged. Bree 27 dec. 1784 [get. Joannes Trinnekens en Beatrix Smets] - † Maasbree 8 jan. 1864 [ongehuwd]


4.    Petronella Hermans - ged. Bree 30 dec. 1786 [get. Joannes Huybers en Ida Heldens nomine Petronilla Verstraelen] - † Maasbree 6 mei 1836 -

           tr. Maasbree 13 mei 1812 met Andreas Bon [get. Petrus van Dijck en Hubertus Hermans] - geb. Gelre [D] - † na 6-5-1836 - zn. van Petrus

           Philippus Bonn en Anna Catharina Bens

           hieruit:

           1] Elisabetha Bon - geb. Maasbree 3 juli 1813 - tr. Maasbree 16 okt. 1837 met Willem van Deurssen

           2] Petronella Bon - geb. Maasbree 7 nov. 1816

           3] Joannes Bon - geb 1817 - † Maasbree 26 okt. 1859 - tr. ??? met Catharina Gertrudis Geurts

           4] Antonius Bonn - geb. Maasbree 5 febr. 1821 - † ??? - tr. Maasbree 12 mei 1848 met Petronella Zeelen

           5] Willem Bon - geb. Maasbree 9 febr. 1824 - † Maasbree 27 mrt. 1824

           6] Willem Bon - geb. Maasbree 15 nov. 1827


5.    Joanna Hermans - ged. Bree 20 nov. 1789 [get. Jooseph van Swaemen en Joanna Smets] - † Maasbree 16 nov. 1874 - tr. Maasbree 7 mei

           1818 met Joannes Clemens - geb. Bree ca. 1782 - † Maasbree 7 mei 1849 - zn. van Joannes Clemens en Agnes Janssen

           hieruit:

           1] Johanna Clemens - geb. Maasbree 15 apr. 1819

           2] Wilhelmina Clemens - geb. Maasbree 19 nov. 1820 - † ??? - tr. Maasbree 25 apr. 1846 met Hendrik Tijssen - geb. Maasbree 12 mrt.

               1815 - † ??? - zn. van Mathijs Tijssen en Mechtildis Janssen

           3] Joanna Catharina Clemens - geb. Maasbree 3 jan. 1823

           4] Antoon Clemens - geb. Maasbree 16 okt. 1829


6.    Joannes - ged. Bree 14 mei 1792 [get. Joannes Trinnekens nomine zijn zoon Joannes Trinnekens en Joanna Hermans]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVc    Henricus Hermans

             ged. Bree 24 dec. 1742 [get. Petrus Lanckers en Maria Bitsen] - † Bree 11 mrt. 1806 -

             tr. Bree 3 mei 1770 met Gertrudis Daniels [get. Joannes Hermens en Wilhelmus Daniels] - ged. Bree 26 mrt. 1743 [get. Daniel Daniels

             en Christina Geurts] - † Bree 1 apr. 1808 - dr. van Arnoldus Daniels en Mechtildis Hendrix


Uit dit huwelijk:


1.    Petrus Hermans  -  volgt Vd


2.    Daniel Hermans  -  volgt Ve


3.    Christina - ged. Bree 1 okt. 1777 [get. Jacobus Daniels en Agatha Hermens] - † Bree 16 jan. 1779


4.    Joannes Hermans  -  volgt Vf


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVd    Gerardus Hermans

             ged. Bree 23 aug. 1744 [get. Jacobus Jacobs en Catharina Rutten] - † Maasbree 26 mrt. 1821 -

             tr. Bree 13 aug. 1771 met Joanna Jacobs [get. Arnoldus Hermens en Gerardus Jacobs] - ged. Bree 17 okt. 1744 [get. Nicolaus Joosten

             en Margaretha Jacobs] - † Maasbree 7 febr. 1825 - dr. van Antonius Jacobs en Gertrudis Claesen


Uit dit huwelijk:


1.    Aldegondis Hermans - ged. Bree 27 okt. 1771 [get. Joannes Hermans en Gertrudis Joosten] - † Blerick 5 febr. 1829 - tr. Blerick 10 jan. 1805

           met Antonius Wanten [get. ???] - ged. Blerick 17 nov. 1773 - † Blerick 3 aug. 1843 - zn. van Gerard Wanten en Maria Helena Ingenrijt

           hieruit:

           1] Gerardus Wanten - geb. Blerick 12 sept. 1805 - † Blerick 13 aug. 1808

           2] Maria Wanten - geb. Blerick 7 nov. 1806 - † Venlo 27 mei 1863 - tr. 1e Venlo 9 febr. 1846 met Christiaan Vallen - tr. 2e Venlo 9 mrt.

               1852 met Gerardus Sijmonds

           3] Petrus Wanten - geb. Blerick 17 febr. 1809 - † Blerick 20 dec. 1883 - tr. Maasbree 22 mei 1837 met Maria Bartels

           4] Joanna Wanten - geb. Blerick 15 mrt. 1812 - † Blerick 11 apr. 1887 - tr. Maasbree 1 juli 1840 met Hendrick van Laer


2.    Gerardus Hermans  -  volgt Vg


3.    Joannes Hermans  -  volgt Vh


4.    Gertrudis Hermans - ged. Bree 6 aug. 1779 [get. Walterus Jacobs en Antonetta Hermans] - † Maasbree 25 aug. 1852 - tr. 1e ca. 1803 met

            Theodorus van Kempen [get. ???] - ged. ca. 1780 - † Maasbree 4 mrt. 1823 - zn. van Martin van Kempen en Hendrina Maria Peeters -

            tr. 2e Maasbree 19 sept. 1827 met Leonard Gielen [get. ???] - ged. Velden 13 mrt. 1783 - † Maasbree 11 jan. 1848 - zn. van ???

            uit 1e huwelijk:

            1] Martin van Kempen - geb. Maasbree 26 mrt. 1804 - † Maasbree 18 jan. 1828

            2] Petrus van Kempen - geb. Maasbree 31 dec. 1805 - † Maasbree 28 mei 1834

            3] Maria van Kempen - geb. Helden 31 jan. 1808 - † Maasbree 8 okt. 1833 - tr. Maasbree 24 jan. 1833 met Lambertus Peeters

            4] Petronella Kempen - geb. Helden 5 mrt. 1810 - † Helden 10 juni 1810

            5] Gerardus Kempen - geb. Helden 17 sept. 1812 - † Maasbree 6 mrt. 1889 - tr. 1e Maasbree 20 mei 1844 met Gertrudis Peeters - tr.

                 2e Maasbree 1 mei 1857 met Maria van Lier

            6] Henrica ook Hendrina Kempen - geb. Maasbree 31 dec. 1814 - † Helden 28 nov. 1880 - tr. Maasbree 4 apr. 1856 met Gerardus

                 Hermans

            7] Petrus Henricus Kempen - geb. Helden 29 sept. 1816 - † Helden 10 juli 1818

            8] Antoon Kempen - geb. Maasbree 8 jan. 1818 - † Maasbree 13 dec. 1876 - tr. 1e Maasbree 23 apr. 1841 met Joanna Daemen - tr.

                 2e Maasbree 31 juli 1861 met Margaritha Janssen - tr. 3e Maasbree 8 dec. 1869 met Wilhelmina Gertruda Wittelings

            9] Joannes Kempen - geb. Maasbree 20 dec. 1819 - † Maasbree 26 apr. 1864 - tr. Maasbree 12 okt. 1848 met Theodora Verstegen

            10] Gerardus van Kempen - geb. Maasbree 21 sept. 1821 - † Maasbree 14 mrt. 1822


5.    Petronella Hermans - ged. Bree 18 sept. 1781 [get. Henricus Hermans en Wilhelma Jacobs nomine Maria Jacobs] - † Maasbree 19 dec.

            1849 - tr. Bree 15 okt. 1810 met Franciscus van den Ecker [get. Nicolaus van den Ecker en Nicolaus Hermans] - ged. Sevenum 7 mei

            1786 - † Maasbree 9 sept. 1830 - zn. van Petrus van den Ecker en Gertrudis van der Schueren

            hieruit:

            1] Gertrudis van den Ecker - geb. Maasbree 23 febr. 1811 - † Helden 11 jan. 1879 - tr. 1e Helden 2 mei 1837 met Johannes Janssen -

                 zij tr. 2e Helden 2 mei 1859 met Willem Franssen - zij tr. 3e Helden 13 mei 1863 met Willem Vaessen

            2] Petronella van den Ecker - geb. Maasbree 14 nov. 1812 - † Maasbree 8 mei 1884 - tr. Maasbree 11 febr. 1839 met Willem Janssen

            3] Peter Joannes van den Ekker - geb. Maasbree 2 juli 1815 - † Maasbree 6 apr. 1882 - tr. Maasbree 15 jan. 1845 met Sophia Driessen

            4] Johanna van den Ecker - geb. Maasbree 14 febr. 1818 - † ??? - tr. Maasbree 13 mrt. 1850 met Bartholomeus Ummenthun

            5] Gerardus van den Ecker - geb. Maasbree 23 okt. 1821 - † Maasbree 12 aug. 1865 - tr. Maasbree 6 febr. 1850 met Anna Mechelina

                 Hanrats

            6] Joannes van den Ecker - geb. Maasbree 12 okt. 1825 - † Maasbree 5 mrt. 1841

            7] Theodorus van den Ecker - geb. Maasbree 1 apr. 1828 - † ???


6.    Nicolaas Hermans  -  volgt Vi


7.    Petrus Hermans - ged. Bree 15 febr. 1787 [get. Jacobus Daniels nomine Joannes Jacobs en Gertrudis Hermens] - † Bree 15 juni 1788


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVe    Arnoldus Hermans

             ged. Bree 18 sept. 1747 [get. Henricus Lanckers cuius loco Christianus Lennarts en Gertrudis Simons] - † Bree 12 jan. 1810 -

             tr. 1e Bree 15 jan. 1778 met Anna Catharina Adams [get. Henricus Hermans en Petrus Hendrix] - geb. ??? - † 20 mrt. 1791 - dr. van ??? -

             tr. 2e Bree 13 okt. 1791 met Johanna van Kempen [get. Petrus Verheijen en Henricus Hermans] - geb. ca. 1758 - † Maasbree 19 aug.

             1830 - dr. van Jan van Kempen en Aldegonda Cormans


Uit 1e huwelijk:


1.    Joanna Hermans - ged. Bree 28 mrt. 1778 [get. Henricus Jansen nomine Joannes Adams en Agatha Hermans nomine Gertrudis Lanckers] -

           † Bree 15 sept. 1781


2.    Maria Hermans - ged. Bree 8 juni 1782 [get. Jacobus Daniels nomine Joannes Hermans en Maria Reuls nomine Joanna Adams] - † Maasbree

           14 sept. 1847 - tr. Bree 15 mei 1805 met Joannes Peeters [get. Mathias Peters en Petrus Verhaart] - ged. Bree 8 juni 1759 - † Maasbree

           27 dec. 1832 - zn. van Gerardus Peters en Wilhelmina Hillen

           hieruit:

           1] Gerardus Peeters - geb. Maasbree 14 dec. 1806 - † Maasbree 13 dec. 1879 - tr. Maasbree 24 aug. 1831 met Joanna Vaessen


Uit 2e huwelijk:


3.    Johannes Hermans  -  volgt Vj


4.    Gerardus Hermans - ged. Bree 28 nov. 1800 [get. Jacobus Daniels nomine Petrus Verheyen en Gertrudis Hermes] - † ws. Bree 22 juni 1801


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Va    Paulus Hermans

             ged. Bree 14 juli 1767 [get. Jacobus Wolters eb Petronilla Hermans] - † Maasbree 15 mrt. 1840 -

             tr. 1e Maasbree 15 apr. 1807 met Joanna Maria van Deursen [get. Bernardus Peters en Gerardus Bogers] - ged. Grubbenvorst 7 sept.

             1781 - † Maasbree 27 jan. 1822 - dr. van Martinus van Deursen en Maria Kersten -

             tr. 2e Maasbree 20 jan. 1823 met Joanna Kuijpers - ged. Swalmen 26 aug. 1787 [get. ???] - † Maasbree 2 jan. 1851 - dr. van Petrus

             Kuijpers en Henrina Dousen


Uit 1e huwelijk:


1.    Gerardus Hermans - ged. Bree 11 juli 1809 [get. Martinus van Deursen en Anna Roch nomine Catharina Hermans] - † Bree 11 okt. 1811


2.    Catharina Hermans - ged. Bree 1 okt. 1811 [get. Jacobus Daniels nomine Jacobus Bongarts en Maria Keursten] - † Maasbree 2 sept. 1847


3.    Gerardus Hermans - geb. Bree 13 nov. 1816 - † Bree 14 nov. 1816


Uit 2e huwelijk:


4.    Jan Hermans  -  volgt VIa


5.    Cornelis Hermans  -  volgt VIb


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vb    Balthasar Hermans

            ged. Bree 25 juni 1779 [get. Joannes ermans en Aldegondis Smets] - † Maasbree 3 sept. 1835 -

            tr. Bree 15 mei 1805 met Anna van Deursen [get. Hubertus Hermans en Gerardus van Deursen] - ged. Bree 15 apr. 1781 [get. Joannes

            Smets en ida Heldens nomine Helena van Deursen] - † Maasbree 24 febr. 1825 - dr. van Henricus van Deursen en Francisca Smeets


Uit dit huwelijk:


1.    Johannes Hermans  -  volgt VIc


2.    Hendrik Hermans  -  volgt VId


3.    Francisca Hermans - ged. Maasbree 28 apr. 1811 [get. Gerardus van Deursen en Maria Hermans] - † Maasbree 25 aug. 1830


4.    Albert Hermans - geb. Maasbree 25 febr. 1813 - † Maasbree 5 mrt. 1813


5.    Maria Hermans - geb. Maasbree 29 okt. 1814


6.    Alardus Hermans - geb. Maasbree 14 dec. 1816 - † Maasbree 25 juni 1841


7.    Wilhelmina Hermans - geb. Maasbree 4 sept. 1819 - † Maasbree 7 sept. 1836


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vc    Hubertus Hermans

            ged. Bree 3 aug. 1782 [get. Cornelius Hermans en Francisca Huybers] - † Maasbree 10 mrt. 1860 - tr. Bree 3 aug. 1813 met Joanna

            Hermans [get. Baltasar Hermans en Petronella Hermans] - ged. Bree 11 nov. 1793 [get. Gerardus Faessen en Catharina Haenen

            nomine Wilhelmina Haenen] - † Maasbree 26 okt. 1859 - dr. van Jacobus Hermans en Jacomina Haenen


Uit dit huwelijk:


1.    Gerard Hermans - geb. Maasbree 3 nov. 1813


2.    Johan Hermans - geb. Maasbree 16 mei 1815 - † Maasbree 25 mrt. 1823


3.    Jacomina Hermans - geb. Maasbree 11 apr. 1818


4.    Wilhelmina Hermans - geb. Maasbree 25 aug. 1820 - † Maasbree 1 nov. 1905 - tr. Maasbree 29 apr. 1852 met Mathijs Daemen - geb.

           Maasbree 6 sept. 1821 - † Maasbree 17 febr. 1899 - zn. van Simon Daemen en Petronella van Oijen

           hieruit:

           1] Hubert Daemen - geb. Maasbree 28 okt. 1853 - † Maasbree 31 jan. 1948 - tr. Maasbree 17 mei 1878 met Elisabeth Naus

           2] Petrus Johannes Daemen - geb. Maasbree 2 febr. 1856 - † ??? - tr. Maasbree 18 jan. 1895 met Hendrika Hubertina Muijsers

           3] Joanna Daemen - geb. Maasbree 10 sept. 1860 - † Maasbree 2 aug. 1900 - tr. Maasbree 29 sept. 1882 met Leonardus Kemps


5.    Jacobus Hermans  -  volgt VIe


6.    Joanna Hermans - geb. Maasbree 11 mrt. 1825 - † Belfeld 9 febr. 1858 - tr. Maasbree 30 dec. 1853 met Hendrik Thijssen ook Thissen -

           geb. Tegelen 2 juni 1824 - † na 9-2-1858 - zn. van Joannes Valentinus Thijssen en Wilhelmina Faessen

           hieruit:

           1] Hubert Thissen - geb. Venlo 24 dec. 1854 - † ??? - tr. Tegelen 18 juni 1888 met Wilhelmina Driessen

           2] Hendrik Thissen - geb. Belfeld 9 jan. 1858 - † ??? - tr. Belfeld 18 nov. 1882 met Anna Maria Elisabeth Peeters


7.    Antoon Hermans - geb. Maasbree 17 mrt. 1827 - † Maasbree 1 sept. 1860


8.    Jan Hermans  -  volgt VIf


9.    Hendrik Hermans  -  volgt VIg


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vd     Petrus Hermans

             ged. Bree 11 mrt 1771 [get. Joannes Hermans en Mechtildis Hendrix] - † Bree 14 juni 1808 -

             tr. Bree 15 mei 1794 met Petronella Snellen [get. Joannes Hermans en Joanna Snellen] - ged. Bree 21 dec. 1767 [get. Joannes

             Hendrix en Catharina Classen] - † Maasbree 11 apr. 1844 - dr. van Wilhelmus Snellen en Petronella Dryssen ook Sayen -

             zij hertr. Maasbree 22 apr. 1811 met Joannes Beckers [get. Christianus Beckers en Gerardus Snellen] - ged. Bree 10 febr. 1763

             [get. Godefridus Boonen en Christina Smets] - † Maasbree 5 mrt. 1845 - zn. van Josephus Beckers en Gertrudis Hermans


Uit dit huwelijk:


1.    Gertrudis Hermans - ged. Bree 24 febr. 1795 [get. Henricus Hermans en Petronella Saijen] - † Maasbree 15 okt. 1843 - tr. Maasbree

           27 mei 1819 met Johannes Hermans - ged. Bree 15 juli 1795 [get. Mathias Teewen nomine Gerardus Hermans en Aledegondis Coe-

           remans] - † Bree 3 okt. 1868 - zn. van Arnoldus Hermans en Joanna van Kempen

           hieruit:

           1] Anna Hermans - geb. Maasbree 22 aug. 1822 - † Maasbree 22 febr. 1842

           2] Petronella Hermans - geb. Maasbree 3 dec. 1824 - † Maasbree 2 nov. 1881 - tr. 1e Maasbree 4 met 1854 met Mathijs Smeets -

               tr. 2e Maasbree 15 febr. 1868 met Johannes Silvester Ghielen

           3] Antoon Hermans - geb. Maasbree 11 juli 1827 - † Maasbree 10 aug. 1910

           4] Anna Catharina Hermans - geb. Maasbree 27 dec. 1829 - † Maasbree 9 nov. 1881 - tr. Maasbree 10 apr. 1856 met Gisbert Smets

           5] Jan Hermans - geb. Maasbree 16 mei 1833 - † Maasbree 5 okt. 1912 - tr. Maasbree 17 apr. 1875 met Joanna Gertrudis Roelofs

           6] Maria Gertrudis Hermans - geb. Maasbree 13 aug. 1840 - † Maasbree 28 okt. 1910 - tr. Maasbree 19 apr. 1873 met Pieter Janssen


2.    Petronella Hermans - ged. Kessel 9 sept. 1797 [get. …] - † Maasbree 14 febr. 1856 - tr. Maasbree 21 okt. 1831 met Balthazar Geurts -

           ged. Bree 7 aug. 1808 [get. Thomas Geurts nomine Gerardus Geurts en Maria Daniels] - † Maasbree 21 okt. 1831 - zn. van Arnoldus

           Geurts en Maria Smeets ook Smits

           hieruit:

           1] Jan Arnold Geurts - geb. Maasbree 5 nov. 1832 - † Maasbree 12 mrt. 1839

           2] Willemina Geurts - geb. Maasbree 23 sept. 1834 - † Maasbree 11 juni 1863 - tr. Maasbree 2 mei 1862 met Gerardus Smedts

           3] Anna Geurts - geb. Maasbree 11 okt. 1837 - † ??? - tr. Maasbree 24 aug. 1864 met Gerardus Smedts

           4] Pieter Jan Geurts - geb. Maasbree 5 nov. 1840 - † Maasbree 7 okt. 1868 - tr. Maasbree 23 apr. 1870 met Cunegonda Peeters

           5] Gerardus Geurts - geb. Maasbree 30 okt. 1843 - † Maasbree 9 mrt. 1914 - tr. Maasbree 22 apr. 1876 met Wilhelmina Aerts


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Ve    Daniel Hermans

             ged. Bree 22 nov. 1773 [get. Arnoldus Daniels en Gertrudis Lankes] - † Maasbree 13 febr. 1820 -

             tr. 1e Bree 27 nov. 1798 met Margaretha Stoffels [get. Joannes Hermans en Gerardus Vaessen] - ged. Bree 19 dec. 1777 [get.

             Jacobus Stoffels en Francisca Faessen] - † Bree 2 sept. 1803 - dr. van Gisbert Stoffels en Henrica Faessen -

             tr. 2e Bree 8 mei 1804 met Elisabeth Boets [get. Reijnerus Boots en Petrus Hermans] - ged. Bree 14 sept. 1773 [get. Wilhelmus

             Daniels nomine Gerardus Joosten en Anna de Trois nomine Joannes Berckens] - † Bree 3 juni 1815 - dr. van Henricus Boots

             en Maria Bouten -

             tr. 3e Bree 9 mei 1816 met Christina Cornelia Bonsels [get. Joannes Josephus Bonsels en Gisbertus Hermans] - geb. Afferden

             of Horst? - † Horst 15 mei 1820 - dr. van Joannes Josephus Bonsels en Aldegonda van der Velden


Uit 1e huwelijk:


1.    Henrica Hermans - ged. Bree 15 nov. 1799 [get. Henricus Hermans en Joanna Pennings nomine Maria Elisabetha Goosens]


2.    Gisbertus Hermans - ged. Bree 4 nov. 1801 [get. Antonius Vaessen en Gertrudis Daniels]


Uit 2e huwelijk:


3.    Henry Hermans - ged. Bree 3 apr. 1805 [get. Henricus Hermans en Agnes Smets nomine Maria Boots] - † Bree 22 mrt. 1806


4.    Margaretha Hermans - ged. Bree 15 nov. 1806 [get. Henricus Boots en Gertrudis Daniels] - † Bree 17 dec. 1810 

 

5.    Anna Maria Hermans - ged. Bree 8 okt. 1808 [get. Jacobus Daniels nomine Joannes Hermans en Joanna Boots] - † Maasbree 9

           nov. 1896 - tr. Maasbree 14 sept. 1831 met Antonius Lenders - ged. Bree 9 mrt. 1805 [get. Joannes  Bouten nomine Wilhelmus

           Nooten en Anna van der Schoot] - † Maasbree 28 febr. 1881 - zn. van Franciscus Lenders en Maria Coopmans

           hieruit:

           1] Maria Elisabeth Lenders - geb. Maasbree 15 juli 1832 - † Maasbree 13 dec. 1897 - tr. Maasbree 21 apr. 1858 met Pieter

                Hubert Wijnen

           2] Francisca Lenders - geb. Maasbree 7 febr. 1835 - † Maasbree 13 jan. 1891 - tr. Maasbree 9 nov. 1859 met Renier Peeters

           3] Daniel Lenders - geb. Maasbree 13 nov. 1837 - † Maasbree 5 febr. 1916 - tr. Maasbree 19 apr. 1873 met Hendrina Theeuwen

           4] Anna Maria Lenders - geb. Maasbree 14 nov. 1840 - † Maasbree 29 mrt. 1905 - tr. Maasbree 18 okt. 1867 met Hendrik Hendrix

           5] Joanna Lenders - geb. Maasbree 23 okt. 1843 - † Maasbree 26 juli 1893 - tr. Maasbree 26 apr. 1873 met Pieter Daniels

           6] Margaretha Lenders - geb. Maasbree 21 sept. 1846 - † Maasbree 20 jan. 1848

           7] Henricus Lenders - geb. Maasbree 11 dec. 1848 - † Maasbree 7 juni 1938

           8] Margaretha Lenders - geb. Maasbree 1 dec. 1854 - † ??? - tr. Maasbree 18 apr. 1884 met Mathijs van den Beucken


6.    Hendrik Hermans  -  volgt VIh


7.    Gerard Hermans  -  volgt VIi


Uit 3e huwelijk:


8.    Elisabeth Joanna Hermans - geb. Maasbree 16 febr. 1817 - † Horst 14 juli 1889 - tr. Horst 20 apr. 1842 met Jan Jakob Verheijen -

           geb. Horst 16 mrt 1814 - † Horst 20 aug. 1890 - zn. van Willem Verheijen en Joanna Huijs

           hieruit:

           1] Anna Maria Verheijen - geb. Horst 18 juni 1846 - † Horst 17 febr. 1876 [ongehuwd]

           2] Christiaen Verheijen - geb. Horst 26 apr. 1851 - † ??? - tr. Horst 19 febr. 1873 met Maria Catharina Vervoort


9.    Petrus Hermans - geb. Maasbree 9 apr. 1819 - † Horst 22 febr. 1820


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vf     Joannes Hermans

             ged. Bree 27 febr. 1780 [get. Joannes Hermans en Mechtildis Hendrix nomine Hendrina Daniels] - † Blerick 16 aug. 1847 -

             tr. Maasbree 6 juli 1806 met Joanna Gubbels [get. ...] - ged. Blerick 22 aug. 1779 [get. ...] - † Blerick 17 mrt. 1851 - dr. van

             Joannes Gubbels en Catharina Roosen


Uit dit huwelijk:


1.    Henricus Hermans  -  volgt VIj


2.    Joannes Hermans - geb. Blerick 15 sept. 1809 - † Blerick 19 febr. 1811


3.    Joannes Hermans - geb. Blerick 2 okt. 1811


4.    Petrus Hermans - geb. Blerick 30 mrt. 1814


5.    Arnoldus Hermans - geb. Blerick 8 juni 1816


6.    Maria Catharina Hermans - geb. Blerick 14 apr. 1818


7.    NN [jongetje] Hermans - geb./† Blerick 26 okt. 1820


8.    Daniel Hermans - geb. Blerick 21 mrt. 1822


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vg    Gerardus Hermans

             ged. Bree 18 mrt. 1774 [get. Antonius Jacobs en Gertrudis Langen] - † Maasbree 10 apr. 1838 -

             tr. Bree 3 apr. 1799 met Cornelia Gommans [get. Joannes Hermans en Joannes Goumens] - geb. ca. 1778 - † Baarlo 29 nov.

             1849 - dr. van Godefridus Gommans en Joanna Gielen


Uit dit huwelijk:


1.    Wilhelmus Hermans  -  volgt VIk


2.    Petronella Hermans - ged. Bree 14 okt. 1801 [get. Jacobus Hendrix nomine Godefridus Gommans en Joanna Jacobs] - † Maasbree

           2 juni 1887 - tr. Maasbree 4 nov. 1829 met Hendrik Beerden - geb. Blerick 11 mei 1802 - † ??? - zn. van Joannes Beerden en

           Wilhelmina Beurskens

           hieruit:

           1] Willem Beerden - geb. Maasbree 26 dec. 1829 - † Blerick 22 juni 1863

           2] Gerard Beerden - geb. Blerick 1 aug. 1833 - † Blerick 9 juli 1874 - tr. ??? [D] Sibilla Catharina Heusch


3.    Anna Hermans - ged. Bree 26 dec. 1803 [get. Joannes Goumans en Aldegondis Hermans] - † Beegden 9 febr. 1878 - tr. Maasbree

           19 dec. 1831 met Frans Soentjes - ged. Beegden ca. 1797 - † Beegden 31 oktober 1867 - zn. van Frans Soentjes en Martina Linssen

           hieruit: ???


4.    Gerard Hermans  -  volgt VIL


5.    Joannes Hermans  -  volgt VIm


6.    Joanna Hermans - geb. Bree 6 mrt. 1814 - † Maasbree 15 febr. 1897 - tr. Maasbree 12 nov. 1844 met Joannes Kuipers - geb. Blerick

           17 juli 1816 - † Baarlo 27 jan. 1879 - zn. van Peter Kuipers en Christina Zanders

           hieruit:

           1] Petronella Kuipers - geb. Baarlo 28 dec. 1845 - † Blerick 14 aug. 1921 - tr. Maasbree 2 mei 1874 met Pieter Hubert Staaks

           2] Gerardus Kuipers - geb. Baarlo 21 febr. 1848 - † Baarlo 28 mei 1925 - tr. Maasbree 9 apr. 1880 met Anna Maria Knippenberg

           3] NN [levenloos jongetje] Cuijpers - geb./ † Baarlo 24 dec. 1850

           4] Hubertina Christina Kuipers - geb. Baarlo 27 mrt. 1852 - † Blerick 28 sept. 1935 - tr. Maasbree 18 apr. 1879 Wilhelmus Teeuwen


7.    Maria Hermans - geb. Bree 15 september 1816 - † Venlo 10 juli 1885 - tr. Venlo 7 aug. 1848 met Herman van Wylick - geb. Velden 24

           febr. 1808 - † voor 10-7-1885 - zn. van Johannes van Wylick en Petronella Verbeek

           hieruit:

           1] Laurens Hubertus van Wijlick - geb. Venlo 13 sept. 1849 - † Venlo 18 okt. 1849

           2] Petronella Johanna van Wijlick - geb. Venlo 23 sept. 1850 - † Venlo 7 mei 1884 - tr. Venlo 3 nov. 1875 met August Wendehorst

           3] Hendrik van Wijlick - geb. Venlo 12 sept. 1852 - † Venlo 21 dec. 1854

           4] Johanna Maria Hubertina van Wijlick - geb. Venlo 25 okt. 1854 - † Venlo 17 nov. 1854

           5] Johannes van Wijlick - geb. Venlo 23 dec. 1855 - † Venlo 4 febr. 1933 - tr. Venlo 22 jan. 1884 met Johanna Hubertina Thissen

           6] Hubertina van Wijlick - geb. Venlo 17 apr. 1858 - † Venlo 21 juni 1858


8.    Godefridus Hermans  -  volgt VIn


9.    Gertrudis Hermans - geb. Maasbree 29 okt. 1823 - † Maasbree 24 febr. 1848


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vh    Joannes Hermans

             ged. Bree 8 okt. 1776 [get. Joannes Hermans en Anna van der Schoot] - † Maasbree 29 mrt. 1849 -

             tr. Bree 29 apr. 1802 met Joanna Peeters [get. Nicolaus Hermans en Jacobus Daniels] - ged. Helden 16 mei 1772 [get. ???] -

             † Maasbree 30 aug. 1836 - dr. van Wilhelmus Peeters en Wilhelmina Driessen


Uit dit huwelijk:


1.    Wilhelmus Hermans - ged. Maasbree 20 okt. 1803 [get. Gerardus Hermans en Martina Peters] - † Maasbree 26 mei 1808


2.    Antonius Hermans  -  volgt VIo


3.    Wilhelmus Hermans  -  volgt VIp


4.    Wilhelmina Hermans - ged. Maasbree 14 febr. 1811 [get. Bernardus Peters en Agnes Smits nomine Aldegondis Hermans] - † Maasbree

           12 dec. 1878 - tr. Maasbree 19 apr. 1837 met Jan Leijsen - geb. Asten 1804 - † Maasbree 27 juni 1869 - zn. van Marten Jan Leijsen

           en Maria Hendrika Heijnen

           hieruit:

           1] Anna Maria Leijsen - geb. Maasbree 1837 - † Maasbree 15 mrt. 1846

           2] Johanna Leijsen - geb. Maasbree 17 mei 1838

           3] Hendrik Leijsen - geb. Maasbree 14 apr. 1840 - † Venlo 6 nov. 1916 - tr. Maasbree 24 apr. 1865 met Hendrina Teeuwen

           4] Martinus Leijsen - geb. Maasbree 6 jan. 1843 - † Maasbree 9 mei 1874 - tr. Maasbree 19 apr. 1873 met Aldegonda Wijnands

           5] Peter Johannes Leijsen - geb. Maasbree 20 nov. 1845 - † Maasbree 22 dec. 1952

           6] Joanna Maria Leijsen - geb. Maasbree 15 sept. 1848 - † Maasbree 18 aug. 1894 - tr. Maasbree 5 apr. 1875 met Jacobus Wijnands

           7] Joannes Leijsen - geb. Maasbree 8 okt. 1852 - † Maasbree 14 sept. 1875


5.    Petronella Hermans - geb. Maasbree 2 mei 1813 - † Maasbree 31 mei 1813


6.    Hendrina Hermans - geb. Maasbree 23 juli 1815 - † Meerlo 31 mei 1896 - tr. Meerlo 14 okt. 1844 met Willem Jacobs - geb. Meerlo 31

            jan. 1818 - † Meerlo 13 aug. 1884 - zn. van Johannes Jacobs en Gertrudis Hoebers

            hieruit:

            1] Peeter Johannes Jacobs - geb. Meerlo 29 aug. 1845 - † Meerlo 28 jan. 1867

            2] Anna Matthea Jacobs - geb. Meerlo 6 sept. 1848 - † ??? - tr. Meerlo 29 jan. 1873 met Johannes Gommans

            3] Johannes Jacobs - geb. Meerlo 20 nov. 1850

            4] Wilhelmus Jacobs - geb. Meerlo 6 jan. 1853 - † Meerlo 30 mei 1856

            5] Wilhelmina Jacobs - geb. Meerlo 9 juli 1856

            6] Gerardus Jacobs - geb. Meerlo 1 sept. 1860 - † ??? - tr. Meerlo 22 apr. 1882 met Maria Catharina Vullings


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vi     Nicolaas Hermans

             ged. Bree 18 mrt. 1785 [get. Arnoldus Hermans en Wilhelmina Jacobs] - † Maasbree 19 mei 1846 -

             tr. Bree 3 nov. 1808 met Sibilla Catharina Huijs [get. Gerardus Hermans en Laurentius Huijs] - ged. Bree 11 sept. 1784 [get. Joannes

             Peters en Ida Heldens nomine Petronilla Huys] - † Maasbree 12 febr. 1850 - dr. van Joannes Huijs en Cunera Geurts


Uit dit huwelijk:


1.    Cunera Hermans - ged. Maasbree 12 juni 1809 [get. Joannes Huijs en Joanna Jacobs] - † Belfeld 20 okt. 1843 - tr. Tegelen 4 mei 1843

           met Joannes Petrus Rijvers - geb. Swalmen 17 apr. 1814 - † Belfeld 23 mei 1852 - zn. van Michael Rijvers en Joanna Schrijnewerker

           hieruit: geen kinderen


2.    Joannes Hermans  -  volgt VIq


3.    Petrus Hermans - geb. Maasbree 5 mrt. 1813 - † Bree 27 apr. 1818


4.    Hendrik Hermans - geb. Maasbree 28 jan. 1815 - † Maasbree 15 sept. 1845


5.    Gertrudis Hermans - geb. Maasbree 26 okt. 1817 - † Deurne en Liessel 4 dec. 1897 - tr. 1e Maasbree 9 mei 1850 met Theodorus Lins-

           sen - geb. Maasbree 17 jan. 1804 - † Maasbree 10 mrt. 1874 - zn. van Anna Linssen - tr. 2e Maasbree 16 jan. 1875 met Joannes Knip-

           penberg - geb. Helden 4 mrt. 1823 - † Deurne en Liessel 22 aug. 1899 - zn. van Peter Knippenberg en Joanna Zeelen

           hieruit:  ???


6.    Maria Hermans - geb. Maasbree 31 mrt. 1820


7.    Petronella Hermans - geb. Maasbree 31 mrt. 1820


8.    NN [jongetje] Hermans - geb./† Maasbree 2 sept. 1822


9.    Gerardus Hermans  -  volgt VIr


10.   Joanna Hermans - geb. Maasbree 11 febr. 1829 - † Sevenum 27 jan. 1908 - tr. Maasbree 6 febr. 1863 met Pieter Houben - geb. Horst 27

            aug. 1825 - † Sevenum 13 mrt. 1890 - zn. van Andries Houben en Cunera Jonck

            hieruit voorkind: [erkend bij huwelijk]

            1] Sibilla Houben - geb. Maasbree 21 mrt. 1862 - † ??? - tr. Maasbree 22 apr. 1887 met Johannes Seelen

            daarna hieruit:

            2] Joanna Houben - geb. Maasbree 7 apr. 1865 - † Sevenum 18 nov. 1906 - tr. Sevenum 1 sept. 1893 met Bernard Lambert van Rens

            3] Maria Carolina Houben - geb. Maasbree 21 mrt. 1873 - † ??? - tr. Horst 22 apr. 1901 met Jakob Kellenaers

            4] Anna Catharina Houben - geb. Maasbree - † Sevenum 5 nov. 1921 - tr. 1e Maasbree 20 juli 1888 met Martin Minten - zij tr. 2e Seve-

                num 4 okt. 1912 met Martinus Ernst


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vj     Joannes Hermans

             ged. Bree 15 juli 1795 [get. Mathias Teewen nomine Gerardus Hermans en Aldegonda Coeremans] - † Maasbree 3 okt. 1868 -

             tr. Maasbree 27 mei 1819 met Gertrudis Hermans - ged. Bree 24 febr. 1795 [get. Henricus Hermans en Petronilla Saijen] - † Maas-

             bree 15 okt. 1843 - dr. van Petrus Hermans en Petronella Snellen


Uit dit huwelijk:


1.    Anna Hermans - geb. Maasbree 22 aug. 1822 - † Maasbree 22 febr. 1842


2.    Petronella Hermans - geb. Maasbree 3 dec. 1824 - † Maasbree 2 nov. 1881 - tr. 1e Maasbree 4 mei 1854 met Mathijs Smeets - geb.

           Maasbree 17 mei 1824 - † Maasbree 31 dec. 1864 - zn. van Jan Smeets en Gertrudis Smeets - tr. 2e Maasbree 15 febr. 1868 met

           Johannes Silvester Ghielen uit Helden

           uit 1e huwelijk:

           1] Johannes Smets - geb. Maasbree 12 juni 1856 - † Maastricht 1 juni 1897 - tr. Maasbree 18 apr. 1884 met Joanna Boots

           2] Gerardus Smeets - geb. Helden 1 mrt. 1858 - † Helden 10 okt. 1863

           3] Antonius Smeets - geb. Helden 17 dec. 1860 - † Maasbree 16 apr. 1926 - tr. 1e Helden 4 juni 1883 met Maria Janssen - tr. 2e

               Maasbree 1 okt. 1897 met Antoinetta Hermans


3.    Antoon Hermans - geb. Maasbree 11 juli 1827 - † Maasbree 10 aug. 1910


4.    Anna Catharina Hermans - geb. Maasbree 29 dec. 1829 - † Maasbree 9 nov. 1881 - tr. Maasbree 10 april 1856 met Gisbert Smets -

           geb. Maasbree 11 juni 1822 - † Maasbree 10 dec. 1892 - zn. van Gerard Smeets en Christina Joosten

           hieruit:

           1] Gertrudis Smets - geb. Maasbree 17 juni 1857 - † Maasbree 20 sept. 1929 [ongehuwd]

           2] Gerard Smets - geb. Maasbree 5 nov. 1858 - † Maasbree 4 nov. 1907 - tr. Maasbree 20 sept. 1889 met Johanna Christina Thijssen

           3] Antoon Smets - geb. Maasbree 6 jan. 1861 - † ??? - tr. 1e Maasbree 7 mei 1886 met Jacoba Hermans - tr. 2e Maasbree 6 sept. 1895

           4] Christina Smets - geb. Maasbree 2 mrt. 1863 - † Maasbree 22 mei 1868

           5] Catharina Smets - geb. Maasbree 9 mei 1865

           6] Joannes Mathijs Smets - geb. Maasbree 9 jan. 1868 - † Maasbree 13 febr. 1868

           7] Joanna Smets - geb. Maasbree 1 febr. 1869 - † Maasbree 9 aug. 1896 [ongehuwd] 

           8] Christina Smets - geb. Maasbree 2 jan. 1872 - † Maasbree 31 mrt. 1880

           9] Petronel Smets - geb. Maasbree 15 febr. 1875 - † ??? - tr.Maasbree 20 apr. 1900 met Hendrik Hermans 


5.    Jan Hermans  -  volgt VIs


6.    Maria Gertrudis Hermans - geb. Maasbree 13 aug. 1840 - † Maasbree 28 okt. 1910 - tr. Maasbree 19 apr. 1873 met Pieter Janssen -

           geb. Sevenum 21 dec. 1841 - † Maasbree 13 mei 1900 - zn. van Gisbert Janssen en Margaretha Snellen

           hieruit:

           1] Joannes Janssen - geb. Maasbree 26 jan. 1874 - † ??? - tr. Maasbree 26 apr. 1907 met Maria Catharina Duyx

           2] Margaretha Janssen - geb. Maasbree 11 okt. 1875

           3] NN [levenloos meisje] Janssen - geb./† Maasbree 12 mrt. 1878

           4] Gerardus Janssen - geb. Maasbree 1 jan. 1880

           5] NN [levenloos jongetje] - geb./† Maasbree 8 aug. 1883

           6] Antoon Janssen - geb. Maasbree 13 nov. 1884


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIa    Jan Hermans

             geb. Maasbree 30 dec. 1823 - † Maasbree 10 sept. 1862 -

             tr. Maasbree 1 apr. 1853 met Anna Steeghs - geb. Helden 25 juli 1822 - † Maasbree 22 apr. 1901 - dr. van Michael Steeghs en

             Francina Peeters - zij hertr. Helden 23 jan. 1865 met Cornelis Franssen


Uit dit huwelijk:


1.    Paulus Hermans  -  volgt VIIa


2.    Franciscus Hermans  -  volgt VIIb


3.    Joanna Hermans - geb. Maasbree 11 sept. 1859 - † Didam 29 aug. 1920 - tr. Didam 6 mei 1898 met Theodorus Willemsen - geb.

           Didam 1858 - † Didam 6 dec. 1916 - zn. van Willem Willemsen en Hendrika de Reus

           hieruit:

           1] Maria Johanna Willemsen - geb. ca. 1900 - tr. Didam 7 mei 1918 met Antonius Freriks


4.    NN [levensloos meisje] Hermans - geb./† Maasbree 5 mei 1863


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIb     Cornelis Hermans

              geb. Maasbree 4 mei 1829 - † Maasbree 22 sept. 1878 -

              tr. Maasbree 8 okt. 1852 met Anna Catharina Cuijpers - geb. Baarlo 7 dec. 1820 - † Maasbree 9 dec. 1907 - dr. van Godefridus

              Cuijpers en Wilhelmina Coopmans


Uit dit huwelijk:


1.    Joanna Hermans - geb. Maasbree 13 dec. 1852 - † Meijel 2 juni 1935 - tr. Maasbree 8 jan. 1886 met Willem Janssen van Helden

           hieruit:  ???


2.    Godefridus Hermans  -  volgt VIIc


3.    Joannes Hermans  -  volgt VIId


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIc     Joannes Hermans

              ged. Maasbree 3 mrt. 1806 [get. Petrus van Deursen en Wilhelmina Huyberts] - † Maasbree 1 juni 1840 -

              tr. Helden 23 apr. 1833 met Gertrudis Verlinden - geb. ca. 1807 - † Maasbree 23 apr. 1853 - dr. van Willem Verlinden en Theodora

              ook Dorothea de Bruijn


Uit dit huwelijk:


1.    Antoon Hermans  -  volgt VIIe


2.    Dorothea Hermans - geb. Maasbree 19 mei 1835 - † Maasbree 15 mrt. 1836


3.    Willem Hermans - geb. Maasbree 2 febr. 1837 - † Maasbree 9 aug. 1861


4.    Brigitta Hermans - geb. Maasbree 15 febr. 1839 - † Maasbree 6 febr. 1840


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VId     Hendrik Hermans

              ged. Maasbree 25 mei 1808 [get. Joannes Beurskens nomine Hubertus Hermans en Helena van Deursen ] - † ??? -

              tr. Maasbree 19 apr. 1841 met Catharina Hermans - geb. Blerick 27 febr. 1816 - † ??? - dr. van Arnold Hermans en Maria Coopmans


Uit dit huwelijk:


1.    Joannes Hermans - geb. Blerick 11 okt. 1841


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIe    Jacobus Hermans

             geb. Maasbree 15 sept. 1822 - † Helden 2 mrt. 1885 -

             tr. Helden 2 mei 1860 met Anna Maria Janssen - geb. Helden 13 nov. 1834 - † Helden 28 juli 1904 - dr. van Gerard Janssen en

             Anna Maria Engels


Uit dit huwelijk:


1.    Hubertus Hermans - geb. Helden 27 febr. 1861 - † jong


2.    Gerard Jozef Hermans - geb. Helden 4 aug. 1863


3.    Hubertus Hermans  -  volgt VIIf


4.    Leonardus Hermans - geb. Helden 3 apr. 1866 - † Helden 22 okt. 1866


5.    Petronella Hermans - geb. Helden 4 juli 1868 - † ??? - tr. Helden 4 mei 1903 met Johannes Hendrikus Janssen - geb. Helden - † ??? -

           zn. van Antoon Janssen en Maria Catharina Bos

           hieruit:

           1] NN [levenloos meisje] - geb./† Helden 11 apr. 1906


6.    Johanna Hermans - geb. Helden 22 mrt. 1872 - † Helden 25 okt. 1873


7.    Leonardus Hermans  -  volgt VIIg


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIf     Jan Hermans

              geb. Maasbree 30 jan. 1829 - † ??? -

              tr. Tegelen 22 aug. 1860 met Maria Hubertina Jonckmans - geb. Tegelen 10 sept. 1837 - † ??? - dr. van Jacobus Jonckmans

              en Elisa Jacobs [zij vertrekken op 3-12-1872 van Venlo naar Kaldenkirchen]


Uit dit huwelijk:


1.    Hubert Jacob Hermans - geb. Venlo 8 okt. 1860


2.    Joanna Elisabeth Hermans - geb. Venlo 3 sept. 1862


3.    Hendrik Hubert Hermans - geb. Venlo 10 juli 1866 - † Venlo 24 juli 1866


4.    Barbara Hubertina Hermans - geb. Venlo 19 juni 1867 - † Venlo 19 okt. 1867


5.    Petronella Hubertina Hermans - geb. Venlo 2 nov. 1868


6.    Gerard Hubert Hermans - geb. Venlo 22 sept. 1871


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIg     Hendrik Hermans

              geb. Maasbree 20 mrt. 1831 - ged. Maasbree 21 mrt. 1821 [get. Antonius Vaessen nomine Henrici Janssen ex Kessel en Wilhel-

              mina Hermans] - † Maasbree 28 mrt. 1907 -

              tr. Sevenum 29 apr. 1865 met Petronella Litjens - geb. Sevenum 26 febr. 1838 - † Maasbree 6 apr. 1905 - dr. van Matthijs Litjens

              en Christina Janssen


Uit dit huwelijk:


1.    Maria Christina Hermans - geb. Maasbree 8 sept. 1866 - † Tegelen 8 dec. 1939 - tr. Tegelen 16 apr. 1894 met Hubert Hendrik Denes-

           sen - geb. Tegelen - † Venlo 20 mei 1925 - zn. van Willem Hubert Denessen en Maria Catharina Nooten

           hieruit:

           1] Wilhelmus Hendrikus Denessen - geb. Tegelen 2 febr. 1895

           2] Petronella Maria Jacoba Denessen - geb. Tegelen 9 mei 1896 - † ??? - tr. Tegelen 19 jan. 1920 met Gerardus Jacobus Goppel

           3] Hendrikus Hubertus Denessen - geb. Tegelen 11 dec. 1897 - † Tegelen 27 aug. 1899

           4] Theodorus Wilhelmus Hendrikus Denessen - geb. Tegelen 27 juni 1899

           5] Hendrikus Hubertus Antonius Denessen - geb. Tegelen 24 mei 1901 - † Tegelen 1 sept. 1901

           6] Hendrikus Mathias Hubertus Denessen - geb. Tegelen 19 aug. 1902

           7] Johannes Antonius Denessen - geb./† Tegelen 13 mei 1904

           8] Maria Johanna Denessen - geb. 1905 - † Tegelen 17 mrt. 1906


2.    Hubertus Hermans  -  volgt VIIh


3.    Mathijs Hermans - geb. Maasbree 3 mei 1870 - † Maasbree 8 mei 1874


4.    Joanna Christina Hermans - geb. Maasbree 15 dec. 1871 - † Maasbree 20 mei 1874


5.    Antoon Hermans  -  volgt VIIi


6. Mathijs Hermans  -  volgt VIIj


7.    Johanna Hermans - geb. Maasbree 9 mei 1876 - † Beesel 22 febr. 1937 - tr. Beesel 25 okt. 1907 met Johannes Hendrikus Reijnders -

            geb. Beesel - † Belfeld 24 nov. 1939 - zn. van Gerardus Reijnders en Joanna Ramakers

            hieruit:

            1] Gerardus Hubertus Hendrikus Reijnders - geb. 1912/1913 - † Beesel 18 apr. 1913

            2] Hendrik Gerard Antoon Reijnders - geb. 1915 - † Beesel 14 juni 1937


8.    NN [levenloos meisje] Hermans - geb./† Maasbree 13 mei 1878


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIh     Hendrik Hermans

              ged. Maasbree 20 febr. 1811 [get. Gerardus Boots en Petronilla Snellen] - † Maasbree 3 juli 1895 -

              tr. Maasbree 15 apr. 1839 Maria Janssen - ged. Baarlo 14 nov. 1813 - † Maasbree 12 okt. 1884 - dr. van Herman Janssen

              en Maria van Wijlick


Uit dit huwelijk:


1.    Maria Elisabeth Hermans - geb. Maasbree 15 febr. 1840 - † Baarlo 3 okt. 1913 - tr. Maasbree 10 juli 1872 met Willem Holtackers -

           geb. Baarlo 13 sept. 1835 - † Baarlo 31 juli 1915 - zn. van Jan Holtackers en Wilhelmina Joosten

           hieruit:

           1] Hermanus Holtackers - geb. Maasbree 12 aug. 1873

           2] Joseph Hubertus Holtackers - geb. Maasbree 21 mrt. 1878 - † Baarlo 3 apr. 1878

           3] Maria Hubertina Holtackers - geb. Maasbree 22 okt. 1879 - † Tegelen 24 okt. 1933 [ongehuwd]

           4] Petronella Holtackers - geb. Maasbree 4 sept. 1883 - † Blerick 9 nov. 1918 - tr. Maasbree 31 okt. 1907 met Antoon Huys


2.    Daniel Hermans - geb. Maasbree 25 dec. 1841 - † Baarlo 30 aug. 1898


3.    Petronella Hermans - geb. Maasbree 16 nov. 1843 - † Baarlo 29 mrt. 1845


4.    Hermanus Hermans  -  volgt VIIk


5.    Petrus Hermans  -  volgt VIIL


6.    Maria Hermans - geb. Maasbree 4 aug. 1850 - † Baarlo 15 okt. 1889 - tr. Maasbree 3 okt. 1879 met Theodorus Nijssen - geb.

           Helden 31 jan. 1854 - † Baarlo 13 nov. 1931 - zn. van Willem Nijssen en Hendrika Nielissen

           hieruit:

           1] NN [levenloos jongetje] Nijssen - geb./† Baarlo 4 mei 1880

           2] Hendrik Hubertus Nijssen - geb. Maasbree 16 apr. 1881 - † Baarlo 27 apr. 1881

           3] Hendrikus Hubertus Nijssen - geb. Maasbree 20 juli 1882 - † Baarlo 24 dec. 1882

           4] Maria Elisabeth Hubertina Nijssen - geb. Maasbree 8 jan. 1884

           5] NN [levenloos jongetje] Nijssen - geb./† Baarlo 3 mrt. 1885

           6] Henrica Hubertina Nijssen - geb. Maasbree 17 mei 1886 - † ??? - tr. Helden 20 apr. 1914 met Willem Koopmans

           7] Mechtildis Hubertina Nijssen - geb. Maasbree 16 mei 1887

           8] Johanna Josephina Hubertina Nijssen - geb. Maasbree 18 mrt. 1889 - † Baarlo 13 feb. 1891


7.    Mathijs Hermans - geb. Maasbree 15 sept. 1853 - † Baarlo 12 sept. 1856


8.    Petronella Hermans - geb. Maasbree 12 okt. 1856 - † Baarlo 9 okt. 1857


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIi     Gerard Hermans

             geb. Maasbree 19 apr. 1813 - † Maasbree 27 jan. 1875 -

             tr. Maasbree 4 apr. 1845 met Maria Trienekens - geb. Bree 7 sept. 1815 - † Maasbree 29 mrt. 1868 - dr. van Hendrik Trinekens

             en Maria Bruijnen


Uit dit huwelijk:


1.    Willem Hermans  -  volgt VIIm


2.    Daniel Hermans  -  volgt VIIn


3.    Henricus Herman Hermans - geb. Maasbree 12 febr. 1854 - † Maasbree 4 dec. 1943


4.    Maria Elisabeth Hermans - geb. Maasbree 21 apr. 1856 - † Maasbree 1 nov. 1930 - tr. Maasbree 25 apr. 1884 met Joannes van

          den Beuken - geb. ??? - † Maasbree 28 juni 1935 - zn. van Peter van den Beuken en Theodora Hendrix

          hieruit:  ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIj     Henricus Hermans

             geb. Blerick 29 juli 1807 - † Blerick 13 apr. 1864 -

             tr. Maasbree 12 dec. 1839 met Johanna Bouten - geb. Grubbenvorst 1817 - † Blerick 1 juni 1876 - dr. van Jacob Bouten en

             Gertrudis Jacobs


Uit dit huwelijk:


1.    Jan Hubert Hermans  -  volgt VIIo


2.    Anna Catharina Hermans - geb. Blerick 16 febr. 1843 - † Maasbree 22 nov. 1894


3.    Maria Gertrudis Hermans - geb. Blerick 23 febr. 1846 - † Venlo 7 jan. 1919 - tr. Venlo 28 sept. 1875 met Leonard Willem Driessen -

           geb. Venlo 20 juni 1824 - † Venlo 2 febr. 1919 - zn. van Peter Andries Driessen en Anna Kurvers

           hieruit:

           1] Joanna Hubertina Maria Driessen - geb. Venlo 7 apr. 1877 - † ??? - tr. Venlo 6 apr. 1920 met Antoon Hubert Delsing

           2] Bernardina Hubertina Johanna Driessen - geb. Venlo 23 apr. 1879 - † Venlo 28 apr. 1902 - tr. voor 28-4-1902 met Hermann

                Franz Albert Langen

           3] Elisabeth Josephina Driessen - geb. Venlo 1 mrt. 1881 - † ??? - tr. Venlo 15 juni 1903 met Hermann Franz Albert Langen van

                Gladbach [D]

           4] Dorothea Petronella Josephina Driessen - geb. Venlo 3 juni 1883 - † Venlo 10 aug. 1905 [ongehuwd]


4.    Jacobus Hubertus Hermans  -  volgt VIIp


5.    Pieter Hermans - geb. Blerick 7 jan. 1852


6.    Anna Gertruda Hubertina Hermans - geb. Blerick 31 juli 1855


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIk     Wilhelmus Hermans

              ged. Bree 5 okt. 1799 [get. Gerardus Hermans en Joanna Geelen] - † Kessel 6 dec. 1852 -

              tr. Kessel 14 apr. 1825 met Maria Petronella Beurskens - geb. Kessel 6 okt. 1790 - † Kessel 19 juli 1851 - dr. van Mathijs Beurs-

              kens en Elisabeth Timmermans


Uit dit huwelijk:


1.    Hendrik Hermans  -  volgt VIIq


2.    Anna Elisabeth Hermans - geb./† Kessel 14 dec. 1830


3.    Anna Elisabeth Hermans - geb. Kessel 2 sept. 1832


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIL     Gerardus Hermans

               ged. Bree 11 febr. 1806 [get. Joannes Hermans en Agnes Smits nomine Godefrida Gommans] - † Maasbree 19 apr. 1869 -

               tr. Grubbenvorst 14 apr. 1834 met Joanna Verberkt - geb. Horst 16 apr. 1799 - † Blerick 18 okt. 1875 - dr. van Joannes Verberkt

               en Elisabeth Gielen


Uit dit huwelijk:


1.    Gerard Hendrik Hermans - geb. 1839 - † Blerick 3 apr. 1847


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIm     Joannes Hermans

               geb. Bree 3 jan. 1811 - † Maasbree 3 juli 1861 -

               tr. Maasbree 5 mei 1846 met Joanna Koopmans ook Coopmans - geb. Blerick 25 apr. 1818 - † ??? - dr. van Andreas Koop-

               mans en Gertrudis Gussen


Uit dit huwelijk:


1.    Gerardus Hermans  -  volgt VIIr


2.    Cornelis Hubert Hermans - geb. Baarlo 7 mrt. 1851 - † Baarlo 27 nov. 1853


3.    Jacob Hermans - geb. Baarlo 7 mrt. 1851


4.    Gertrudis Hermans - geb. Baarlo 4 aug. 1854 - † ??? - tr. Maasbree 7 febr. 1879 met Jacobus Peskens van Blerick

           hieruit:  ???


5.    Andries Hermans - geb. Baarlo 7 mei 1857 - † Baarlo 4 mrt. 1858


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIn     Godefridus Hermans

               geb. Maasbree 14 sept. 1820 - † Maasbree 1 mrt. 1899 -

               tr. 1e Kessel 4 juli 1855 met Sibilla Deckers - geb. Kessel 8 nov. 1829 - † Tegelen 2 juni 1859 - dr. van Jan Hendrik Deckers

               en Petronel Janssen -

               tr. 2e Maasbree 5 jan. 1866 met Wilhelmina Verspaij uit Arcen - geb. Arcen - † ??? - dr. van Hermanus Verspaij en Joanna Hendrix


Uit 1e huwelijk:


1.    Gerardus Henricus Hermans - geb. Kessel 9 aug. 1855 - † Tegelen 22 jan. 1857


2.    Petronella Hubertina Hermans - geb. Tegelen 3 apr. 1857 - † Tegelen 27 apr. 1859


Uit 2e huwelijk:


3.     Franciscus Hermans - geb. Maasbree 30 dec. 1866 - † Blerick 31 okt. 1895 [ongehuwd]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIo     Antonius Hermans

              geb. Maasbree 27 aug. 1805 - † Meerlo [Swolgen] 31 dec. 1887 -

              tr. 1e Meerlo 20 apr. 1830 met Anna Gertrudis Siebers - geb. Meerlo - † Meerlo 25 juni 1850 - dr. van Willem Siebers en Petronella

              Gooren -

              tr. 2e Meerlo 16 okt. 1850 met Petronella Geertjens - geb. Horst 28 aug. 1815 - † Meerlo 19 apr. 1884 - dr. van Hendrik Geertjens

              en Elizabeth Kellenaers


Uit 1e huwelijk:


1.    Peter Johannes Hermans  -  volgt VIIs


2.    Petronella Hermans - geb. Meerlo 28 okt. 1833


3.    Johanna Wilhelmina Hermans - geb. Meerlo 13 jan. 1836


Uit 2e huwelijk:


4.    Elizabeth Hermans - geb. Meerlo 22 mei 1855


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIp     Wilhelmus Hermans

              geb. Maasbree 25 okt. 1808 - † Maasbree 3 juni 1866 -

              tr. 1e Maasbree 22 jan. 1834 met Maria Peeters - ged. Maasbree 29 aug. 1807 - † Maasbree 13 juli 1842 - dr. van Willem Peeters

              en Johanna Nijssen -

              tr. 2e Maasbree 24 apr. 1843 met Maria Agnes Theeuwen - geb. Horst 1806 - † Maasbree 21 apr. 1894 - dr. van Franciscus Theeu-

              wen en Petronella Janssen


Uit 1e huwelijk:


1.    Peter Jan Hermans - geb. Maasbree 29 nov. 1834 - † Maasbree 26 mrt. 1836


2.    NN [levenloos meisje] - geb./ † Maasbree 19 jan. 1837


3.    Peter Jan Hermans  -  volgt VIIt


Uit 2e huwelijk:


4.    Anna Maria Hermans - geb. Maasbree 11 aug. 1844 - † Maasbree 8 dec. 1880 - tr. Maasbree 3 febr. 1877 met Peter Hendrikus Driessen -

           geb. Baarlo 19 apr. 1853 - † ??? - zn. van Joannes Driessen en Willemina Domen

           hieruit een voorkind: [erkend bij huwelijk]

           1] Wilhelmina - geb. Maasbree 21 aug. 1873

           daarna hieruit:

           2] Maria Agnes Driessen - geb. Maasbree 10 nov. 1877


5.    Pieter Francis Hermans  -  volgt VIIu


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIq     Joannes Hermans

              geb. Maasbree 20 febr. 1811 - † Tegelen 9 jan. 1857 -

              tr. Tegelen 3 mei 1840 met Elisabetha van Kol - geb. Meyel 18 mrt. 1811 - † Tegelen 4 febr. 1906 - dr. van Jan Arnold van Kol en

              Henrietta van Tilburg


Uit dit huwelijk:


1.    Nicolaas Hermans  -  volgt VIIv


2.    Jacobus Hermans - geb. Tegelen 15 okt. 1843


3.    Hendrik Herman Hermans - geb. Tegelen 19 febr. 1846 - † Tegelen 11 mrt. 1852


4.    Antonius Hermans  -  volgt VIIw


5.    Maria Sibilla Hermans - geb. Tegelen 15 febr. 1851 - † Tegelen 22 aug. 1931 - tr. Tegelen 2 mei 1874 met Gerardus Hekkens - geb.

           Tegelen 2 apr. 1848 - † Tegelen 28 aug. 1918 - zn. van Michiel Hekkens en Gertrudis Beurskens

           hieruit:

           1] Elisabeth Hekkens - geb. Tegelen 21 okt. 1875 - † ??? - tr. Tegelen 14 okt. 1912 met Johannes Wilhelmus Hendrikus Ehren

           2] Nicolaas Hekkens - geb. Tegelen 29 mrt. 1877 - † ??? - tr. Tegelen 20 mrt. 1877 met Maria Petronella Verhaagh

           3] Gertrudis Hekkens - geb. Tegelen 21 sept. 1878 - † ??? - tr. Tegelen 24 sept. 1900 met Louis Lucker

           4] Michiel Hekkens - geb. Tegelen 24 sept. 1880 - † Tegelen 7 sept. 1935 [ongehuwd]

           5] Maria Sebilla Hekkens - geb. Tegelen 30 juni 1882 - † ??? - tr. Tegelen 15 mei 1911 met Stephanus Hendrikus Albertus Houba

           6] Agnes Hekkens - geb. Tegelen 1 jan. 1884 - † Tegelen 2 febr. 1885

           7] Anna Hubertina Hekkens - geb. Tegelen 1 jan. 1884 - † Tegelen 9 jan. 1885

           8] Johannes Hekkens - geb. Tegelen 28 mei 1886 - † ??? - tr. Tegelen 5 juni 1916 met Anna Catharina Steegh

           9] Agnes Hekkens - geb. Tegelen 29 jan. 1889 - † ??? - tr. Tegelen 10 jan. 1921 met Johannes Hubertus Faassen


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIr     Gerardus Hermans

              geb. Maasbree 11 febr. 1824 - † Venlo 23 mrt. 1894 -

              tr. Venlo 1 sept. 1851 met Maria Hubertina Haenen - geb. Venlo - † Venlo 31 okt. 1895 - dr. van Antoon Haenen en Lucia van

              der Schoot


Uit dit huwelijk:


1.    Sibilla Hubertina Hermans - geb. Venlo 25 jan. 1853 - † Venlo 27 febr. 1918 - tr. Venlo 19 mei 1885 met Gerard Hubert Peeters -

           geb. Venlo 8 dec. 1853 - † Venlo 15 aug. 1913 - zn. van Lambert Peeters en Johanna Petronella Peeters

           hieruit:

           1] Maria Johanna Hubertina Peeters - geb. Venlo 4 apr. 1886 - † ??? - tr. Venlo 15 jan. 1906 met Peter Hubertus Hermkens

           2] Gerard Hubert Antoon Peeters - geb. Venlo 23 febr. 1888 - † ??? - tr. Venlo 24 jan. 1910 met Elisabeth Theodora Hubertina

                Heintgens

           3] Antoon Gerard Hubert Peeters - geb. Venlo 24 juni 1889 - † ??? - tr. Venlo 12 jan. 1914 met Wilhelmina Hubertina Hinssen

           4] Hubertus Gerardus Peeters - geb. Venlo 2 juni 1891 - † Venlo 15 juli 1891

           5] Gertrudis Hubertina Peeters - geb. Venlo 3 juni 1891 - † Venlo 1 juli 1892

           6] Hubertus Wilhelmus Gerardus Peeters - geb. Venlo 3 mei 1895


2.    Jacob Hubert Nicolaas Hermans - geb. Venlo 20 apr. 1855 - † Venlo 17 febr. 1869


3.    Johanna Maria Hubertina Hermans - geb. Venlo 22 mrt. 1857 - † Venlo 21 jan. 1889 - tr. Venlo 1 juli 1884 met Peter Paul Tram-

           pers - geb. Creveld [D] 29 juni 1851 - † ??? - zn. van Gerardus Trampers en Maria Theodora Rieck

           hieruit:

           1] Maria Hubertina Trampes - geb. 1888 - † Venlo 12 mrt. 1889


4.    Lucia Elisabeth Hermans - geb. Venlo 5 febr. 1859 - † Venlo 14 mei 1939 - tr. Venlo 22 febr. 1897 met Henricus Matheus Lichtevelt -

           geb. Grubbenvorst - † na 14-5-1939 - zn. van Joannes Hermanus Lichtevelt en Joanna Catharina van Densen

           hieruit:

           1] Gerard Herman Hubert Lichteveld - geb. Venlo 13 febr. 1898

           2] Hermanus Henricus Hubertus Lichtevelt - geb. Venlo 24 febr. 1899 - † Venlo 16 aug. 1899


5.    Elisabeth Maria Johanna Hermans - geb. Venlo 9 mei 1861 - † Venlo 21 juni 1935 - tr. Venlo 7 febr. 1887 met Hendrik Johan Titulaer -

           geb. Venlo - † Venlo 22 apr. 1939 - zn. van Joannes Jacobus Titulaer en Maria Peters

           hieruit:

           1] Maria Hubertina Lucia Titulaer - geb. Venlo 16 nov. 1887

           2] Maria Catharina Titulaer - geb. Venlo 13 mei 1889 - † Venlo 9 juni 1903

           3] Maria Elisabeth Titulaer - geb. Venlo 10 mrt. 1891

           4] Herman Henricus Hubertus - geb. Venlo 19 jan. 1893

           5] Elisabeth Sibilla Titulaer - geb. Venlo 22 sept. 1894

           6] Jakob Nicolaas Titulaer - geb. Venlo 5 dec. 1896

           7] Henricus Hubertus Johannes Titulaer - geb. Venlo 1 sept. 1899

           8] Anna Maria Titulaer - geb. Venlo 14 febr. 1902


6.    Clara Hubertina Hermans - geb. Venlo 23 mei 1863 - † Venlo 12 aug. 1938 - tr. Venlo 15 mei 1893 met Johan Hubert Jacobs - geb.

           Venlo - † Venlo 5 aug. 1940 - zn. van Sigisbertus Jacobs en Maria Valentijn

           hieruit:

           1] Maria Clara Hubertina Jacobs - geb. Venlo 4 apr. 1894

           2] Catharina Maria Hubertina Jacobs - geb. Venlo 30 mrt. 1896 - † Venlo 8 nov. 1896

           3] Louis Gerard Hubert Jacobs - geb. Venlo 14 jan. 1898 - † Venlo 20 mrt. 1899

           4] Anna Maria Clara Jacobs - geb. Venlo 5 sept. 1899

           5] Hermanus Hubertus Gerardus Jacobs - geb. Venlo 31 jan. 1902 - † Venlo 8 mrt. 1905

           6] Hermanus Ludovicus Hubertus Jacobs - geb. 1905 - † Venlo 13 apr. 1906

           7] Henri Johannes Hubertus Jacobs - geb. 1907 - † Venlo 25 jan. 1907

           8] Jacobus Johannes Gerardus Hubertus - geb. 1908 - † Venlo 19 apr. 1909


7.    Anna Maria Hendrika Hermans - geb. Venlo 14 mei 1865 - † ??? - tr. Venlo 10 febr. 1890 met Peter Paul Trampes - geb. Creveld [D]

           29 juni 1851 - † ??? - zn. van Gerardus Trampers en Maria Theodora Rieck

            hieruit: ???


8.    Maria Hubertina Hermans - geb. Venlo 21 apr. 1867 - † Venlo 8 juli 1874


9.    Aldegonda Hubertina Hermans - geb. Venlo 18 nov. 1869 - † Venlo 13 nov. 1913 - tr. Venlo 2 mei 1898 met Peter Johan Hubert Bon-

           garts - geb. Venlo 1871 - † Venlo 9 mei 1915 - zn. van Wilhelm Bongarts en Johanna Hubertina op de Laak

           hieruit:

           1] Lodewijk Gerard Wilhelmus Hubertus Bongarts - geb. Venlo 19 sept. 1899 - † Venlo 7 mei 1937 - tr. Venlo 11 apr. 1921 met Maria

               Gertruda Augusta Gitsels

           2] Gerardus Peter Johannes Hubertus Bongarts - geb. Venlo 30 juni 1901

           3] Clara Maria Hubertina Bongarts - geb. ??? - † Venlo 2 mrt. 1912


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIs     Jan Hermans

              geb. Maasbree 16 mei 1833 - † Maasbree 5 okt. 1912 -

              tr. Maasbree 17 apr. 1875 met Joanna Gertrudis Roelofs - geb. Venraij - † Maasbree 6 jan. 1908 - dr. van Jan Roelofs en

              Jacoba Gerrits


Uit dit huwelijk:


1.    Gertrudis Hermans - geb. Maasbree 20 febr. 1876 - † ??? - tr. Maasbree 24 aug. 1900 met Peter Joannes Hermans - geb. Blerick -

           † ??? - zn. van Jacob Jan Hermans en Maria Catharina Zelen

           hieruit:  ???


2.    Johannes Hermans - geb. Maasbree 1 dec. 1878 - † Maasbree 3 juli 1879


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIa     Paulus Hermans

               geb. Blerick 28 mrt. 1854 - † Maasbree 3 febr. 1922 -

               tr. Helden 12 mei 1884 met Petronella Leonora Heijnen - geb. Helden - † ??? - dr. van Joannes Wilhelmus Heijnen en Maria Heijnen


Uit dit huwelijk:


1.    Maria Johanna Hermans - geb. Maasbree 12 aug. 1887 - † Helden 21 apr. 1894


2.    Anna Maria Hermans - geb. Helden 20 nov. 1889 - † ??? - tr. Maasbree 26 mei 1922 met Gerardus Servatius Vaessen - geb. ??? - † ??? -

           zn. van Willem Vaessen en Regina Hermans

           hieruit:  ???


3.    Johannes Antonius Hermans - geb. Helden 11 mrt. 1897


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIb     Franciscus Hermans

               geb. Maasbree 9 nov. 1856 - † Sevenum 25 juni 1890 -

               tr. Sevenum 19 apr. 1884 met Petronella de Hart - geb. Sevenum - † ??? - dr. van Christiaan de Hart en Maria Anna Janssen


Uit dit huwelijk:


1.    Maria Joanna Hermans - geb. Sevenum 26 jan. 1885 - † Sevenum 21 sept. 1930 [ongehuwd]


2.    Maria Christina Hermans - geb. Sevenum 15 juni 1886 - † Horn 5 mei 1929 - tr. Sevenum 1 okt. 1917 met Hubertus Aerts - geb. Helden

           18 mrt. 1891 - † na 5-5-1929 - zn. van Frans Aerts en Maria Hubertina Peeters

           hieruit:  ???


3.    Anna Gertrudis Hermans - geb. Sevenum 1 jan. 1888 - † ??? - tr. Sevenum 25 apr. 1918 met Jan Hubert Nelissen - geb. Sevenum 26

           apr. 1896 - † ??? - zn. van Martin Nelissen en Gertrudis Peeters

           hieruit:  ???


4.    Anna Maria Hermans - geb. Sevenum 27 sept. 1889


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIc     Godefridus Hermans

               geb. Maasbree 21 jan. 1855 - † Maasbree 26 apr. 1921 -

               tr. 1e Maasbree 22 jan. 1886 met Maria Elisabeth Wijnen - geb. Baarlo 27 dec. 1854 - † Maasbree 26 dec. 1893 - dr. van Wijnand

               Wijnen en Helena Hubertina Beurskens -

               tr. 2e Belfeld 26 apr. 1895 met Anna Catharina Joosten - geb. Belfeld - † Maasbree 18 okt. 1900 - dr. van Arnoldus Joosten en Mar-

               garetha Hubertina Kraan -

               tr. 3e Maasbree 13 mei 1910 met Agnes Simons - geb. Maasbree - † Maasbree 6 apr. 1915 - dr. van Willem Simons en Joanna Hillen


Uit 1e huwelijk:


1.    Cornelis Hermans  -  volgt VIIIa


2.    Helena Hermans - geb. Maasbree 26 juli 1889 - † ??? - tr. Maasbree 14 april 1921 Gerard Hermans - geb. Maasbree - † ??? - zn. van

           Jacobus Hermans en Maria Margaretha Geurts

           hieruit:  ???


3.    Wijnand Hermans  -  volgt VIIIb


Geen kinderen uit 2e of 3e huwelijk


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIId     Joannes Hermans

                geb. Maasbree 11 sept. 1857 - † Maasbree 17 febr. 1891 -

                tr. Maasbree 5 mei 1882 met Petronella van den Ecker - geb. Maasbree - † Maasbree 27 apr. 1929 - dr. van Gerardus van den

                Ecker en Anna Meggelina Hanraets


Uit dit huwelijk:


1.    Carolina Hermans - geb. Maasbree 24 apr. 1883 - † ??? - tr. Maasbree 27 sept. 1907 Christiaan Hubert Nellen - geb. Blerick - † ??? -

            zn. van Jan Nellen en Theresia Bruijnen

            hieruit: ???


2.    Gerardus Hermans - geb. Maasbree 17 mei 1884 - † Maasbree 9 nov. 1885


3.    Joannes Hermans - geb. Maasbree 20 sept. 1885


4.    Gerardus Hermans - geb. Maasbree 1 nov. 1886


5.    Cornelis Hermans  -  volgt VIIIc


6.    Godefridus Hermans - geb. 1891 - † Maasbree 18 juli 1891


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIe     Antoon Hermans

               geb. Maasbree 24 febr. 1834 - † ??? -

               tr. Pont [D] 8 febr. 1864 met Anna Catharina Camp - geb. ??? - † ??? - dr. van ??? 


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIf     Hubertus Hermans

               geb. Helden 3 apr. 1866 - † ??? -

               tr. Helden 8 aug. 1898 met Helena Bos - geb. Helden ca. 1860 - † Helden 13 apr. 1940 - dr. van Theodorus Bos en Cornelia

               Kerstjens


Uit dit huwelijk:


1.    Jacobus Theodorus Hermans - geb. Helden 30 apr. 1899


2.    Theodorus Cornelis Hermans  -  volgt VIIId


3.    Martinus Cornelis Hermans - geb. Helden 23 mei 1902


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIg     Leonardus Hermans

                geb. Helden 3 apr. 1875 - † ??? -

                tr. Helden 23 nov. 1914 met Petronella Kurvers - geb. Helden - † ??? - dr. van Joannes Kurvers en Dorothea Bos


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIh     Hubertus Hermans

                geb. Maasbree 1868 - † Helden 1913 -

                tr. 1e Helden 20 okt. 1900 met Helena Philipsen - geb. Helden 7 febr. 1868 - † voor 24-8-1903 - dr. van Franciscus Philipsen

                en Theodora Jacobs -

                tr. 2e Helden 24 aug. 1903 Johanna Petronella Manders - geb. Deurne en Liessel 1869 - † Helden 11 mrt. 1938 - dr. van Leo-

                nard Manders en Maria van Bree


Uit 1e huwelijk:


1.    Franciscus Hendrikus Hermans  -  volgt VIIIe


Uit 2e huwelijk:


2.    Lodewijk G. Hermans  -  volgt VIIIf


3.    Martinus Antonius Hermans - geb. 1912 - † Helden 1 jan. 1913


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIi     Antoon Hermans

              geb. Maasbree 17 apr. 1873 - † Tegelen 9 mei 1940 -

              tr. Tegelen 2 okt. 1905 met Ida Gertruda Antonetta Wilbers - geb. Tegelen - † na 9-5-1940 - dr. van Lambertus Wilbers en Anna

              Maria Beurskens


Uit dit huwelijk:


1.    Hendrikus Wilhelmus Hermans - geb. 1909 - † Tegelen 14 okt. 1909


2.    Petronella Johanna Hermans - geb. 1910 - † Tegelen 11 dec. 1914


3.    Wilhelmus Hendrikus Hermans - geb. 1913 - † Tegelen 10 sept. 1913


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIj     Mathijs Hermans

              geb. Maasbree 10 nov. 1874 - † Helden 24 sept. 1933 -

              tr. Helden 10 okt. 1921 met Catharina Reijnders - geb. Breijell [D] - † na 24-9-1933 - dr. van Wilhelm Hubert Reijnders en Maria

              van Biessel


Uit dit huwelijk:


1.    Theodora Catharina Hermans - geb. 1927 - † Helden 9 aug. 1929


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIk     Hermannus Hermans

               geb. Baarlo 20 okt. 1845 - † Blerick 9 apr. 1910 -

               tr. Maasbree 11 apr. 1874 met Johanna van Roij - geb. Helden - † Blerick 23 nov. 1916 - dr. van Hermanus van Roij en Willemina Janssen


Uit dit huwelijk:


1.    Maria Wilhelmina Hubertina Hermans - geb. Maasbree 19 nov. 1876


2.    Hendrik Hubert Hermans - geb. Maasbree 7 mei 1879 - † Blerick 2 nov. 1933


3.    Hermanus Hubertus Hermans - geb. Maasbree 31 mei 1881 - † Baarlo 15 juli 1882


4.    Willem Hermans - geb. Maasbree 14 mrt. 1884 - † Baarlo 4 febr. 1886


5.    Wilhelmina Hubertina Hermans - geb. Maasbree 11 jan. 1887 - † Baarlo 8 mrt. 1887


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIL     Petrus Hermans

               geb. Baarlo 25 sept. 1848 - † Neer 2 febr. 1907 -

               tr. Neer 6 juni 1898 Margaretha Jetten - geb. Heijthuizen - † na 2-2-1907 - dr. van Martinus Jetten en Joanna Craenen


Uit dit huwelijk:  ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIm     Wilhelmus Hermans

                geb. Maasbree 16 nov. 1848 - † Maasbree 28 febr. 1937 -

                tr. Maasbree 19 apr. 1873 met Maria Joanna Vaessen - geb. Maasbree 18 okt. 1847 - † Maasbree 20 aug. 1877 - dr. van

                Balthazar Vaessen en Maria Gertrudis Fleuren


Uit dit huwelijk:


1.    Hendrik Hubert Hermans  -  volgt VIIIg


2.    Gerard Hubert Hermans  -  volgt VIIIh


3.    Peter Joannes Hubertus Hermans - geb. Maasbree 7 aug. 1876 - † Blerick 15 nov. 1877


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIn     Daniel Hermans

               geb. Maasbree 11 juli 1852 - † Maasbree 12 jan. 1933 -

               tr. Maasbree 6 sept. 1878 met Catharina Haenen - geb. Maasbree 1851 - † Maasbree 11 sept. 1930 - dr. van Willem Haenen en

               Catharina Hermans


Uit dit huwelijk:


1.    Maria Elisabeth Hermans - geb. Maasbree 5 dec. 1879 - † Maasbree 29 juni 1925


2.    Gerardus Hubertus Hermans - geb. Maasbree 16 jan. 1882 - † Maasbree 24 sept. 1933


3.    Catharina Hermans - geb. Maasbree 27 okt. 1883


4.    Wilhelmus Hermans  -  volgt VIIIi


5.    Petronella Hermans - geb. Maasbree 1 sept. 1888 - † Maasbree 24 jan. 1898


6.    Martinus Hermans  -  volgt VIIIj


7.    Margaretha Hermans - geb. Maasbree 28 jan. 1892 - † Maasbree 27 febr. 1892


8.    Henricus Hermans - geb. Maasbree 31 jan. 1893


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIo     Jan Hubert Hermans

               geb. Blerick 3 mrt. 1840 - † Venlo 19 mrt. 1904 -

               tr. Venlo 6 juni 1871 met Hendrina Hubertina Verbeek - geb. Venlo 1839 - † Venlo 23 mrt. 1918 - dr. van Louis Verbeek en Helena

               Gertrudis van Kessel


Uit dit huwelijk:


1.    Helena Hubertina Hermans - geb. Venlo 4 juni 1872 - † ??? - tr. Venlo 7 mei 1900 Lambert Hendrik Haenen - geb. Venlo - † ??? - zn.

            van Gerard Jacob Haenen en Margaretha Ebus

            hieruit:  ???


2.    Johanna Gertrudis Hubertina Hermans - geb. Venlo 5 jan. 1874 - † ??? - tr. Venlo 23 apr. 1897 met Lambert Verberks - geb. Suchtelen -

           † ??? - zn. van Hendrik Verberks en Ida Bruns

           hieruit:  ???


3.    Petrus Henricus Hermans - geb. Venlo 18 apr. 1876


4.    Louis Michiel Hermans  -  volgt VIIIk


5.    Anna Maria Hubertina Hermans - geb. Venlo 6 sept. 1877 - † Venlo 21 mrt. 1883


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIp     Jacobus Hubertus Hermans

               geb. Blerick 19 febr. 1849 - † Blerick 13 juni 1929 -

               tr. Maasbree 2 juli 1874 met Catharina Hubertina van Avesaat - geb. Blerick - † Maasbree 22 mei 1925 - dr. van Gerard van Avesaat

               en Maria Catharina Savelkouls


Uit dit huwelijk:


1.    Anna Hubertina Hermans - geb. Maasbree 10 sept. 1874 - † Blerick 13 mei 1896


2.    Gerardus Henricus Hubertus Hermans  -  volgt VIIIL


3.    Maria Gertrudis Hubertina Hermans - geb. Maasbree 12 dec. 1880 - † ??? - tr. Maasbree 26 apr. 1907 met Henricus Mathias Hubertus Jans-

           sen - geb. Venlo - † ??? - zn. van Gerard Hubert Janssen en Catharina Gertrudis Alberts

           hieruit:  ???


4.    Peter Hubertus Hermans  -  volgt VIIIm


5.    Gerard Hubert Hermans - geb. Maasbree 1 juli 1885


6.    Peter Johannes Hubert Hermans - geb. Maasbree 6 febr. 1888


7.    Wilhelmus Hubertus Hermans  -  volgt VIIIn


8.    Anna Maria Hubertina Hermans - geb. Maasbree 3 mrt. 1893 - † ??? - tr. Maasbree 21 apr. 1911 met Peter Mathijs Hubert Munten - geb.

           Maasbree - † ??? - zn. van Hendrik Hubert Munten en Catharina Hubertina Wekx

           hieruit:  ??? 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIq     Hendrik Hermans

               geb. Kessel 26 apr. 1826 - † Kessel 3 juli 1895 -

               tr. 1e Kessel 9 mei 1848 met Margaretha Peeters - geb. Kessel - † Kessel 2 apr. 1858 - dr. van Gerard Peeters en Anna Catharina

               Peeters -

               tr. 2e Maasbree 2 juni 1858 met Margaretha Sitsen ook Zeetsen - geb. Baarlo - † Kessel 15 dec. 1872 - dr. van Michiel Sitsen en

               Elisabeth Jacobs -

               tr. 3e Kessel 19 febr. 1874 met Maria Martina Sijben - geb. Roggel - † ??? - dr. van Hendrik Sijben en Maria Martina Caris


Uit 1e huwelijk:


1.    Anna Catharina Hermans - geb. Kessel 4 juni 1849


2.    Pieter Johannes Hermans - geb. Kessel 4 jan. 1852 - † Kessel 20 okt. 1852


3.    Pieter Johannes Hermans  -  volgt VIIIo


4.    Anna Maria Hermansb - geb. Kessel 8 aug. 1857 - † ??? - tr. Helden 2 mei 1892 met Jakob Kerkhof - geb. Sevenum - † ??? - zn. van

           Pieter Kerkhof en Johanna Agnes Kuijtmans

           hieruit: ???


Uit 2e huwelijk:


5.    Antoon Hermans - geb. Kessel 27 aug. 1867 - † Kessel 6 nov. 1867


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIr    Gerardus Hermans

              geb. Baarlo 30 mrt. 1848 - † Baarlo 20 juni 1926 - tr. Maasbree 9 apr. 1880 met Joanna Mechtildis Peeters - geb. Maasbree - † ??? -

              dr. van Gerard Peeters en Gertrudis Verstegen


Uit dit huwelijk:


1.    Joannes Hermans  -  volgt VIIIp


2.    Gerardus Hubertus Hermans - geb. Maasbree 30 okt. 1882 - † Baarlo 16 apr. 1884


3.    Anna Johanna Gertrudis Hermans - geb. Maasbree 15 okt. 1884 - † ??? - tr. Maasbree 22 mei 1914 Hendrik Hubert Thijssen - geb.

           Maasbree - † ??? - zn. van Peter Thijssen en Lucia Hubertina Verhardt

           hieruit: ???


4.    Gerard Hubert Hermans  -  volgt VIIIq


5.    Gertrudis Hubertina Hermans - geb. Maasbree 26 sept. 1887 - † ??? - tr. Maasbree 11 mei 1916 met Theodorus Boots - geb. Maasbree -

           † ??? - zn. van Willem Boots en Catharina Joosten

           hieruit: ???


6.    Jacobus Hubertus Hermans - geb. Maasbree 6 juni 1889


7.    Jacoba Hubertina Hermans - geb. Maasbree 17 mrt. 1891 - † ??? - tr. Maasbree 24 apr. 1914 met Joannes Hubertus Smedts - geb. Maas-

           bree - † ??? - zn. van ???

           hieruit: ???


8.    Bernard Hubertus Hermans  -  volgt VIIIr


9.    Maria Petronella Hermans - geb. Baarlo 7 juni 1896


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIs    Peter Johannes Hermans

              geb. Meerlo 30 juli 1831 - † Well 20 dec. 1908 -

              tr. Bergen 26 april 1875 met Geertruid Philipsen - geb. Horst - † voor 20-12-1908 - dr. van Hendrik Philipsen en Petronella Hoex


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIt     Peter Jan Hermans

              geb. Maasbree 23 juli 1838 - † Maasbree 4 mrt. 1919 -

              tr. Maasbree 25 sept. 1869 met Rosa Jacobs - geb. Maasbree - † Maasbree 29 mrt. 1904 - dr. van Willem Jacobs en Agnes Thijssen


Uit dit huwelijk:


1.    Anna Maria Hermans - geb. Maasbree 12 jan. 1870 - † Maasbree 14 apr. 1874


2.    Wilhelmina Hermans - geb. Maasbree 8 okt. 1873 - † Blerick 30 jan. 1907 - tr. Maasbree 15 nov. 1895 met Petrus Johannes Hubertus

           Giesen - geb. Blerick - † na 30-1-1907 - zn. van Matheus Giesen en Anna Willemina Fleuren

           hieruit: ???


3.    Willem Hermans  -  volgt VIIIs


4.    Peter Johannes Hermans - geb. Maasbree 14 mei 1879


5.    Henricus Hubertus Hermans  -  volgt VIIIt


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIu     Pieter Francis Hermans

              geb. Maasbree 13 jan. 1847 - † Grubbenvorst 17 okt. 1917 -

              tr. Maasbree 22 februari 1895 met Maria Hendrickx - geb. Helden - † ??? - dr. van Mathijs Hendrickx en Johanna Daniels


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIv     Nicolaas Hermans

               geb. Tegelen 7 juni 1841 - † ??? -

               tr. Bracht 22 apr. 1867 met Maria Sibilla Hally - geb. ??? - † ??? - dr. van ???


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIw     Antonius Hermans

               geb. Tegelen 18 sept. 1848 - † Roermond 20 nov. 1916 [wind-molen ongeluk] -

               tr. 1e Tegelen 7 nov. 1887 met Maria Gertrudis Driessen - geb. Venlo of Tegelen? 28 mrt. 1857 - † Tegelen 29 okt. 1896 - dr. van

               Stephanus Driessen en Maria Verkoijen -

               tr. 2e Tegelen 31 jan. 1898 met Anna Gertruda Hubertina Giesen - geb. ??? - † Maasbree 28 jan. 1923 - dr. van Matheus Giesen

               en Anna Willemina Fleuren


Uit 1e huwelijk:


1.    Johannes Stephanus Hermans  -  volgt VIIIu


2.    Jacob Hermans - geb. Tegelen 14 sept. 1889 - † Tegelen 15 sept. 1889


3.    Nicolaus Johannes Hermans - geb. Tegelen 5 dec. 1890


4.    Theodoor Hubert Hermans  -  volgt VIIIv


5.    Elisa Maria Sebilla Hermans - geb. Tegelen 15 mei 1893


6.    Maria Gertrudis Hermans - geb. Tegelen 9 sept. 1894 - † Tegelen 19 feb. 1895


7.    Maria Elisa Hermans - geb. Tegelen 6 okt. 1895


8.    Johannes Michiel Hermans - geb. Tegelen 23 sept. 1896 - † Tegelen 26 febr. 1897


Uit 2e huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIa     Cornelis Hermans

                geb. Maasbree 8 febr. 1887 - † ??? -

                tr. Maasbree 4 apr. 1918 met Maria Ida van Deursen - geb. Maasbree - † ??? - dr. van Willem van Deursen en Petronella Smeets


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIb     Wijnand Hermans

                geb. Maasbree 22 mrt. 1893 - † Margraten 26 dec. 1967 -

                tr. Maasbree 24 apr. 1924 met Eleonora Martina Pijpers - geb. Baarlo 16 dec. 1898 - † Venlo 6 aug. 1967 - dr. van Henricus Hu-

                bertus Pijpers en Joanna Smits


Uit dit huwelijk:


1.    Godefridus Cornelius Johannes Hermans - geb. Maasbree 31 jan. 1925


2.    Hendrikus Maria Gerardus Hermans - geb. Maasbree 31 jan. 1925


3.    Leonardus Cornelis Hermans - geb. Maasbree 14 mei 1926


4.    Anna Maria Helena Hermans - geb. Maasbree 19 febr. 1928


5.    Peter Leonardus Gerardus Hermans - geb. Maasbree 19 febr. 1928


6.    Maria Gerarda Johanna Hermans - geb. Maasbree 28 nov. 1929


7.    Johannes Leonardus Henricus Hermans - geb. Maasbree 1 febr. 1931


8.    Anna Aldegonda Martina Hermans - geb. Maasbree 5 apr. 1933


9.    Agnes Petronella Johanna Hermans - geb. Maasbree 22 sept. 1938


10.  Petronella Johanna Martina Hermans - geb. Maasbree 4 okt. 1941


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIc     Cornelis Hermans

               geb. Maasbree 27 nov. 1888 - † ??? -

               tr. Maasbree 19 mei 1921 met Maria Catharina Rutten - geb. Maasbree - † ??? - dr. van Andries Rutten en Petronella van Bijen


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIId     Theodorus Cornelis Hermans

                geb. Helden 21 febr. 1901 - † ??? -

                tr. Helden 8 nov. 1920 met Johanna Catharina Steeghs - geb. Helden - † ??? - dr. van Theodorus Steeghs en Anna Maria Gertrui

                van den Berg


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIe     Franciscus Hendrikus Hermans

                geb. Helden 22 juli 1901 - landbouwer H 99 Helenaveen, Deurne - † Deurne en Liessel 28 dec. 1946 -

                tr. Helden 6 mei 1929 met Geertrudis Strijbos [Truus] - geb. Nederweert-Ospel 4 apr. 1901 - † Venray 6 febr. 1992 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Hendrikus Hubertus - geb. Helden 18 mrt. 1930


2.    Helena Johanna - geb. Helden 2 nov. 1931


3.    Hubertus Leonardus - geb. Helden 15 apr. 1933


4.    Antoon Peter Jacob - geb. Deurne 30 aug. 1934


5.    Catharina Dorothea Martina - geb. waar? 25 mrt. 1937


6.    Johannes Hendricus - geb. waar? 16 juli 1939


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIf      Lodewijk G. Hermans

                geb. Helden 1910 - † Deurne 1988 -

                tr. Helden 1938 met Gertruid Peeters - geb. Kessel 1910 - † Tegelen 1968 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Hubertus P.F. Hermans  -  volgt IXa


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIg     Hendrik Hubert Hermans

                geb. Maasbree 15 jan. 1874 - † Tegelen 27 mrt. 1940 -

                tr. Maasbree 11 juni 1909 met Catharina Maria Hubertina Lenders - geb. Maasbree - † ??? - dr. van Frans Lenders en Maria

                Catharina Peeters


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIh     Gerard Hubert Hermans

                geb. Maasbree 8 apr. 1875 - † ??? -

                tr. Maasbree 12 mei 1905 met Gertrudis Hubertina Grubben - geb. Blerick - † ??? - dr. van Jan Grubben en Maria Peters


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIi     Wilhelmus Hermans

               geb. Maasbree 4 apr. 1886 - † ??? -

               tr. Maasbree 18 nov. 1915 met Elisabeth Ida Haenen - geb. Maasbree - † ??? - dr. van Hendrik Haenen en Petronella Naus


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIj     Martinus Hermans

               geb. Maasbree 4 mrt. 1890 - † ??? -

               tr. Maasbree 7 apr. 1921 met Maria Petronella Rongen - geb. Venraij - † ??? - dr. van Peter Jacobus Rongen en Hendrina Jacobs


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIk     Louis Michiel Hermans

                geb. Venlo 18 apr. 1876 - † Venlo 30 dec. 1932 -

                tr. 1e Maasbree 16 nov. 1906 met Gertrudis Staaks - geb. Maasbree - † voor 11-10-1915 - dr. van Pieter Hubert Staaks en Petro-

                nella Kuijpers -

                tr. 2e Venlo 11 okt. 1915 met Catharina Wilhelmina Jans - geb. Vierlingsbeek - † ??? - dr. Mechiel Jans en Catharina Wennekers


Uit deze huwelijken: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIL     Gerardus Henricus Hubertus Hermans

                geb. Maasbree 20 nov. 1878 - † na 25-7-1936 -

                tr. Maasbree 24 okt. 1904 met Catharina van de Vorst - geb. Deurne en Liessel - † Venlo 25 juli 1936 - dr. van Cornelis van de

                Vorst en Johanna Maria Herben/Hurckx


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIm     Peter Hubertus Hermans

                 geb. Maasbree 16 mrt. 1883 - † ??? -

                 tr. Maasbree 5 jan. 1903 met Wilhelmina Adriana Hol - geb. Venlo - † ??? - dr. van Martinus Hol en Johanna Hubertina Schuurmans


Uit dit huwelijk:


1.    Martinus Johannes Antonius Hermans - geb. 1905 - † Venlo 31 okt. 1933


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIn     Wilhelmus Hubertus Hermans

                geb. Maasbree 18 dec. 1890 - † ??? -

                tr. Venlo 24 aug. 1914 Anna Hubertina Emma Peters - geb. Venlo - † ??? - dr. van Jacobus Vincentius Peters en Anna Aldegonda

                Peters


Uit dit huwelijk:


1.    Wilhelmina Petronella Hermans - geb. 1936 - † Venlo 9 mei 1940


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIo     Pieter Johannes Hermans [Brandbergs Pierke]

                geb. Kessel 16 dec. 1853 - † Kessel 13 dec. 1922 -

                tr. Kessel 21 apr. 1882 met Maria Katharina {van den} Kerkhof - geb. Horst 3 nov. 1851 - † Kessel 19 mrt. 1938 - dr. van Pieter

                Kerkhof en Johanna Agnes Kluijtmans


Uit dit huwelijk:


1.    Joanna Margaretha Hermans - geb. Kessel 17 febr. 1883 - † Beesel 12 juli 1920 - tr. 1e Beesel 12 apr. 1907 met Leonardus Hubertus

           Weijers - geb. Beesel 8 dec. 1878 - † Beesel 19 juni 1910 - zn. van Mathias Weijers en Joanna Hendriks - zij tr. 2e Beesel 21 apr. 1911

           met Petrus Gerardus Stroucken [weduwnaar van zus van Leonardus Weijers - geb. Beesel 28 okt. 1873 - † na 12-7-1920 - zn. van

           Joseph Stroucken en Anna Catharina Moermans

           hieruit:

           1] Maria Hubertina Weijers - geb. Beesel 17 mrt. 1908

           2] Hubertina Joanna Weijers - geb. Beesel 25 jan. 1909

           3] Margaretha Hubertina Weijers - geb. Beesel 17 juni 1910


2.    Margaretha Hermans - geb. Kessel 6 jan. 1884 - † Beesel 19 oct. 1944 - tr. Beesel 24 apr. 1908 met Hubertus Jacobus Crins - geb.

           Beesel 29 mrt. 1876 - † Beesel 6 juni 1966 - zn. van Tilmanus Crins en Joanna Sillen

           hieruit:

           1] NN een meisje - levenloos geb./† Beesel 6 jan. 1909

           2] Peter Hermanus Crins - geb. Beesel 16 febr. 1910 - † Swalmen 5 apr. 1976 - tr. met Maria van Cruchten

           3] Hendrikus Hubertus Crins - geb. Beesel 22 nov. 1911

           4] Hermanus Hendricus Hubertus Crins - geb. Beesel 9 jan. 1914

           5] Jacobus Hubertus Crins - geb. Beesel 5 dec. 1915

           6] Gerardus Hubertus Crins - geb. Beesel 29 mei 1917

           7] Mathias Hubertus Crins - geb. Beesel 9 okt. 1919 - † Beesel 2 dec. 1919

           8] Joannes Wilhelmus Crins - geb. Beesel 17 dec. 1920 - † Beesel 28 juli 1938

           9] Peter Joannes Crins - geb. Beesel 20 mei 1922

           10] Maria Joanna Helena Crins - geb. Beesel 4 sept. 1923

           11] NN - levenloos geb./† Beesel 28 sept. 1924

           12] Mathias Franciscus Crins - geb. Beesel 16 aug. 1925

           13] Antonius Gerardus Crins - geb. Beesel 4 sept. 1926


3.    Petronella Hermans - geb. Kessel 17 okt. 1885 - † ??? - tr. Kessel 19 sept. 1913 met Martinus Hubertus Hanssen - geb. Kessel 30 dec.

           1884 - † ??? - zn. van Pieter Hanssen en Maria Anna Veugelers

           hieruit:  ???


4.    Hendrika Hermans - geb. Kessel 21 jan. 1888 - † Heythuysen 3 aug. 1956 - tr. Kessel 28 apr. 1911 met Martinus Peskens - geb. Kessel

           17 mei 1874 - † ws. Heythuysen ??? - zn. van Jan Pieter Peskens en Elisabeth Claessen

           hieruit:

           1] Maria Catharina Hendrika Peskens - geb. Kessel 1912 - † Kessel 12 apr. 1912

           2] Hubertus Martinus Joseph Peskens - geb. Heythuysen 1927 - † Heythuysen 23 dec. 1934


5.    Hendrik Willem Hermans  -  volgt IXb


6.    Anna Maria Hermans - geb. Kessel 30 mrt. 1893 - † Horn 1 juli 1987 - tr. Kessel 20 okt. 1919 Peter Gerard Theodoor Sieben - geb.

           Kessel 10 mrt. 1893 - † Roermond 8 jan. 1978 - zn. van Lambert Sieben en Gertrudis Buskens

           hieruit:  ???


7.    Pieter Hubert Hermans - geb. Kessel 18 nov. 1894 - † Kessel 7 nov. 1902


8.    Gerardus Hubertus Johannes Hermans  -  volgt IXc


9.    Johannes Theodorus Hermans  -  volgt IXd


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIp     Johannes Hermans

               geb. Maasbree 24 apr. 1881 - † na 20-9-1937 -

               tr. Maasbree 27 apr. 1916 Maria Johanna Hendrix - geb. Blerick - † Maasbree 20 sept. 1937 - dr. van Lambertus Hendrix en Wille-

               mina Ketelaers


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIq     Gerardus Hubertus Hermans

                geb. Maasbree 1 mrt. 1886 - † ??? -

                tr. Maasbree 6 sept. 1917 met Joanna Wilhelmina Hubertina Peters - geb. Tegelen - † ??? - dr. van Andries Peters en Joanna

                Wilhelmina Hubertina Giesen


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIr     Bernard Hubertus Hermans

               geb. Maasbree 13 febr. 1893 - † ??? -

               tr. Maasbree 4 mei 1922 met Maria Odilia Hubertina Janssen - geb. Baarlo - † ??? - dr. van Peter Mathijs Janssen en Anna

               Maria Geenen


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIs     Willem Hermans

                geb. Maasbree 13 mrt. 1876 - † Tegelen 3 dec. 1938 -

                tr. 1e Maasbree 19 apr. 1895 met Anna Gertrudis van Nisselroij - geb. Helden - † Tegelen 3 mrt. 1926 - dr. van Antonius van

                Nisselroij en Hendrina Hubertina van der Velden -

                tr. 2e ??? met Rosalie Louise Konig - geb. ??? - † ??? - dr. van ???


Uit 1e huwelijk:


1.    Antoon Hermans  -  volgt IXe


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIt     Henricus Hubertus Hermans

               geb. Maasbree 1 febr. 1884 - † ??? -

               tr. Maasbree 28 nov. 1913 met Maria Allegonda Linders - geb. 1890 Sevenum - † Venray 24 dec. 1938 - dr. van Gerard Linders en

               Hendrina Janssen


Voorkind: [erkend bij huwelijk]


1.    Maria Gerardina - geb. Sevenum 6 april 1911


Uit dit huwelijk:


2.    Peter Johannes Hermans - geb. 1914 - † Maasbree 20 sept. 1915


3.    Johannes Antonius Hermans - geb. 1920 - † Maasbree 20 sept. 1920


4.    Martinus Arnoldus Hubertus Hermans - geb. 1928 - † Maasbree 16 apr. 1929


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIu     Johannes Stephanus Hermans

                geb. Tegelen 22 okt. 1888 - † ??? -

                tr. Swalmen 11 aug. 1914 met Maria Catharina Hubertina Heuvelmans - geb. Swalmen 30 nov. 1890 - † ??? - dr. van Jacobus Huber-

                tus Heuvelmans en Maria Agnes Heuvelmans


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIv     Theodoor Hubert Hermans

                geb. Tegelen 1 apr. 1892 - † Swalmen 17 sept. 1984 -

                tr. Swalmen 15 jan. 1918 met Anna Maria Elisabeth Heuvelmans - geb. Swalmen 4 nov. 1893 - † Roermond 10 juni 1970 - dr. van Ja-

                cobus Hubertus Heuvelmans en Maria Agnes Heuvelmans


Uit dit huwelijk:


1.    Stephanus Antonius Jacobus Hermans  -  volgt IXf


2.    Jacqui Hermans - vertrokken naar de USA


3.    Paul Hermans


4.    Frans Hermans


5.    Toni Hermans - vertrokken naar de USA


6.    Piet Hermans


7.    Els Hermans - vertrokken naar Duitsland


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXa     Hubertus P.F. Hermans [Huub]

              geb. Koningslust [Helden] 30 jan. 1941 - gepensioneerd modelmaker bij Driessen & Billekens in Tegelen -

              tr. Maasbree 22 febr. 1967 met Maria Johanna Andrea Peeters [Mia] - geb. Maasbree 14 dec. 1937 - dr. van Lodewijk Peeters

              en Elisabeth Peeters


Uit dit huwelijk: 2 dochters


1.    Elisabeth Louisa Gertruda Hermans [Lilian] - geb. Tegelen 28 jan. 1969 - ongehuwd - woont 2009 in Panningen


2.    Esther Erna Johanna Hermans [Esther] - geb. Tegelen 17 apr. 1973 - tr. Maasbree 29 apr. 2002 Edwin Peeters - geb. Venlo 23 juni

           1972 - zn. van Petrus Peeters en Wilhelmina van der Aalst

           hieruit:

           1] Janne Peeters - geb. Baarlo 16 jan. 2003

           2] Renske Peeters - geb. Venlo 5 sept. 2005


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXb     Hendrik Willem Hermans

              geb. Kessel 6 mrt. 1890 - † ??? -

              tr. Kessel 11 apr. 1918 met Theodora Johanna Hubertina Vervoort - geb. Kessel - † ???  - dr. van Hendrik Vervoort en Helena Hendriks


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXc     Gerardus Hubertus Johannes Hermans [Graat van de Cooperatie]

              geb. Kessel 23 apr. 1897 - † Reuver [Beesel] 11 okt. 1983 -

              tr. Venlo 23 apr. 1928 [BS] - Venlo 24 april 1928 st. Martinus kerk met Helena Maria Donders - geb. Venlo 9 sept. 1900 - † Venlo 14 de-

              cember 1985 - dr. van Peter Donders en Anna Geertrui Janssen


Uit dit huwelijk: 6 kinderen.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXd     Johannes Theodorus Hermans [Sjeng]

              geb. Kessel 27 aug. 1898 - † Tegelen 24 aug. 1991 -

              tr. 1e Kessel 31 aug. 1929  met Bertha Giesbertz - geb. Kessel 18 dec. 1895 - † Tegelen 12 dec. 1964 - dr. van Pieter Giesbertz en

              Cornelia Custers -

              tr. 2e Reuver wanneer ??? met Hubertina Maria Steeghs - weduwe van Ferdinand Hendrikus Hubertus Janssen - geb. Reuver 17 aug.

              1898 - † Tegelen 22 juni 1972 - dr. van Joannes Sigebertus Steegs en Geneveva Catharina Hubertina Sangers


Uit dit huwelijk: 4 kinderen


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXe     Antoon Hermans

              geb. Maasbree 6 juli 1895 - † Tegelen 26 juni 1942 -

              tr. Tegelen 17 juli 1922 met Maria Gertruda Catharina Denessen - geb. Tegelen - † ???  - dr. van Jacobus Theodorus Denessen

              en Sibilla Aldegonda Huijs


Uit dit huwelijk:


1.    Aldegonda Gertruda Maria Hermans - geb. 1922 - † Tegelen 31 dec. 1922


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXf     Stephanus Antonius Jacobus Hermans [Steve]

             geb. Swalmen 1 sept. 1919 - was in militaire dienst in mei 1940 toen Nederland werd binnen/aangevallen door Duitsland gedurende

             WOII - vervolgens gevangen genomen en in een werk-kamp geplaatst in Duitsland - heeft na de oorlog opnieuw dienst genomen en

             was aktief in Indonesie - emigreerde 1952 naar Nieuw Zeeland op de schip Waterman - † Christchurch [NZ] 23 september 1984 -

             tr. Wellington [NZ] 19 juni 1954 met Anne-Marie Hubertina Joanna van Dooren - geb. Weert 19 maart 1928 - emigreerde 1953 ook

             naar NZ om te voegen bij haar verloofde - dr. van Henricus Hubertus Michael van Dooren en Wilhelmina Elisabeth Maria van Rens


Uit dit huwelijk:


1.    Roland Theodoor Hermans [Roly] - woont in Wellington [NZ] 


2.    Martin Henri Hermans


3.    Anette Marguerite Hermans


4.    Ian Francis Hermans


5.    Paul Christiaan Hermans


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Voor hulp en/of aanvullingen onze dank aan:

 

Huub Hermans - Maasbree [voor gegevens 1800 tot heden]

Annette Boye - Greve [D]

Roland Hermans - Wellington [NZ]

Sjef Grubben - uit ???

Guido Hermans - Reuver

Wien Hermans - uit ???

Jenny van Paeschen-Curfs - uit ???

Nico van den Bogaart - uit ???

Maria Hermans-Schrievers - uit Viersen [D]

Menno Buijs - uit ???


aanvullingen welkom.