GenBronnen

digitalisering

maas

genealogie Danen


door: Andreas W.D. Driessen op ten Bulten


juli 2017 [aanvullingen mei 2022 -  laatste voetnoot -]


De auteur is bloedverwant [aan moederszijde] aan dit geslacht, wat overwegend uit Gelderland lijkt te komen.

Hopelijk kan deze 1e aanzet tot genealogie Danen leiden tot meer opmerkelijke ontdekkingen.

 

Ook hier gaat onderzoek door en aanvullingen welkom...


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


I     Antoon of Anthonij Danen ook Toon Daane

         geb. Homoet 17 aug. 1744 - † Elst 7 apr. 1787 -

         ondertrouw Lijnden [Elst] 4 nov. 1774 - tr. Lijnden [Elst] 20 nov. 1774 met Catharina van Hees - geb. Elst 1750? - † Elden [Elst] 1

         sept. 1831 - dr. van Hendrik van Hees en Catharina Huffeling - ondertrouw zij 2e Lijnden [Elst] 17 jan. 1788 en zij tr. 2e Lijnden

         [Elst] met Hendrik Messingh - geb. Huisen - † ??? - zn. van ???  


Uit dit huwelijk:


1.    Welm Danen - ged. Lijnden [Elst] 13 dec. 1776 [vader: Toon Daenen, moeder: Kaatje van Hees, getuigen: Hent [= Hendrik] van Hees en

          Hentje [= Hendrikje] Remmers] - † Elst 17 aug. 1813 [ongehuwd]

 

2.    Dirk Daenen - ged. Lijnden [Elst] 9 april 1780 [vader: Toon Daenen, moeder: Caath van Hees, getuigen: Arnd Daenen en Beth Meurkes]

 

3.    Jan Daenen - ged. Lijnden [Elst] 10 nov. 1782 [vader: Thoon Daenen, moeder: Caatje van Hees, getuigen: Jan Daenen en Joanna van Halle]

 

4.    Hendrik Danen   -   volgt II

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


II     Hendrik Danen

          ged. Lijnden [Elst] 21 sept. 1785 - arbeider -  † Slijk-Ewijk [Valburg] 4 juni 1861 -

          tr. Heteren 20 jan. 1821 met Aaltje Jansen - ged. Slijk-Ewijk 12 mrt. 1798 - † Slijk-Ewijk 7 jan. 1876 - dr. van Johannes Jansen en Jenneke

          Geurtsen

 

voetnoten:

[-] was soldaat op 6 sept. 1809 bij 125e RIL 4e bataillon 6e compagnie [stamboek nr. 2135] daarna 4e bataillon 4e compagnie en 3e bataillon

          1e compagnie. Wat zijn oorsprong had bij een Hollandse regiment maar bij annexatie op 22 sept. 1810 werd gevormd tot 125e RIL. Zijn

          bataillon maakte deel uit van de 3 voornaamste bataillons die de pontoonbruggen bij de rivier de Beresina [Rusland] beschermde op 27

          nov. 1812 en daarmee verzekerde dat meeste van Napoleon "grande armee" veilig konden terugdekken. Op 28 nov. 1812 werden de

          bruggen verbrand en daarmee de restant van 125e RIL opgeofferd, die zich uit noodzaak moesten overgeven aan de Russen. De meeste

          van gevangen genomen militairen van 125e RIL kwamen om in gevangenschap door ziekten of verwonding zoals de regiment komman-

          dan kolonel Wagner die ten gevolge van ziekte overleed in dec. 1812 in Witepsk [Rusland]. De overlevenden werd verder afgevoerd naar

          de stad Perm [Rusland in de Oeral]. Het is duidelijk dat Hendrick Danen terug keerde in 1816 uit gevangenschap, 1 van de weinigen. 

[-] bij huwelijksbijlagen zit een verklaring d.d. 18 dec. 1820 waarin "de schout van Elst Johannes Vermasen verklaart voor Nationale Militie op

          schriftelijke getuigenis van H. van Raalen en A. Hoogveld, in den jaare 1814 gefungeerd hebbende als buurmeesteren van Elst, dat de

          persoon van Hendrik Daanen in het gezegde jaar en zelfs nog eenige jaaren daarna in Fransche miliaire dienst was geweest"


Uit dit huwelijk:


1.    Toon Danen   -   volgt IIIa

 

2.    Hendrik Danen - geb. Driel [Heteren] 15 mrt. 1824 - arbeider 1845 te Slijk-Ewijk - † ???

 

3.    Catharina Danen - geb. Slijk-Ewijk [Valburg] 15 juni 1827 - † ??? - tr. Valburg 14 febr. 1856 met Jan Jacobtsz Coenen - geb. Slijk- Ewijk

           [Valburg] 14 febr. 1824 - † ??? - zn. van Jacob Jacobsz later aangenomen naam Coenen en Willemina Roelofsen

           hieruit: ???

 

4.    Joanna Danen - geb. Slijk-Ewijk [Valburg] 10 aug. 1831 - † ??? - tr. Valburg 16 nov. 1853 met Leendert Paul - geb. Andelst 17 nov. 1825 -

           † ??? - zn. van Johannes Paul en Hendrina Roelofsen

           hieruit: ???

 

5.    Joannes Danen   -   volgt IIIb

 

6.    Jenneke Danen - geb. Slijk-Ewijk [Valburg] 17 mei 1838 - † ??? - tr. Valburg 2 aug. 1860 met Herman Meurs - geb. Wageningen 3 apr.

           1836 - † ??? - zn. van Teunis Meurs en Marretje Meurs

           hieruit: ??? 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIa     Toon Danen

             geb. Driel [Heteren] 30 okt. 1821 - ingeschreven voor Nationale Militie lichting 1840 gemeente Valburg - lotingsnr. 62 - vervolgens

             ingelijfd bij de 3e regiment infanterie - werd behoorlijk ontslagen daaruit na 5 jaar te hebben gediend - arbeider -  † Slijk-Ewijk 26

             aug. 1869 -

             tr. Valburg 3 mei 1845 met Neuleke Jacobtsz - geb. Slijk-Ewijk [Valburg] 7 juli 1821 - † Renkum 31 okt. 1901 - dr. van Jacob Jacobsz

             later aangenomen naam Coenen en Willemina Roelofsen -

             zij tr. 2e Renkum 18 juni 1878 met Willem Heijwegen - geb. Ede 30 aug. 1830 - † Renkum 27 dec. 1904 - zn. van Rik Heijwegen en

             Jannetje Zantbergen - hij was weduwnaar van Heintje van Dolderen


Uit dit huwelijk:


1.    Wilhelmus Danen - geb. Slijk-Ewijk 14 apr. 1843 - † Slijk-Ewijk 20 apr. 1863

 

2.    Hendrika Danen - geb. Slijk-Ewijk 30 mrt. 1845 - † Arnhem 9 febr. 1919 - tr. Valburg 1 okt. 1869 met Jan Gerritsen - geb. Valburg 1844 -

           † Arnhem 15 nov. 1912 - zn. van Arnoldus Gerritsen en Johanna Jansen

           hieruit: ???

 

3.    Wilhelmina Danen - geb. Slijk-Ewijk 14 febr. 1847- † Nijmegen 26 mei 1904 - tr. Valburg 27 juni 1872 met Gerrit Coenen - geb. Andelst

           1 jan. 1825 - † Nijmegen 6 okt. 1891 - zn. van Willem Coenen en Willemina van Schaik

           hieruit: ???

 

5.    Jacobus Danen   -   volgt IVa

 

6.    Toon Danen   -   volgt IVb

 

7.    Jan Danen   -   volgt IVc

 

8.    Aaltje Danen - geb. Slijk-Ewijk 15 apr. 1859 - † Doesburg 21 jan. 1940 - tr. Renkum 14 juli 1877 met Hermanus Ursinus - geb. Haaften

          1851 - † Doesburg 9 mrt. 1827 - zn. van Klaas Ursinus en Jannigje Verbruggen

          hieruit: ???

 

9.    Arnoldus Danen   -   volgt IVd

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIb     Joannes Danen

             geb. Slijk-Ewijk [Valburg] 24 febr. 1834 - † ??? -

             tr. Nijmegen 16 aug. 1860 met Roedolphina Arens - geb. Huissen 19 apr. 1830 - † ??? - dr. van Theodorus Arends en Maria Joosten -

             zij was weduwe van Cornelis Johannes van Emster 

 

Uit dit huwelijk: ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVa    Jacobus Danen

             geb. Slijk-Ewijk 8 okt. 1851 - † Arnhem 5 mei 1935 -

             tr. Renkum 26 okt. 1878 met Maria van Zwam - geb. Renkum 1859 - † ??? - dr. van Johannes van Zwam en Johanna Veldman

 

Uit dit huwelijk: ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVb    Toon Danen

             geb. Slijk-Ewijk 10 apr. 1854 - † Arnhem 6 juni 1921 -

             tr. Renkum 22 juni 1878 met Johanna Bardina Westfaal - geb. Rheden 1859 - † ??? - dr. van Joannes Joachim Westfaal en Bardina Janusen

 

Uit dit huwelijk: ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVc    Jan Danen

             geb. Slijk-Ewijk 19 okt. 1856 - steenarbeider - † Renkum 30 okt. 1925 -

             tr. Renkum 13 apr. 1878 met Antje Lamers - geb. Renkum 20 juni 1857 - † Renkum 16 juni 1929- dr. van Gerrit Jan Lamers en Gerritje van Druten

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Antoon Danen   -   volgt V

 

2.    Gerritje Danen - geb. Renkum 8 okt. 1881

 

3.    Arnolda Danen - geb. Renkum 10 mrt. 1884

 

4.    Gerrit Jan Danen - geb. Renkum 27 sept. 1886 - † jong

 

5.    Gerrit Jan Danen - geb. Renkum 2 febr. 1889

 

6.    Antje Danen - geb. Renkum 21 sept. 1891

 

7.    Jan Danen - geb. Renkum 25 jan. 1894

 

8.    Aaltje Danen - geb. Renkum 5 juni 1896

 

9.    Arnolda Wilhelmina Danen - geb. Renkum 17 juni 1899

 

10.  Wilhelmina Danen - geb. Renkum? 12 apr. 1901

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVd    Arnoldus Danen

             geb. Slijk-Ewijk 7 juli 1862 - † Renkum 20 oct. 1927 -

             tr. Renkum 14 febr. 1885 met Willemijntje van de Bovenkamp - geb. Rhenen 1864 - † ??? - dr. van Cornelis van de Bovenkamp en

             Elisabeth Rijksen

       

Uit dit huwelijk:

 

1.    Tonia Danen - geb. Renkum 6 jan. 1886 - † Wageningen 3 juli 1928 - tr. Renkum 28 jan. 1909 met Otto de Leeuw - geb. ??? - † Arnhem

           22 dec. 1952 - zn. van ??? - hij tr. 2e Wageningen 16 jan. 1929 met Jansje Timmer - geb. 1880 - † 1953 - dr. van ???

           hieruit:

           1] Grietje de Leeuw - geb. Renkum 1909 - † Wageningen 27 sept. 1927

           2] Arnoldus Wilhelmus de Leeuw - geb. Herwen en Aerdt 29 sept. 1910 - † ??? - tr. Wageningen 24 nov. 1933 met Antonia van Aggelen -

                geb. ??? - † ??? - dr. van ???

           3] Drikus de Leeuw - geb. Renkum 22 juli 1912 - † Renkum 6 aug. 1912

           4] Wilhelmina de Leeuw - geb. 1916 - † Herwen en Aerdt 6 sept. 1916

           5] Cornelis de Leeuw - geb. 1920  

 

2.    Cornelis Danen - geb. ??? 1887 - † ??? 1887

 

3.    Elisabeth Danen - geb. Renkum 22 sept. 1891 - † Renkum 9 apr. 1959 - tr. Renkum 30 oct. 1913 met Franciscus Hulshof - geb. ??? -

           † ??? - zn. van ???

           hieruit:

           1] Hendrik Hulshof - geb. Renkum 3 dec. 1915 - † Veenendaal 24 apr. 1996 - tr. Renkum 23 juli 1938 met Maaitje van Soest - geb. ??? -

                 † ??? - dr. van ??? - had daarna een relatie met PIetje Maria Ouwerkerk - geb. 27 dec. 1925 - † Renkum 5 mrt. 1992 - dr. van ???

           2] Cornelia Wilhelmina Hulshof - geb. Renkum 7 juni 1918 - † Zwolle 17 sept. 1985 - tr. Renkum 22 nov. 1941 met Gerrit Kerseboom -

                 geb. Renkum 21 apr. 1916 - † Renkum 2 dec. 1989 - zn. van Jan Willem Kerseboom en Reintje Hendrika Eijbergen

           3] Geurt Hulshof - geb. Renkum 13 dec. 1920 - † Renkum 16 nov. 1951

           4] Arnoldus Hulshof - geb. Renkum 4 febr. 1926 - † Ede 3 aug. 1978 - tr. ??? 6 mrt. 1946 met Williempje van Holland - geb. Ede 24 mrt.

                 1911 - † Bennekom 28 febr. 1991 - dr. van Wouter van Holland en Maria Plate 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


V     Antoon Danen

           geb. Renkum 15 jan. 1879 - papierarbeider - † Wageningen 22 juli 1967 -

           tr. Renkum 11 okt. 1906 met Hendrika Kuinera van der Heiden - geb. Maurik 13 sept. 1885 - † Wageningen 20 mrt. 1964 - dr. van Aart

           van der Heiden en Hendrika Cunera Kwint

       

Uit dit huwelijk:

 

1.    Antje Adriana Danen - geb. Renkum 15 jan. 1907 - † Renkum 31 jan. 1960 - tr. Renkum 7 juni 1928 met Albertus Heij - geb. Heteren

          15 okt. 1901 - † Nijmegen 15 juni 1976 - zn. van ???

          hieruit: ???

 

2.    Hendrika Kuinera Danen - geb. Renkum 22 mrt. 1909 - † Nijmegen - tr. Renkum 12 sept. 1931 met Albert Willem Nicolaas van den Brink -

          geb. Wageningen 1 mrt. 1907 - trein-machinist - † Nijmegen 30 dec. 1965 - zn. van Cornelis van den Brink en Aaltje Engelina Gerritsen

          hieruit:

          1] Cornelia van den Brink - geb. Renkum 27 febr. 1934 - tr. 1e Fremantle [Australie] 4 apr. 1956 met Wilhelmus Dirk Johannes Driessen -

               geb. Zandvoort 7 okt. 1934 - zn. van Wilhelmus Hendricus Driessen en Engelina van den Berg - tr. 2e Amsterdam met Jan Otten  

          2] Hendrika Alberdina Elisabeth van den Brink - geb. Beuningen 17 okt. 1944 - tr. Nijmegen 20 dec. 1962 met Febo Harhuis - geb. ??? -

               zn. van Febo Harhuis en Wilhelmina Spijker

 

3.    Jan Danen   -   volgt VIa

 

4.    Aartje Danen - geb. Renkum 27 sept. 1913 - † Wageningen 2 okt. 1987 - tr. Renkum 18 nov. 1939 met Peter Wien - geb. Wageningen

          7 okt. 1911 - † Wageningen 11 nov. 1997 - zn. van ???

          hieruit: ???

 

5.    Antonia Danen - geb. Renkum 24 mei 1916 - † Utrecht - tr. Renkum 6 febr. 1937 met Cornelis Pruis - geb. Leeuwarden 27 dec. 1906 -

          † De Bilt 23 aug. 1974 - zn. van ???

          hieruit: ???

 

6.    Huibertje Danen - geb. Renkum 16 juli 1918 - † Renkum 10 sept. 1918 

 

7.    Gerrit Danen   -   volgt VIb

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIa    Jan Danen

            geb. Renkum 15 juni 1911 - † Renkum 16 juni 1976 -

            tr. Renkum 31 dec. 1937 met Evertje Willemina Hulstein - geb. Renkum 27 okt. 1907 - † Wageningen 14 nov. 1961 - dr. van ???

       

Uit dit huwelijk: ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIb    Gerrit Danen

            geb. Renkum 16 dec. 1919 - † Wageningen 4 juni 1986 -

            tr. Renkum 27 mrt. 1943 met Wilhelmina Kasteel - geb. Arnhem 1918 - dr. van ???

       

Uit dit huwelijk: ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Voor aanvullingen dank aan:

Ed Wien - Wageningen

Jos Dirks - Maastricht

Bert Kerseboom - Apeldoorn

 

meer aanvullingen welkom.