GenBronnen

digitalisering

maas

Well huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Keulen, dekenaat Geldern.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Geldern.

1801-1822 bisdom Aken, dekenaat Goch.

1823 bisdom Luik, dekenaat Horst.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Well - 25 november 1677 - brief van pastoor van Well als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Gruters "Coloniensis" [= Keulen] en

Anna filia Johannis Wilbers.

RHCL Maastricht (1-1677-1 - foto 1672a+b+c)

 

Well - 14 november 1678 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Wilckenhuijsen en Margareta Adriana Theresa de Pels.

RHCL Maastricht (1-1678-67 - foto 1673)

 

Well - 20 mei 1696 - brief van S. Dameur aan bischop van Roermond over een anonieme zaak waarbij de jongeman eerst de pastoor en dan de koster had

lastig gevallen om een dispensatie voor hem te krijgen in de 4e graad voor zijn voorgenomen huwelijk. Later informeert hij hem dat het eigenlijk een halve 4e

graad is omdat de grootvaders halve neven. De jongeman en zijn familie zijn blijkbaar boeren die niet veel voor de dispensatie willen betalen en dreigen zelfs

naar de protestanten te gaan om te trouwen. Uit de brief blijkt dat de jongeman hem 3 pattacons ervoor had betaald.

RHCL Maastricht (3-1696-8 - foto 1674a+b+TV)

 

Well - 3 februari 1700 - brief/schema van pastoor van Raij van Well als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus Diebels zoon van Hermanus Diebels, Hermanus zoon van Catharina Diebels, Catharina dochter van Gasparus Hermans en Anna Vijten; en

- Petronella van den Bergh dochter van Hermanna Jaspers, Hermanna dochter van Petrus Jaspers, Petrus zoon van Gasparus Hermans en Anna Vijten.

RHCL Maastricht (3-1700-29 - foto 1675a+b)

 

Well - 31 januari 1703 - brief van G. van Raij in Well als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Jacobus van Dijck en Gerarda Lensen.

RHCL Maastricht (4-1703-2 - foto 877a+b+c)

 

Well - 14 juni 1710 - brief en schema van Wernerus Maes pastoor in Well als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Casparus Raemmaeckers zoon van Joannes Raemmaeckers en Maria Robben, Maria dochter van Jacobus Robben en Anna Hermans; en

- Hermanna van den Bergh ook Hermans dochter van Petrus Hermans en Mariae van den Poel.

Anna Hermans en Petrus Hermans zijn zuster en broer.

RHCL Maastricht (6-1710-117 - foto 1678a+b+c)

 

Arcen - 28 juli 1715 - brief en schema van Mathias Jonckers, pastoor in Arcen, als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthaeus Deckers weduwnaar en parochiaan van Arcen, zoon van Gerardus Deckers en Alaidis Deckers, Alaidis dochter van Hermannus Deckers en

                             N. Keltiens, Hermannus zoon van Hermannus Deckers en Margaretha; en

- Catharina Beckers ex parochie Well, dochter van Joannes Beckers en Erken, Joannes zoon van Goswinus Beckers en Joanna Huyben, Goswinus zoon

                             van J? Beckers en Aleidis Deckers, Aleidis dochter van Hermannus Deckers en Margaretha.

Hermannus Deckers en Aleidis Deckers zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (7-1715-1 - foto 703a+b+c)

 

Well - 23 juni 1720 - brief en schema van Wernerus Maes pastoor in Well als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen: 

- Goswinus Segers parochiaan van Well, zoon van Segerus Segers en Maria Wolters, Segerus zoon van Theodorus Segers en Catarina Janssen,

                                      Theodorus zoon van Segerus Wijnen en Sibilla; en

- Elizabeth Bosch parochiane van Heyen bisdom Keulen weduwe van Joannes Daemen, Joannes zoon van Joachim Daemen en Sibilla Segers, Sibilla

                                      dochter van Petrus Segers en Petronella Basten, Petrus zoon van Segerus Wijnen en Sibilla.

Theodorus Segers en Petrus Segers zijn broers.

RHCL Maastricht (9-1720-28 - foto 1622a+b+c)

 

Well - 11 september 1720 - brief van Wernerus Maes pastoor in Well als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Vervoort en Theodora Ianssen.

RHCL Maastricht (9-1720-21 - foto 1679a+b+c)

 

Velden/Well - 24 en 27 januari 1724 - brieven van J. Duchemin pastoor in Velden en Wernerus Maes pastoor in Well als aanvraag voor dispensatie

[voor ontheffing van de 3 afroepingen] in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Gregorius de Gossen kolonel van zijne majesteit die sinds midden van het jaar leeft in parochie Velden en

Juliana Pelts parochiane van Well.

Bruidegom heeft voldaan aan vereiste van de katholieke kerk om 1x per jaar te biechten, zijn eerdere vrouw is overleden op 22 febr. 1723.

RHCL Maastricht (10-1724-10 - foto 670a+b+c+TV)

 

Roermond - 12 augustus 1729 - brief van J. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus Warisschoin parochiaan van Roermond en

Joanna Willemina Louvermans parochiane van Well.

RHCL Maastricht (11-1729-149 - foto 1681)

 

Horst - 5 april 1735 - brief van J.B. Alberts pastoor van Horst aan bisdom Roermond waarbij hij schrijft dat de Pruissische leger aktief bezig zijn deur tot

deur met verwerven van mannen ja zelfs kinderen voor militaire dienst. Velen proberen die blijkbaar gedwongen dienst te ontlopen door gauw te trouwen

maar ook dat blijkt niet afdoende, alleen forse geld sommen kan dat doen wat meesten niet hebben. Daarom willen aantal paren trouwen zonder huwelijk

afkondigingen te doen en in gesloten tijd want getrouwde mannen worden niet weggenomen. De pastoor verzoekt heimelijk vanwege deze oorzaken

dispensaties voor 2 echtparen namelijk:

1) Michael Kerkhovens en Beatrix vant Groenewolt parochianen van Horst en

2) Joannes Teuws parochiaan van Well en Elisabetha Raemaeckers parochiane van Horst.

Dispensatie verleend 6 april. Beide echtparen trouwen te Horst 7 april 1735.

RHCL Maastricht (13-1735-118 - foto 794a+b+c+TV)

 

Well - 21 november 1735 - brief van P.F. van Heulen pastoor van Well als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Basten en Gertrudis Wilbers.

RHCL Maastricht (13-1735-2 - foto 1682)

 

Well - 22 november 1735 - brief van P.F. van Heulen pastoor van Well als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Segers "miles hollandicus" en Ester Joseph Boesen parochiane van Well.

RHCL Maastricht (13-1735-64 - foto 1683a+b)

 

Well - 28 april 1740 - brief van G. Beckers pastoor van Well als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Ramakers parochiaan van Well en

Maria Timmermans parochiane van Wansum.

RHCL Maastricht (14-1740-9 - foto 1685)

 

Well - 22 mei 1740 - brief en schema van G. Beckers pastoor van Well als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Jansen zoon van Joannes Willems en Catharina Lensen, Joannes zoon van Wilhelmus Jansen en Maria Lensen, Maria dochter van Petrus

                                            Lensen en Catharina; en

- Mechtildis Lensen, dochter van Gerardus Lensen en Antonetta Cuijpers, Gerardus zoon van Laurentius Peters alias Lensen en Gertrudis Rutten,

                                            Laurentius zoon van Petrus Lensen en Catharina.

RHCL Maastricht (14-1740-22 - foto 1686a+b)

 

Well - 21 februari 1741 - brief van G. Beckers pastoor in Well als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Leenen en Maria Diebels.

RHCL Maastricht (15-1741-63 - foto 1687a+b)

 

Well - 16 april 1741 - brief van G. Beckers pastoor in Well als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Beckers ex Maashees parochiaan in Geijsteren en

Petronella van den Hergraven weduwe Petrus van den Bergh parochiane van Well.

RHCL Maastricht (15-1741-25 - foto 177)

 

Well - 7 oktober 1743 - brief en schema van G. Beckers pastoor in Well als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Lensen weduwnaar van Theodora aen gen Eindt, Theodora dochter van Cornelij aen gen Eindt en Margaretha van den Flintzenbergh,

                                                 Margaretha dochter van Jacobus van den Flintzenbergh; en

- Elizabeth van den Flintzenbergh dochter van Theodorus van den Flintzenbergh, Theodorus zoon van Jacobus van den Flintzenbergh.

RHCL Maastricht (15-1743-90 - foto 1688a+b)

 

Walbeck (D) - 7 juli 1744 - brief van Jo(ann)es Barth(olomeus) Schaeffers pastoor in Walbeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Mathias Cox parochiaan van Walbeck (D) en

Sibilla Lemmens parochiane van Well.

RHCL Maastricht (17-1744-9 - foto 1689a+b+c)

 

Well - 1 april 1746 - brief en 2 schema's van G. Beckers pastoor in Well als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e en 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 3e graad bloedverwantschap:

- Petrus Keijsers ex Walbeeck zoon van Jacobus Keijsers en Helena Leenen, Helena dochter van Joannes Leenen en Joanna Tobarts, Joannes zoon

                                          van Matthias Leenen en Catharina Dijcker; en

- Henrica Leenen parochiane van Well, dochter van Jacobus Leenen en Mechtildis Bonnes, Jacobus zoon van Gerardus Leenen en Wilhelmina Robben,

                                          Gerardus zoon van Matthias Leenen en Catharina Dijcker.

2e schema 4e graad bloedverwantschap:

- Petrus Keijsers ex Walbeeck zoon van Jacobus Keijsers en Helena Leenen, Helena dochter van Joannes Leenen en Joanna Tobaerts, Joanna dochter

                                           van Joannes Toebaerts en Jacoba Hermans, Jacoba dochter van Casparus Hermans en Christina Nollekens; en

- Henrica Leenen parochiane van Well, dochter van Jacobus Leenen en Mechtildis Bonnes, Jacobus zoon van Gerardus Leenen en Wilhelmina Robben,

                                           Wilhelmina dochter van Jacobus Robben en Anna Hermans, Anna dochter van Casparus Hermans en Christina Nollekens.

RHCL Maastricht (18-1746-142 - foto 1691a+b+c+d)

 

Well - 3 juni 1746 - brief van G. Beckers pastoor in Well als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Hockers schoolmeester en Joanna van der Linden.

RHCL Maastricht (18-1746-117 - foto 1690a+b)

 

Well - 11 januari 1750 - brief en schema's van G. Beckers pastoor in Well als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e/5e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Daemen zoon van Petrus Daemen en Joanna Beckers, Petrus zoon van Joachim Daemen en Sibilla Basten, Sibilla dochter van Petrus

                                           Basten ook Segers, Petrus zoon van NN Segers; en

- Joanna Dericks dochter van Theodorus Dericks en Henrica Remmen, Theodorus zoon van Segerus Dericks en Maria Wolters, Segerus zoon van

                                           Theodorus Segers alias Schreurs en Catharina Schreurs, Theodorus zoon van NN Segers.

Er lijkt verwarring te zijn of Petrus Segers en Theodorus Segers broers zijn of wellicht vader en zoon van de 5e graad of zoiets dergelijks.

Bisdom geeft uiteindelijk dispensatie voor 4e graad bloedverwantschap, voor 5e graad was dat niet nodig.

Op 4 februari 1750 zijn rk getrouwd in Well Joannes Daemen en Joanna Dericks met dispensatie voor 4e graad bloedverwantschap.

Aan het einde van deze correspondentie zat nog een 12 januari bief die niets met b.g. zaak heeft te maken, het gaat als 1e over een meisje die tot het rk

geloof wilt worden toegelaten en als 2e over een knecht zonder vaste woonplaats die toch afroepingen in de kerk wilt hebben. Geen namen vermeld.

RHCL Maastricht (19-1750-23 - foto 1692a/h+TV)

 

Well - 8 september 1755 - brief van G. Beckers pastoor in Well als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Sillen en Gertrudis Tewisen.

RHCL Maastricht (21-1755-25 - foto 1693a+b)

 

Wanssum/Well - 17 en 18 juni 1759 - brieven van pastoor van Wanssum en van G. Beckers pastoor in Well als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Peters parochiaan van Wanssum en

Petronella Peters parochiane van Well.

RHCL Maastricht (21-1759-19 - foto 1694a+b)

 

Well - 1 november 1760 - brief van Godefridus Beckers pastoor van Well als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Engelbertus Claessens ex Overloon land Cuijck soldaat en ruiter in dienst van Holland en

Lucia Knopker parochiane van Well.

RHCL Maastricht (22-1760-181 - foto 1695a+b+c+d)

 

Well - 30 januari 1762 - brief van G. Beckers pastoor van Well als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Koenen en Maria Catharina Dericks.

RHCL Maastricht (23-1762-22 - foto 1696)

 

Well/Horst - 29 en 30 januari 1764 - brieven van F. Kessels pastoor in Well en J.B. Alberts pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Franciscus van Lent parochiaan van Well en

Antonia van Douveren parochiane van Horst.

RHCL Maastricht (23-1764-2 - foto 806a+b+TV)

 

Well - 10 mei 1767 - brief van T. Kessels pastoor van Well als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Hoecken en Petronella Remmen.

RHCL Maastricht (24-1767-1 - foto 1697)

 

Well - 10 mei 1767 - brief van T. Kessels pastoor van Well als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Pellemans weduwnaar en Maria Diebels.

RHCL Maastricht (24-1767-2 - foto 1698)

 

Well / Walbeck (D) - 22 en 24 oktober 1767 - brieven van T: Kessels pastoor in Well en Joannes Barth. Schaeffers pastoor in Walbeck (D) als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hermans weduwenaar parochiaan van Well en

Maria Bexs ook Beckx parochiane van Walbeck (D).

RHCL Maastricht (24-1767-145 en deel 24-1767-146 - foto 1699a+b+c+d)

 

Well - 14 januari 1768 - brief van T. Kessels pastoor van Well als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartholomaeus Weijmans weduwnaar en Catharina Tostermans weduwe.

RHCL Maastricht (25-1768-47 - foto 1700)

 

Well - 23 februari 1775 - brief en schema van T. Kessels pastoor van Well als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Elders weduwnaar van Joanna Derijckx, Joanna dochter van Theodorus Derijckx en Hendrina Remmen, Hendrina dochter van Joannes

                                          Remmen en NN 1; en

- Gertrudis Bistervelts dochter van Antonius Bistervelts en Jacomina Heijligers, Jacomina dochter van Joannes Heijligers en Gertrudis Remmen,

                                          Gertrudis dochter van Joannes Remmen en NN 2.

Joannes Remmen had kinderen van 2 verschillende vrouwen.

RHCL Maastricht (28-1775-31 - foto 1702a+b)

 

Well - 3 en 6 juni 1775 - brief en schema van T. Kessels pastoor van Well als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Niclaus Jansen weduwnaar, zoon van Jansens en Catharina Classens, Catharina dochter van Niclaus Classens en Petronella Wilbers, Petronella

                                         dochter van Petrus Wilbers; en

- Elizabeth Boetselaers dochter van Petrus Boetselaers en Maria Gubbels, Petrus zoon van Gerardus Boetselaers en Barbara Wilbers, Barbara

                                         dochter van Petrus Wilbers.

RHCL Maastricht (28-1775-29 - foto 1701a+b)

 

Walbeck (D) - 12 april 1780 - brief van H: Beckx pastoor in Walbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Diebels parochiaan van Well en

Catharina Gertrudis Cools parochiane van Walbeck (D).

RHCL Maastricht (29-1780-31 - foto 4393)

 

Well - 24 april 1783 - brief van J.F. van Hilst pastoor van Well als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Deckers en Elisabetha Vaeghs.

Ze vragen om ontheffing van de 3 afroepingen omdat in die tijd het kan leiden tot kwaadaardig gedrag van sommigen.

Erbij een 7 augustus 1783 brief die niets met b.g. zaak gaat, het gaat namelijk om de grote droogte waarover de parochianen mopperen. De pastoor vraagt

of de bisschop kan komen om speciale missen op te dragen om regen af te roepen.

RHCL Maastricht (29-1783-2 - foto 1704a+b+TV)

 

Geldern (D) / Well - 22 september 1784 - brief van J: F: A: van Hilst pastoor van Well [die begint met copieeren van schrijven 6-9-1784 van hof van

Gelder aan bisdom van Roermond waarin zij hun verzoeken om dispensatie te verlenen] in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

August Carel van Brandenstein en Anna Henrietta Francisca Stuers.

RHCL Maastricht (30-1784-14 - foto 4889a+b)

 

Well - 5 november 1801 - brief van P. Boleij pastoor van Well als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Herckenrath en Petronella van Walsem.

RHCL Maastricht (32-1801-16 en 32-1802-1 - foto 1705a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Well - 25 december 1705 - brief van Wernerus Maes pastoor in Well aan bisdom van Roermond waarin hij toestemming vraagt absolutie te verlenen aan een

vrouwelijk persoon die soms aanwezig was bij verboden gemeenschappen [ws. protestanten]. Kennelijk woog dat toen zo zwaar dat de pastoor niet zomaar

daarvoor vergeving kon verlenen. Uit opmerking van bisdom blijkt dat hij daar eenmalig toestemming voor krijgt. 

RHCL Maastricht (5-1705-12 - foto 1677+TV)

 

Well - 24 november 1736 - brief van G. Beckers pastoor van Well aan bisschop van Roermond over Jacobus Wentsels afkomstig uit Saxen tot dusver Luthers

maar zijn dwaling heeft afgezweerd en van plan is toe te treden tot Rooms katholiek geloof. De pastoor vraagt om hem bevoegheid te verlenen zodat hij

absolutie kan toepassen op Jacobus voor zijn dwaling en andere gevallen als dat nodig was. Pastoor schrijft nog dat hij hem dagelijks onderwijs en toegelaten

kan worden tot rk geloof omdat hij na intrede van plan is een katholiek huwelijk te sluiten met iemand uit Well van zijn parochie. Jacobus die ook nog soldaat

was had toestemming van zijn kapitein. Op 26 november 1736 geeft bisdom toestemming voor alles. Volgens Well huwelijks inschrijving van 30 nov. 1736 is

Jacobus Wentzel rk getrouwd met Mechtildis van Haeff, eerder waren ze al protestants getrouwd.

RHCL Maastricht (14-1736-36 - foto 1684a+b+TV)

 

Well - 19 april 1777 - brief van T. Kessels pastoor van Well aan bisschop van Roermond over voorgenomen huwelijk van Joannes Valkx en Catharina Nillissen.

Inmiddels kwam er bezwaar van Allegonda Peters uit Venray, omdat de bruidegom bij haar eerder een kind had verwerkt [wat overigens is overleden].

Joannes ontkent dat niet maar geeft aan dat Allegonda zich van hem had afgewend en nog had aangeboden om 50 gulden alimentatie te betalen.

De pastoor heeft nu 8 dagen gewacht op definitief antwoord van Allegonda maar heeft dat niet ontvangen.

De pastoor vraagt of hij door kan gaan met voorgenomen huwelijk. Blijkbaar was dat OK want ze trouwen rk in Well op 13 mei 1777.

RHCL Maastricht (28-1777-1 - foto 1703+TV) 

 

Well - 14 januari 1802 - brief van P. Boleij pastoor van Well aan bisdom Roermond met de vraag om advies omtrent:

Henricus Jacobs weduwnaar parochiaan van Well en

Antonetta Bouten weduwe uit Baarlo [ten onrechte vermeldt pastoor uit Venlo].

Uit deze correspondentie blijkt dat Henricus Jacobs een merkwaardig leven op na houdt, toen zijn vrouw nog in leven was heeft hij een relatie aangegaan met

Maria Fila die hij beloofde te zullen trouwen na overlijden van zijn vrouw wat Henricus ook heeft verklaard tegenover de pastoor, die noodzakelijk vond dat

Henricus zijn relatie met Maria beeindigde. Nu kreeg de pastoor bericht dat Henricus [nu inmiddels weduwnaar] ging trouwen met Antonetta Bouten.

Gelijktijdig bleek dat Maria Fila zwanger was en dat nieuwe huwelijk probeerde te verhinderen. De spanning ging hoog inclusief kerkelijke en wereldlijke auto-

riteiten met de inschakeling van een burgerlijke rechter. Blijkbaar acht Henricus zich onschuldig en maakt hij Maria verdacht als dat zij ook relaties zou hebben

met andere mannen, hetgeen de pastoor aannemelijk acht. Pastoor heeft kennelijk snel akkoord moeten gaan want:

op 26 januari 1802 zijn getrouwd in Well Henricus Jacobs en Antonia Bouten.

Er werd nog vermeld dat op 20 november 1800 werd geboren en gedoopt Elisabetha onwettige dochter van Maria Fila, waarbij zij als vader had verklaard

Henricus Jacobs te zijn.

RHCL Maastricht (32-1801-16 en 32-1802-1 - foto 1706a/e+TV)