GenBronnen

maas

Vlodrop huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Wassenberg.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Montfort.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Roermond.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Vlodrop - 25 februari 1682 - brief van Ludtgarus van Criel/Triel? pastoor in Vlodrop als dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hendricus Ronckerts en Anna Smits parochiane van Vlodrop.

Zij trouwen te Vlodrop op 1 maart 1682 met als getuigen: Antonius van Beeck en Emerentiana Ronckarts.

RHCL Maastricht (1-1682-73a - foto 5470)

 

Linne - 25 februari 1682 - brief van Joannes Conrardi pastoor in Linne als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Ronckers parochiaan van Linne en

Sophia Renckers weduwe van Vlodrop.

RHCL Maastricht (1-1682-59 - foto 3388)

 

Roermond - 9 januari 1715 - brief van f: Jacobus Stas dienaar in Vlodrop als aanvraag voor dispensatie in verbanmd met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van den Heuvel zwerver en Elisabetha van Dilsen parochiane van Vlodrop.

RHCL Maastricht (7-1715-75 - foto 3886)

 

Vlodrop - 25 januari 1715 - brief van J. Petri pastoor van Vlodrop als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Clout parochiaan van Vlodrop en

Elisabeth Voegels parochiane van Herten.

RHCL Maastricht (7-1715-63 - foto 3381a+b)

 

Waldfeucht (D) / Vlodrop - 7 en 10 oktober 1715 - brief van Jacobus Petri pastoor van Vlodrop en schema van de pastoor van Waldfeucht (D) als aan-

vraag voor  dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Reisen parochiaan van Waldfeucht, zoon van Joannes Reisen, Joannes zoon van Maria Mancken, Maria dochter van Clemens Mancken; en

- Agatha vander Lohe parochiane van Vlodrop, dochter van Gertrudis Laumen, Gertrudis dochter van Caecilia van Gerath, Caecilia dochter van

                                              Mechtildis Mancken, Mechtildis dochter van Clemens Mancken.

RHCL Maastricht (7-1715-17+130 - foto 3885a+b+c)

 

Vlodrop - 16 januari 1717 - brief van Jacobus Petri pastoor van Vlodrop als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Conrardus de Meding parochiaan van Vlodrop en

de weduwe de Scholsberg parochiane van Hinsbergen.

RHCL Maastricht (8-1717-11 - foto 3889a+b)

 

Vlodrop - 16 september 1717 - brief van Jacobus Petri pastoor van Vlodrop en Postart als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Bongaerts parochiaan van Herten en

Ida Houben parochiane van Vlodrop.

RHCL Maastricht (8-1717-8 - foto 3382)

 

Vlodrop - 10 februari 1726 - brief van Jac. Petri pastoor in Vlodrop als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Jelissen en Gertrudis van den Borgh.

RHCL Maastricht (10-1726-33 - foto 3894)

 

Vlodrop - 4 mei 1726 - brief van J. Petri pastoor in Vlodrop als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Houben en Agnes Wijndelin parochianen van Vlodrop.

RHCL Maastricht (10-1726-26 - foto 3892)

 

Vlodrop - 20 november 1729 - brief van Jac. Petri pastoor in Vlodrop als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Peters en Mechtildis Faessen.

RHCL Maastricht (11-1729-87 - foto 3896a+b)


Roermond - 22 april 1741 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Bos parochiaan van Vlodrop en

Agnes Schaffers parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (15-1741-112 - foto 2841)

 

Vlodrop - 24 november 1741 - brief van A. Mannaij pastoor in Vlodrop en Posterholt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Engelen weduwnaar en Anna Litgens.

RHCL Maastricht (15-1741-143 - foto 3897a+b)

 

Vlodrop / Roermond - 23 en 24 oktober 1742 - brieven van A. Mannaij pastoor van Vlodrop en van J.A. Hooffs pastoor van Roermond, als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus van der Beeck parochiaan van Vlodrop en

Sijbilla Roncken ook Voncken parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (16-1742-106 - foto 2859a+b+c)

 

Vlodrop - 17 november 1744 - brief van A: Mannaij pastoor in Vlodrop en verklaring van Joannes Wolcken en Joannes Wilms inwoners van Vlodrop als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Otgerus Coenen gedoopt in Montfort en

Sophia Geurts van parochie Vlodrop.

RHCL Maastricht (17-1744-47 - foto 3849a+b+c)

 

Vlodrop - 18 november 1746 - brief van A. Mannaij pastoor in Vlodrop als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Smits en Helena Hommen van parochie Vlodrop.

RHCL Maastricht (18-1746-32 - foto 3900a+b)

 

Vlodrop - 30 mei 1747 - schema van onbekende schrijver ter ondersteuning bij een aanvraag voor dispensatie vanwege bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Mols zoon van Joannes Mols en Catharina van Melick, Catharina dochter van Joannes van Melick en Gertrudis Wandeloo, Joannes zoon van

                                            Nicolaus van Melick en Maria zijn vrouw; en

- Margaretha Cuijpers dochter van Lambertus Cuijpers en Gebulia of Gebel Wandeloo, Gebel dochter van Gerardus Wandeloo en Margaretha van

                                            Melick, Margaretha dochter van Nicolaus van Melick en Maria zijn vrouw.

De brief als aanvraag zat er niet bij, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (19-1747-37 - foto 3901)

 

Vlodrop - 20 februari 1753 - brief van A. Mannaij pastoor van Vlodrop en Posterholt [aan J.M. de Cock secretaris van bisdom Roermond] als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Deckers en Catharina Janssen afkomstig van Herkenbosch.

Tevens een verklaring dat er in Vlodrop was gedoopt op 17 februari 1753 een onwettig kind genaamd Joannes, van Catharina Janssen.

Waarbij zij bij de bevalling heeft verklaard dat de vader Joannes Deckers was, in tegenwoordigheid van de kraamvrouw en naburige vrouw.

RHCL Maastricht (20-1753-49 – foto 3379a+b+c+d+e)

 

Vlodrop - 13/14 mei 1754 - brief van A. Mannay pastoor in Vlodrop en Posterholt en schema van J. Schaaffhausen pastoor van Kirchhoven en secretaris

van Susteren vereniging als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Vorselen geboren in Kerckhoven parochie bisdom Luik, zoon van Gotzen Vorselen en Catharina Lindt, Catharina dochter van Theodorus Lindt

                                       en Maria im Schwan, Maria dochter van Thönis Schwan en Anna Storms; en

- Maria van der Lohe parochiane van Vlodrop, dochter van Godefridus van der Lohe en Agnes Storms, Agnes dochter van Joannes Storms en Agnes

                                       Wandelen, Joannes zoon van Hubertus Storms en Agnes im Schwan, Agnes dochter van Thönis Schwan en Anna Storms.

RHCL Maastricht (20-1753-139 - foto 3387a+b+c+d)

 

Roermond - 16 juni 1764 - dispensatie door Petrus Henricus Petit j.u.l. en kanunnik van cathedraal aan Christianus Houben pastoor van Vlodrop vanwege

1e/2e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Timmermans en Maria Houben.

RHCL Maastricht (23-1764-23/1 - foto 3905)

 

Vlodrop - 4 november 1764 - brief door Joannes Dominicus Vrencken pastoor in Vlodrop als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Godefridus van der Vorst en Margarita Weerens van parochie st. Martin in Vlodrop.

RHCL Maastricht (23-1764-58 - foto 3907)

 

Stevensweert/Vlodrop - 14 en 19 september 1767 - brieven door A. Broccarts pastoor van Stevensweert en J.D. Vrencken pastoor van Vlodrop als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Lindemans weduwnaar parochiaan van Stevensweert en

Joanna Leijendeckers parochiane van Vlodrop.

RHCL Maastricht (24-1767-106 - foto 3910a+b+c

 

Vlodrop - 20 november 1767 - brief met schema door Vrencken pastoor van Vlodrop als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Storms weduwnaar van Maria van der Beek, Maria dochter van Joannes van der Beek, Joannes zoon van Marcellus van der Beek, Marcellus

                                           zoon van Fredericus van der Beek; en

- Anna Bienen dochter van Gerardus Bienen, Gerardus zoon van Judith van der Beek, Judith dochter van Fredericus van der Beek.

RHCL Maastricht (24-1767-94 - foto 3909a+b+c)

 

Vlodrop - 26 juli 1768 - brief van J.D. Vrencken pastoor van Vlodrop als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Bocken parochiaan van Weghberg (D) en

Maria Catharina Donné parochiane van Vlodrop.

RHCL Maastricht (25-1768-65 - foto 3915)

 

Vlodrop - 8 oktober 1768 - brief met schema van J.D. Vrencken pastoor van Vlodrop als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Guilielmus Cloudt zoon van Henricus Cloudt, Henricus zoon van Catharina van der Beek, Catharina dochter van Judith van der Beek, Judith dochter

                                            van Fredericus van der Beek; en

- Catharina van der Beek dochter van Godefridus van der Beek, Godefridus zoon van Joannes van der Beek, Joannes zoon van Marcellus van der

                                            Beek, Marcellus zoon van Fredericus van der Beek.

RHCL Maastricht (25-1768-38 - foto 3913a+b)

 

Vlodrop - 3 maart 1783 - brief van J.D. Vrencken pastoor in Vlodrop als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Arets en Helena Kempkens.

RHCL Maastricht (29-1783-134 - foto 3922)

 

Vlodrop - 17 mei 1783 - brief van J.D. Vrencken pastoor in Vlodrop als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Joannes Geijsers weduwenaar en Wilhelmina van der Beek.

RHCL Maastricht (29-1783-143 - foto 3923)

 

Vlodrop - 25 november 1783 - brief van G.F. Schoolmeesters dienaar in Vlodrop als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Cuijpers en Agatha Hocken.

RHCL Maastricht (29-1783-65 - foto 3920)

 

Vlodrop - 8 november 1787 - schema van P. Eerens pastoor van Vlodrop als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- [Joannes Wolters] was getrouwd met Maria Anna Driessen, Maria Anna dochter van Hendricus Driessen, Hendricus zoon van Ida Werents, Ida dochter

                                             van Leonardus Werents.

- Anna Meijers weduwe, dochter van Hendricus Meijers, Hendricus zoon van Ida op het Veld, Ida dochter van Maria Werents.

Leonardus Werents en Maria Werents zijn broer en zus.  

Bij de schema ontbreekt naam van de bruidegom, naam blijkt uit huwelijks inschrijving te Vlodrop 25 november 1787.

De brief als aanvraag zat er niet bij, blijkbaar niet bewaard of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (30-1787-31 - foto 3927)

 

Vlodrop - 26 april 1789 - brief van P. Eerens pastoor van Vlodrop aan bisdom Roermond als vervolg op eerder verzoek om dispensatie, nu gaat het om een

2e dispensatie voor dezelfde paar omdat er sprake zou zijn van een schandaal. Namen werden helaas niet vermeld.

RHCL Maastricht (30-1789-18 - foto 3928a+b+TV)

 

Vlodrop - 24 februari 1791 - brief van P. Eerens pastoor van Vlodrop als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Pauls en Margareta Wilms.

RHCL Maastricht (31-1791-9 - foto 3929)

 

Vlodrop - 31 augustus 1793 - brief van f. Engelhardus Capacius dienaar in Vlodrop [vanwege afwezigheid van de pastoor] als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Linn en Maria Puts ex Posterholt parochie Vlodrop.

RHCL Maastricht (31-1793-5 - foto 3930a+b) 

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Vlodrop - 12 juni 1723 - brief van J. Petri pastoor van Vlodrop over moeilijkheden bij een voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Smiets en Maria Engelen.

Maria komt uit Vlodrop maar woont al een tijdje in Steinkirchen [net onder de grens bij Wassenberg, volgens de pastoor een uur gaans]. Na het huwelijk willen

ze in Vlodrop wonen maar de pastoor van Steinkirch (D) weigert afroepingen te doen omdat blijkbaar Maria ook een relatie heeft met een ander.

De pastoor vraagt aan de bisschop wat te doen.

RHCL Maastricht (10-1723-4 - foto 3891+TV)

 

Oultre [= Outer bij Ninove B] - 9 mei 1740 - brief van pastoor J. B. van Osseghem uit Oultre aan waarnemend pastoor Blitterswijck in Vlodrop waarin hij e.e.a.

vertelt over Marianna Penne en Reijnier Linaert die kennelijk willen trouwen in Vlodrop en daarvoor aantal maanden hadden gewoond in Outer (B).

RHCL Maastricht (14-1740-18 - foto 6184a/b+TV)