GenBronnen

digitalisering

maas

Valkenburg huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Maastricht.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Valkenburg.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Meerssen.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Klimmen - 30 oktober 1685 - brieven en schema van Joann. Haesen pastoor in Klimmen en vice deken district Valkenburg als aanvraag voor dispensatie

vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus Haesen inwoner van parochie oud Valkenburg, zoon van Joannes Haesen en Ida Gaenen, Joannes zoon van Arnoldus Haesen en Joanna

                                   Nelissen, Arnoldus zoon van Ægidius Haesen; en

- Jen ookwel Joanna Pluijmen vroeger parochiane van oud Valkenburg nu in Klimmen, dochter van Godefridus Pluijmen en Barbara Keurens, Barbara

                                  dochter van Joannes Keurens en Joanna Haesen, Joanna dochter van Ægidius Haesen.  

Bruid kreeg toestemming van haar moeder, haar vader was reeds overleden.

Ook deze correspondentie door RHCL zwaar beschadigd vanwege hun "schonings" project - vloeistoff vlekken en verbleekt.

RHCL Maastricht (2-1685-3 - foto 5582a t/m 5582h)


Valkenburg - 10 juni 1702 - brief van br. Fran: Tillemans "min. ind. et terminarius Vackenburgensis" [= Valkenburg] als aanvraag voor dispensatie van-

wege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Schults katholiek en Mechtildis Coenen "haeretica".

RHCL Maastricht (4-1702-12 - foto 5311a+b)

 

Roermond - 25 augustus 1703 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond aan Angelus d'Ongnies bisschop van Roermond als aanvraag om ontheffing

van de 3 afroepingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Laurentius Cranen uit Roermond en

Sophia Bollen die gewoond heeft in het land van Valkenburg behorend bij [bisdom] Brussel.

Zij hebben geen getuigenissen van pastoors meegebracht maar verzekeren dat zij ongebonden personen zijn.

Pastoor verklaard tevens dat er geen kanonieke beletselen bestaan.

RHCL Maastricht (4-1703-12 - foto 2302+TV)

 

Nuth / Valkenburg - 14 augustus 1705 - brieven van G: H: van Leijen pastoor in Nuth en van Joannes Raets pastoor in "Alden Valckenborgh" [= Valkenburg]

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Gerardus Limpens ex "Alden Falckenbourg" [= Valkenburg] en

Anna Agnes Wustenraed parochiane van Nuth.

RHCL Maastricht (5-1705-17 - foto 5642a+b)

 

oud-Valkenburg - 12 februari 1710 - brief en schema van J. Raets pastoor in "Altfalckenborgh" als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Christianus Flecken, zoon van Joannes Flecken en Joanna Horsmans, Joanna dochter van Theodorus Horsmans en Catharina Haesen, Catharina

                           dochter van Arnoldus Haesen en Joanna Nelissen, Arnoldus zoon van Aegidius Haesen; en

- Joanna Dorrhen, dochter van Petrus Dorrhen en Joanna Mullenaers, Joanna dochter van Matthias Mullenaers en Elisabetha Kurens, Elisabeth dochter

                           van Joannes Kurens en Joanna Haesen, Joanna dochter van Aegidius Haesen.

RHCL Maastricht (6-1710-134 - foto 6139a+b+c)

 

oud-Valkenburg - 18 april 1712 - brief en schema van J. Raets pastoor in "Altfalckenborgh" als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Vollers, zoon van Steven Vollers en Jen van Geleen, Jen dochter van Lambrecht van Geleen en Jen Haesen, Jen dochter van Gilis Haesen en

                          Jen Bischops; en

- Joanna of Jen Vlecken, dochter van Jan Vlecken en Jen Horsmans, Jen dochter van Dirick Horsmans en Catharijn Haesen, Catharijn dochter van Arnolt

                          Haesen en Jen Nelissen.

Gilis of Aegidius Haesen en Arnolt Haesen zijn broers.

RHCL Maastricht (6-1710-140+166 - foto 6140a+b)

 

oud-Valkenburg - 4 maart 1719 - brief van Rein. Hockelkorn dienstbaar in parochie "d'altfalckenborgh" [= oud Valkenburg] als aanvraag voor dispen-

satie in verband met voorgenomen huwelikjk tussen:

Nicolaus Hennen en Maria Heijlandt parochianen van oud-Valkenburg.

RHCL Maastricht (9-1719-86 - foto 4365a+b)

 

Valkenburg - 10 maart 1729 - brief van Matth. Reitraedt pastoor van Valkenburg als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adrianus Schotus Coenegracht soldaat in dienst van Holland en Maria Anna Nolmans.

Niet alleen zijn ze rk getrouwd maar ook later gereformeerd Valkenburg op 3 apr. 1729 beiden van Valkenburg, bruidegom blijkbaar weduwnaar.

RHCL Maastricht (11-1729-2 - foto 6171a/c)

 

oud-Valkenburg - 7 juni 1729 - brief van Maximilianus Snackers pastoor in "Alt Valckenborgh" [= Valkenburg] als aanvraag voor dispensatie in verband met

huwelijk wat al op 23 november 1728 had plaatsgevonden tussen:

Henricus Pasmans en Margarita Wevers.

RHCL Maastricht (11-1729-144 - foto 6175a/c)

 

Valkenburg - 20 september 1736 - brief van P. Vlecken pastoor van Valkenburg als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wilhelmus Vrijthoff niet katholiek en Maria Theresia de Kossius.

Zijn rk getrouwd in Valkenburg op 1 okt. 1736 met als getuigen: Joannes van Elderen en Joannes Bormans.

Erbij brief van broeder Dominicus Deurlinx uit Luik [B] als verklaring over de bruidegom.

RHCL Maastricht (14-1736-2 - foto 6183a+b+c)

 

Schin op Geul - 17 juli 1740 - brief van Aeged: Roijen pastoor in "Schinne ad Golam" [= Schin op Geul] als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Slevens parochiaan van Schin op Geul en

Anna Agnes le Keuck parochiane van "veteris Falcoburgi" [= oud Valkenburg].

RHCL Maastricht (14-1740-144 - foto 5762)

 

Valkenburg - 23 augustus 1740 - brief van Max. Snackers pastoor in "Alt Valckenborgh" [= Valkenburg] als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Lintgens van parochie oud-Valkenburg en

Catharina Habets van parochie Schin op Geul.

RHCL Maastricht (14-1740-28 - foto 5760)

 

Valkenburg - 16 september 1742 - brief van Max. Snackers pastoor in "Alt Valckenborgh" [= Valkenburg] als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Thomas Steijns ex parochie Schin op Geul en

Anna Christina Bemelmans ex parochie oud-Valkenburg.

RHCL Maastricht (16-1742-1 - foto 5766a+b)

 

Valkenburg - 19 augustus 1745 - brief van Max. Snackers pastoor in "Alt Valckenborgh" [= Valkenburg] als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Luyster tot nu toe bediende in Amby en

Joanna Sproeten paprochiane van Valkenburg.

RHCL Maastricht (18-1745-1 - foto 6201)

 

Valkenburg - 8 februari 1746 - brief van Max. Snackers pastoor in "Alt Valckenborgh" [= Valkenburg] als aanvraag voor dispensatie in verband met

voor genomen huwelijk tussen:

Antonius Giercken ex parochie Schin op Geul en

Joanna Ploumen parochiane van oud-Valkenburg.

RHCL Maastricht (18-1746-94 - foto 5770)

 

Valkenburg - 17 april 1746 - brief van P: Vlecken pastoor "oppidi Falcoburgensis" als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-verwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Ramackers, zoon van Joannes Ramackers en Anna Nobels, Joannes zoon van Joannes Ramackers en Gertrudis Wouters, Joannes zoon

            Lambertus Ramackers; en

- Elisabetha Boesten, dochter van Martinus Boesten en Maria Hendrix, Martinus zoon van Bartolemeus Boesten en Elisabeth Ramackers, Elisabeth

            dochter van Jacobus Ramackers en Catrina Wijnen, Jacobus zoon van Lambertus Ramackers.

RHCL Maastricht (18-1746-104 - foto 6202a/b)  

 

Valkenburg - 15 november 1746 - brieven van Max. Snackers pastoor in "Alt Valckenborgh" [= Valkenburg] als aanvraag voor dispensatie vanwege

4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Schepers ex parochie oud-Valkenburg en

Anna Heuts ex parochie Schin op Geul.

RHCL Maastricht (18-1746-28 - foto 5768a+b+c)

 

Valkenburg - 9 april 1749 - brief van Max. Snackers pastoor in "Alt Valckenborgh" [= Valkenburg] als aanvraag voor dispensatie in verband met

voor genomen huwelijk tussen:

Petrus Habets en Barbara Ruwel.

RHCL Maastricht (19-1749-41 - foto 6203a/b)

 

Valkenburg - 22 oktober 1752 - brief van Max. Snackers pastoor in "Alt Valckenborgh" [= Valkenburg] als aanvraag voor dispensatie in verband met

voor genomen huwelijk tussen:

Joannes van Weerts en Clara Gierkens.

RHCL Maastricht (19-1752-3 - foto 6205)

 

Valkenburg - 11 april 1767 - brief en schema van P. Vlecken pastoor van Valkenburg als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Claessen zoon van Joannes Claessen en Maria Crets, Joannes zoon van Matthias Claessen en Helena Swinnen, Helena dochter van

                          Jan Swinnen; en

- Gertrudis Stassen dochter van Laurentius Stassen en Catharina Nelissen, Leonardus zoon van Petrus Stassen en Aleydis Michiels, Aleydis dochter

                          van Laurentius Michiels en Elisabetha Swinnen, Elisabeth dochter van Jan Swinnen.

RHCL Maastricht (24-1767-15 - foto 6212a/c)

 

Valkenburg - 17 mei 1767 - brief van M. Damoiseaux pastoor in "Aldtvalckenborgh" als aanvraag voor diepsnatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Philippus Wernerus Polmans en Anna Elisabeth van Aubel.

RHCL Maastricht (24-1767-70 - foto 6214a/b)

 

Schin op Geul - 3 juli 1768 - brief van J: G: Boshouwers pastoor in "Schin ad Golam" [= Schin op Geul] als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Mathias Bemelmans van oorsprong uit oud-Valkenburg en

Maria Josina Frösch parochiane van Schin op Geul.

RHCL Maastricht (25-1768-113 - foto 5788)

 

Valkenburg - 19 mei 1772 - brief/schema van Petrus Vlecken pastoor van Valkenburg als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Josephus Ubags zoon van Joannes Ubags en Sybilla Thomassen, Sybilla dochter van Joannes Thomassen en Christina Sijben; en

- Helena Boermans dochter van Joannes Boermans en Maria Dirix, Joannes zoon van Bernardus Boermans en Elisabetha Thomassen.

Joannes Thomassen en Elisabeth Thomassen zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (26-1772-128 - foto 6218a/b)

 

Valkenburg - 13 oktober 1773 - brief en schema van P. Vlecken pastoor van Valkenburg als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Lambertus Quaetvlieg zoon van Henricus Quaetvlieg en Cornelia Timmermans, Henricus zoon van Reinerus Quaetvlieg en Appolonia Harst; en

- Maria Catharina Quaetvlieg dochter van Joannes Quaetvlieg en Elisabetha van den Esschen, Joannes zoon van Joannes Quaetvlieg en Angelina Fransen.

Reinerus Quaetvlieg en Joannes Quaetvlieg zijn broers.

RHCL Maastricht (27-1773-30 - foto 6219a/b)

 

Valkenburg - 7 mei 1777 - brief en schema van P. Vlecken pastoor van Valkenburg als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias Dorren zoon van Matthias Dorren en Anna Creuwels, Matthias zoon van Thomas Dorren en Elisabetha Diddens, Thomas zoon van Joannes

                        Dorren en Joanna Beckers; en

- Maria Elisabetha Mullens dochter van Petrus Mullens en Maria Catharina Frijns, Maria Catharina dochter van Lambertus Frijns en Elisabeth Dorren.

                        Elisabeth dochter van Petrus Dorren en Joanna Mullenaers.

Joannes Dorren en Petrus Dorren zijn broers.

RHCL Maastricht (28-1777-2 - foto 6220a/b)

 

Valkenburg - 4 en 29 mei 1795 - brieven/schema van M. Dumoiseau pastoor in "oudtvalckenborgh" als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Petrus Ackermans zoon van Anna Christina Hopperichs, Anna Christina dochter van Leonardus Hopperichs; en

- Joanna Elisabetha Hopperichs dochter van Joannes Petrus Hopperichs, Joannes Petrus zoon van Leonardus Hopperichs.

RHCL Maastricht (31-1795-21 - foto 6232a/c) 

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

[Valkenburg] - ??? - brief van ??? als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Gillisen parochiaan van oud-Valkenburg bisdom Roermond en

Margareta Heijendael bisdom Luik.

RHCL Maastricht (S-?-62 - foto 6246)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Valkenburg - 12 april 1732 - brief van M. Beilraet pastoor van Valkenburg over een paar waarvan is vastgesteld dat ze een ongeldig huwelijk hebben,

dit geschil met wat ze hebben met de pastoor en bisdom blijft doorgaan, de pastoor vraagt wat te doen in verband met pasen.

RHCL Maastricht (12-1732-3 - foto 6089+TV)

 

Valkenburg - 14 mei 1742 - brief van P. Vlecken die bisdom Roermond vraagt, de drager van de brief te dispenseren.

RHCL Maastricht (16-1742-87 - foto 6193a/c+TV)

 

Valkenburg - 4 maart 1743 - brief van P. Vlecken aan blijkbaar nieuwe functionaris [deken?] in bisdom Roermond met vraag voor 2 ontheffingen, ten

eerste voor een zieke die lijdt aan waterzucht die vlees moet eten wat zich af speelt gedurende vastentijd, waarbij je dan eigenlijk geen vlees mag eten

en ten tweede voor het hebben van niet-katholieke personeel ws. voor de pastoor zelf. Pastoor geeft aan dat overleden voorganger altijd dispenseert.

RHCL Maastricht (17-1743-69 - foto 6299+TV)

 

Valkenburg - 1723-1760 - dossier gecompileerd door P. Vlecken pastoor in Valkenburg over voornamelijk Joannes Boshouwers.

1) hij trouwde katholiek in 1723 met Maria Weerts die kennelijk al zwanger was, waaruit een dochter Anna Catharina Boschouders die later trouwt met

Petrus Josephus Balza [conform haar 1760 getuigenis als parochiane van Maastricht]. Uit 1760 getuigenis van Joannes blijkt dat bij die 1723 katholieke

huwelijk als externe getuigen aanwezig waren: Henricus la Heij en Anna Weerts.

2) op dat moment was Joannes erg ziek en ook geestelijk niet in orde, wat ook gesignaleerd was door waarnemend pastoor Odekerken, maar het geen

beletsel vond voor het trouwen.

3) toen Joannes later volkomen beter werd, ontkende hij van een door hem gewenste huwelijk met Maria.

4) vanaf dat moment leefde Joannes een eigen leven met o.a. de weduwe Appollonia Harste en later Joanna Scheepers.

5) omdat Joannes al katholiek was getrouwd kon hij alleen protestants trouwen, pleegde dus bigamie met steun van de protestantse kerk na gedane

overspel en zelfs echtbreuk. [hieruit blijkt toen en nu dat alles in protestantse kerk is toegestaan, ze hebben geen normen en waarden]

6) met de 2 laatste vrouwen heeft hij verschillende kinderen verwekt, die als buitenechtelijk zijn geregistreerd in het katholiek doopboek en opgevoed.

7) door compilatie op verzoek van Joannes heeft pastoor Vlecken geconstateerd dat huwelijk met Maria wel rechtsgeldig was.

8) Joannes wilt katholiek trouwen met Joanna Schepers, inmiddels is Maria overleden [Maastricht 13 febr. 1760] en daardoor is er geen beletsel meer.

9) wel wordt nog dispensatie gevraagd voor zijn kerkelijke misdrijven, zodat op die manier na biechten hij dan katholiek kan trouwen.

10) Maria Weerts kwam toen uit parochie Nijswiller [valt onder Wittem] in diocees Mechelen en Joannes was van parochie Valkenburg.

11) uit relatie met Appollonia werd een zoon geboren als onecht in 1735 te Valkenburg die nog leeft in 1760.

12) na overlijden van Appollonia trouwde Joannes protestants met Joanna Schepers waaruit veel onechte kinderen waarvan 4 nog in leven in 1760. 

RHCL Maastricht (22-1760-35 - foto 5665a t/m 5665y+TV)

 

Valkenburg - 16 februari 1802 - brief van M. Damoiseau pastoor van oud Valkenburg over Gerardus Crutsen parochiaan van Valkenburg die als

knecht naar Maastricht was gegaan en 3 geleden was getrouwd met "Berta" ze hebben slechts 3 maanden samengewoond. Vanaf die tijd heeft hij

Berta verlaten en ongeveer 2 jaar geleden is hij getrouwt? met Caja met wie hij een kind had. Nu is hij met Caja teruggekeerd naar Valkenburg en

hebben zij voorgesteld te trouwen in zijn parochie. Daarop heeft de pastoor gevraagd om dat stel zich tijdelijk kunnen scheiden tot dat bij informatie

had ingewonnen bij de bisschop. De pastoor heeft priesterd gevraagd van st. Catharina in Maastricht waar Berta woont, waarop Berta heeft gezegd

dat Gerardus Crutsen een huwelijk kan aangaan met Caja. [Caja en Berta zijn fictieve namen]

Op 29 maart 1802 trouwen rk in oud Valkenburg: Gerardus Crutsen en Maria Agnes Pluijs.

RHCL Maastricht (32-1802-7 - foto 6240a/c+TV)