GenBronnen

digitalisering

maas

Vaals huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Maastricht.

1559-1801 bisdom Luik, dekenaat Maastricht.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Gulpen.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Vaals - 24 februari 1690 - brief en schema van Goswinus Bercks pastoor in "Väls" [= Vaals] als aanvraag dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus Sansaque ex parochie de Vaals bisdom Luik, zoon van Anna Libert, Anna dochter van Margaretha Hale, Margaretha dochter van Joannes

                                Hale en Catharina; en

- Maria de Schataw ex parochie de "Scharn" [= deel van Maastricht] bisdom Roermond, dochter van Pentecostis Corne, Pentecostis kind van Catharina

                                Hale, Catharina dochter van Joannes Hale en Catharina.

RHCL Maastricht (3-1690-1 - foto 5256a+b)