GenBronnen

maas

Thorn huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Maaseik.

1559-1801 bisdom Luik, dekenaat Maaseik.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Maaseik.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Roermond - 1 en 9 augustus 1708 - brief van J.D. Portmans kanunnik en pastoor van kathedraal en parochie Roermond en brief van Joannes Matthias

Wagemans, vicarius in Thorn, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gisbertus Zeemen "ludimagister Thorensis" en

Gertrudis Cox parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (5-1708-13 - foto 2347a+b)

 

Roermond / Thorn - 22 mei 1752 - brieven van J.A. Hooffs pastoor van Roermond en van J.W. Reuten pastoor van Thoren [=Thoor, Thorae, Thorn] als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Janssen parochiaan van Roermond en

Anna Sophia Raemaeckers parochiane van Thorn bisdom Luik.

RHCL Maastricht (19-1752-5 - foto 1860a+b+c+d)

 

Thorn/Echt - 3 en 5 augustus 1753 - brieven van J. Reuten pastoor van Thorn en A.A. Vorster pastoor van Echt als aanvraag voor dispensatie in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Josephus Herwegh parochiaan van Thorn en

Anna Elizabetha Geeten parochiane van Echt

Erbij verklaring 4 augustus 1753 waarin de weduwe Geten toestemming geeft dat haar dochter Anna Elisabet Geten trouwt met Josephus Herwegh.

RHCL Maastricht (20-1753-105 - foto 3904a+b+c+d+e)

 

10 november 1775 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Smeets van Heel en

Catharina Verkennis van Thorn.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 1503)

 

Thorn - 14 oktober 1777 - brief van Jac. Burtin pastoor van Thorn en Ittervoort als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Schuijren afkomstig van Linne laatst parochiaan van Roosteren en

Helena Sentis afkomstig van Grathem nu parochiaan van Thorn.

RHCL Maastricht (28-1777-156 - foto 3940)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Thorn - 23 mei 1711 - brief van Cramer aan bisdom Roermond over Wilhelmus Bormans die blijkbaar wilt trouwen.

Weet niet wie de bruid is en wanneer en waar ze zijn getrouwd?

RHCL Maastricht (6-1711-2 - foto 5474)