GenBronnen

digitalisering

maas

Tegelen huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Wassenberg.

1559-1801 bisdom Luik, dekenaat Wassenberg.

1801-1822 bisdom Aken, dekenaat Bracht.

1823 bisdom Luik, dekenaat Venlo.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Venlo - 26 januari 1680 - brief van Ludovicus van de Venne aan bisdom Roermond waarin hij dispensatie verzoekt voor reeds voltrokken huwelijk die

achteraf ongeldig bleek te wezen voor:

Antonius Melchen soldaat en Henrica Janssen parochiane van Venlo.

De priester heeft half jaar geleden toegestaan dat de pater vicaris van het leger het huwelijk van beiden sluit. De pater was ten onrechte ervan overtuigd

dat de bruidegom soldaat van de koninklijke garde was wat dus fout was en daarmee nietigheid van het huwelijk op grond van tekortschietende juridische

basis, waarop hij het paar had gewaarschuwd dat ze voordoen als getrouwden en uitgenodigd het huwelijk te vernieuwen, die daar niet aan meewerken.

Die pater is bij de pastoor terugkomen om zich te ontlasten door bekendmaking van begane fout en gaf toe dat hij voorzichtiger had moeten zijn met het

onderzoeken van verklaringen en getuigenis van de kapitein. De pastoor van Venlo zal bij het paar aandringen om opnieuw te trouwen onder drieging

van een aanklacht van ongehuwd samenwonen bij de heer schout. Uiteindelijk vraagt de priester om dispensatie aan bisdom Roermond en meldt nog dat

de pater minorieten [leger aalmoezenieren] vroeger nauwgezet waren, maar nu blijkbaar niet meer zoals in b.g. geval.

Op ommezijde staat nog dat de pastoor in Tegelen het huwelijk van de soldaat heeft gesloten zonder hun weten en instemming.

RHCL Maastricht (1-1680-7 - foto 835a+b+TV)

 

Belfeld - 18 augustus 1709 - brief van Balthasar Veecken pastoor in Belfeld als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Lutters ex Tegelen en

Henrica Leistgens ex Belfeld.

RHCL Maastricht (5-1709-42 - foto 134)

 

Tegelen/Baarlo - 19 september 1709, 20 en 26 oktober 1709 - brieven van Henricus Weuten pastoor in Tegelen en Arnoldus Schenck pastoor in Baarlo

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Smits ex Baarlo en Margarita van Hees/Verheijs [ws. uit Tegelen].       

RHCL Maastricht (5-1709-14 - foto 11a+b+c+d+e+f)

 

Tegelen/Venlo - 2 april 1712 - brief van Judocus van Hecke pastoor te Venlo [mede verklaard door Henricus Weuten pastoor in Tegelen] als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Vervoort ex Tegelen en Joanna Janssen.

RHCL Maastricht (6-1712-8 - foto 12) 

 

Venlo - 18 april 1715 - brief van J. van Hecke pastoor te Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Casparus Ronck ex Tegelen en Gertrudis Swaeck.

RHCL Maastricht (7-1715-42 - foto 13)

 

Blerick - 13 en 25 april 1723 - brieven van Theodorus van den Panhuyssen pastoor in Blerick als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Henricus Sassen parochiaan in Tegelen en

Maria Berden parochiane in Blerick.

RHCL Maastricht (10-1723-3 - foto 14a+b+c+d+e)

 

Lottum - 6 juni 1746 - brief van Portmans pastoor te Lottum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Smeets ex Tegelen bisdom Luik en

Margaretha Luckassen parochiane van Lottum.

RHCL Maastricht (18-1746-63 - foto 18)

 

Venlo/Tegelen - 23 en 24 september 1746 - brieven van Germanus Stevens pastoor te Venlo en N. Smeets, pastoor in Tegelen als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Fransciscus Albertus Gielen weduwnaar ex Venlo en

Anna Gertrudis Cruijsbergh ex Tegelen.

RHCL Maastricht (18-1746-50 - foto 15a+b+c+d) 

 

Bergen - 7 oktober 1760 - brief van Petrus van Aken pastoor in Bergen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartholomeus Canoij ex parochie Tegelen bisdom Luik en

Henrina van Aersen parochiane van Bergen.

RHCL Maastricht (22-1760-176 - foto 16a+b)

 

Venlo / Blerick - 10 en 11 april 1777 - brief van B. Millet pastoor in Venlo en brieven en schema van J. de Hu pastoor in Blerick als aanvraag voor dis-

pensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Verbon[g] zoon van Maria Geraerts, Maria dochter van Joanna Hendrickx, Joanna dochter van Christianus Hendrickx; en

- Theodora van Cleef [ook Cleefs] dochter van Anthonia Peeters, Anthonia dochter van Theodora Hendrickx, Theodora dochter van Christianus Hendrickx.   

Bruid is afkomstig uit Tegelen. Ze zijn vervolgens getrouwd te Blerick 16 april 1777.

RHCL Maastricht (28-1777-89+158 - foto 126a+b+c+d+e+f)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

 Venlo - 27 maart 1781 - Latijnse brief van T. van den Broeck pastoor te Venlo aan de bisschop van Roermond over:

1) was gisteravond geroepen om laatste heilige sakramenten toe te dienen aan Catharina N: die stervende is [zoals de dokter dat beweert] maar zij

     is ook zwanger. Ze woont echter samen en wilt trouwen met een niet-katholieke militair, maar dat is verboden door de katholieke kerk. Er zijn zelfs

     2 afkondigingen gedaan in de protestantse kerk, vandaar dat pastoor van den Broeck de sacramenten niet heeft toegediend. Hij gaat er van alles

     aan doen om die niet-katholieke militair uit huis te zetten, en vraagt zich af hoe ze begraven moet worden, indien ze sterft.

2) hij had een brief van Timmermans, priester in Tegelen, ontvangen waarin hij hem vertelde dat Joannes Janssen in Venlo woont, meer dan eens

     zijn dwaalleer had afgezworen, maar nog geen geloofsbelijdens had gedaan. Deze Joannes wordt hier in Venlo de katholieke leer onderricht en

     verlangt erna zo snel mogelijk toegelaten te worden tot de biecht. Zijn fouten kunnen hem niet in Kaldenkerken worden vergeven, want de priester

     aldaar - Delissen - is ziek.

3) pastoor van den Broeck vraagt aan de bisschop om hem voor Venlo de speciale bevoegdheid te verlenen om biechtelingen te vergeven voor hun

     interne en externe dwaalleer maar ook voor duidelijke en openbare dwaalleer. In die hele regio is er niemand anders dan Delissen bevoegd om dat

     te doen. Nu worden de biechtelingen door de biechtvaders naar de biechtvaders van bisdom Luik gestuurt of naar een ander i.p.v. iedere keer te

     schrijven naar de bisschop in Roermond om de macht [dispensatie] te krijgen te vergeven.

RHCL Maastricht (29-1781-19 - foto 17a+b+TV)