GenBronnen

digitalisering

maas

Stramproij huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Maaseik.

1559-1801 bisdom Luik, dekenaat Maaseik.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Weert.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Weert - 19 december 1690 - brief van H.T. Bisterveldt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reinerus Bruijns landbouwer ex Stramproij bisdom Luik en

Maria Simons parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (3-1690-70 - foto 1947a+b+c)

 

Weert - 23 januari 1703 - brief van H. T. Bistervelt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voogenomen huwelijk tussen:

Joannes van den Bogart parochiaan van Weert en

Jacomina Windelen ex St(r)amproij bisdom Luik.

RHCL Maastricht (4-1703-10 - foto 1865a+b)

 

Weert - 17 februari 1753 - brief van P. Boogaerts pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Dittrien parochiaan de St(r)amproij en

Lucia Clemens parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (20-1753-47 en 20-1753-134 - foto 1866a+b+c)