GenBronnen

digitalisering

maas

Stevensweert huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Montfort.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Maaseik.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Stevensweert - voor 3 mei 1678 - brief van Sebastianus Cremers pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Lambertus Oijen en Gerarda Breintens.

Door RHCL "opschonings" Orpheus renovatie projekt beschadigd o.a. datum onleesbaar door vloeistof vlekken.

Ze zijn getrouwd in Stevensweert op 3 mei 1678 met als getuigen: Andreas Bovens en Joannes Damen.

Erbij een brief van Provens die niets met deze aanvraag te maken heeft, wordt geplaatst bij Roermond.

RHCL Maastricht (1-1678-63 - foto 3951+TV)

 

Stevensweert - 17 juli 1678 - brief van Sebastianus Cremers pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Andreas Franciscus Nicola soldaat en Joanna Blancen parochiane van Stevensweert.

RHCL Maastricht (1-1678-23 - foto 3949a+b+c)

 

Roermond - 2 september 1678 - dispensatie door Jacobus Oeveren deken en vicarius generaal van cathedraal Roermond vanwege afwezigheid

bisschop ten behoeve van voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Ramekers en Anna Daems parochianen van Stevensweert.

RHCL Maastricht (1-1678-62 - foto 3950)

 

[Stevensweert] - 14 september 1678 - brief van Sebastianus Cremers pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Matthias Moers en Joanna Charle le Grand.

Plaatsnaam Stevensweert niet vermeld, maar door onderzoek is dat gebleken.

RHCL Maastricht (1-1678-64 - foto 5731a+b)

 

[Stevensweert] - 18 november 1678 - brief van Sebastianus Cremers pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Joannes Gerardus Gielen ex Schinnen en

Elisabetha Janssen parochiane van Stevensweert.

Plaatsnaam Stevensweert niet vermeld, maar door onderzoek is dat gebleken. Ze waren al getrouwd namelijk op 2 november in Stevensweert.

RHCL Maastricht (1-1678-22 - foto 5727)

 

Stevensweert - 23 januari 1682 - brief van Sebastianus Cremers pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Moers zoon van Peter Moors, Peter zoon van Peter Moors; en

- Mechtildis Geijen dochter van Derick Geijen, Derick zoon van Elisabeth Moors, Elisabeth dochter van Theunis Moors.

Theunis Moors en Peter Moors zijn broers.

Schema 5 febr. 1682 door stadhouder en schepenen van heerlijkheid st. Stevensweert, Ohe en Laak.

RHCL Maastricht (1-1682-2 en 1682-77 - foto 3952a+b+c+d+e+f)

 

Stevensweert - 28 november 1696 - briefje van Theodorus Meuleners pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Aldezeer en Mechtilde Rutten.

Ze trouwen RK 1 december 1696 te Stevensweert met getuigen Joannes Rutten en Arnoldus Aldezeer.

RHCL Maastricht (7-1715-140 - foto 3965)

 

Stevensweert - 13 april 1698 - briefje van f. H. Hechtermans kapelaan in Stevensweert aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie om de

afkondigingen niet te doen bij een voorgenomen huwelijk van een zoon van een soldaat. Redenen ervoor en namen werden niet vermeld.

RHCL Maastricht (3-1698-5 - foto 3953+TV)


Stevensweert - 3 september 1699 - brief van Theodorus Meuleners pastoor van Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Reinerus Meerten parochiaan van Stevernsweert en

Joanna Geelen ex Kessenich (B).

RHCL Maastricht (3-1699-21 - foto 1861)

 

Stevensweert - 5 juni 1700 - brief van Theodorus Mueleners pastoor van Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijken tussen:

Joannes Rutten en Alexandrina Reuten.

RHCL Maastricht (3-1700-20 - foto 3954)

 

Echt/Stevensweert - 7 november 1704 - brief van Matthias vander Horst kapelaan in Echt vanwege verlof van pastoor Oddaer en brief van Theodorus

Meuleners pastoor van Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Oyen parochiaan van Stevensweert en

Cornelia Peenen weduwe van Gerardi Coenen.

Zijn getrouwd te Echt 8 november 1704, zij is blijkens die inschrijving ex Laeck.

RHCL Maastricht (4-1704-65 - foto 3999a+b+c)

 

Stevensweert - 12 november 1704 - brief van Theodorus Meuleners pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus de Amenzaga parochiaan van Stevensweert en

Catharina Francisca de Labe van [onleesbaar] bisdom Luik.

RHCL Maastricht (4-1704-68 - foto 3956)

 

Stevensweert - 29 juni 1705 - brief van Theodorus Meuleners pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Wilhelmus op ghen Eijnde en Maria Roosen parochianen van Stevensweert.

RHCL Maastricht (5-1705-5 - foto 3958)

 

Stevensweert - 30 januari 1706 - brief van Theodorus Meuleners pastoor in Stevensweert als aanvraag voor 2 dispensaties in verband met twee voor-

genomen huwelijken tussen:

1) Christophorus Wernne soldaat van garnizoen Stevensweert en Ludovica Dackus parochiane van Stevensweert.

Zij is zwanger en hij is heiden maar heeft intentie over te gaan naar katholieke geloof. Vragen om ontheffing van de 3 gebruikelijke afroepingen.

2) Franciscus Menetre blind en Catharina Boerten.

Ook de vader van Franciscus is blind, zijn vrouw de moeder van Franciscus was 3 weken geleden overleden en daardoor was er geen speciale zorg

meer om voor de 2 ellendige blinden, die hulp zeer hard nodig hebben. Nu heeft de vrome Catharina besloten om met Franciscus te trouwen zodat

zij voor de blinden kan zorgen. Ook hier vragen ze om ontheffing van de 3 afkondigingen.

RHCL Maastricht (5-1706-32 - foto 3960a+b+c+TV)

 

Stevensweert - juli 1706 - brief van Theodorus Meuleners pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie [ontheffing van de 3 afkondigingen]

in verband met voorgenomen katholieke huwelijk tussen:

onbekende soldaat in garnizoen Stevensweert voor 3 jaar en Maria Putmans.

Zij is katholiek en wilt met een protestantse soldaat trouwen. Eigenlijk zijn ze al protestants getrouwd. De soldaat is kennelijk al naar bisschoppelijk hof

geweest om dispensatie. Probleem lijkt haar doop verklaring te zijn wat wordt voorzien door pastoor van Erkelens [D].

RHCL Maastricht (5-1706-26 - foto 3959a+b+TV)

 

Stevensweert - 1 maart 1707 - brief van Theodorus Meuleners pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Enghelen en Joanna Maria Reuten.

RHCL Maastricht (5-1707-9 - foto 3961)

 

Stevensweert - 8 januari 1709 - brief van Theodorus Meuleners pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Balduinus Rutten en Joanna Elisabetha Oorlofs.

RHCL Maastricht (5-1709-20 - foto 3963)

 

Stevensweert - 22 februari 1709 - brief van Theodorus Meuleners pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Goswinus Horion en Elisabetha Peters.

RHCL Maastricht (5-1709-13 - foto 3962a+b)

 

Roermond - 7 januari 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Crijn parochiaan van Roermond en

Anna Margarita Steenbergh parochiaan van st. Stephanus.

RHCL Maastricht (6-1710-69 - foto 2400)

 

Stevensweert - 20 mei 1710 - brief van Theodorus Meuleners pastoor van Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voogenomen

huwelijk tussen:

Franciscus van Thor en Antonet Dackus.

RHCL Maastricht (6-1710-139 - foto 1858)

 

Stevensweert - 18 juli 1710 - brief van T. Meuleners pastoor van Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voogenomen huwelijk tussen:

Henricus Vrencken en Gertrudis Mevissen.

RHCL Maastricht (6-1710-165 - foto 1859)

 

Stevensweert - 4 januari 1715 - brief van T. Meuleners pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerlacus Oelberts en Catharina Oijen.

RHCL Maastricht (7-1715-6 - foto 3964)

 

Echt/Stevensweert - 1 mei 1716 - brieven van J.C. Oddaer pastoor in Echt en Theodorus Meuleners pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispen-

satie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus van Laer parochiaan van Echt en

Christiana Sc[h]reurs parochiane van Stevensweert.

RHCL Maastricht (8-1716-50 - foto 4013a+b+c)

 

Nedercruchten (D) / Stevensweert - 3 en 6 november 1719 - brieven van J. Ackers pastoor in Nedercruchten en Theodorus Meulenners pastoor in

Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Randhaec ook Randagh parochiaan van Stevensweert en

M.G. Zeghers ook Segers weduwe Cransen ook Crans ex Nedercruchten.

RHCL Maastricht (9-1719-45 - foto 3966a+b)

 

Roermond - 25 november 1719 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Beerevelt parochiaan van Roermond en

Ida Claren parochiane van Stevensweert.

RHCL Maastricht (9-1719-120 - foto 2655)

 

Stevensweert - 22 april 1727 - brief van Arndolus Broccarts pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Horrion en Margareta Philippaer.

RHCL Maastricht (10-1727-18 - foto 3967)

 

Stevensweert - 29 januari 1728 - brief van A: Broccarts pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Geurts en Clara Falkenbourg.

RHCL Maastricht (10-1728-5 - foto 3968)

 

Stevensweert - 25 februari 1729 - brief van A: Broccarts pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Philippaer en Mechtildis Schawenberg.

RHCL Maastricht (11-1729-105 - foto 3971)

 

Stevensweert - 22 maart 1729 - brief van Arnold(us) Broccarts pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Hermanus Rhentrop soldaat en Ida Rademaeckers.

RHCL Maastricht (11-1729-89 - foto 3970a+b)

 

Stevensweert - 19 september 1729 - brief van A: Broccarts pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Daemen en Hendrina Staels.

RHCL Maastricht (11-1729-85 - foto 3969)

 

Stevensweert - 18 augustus 1740 - briefje van A. Broccarts pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Allert van Roermond en

Maria van Thoor van Stevensweert.

RHCL Maastricht (14-1740-111 - foto 2829a+b)

 

Stevensweert - 9 juni 1741 - brief van A: Broccarts pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Heijnen en Anna Maria Reuten.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (15-1741-44 - foto 3973)

 

Stevensweert/Roermond - 20/21 juli 1741 - brieven van broeder H. Benthia? uit Stevensweert en A.A. Vorster pastoor in Echt schrijvend uit Roermond

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

luitenant Joannes Petrus Randhaxe ex Stevensweert en

Aldegundis Emerentiana Geeten weduwe van J.L. Driessens parochie Echt.

Zij trouwen te Echt 22 juli 1741 met getuigen kapelaan Renerus Leurs en Joannes Alberto Clermonts.

RHCL Maastricht (15-1741-81+3 - foto 3974a+b+c)

 

Stevensweert - 2 februari 1746 - brief van A: Broccarts pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

 in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Rutten en Catarina Sampers.

RHCL Maastricht (18-1746-73 - foto 3976)

 

Stevensweert - 24 oktober 1746 - brief van A. Broccarts pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Semets van parochie Echt en

Helena Aelberts van parochie Stevensweert.

RHCL Maastricht (18-1746-21 - foto 4038)

 

Stevensweert - 28 oktober 1746 - brief van A. Broccarts pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedverwant-

schap in verband met voogenomen huwelijk tussen:

Joannes Frens en Catarina Janssens.

RHCL Maastricht (18-1746-7 - foto 640a+b+c+d)

 

Roermond - 12 november 1746 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Pellemans parochiaan van Stevensweert en

Maria van den Broeck parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (18-1746-25 - foto 2869a+b)

 

Stevensweert - 7 januari 1749 - brief van A: Broccarts pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus den Ouden en Maria Sophia Aelmans weduwe.

RHCL Maastricht (19-1749-28 - foto 3977)

 

Stevensweert - 8 januari 1764 - brief van A: Broccarts pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Rutten en Maria Anna Lindemans.

RHCL Maastricht (23-1764-83 - foto 3979)

 

Linne/Stevensweert - 28 februari 1767 - brieven van H.F. van Ulfft pastoor van Linne en van A. Broccarts pastoor van Stevensweert als aanvraag voor

dispensatie van huwelijks afkondigingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Aben weduwenaar parochiaan van Linne en Anna Catharina Cuijpers.

Eerder had de pastoor van Stevensweert de verkeerde naam van de bruid aangegeven namelijk Catharina Mentiens, die de moeder van de bruid is.

RHCL Maastricht (24-1767-29+30 - foto 3394a+b+c+d+e+TV)

 

Stevensweert/Vlodrop - 14 en 19 september 1767 - brieven door A. Broccarts pastoor van Stevensweert en J.D. Vrencken pastoor van Vlodrop als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Lindemans weduwnaar parochiaan van Stevensweert en

Joanna Leijendeckers parochiane van Vlodrop.

RHCL Maastricht (24-1767-106 - foto 3910a+b+c)

 

Stevensweert - 13 oktober 1767 - brief en schema van A: Broccarts pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e [feitelijk 2e/3e]

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Horrion zoon van Wilhelmus Horrion, Wilhelmus zoon van Gerit Horrion, Gerit zoon van Philip Horrion; en

- Elisabetha Horrion dochter van Joannes Horrion, Joannes zoon van Philip Horrion.

RHCL Maastricht (24-1767-134 - foto 3981a+b)

 

Stevensweert/Echt - 12 en 13 april 1768 - brief van A. Broccarts pastoor van Stevensweert en brief en schema van H. Ghijsen pastoor van Echt als

aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Cremers ook Kremers parochiaan de Echt, weduwenaar van Maria Raemaeckers, Maria dochter van Laurentius Raemaeckers, Laurentius

                                           zoon van N: Raemaeckers en Anna Mewissen, Anna dochter van Petrus Mewissen; en

- Joanna Gijselaers parochiane van Stevensweert, dochter van Theodorus Gijselaers, Theodorus zoon van Gerardus Gijselaers, Gerardus zoon van

                                           N: Gijselaers en Maria Mewissen.

Petrus Mewissen en Maria Mewissen zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (25-1768-98 - foto 1833a+b+c+d)

 

Stevensweert - 19 juli 1768 - brief van A: Broccarts pastoor in "insulæ s[anc]ti Stephani" [= Stevensweert] als aanvraag voor dispensatie [voor ontheffing

van de 3 afkondigingen] in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Guilielmus Mentiens weduwnaar en Cornelia Smets weduwe beide parochianen van Stevensweert.

Ze zijn RK getrouwd te Stevensweert op 21 juli 1768 met als getuigen: Wilhelmus van Boven en Catarina Mentiens etc.

Dit paar zijn na uitgevonden 2e graad aanverwantschap opnieuw getrouwd op 4 april 1773, zie ook 30 mei 1773 dispensatie correrspondentie.

RHCL Maastricht (24-1767-66 - foto 3980)

 

Stevensweert - 7 november 1768 - brief van A: Broccarts pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Rutten weduwnaar en Joanna Leijendeckers weduwe.

RHCL Maastricht (25-1768-48 - foto 3982)

 

Stevensweert - 11 maart [1772] - brief van Michael Richardus de Beche pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Theodorus Houben ex parochie de Kessenig bisdom Luik en

Anna Geurst parochiane in Stevensweert.

Zijn getrouwd te Stevensweert 19 maart 1772 met getuigen Hermanus Geurst en Joanna Houben.

RHCL Maastricht (26-1772-15 - foto 1863)

 

Stevensweert - 17 oktober [1772] - brief van M.R. de Beche pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Geurst parochiaan van Stevensweert en

Elisabetha Meeuwissen parochiane in Heppener (B) bisdom Luik.

RHCL Maastricht (26-1772-85 - foto 3983)


Stevensweert/Brussel (B) - 30 mei 1773 - dispensatie uit Brussel en brief/schema gedateerd 10 juni 1773 van kapellaan T.H. de Schorsin van Stevensweert in

verband met 2e graad aanverwantschap bij voorgenomen huwelijk tussen:

- Franciscus Leurs weduwnaar van Elisabetha Canters, Elisabeth dochter van Jacobus Canters; en

- Odilia ook genaamd Mechtildis Roosen, dochter van N. Roosen en Maria Canters.

Jacobus Canters en Maria Canters zijn broer en zus.

Op 15 juni 1773 zijn rk getrouwd te Stevensweert: Franciscus Leurs en Mechtildis Roosen.

Hiervoor was correspondentie afgegaan foto nr. 3984 als volgt:

Brief d.d. 4 april 1773 door pastoor M.R. de Beche uit Stevensweert aan bisdom Roermond, namens een parochiaan [wij weten nu dat dat Franciscus Leurs

is die inderdaad later met Mechtildis Roosen rk is getrouwd op 15 juni 1773 met dispensatie voor 2e graad aanverwantschap] van hem die een huwelijk wilt

aangaan met iemand aanverwant in de 2e graad. De pastoor vertelde hem dat zonder dispensatie het huwelijk niet rechtsgeldig is. Franciscus vertelde echter

de pastoor dat hij een zelfde geval weet die zijn getrouwd zonder kosten en zonder dispensatie. Daarop heeft de pastoor de parochiaan van dat andere geval

bij hem geroepen en onderzocht in de registers en bemerkt dat die huwelijk in 1768 is voltrokken alleen met dispensatie voor de afroepingen en niet voor de

vermeende aanverwantschap. De parochiaan voerde nog aan bij zijn voorganger dat hij arm was en zijn huis compleet was afgebrand waarop de voorganger

te goede trouw bij bisdom heeft gevraagd om gratis dispensatie zonder te weten van die aanverwantschap. De parochiaan die 21 juli 1768 trouwde was Wilhelmus

Mintjes en Cornelia Smeets alleen voor dispensatie van de 3 afroepingen, op 4 april 1773 werd dat huwelijk opnieuw en geldig voltrokken met bisschop dispensatie

zelfde dag voor 2e graad aanverwantschap.

RHCL Maastricht (27-1773-14 - foto 3004a+b+c+d en 3984+TV

 

Stevensweert - 16 juli [1773] - brief en schema van M.R. de Beche pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Engelbertus Pirlo zoon van Franciscus Pirlo en Catharina Ruijters, Franciscus zoon van Engelbertus Pirlo en Ida Schreurs, Ida dochter van N: Screurs en N.N.; en

- Maria Barbara Rutten dochter van Mathias Rutten en Catharina Meerten, Catharina dochter van Petrus Meerten en Gertrudis Sistermans, Gertrudis dochter van N:

                                               Meerten en N:N:

Paar trouwen te Stevensweert 3 augustus 1773 met getuigen: Leonardus Pirlo, Wilhelmus van Boven en Maria Pirlo.

RHCL Maastricht (27-1773-39 - foto 3985a+b)

 

Stevensweert - 15 mei 1775 - brief van M.R. de Beche pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Mouwens en Maria Anna Crijns.

RHCL Maastricht (28-1775-36 - foto 3986)

 

Echt - 21 november 1784 - brief van H. Ghijsen pastoor en deken in Echt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Schulpen parochiaan van Stevensweert en

Maria Ida Jennissen parochiane van Echt.

RHCL Maastricht (30-1784-30 - foto 4078)

 

Stevensweert - 5 november 1787 - brief van M.R. de Beche pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Jochems geboren in Echt wonende te Stevensweert weduwe van Maria Agnes Holsteyn en

Sophia Houben geboren in Kessenich nu 7 jaar dienstmeid in Stevensweert.

RHCL Maastricht (30-1787-16 - foto 3987a+b+c)

 

Stevensweert - 28 augustus van ws. jaar 1801 - brief van dienaar alias P. Jans aan bisdom Roermond die instructie vraagt over een anonieme zaak met fictieve

namen waarbij Titius reeds 5 jaar weduwnaar een huwelijk wilt aangaan met Titia zijn meid met wie hij al naar bed is geweest. Titius is sinds 4 jaar belast [door

Franse overheid] met publieke functies waarbij hij een eed heeft afgelegd om de Franse wetten en decreten zonder bezwaar na te komen, bijgevolg heeft hij in

die tijd geen biecht of communie gedaan. Oprechte mannen in zijn parochie/gemeente hebben voorgesteld dat Titius van zijn functies moet aftreden, die eed

herroepen om e.e.a. te herstellen zodat hij katholiek kan trouwen met Titia. Titius heeft uit zijn 1e huwelijk 6 kinderen. De Franse republiek was in essentie o.m.

tegen religie. Met deze gegevens is het mogelijk om dit paar te herkennen en of ze inderdaad met dispensatie zijn getrouwd.

RHCL Maastricht (32-1801-6 - foto 4253+TV)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Wessem - 12 april 1698 - brief van Guil. Wolfs pastoor van Wessem aan bisschop van bisdom Roermond over de antecedenten van de bruidegom

namelijk Joannes Rijckmans die in Stevensweert woont en graag wilt trouwen met Cornelia Valckenborgh parochiane van Wessem. Zij heeft toestemming

van haar ouders, maar de vader van de bruidegom is overleden en was vroeger soldaat. Zijn moeder heeft blijkbaar geen kontakt met haar kinderen en

 weet dus niet over een eventueel eerder huwelijk van haar zoon. Ook de pastoor van Stevensweert kan geen informatie erover verstrekken.

Blijkens huwelijks inschrijving op 20 april 1698 zijn ze getrouwd in Wessem zonder verdere bijzonderheden.

RHCL Maastricht (3-1698-4 - foto 1899a+b+TV)

 

Stevensweert - 22 februari 1705 - brief van Theodorus Meuleners pastoor in Stevensweert aan bisdom Roermond met verzoek om dispensatie aan

militair personeel en hun aangehorigheden, op verbod om vlees te mogen eten tijdens de vastentijd.

RHCL Maastricht (5-1705-22 - foto 6271)

 

Stevensweert - 7 maart 1707 - brief van Theodorus Meuleners pastoor in Stevensweert aan bisdom Roermond als verzoek om dispensatie voor de

militairen om vlees te mogen eten in de vastentijd.

RHCL Maastricht (5-1707-1 - foto 4252+TV)

 

Stevensweert - 8 december 1743 - brief kapelaan J.D. Vrencken uit Stevensweert vanwege afwezigheid van de pastoor als begeleidend schrijven

waarmee hij een paar naar de bisschop van Roermond stuurt, die blijkbaar zwervers zijn en al een jaar in concubinaat leven maar nu graag een

huwelijk willen aangaan met verzoek om nader onderzoek in hun tot heil van zielen. Erboven in ander handschrift staat dat ze uit Luik (B) komen.

RHCL Maastricht (17-1743-89 - foto 3975a+b+TV)

 

Stevensweert - 4 september 1747 - bevestiging van kapelaan J.D. Vrencken vanwege afwezigheid pastoor de verklaring van 21 juni 1747 van Maria

Catharina Rutten. Maria Catharina Rutten en Severinus Polacq zijn getrouwd te Stevensweert 21 juni 1747.

RHCL Maastricht (S-1747-15 - foto 3988)

 

Roermond - 20 februari 1753 - brief van kanunnik Petrus Henricus Petit die een onderzoek heeft gedaan op verzoek van Benjamina Gertrudis de

Keijser rooms katholiek en parochiane van de vesting Stevensweert, dochter van de burgemeester aldaar geboren en opgevoed.

Zij is getrouwd met Carolus Ludovicus prins van Anhalt Schaumburg kolonel van het 2e leger van Waldeck gereformeerd toen als waarnemend

commandant van de vesting Stevensweert hebben zij op 14 maart 1748 de huwelijkse voorwaarden afgesloten.

Omdat de prins met zijn leger moest vertrekken werd dat zelfde maand het huwelijk voltrokken zonder afkondigingen door Wilhelmus Mobachius

dominee van het gereformeerde geloof. Daarna werd het huwelijk hernieuwd door A. Broccaerts rooms katholieke pastoor van Stevensweert.

Nu vraagt de verzoekster of de huwelijk wel geldig was omdat het huwelijk was gedaan zonder afkondigingen zonder er dispensatie voor te hebben.

doordat de brief door "opschonings project" in RHCL Maastricht werd beschadigd met vloeistof vlekken is ons niet duidelijk de resultaat van Petits

onderzoek. De motief van mevrouw kan zijn 1) bezorgdheid of huwelijk wel geldig was? of 2) dat aangetoond kon worden dat huwelijk eigenlijk rk

ongeldig was en dus feitelijk niet had plaatsgevonden.

Inderdaad waren zij zonder dispensatie rk getrouwd 26 maart 1748 te Stevensweert [wat werd ingeschreven bij 1753 huwelijken].

Ze trouwden zonder toestemming van zijn vader en kregen 1 dochter geb. 1749 genaamd Victoria Hedwig Karolina.

Blijkbaar werd dit huwelijk ongeldig verklaard op 26 juli 1757 bij de hof in den Haag.

Hij trouwde opnieuw in 1765 met een prinses van Solms-Braunfels.

RHCL Maastricht (20-1753-114 - foto 3978a+b+TV)

 

Stevensweert - 13 september 1791 - brief van M. R. de Beche pastoor in Stevensweert aan bisschop van bisdom Roermond, waarin hij schrijft dat hij

van de deken van Echt had vernomen dat de bisschop had geschreven aan pastoor Smeets in Geulle over de zakelijke voordelen van de Stevens-

weert parochiale stichting waarbij de naam van de begunstigde niet goed was uitgedrukt. De pastoor van Geulle had namelijk om precieze uitdrukking

ervan gevraagd, waarop pastoor de Beche in deze brief uitschrijft als "J. C. A. Wauthier op Kerenshoff tot Hoogkaester" conform de brief die begunstigde

had gedaan aan pastoor de Beche, die nog vermeld dat de plaats schijnt te zijn met de familie Kerens uitkijkend op Maastricht niet ver van de vesting

waarop hij tenslotte schrijft dat de pastoor van Geulle met deze informatie de woonplaats van begunstigde kan vinden.

RHCL Maastricht (31-1791-4 - foto 6079+TV)