GenBronnen

maas

st. Odilienberg huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Montfort.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Roermond.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Berg [= st. Odilienberg] - 29 november 1682 - briefje van Guilielmus Basel pastoor in Bergh als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Leonardus Puts en Joanna Hendrix.

RHCL Maastricht (1-1682-55 - foto 5516)

 

Berg [= st. Odilienberg] - 14 februari 1703 - brief van G. Basel pastoor in Bergh als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen hu-

welijk tussen:

Bartolomaeus Thijssen parochiaan van Melick en

Maria Emens parochiane van Bergh.

RHCL Maastricht (4-1703-59 - foto 3882a+b)

 

Berg [= st. Odilienberg] - 1 juni 1703 - brief van Guilielmus Basel pastoor in Bergh als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Heiligers en Catarina Cloudt.

RHCL Maastricht (4-1703-30 - foto 5519a+b)

 

Berg [= st. Odilienberg] - 18 september 1704 - brief van G. Basel pastoor in Bergh als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen: 

Henricus Korsten en Maria Jennissen.

RHCL Maastricht (4-1704-28 - foto 2321a+b)

 

Berg [= st. Odilienberg] - zonder datum - brief van G: Basel pastoor in Bergh als aanvraag voor dispensatie voor ontheffing van de 3 afkondigingen

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Verboecket en Elisabeta Frencken.

Op 25 sept. 1704 trouwen rk in st. Odilienberg: Gerardus Verboecket en Elisabetha Frencken, getuigen: Aegidius Clout en Margareta Frencken.

RHCL Maastricht (4-1704-39 - foto 5520a/b)

 

Berg [= st. Odilienberg] - 14 april 1708 - brief van G. Basel pastoor in Bergh als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Petrus Willems en Anna Nelissen.

RHCL Maastricht (5-1708-25 - foto 5521a+b)

 

Berg [= st. Odilienberg] - 12 januari 1709 - brief en schema van G. Basel pastoor in Bergh [mede ondertekend door Joannes Mueleners pastoor in

Herten] als aanvraag

voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap [sic: aanverwantschap] in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Nicolaus Walraven parochiaan ex Herten, zoon van Petrus, Petrus zoon van Henricus, Henricus, zoon van Paulus Walraven; en

- Gertrudis Brentgens parochiane ex Bergh, was getrouwd met Paulus, Paulus zoon van Andreas, Andreas zoon van Paulus Walraven.

RHCL Maastricht (5-1709-16 - foto 5523a+b) 

 

Roermond - 23 mei 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Heijligers parochiaan van st. Odilienberg en

Catharina Juecken parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (6-1710-62 - foto 2393)

 

Horn - 29 april 1712 - brief en schema van J. Snijckers, pastoor in "Hoorn" als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

- Mathias Theuwen parochiaan van Horne, zoon van Jacop Teuwen en Gertien Boonen, Gertien dochter van Menes Boonen en Engelken Clomppen,

                                    Engelken dochter van Peter Clomppen en Maria NN; en

- Maria Cupers parochiane van Bergh [= st. Odilienberg], getrouwd geweest met Engel op 't Ven, Engel zoon van Peter op 't Ven en Catrijn Clomppen,

                                    Catrijn dochter van Peter Clomppen en Maria NN.

Trouwen op 1 mei 1712 rk in st. Odilienberg met als getuigen: Laurentius Linsen en Agnetis Pols.

RHCL Maastricht (6-1712-3 - foto 782a+b)

 

Berg [= st. Odilienberg] / Melick - 3 februari 1716 - brieven van Guilhelmus Basel pastoor in Bergh en P. Theisen pastoor in Melick als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartholomaeus Tissen weduwnaar parochiaan van Melick en

Omilia ook Immuele Beurskens/Beursgens parochiane van Bergh.

RHCL Maastricht (8-1716-51 - foto 3888a+b+c)

 

Roermond - 12 oktober 1716 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Janssen parochiaan van Roermond en

Gertrudis Smits parochiane van st. Odilienberg.

RHCL Maastricht (8-1716-75 - foto 2624)

 

st. Odilienberg - 5 juni 1726 - brief van J.P. Cnops pastoor van st. Odilienberg als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Evers en Catharina Slijpen parochianen van st. Odilienberg.

RHCL Maastricht (10-1726-27 - foto 3893a+b)

 

st. Odilienberg - 14/15 mei 1735 - brief en schema van J.P. Cnops pastoor van st. Odilienberg en deken van distrikt Montfort [aan L. Mooren secretaris

van bisdom Roermond] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Sibertus Raemaekers zoon van Direck Raemaeckers, Direck zoon van Maria Linsen en Maria dochter van Sibertus Linsen; en

- Maria Hillen dochter van Joanna Linsen, Joanna dochter van Jan Linsen en Jan zoon van Sibertus Linsen.

Beiden waren van parochie Herten, maar nu parochianen van st. Odilienberg.

RHCL Maastricht (13-1735-14 - foto 3383a+b+c)

 

Roermond - 6 april 1741 - briefje van J. Rutijens vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Frencken parochiaan van st. Odilienberg en

Sophia Hoefnagel parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (15-1741-12 - foto 2833a+b)

 

Bergh [= st. Odilienberg] - 15 mei  1743 - brief van L. Bouten pastoor van st. Odilienberg als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Timmermans en Catharina Fijten van parochie st. Odilienberg.

RHCL Maastricht (17-1743-10 - foto 3898a+b)

 

Bergh [= st. Odilienberg] - 27 februari 1749 - brief van L. Bouten pastoor van st. Odilienberg als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jacob parochiaan van st. Odilienberg echter geboren te "Egenburgh ad Glonam" [= Egenburg/hof a.d. [rivier de] Glonn in Beieren] en

Catharina Feegels parochiane van st. Odilienberg.

RHCL Maastricht (19-1749-19 - 3902a+b)

 

st. Odilienberg - 2 oktober 1767 - brief van P. Smeets pastoor van st. Odilienberg als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bernardus Paulissen en Agnetis van der Loe parochianen van "montis s: Odiliae" [= st. Odilienberg].

RHCL Maastricht (24-1767-111 - foto 2981a+b)

 

st. Odilienberg - 26 maart 1779 - schema van P. Smeets pastoor van st. Odilienberg ter ondersteuning voor een aanvraag om dispensatie vanwege

4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Renboom zoon van Wilhelmus Renboom, Wilhelmus zoon van Wilhelmus Renboom, Wilhelmus zoon van Wilhelmus Renboom; en

- Catharina Renboom dochter van Wilhelmus Renboom, Wilhelmus zoon van Arnoldus Renboom, Arnoldus Renboom zoon van Joannes Renboom.

Wilhelmus Renboom en Joannes Renboom zijn broers.

Erbij verklaring 22-3-1779 van Maria Beckers en 29-3-1779 van Emelia Leenders - stiefmoeder van Joannes Rynboom - beiden op verzoek van de

pastoor, verklarende dat de vaders van de bruidegom en bruid halve neven waren.

Aanvraag voor dispensatie niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

Op 13 apr. 1779 trouwen [rk] te st. Odilienberg Joannes Renboom en Catharina Renboom met als getuigen.

RHCL Maastricht (9-1719-111, 28-1779-25 + S-1779-134 - foto 3919a+b+c)

 

Roermond - 15 december 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:   

Henricus van den Borg parochiaan van st. Odilienberg en

Maria Catharina Timmermans parochiane van Roermond.  

RHCL Maastricht (29-1783-61 - foto 3042)

 

Beesel - 12 november 1784 - brief van C.P. van Douveren pastoor in Beesel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Josephus Heijligers parochiaan van [st. Odilien]Berg en

Gertruijdis Bongers parochiane van Besel.

RHCL Maastricht (30-1784-13 - foto 263)

 

Echt - 31 oktober 1787 - brief van H. Ghijsen pastoor en deken in Echt [mede ondertekend door J.F. Schoolmeesters pastoor in st. Odilienberg] als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Franciscus Heijligers parochiaan van st. Odilienberg en

Anna Catharina Driessen op Heijden parochiane van Echt.

RHCL Maastricht (30-1787-13 - foto 4084a+b)

 

st. Odilienberg - 28 mei 1796 - brief van M. Vrëen pastoor van st. Odilienberg als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Mullenaers weduwenaar van Maria Jansen en Anna Sophia de Voeij.

RHCL Maastricht (32-1796-67 - foto 3860)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

st. Odilienberg - 20 september 1793 - briefje van M. Vreen pastoor van st. Odilienberg als extract van een doop van Anna Maria dochter van Gerardus

Fijten en Joanna Teegels.

RHCL Maastricht (31-1793-36 - foto 3931)