GenBronnen

maas

Spaubeek huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Valkenburg.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Schinnen.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Oirsbeek - 28 juni 1689 - brief van Joannes Daubach pastoor in Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartholomeus Hagens ex "Spabeck" [= Spaubeek] en

Mechtilids Meitens ex "Doenraet" [= Doenrade gem. Schinnen] parochiane van Oirsbeek.

RHCL Maastricht (2-1689-32 - foto 5687a+b)

 

Spaubeek - 28 april 1703 - brief en schema van Petrus Bartholomaei pastoor in Spaubeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Schutgens zoon van Maria Cuijpers, Maria dochter van Joannes Cuijpers, Joannes zoon van Joannes Cuijpers en Maria Breidenraedt; en

- Maria Cuijpers dochter van Catharina Cuijpers, Catharina dochter van Jacob Cuijpers, Jacob zoon van Joannes Cuijpers en Maria Breidenraedt.

RHCL Maastricht (4-1703-2 - foto 3798a t/m d)

 

Spaubeek - 3 mei 1715 - brief van Wolterus Janssen pastoor in Spaubeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Habits en Helena Janssen.

RHCL Maastricht (7-1715-126 - foto 3801)

 

Spaubeek - 15 februari 1719 - brief van W: Janssen pastoor in Spaubeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Hermens parochiaan van Gronsveld bisdom Luik

en Cornelia Baccus parochiane van Spaubeek.

RHCL Maastricht (9-1719-66 - foto 3802a+b)

 

Spaubeek - 4 juli 1720 - brief van Wolterus Janssen pastoor in Spaubeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Dederen van parochie Schinnen en

 Maria Kisters van parochie Spaubeek.

RHCL Maastricht (9-1720-22 - foto 3803a+b)

 

Spaubeek - 18 september 1721 - brief van W: Janssen pastoor in Spaubeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenome huwelijk tussen:

Hermanus Dederen van parochie Spaubeek en

Elisabetha Peters van parochie Schinnen.

RHCL Maastricht (10-1721-3 - foto 3804a+b)

 

Spaubeek - 3 november 1735 - brief van W: Janssen pastoor in Spaubeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Timmers parochiaan van Spaubeek

en Anna Goessens ex Schimmert.

RHCL Maastricht (13-1735-180 - foto 3806a+b)

 

Nuth - 14 november 1740 - brief van Henr: Wolters pastoor van Nuth, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Gorissen parochiaan van Nuth en

Anna Margaretha Habets parochiane van Spaubeek.

RHCL Maastricht (14-1740-30 - foto 3807a+b)

 

Spaubeek - 26 juli 1753 - brief van J: W: Fontini pastoor in Spaubeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Moonen en Anna Catharina Hensen.

RHCL Maastricht (14-1753-133 - foto 3811a+b)

 

Spaubeek - 7 november 1753 - brief en schema van Joannes W: Fontini pastoor in Spaubeek [mede onderschreven door Norb. Kochs pastoor van

Geleen] als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Michael Ummelen 65 jaar en van parochie Spaubeek weduwnaar van Sophia Huben, Sophia dochter van Joannes Huben en Elisabeth Hermans; en

- Cornelia Jansen 62 jaar en van parochie Geleen, dochter van Martinus Jansen en Maria Hermans.

Elisabeth Hermans en Maria Hermans zijn zusters.

RHCL Maastricht (20-1753-127 - foto 3810a+b+c)

 

Spaubeek - 2 oktober 1760 - brief en schema van Matt. Lemmens pastoor in Spaubeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Erkens zoon van Joannes Erkens en Maria Mevis, Maria dochter van Petrus Mevis en Catharina Vromen, Catharina dochter van Joannes

                                                 Vromen; en

- Anna Maria Stassen dochter van Joannes Stassen en Maria Hoen, Joannes zoon van Ruth Stassen en Sebilla Haen, Ruth zoon van Joannes

                                                 Stassen en Catharina Vroemen.

Joannes Vromen en Catharina Vroemen zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (22-1760-189 - foto 3815a+b)

 

Spaubeek - 26 november 1760 - brief van Theod: Penris pastoor in Spaubeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Fredericus Guller grenadier uit Swartzburgse en Maria Boosten.

Erbij toestemming 27 november 1760 van haar vader Mattis Boesten en toestemming uit Maastricht van 24 november 1760 van luitenant W: Kremer

commanderende de lijf-compagnie 1e bataillon van lijf-regiment Oranje Friesland.

RHCL Maastricht (22-1760-188 - foto 3814a+b+c)

 

Spaubeek - periode 1764-1777 - brief en schema van C. E. van den Bock pastoor in Spaubeek [mede onderschreven door L. Ceulen pastoor in

Schimmert] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verbvand met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Goossen parochiaan van Spaubeek, zoon van Catharina Voncken, Catharina dochter van Petrus Voncken, Petrus zoon van Adamus Voncken; en

- Catharina Ackermans parochiane van Schimmert, dochter van Catharina Heynen, Catharina dochter van Joanna Voncken, Joanna dochter van Joannes

                                          Voncken, Joannes zoon van Adamus Voncken.

RHCL Maastricht (S-?-57 - foto 3838a+b)

 

Spaubeek - 15 mei 1764 - brief van C. E. van den Bock pastoor in Spaubeek als aanvraag  voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Daniels en Maria Catharina Vlecken.

RHCL Maastricht (23-1764-101 - foto 3816a+b+c)

 

Beek - 23 en 27 oktober 1768 - brieven en schema van Joannes Godefridus Soutzen pastoor in Beek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Dionisius Willems parochiaan van Beek, zoon van Joannes Willems, Joannes zoon van Dionisius Willems, Dionisius zoon van Joannes Willems; en

- Maria Ida Muijlkens parochiane van Schimmert, dochter van Joanna Welters, Joanna dochter van Judith Vrancken, Judth dochter van Maria Alofs.

Bruidspaar trouwen in Beek (LImburg) 27 oktober 1768 echter daar staat bruidegom ex Spaubeek en bruid ex Beek.

Joannes Willems en Maria Alofs zijn blijkbaar halfbroer en halfzus, zelfde moeder.

RHCL Maastricht (25-1768-28 - foto 3726a+b+c)

 

Spaubeek - 27 september 1772 - brief van C. E. van den Bock pastoor in Spaubeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartholomeus Geurts en Elisabetha Wouters.

RHCL Maastricht (26-1772-82 - foto 3819a+b)

 

Spaubeek - 30 oktober 1772 - brief van C. E. van den Bock pastoor in Spaubeek als aanvraag  voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Loijson en Maria Anna Henssen.

RHCL Maastricht (26-1772-59 - foto 3818)

 

Spaubeek - 19 september 1773 - brief en schema van C. E. van den Bock pastoor in Spaubeek [mede onderschreven door L. Peulen pastoor in

Schimmert] als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Voncken parochiaan van Schimmert, zoon van Martinus Voncken, Martinus zoon van Joannes Voncken, Joannes zoon van Martinus

                                        Voncken, Martinus zoon van Adamaus Voncken; en

- Joanna Heynen parochiane van Spaubeek, dochter van Joannes Heynen, Joannes zoon van Maria Voncken, Maria dochter van Joannes Voncken,

                                       Joannes zoon van Adamus Voncken.

Deze brief bewijst dat er wel degelijk huwelijks inschrijvingen waren in hiaat 1773 te Spaubeek.

RHCL Maastricht (27-1773-26 - foto 3820a+b)

 

Spaubeek - 26 januari 1777 - brief en schema van C. E. van den Bock pastoor in Spaubeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Paesch zoon van Maria Hamers, Maria dochter van Nicolaus Hamers; en

- Ida Hoen dochter van Gertrudis Kurvers, Gertrudis dochter van Cornelia Hamers.

Nicolaus Hamers en Cornelia Hamers zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (28-1777-28 - foto 3822a+b)


Wessem - 19 april 1781 - brief van R. Hollen pastoor in Wessem als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Garé parochiaan van Wessem en

Maria Ida Jengen parochiane van Spaubeeck.

RHCL Maastricht (25-1768-103 - foto 1923)

 

Spaubeek - 21 februari 1783 - brief van A. Somija pastoor in Spaubeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wilhelmus Wouters en Helena Vlecken.

RHCL Maastricht (29-1783-19 - foto 3823)

 

Spaubeek - 14 oktober 1783 - brief van A. Somija pastoor in Spaubeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Bijen 60 jaar en Catharina Clermonts 50 jaar.

RHCL Maastricht (29-1783-111 - foto 3825a+b)

 

Spaubeek - 8 november 1793 - brief en schema van A. G. Somija pastoor in Spaubeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Leonardus Wouters van parochie Beek, zoon van Sibilla Maes, Sibilla dochter van Leonardus Maes en Elisabeth Haen, Elisabeth dochter van Servatius

                           Haen, Servatius zoon van Sebastianus Haen; en

- Maria Elisabeth Meijs van parochie Spaubeek, dochter van Petrus Meijs en Anna Elisabeth Stassen, Anna Elisabeth dochter van Nicolaus Stassen en

                           Anna Caenen, Nicolaus zoon van Andreas Stassen en Elisabeth Haen, Elisabeth dochter van Sebastianus Haen.

RHCL Maastricht (31-1793-25 - foto 3831a+b)

 

Spaubeek - 19 september 1795 - schema van A. G. Somya pastoor in Spaubeek ter ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege 2e/3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Bemelmans, zoon van Maria Josepha a Campo, Maria Josepha dochter van Elisabeth Frijns, Elisabeth dochter van Nicolaus Frijns; en

- Anna Mechtildis Willems, dochter van Maria Trijns, Maria dochter van Nicolaus Frijns.

Aanvraag is blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (31-1795-34 - foto 3834)

 

Spaubeek - 27 oktober 1795 - brief en schema van A. G. Somija pastoor in Spaubeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Mathias Campo zoon van Joannes Campo, Joannes zoon van Maria Stassen, Maria dochter van Sibilla Haen, Sibilla dochter van Christianus Haen; en

- Maria Stans weduwe van Servatius Penris Servatius zoon van Sibilla Haen, Sibilla dochter van Servatius Haen, Servatius zoon van Christianus Haen.

RHCL Maastricht (31-1795-10 + S-1795-18 - foto 3832a+b)

 

Spaubeek - 25 september 1796 - brief van A. Somija pastoor in Spaubeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Köbben van parochie Geleen en

Maria Catharina Stassen van parochie Spaubeek.

RHCL Maastricht (32-1796-81 - foto 3836a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Roermond - 1 augustus 1720 - briefje bij een proefschrift [thesis] met als verdedigers Marcus J. Rutten uit Maashees en Mathias Lemmens

uit Spaubeek over de wet op de sacramenten in het algemeen en in bijzonder pauselijke en bisschoppelijke normen in de geest van de heilige

Thomas van Aquino onder voorzitter professor Rumoldus de Jan [seminarie bisdom Roermond].

RHCL Maastricht (14-1730-81 - foto 3327+TV)

 

Rome (I) - 6 februari 1789 - schrijven van de secretaris van de paus aan bisdom Roermond als antwoord, over Joannes Lemmens en Joanna

Marthens bisdom Roermond die later trouwen met dispensatie vanwege 1e/2e graad aanverwantschap.

Een kardinaal in Rome verleent hun op 6 febr. 1789 gratis dispensatie [vanwege hun armoede] en verklaar hun buitenechtelijk kind legitiem.

RHCL Maastricht (30-1789-12 - foto 3066a+b+c+TV)