GenBronnen

digitalisering

maas

Sittard huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1559-1801 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1801-1823 bisdom Aken, dekenaat Sittard.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Roermond - 13 november 1708 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Albertus Portz afkomstig van Sittard bisdom Luik en Maria Ververs.

RHCL Maastricht (5-1708-45 - foto 2363)

 

Sittard - 11 maart 1715 - nogal dwingende brief van J.P. Kresgen aan bisdom Roermond waarin hij ontheffing moet hebben voor de 3 afroepingen voor

blijkbaar een plaatselijke machthebber die een snellere bruiloft wilt afdwingen met "zijn liefste meisje". Namen werden niet vermeld.

RHCL Maastricht (7-1715-136 - foto 5467+TV)

 

Echt - 22 maart 1715 - brief van J.C. Oddaer pastoor in Echt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Josephus Mauwers parochiaan van Echt en een juffrouw uit Sittard [haar naam ???].

RHCL Maastricht (7-1715-3 - foto 4009a+b)

 

Oirsbeek / Heinsberg (D) - 27 en 29 juli, 8 augustus 1753 - brieven van B: Wiegels vice pastoor van Oirsbeek, van J. de Heusch deken en pastoor

van Heinsberg (D) en van F. C. Wittgenstein pastoor van Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Lahaije parochiaan van Oirsbeek en

Odilia Wetzels "ex Watersleij" parochiane van Sittard.

RHCL Maastricht (20-1753-129 - foto 4971a t/m 4971g)

 

Merkelbeek - 21 april 1761 - brief van J. H. Reijnerts pastoor in Merkelbeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Lindemans van parochie Merkelbeek en

Maria Catharina Severens parochiane van Sittard.

RHCL Maastricht (23-1761-18 - foto 5468)

 

Hoensbroek - 8 juli 1783 - brief van P: H: W: Gheijst pastoor in Hoensbroek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Thomas Gerardus de la Haije parochiaan van Sittard en

Maria Catharina Horstmans parochiane van Hoensbroek.

RHCL Maastricht (29-1783-155 - foto 5457)  

 

Roermond - 13 oktober 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:   

Joannes Reijnerus Leurs parochiaan van Sittard bisdom Luik en

Maria Joanna Tricot parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (29-1783-38 - foto 3041)

 

Echt - 14 november 1783 - brief van H. Ghijsen pastoor en deken in Echt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Stephanus Honinkx van Sittard en

Anna Meuissen parochiane van Echt.

RHCL Maastricht (29-1783-39 - foto 4074)

 

26 januari 1789 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Schroten parochiaan van Sittard en

Maria Caecilia parochiane van Brouksittart.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 2640)

 

Aldenhoven (D) / Beek - 21 augustus, 22 oktober en 10 december 1793 - samenvatting van pastoor V: J: Hommelscheim uit in Aldenhoven (D) en

pastoor J: Kerckhoffs uit Beeck, over voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Mulders en Gertrudis Frings,

waarbij de moeder van Gertrudis wonende in Dusseldorf (D) tegen het huwelijk is en Gertrudis dreigt dan heidens [= protestants] te zullen trouwen in zuid-Limburg.

Andreas Mulders is van een goede familie uit Sittard, maar is vandaar vertrokken na bezwaren.

Gertrudis Frings is van parochie Aldenhoven (D).

De verloofden hebben door de problemen/bezwaren zich gewend tot de pastoor van Beek (lb), die te kennen geeft de verloofden wel te zullen trouwen omdat

ze anders heidens gaan trouwen. Hun trouw datum is 10 december 1793 wat in adventstijd valt en vandaar verzoekt de pastoor om ontheffing.

RHCL Maastricht (31-1793-16 - foto 3830a t/m d+TV)

 

Opgeleen - 11 april 1795 - brief van A.E. Nijbelen dienstbaar in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Franciscus Clemens parochiaan van Sittard en

Maria Christina Genders weduwe parochiane van Opgeleen.

RHCL Maastricht (31-1795-55 - foto 5397a+b)

 

Oirsbeek - 17 april 1796 - brief van B: Franzano pastoor in Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Penders van Sittard bisdom Luik en

Maria Sophia Goossens weduwe van parochie Oirsbeek.

RHCL Maastricht (32-1796-70 - foto 5714a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Sittard - 25 maart 1785 - brief van br. Benedictus Haerden aan bisdom Roermond over een anoniem geval waarin de naam Cajus fictief wordt geschreven

als man ondergeschikt aan de parochie van Nuth die door lust een verhouding had aangeknoopt met de zuster van zijn vrouw. Nu kan de man na ken-

nelijke verzoening van de echtelieden niet zomaar naar zijn vrouw terugkeren en het huwelijk hervatten na deze overspel. Daarvoor is dispensatie nodig.

RHCL Maastricht (30-1785-10 - foto 5469+TV)

 

Sittard - 12 oktober 1797 - brief van pater Thomas Crous prior van klooster van Sittard waarin hij met pater regent Huntjens voor bisdom Roermond,

pater Augustinus Welffens hebben ge-examineerd en geschikt gevonden om het woord van God te verkondigen en biecht afneming. Beiden vragen de

bisschop, om Welffens toe te laten alsmede de kracht te geven absolutie te verlenen in beperkte gevallen.

RHCL Maastricht (32-1797-25 - foto 6341a/b+TV)