GenBronnen

maas

Schinveld huwelijks dispensaties


tot 1559 parochie Gangelt (D).

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Valkenburg.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Schinnen.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Schinveld en Oirsbeek - 31 januari [1678] en 4 februari 1678 - brief van Christianus Veugen pastoor in Schinvelt en brief en schema van fr. Ignatius

de Lee.... pastoor in Oirsbeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad [feitelijk 3e/4e graad] bloedverwantschap in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

- Jacobus Lenardts parochiaan van Brunssum, zoon van N. Lenarts, zoon van Ida Lenarts, Ida dochter van Jacobus Lenarts; en

- Cornelia Weuels parochiane van Oirsbeek, dochter van N. Weuels, zoon van Hubertus Weuels, Hubertus zoon van Ursula N.

Hubertus Weuels en Ida Lenarts zijn half broer en zus.

Op 19 febr. 1678 trouwen rk in Brunssum met dispensatie voor 3e/4e graad bloedverwantschap: Jacobus Lenardt en Cornelia Wevels in Oorbeck.

Op 8 mrt. 1680 wordt rk gedoopt in Brunssum, Catharina dochter van Jacobus Lenardts en Cornelia Mertens.

Op 29 sept. 1681 wordt rk gedoopt in Brunssum, Martinus zoon van Jacobus Lenardts en Cornelia Mertens.

RHCL Maastricht (1-1678-18 en 21 - 5514a/h)

 

Schinveld - 12 juni 1678 - brief van Christianus Veugen pastoor in Schinvelt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ægidius Mols en Catharina Scherpeseels.

Ook deze brief beschadigd door RHCL "opschonings" projekt, vloeistof vlekken en daardoor tekst verdwenen en verbleekt.

RHCL Maastricht (1-1678-26 - foto 5728a+b)

 

Schinveld - 25 mei 1682 - brief van Christianus Veugen pastoor in Schinvelt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Bouts en Helena Peters.

RHCL Maastricht (1-1682-3 - foto 5732a+b)

 

Schinveld - 2 en 3 september 1690 - twee verklaringen en een schema ter ondersteuning bij een aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aan-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Holtbecker weduwnaar van Ida Jacobs, Ida dochter van Joannes Jacobs, Joannes zoon van Catharina Tonissen; en

- Elisabetha Tonissen dochter van Antonius Tonissen, Antonius zoon van Henricus Tonissen.

Henricus Tonissen en Catharina Tonissen zijn broer en zus.

Aanvraag zat er niet bij, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (3-1690-2 - foto 5733a+b+c)

 

Schinveld - 25 november 1715 - brief en schema van Michael Ingenes pastoor in Schinvelt als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Smeets, zoon van Severus, Severus zoon van Paulus, Paulus zoon van Petrus; en

- Christina Mols, dochter van Agnes, Agnes dochter van Joanna, Joanna dochter van Maria.

Petrus en Maria zijn broer en zus van Joannes.

RHCL Maastricht (7-1715-24 - foto 3623a+b+c)

 

Schinveld - 2 mei 1716 - brief van Michael Ingenes pastoor in Schinvelt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Goessens parochiaan van Schinveld en

Margarita Cremers ex parochie Bingelrade.

RHCL Maastricht (8-1716-37 - foto 5528)

 

Schinveld - 6 februari 1718 - brief van Michael Ingenes pastoor in Schinveld als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus van Eijs parochiaan van Schinveld en

Anna Frijns parochiane van Bingelrade.

RHCL Maastricht (8-1718-8 - foto 5529a+b)

 

Schinveld - 10 januari 1735 - brief en schema van Sev: Daemen pastoor in Schinveld als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Timmermans zoon van Jacobus, Jacobus zoon van Joanna, Joanna dochter van Joannes Janssen; en

- Anna Daniels dochter van Odilia, Odilia dochter van Maria, Maria dochter van Elisabetha Janssen.

Joannes Janssen en Elisabetha Janssen zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (13-1735-193 - foto 5757a+b+c)

 

Schinveld - 7 februari 1735 - brief van Sev: Daemen pastoor in Schinveld als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Sturmans en Maria Daemen.

RHCL Maastricht (13-1735-100 - foto 5756a+b)

 

Schinveld - 17 april 1735 - brief van Sev: Daemen pastoor in Schinveld als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Wijers en Maria Jans.

Pastoor had ook een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (13-1735-29 - foto 5755a+b)

 

Schinveld - 23 juni 1736 - brief van Sev: Daemen pastoor in Schinveld als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Smeits en Maria Wijers.

Pastoor had ook een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (14-1736-37 - foto 5759a+b)

 

Schinveld - 22 en 24 februari 1753 - brieven en schema van F: H: Leijnen pastoor in Schinveld als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Eemen zoon van Edmundus Eemen, Edmundus zoon van Petrus Eemen; en

- Anna Maria Scherpeseels dochter van Petrus Scherpeseels, Petrus zoon van Petrus Scherpeseels, Petrus zoon van Maria Eemen.

Petrus Eemen en Maria Eemen zijn broer en zus, kinderen van Edmundus Eemen.

RHCL Maastricht (20-1753-130 - foto 5773a t/m 5773g)

 

Schinveld / Gangelt (D) - 20 september 1753 - brieven van Franciscus Henricus Leijnen pastoor in "Schinvelt" [= Schinveld] en van f: Leonardus Pesch

pastoor in Gangelt (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Pijpers parochiaan van Gangelt (D) bisdom Luik (B) en

Agnetis Daemen parochiaan van Schinveld bisdom Roermond.

RHCL Maastricht (20-1753-68 - foto 4826a+b+c)

 

Schinveld - 10 januari 1760 - brief van f: H: Lin: de Berg pastoor in Schinveld aan bisdom Roermond, dat voor ca. 5 maanden geleden is aangekomen

David de Laballë van de gemeente Den Haag in Holland die calvinistisch is geboren en opgevoed oud 20 jaar, met ene Cornelia Jansen katholiek ex

parochie Brunssum aldaar geboren en opgevoed die ca. 2 jaar in Den Haag als meisje heeft gediend. In parochie Brunssum hebben ze als echtgenoten

voorgehouden en verklaard dat ze in Den Haag zijn getrouwd, maar ze willen hun huwelijk katholiek hernieuwen. David hangt reeds aan de katholieke

religie en wilt daarin verder onderwezen worden met toestemming van de pastoor van Brunssum. David is reeds voldoende geinstrueerd en wilt overgaan

tot katholieke geloofsbelijdenis. De pastoor van Schinveld vraagt om toestemming om hem absolutie van heidendom toe te staan. In kader van Davids

bekering heeft hij bekend gemaakt dat gezegd wordt dat huwelijk met Cornelia niet is voltrokken, maar dat wordt niet gezegd in het volk of door pastoor

van Brunssum, nu vreest David dat pastoor van Brunssum hem zou weg sturen en wegens bekentenis van Cornelia hun zou dwingen tot scheiding of

apart omgang tot dag van huwelijk. Ze slapen onder 1 dak omdat mensen idee hebben dat ze getrouwd zijn. De pastoor van Brunssum heeft reeds toe-

stemming gegeven hun te trouwen op de dag van zijn geloofsbelijdenis. Ze vragen via pastoor van Schinveld van bisdom Roermond dispensatie van

de 3 huwelijks afkondigingen. Bisdom Roermond vraagt op 11 januari aantal dingen: 1) bij wie heeft Cornelia Janssen in Den Haag gediend en of dat

bij katholieken was? 2) of David de Laballe nog ouders heeft c.q. toestemming heeft?

RHCL Maastricht (22-1760-23 - foto 5548a+b+c+TV)

 

Schinveld - 8 februari 1762 - brief van F: H: von den Berg pastoor in Schinveld als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Bexs en Anna Elisabetha Reiners.

Pastoor had een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (23-1762-2 - foto 5776)

 

Schinveld - 22 februari 1767 - brief van F: H: von den Berg pastoor in Schinveld als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Arnoldus Sturmans en Anna Nuchelmans.

RHCL Maastricht (24-1767-48 - foto 5783)

 

Schinveld - 7 juli 1767 - brief en schema van F: H: von den Berg pastoor in Schinveld als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Severinus Mols zoon van Severinus Mols, Severinus zoon van Joannes Mols, Joannes zoon van Jacobus Mols; en

- Maria Catharina Geredts dochter van Catharina Mevissen, Catharina dochter van Catharina Mols, Catharina dochter van Jacobus Mols, Jacobus zoon

                                     van Jacobus Mols.

RHCL Maastricht (24-1767-12 - foto 5780a+b)

 

Schinveld - 4 augustus 1767 - brief van F: H: von den Berg pastoor in Schinveld als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Ubaghs en Cornelia Weijers.

RHCL Maastricht (24-1767-129 - foto 5785)

 

Schinveld - 4 januari 1768 - brief en schema van F: H: von den Berg pastoor in Schinveld als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hermannus Deumens zoon van Maria van Eijs, Maria dochter van Hermannus van Eijs, Hermannus zoon van Elisabetha Theunissen; en

- Maria Gertrudis Ubaghs dochter van Petronilla Suns, Petronilla dochter van Gertrudis, Gertrude dochter van Christina Theunissen.

Elisabetha Theuniisen en Christina Theunissen zijn zusters, kinderen van Antonius Theunissen.

RHCL Maastricht (25-1768-116 - foto 5791a+b+c)

 

Schinveld - 11 januari 1768 - brief en schema van F: H: von den Berg pastoor in Schinveld als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Michael Klinckers weduwnaar van Petronilla Suns, Petronilla dochter van Gertrudis, Gertrude dochter van Christina Theunissen; en

- Maria Theunissen dochter van Mathias Theunissen, Mathias zoon van Christianus Theunissen.

Christina Theunissen en Christianus Theunissen zijn zus en broer, kidneren van Antonius Theunissen.

RHCL Maastricht (25-1768-115 - foto 5790a+b)

 

Schinveld - 9 april 1768 - brief en schema van F: H: von den Berg pastoor in Schinveld als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Michael van Nuijs zoon van Maria Agnetis Smiets, Maria Agnes dochter van Christina Mols, Christina dochter van Agnetis Theunissen; en

- Petronilla Weijers dochter van Elisabetha Theunissen, Elisabeth dochter van Mathias Theunissen, Mathias zoon van Christianus Theunissen.

Agnes Theunissen en Christianus Theunissen zijn zus en broer, kinderen van Antonius Theunissen.

RHCL Maastricht (25-1768-114 - foto 5789a+b)

 

Schinveld - 5 januari 1773 - brief en schema van F: H: von den Berg pastoor in Schinveld als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Dohmen weduwnaar van Mechtildis Sturmans, Mechtildis dochter van Severinus Sturmans, Severinus zoon van Arnoldus Sturmans; en

- Catharina Theresia Mols dochter van Severinus Mols, Severinus zoon van Elisabetha Sturmans.

Arnoldus Sturmans en Elisabeth Sturmans zijn broer en zus, kinderen van Zephirinus Sturmans.

RHCL Maastricht (27-1773-1 - foto 5793a+b)

 

Schinveld - 20 april 1774 - brief van F: H:  van den Berg pastoor in Schinveld [mede ondertekend door J: A: Vorsterman pastoor in Bingelrade] als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Miichael Broorens parochiaan van Schinveld en

Maria Joanna Boesten parochiane van Bingelrade.

RHCL Maastricht (27-1774-2 - foto 5569)

 

Schinveld - 28 november 1775 - brief en schema van F: H: von den Berg pastoor in Schinveld als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

 - Arnoldus Sturmans zoon van Antonius Sturmans, Antonius zoon van Mechtildis Theunissen, Mechtildis dochter van Godefridus Theunissen; en

- Anna Catharina Lenardts dochter van Maria Agnetis Mevissen, Maria Agnes dochter van Catharina Mols, Catharina dochter van Agnetis Theunissen.

Godefridus Theunissen en Agnetis Theunissen zijn broer en zus, kinderen van Christianus Theunissen.

RHCL Maastricht (28-1775-11 - foto 5797a+b)

 

Schinveld - 16 augustus 1777 - brief van F: H: von den Berg pastoor in Schinveld als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Breukers en Anna Maria Mols.

RHCL Maastricht (28-1777-133 - foto 5801)

 

Schinveld - 29 augustus 1777 - brief en schema van F: H: von den Berg pastoor in Schinveld als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Janssen weduwnaar van Anna Magdalena Cremers, Anna Magdalena dochter van Petrus Cremers, Petrus zoon van Martinus Cremers; en

- Maria Barbara Deumens dochter van Mechtildis Dohmen, Mechtildis dochter van Margaritha Cremers.

Martinus Cremers en Margarita Cremers zijn broer en zus, kinderen van Henricus Cremers.

RHCL Maastricht (28-1777-90 - foto 5800a+b)

 

Schinveld - 12 februari 1783 - brief van S. Dencken pastoor van Schinveld als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Goessens weduwenaar en Anna Mechtildis Beckers.

RHCL Maastricht (29-1783-166 - foto 5804)

 

Schinveld - 20 juni 1783 - brief van S. Dencken pastoor van Schinveld als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Nuchelmans weduwenaar parochiaan van Schinveld en

Anna Christina Corduck "ex Warden sub parochia de Höengen" [bij Alsdorf] bisdom Keulen (D).

RHCL Maastricht (29-1783-158 - foto 5111)

 

Schinveld - 9 oktober 1783 - brief en schema van S. Dencken pastoor in Schinveld als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Reinerus Daemen zoon van Mechtildis Sturmans, Mechtildis dochter van Severinus Sturmans, Severinus zoon van Arnoldus Sturmans; en

- Maria Ulleners weduwe, dochter van Cornelia Deumens, Cornelia dochter van Maria Sturmans.

Arnoldus Sturmans en Maria Sturmans zijn broer en zus, kinderen van Zephirinus Sturmans.

RHCL Maastricht (29-1783-78 - foto 5803a+b)

 

Schinveld - 25 november 1783 - brief van S. Dencken pastoor in Schinveld [mede ondertekend door T. A. Driessens pastoor in Brunssum] als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wilhelmus Buijsers parochiaan van Schinveld en

Joanna Catharina Claessens parochiane van Brunssum.

RHCL Maastricht (29-1783-67 - foto 5573) 

 

Schinveld - 13 september 1788 - brief van S. Dencken pastoor in Schinveld als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Severinus Mols en Maria Mechtildis Scherpeseels.

RHCL Maastricht (30-1788-18 - foto 5807)

 

Schinveld - 4 februari 1793 - brief van S. Dencken pastoor in Schinveld als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Heuts en Helena Janssen weduwe.

RHCL Maastricht (31-1793-19 - foto 5809a+b)

 

Schinveld - 9 juni 1794 - brief van S. Dencken pastoor in Schinveld als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Theodorus Sistermans en Anna Catharina Jorissen.

RHCL Maastricht (31-1794-21 - foto 5810a+b)

 

Schinveld - 14 augustus 1796 - brief van Joannes Henricus Janssen pastoor in Schinveld als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Adamus Uleners parochiaan van Schinveld en

Catharina Helena Nijbelen parochiane van Gangelt (D) bisdom Luik.

RHCL Maastricht (32-1796-39 - foto 5812a+b)

 

Nuth - 16 augustus 1796 - brief van J: Scherpenseel pastoor in Nuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Sijstermans parochiaan van Nuth weduwnaar van Helena Bien en

Catharina Voncken parochiane van Schinveld weduwe van Joannes Doemen.

RHCL Maastricht (32-1796-40 - foto 5683a+b)

 

Schinveld - 28 augustus 1796 - brief van Joannes Janssens pastoor in Schinveld [mede ondertekend door T. A. Driessens pastoor in Brunssum] als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus de Wit parochiaan van Brunssum en

Maria Theresia Pischers parochiane van Schinveld.

RHCL Maastricht (32-1796-38 - foto 5581) 

 

Schinveld - 2 augustus 1797 - brief van Joannes H: Janssen pastoor in Schinveld als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Witmaekers en Maria Agnes Mohren.

RHCL Maastricht (32-1797-32 - foto 5818a+b+c+d)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Schinveld - 31 mei 1790 - brief van S. Dencken pastoor aan bisschop van Roermond, over de parochie kerk van Schinveld wat nu is gebouwd voor de toren

werd gebouwd, maar daarin lag hun vaste altaar. Hij vraagt de drager van de brief te voorzien van een draagbare altaar zodat ze communie kunnen doen.

Uit kerk geschiedenis van Schinveld bleek dat hun  kerk een slecht gebouw te zijn geweest, want eeuw later was een nieuwe kerk nodig.

RHCL Maastricht (31-1790-11 - 6327a/b+TV)