GenBronnen

digitalisering

maas

Schinnen huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Valkenburg.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Schinnen


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

[Stevensweert] - 18 november 1678 - brief van Sebastianus Cremers pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Joannes Gerardus Gielen ex Schinnen en

Elisabetha Janssen parochiane van Stevensweert.

Plaatsnaam Stevensweert niet vermeld, maar door onderzoek is dat gebleken. Ze waren al getrouwd namelijk op 2 november in Stevensweert.

RHCL Maastricht (1-1678-22 - foto 5727)

 

Schinnen - 20 december 1678 - brief van Michael Dieteren vice pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Chelissen en Maria Trijpels.

RHCL Maastricht (1-1678-54 - foto 5730a+b)

 

Oirsbeek - 28 juni 1689 - brief van Joannes Daubach pastoor in Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartholomeus Hagens ex "Spabeck" [= Spaubeek] en

Mechtilids Meitens ex "Doenraet" [= Doenrade gem. Schinnen] parochiane van Oirsbeek.

RHCL Maastricht (2-1689-32 - foto 5687a+b)]

 

Schinnen - voor 20 oktober 1690 - schema van Michael Dieterentz pastoor in Schinnen als ondersteuning bij een aanvraag voor dispensatie vanwege

4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Pijls zoon van Matthijs Pijls, Mattjijs zoon van Jaspar Pijls, Jaspar zoon van Jan Pijls; en

- Catharina Schuttiens dochter van Mecken Pijls, Mecken dochter van Joannes Pijls, Joannes zoon van Jan Pijls.

Ze trouwen rk in Schinnen op 20 oktober 1690 met als getuigen: Joannes Pricken, Catharina Selissen en Anna Notermans.

Aanvraag blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL (S-1690-9 - foto 5819a/b) 

 

Schinnen - 3 januari 1699 - brief van Michael Dieterentz pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e en 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wernerus Seelen en Anna Severens.

RHCL Maastricht (3-1699-14 - foto 5734a+b)

 

Schinnen - 2 januari 1708 - brief van Michael Dieterentz pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Paeβ en Mechtildis Schettiens.

RHCL Maastricht (5-1708-32 - foto 5585a+b+c)

 

Schinnen - 25 oktober 1710 - brief en schema van Michael Dieterentz pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Paulus ook Poul Cordewener zoon van Petien Notemans, Petien dochter van Vincent Notermans, Vincent zoon van Poul Notermans, Poul zoon van

                           Paschasius ook Paeβ Notermans; en

- Anna Rameckers dochter Meijcken ook Maria Debets, Meijcken/Maria dochter van Elijsabetha Pijls, Elisabeth dochter van Lijseken Notermans,

                           Lijseken dochter van Paschasius ook Paeβ Notermans.

RHCL Maastricht (6-1710-27 - foto 5738a+b+c+d)

 

Schinnen - 15 november 1712 - brief van Michael Dieterentz pastoor in Schinnen als aanvraag voor dsipensatie vanwege 4e graad aanverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Mertens en Sophia Severens.

RHCL Maastricht (6-1712-1 - foto 5739a+b+c)

 

Schinnen - 16 januari 1713 - brief van Michael Dieterentz pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus Beckers en Elisabetha Antonij.

Pastoor had een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (7-1713-1 - foto 5740a+b)

 

Schinnen - 29 augustus 1713 - brief en schema van Michael Dieterentz pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Hermens zoon van Henrick Heijnen en Maria Froemen, Hendrick zoon van Jaspar Heijnen en Catharina Gielen, Jaspar zoon van Dierck

                                 Heijnen en Maria Huesen; en

- Maria Heijnen dochter van Dierck Heijnen en Meiken Foncken, Meiken dochter van Jacobus Froemen en Peetgen Heijnen, Peetgen dochter

                                 van Dierck Heijnen en Maria Huesen.

RHCL Maastricht (7-1713-5 - foto 5741a+b+c+d)

 

Schinnen - 1713? - schema van Michael Dieterentz pastoor in Schinnen ter ondersteuning bij een aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Anthonius Anthonij zoon van Victor Anthonij en Agatha Meex, Agatha dochter van Hendrick Meex en Maria Eijssen; en

- Agnees Meex dochter van Hendrick Meex en Ida Clueters, Hendrick zoon van Paulus Meex en Sophia Smiets.

Hendrick Meex en Paulus Meex zijn broers.

Aanvraag zat er niet bij, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (7-1713-5 - foto 5742)

 

Schinnen - 31 januari 1715 - brief van broeder Laurentius de Coninck dienstbaar in Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Joannes Diteren en Anna Maria Doetsenbergh.

RHCL Maastricht (7-1715-61 - foto 5744)

 

Schinnen - 8 februari 1715 - brief/schema van broeder Laurentius de Coninck dienstbaar in Schinnen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

 - Nicolaus Cordeweners zoon van Petronilla Notermans, Petronilla dochter van Jentis Notermans; en

- Catharina Notermans dochter van Paulus Notermans, Paulus zoon van Gerardus Notermans.

Jentis Notermans en Gerardus Notermans zijn broers.

RHCL Maastricht (7-1715-91 - foto 5745) 

 

Oirsbeek - 21 maart 1715 - brief van Joannes Daubach pastoor in Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wilhelmus Limpens parochiaan van Oirsbeek en

Elisabetha Tripels parochiane van Schinnen.

RHCL Maastricht (7-1715-58 - foto 5691a+b+c)

 

Schinnen - 30 mei 1715 - brief/schema van broeder Laurentius de Coninck dienstbaar in Schinnen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mattheus Schuttiens zoon van Maria Nijssen, Maria dochter van Sibilla Limpens; en

- Joanna Haertmans dochter van Petrus Haertmans, Petrus zoon van Joanna Limpens.

Sibilla Limpens en Joanna Limpens zijn zusters.

RHCL Maastricht (7-1715-53 - foto 5743)

 

Schinnen - 22 mei 1716 - brief van Joannes Petri pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Plumachers ex parochie Klimmen en

Elisabetha Raemachers parochiane van Schinnen.

RHCL Maastricht (8-1716-99 - foto 5747)

 

Geleen - 3 september 1716 - brief van f. Albertus Lessenich pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Keulers van parochie Geleen en

Maria Pijls van parochie Schinnen.

RHCL Maastricht (8-1716-101 - foto 5340)

 

Hoensbroek - 3 juni 1719 - brief van H. Wolters pastoor in Hoensbroek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Schöffeler van parochie Schinnen en

Anna Haesen van parochie Hoensbroek.

RHCL Maastricht (9-1719-1+112 - foto 5407a+b+c+d+e+f)

 

Schinnen - 14 juli 1719 - brief en schema van Joannes Petri pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Debets zoon van Joannes Debets, Joannes zoon van Jacobus Debets, Jacobus zoon van Lambertus Debets en Catharina Meuters; en

- Elisabetha Debets dochter van Wilhelmus Debets, Wilhelmus zoon van Henricus Debets, Henricus zoon van Lambertus Debets en Catharina Meuters.

RHCL Maastricht (9-1719-7 - foto 5748a+b)

 

Spaubeek - 4 juli 1720 - brief van Wolterus Janssen pastoor in Spaubeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Dederen van parochie Schinnen en

Maria Kisters van parochie Spaubeek.

RHCL Maastricht (9-1720-22 - foto 3803a+b)

 

Spaubeek - 18 september 1721 - brief van W: Janssen pastoor in Spaubeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenome huwelijk tussen:

Hermanus Dederen van parochie Spaubeek en

Elisabetha Peters van parochie Schinnen.

RHCL Maastricht (10-1721-3 - foto 3804a+b)

 

Schinnen - 1 februari 1723 - brief van J. Petri pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Zelissen ex parochie de Nuth en

Elisabetha Cortens parochiane van Schinnen.

RHCL Maastricht (10-1723-21 - foto 5647)

 

Schinnen - 6 februari 1723 - brief van J. Petri pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Laurentius Horsman en Maria Bemelmans.

RHCL Maastricht (10-1723-1 - foto 5750)

 

Schinnen - 2 februari 1726 - brief van Joannes Petri pastoor van Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Klein ex parochie Hunshoven (D) bisdom Keulen (D) en

Maria Anna Brabeck parochiane van Schinnen.

RHCL Maastricht (10-1726-34 - foto 4937)

 

Schinnen - voor 13 januari 1727 - ongedateerde brief van Joannes Petri pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Stephanus IJvers weduwnaar en Anthonetta Brabeek.

Ze zijn getrouwd in Schinnen op 13 januari 1727.

RHCL Maastricht (S-1727-34 - foto 3101a+b)

 

Schinnen - 5 januari 1729 - brief van Joannes Petri pastoor van Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Schutgens parochiaan van Schinnen en

Agnes Schouffelen parochiane van Bingelrade.

RHCL Maastricht (11-1729-37 - foto 5534) 

 

Schinnen - 19 november 1729 - brief van Joannes Petri pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Meex en Catharina Griels.

RHCL Maastricht (11-1729-157 - foto 5752)

 

Schinnen - 22 juni 1730 - brief en schema van J. Petri pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Walramus Craheij weduwnaar van Catharina Pitzweggen en Sophia Vroemen, Catharina dochter van Matthias Pitzweggen en Catharina Janssen,

                                            Mathias zoon van Wernerus Pitzweggen en Elisabetha Meex, Elisabeth dochter van Michael Meex en Elisabetha N.; en

- Catharina Meex dochter van Nicolaus Meex en Elisabetha Soustermans, Nicolaus zoon van Henricus Meex en Catharina Claessen, Henricus zoon

                                            van Michael Meex en Elisabetha N.

RHCL Maastricht (12-1730-31 - foto 5754a+b) 

 

Geleen - 1735? - brief van F: H: Heimbach pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Claessen parochiaan van Geleen en

Maria Bagghen parochiane van Schinnen.

RHCL Maastricht (13-1735-130 - foto 4771)

 

Hoensbroek - 18 april 1735 - brief van Serv. Corten pastoor in Hoensbroek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Doemens parochiaan van Schinnen broer van de pastoor in "Bingenraedt" [= Bingelrade] en

Catharina Rietraedt parochiane van Hoensbroek.

RHCL Maastricht (13-1735-81 - foto 5226a+b)

 

Voerendaal - 13 april 1741 - brief van M. Meyers pastoor in Voerendaal als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Wynen en Maria Rameckers parochianen van Schinnen.

RHCL Maastricht (15-1741-1 - foto 5763a+b)

 

Schinnen - 14 oktober 1741 - brief en schema van Joannes Petri pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Michael Gruijls zoon van Joannes Gruijls en Catharina Giesen, Joannes zoon van Hermanus Gruijls en Mechtildis Crins; en

- Maria Smeetz dochter van Mathias Smeets en Catharina Crins, Catharina dochter van Thomas Crins.

Mechtildis Crins en Thomas Crins zijn zus en broer, kinderen van Hermanus Crins en Mechtildis Bruls.

RHCL Maastricht (15-1741-165 - foto 5765a+b+c)

 

Schinnen - 17 oktober 1742 - brief en schema van Joannes Petri pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias Caldenbergh zoon van Leonardus Caldenbergh en Petronella, Leonardus zoon van Arnoldus Caldenberg en Maria Catzbergh, Maria

                                 dochter van Joannes Catzbergh en Petronella; en

- Maria Catzbergh ook Stepan dochter van Sthephan Stephan en Maria Catzbergh, Maria dochter van Bartholomeus Catzbergh, Bartholomeus

                                 zoon van Joannes Catzbergh en Petronella.

RHCL Maastricht (16-1742-4 - foto 5767a+b)

 

Oirsbeek - 4 januari 1749 - brief van F: Wittgenstein pastoor in Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus de Bije parochiaan van Schinnen en

Elisabetha Schuffelers parochiane van Oirsbeek.

RHCL Maastricht (19-1749-35 - foto 5704)

 

Schinnen / Nuth - 1 januari 1759 - brief van p. W: Kerckhoffs dienstbaar in Schinnen aan pastoor Henr. Wolters in Nuth en brief/schema van Henr.

Wolters pastoor in Nuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Christianus Keuhlen parochiaan in Nuth, zoon van Mechtildis Nuchelmans, Mechtildis dochter van Elisabetha Hennen, Elisabeth dochter van Maria Limpens; en

- Joanna Hoen van parochie Schinnen, dochter van Maria Gielen, Maria dochter van Helena Limpens, Helena dochter van Leonardus Limpens.

Maria Limpens en Leonardus Limpens zijn zus en broer.

Ze zijn getrouwd in Schinnen op 15 januari 1759 waaruit blijkt dat hij geboren is in Oirsbeek en zij ex Thuijll dochter van Petrus Hoen en Maria

Gielen met als getuigen: Leonardus Nuchelmans, Joannes Nuchelmans, Henricus Hoen en Maria Helena Hoen.

RHCL Maastricht (21-1758-1 - foto 5663a+b+c+d)

 

Schinnen - 13 april 1760 - brief van A. Hoen pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Otten weduwnaar en Anna Catharina Diederen weduwe.

RHCL Maastricht (22-1760-144 - foto 5775)

 

Schinnen - 26 januari 1764 - brief van A. Hoen pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Glasmackers en Joanna Catharina Cremers.

RHCL Maastrocht (23-1764-109 - foto 5778)

 

Roermond - 5 juli 1766 - brief van bisdom Roermond aan A. Hoen pastoor in Schinnen in verband met zijn eerdere aanvraag om dispensatie vanwege

2e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Trijpels en Petronilla Klinckenbergh parochianen van Schinnen.

RHCL Maastricht (24-1766-2 - foto 5779) 

 

Schinnen / Hoensbroek - 19 februari 1767 - brieven van A. Hoen pastoor in Schinnen en van N: H: Neijnens pastoor in Hoensbroek als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Carolus Josephus Callen parochiaan van Schinnen en

Maria Catharina Bruls parochiane van Hoensbroek.

RHCL Maastricht (24-1767-53 - foto 5439a+b)

 

Schinnen - 30 juni 1767 - brief van A. Hoen pastoor in Schinnen [mede ondertekend door J: W: Habets pastoor in Nuth] als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Paulus Nicolai parochiaan van Nuth en

Petronilla Diederen parochiane van Schinnen.

RHCL Maastricht (24-1767-123 - foto 5670)

 

Schinnen - 26 juli 1767 - brief en schema van A. Hoen pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hermanus Dieteren zoon van Hermanus Dieteren, Hermanus zoon van Maria Knoren, Maria dochter van Joannes Knoren; en

- Maria Catharina Knoren dochter van Arnoldus Knoren, Arnoldus zoon van Gabriel Knoren, Gabriel zoon van Arnoldus Knoren.

Joannes Knoren en Arnoldus Knoren zijn broers.

RHCL Maastricht (24-1767-22 - foto 5781a+b)

 

Schinnen / Oude Tonge / Millen - 24 november 1767 - brief van A. Hoen pastoor van Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Alexander Somers ex Millen [Limburg] bisdom Luik eerder dat jaar dienstknecht in Oude Tonge weduwnaar van Catharina Keuten en

Anna Elisabeth Craheij sinds 6 weken parochiane van Schinnen.

De beletsel waarvoor dispensatie nodig was dat de bruid als onecht kind was geboren van overspelige ouders en vrijstelling van afkondigingen, om

daarmee het verwekte kind te wettigen.

De bruid was geboren op 12 april 1732 wat tot op vandaag consequenties bleek te hebben alhoewel zij zelf onschuldig daaraan was.

Bruidspaar zijn zeer arm en nogal behoeftig en bezitten absoluut niets, ze vragen daarom de dispensatie als aalmoes en gratis.

Met 2 tal verklaringen van Theodorus Warmelink pastoor in Oude Tonge d.d. 26 sept. 1767 dat de bruidegom paas communie had gedaan en van

5 nov. 1767 dat Alexander vrij is om een huwelijk aan te gaan.

Met verklaring 22 nov. 1767 van T. Jessen vice pastoor van Millen en Tudderen dat op 3 aug. 1767 was overleden in barensnood Catharina Keuten

vrouw van Alexander Somers en begraven op 5 aug. 1767 in Tudderen.

RHCL Maastricht (24-1767-102 - foto 5210a+b+c+d+e+TV)

 

Schinnen - 16 oktober 1767 - brief van A. Hoen pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Stijpers en Maria Gertrudis Cremers.

RHCL Maastricht (24-1767-99 - foto 5784)

 

Amstenrade / Schinnen - 23 november 1767 - brieven van Henricus Corten pastoor in "Amstenraedt" [= Amstenrade] en A: Hoen pastoor in Schinnen als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Hubens ex Amstenrade en

Catharina Smeets ex Schinnen.

RHCL Maastricht (24-1767-138 - foto 5557a+b)

 

Schinnen - 7 februari 1768 -  brief van A: Hoen pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Schutgens en Joanna Catharina Wingarts.

RHCL Maastricht (25-1768-76 - foto 5787a+b)

 

Schinnen - 18 juli 1768 - brief/schema van A. Hoen pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hermannus Coumans zoon van Elisabetha Celissen, Elisabeth dochter van Hermannus Celissen; en

- Anna Maria Gielen dochter van Anna Elisabetha Dieteren, Anna Elisabeth dochter van Joannes Dieteren, Joannes zoon van Christina Celissen.

Hermanuus Celissen en Christina Celissen zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (25-1768-118 - foto 5792a+b)

 

Schinnen - 12 augustus 1768 - brief van A: Hoen pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Haemers ex Munstergeleen bisdom Luik (B) en

Anna Gertrudis Schutgens parochiane van Schinnen.

RHCL Maastricht (25-1768-86 - foto 5372)

 

Schinnen - 7 november 1768 - brief van A. Hoen pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Bemelmans en Petronilla Cuijpers.

RHCL Maastricht (25-1768-25 - foto 5786)

 

Schinnen / Opgeleen - 23 en 24 november 1772 - brieven van A: Hoen pastoor in Schinnen en f: Norb: Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Haerden parochiaan in Opgeleen en

Maria Gertrudis Knoren parochiane van Schinnen.

RHCL Maastricht (25-1772-46 - foto 5375a+b+c+d)

 

Schinnen - 27 april 1773 - brief van A. Hoen pastoor in Schinnen [mede ondertekend door Joannes Scherpenseel pastoor in Nuth] als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Hoen van parochie Schinnen en

Anna Mechtildis Vleeschouwers parochiane van Nuth.

RHCL Maastricht (27-1773-105 - foto 5676)

 

Schinnen - 16 juni 1773 - brief van A. Hoen pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Rameckers en Maria Gertrudis Cremers weduwe van Wilhelmus Stijpers.

RHCL Maastricht (27-1773-5 - foto 5794)

 

Schinnen - 4 juli 1773 - brief en schema van A. Hoen pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Michael Dieteren zoon van Michael Dieteren, Michael zoon van Michael Dieteren, Michael zoon van Wilhelmus Dieteren; en

- Maria Sijbilla Dieteren dochter van Henricus Dieteren, Henricus zoon van Joannes Dieteren, Joannes zoon van Henricus Dieteren.

Wilhelmus Dieteren en Henricus Dieteren zijn broers.

RHCL Maastricht (27-1773-18 - foto 5795a+b)

 

Schinnen - 12 december 1776 - brief van Joannes Petri pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Renerus Haegens en Maria Anna Fabritius.

RHCL Maastricht (28-1776-4 - foto 5798)

 

Schinnen - 7 februari 1777 - brief van A: Hoen pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Carduc en Maria Agnes Offermans.

RHCL Maastricht (28-1777-33 - foto 5799)

 

Schinnen - 19 november 1778 - brief van N. Somija pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerlacus Gerlings en Maria Catharina Ramekers.

RHCL Maastricht (28-1778-1 - foto 5802)

 

Oirsbeek - 23 oktober 1783 - brief van F: B: Franzano pastoor in Oirsbeek [mede ondertekend door N. Somija pastoor in Schinnen] als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Nicolaus Keulen van parochie Schinnen en

Maria Gertrudis Peusen van parochie Oirsbeek en weduwe.

RHCL Maastricht (29-1783-100 - foto 5711)

 

Opgeleen - 27 mei 1784 - brief van H. Haveniet pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus Petrus Raemeckers parochiaan van Schinnen en

Ida Vroemen parochiane van Opgeleen.

RHCL Maastricht (30-1784-7 - foto 5389)

 

Schinnen - 28 oktober 1784 - brief van N. Somija pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petri en Caecilia Rameckers.

Pastoor had ook een schema erbij gedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (30-1784-28 - foto 5805a+b)

 

Schinnen - 29 september 1787 - brief van N. Somija pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Conrardus Freij ex Turbental "sub cantone Tigurino" (Zwitserland) en

Wilhelmina Speijkers parochiane van Schinnen.

RHCL Maastricht (30-1787-37 - foto 6078a/b)

 

Schinnen - 7 februari 1792 - brief en schema van N. Somija pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Melchior Hendrix, zoon van Elisabetha Vreuls, Elisabeth dochter van Mathias Vreuls; en

- Maria Elisabeth Vreuls, dochter van Ambrosius Vreuls, Ambrosius zoon van Mathias Vreuls.

RHCL Maastricht (31-1792-13 en S-1792-17 - foto 5219a+b+c)

 

Schinnen en Maastricht - 13 maart 1792 - brief van N. Somija pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petri en Maria Agnes Dieteren bisdom Roermond.

Jaar later kwam dispensatie van de paus via aarts-bisschop Caesar Brancadoro.

Ze zijn getrouwd in Schinnen op 9 april 1793, hij is weduwnaar van Cæcilia Ramekers.

RHCL Maastricht (31-1792-1 en 31-1793-54 - foto 3079a/d ook vermeld in RHCL inv. 14a.002c nr. 326)

 

Oirsbeek - 10 februari 1793 - brief van F: B: Franzano pastoor in Oirsbeek [mede ondertekend door N. Somija pastoor in Schinnen] als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Thomas Maes van parochie Schinnen en

Maria Gertrudis Cremers van parochie Oirsbeek.

RHCL Maastricht (31-1793-17 - foto 5712a+b)

 

2 mei 1794 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Neys parochiaan van Schinnen bisdom Roermond en

Anna Maria Judith Schlouns parochiane van Broecksittardt.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 4244)

 

Schinnen - 6 januari 1796 - brief en schema van N. Somija pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Hanssen zoon van Joannes Hanssen, Joannes zoon van Ida Claessens, Ida dochter van Jan Claessens; en

- Maria Helena Schoonbroodt dochter van Joannes Schoonbroot, Joannes zoon van Joanna Claessens, Joanna dochter van Jan Claessens. 

RHCL Maastricht (32-1796-85 en S-1796-19  - foto 5816a+b)

 

Schinnen - 3 februari 1796 - brief van N: Somija pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Nicolaus Lenaerts en Maria Magdalena Ruijten.

RHCL Maastricht (32-1796-47 - foto 5813)

 

Schinnen - 19 mei 1796 - brief en schema van N: Somija pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Ludovicus Claessens zoon van Maria Hoen, Maria dochter van Elisabetha Rameckers, Elisabeth dochter van Petrus Rameckers; en

- Maria Anna Luijten dochter van Catharina Botteliers, Catharina dochter van Maria Rameckers, Maria dochter van Petrus Rameckers.

RHCL Maastricht (32-1796-72 - foto 5814a+b)

 

Schinnen - 24 september 1796 - brief van N: Somija pastoor in Schinnen [mede ondertekend door H. Havenith pastoor in Opgeleen] als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Luijten parochiaan van Geleen en

Maria Catharina Klinckenberg parochiane van Schinnen.

RHCL Maastricht (32-1796-77 - foto 5815)

 

Venlo – 14 mei 1833 – brief van Schrijnen pastoor van Venlo met antwoord uit Luik over voorgenomen huwelijk tussen:

Jean Louis Dubois geboren in Venlo militair in garnizoen te Luik (B) en

Elisabeth Diederen geboren in Schinnen maar sinds 6 of 7 jaren in Luik (B).

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3548a+b)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Schinnen - periode 1716-1742 - ongedateerde brief van Joannes Petri pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Martinus Cremers en Petronilla Haegens.

Onbekend wanneer ze zijn getrouwd, iemand die het weet? ca. 1723?

RHCL (S-?-112 - foto 5820)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Schinnen - februari 1678 - brief van Jacobus Baenen? [meest onleesbaar en zwaar beschadigd door vloeistof vlekken door RHCL "opschonings"

projekt, niet mogelijk om er iets zinnigs van te maken, jammer dat leken zo gruwelijk bezig zijn in archieven].

Door RHCL geplaatst bij Schinnen? Plaats naam helaas niet te lezen.

RHCL Maastricht (1-1678-39 - foto 5729a+b+c+d)

 

ws. Schinnen - voor 13-2-1680 - brief van ws. Jan Adam Schellaert van Obbendorf aan de pastoor waarin hij zich verwonderd dat hij geen dispensatie

heeft gekregen voor voltrekking van zijn huwelijk zonder afkondigingen met Sophia Pijls, hij verzoekt de pastoor nogmaals aan de bisschop te schrijven

met zijn verzoek daartoe, zoniet dan zal hij hogere instanties aanschrijven.

Dit paar kregen kinderen in Schinnen 1680-1704.

RHCL Maastricht (1-1682-38 - foto 6103a+b)

 

Schinnen - 3 april 1707 - brief van A. Loers procurator aan bisdom Roermond over een gerechtelijke procedure tegen kapelaan Barents die blijkbaar

doorgaat met catechiseren op onjuiste wijze, er loopt al een zaak in Mechelen.

RHCL Maastricht (5-1707-10 - foto 6275a/c+TV)

 

Nuth - 24 december 1714 - brief van G. H. van Leijen aan bisdom Roermond over de slechte gezondheid van pastoor van Schinnen.

RHCL Maastricht (7-1714-2 - foto 6278a/b+TV)

 

Schinnen - 13 juli 1719 - brief van Joannes Petri pastoor in Schinnen aan bisdom Roermond die hun aanspoort hem antwoord te willen geven op een

verzoek, namen betrokkenen niet vermeld.

RHCL Maastricht (9-1719-54 - foto 5749a+b+TV) 

 

Schinnen - 25 april 1725 - brief van Joannes Petri pastoor in Schinnen aan bisdom Roermond die hun herinnert hem een dispensatie te sturen voor niet

met name genoemde betrokkenen kennelijk genoemd in een bijlage die blijkbaar niet bewaard is gebleven. Uitkomst via Schinnen huwelijk.

RHCL Maastricht (10-1724-16 - foto 4741c+d+TV)

 

Schinnen - 31 januari 1726 - brief van Joannes Petri pastoor in Schinnen aan bisdom die zijn vreugde uitspreekt dat hem toegestaan is dispensatie aan

te vragen voor de afroepingen van een voorgenomen huwelijk voor een vrouw [naam niet genoemd] die kennelijk een langdurig liederlijk leven had geleid

maar nu blijkbaar een goede man heeft getroffen. Als de afroepingen nodig zou zijn dan zou opschudding veroorzaken in de kerk vanwege het verleden

van de vrouw, fijn dus dat de gebruikelijke afroepingen achterwege kan worden gelaten.

RHCL Maastricht (10-1726-35 - foto 5751a+b+c+TV)

 

Schinnen - 1742??? - brief van Joannes Petri pastoor van Schinnen over 2 verzoekers die blijkbaar toestemming moeten krijgen, omdat het anders tot

schandaal zal leiden, waarschijnlijk gaat het om dispensatie in verband met aankomende huwelijk.

RHCL Maastricht (16-1742-6 - foto 6190a/b+TV)

 

Schinnen - 12 december 1743 - brief van Joannes Petri pastoor van Schinnen aan bisdom Roermond over Maria Onnaw vrouw van Petrus Vlugels, die

sinds enkele maanden aan derdedaagse koortsen lijdt [dat is "malaria tertiana, koortsaanvallen die na elke 48 uur terugkeert]. En door die ziekte zich

vreemd gedraagd en telkens oproept de kinderen niet te dopen. De pastoor vraagt voor groter heil dan wel om zekerheid van dat echtpaar genadiglijk

te willen dispenseren, tevens de bevoegdheid te verlenen aan hem of andere collega absolutie te geven voor zulke omstandigheden.

RHCL Maastricht (17-1743-104 - foto 6301a/c+TV)

 

Schinnen - 18 september 1795 - brief van N. Somija pastoor in Schinnen aan bisdom Roermond waarin hij hun geval voorlegt van een vrouw die overspel

heeft gepleegd met een jonge man onder belofte van een huwelijk na de dood van haar echtgenoot, die inmiddels een natuurlijke dood was overleden.

De jonge man wenst nu met die overspelige weduwe een huwelijk aan te gaan, maar wat de pastoor niet kan laten doorgaan zonder dispensatie van een

hogere macht [bisdom] vanwege de beletsel van misdaad zijnde overspel. Blijkbaar is nieuwe bruidegom een Hollandse soldaat en heeft van zijn kapitein

toestemming gekregen om in Schinnen te blijven tot maart 1796 om dit in orde te maken. De kapitein en pastoor hebben instemming gegeven voor dat

nieuwe huwelijk om daarmee schandaal en zonden af te wenden [die natuurlijk blijven bestaan voor eeuwig]. De pastoor vraagt om dispensatie op grond

van die redenen, ook al omdat er opschudding is onstaan in het dorp over het begane overspel en er al een kind is geboren. 

RHCL Maastricht (31-1795-53 - foto 5811a+b+TV)